Wateya peyva nerm
nermrd 1. yumuşak (üzerine basıldığında eski biçimini kaybeden, katı karşıtı) * pembû nerm e pamuk yumuşaktır 2. yumuşak (kolaylıkla bökülen; berk karşıtı) * guliyên ter nerm in yaş dallar yumuşak olur 3. yumuşak (avuçla sıkıldığında buruşmayan) * qumaşê nerm yumuşak kumaş 4. yumuşak (kolaylıkla işlenebilen) * kevirê nerm yumuşak taş 5. yumuşak (kolay çiğnenen, kesilen) * nanê nerm yumuşak ekmek 6. yumuşak, ılıman * hewaya nerm yumuşak hava 7. yumuşak, mülâyim (kaba, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal) 8. yumuşak (okşayıcı, tatlı hoş) * gotinên nerm yumuşak sözler * awirên nerm yumuşak bakışlar 9. yumuşak (sessiz, hafif) * bi gavên nerm hat yumuşak adımlarla geldi 10. ince (hafif, gücü az) * kena nerm ince gülüş 11. yavaş * nerm pê bigire yavaş tut 12. mec esnek * helwesteke nerm esnek bir tutum 13. ılımlı * hewayeke nerm ılımlı bir hava 14. ılımlı, mutedil (siyasektte fazla radikal olmayan) * mirovekî nerm e ılımlı biri 15. ılımlı, itidalli (düşünce, iş vb. de aşırıya kaçmayan)
nerm1. nehişk, ter 2. nezivir *“bitirse ji germa germ û mirovê nerm”
(rengdêr) xefîf, ne req:Balguh nerm e lê kevir ne..
Bikaranîn: Lêker: nerm bûn, nerm kirin, nerm çûn. Navdêr: nermbûn, nermkirin, nermçûn Rengdêr: nermbûyî, nermkirî.
Herwiha: nerim.
Bide ber: çerm, germ, şerm, term.
: nermahî, nermatî, nermayî, nermî, nermitî, nerimtî
nermsoft, gentle, fine.
nermbesonnen
weich
nermrd. nerm, ne m., nemir
nermnerm, dw req
Tê de derbas dibe; nerm bûn, nerm bûn, nerm bûn, nerm çûn, nerm çûn, nerm dan ber, nerm e eynî pembû ye, nerm ker, nerm kevirê xwe di rû xwe de berdan, nerm kirin, nerm kirin, nerm kirin, nerm nerm, nerm-û-niyan, nerm-û-nol, nermahî, nermahî, nermahî, nermahî, nermamraz, nermandî, nermandin, nermandin, nermandin, nermanok, nermatî, nermav, nermayî, nermayî, nermayî, nermbûn, nermbûn, nermbûn, nermbûnî, nermbûnî, nermbûyî, nermbûyî, nermbûyîn, nerme, nerme, nerme, nerme, nermeav, nermeba, nermebaran, nermecî, nermedew, nermegoşt, nermegoşt, nermegoştê, nermeguhî, nermehestî, nermehur, nermekî, nermekuxik, nermenerm, nermenerm axiftin (peyîvîn an jî xeber dan), nermenerm çûn, nermenerm çûn, nermenerm di binî de gerîn, nermenerm gotin, nermenerm h, nermenerm peyîvîn (an jî xeber dan), nermenêşk, nermerê, nermeşa, nermeşan, nermêtî, nermeting, nermeting, nermeting bûn, nermetingane, nermetingî, nermetingî, nermetingî bûn, nermetingî bûn, nermetîngî kirin, nermetingîbûn, nermetingitî, nermhewa, nermhewa, nermî, nermî, nermî, nermî, nermî, nermî tî, nermî û xweşî, nermijandî, nermijandî, nermijandin, nermijandin, nermijandin, nermijandin/dinermijîne/binermijîne, nermijî, nermijîn, nermijîn, nermijîn, nermijîn/dinermije/binermije, nermijok, nermijok, nermijok, nermijokî, nermijokî, nermijokî bûn, nermijokî bûn, nermijokîbûn, nermijokîbûn, nermijokîtî, nermijokîtî, nermik, nermik, nermik, nermik, nermik (i), nermika, nermika bi dora (yekî) ketin, nermika dest, nermika dest, nermika esmanê dev, nermika guh, nermika guh, nermika guh, nermika h, nermika qûnê, nermika serî, nermika serî, nermikayî, nermikê bin kayê, nermikê guh, nermikê li bin kayê, nermikguh, nermîkî, nermikî, nermikî, nermikî ye wekî (an jî mîna) pembû, nermikîbûn, nermîle, nermîn, nermîn, nermîn, nermîn, nermîn, nermîng, nermînî, nermînka, nermisandin, nermisandin, nermisîn, nermişok, nermîtî, nermîtî, nermixandin, nermixîn, nermixok, nermixokî, nermiyan, nermkar, nermker, nermker, nermker, nermkî, nermkirî, nermkirin, nermkirin, nermkirin, nermnermok, nermnermokî, nermo, nermofis, nermofis, nermok, nermok, nermoke, nermokî, nermokî, nermokî, nermole, nermolekî, nermoving, nermoving bûn, nermovingane, nermovingî, nermovingî bûn, nermovingîbûn, nermovingo, nermtî, nermtî, nermûsan, nermûsan, nermûsanî, nermûsanîtî, nermûsanîtî, nermûsank, nermûsank, nermûsankî, nermûsankî, nermûsankî, nermûsankî bûn, nermûsankî bûn, nermûsankî bûn, nermûsankîbûn, nermûsankîbûn, nermûsankîbûn, nermûsankîtî, nermûsok, nermûsok, nermûsokî, nermûsokî , nermûsokî bûn, nermûsokîbûn, ...... (Lêgerîna Berfireh)