Wateya peyva tê
rd 1. gelen 2.m gelme (yetişme) * ew ji malbateke baş tê iyi bir aileden gelme
h ta * tê ji Stenbolê ve em di ber didin ku dengê wê bibirin ta İstanbul’dan beri onu susturamadık
1. awayê lihevxistî yê daçeka/di/û cînavka/wê/yê 2. dema niha ya lêkera/hatin/ê, awayê kurt ê/dihê/yê
1. di wê daçek, di wê; di wî, di wan: Tê de ye. (Di wê/wî/wan de ye.).
ji: di + wê.
: tê de, tê re.
Bide ber: têper, têperî 2. hatin (tewandî) (lêker) formek e ji lêkera hatin: Ew tê malê. (Ew têt malê./Ew dihêt malê.).
Herwiha: dihê, dihêt, têt.
ji: t- + -ê- 3. tu dê Cînav, tu dê, tu ê, tu yê: Tê kengî çî? (Tu dê kengî biçî?/Çûna te dê kengî be?).
ji: tu + dê yan tu + ê yan tu + yê
he/she comes (3rd person singular present for the verb hatin ‘to come’)
1. =di + wî/wê 2. =tu + ê 3. coming, next. meha tê=the coming month
(he/she) comes, is coming (present tense of the verb hatin ‘come’)
‘he/she comes’ Siyabend ji gund tê. ‘Siyabend is coming from the village’ (3rd prs. sng. simple present form for the verb hatin‘to come’)
pêq. cira-, te-, tira-, piro, pira
Tê de derbas dibe; tê (i), tê (iii), tê anîn der, tê bihurîn, tê bihurin, tê bihurîn (i), tê bihurîn (ii), tê bikaranîn, tê birîn, tê birin, tê borîn, tê borîn, tê borîn, tê borîn (i), tê borîn (ii), tê çêkirin, tê çûn, tê çûn, tê çûn (i), tê çûn (ii), tê da cîh kirin, tê dan, tê dan (i), tê dan (ii), tê dan hildan, tê dan hildan, tê dan hilkişandin, tê dan kirin, tê dan kirin, tê dan werdan, tê danîn, tê de, tê de, tê de, tê de, tê de (tiştek) heye, tê de asê bûn, tê de asê kirin, tê de asê man, tê de avêtin, tê de bi cih bûn, tê de bi cih bûn, tê de bi cih kirin, tê de bihurîn, tê de birîn vekirin, tê de borîn, tê de bûn, tê de bûn (i), tê de bûn (ii), tê de cemidandin, tê de cîh bûn, tê de cih girtin, tê de cih stendin, tê de çûn, tê de çûn, tê de çûn (ii), tê de çûn xwarê, tê de dan bicihkirin, tê de derbas bûn, tê de derketin, tê de dîtin, tê de gevizîn, tê de hatin asêkirin, tê de hatin bicihkirin, tê de hatin hilkişandin, tê de hatin kirin, tê de hatin rakirin, tê de havil neman, tê de hebûn, tê de hilanîn, tê de hilanîn, tê de hilhatin, tê de hilhatin, tê de hîn bûn, tê de hiştin, tê de hok kirin, tê de hok kirin, tê de karîger bûn, tê de kirin, tê de kirin, tê de kirin vir, tê de kirtik çêkirin, tê de man, tê de man, tê de neçû, tê de neçûn, tê de neman, tê de pêçiya (yekî) hebûn, tê de pişt rast kirin, tê de qilopiloyek hebûn, tê de rakirin, tê de rast kirin, tê de rîtin, tê de rûniştin, tê de şaş bûn, tê de simbêl ba dan, tê de şîn hatin, tê de tiliya (yekî) hebûn, tê de tune par e ez bikimê kul û jehr e, tê de vala kirin, tê de winda bûn, tê de xenê bûn, tê de xeniqandin, tê de xeniqîn, tê de xêr neman, tê