Wateya peyva ne
ne(I) navê tîpa hifdehemîn a alfabeya Tırkî ye (II) 1. çi (di wateya 'kîjan tiştî' de) *ne ekersen onu biçersin tu çi biçînî tu dê wî biçinî 2. çi, he (baneşana ku di rewşa pirsê de şaşwaziyê dinimîne) *ne, yıkıldı ha! çi, pelişî he! *ne, geldi mi? çi, hate? 3. çi, hema (bi dema hevedudanî ya şert daxwazê re, her tişt) *ne görse ister çi bibîne dixwaze 4. çi (bi awayê piranî, gelek tişt) *neler söylüyor? çi tiştan dibêje? 5. çi (di şûna 'kîjan' de) *ne gün gelecekler? dê çi roj bên? rd 6. çi (bi riya pirsê, îtirazkirinê dinimîne) *sen ne karışıyorsun? tu çi têkilî pê diki? (an jî tu çi têkilî dibî) rd/h 7. çi (di şûna çawa, çitoyê de) *bu ne kıyafet? ev çi qiyafet e? rd 8. çi (ji bo rewşa şaşwazî an jî pirbûn û zêdebûna tiştekî) *ne sıcak, ne sıcak! çi germ e, çi germ e heyra! *ne ilginç adam! çi mirovekî seyr e! h 9. çi (ji te re), (jê re) çi *zahmeti ben çekiyorum, sana ne? ez zehmetê dikişinim çi ji te re ye? 10. Çi, kusa, kusa b
(I) navê tîpa hifdehemîn a alfabeya Tirkî ye (II) 1. çi (di wateya 'kîjan tiştî' de) *ne ekersen onu biçersin tu çi biçînî tu dê wî biçinî c 2. çi, he (baneşana ku di rewşa pirsê de şaşwaziyê dinimîne) *ne, yıkıldı ha! çi, pelişî he! *ne, geldi mi? çi, hate? b 3. çi, hema (bi dema hevedudanî ya şert daxwazê re, her tişt) *ne görse ister çi bibine dixwaze c 4. çi (bi awayê piranî, gelek tişt) *neler söylüyor? çi tiştan dibêje? 15. çi (di şûna 'kîjan' de) *ne gün gelecekler? dê çi roj bên? rd 6. çi (bi riya pirsê, îtirazkirinê dinimîne) *sen ne karışıyorsun? tu çi têkilî pê diki? (an jî tu çi têkilî dibi) rd/h 7. çi (di şûna çawa, çitoyê de) *bu ne kıyafet? ev çi qiyafet e? rd 8. çi (ji bo rewşa şaşwazî an jî pirbûn û zêdebûna tiştekî) *ne sıcak, ne sıcak! çi germ e, çi germ e heyra! *ne ilginç adam! çi mirovekî seyr e! h 9. çi, (jê re) çi *zahmeti ben çekiyorum, sana ne? ez zehmetê dikişinim çi ji te re ye? 10. çi, kusa, kusa b
Ne, kurtebêja neonê kim.
Ne, kurtebêja neonê kim
Ne, kurtebêja neonê kîm
1. çi (di wateya Ôkîjan tiştî’ de) * ne ekersen onu biçersin tu çi biçînî tu dê wî biçinî c 2. çi, he (baneşana ku di rewşa pirsê de şaşwaziyê dinimîne) * ne, yıkıldı ha! çi, pelişî he! * ne, geldi mi? çi, hate?b 3. çi, hema (bi dema hevedudanî ya şert daxwazê re, her tişt) * ne görse ister çi bibîne dixwaze c 4. çi (bi awayê piranî, gelek tişt) * neler söylüyor? çi tiştan dibêje? c 5. çi (di şûna Ôkîjan’ de) * ne gün gelecekler? dê çi roj bên?rd 6. çi (bi riya pirsê, îtirazkirinê dinimîne) * sen ne karışıyorsun? tu çi têkilî pê dikî? (an jî tu çi têkilî dibî) rd/h 7. çi (di şûna çawa, çitoyê de) * bu ne kıyafet? ev çi qiyafet e?rd 8. çi (ji bo rewşa şaşwazî an jî pirbûn û zêdebûna tiştekî) * ne sıcak, ne sıcak! çi germ e, çi germ e heyra! * ne ilginç adam! çi mirovekî seyr e! h 9. çi (jê re), (jê re) çi * zahmeti ben çekiyorum, sana ne? ez zehmetê dikişînim çi ji te re ye? 10. çi, kusa, kusab
ne1.değil. 2.ne.
