Wateya peyva qûna
encam nehat dîtin
Tê de derbas dibe; qûna (tiştekî) derxistin, qûna (yekî) çarderî avêtin, qûna (yekî) dan ber tavê, qûna (yekî) danîn ber tavê, qûna (yekî) derxistin, qûna (yekî) erd girtin, qûna (yekî) erd negirtin, qûna (yekî) giranî li serî kirin, qûna (yekî) pê re negirtin, qûna (yekî) rabûn, qûna (yekî) rast kirin, qûna (yekî) şeşferaş avêtin, qûna (yekî) şil bûn, qûna (yekî) şil bûn, qûna (yekî) şonik kirin, qûna (yekî) şonik kirin, qûna (yekî) şûştin dan ser pûngê, qûna (yekî) şûştin û dan ser pûngê, qûna (yekî) vitvitk lê xistin, qûna bêaran benîştên daran, qûna elimî tiran, devê elimî viran, rast nabe heta kurê kuran, qûna hev dîtin, qûna hev du bêhn kirin, qûna hev û din dîtin, qûna mirî bi hingivîn e, qûna pîrikên wan li ser pira batmanê li hev ketiye, qûna reş û spî ji hev kifş bûn, qûna reş û spî li hemamê kifş dibe, qûna şil û zuha ji hev û din kifş kirin, qûna tazî sazê (an jî tambûrê) dixwazî, qûna tirû, qûna tûtikan, hêka betan!, qûna wê ya çûkan e, li ser hêkên betê rûdine, qûna wî qûna çûkan e û dixwaze hêkê elokan bike, qûna xwe ba dan, qûna xwe ba dan, qûna xwe bi naziyê xistin, qûna xwe bi vî alî, wî alî de avêtin, qûna xwe bi xwe re nekişandin, qûna xwe çirandin, qûna xwe daneynîn erdê, qûna xwe danîn erdê, qûna xwe derxistin, qûna xwe germ kirin, qûna xwe hejandin, qûna xwe hilavêtin, qûna xwe ji bin bar derxistin, qûna xwe ji derpê derxistin, qûna xwe ji derpê derxistin, qûna xwe ji erdê ranekirin, qûna xwe kutan hev, qûna xwe li avê xistin, qûna xwe li avê xistin, qûna xwe li ba kirin, qûna xwe li ber (yekî) li ba kirin, qûna xwe li erdê xistin, qûna xwe metali girtin, qûna xwe nîşanî zarokan bide lê devê xwe na, qûna xwe pê de kirin, qûna xwe pê şûştin, qûna xwe qelişandin, qûna xwe qetandin, qûna xwe qîş kirin, qûna xwe şûştin û dan ser pûngê, qûna yekî) ya mirîşkê ye radibe hêkên qazan dike, qûnafir, qûnalîsî, qûnaqûna, qûnaqûna çûn, qûnax, qûnax bi qûnax, qûnax germ kirin, qûnax vegirtin, ...... (Lêgerîna Berfireh)