de xêr tune, tê de xerq bûn, tê de xurîn, tê dek û dolab hebûn, tê deranîn, tê deranîn, tê deranîn, tê derketin, tê derxistin, tê derxistin, tê derxistin, tê ew bi xwe, tê êxistin, tê fikirandin, tê fikirandin, tê fikirîn, tê fikirîn, tê firandin (i), tê firandin (ii), tê gan, tê gan, tê gan , tê gayîn, tê gerandin, tê gerandin (i), tê gerandin (ii), tê gerîn, tê gerîn (i), tê gerîn (ii), tê gerrîn, tê gihandin, tê gîhandin, tê gihandin (i), tê gihandin (ii), tê gihîn, tê gihîn, tê gihîn, tê gihiştin, tê gihîştandin, tê gihiştin, tê gihîştin, tê gihîstin, tê gihiştin, tê gotin, tê gotin ku, tê hatin dan, tê hatin gihîştin, tê hatin hilanîn, tê hatin hildan, tê hatin kirin, tê heldan, tê helkesan, tê herîn, tê hêwirîn, tê hilandin, tê hilanîn, tê hilanîn, tê hilanîn (i), tê hilanîn (ii), tê hilbûn, tê hilbûn, tê hildan, tê hildan, tê hildan (i), tê hildan (ii), tê hilhatin, tê hilkişandin, tê hilkisandin, tê hizirîn, tê ketin, tê ketin, tê ketin, tê ketin (cihekî), tê ketin hundir, tê kirin, tê kirin, tê kirin, tê koşîn, tê koşîn, tê koşîn, tê koşîn, tê lêxistin, tê nan, tê nandin, tê nîştin, tê niyan, tê niyan, tê perandin, tê perîn, tê pinîn, tê qelibîn, tê ramandin, tê ramîn, tê ramîn, tê re, tê re, tê re, tê re anîn, tê re bihurîn, tê re birin, tê re bûn, tê re çûn, tê re çûn, tê re çûn, tê re çûn (i), tê re çûn (ii), tê re derbas bûn, tê re derbas kirin, tê re derxistin, tê re girtin, tê re hatin, tê re hatin bihartin (an jî derbaskirin), tê re hatin kirin, tê re kirin, tê re kirin, tê re rê nedîtin, tê şikîn, tê sotin, lê nayê gotin, tê ve, tê ve dan, tê ve kirin, tê vedan, tê vedan (i), tê vedan (ii), tê vekirin, tê walandin, tê walîn, tê werandin, tê werandin, tê werbûn, tê werbûn, tê werdan, tê werdan, tê werdan (i), tê werdan (ii), tê wergerîn, tê werhatin, tê werkirin, tê werkirin (i), tê werkirin (ii), tê xebitîn, tê xistin, tê xistin, tê xistin, tê xistin dengdanê, tê xurîn, tê xwendin, tê zan, tê zanîn, tê-, tê- ketin gumanê (an jî şikê), tê- xistin gumanê (an jî şikê), têba, têba, têba (ii), têba li ser hebûn, têbahî, têbahilanîn (an jî birîn), têbar, têbar, têbar (i), têbar (ii), têber, têber, têberî, têbi cihbûn, têbi cihkirin, têbicihbûn, têbicihkirin, têbihurîn, têbihurîn (i), têbîn, têbîner, têbînî, têbinî, têbînî, têbinî, têbinî, têbînî girtin, têbinî girtin, têbînî kirin, têbinî nivisandin, têbinî nivisandin, têbînîgirtin, têbinîgirtin, têbînîkirî, têbînîkirin, têbînkirî, têbîr, têbirin, têbîrnot, têbor, têbor, têborî, têborîn, têborîn, têborîn, têborîn (i), têborîn (ii), têborîtî, têbûn, têçespan, têçespanbar, têçespanîtî, têçespankar, têçespankar, têçespankarî, têçespankî, têcir, têcir, têcirê mêşinan, têcirî, têcirî, têcirman, têçûn, têçûn, têçûn (i), têçûn (ii), têçûnî, têçûnkirin, têçûyî, têçûyîn (i), têçûyîn (ii), têçûyîya hilawistî, têda, têda man, têdaman, têdan, têdan, têdan, têdan (i), têdan (ii), têdanan, têdanîn, têdank, têdayî, têdayîn, têdayîn (i), têdayîn (ii), têdeasêbûn, têdeasêman, têdeavêtin, têdebicihbûn, têdebicihbûyîn, têdebicihkirin, têdebihurîn, têdebûn, têdebûn (i), têdebûn (ii), têdebûyîn (i), têdebûyîn (ii), têdeçûn, têdeçûn (i), têdeçûn (ii), têdehilanîn, têdehilhatî, têdehilhatin, têdek, têdekirin, têdekirin, têdeman, têdemayîn, têderanîn, têderanîn, têderanîn, têderînan, têderxistî, têderxistin, têderxistin, têderxistin , têderxistindar, têderxistinîtî, têderxistinok, têderxistinok, têderxistok, têdexistî, têdeyî, têdeyî, têdust, têdustîye, têfikirî, têfikirîn, têfikirîn, têfiran, têfirandî, têge, têger, têger, têger, têger, têger, têgerandî, têgerandin, têgerî, têgerî, têgerîn (i), têgerîn (ii), têgerîner, têgeriyayî, têgih, têgih, têgih, têgih (mirovê tê digihe), têgih kirin, têgiha, têgihan, têgihan, têgîhan, têgihandî, têgihandî (i), têgihandî (ii), têgihandin, têgihandin (i), têgihandin (ii), têgihanî, têgihanî, têgihayî, têgihbar, têgihbar kirin, têgihdar, têgihê (yekî) fireh e, têgiheştin, têgihîn, têgîhin, têgihînî, têgihînî, têgihîştandin, têgihîştandin, têgihiştî, têgihîştî, têgihiştî bûn, têgihîştî bûn, têgihiştî kirin, têgihiştîbûn, têgihîştîbûn, têgihiştîbûyî, têgihîştîbûyîn, têgihiştîkirî, têgihiştîkirin, têgihiştin, têgihiştîn, têgihîştin, têgihiştin, têgihîştin, têgihîştin, têgihîstin, têgihiştinbar, têgihkirî, têgihkirin, têgîn, têgîn, têgîn, têgîn, têgîn, têgîn bûn, têgîn bûn, têgîna biçûk, têgînbûn, têgînbûn, têgînbûyîn, têgînî, têgînî, têgînî bûn, têgînî bûn, têgînîbûn, têgînkar, têgînkarî, têgînnasî, têgir, têgîrane, têgîrane kirin, têgîrî, têgirtin, têgiştî, têgiştî, têhatin bicihkirin , têhavêtin, têhelhatin, têhelkêş, têhev, têhev, têhev, têhilan, têhilanbar, têhilandî, têhilandin, têhilanîn, têhilanîn, têhilanîn (i), têhilanîn (ii), têhilatin, têhilavêtin, têhilbûn, têhilbûn, têhildan, têhildan, têhildan (i), têhildan (ii), têhildayî, têhilhatin, têhilîn, têhilkêşan, têhilkişandin, têhilkişandin, têhilkisandin, têhilnehatî, têhînan, têhînandar, têhînandarî, têhînandarkî, têhînander, têhinşîr, têhinşîrbûn, têhinşîrkirin, têhisîn, têhizirîn, têhn, têhn, têhn, têhn bûn, têhn bûn (i), têhn kirin, têhn kirin, têhna xwe veşikandin, têhnatî, têhnayî, têhnbûn (i), têhnbûn (ii), têhnî, têhnî, têhnî bûn, têhnî kirin, têhnîbûn, têhnik, têhnik dan, têhnîkirin, têhnkirin, têhnşîrî, têhnşîrî, têje, têje, têjî, têjik, têjik, têjik, têjik anîn, têjik anîn, têjik anîn, têjik anîn/têjik derxistin/têjik kirin, têjik derxistin, têjik derxistin, têjik