kîm Ne (neon elementinin kısaltması)
rz/m 1. -sız/-siz, -suz/-süz 2. olumsuzluk eki 3. değil * ne ez, tu ben değil sen
neqertafa neyîniyê
1. peyvika negasyonê (hoker) , peyvikek e wateya dijî gotinekê didiyê: Ew ne kurd e. Ev ne bi dilê min e..
Herwiha: ni.
neno, not
not.
not (negation)
nepêq. nê-, verqertefa nêyînîyeya
ne1)çi, çik, çina Nedir? (Çi yo?/Çik o?/Çina yo?) 2)se O ne dedi? (Ey va se?)
ne (b. ne ... ne ...)
Tê de derbas dibe; ne ne, ne (i), ne (iii), ne ... ne, ne ... ne ..., ne ... ne ..., ne ... ne ... , ne ... nejî, ne ala, ne âlâ, ne âlâ memleket, ne âlem, ne âlemde?, ne alîgir, ne alıp veremiyor?, ne altını bırakmak ne üstünü, ne arar (veya onda ... ne gezer), ne arar (veya onda ... ne gezer), ne arıyor (herhangi bir yerde), ne arıyor?, ne arvanekî kêm ne yekî zêde, ne aş e, ne çeqçeq e, ne asan e, ne asayî, ne asayî bûn, ne av dixwaze ne kolan, ne bajarrî, ne baldar, ne balkêş, ne baş ne xerab, ne bela conga ye, çêlek biga ve, ne berdayî, ne bi (yekî) bûn ne bi (te) bûn, ne bi berxtî ter şîr vexwarin, ne bi kavirtî têr gîha xwarin, ne bi destê (yekî) bûn, ne bi destê xwe bûn, ne bi destê xwe bûn, ne bi dilê min bû, ne bi dilê xwe, ne bi diya xwe bûn, ne bi halekî, ne bi malekî, tu çi zanî ewhalekî!, ne bi hêlîna mar ne bi qebra sar, ne bi hemdê (yekî) bûn, ne bi kêrî defê tê ne jî bi kêrî zirnê tê, ne bi kêrî defê, ne bi kêrî zirneyê hatin, ne bi keys bûn, ne bi keys e, ne bi kuştin, ne bi hîştin, ne bi kuştinê tê ne bi hiştinê tê, ne bi lopixa bûn, ne bi malê hela hela, ne bi zarokên şêx û mêla, ne bi min e û ne bi te ye, ne bi min e, ne bi te ye, ne bi serê xwe, ne bi serê xwe bûn, ne bi serê xwe bûn, ne bi tenê ... lê ... jî, ne bi vî karî ne bi vê zerarê, ne bi wê hêkê, ne jî bi wê qidqidikê, ne bi xêr û silamet, ne bi xêra te, ne bi şerê te, ne bi xwe ye ne bi hevalan kevaniya dozdeh malan, ne biçim?, ne bide min û ne jî bide rûyê min, ne bide ne bistîne, şev û roj lê temaşe bike, ne bidilxwazî, ne bidin dînan ne jî ji wan bistînin, ne bist ne kebab, ne buyrulur?, ne çare, ne çiçektir, biliriz, ne cih e ne war e, ne cih e ne war e, li ku bim li wê me, ne çıkar, ne çira ji koran re ne dahol ji keran re ne, ne çira ji koran re, ne dahol ji keran re, ne çu tişt e, ne dada ye ne baba ye, ne dadî, ne dağda bağım var, ne çakaldan davam, ne dagirtî, ne daîmî, ne dar e, ne bizmar e, ne de olsa, ne dedim de, ne demek, ne demek olsun, ne demeye, ne deng e, ne beng e, ne deng e, ne beng e, ne dengbêj e bi zirneyê re, ne peya ye bi siwaran re, ne denir! (veya ne dersin), ne denli, ne derd e!, ne dese, ne dese beğenirsin, ne destê (wî) digihîjê ne jî qeweta (wî), ne dev e, ne ziman e, ne devê