Wateya peyva qûn
qûnm 1. göt, kıç, popo, anüs 2. dip, alt taraf * quna darê ağacın dibi 3. mec göt (güç ve yüreklilik) 4. der/m kıç, pupa (gemi, kayık vb. için; arka)
qûn1. qul 2. kun 3. tilora ku gemara hundir davêje derve *“qûn, bi qûnkaşkê ji kîrî xelas nabe”
(navdêr, mê) kuna paşî ya leşê mirovan û candarên din (ya gû tê re derdikeve), paşiya her tiştî: Me tişt kirin di qûna erebeyê de û em bi rê ketin..
Herwiha: qîn, qûl, qwîn.
Hevwate: paşî.
ji: hevreha soranî قوون (qûn), farisî کون (kûn), peştûyî کونه (kwëne), hemû jiari. Herwiha bi sûmerî jî kun..
: qûnde, qûndeh, qûndehî, qûnder, qûnderî, qûnxwişk, qûnxwişkî. Bi soranî: qwên. Gotinên pêşiyan: •qûna wî qûna çûkan e û dixwaze hêkê elokan bike
qûnass, back. qûna çiyê=mountain skirt. Also see: li ser qûnê xistin.
qûnAfter
Anus
Arsch
Hintern
Popo
qûnm. ana. qîne, kine, qene, qî m.
Tê de derbas dibe; qûn avetin, qûn belot kirin, qûn bi erdê re, qûn bi erdê re bûn, qûn bi gûh, qûn bû, qûn jî çû, qûn dan, qûn erd çûçê nekirin dama, qûn erd negirtin dama, qûn helavetin, qûn ji erdê ranekirin, qûn kewiya hê hewiya, qûn kutan hev, qûn lê çirandin, qûn lê qetandin, qûn lê teng bûn, qûn lê teng bûn, qûn li bexdayê çûye, bi xwe li vir e, qûn li xwe qetandin, qûn loqandin, qûn nekirin, qûn pan kirin, qûn pehn kirin, qûn pehtî kirin, qûn qûa mirîşkê ye, dixwaze hêkên qazan bike, qûn qûa mirîşkê ye, hêk hêka qazê ye, qûna (tiştekî) derxistin, qûna (yekî) çarderî avêtin, qûna (yekî) dan ber tavê, qûna (yekî) danîn ber tavê, qûna (yekî) derxistin, qûna (yekî) erd girtin, qûna (yekî) erd negirtin, qûna (yekî) giranî li serî kirin, qûna (yekî) pê re negirtin, qûna (yekî) rabûn, qûna (yekî) rast kirin, qûna (yekî) şeşferaş avêtin, qûna (yekî) şil bûn, qûna (yekî) şil bûn, qûna (yekî) şonik kirin, qûna (yekî) şonik kirin, qûna (yekî) şûştin dan ser pûngê, qûna (yekî) şûştin û dan ser pûngê, qûna (yekî) vitvitk lê xistin, qûna bêaran benîştên daran, qûna elimî tiran, devê elimî viran, rast nabe heta kurê kuran, qûna hev dîtin, qûna hev du bêhn kirin, qûna hev û din dîtin, qûna mirî bi hingivîn e, qûna pîrikên wan li ser pira batmanê li hev ketiye, qûna reş û spî ji hev kifş bûn, qûna reş û spî li hemamê kifş dibe, qûna şil û zuha ji hev û din kifş kirin, qûna tazî sazê (an jî tambûrê) dixwazî, qûna tirû, qûna tûtikan, hêka betan!, qûna wê ya çûkan e, li ser hêkên betê rûdine, qûna wî qûna çûkan e û dixwaze hêkê elokan bike, qûna xwe ba dan, qûna xwe ba dan, qûna xwe bi naziyê xistin, qûna xwe bi vî alî, wî alî de