Wateya peyva sir
sirm 1. sır, giz (varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey) 2. sır, giz (insan aklının yeterince açıklık getiremediği şey)
m 1. esin, esinti, sabah yeli 2. ayaz, kuru soğuk
sirraz, bîs *”dixwazî sira xwe ji dujminê xwe veşêrî, ji dostên xwe re nebêje”
1. sarmaya pirr. Binêre; sirr 2. tişta ne aşkira. Binêre; surr 3. li dûv hev. Binêre; sira
sir(f.) coolness
f. cold wind. sir û seqem=f biting cold weather
sirBrise
Geheimnis
sirm. sure, mewc, moc, mujil m.
rd. sir, raz
Tê de derbas dibe; sir (yek) birin, sir beyan bûn, sir birîn, sir bûn, sir dan der, sir dan gotin, sir der dan, sir der dan , sir gotin , sir lê dan, sir lê ketin, sir lê xistin, sir nedan , sir nedan der, sir nedan gotin, sir piyê (yekî) birîn, sir û seqem, sir û seqem, sir û seqem lê xistin (an jî dan), sir vekirin , sir veşartin, sir vesartin , sira, sira, sira girtin, sira serê sibehê, sira sere sibehê, sira sibehê, sira sibehê, siragir, siragirî, siragirtî, siragoşt, sirame, sirananî, sirandî, sirandin, sirandin, sirasacî, sirat, sirat, sirayet, sirayet etmek, sirb, sirb, sirb, sirbî, sirbî, sirbî, sirbînek, sirbirî, sirbistan, sirbistan, sirbistan, sirbîstanî, sirbîtî, sirbkî, sirbkî, sirboxirwatî, sirbûn, sirçirk, sirco, sirdar, sirdar, sirdar, sirdar, sirdarî, sire, sire, sired, siren, sirên xwe ji kesî re gilî nekirin, sirêş, sirêş, sirês, siresir, siresir kirin, sirf, sirf, sirf, sirf, sirfane, sirfe, sirfî, sirge, sirgomge, sirgûn, sirgûn, sirgûn, sirgûn, sirgûn bûn, sirgûn bûn, sirgûn bûn, sirgûn kirin, sirgûn kirin, sirgûn kirin , sirgûnbûn, sirgûnbûn, sirgûnbûyî, sirgûnbûyî, sirgûnbûyîn, sirgûnî, sirgûnî, sirgunî, sirgûnkirî, sirgûnkirî, sirgûnkirin, sirgûnkirin, sirî, sirî (i), sirî (ii), sirik, sirîk, sirîk bûn, sirîk kirin, sirîkayî kirin, sirîkbûn, sirîkkirin, sirim, sirim, sirîn, sirin, sirîn, sirin, sirîn, sirinc, sirincok, sirincxane, sirinde, sirînêk, siringa, siringandin, siringe, siringe kirin, siringîn, sirinî, sirinqe, sirisim kirin, sirisimkirin, sirişk, sirişk, sirîşk, sirisk, sirişt, siriştger, siriştî, siriştî bûn, siriştî kirin, siriştîbûn, siriştîbûyî, siriştîkirî, siriştîkirin, siriştîparêz, siriştîparêzî, siriştîtî, siriştiyane, siriştnas, siriştnasî, siriştparêz, siriştparêzî, siriştzan, siriştzanî, sirît, sirît, sirît badan, sirjav, sirk, sirk, sirkat, sirke, sirke, sirke, sirke, sirke (i), sirke bûn, sirke bûn , sirke çi qas ar be wê kûpê xwe biteqîne, sirke hazırlamak (sirke yapmak), sirke kirin, sirke kirin, sirke lê hatin kirin, sirke ruhu, sirke sineği, sirke-I, sirke-II (bit yumurtası), sirkebûn, sirkebûn, sirkebûn, sirkebûyî, sirkeci, sirkecilik, sirkedar, sirkedar, sirkedar, sirkefiroş, sirkefiroşî, sirkefirosî, sirkefirosm, sirkekirî, sirkekirî, sirkekirin, sirkekirin, sirkelenme, sirkelenmek, sirkeleşme, sirkeleşmek, sirkeli, sirkelik, sirken, sirken, sirken otu, sirken otu, sirkepîv, sirkepîv, sirkevan, sirkevan, sirkevanî, sirkevanî, sirkîk, sirkülasyon, sirkulasyon, sirküler, sirkuler, sirlêdan, sirlêdayî, sirlêdayîn, sirlêxistî, sirlêxistin, sirman, sirme, sirme, sirme (ii), sirme hatin şikandin, sirme kirin, sirme şikandin, sirmedar, sirmedar, sirmekêş, sirmekêşxane, sirmekirî, sirmekirin, sirmeşikandî, sirmeşikandin, sirmeyên (yekî) weşîn, sirmo, sirmo, sirne, sirnî, sirnî, sirnî, sirnî, sirnîdar, sirnîdar, sirok, sirokî, siroş, siroşdar, siroşdarî, siroşî, siroşker, siroşkerî, siroşt, sirote, siroz, siroz, sirozlu, sirozlu, sirpîsax, sirpîsaxî, sirqinît, sirqinît, sirr, sirr kirin, sirrandî, sirrandin, sirrehî, sirrî, sirrîtî, sirrkirî, sirrkirin, sirrus, sirsiranek, sirsirik, sirsirîn, sirsirk, sirsîrk, sirsûm, sirsûm, sirsûm kulandin, sirt, sirt, sirt (ii), sirt axaftin, sirt axaftin (peyvîn an jî xeber dan), sirt bûn, sirt bûn, sirt bûn , sirt kirin, sirt kirin, sirt kirin , sirta çiyê, sirta masî, sirta pişt, sirtaki, sirtbûn, sirtbûn, sirtbûyî, sirtbûyîn, sirtî, sirtî, sirtî, sirtikî, sirtikî (i), sirtikî (ii), sirtikî bûn, sirtikî bûn, sirtikî kirin, sirtikî kirin, sirtikîbûn, sirtikîbûn, sirtikîbûyîn, sirtikîkirin, sirtikikirin, sirtiktî, sirtiktî, sirtîxwaz, sirtîxwazî, sirtkirî, sirtkirin, sirtkirin, sirto, sirtoq, siru, sirub, sirûc, sirûd, sirûd, sirûd, sirûd, sirûd, sirûda neteweyî, sirûdane, sirûdbêj, sirûdbêjî, sirûdên leşkerî, sirûdî, sirûm, sirûm, sirûm şikandin, sirûmşikandin, sirûş, sirûş, sirûs, sirûşdar, sirûşdarî, sirûşî, sirûşîkî, sirûşkirî, sirûşt, siruşt, siruşt, siruşt, siruşt, sirûşt, sirûst, sirûştegaz, sirûştger, sirûştgerî, siruştî, sirûştî, sirûstî, sirûştî bûn, sirûstî bûn, sirûştî kirin, sirûstî kirin , sirûştîbûn, sirûştîbûyî, sirûştîbûyîn, sirûştîkirî, sirûştîkirin, sirûştîparêz, sirûştîparêzî, sirûştîtî, sirûstîtî, sirûştkar, sirûştkarî, sirûştnas, sirûstnas, sirûştnasî, sirûstnasî, sirûştpak, sirûştparêz, sirûstparêz, sirûştparêzî, sirûstparêzî, sirûştzan, sirûştzanî, sirûstzanî, sirveşêr, sirvesêr, sirwe, sirwe, sirwedar, siryanî, ...... (Lêgerîna Berfireh)