doxîna diya min e ku ez girê bidim, ne di dînan in, ne jî qûna xwe bidin wan, ne di govendê de ne govend bi wan xweş e, ne di rê de bi kar anîn, ne dîn e arê hûr dicivîne, ne dîn e, ne îman e, ne dirêj, ne dîtbar, ne dîtin û dîtin, ne dixurice, ne dibare, ne dixwe ne dide hevalan, ne dixwe ne dide hevalan, genî dike diavêje newalan, ne dixwim gelyazan ne didim hevrazan, ne dixwim savarê, ne diçim hewarê, ne diye?, ne diz im ne kuz im, ne diz im, ne kuz im, ne dostê fileh, ne hespê qule, ne ê hewesan bûn, ne ê xapandinê bûn, ne ê xapandinê ye, ne ekersen onu biçersin, ne elenî ne seleniya (yekî), ne elenî, ne selenî bûn, ne eleqedar, ne em bûn bûk û ne jî em li keran siwar bûn, ne em li mezelan e, ne heta ku em xewnan bibînim, ne erê, ne na gotin, ne erkî, ne ev çend hindik, ne ew e, ne ev e, keşk birayê dew e, ne exlaqî, ne eyarkirî, ne ez li mezelan razame ne ku ez xewnan bibînim, ne fat e, ne xat e, ne fayda, ne fehmbar, ne fena ye, ne gawir mi, ne misliman im gotin, ne gengaz e, ne gezer, ne gibi?, ne gotin bûn, ne gotinên xweş, ne jî paşê tirên reş, ne gözle bakmak, ne gund hiştin ne bajar, ne güne duruyor?, ne günlere kaldık!, ne guregura ewran e, ne hirehira hespan e, ne haber?, ne hacet, ne haddine!, ne halde?, ne hali varsa görsün, ne hatin, ne hebûn, ne hed e ne hesab e, ne hed û ne hesab, ne hedê (yekî) bûn, ne hêja, ne hêja ye!, ne hêjayî nevnoka (yekî) bûn, ne hêjayî neynoka (filan kes) bûn, ne hêjayî neynoka (yekî) ye, ne hêjayî nivîsandinê bûn, ne hêjayî tuxtek xwelî ye!, ne hemînî, ne gimînî jê hatin, ne hêsan (an jî asan) e, ne hewce ye, ne hewceyî (wî) bû, ne heyama (wî) ye, ne heyfa (yekî an jî tiştekî) bûn, ne hikmetse (hikmettir), ne hikmetse (ne hikmettir), ne hilanîn ne danîn, ne hilanîn û ne jî danîn, ne hilanîn, ne danîn, ne hilimîn ne jî kilimîn, ne hilimîn ne kilimîn, ne hilimîn, ne kilimin, ne hilîne ne deyne, ne hindik e!, ne hişk, ne idiği belirsiz, ne imiş?, ne însan, ne îş, ne îş e, ne ısa li me dibe xwedî, ne mûsa li me dibe xwedî, ne ise, ne îşê (tiştekî) bû, ne îşê henekan (an jî karê zarokan) bûn, ne îşê hesab e, ne işi var buralarda?, ne istiyorsun?, ne iyi !, ne iyi ki, ne iyi!, ne jî, ne ji azana mele, ne jî ji zirîna kerê bawer kirin, ne ji dêre ne ji vange bûn, ne ji detan e, ne ji botan e, zirzope li van orteyan e, ne ji dil bûn, ne ji dil, he ji gurçikê bûn, ne ji ewanan be wê gur û mih bi hev re biçêrin, ne ji fesad û şeytanan bûya wê gur û mih bi hev re biçêriyana, ne ji fesadan be wê gur û mih bi hev re biçêrin, ne ji hemd, ne ji hemd bûn, ne ji malekê, ne ji rewşekê, ne ji me jar dibe, ne ji me bar dibe, ne ji mezinan, ne jî ji piçûkan vekişîn, ne ji nêzik û