kirin, têjik kirin, têjik kirin, têjik lê xistin, têjika pisîkê, têjika sala xelayê, têjikanîn, têjikanîn, têjikanîn, têjikderxistin, têjikderxistin, têjikê beqan, têjikê mar jî ji mar e, têjikê maran bêjehrî nabe, têjikê şêr, têjikî, têjikkirî, têjikkirin, têjikkirin, têjikkirin, têjikmar, têk, têk, têk (i), têk (ii), têk (iii), têk birin, têk birin, têk birin (i), têk birin (ii), têk çûn, têk çûn, têk çûn, têk çûn, têk çûyîn, têk dan, têk dan, têk dan (i), têk dan (ii), têk dan (iii), têk niyan, têk re çûn, têk şikandin, têk sikandin, têk şikestin, têk şikîn, têk ve, têk ve çûn, têk xistin, têkalan, têkalandin, têkandin, têkar, têkar bûn, têkarî, têkarî, têkber, têkber, têkber, têkber, têkber (ii), têkberane, têkberane, têkberdar, têkberên malê, têkberên spî, têkberên xemlê, têkbirî, têkbirî, têkbirin, têkbirin (i), têkbirin (ii), têkborandin, têkçûn, têkçûn, têkçûn, têkçûn, têkçûnî, têkçûnî, têkçûyî, têkçûyî, têkçûyî, têkçûyî hesibandin, têkçûyî hesibandin, têkçûyîn, têkda, têkdan, têkdan, têkdan, têkdan (i), têkdan (ii), têkdan (iii), têkdankî, têkdar, têkdayî, têkdayî (i), têkdayî (ii), têkdayî (iii), têkdayîn (i), têkdayîn (ii), têkdayîn (iii), têkde, têkde, têkde, têkder, têkder, têkderî, têkderkî, têkdetî, têkeetin şûna ..., têkel, têkel, têkel, têkêl, têkel, têkel bûn, têkel bûn, têkel kirin, têkel kirin, têkêl kirin, têkel kirin, têkelang, têkelayî, têkelbûn, têkelbûn, têkelek, têkelêk, têkelhevker, têkelî, têkelî, têkelî, têkelî pê hatin kirin, têkelîkirin, têkelîn, têkelkirin, têkêlkirin, têkelkirin, têketan, têketan, têketî, têketin, têketin, têketin, têketin, têketin , têketin nav, têketinêtî, têketname, têketname, têkeve zikê diya xwe xelas nabe, têkil, têkil, têkil, têkil, têkil bûn, têkil bûn, têkil bûn, têkil hev bûn, têkil hev bûn, têkil kirin, têkil kirin, têkil û pêkil, têkil û pêkil bûn, têkila (wî) û (me) tevî hev kirin, têkilandin, têkilandin, têkilandin, têkilatî, têkilayî, têkilayî, têkilayî, têkilayîya xwe û (yekî) tevî hev kirin, têkilbûn, têkilbûn, têkilbûyî, têkilbûyî, têkilbûyîn, têkildar, têkildar, têkildar, têkildar bûn, têkildar bûn, têkildar bûn, têkildar kirin, têkildar kirin, têkildar kirin, têkildarbûn, têkildarbûn, têkildarbûn, têkildarbûyî, têkildarbûyîn, têkildarbûyîn, têkildarî, têkildarî, têkildarî, têkildarkirî, têkildarkirin, têkildarkirin, têkildarkirin, têkilek, têkilek, têkilêk, têkilhev, têkilhev, têkilhev kirin, têkilhevbûn, têkilhevbûn, têkilhevbûn, têkilhevbûyîn, têkilhevî, têkilhevî, têkilhevî bûn, têkilhevî bûn, têkilhevî kirin, têkilhevî kirin, têkilhevîbûn, têkilhevîkirin, têkilhevkirî, têkilhevkirin, têkilhevkirin, têkilî, têkilî, têkilî, têkilî, têkilî, têkilî (...) kirin, têkilî (yekî) bûn, têkilî