Wateya peyva rub
rubpê ve birin û anîn, pêkirin, têdan, hekandin 2. mist dan, firikandin 3. kelem, kosp, asteng, mani 4. tişta acizker 5. zivir, girûz, pirtik, pizronek, girnaz, girnûz. (-bed, -bing) firikandin, mistdan, mesihandin 2. pê ve anîn, têdab, mehitandin: titşek bi titşekî ve anîn û mehitandin 3. di hev hekîn, li hev ketin 4. mistdan û seqilandin 5. gêrandin, pê ve anîn, pê ve kirin, lêdan, lêxistin 6. xwe têdan, xwe hekandin. 7. maşîn, mehitîn, xurbejîn. 8. bi mehitîn jêbûn, jê derketin.