nejî ji dûr ve, ne ji te his ne ji me pis (an jî deng), ne ji te his, ne ji me pis, ne ji vê dinê bûn, ne ji xebata pir e, ji hevderxistina bizanebûn e, ne ji xêrê re ye, ne ji xwe re ne jî ji kesî re xêr hebûn, ne ji xwedê re bûn, ne jina kenokî ne fediyokî, ne kadar, ne kadar, ne kadar ... o kadar, ne kadar olsa, ne kafî, ne kar e, ne kar, ne zirar gîhiştin mirov, ne kara (wî) digihîje meriv ne zerara (wî), ne karê (yekî) bûn, ne karê aqil, ne karê biaqilan bûn, ne karê zarokan bûn, ne karê zarokan bûn, ne kêm ne zêde, ne kêm, ne zêde bûn, ne kêmî, ne kêmî (ya dî) ye, ne kêmtir ji, ne kêr e, ne bêr e, tev diçe ji xelkê re, ne ker ket ne hîz çiriya, ne ker ket, he hîz dirî, ne ker li garanê, ne pirsiyar li çavanê, ne ker tê ber bar, ne bar tê ber ker, ne kerê min e, ne gayê te ye, ne kerekî ne perekî di mala (wî) de tune, ne kerekî, ne perekî di mal de hebûn, ne ketiye ber gazê, ne ketiye ber meqesê, ne kifkifa nefsî, ne çipçipa dolabê, ne köre ışık ne sağıra davul, ne kortika kerengan e, ne layiqê devê deriyê te ye, ne lâzım, ne lê, ne lê ye bikene, ne lê ye bigirî, ne lehte ne alehte, ne li amadê xwe bûn, ne li ber mino, ne li ber kûçê mino, ne li ber tiştekî bûn, ne li gorî (yekî) bûn, ne li gorî qilafetê xwe bûn, ne li gorî qilafetê xwe bûn, ne li hev bûn, ne li hişê xwe bûn, ne li jêr, ne li jor bûn, ne li mezelan razam, ne li minê, ne li teyê, ne li pirê ne li bazê, ne li rê bûn, ne li ser xweşikiyê, ne li şînan, ne li şahiyan, ne li tu derê, ne li wê dinê, ne li vê dinê qebûl nekirin, ne li xwe bûn, ne li xwedê, ne ji li qûlan xweş hatin, ne liyaqî (yekî) bûn, ne mal olduğunu biliriz, ne malê bike ji kurê çê re ne bike ji kurê xerab re ne, ne malê min, ne canê min, ne malê pir ne gerdena stûr, ne malekî ne bi halekî, ne me jê ye ne me pê ye!, ne mene, ne mêrekî hindik bûn az, ne meriv, bûn meriv, ne mêşan ji xwe difirine, ne hevalan, ne mewijan pêş min bike, ne tinazan bi min bike, ne mezbût e, ne mij e, ne moran e, ne mimkûn e, ne min jê ye ne min pê ye, ne mîna xwe bûn, ne mir, ne jî, ne mirî, ne mirî bûn, ne mirin e ku ray lê ne be, ne mirov, bûn mirov, ne mümkün, ne mumkûn e, ne münasebet!, ne mutlu ki, ne navdar, ne nazik, ne nazikane, ne nimûneyî, ne o?, ne oda var ne ocak, ne olacak!, ne olduğunu bilememek, ne oldum delisi olmak, ne olma, ne olur (veya ne olursa, ne olursunuz), ne olur ne olmaz, ne olursa olsun, ne oluyor?, ne pahasına olursa olsun, ne pîrê baş kir li ser gûnî rûnlşt, ne jî gûnî baş kir di pîrê re çû, ne qenc ne xerab, ne qenciyê bi dînan re bikin ne jî xerabiyê, ne qewî, ne qîza wê dê ye, ne razî, ne rewa, ne rewa, ne rêx e, ne gû ye, kul li herduyan bûye, ne rihet e, ne