axaftinê (an jî xeberdanê) bûn, têkilî bi tehl û tirşê xelkê nekirin, têkilî bintûtî birîn, têkilî birin, têkilî bûn, têkilî çêkirin, têkilî danîn, têkilî danîn, têkilî gotinê bûn, têkilî gotinê bûn, têkilî hev bûn, têkilî hev kirin, têkilî jê birîn, têkilî kirin, têkilî nava hev kirin, têkilî nîşan dan, têkilî nîsandan, têkilî pê bûn, têkilî pê hebûn, têkilî pê kirin, têkilî pê nekirin, têkilî pê re danîn, têkilî pê re hebûn, têkilî pê re kirin, têkilî pê re neman, têkilî pêkirin, têkilî saz kirin, têkilî tehl û tirş nebûn, têkilî xwe kirin, têkilî xwe nekirin, têkilîbûn, têkilîbûn, têkilîbûyî, têkilîdanîn, têkilîdanîn, têkilîdar, têkilîdar, têkilîdarî, têkilîhevbûn, têkilîhevkirin, têkilîkirî, têkilîkirin, têkilîn, têkilîn, têkilîn, têkilînebûyî, têkilînebûyînî, têkilîpêbûn, têkilîpêker, têkilîpêkerî, têkilîpêkirî, têkilîpêkirin, têkilîpêkirin, têkilîya (...) pê hebûn, têkilîya (yekî) pê ketin, têkiliya cinsî, têkilîya navkesîn, têkilîya nêzîk, têkilîya xwe jê birîn (an jî qut kirin), têkilîya xwe kirin nav axaftinê, têkilîya xwe pê nekirin, têkiliyên (...) germ bûn, têkiliyên (...) sar bûn, têkiliyên cinsî, têkiliyên cinsî hebûn, têkilîyên hestî, têkilîyên hestyarî, têkilîyên hilberînê, têkiliyên hilberiyê, têkiliyên zayendî, têkilker, têkilker, têkilkerî, têkilkirî, têkilkirî, têkilkirin, têkilkirin, têkilnebûyî, têkilnebûyî, têkilnebûyînî, têkilpêker, têkirî, têkirin, têkirin, têkirin, têkirin, têkirin sindokan, têkneçûnî, têkneçûyî, têkneçûyî, têkniyan, têkolandin, têkoşan, têkosan, têkoşan , têkoşer, têkoşer, têkoşer, têkoşer, têkoser, têkoşerê çekdar, têkoşerî, têkoşerî, têkoserî, têkoşerîya çekdarî, têkoşîn, têkoşîn, têkoşîn, têkoşîn, têkosîn, têkoşin , têkoşîn dan, têkoşîn dan, têkoşîn dan, têkosîn dan, têkoşîn kirin, têkoşîn kirin, têkosîn kirin, têkoşîn/têdikoşe/têbikoşe, têkoşîndan, têkoşîndan, têkosîndan, têkoşîndar, têkoşîndayîn, têkoşînkirî, têkoşînkirin, têkoşînkirin, têkosînkirin, têkra, têkra, têkra, têkraman, têkre, têkre, têkrefiroş, têkrefiroşî, têkşikan, têkşikandî, têkşikandin, têkşikanî, têkşikestî, têkşikestin, têkşikîn, têkşikîner, têksikîner, têkşikînerî, têksikînerî, têkşikiyayî, têkûpêkdan, têkûpêkkirin, têkurkî, têkûz, têkûz, têkûz, têkûz, têkuz, têkvedan, têkvedan kirin, têkvedankar, têkvedayî, têkwerandin, têkwerbûn, têkwerkirin, têl, têl, têl, têl, têl, têl, têl ê hev kirin, têl ê hev kirin kirin, têl ê hev kirinkirî, têl ê hev kirinokî, têl kirin, têl kirin, têl kirin (i), têl kirin (ii), têl kişandin, têl kişandin, têl kisandin, têl şandin, têl sandin, têl tê re hatin kirin, têl tê re kirin, têl têl, têl vekirin, têl vekirin, têl-têlî, têla bamê, têla bemê, têla direhî, têla direhî, têla direhî (an jî direk), têla