avêtin, qûna xwe bi xwe re nekişandin, qûna xwe çirandin, qûna xwe daneynîn erdê, qûna xwe danîn erdê, qûna xwe derxistin, qûna xwe germ kirin, qûna xwe hejandin, qûna xwe hilavêtin, qûna xwe ji bin bar derxistin, qûna xwe ji derpê derxistin, qûna xwe ji derpê derxistin, qûna xwe ji erdê ranekirin, qûna xwe kutan hev, qûna xwe li avê xistin, qûna xwe li avê xistin, qûna xwe li ba kirin, qûna xwe li ber (yekî) li ba kirin, qûna xwe li erdê xistin, qûna xwe metali girtin, qûna xwe nîşanî zarokan bide lê devê xwe na, qûna xwe pê de kirin, qûna xwe pê şûştin, qûna xwe qelişandin, qûna xwe qetandin, qûna xwe qîş kirin, qûna xwe şûştin û dan ser pûngê, qûna yekî) ya mirîşkê ye radibe hêkên qazan dike, qûnafir, qûnalîsî, qûnaqûna, qûnaqûna çûn, qûnax, qûnax bi qûnax, qûnax germ kirin, qûnax vegirtin, qûnbalês, qûnbalês, qûnbazî, qûnbel, qûnbelot, qûnbelot kirin, qûnbiagir bûn, qûnbiçûk, qûnbigû bûn, qûnbipîne, qûnbiriqa, qûnbizîrç, qûnboş bûn, qûnç, qûncêrik, qûncêrk, qûnçik, qûnçir, qûnconî, qûndaq, qûndar, qûndare pêlavên, qûndax, qûndax, qûndax (i), qûndax kirin, qûndax kirin (cihekî), qûndax kirin (i), qûndax kirin (ii), qûndax lê dan, qûndax lê xistin, qûndax xistin (cihekî), qûndaxker, qûndaxker, qûndaxkerî, qûndaxkirî (i), qûndaxkirî (ii), qûndaxkirin, qûndaxlêxistin, qûndaxsaz, qûndaxsazî, qûndaxtî, qûnde, qûnde, qûnde kirin, qûnde/qûnek, qûnder, qûndere, qûnderî, qûnderz, qûnderz kirin, qûndetî, qûndetî/qûnektî, qûne, qûnê bi min re neyê, bîna genî ji te tê, qûnê dixwazî, qalibek sabûn jî bi ser de dixwazî, qûnek, qûnek, qûnek, qûnek, qûnek bûn, qûnek kirin, qûnekî, qûnektî, qûnektî, qûnektî kirin, qûnektîkirin, qûnên pîrpîrkên wan li ser pira batmanê li hev ketine, qûner, qûnfireh, qûnfireh, qûnfiroş, qûnfiroşî, qûngilover, qûngiran, qûngiran, qûngiranî, qûnhejhejok, qûnhejok, qûnhestî, qûnhevcar, qûnhildayî, qûnî, qûnî, qûnik, qûnik, qûnkaşk, qûnkaşkî, qûnkêlk, qûnkêlk, qûnkêlk kirin, qûnkêlk kirin, qûnkî, qûnmezin, qûno, qûnpehn, qûnperest, qûnperestî, qûnqelişandina (yekî) lê man, qûnqijik, qûnqûçkî nebûn, qûnqûnkî, qûnres, qûnrim, qûnrim kirin, qûnriqa, qûnrûniştin, qûntar, qûntar, qûntar, qûntar, qûntar, qûntax, qûntax, qûntax kirin, qûntaxkirî, qûntaxkirin, qûntaxsaz, qûntazî bûn, qûnteşî, qûnteşî, qûntesî, qûnteşî (i), qûntor, qûntor, qûnxirk, qûnxirok, qûnxişk, qûnxişkî, qûnxuşêl, qûnza, qûnza, qûnzêrî, qûnzêrî bûn, qûnzêrîbûn, qûnziwa, qûnziwa biçe masiyan qûnziwa venagere, qûnzozan, qûnzozan bûn, qûnzozanbûn, qûnzozanî, ...... (Lêgerîna Berfireh)