sakala minnet ne bıyığa, ne şamının şekeri ne arabın zekeri (veya yüzü), ne sar lê tê, ne germ lê tê, ne saxlem, ne şên dike,ne xera dike, ne serî ye, ne qûn e, ne serî, ne binî hebûn, ne ses ne seda, ne şeytanı gör ne kulluvahı oku, ne şeytanı gör ne kulluvahı oku ne şeytan, ne sıklıkla, ne sincî, ne şîrîn, ne sirûştî, ne şiş yansın ne kebab, ne söylüyorsun?, ne sozdar, ne sularda?, ne şûşt, ne jî avêt ber tavê, ne tabiî, ne tahir e, ne zahir e, her yek gurekî har e, ne tam, ne tê de, ne tê hîştin, ne tê kuştin, ne ti hal bûn, ne tir kir, ne bêhn da, ne tirş e, ne tehl e, ne tişt e, ne tiştekî hêja ye ku em qîmet bidinê, ne tu bav e, ne tu dunda bûn, ne tu heyat, ne tu îş e, ne tu rê bûn, ne tu tişt bûn, ne tu tişt e, ne tu war, ne tu yî, ne navê te ye, ne umduk ne bulduk, ne vakit, ne var (ne var ki), ne var ki, ne var ne yok, ne wek, ne weka xwe bûn, ne wendo ne zî nuşto, ne wêr ek, ne wêrek, ne wexta (..) ye, ne wilo ye î, ne xalî, ne xem e!, ne xema (yekî) ye, ne xema wê ye, ne dema wê ye, qirçeqirça benîştê wê ye, çêleka sor qelendê wê ye, ne xêr li mişarê, ne bereket li xiyarê, ne xerab e, ne xirecir e, ev çi vir e, ne xwarê devê (yekî) bûn, ne xweyî (an jî xwedî) gotina (an jî sozê) xwe bûn, ne ya xwe ye, ne ya hevala ye, kebaniya bîst û pênc sala ye, ne yaparsın ki (veya ne yapmalı ki), ne yapıp yapıp, ne yapsa yeri olmak, ne yardan geçer ne serden, ne yârdan geçer ne serden, ne yazık ki, ne yê xapandinê bûn, ne yê xapandinê ye, ne yek ne dido, ne yeka (yekî) dibe dudu, ne duduyên (yekî) dibin yek, ne yüzle, ne zaman, ne zanistî, ne zivistana bêberf û ne jî havîna bêtav, ne'na, ne'rete, ne-, ne-, ne-, ne-, ne- (i), ne-endam, ne-erênî, ne-erênîtî, ne-kurd, ne-kurdî, ne... ne, ne... ne, ne... ne ... ne... ne, ne... ne altını bırakmak ne... ne üstünü, ne... ne kokar ne... ne bulaşır, ne... ne oda var ne... ne ocak, ne... ne rêç heye ne... ne şop, ne... ne rokir û ne... ne pîva, ne... ne sakala minnet ne... ne bıyığa d, ne... ne Şamın’ın şekeri ne... ne arab’ın zekeri (veya yüzü), ne... ne sawan û ne... ne jî pawan jê re tune bûn, ne... ne şekirê Şamê ne... ne jî rûyê ereb, ne... ne serî bûn ne binî, ne... ne serî hebûn ne... ne jî binî, ne... ne serî hiştin ne... ne binî, ne... ne serî ye ne... ne binî ye, ne... ne şeytan bibîne ne... ne jî lenet lê bîne, ne... ne şîş ne... ne kebab, ne... ne şiş yansın ne..., ne... ne tê avêtin ne... ne jî tê firotin, ne... ne tê hiştin ne... ne tê kuştin, ne... ne tehl ne... ne şîrîn, ne... ne tir kir ne... ne bêhn da, ne... ne xan dike ne... ne xerab dike, ne... ne xew ne... ne hew, ne... ne xwe ji dêrê dike ne... ne ji mizgeftê, ne... ne xweş ne... ne