direk, têla rêsayî, têla rêsayî (honandî an jî vehonayî), têla vehonayî, têlbend, têlbendkirin, têlbirûsk, têldar, têldarî, têldirik, têldirik, têldirk, têldirk kirin, têldirkkirin, têldolab, têldolab, têlefon, têlefon kirin, têlên deng, têlî, têlî, têlî hev kirin, têlik, têlkî, têlkirî, têlkirî, têlkirin, têlkirin (i), têlkirin (ii), têlmas, têlmaş/têrmaş, têlokî, têlsincik, têlxane, têm, têm, têm, têm (i), têm (ii), têma, têma, têmpil, têmtêl, tên, tên, tên, tên, tên bûn, tên kirin, tên kirin, tên kirîn, tênan, tênandin, têne, tênebor, tênebor, tênegehiştin, tênegihîştî, tênegihîştî, tênegihîştîbûn, tênegihîştîbûnî, têneper, têneper, tênî bûn, tênîbûn, tênik, tênîştin, tênivîsan, tênivîsîn, tênivîsk, têniyan, tênkirî, tênkirin, tênşîr, tênşîr, tênşîrî, têntêl, têper, têper, têper, têperbar, têperbar, têperbar, têpergeh, têperî, têperî, têperîn, têperîn, têperîn, têperkî, têpînk, têpûr, têpûr, têpûr (i), têpûr (ii), têpûr kirin, têpûr kirin, têpûrkirin, têpûrkirin, têqerişîn, têr, têr, têr, têr, têr, têr, têr baş, têr bas, têr behicandin, têr bi halê birçiyan, sax bi halê nexweşan nizanin, têr bûn, têr bûn, têr bûn, têr bûn, têr bûn, têr candar, têr dîtin, têr fikirîn, têr kêf kirin, têr kenîn, têr kîp, têr kirin, têr kirin, têr kirin, têr kirin, têr kirin (i), têr kirin (ii), têr kirin , têr kirin , têr kutan, têr lê dan, têr lê xistin, têr nedixwar nan û jajî, xwedî dikir tole û ta jî, têr nivîn, têr pihêt, têr razan, têr rokirin û pîvan, têr ronahî, têr ronayî, têr ronî, têr ronî bûn, têr ronîbûn, têr şidandî, têr têr, têr û bêr, têr û sertêr, têr û sertêr, têr û sertêra xwe, têr û têr, têr û tesel, têr û tijî, têr û tijî bûn, têr xerab, têr xew kirin, têr xizan, têr xwarin, têr xwarin, têr xwarin, têr xwarin, têr xweşik, têra, têra arvan, têra arvan e, çi qas lê dixî dûman dide, têra carekê, têra dilê (yekî) danê, têra dilê (yekî)..., têra dilê xwe, têra dilê xwe lê xisitn, têra dilêxwe, têra dirûtinê, têra gezekî, têra hevîrekî, têra kayê bûn, têra kirin, têra min kirin , têra tiştekî/têra yekî, têra xewê, têra xewê bûn, têra xwe, têra xwe, têra xwe, têra xwe hebûn, têra xwe hebûn, têra xwe heye!, têra xwe kirin, têra yekî lêxistin, têraçûn, têrahî (i), têrahî (ii), têrakirî, têrakirin, têraman, têrandî, têrandin, têrandin, têranekirin, têrav, têrav, têrav bûn, têrav kirin, têravekî, têravî, têravî, têravkirî, têravkirin, têrawaz, têrawis, têrawiz, têrayî, têrayî, têrayî, têrbadan, têrber, têrbez, têrbez, têrbis, têrbûn, têrbûn, têrbûn, têrbûn, têrbûn jê re tune, têrbûn jê re tune bûn, têrbûna gur tune, tu çi qas gur têr bikî berê wê li mêşinê ye, têrbûnî, têrbûnî, têrbûnî, têrbûnîya cinsî, têrbûyî, têrbûyî, têrbûyî, têrbûyîn, têrcan, têrdarî, têrdek, têrê, têre, têrê