Wateya peyva qicik
qicikaz, küçük.
rd 1. küçük * birayê qicik küçük kardeş 2. bızdık, güdük, minik, tıfıl, ufak 3. ufak tefek, çelimsiz 4. çocuk
qicikrd. qij, çûçik, hurdî, qît, qeçek, qic, wurdî, pîç, vîç, kij, qiz