xweş, ne...ne, neadil, neadil, neadil, neadilî, neadilî, neafirandî, neafirîner, neagadar, neaheng, neahengî, neaktîv, neal, neal, nealgir, nealî, nealîdar, nealîgir, nealîgir, nealîgir, nealîgirî, nealoz, nealoz, neam, neamade, neamadebûn, neamadeyî, nean, neanîn, neanîn ser eynê xwe, neanîn ser eynê xwe, neanîn ser xwe, neaqlî, near, near of kin, nearam, nearam, nearam bûn, nearam kirin, nearambûn, nearambûyî, nearamî, nearamî, nearamkirî, nearamkirin, nearandî, nearizî, nearizî, nearly, neasan, neasan, neasayî, neasayî, neasayî, neasayî, neasayî bûn, neasayî bûn, neasayî bûn, neasayî kirin, neasayî kirin, neasayîbûn, neasayîbûn, neasayîbûn, neasayîbûyî, neasayîkirî, neasayîkirin, neasayîkirin, neasayîtî, neasayîtî, neasê, neaşîna, neaşkera, neaşop, neaştbar, neaştbarîtî, neasûde, neasûdetî, neat, neava, neavis, neavsûnkirî, neaxivî, neayîl, neayîlî, neayîlî kirin, neaza, neazardedil, neazwer, neazwer, neba, nebabet, nebabet, nebabînî, nebacbar, nebada, nebadayî, nebaldar, nebaldarî, nebaliq, nebalix, nebalkêş, neban, neban, neban (i), neban (ii), nebanek, nebanek, nebanekî, nebanekî, nebanektî, nebanektî, nebanî, nebanî, nebanîn, nebaniyayî, nebanok, nebanok, nebaş, nebaş, nebaş, nebaş, nebaş çêbûn, nebaşî, nebaşî, nebaşî kirin, nebaşkirî, nebat, nebat, nebat, nebat, nebat, nebat, nebatat, nebatat, nebatat bahçesi, nebati, nebatî, nebatî, nebatî, nebatî, nebati şeker, nebatî şeker, nebati yağ, nebatî yağ, nebatokî, nebatokî, nebaw kirin, nebawer, nebawerbar, nebawerbarkî, nebawkirî, nebawkirin, nebbaş, nebbish, nebe, nebe, nebe h, nebe nebe, nebêje, nebêjî, nebêjim, nebêjin, nebekar, nebekar, nebekar, nebekarî, nebel, nebeled, nebeled, nebeledî, nebelek, nebelgeruch, nebelî, neben, nebenan, nebenfrau, neber, nebera, neberbawer, neberbawerî, neberbelav, neberbiçav, neberbiçav bûn, neberbiçav bûn, neberbiçavbûn, neberbiçavbûn, neberbiçavî, neberbihêr, neberbihêr bûn, neberbihêr bûn, neberbihêrbûn, neberbihêrbûn, neberbihêrî, neberbihêrî, neberçav, neberçavî, neberd, neberdan, neberdar, neberdayî, neberdest, neberdewam, neberdewamî, neberdî, neberfehm, neberfehmî, nebergda, nebergda, nebergirbar, nebergkirî, neberhemdar, neberhev, neberhevî, neberhevkirî, neberhoz, neberketî, neberpirs, neberpirs, neberpirs, neberpirsane, neberpirsane, neberpirsî, neberpirsî, neberpirsiyarane, neberpirsiyarî, neberpirskî, neberpirskî, neberpirskî, neberpirsyar, neberpirsyarane, neberpirsyarane, neberpirsyarî, neberpirsyarkî, neberpis, neberz, nebes, nebes, nebesatî, nebesbûn, nebesbûn, nebesbûnî, nebesbûnî, nebesî, nebetal, nebevi, nebevî, nebewî, nebewî, nebexişandî, nebexişandin, nebexşandin, nebexşbar, nebexşendeyî, nebextewerîtî, nebextewerkî, nebextiyarî, nebextiyarîtî, nebextyar, nebextyarî, nebeyn, nebez, nebez, nebez, nebez, nebez