kirin, têre kirin, têrê kirin , têreanîn, têrebirin, têreçûn (i), têreçûn (ii), têrederbasbûn, têrederxistin, têrek, têrek (...), têreker, têreker, têreker, têrekî, têrekirî, têrekirî, têrêkirin, têrekirin, têrekirin, têrekirin, têremaş, têrevînî, têrgiya, têrgoşt, têrgoşt, têrî, têrî, têrî, têrî (...) kirin, têrî (...) nekirin, têrî (tiştekî) kirin, têrî kirin, têrî kirin, têrî nekirin, têrî nekirin, têrî xwe, têrî xwe hebûn, têrî xwe kirin, têrik, têrik, têrîkirî, têrîkirî, têrîkirin, têrîkirin, têrîkirin, têrîn, têrînekir, têrînekirin, têrînekirin, têrîtî, têriwanî, têriwanîya hevkêşan, têrker, têrker, têrker, têrker (i), têrkera daçekdar, têrkera daçekê, têrkera daçekê, têrkera geran, têrkera hevpar (an jî hevpişk), têrkera hokerî, têrkera hokerî, têrkera navdêrê, têrkera navdêrê, têrkera negeran, têrkera neyekser, têrkera neyekser, têrkera neyekser a lêkerê, têrkera rewşîn, têrkera rewsîn, têrkera yekser, têrkera yekser a lêkerê, têrkerayekser, têrkerî, têrkirî, têrkirî, têrkirî, têrkirin, têrkirin, têrkirin, têrkirin (i), têrkirin (ii), têrkirinîtî, têrmal, têrmal, têrmane, têrmaş, têrmaş, têrmas, têrnan, têrnebû, têrnebûn, têrnebûnî, têrnebûyî, têrnebûyî, têrnebûyî, têrnekirin, têrnekirin, têrnekirina dil, têrnexur, têrnexur, têrnexwar, têrnexwer, têrnexwerî, têrnîgar, têrnîqaş, têrnîqas, têrnivîn, têrpak, têrpaqij, têrpaqij, têrpaqij, têrpel, têrr, têrşekir, têrtemîz, têrtêre, têrtêre, têrtijî, têrtirs, têrtûj, têrwate, têrxem, têrxemî, têrxew, têrxew, têrxew bûn, têrxewbûn, têrxewî, têrxewî bûn, têrxewîbûn, têrxîz, têrxur, têrxurî, têrxwar, têrxwarî, têrxwarî, têrxwarîbûn, têrxwarin, têrxwarin, têrxwarîtî, têrxwê, têrxwer, têrxwerî, têrxwêtî, têrzad, têşe, têşikandin, têsîken, têşikîn, têşikîn, têsîrdar, têşok, têştegeh, têştexew, têştexewkirin, têştxwer, têsû, têt, têt peyivîn, têtî, têtî (i), têtî (ii), têvedayî, têvek, têvek danîn, têvekirin, têvel, têvel, têvel, têvel, têvel, têvel bûn, têvel kirin, têvelbûn, têvelbûyî, têvelî, têvelî, têvelîkî, têvelkî, têvelkirî, têvelkirin, têver nayîş, têvil, têw, têw, têw kirin, têw kirin, têwalandin, têwalîn, têwer bûn, têwer dan, têwer kirin, têwerandin, têwerandin, têwerbûn, têwerbûn, têwerbûn, têwerbûyîn, têwerdan, têwerdan, têwerdan (i), têwerdan (ii), têwerhatin, têwerkirin, têwerkirin (i), têwerkirin (ii), têwkirin, têx, têx, têx mor kirin, têxe, têxistî, têxistî, têxistî, têxistin, têxistin, têxistin, têxistin, têxistin, têxistin, têxistin , têxistin nav, têxş, têxurî, têxurîn, têxurînkî, têxuşandin , têyên, têyî, têz, têz, têz, têz (i), têz (ii), têzan, têzan bûn, têzanîn, têzav, têzav, têzav, têzav (i), têzavdar, têzavdarî, têzavî, têzek, têzke, têzkedar, ...... (Lêgerîna Berfireh)