bûn, nebez bûn, nebez kirin, nebezbûn, nebezbûn, nebezbûyî, nebezî, nebezî, nebezî, nebezkî, nebezkirî, nebezkirin, nebi, nebî, nebî, nebî, nebî, nebî (ii), nebi cîla, nebî h, nebî ha, nebî kirin, nebî kirin, nebî kirin, nebî lê bûn, nebî lê kirin, nebî lê kirin, nebî lê kirin, nebî li (yekî) kirin, nebî nebî!, nebî pê de anîn (birine), nebî pê de hatin, nebî pê de hatin, nebibirq, nebiden kalma, nebidestêxwe, nebidil, nebidîqet, nebihabar, nebihadar, nebihadarkirin, nebihemdî, nebihengam, nebihengamî, nebihêrbar, nebihêrbar, nebihêrbarî, nebihêrbarî, nebihingam, nebihingam, nebihingan, nebihîstî, nebihîstî, nebihîz, nebihîzyar, nebihîzyar, nebihîzyar, nebihîzyarî, nebihurbar, nebihurbarî, nebijartî, nebijînî, nebijok, nebijokî, nebijûn, nebijûn, nebijûnî, nebîk, nebikarbar, nebikarbarî, nebikêr, nebîker, nebikêr, nebîker, nebîker, nebikêr kirin, nebikêrhatî, nebikêrhatî, nebikêrhatîbûn, nebîkerî, nebîkerî, nebîkerî, nebikeys, nebîkirî, nebîkirin, nebîkirin, nebîl, nebilez, nebîlî, nebim, nebîn, nebin, nebîna, nebîna (i), nebîna (ii), nebînatî, nebînatî, nebinav, nebinavkirî, nebinavkirî, nebinavkirî, nebinavkirîtî, nebinavkirîtî, nebînayî, nebînayî, nebîne, nebînebî, nebînî, nebînim behra bêgemî, nebînim însanê demdemî, nebînim hespa loqloqo, nebînim qîza lîqlîqo, nebînim kulfeta tîrqtîrqo, nebînim kalê kezî, nebînini hurmeta daw û deling rizî, nebînim keçê bang bezî, nebînini dilê xeni tê de, nebînim mala şer tê de, nebînok, nebir, nebîranî, nebîranî kirin, nebîranîkirin, nebiraştî, nebîrbir, nebîrbir, nebîrbir, nebîrbirane, nebîrbirî, nebîrbirî, nebirê, nebirêtî, nebîrewer, nebîrewer, nebîrewerane, nebîrewerî, nebîrewerî, nebiriye, nebirrîtî, nebiserêxwe, nebiteşe, nebîtî, nebitişt, nebixêr, nebixêr, nebixêr bûn, nebixêrbûn, nebizik, nebizmareyî, nebîzokî, nebo, nebor, neborbar, nebotî, neboyaxkirî, nebst, nebû, nebû, nebû li miriyan dibe li zindiyan nabe, nebûbû, nebûbûm, nebûbûn, nebûbûyî, nebûkar, nebûkarî, nebûkarî, nebula, nebûla, nebülöz, nebuloz, nebûn, nebûn, nebûn, nebûn şekala (yekî), nebûnî, nebûnî, nebûnî, nebûnyî, nebûyî, nebûyî, nebz, nebz, nebze, necabet, necabet, necadet, neçak, neçak, neçak, neçak, neçakî, neçakî, neçakî kirin, neçakîkirî, neçakîkirin, neçakkirî, neçalak, neçalak kirin, neçalakitî, neçalakîtî, necamêr, necamêrane, necamêrî, neçandbar, neçandî, neçandî, neçandî, neçapkirî, necar, necar, neçar, necar, neçar, neçar, necar, necar, neçar, neçar bûn, neçar bûn, neçar bûn, neçar kirin, neçar kirin, neçar kirin, neçar man, neçar man, neçar man, neçar man , neçar nd/rd, neçarane, neçarane, neçarane, neçarbar, neçarbarîtî, neçarbûn, neçarbûyî, neçarçovekirî, neçarekî, neçarekirî, neçarge, neçarge, necarî, neçarî, neçarî, necarî, neçarî (i), neçarî (ii), neçarî (tiştekî) kirin, neçarîtî, necarîye, neçarkirî, neçarkirin, neçarkirin, neçarman, neçarman, necarr, necarrî, necaset, necat, necat, necat bulmak, neçavteng, necax, neçax, necax, necax, necazîb, nece, neçê, neçê, neçe, neçê, neçê, neçê bûn, neçê bûn, neçê kirin, neçe wê derê, te çi kesî xwe lê nebit, neçêbûn, neçêbûn, neçêbûyî, necedewî, necedewî, necedewî, necef, necef, necef taşı, neçekdar, neçêkirî, neçêkirî, neçêkirin, neceldkirî, neçemandî, neçemandî, neçembar, neçembarî, neçemîn, neçemok, neçemokî, neçengî, necerbez, necerbez, necerbezî, necerbezî, neçerçîvekirî, necergebez, necergebez, necergebezî, necergebezî, necesa, neçespandar, necessary, necessitate, necessity, neçêtî, neçêtî, neçêtî, neçêtî kirin, neçêtirbar, neçevandî, neçevandî, neçevandîbûn, neçevandîtî, neçewt, neçewtbar, neçêyane, neçêyane, neçêyane, neçêyî, neci, neci oluyor!, neci oluyur!, necîb, necîb, necîbane, necîbî, necidî, necidî, necihêwaz, necihêwazî, necîlakîrî, necîltkirî, necîm, necim, necimandin, necimîn, necimîn, necip, neçir, necirandî, necirandin, necirandin, necirandin, necirandin/dinecirîne/binecirîne, necirîn, necirîyayene, necirnayene, necirnîyayene, neçîrvano, rabe kêrê tûj ke, di bintara tê de hem xezal e, hem kergûşk e, necis, necis, necis bûn, necis bûn, necis kirin, necis kirin, necisandin, necisane, necisbûn, necisbûn, necisbûyî, necisbûyîn, necisî, neciskirî, neciskirin, neciskirin, necismî, necivakîkî, neciviyayî, neçivr, neciyawaz, neciyawaz, neciyawazî, neciyawazî, necizûbendkirî, neck, necken, necklace, neckwear, necme, necolî, neçopeço, necotkirî, neçûbû, neçûn ber hev, neçûn serî, neçûn serî, necûs, neçûyî, neda, nedabeşbar, nedabeşbar, nedabeşbar, nedabeşbarî, nedabeşbarî, nedabeşbarî, nedabeşkar, nedadayî, nedadayî, nedadî, nedadî, nedadmend, nedadmend, nedadmend, nedadperwer, nedaf, nedagirtî, nedagirtî, nedahênerdar, nedamet, nedamet, nedamet duymak (veya getirmek), nedamet duymak (veya nedamet getirmek), nedametle, nedan, nedan, nedan, nedan ber, nedan gotin, nedan gotin, nedan kirin, nedan û nestendin, nedankirin, nedar, nedar, nedar, nedarane, nedarî, nedarî, nedarî, nedawetkirî, nedawî, nedawî, nedawî bûn, nedawî bûn, nedawîbûn, nedawîbûn, nedawîbûyîn, nedawîtî, nedawîtî, nedaxwazbar, nedaxwazbar, nedaxwazbarî, nedaxwazbarî, nedbe, nedegel, nedegel, nedegelî, nedegelî, nedelînbar, nedelînbarî, neden, neden, neden bilimi, neden böyle, neden ise, neden olmak, neden sonra, neden sonra qasek, nedeniyle, nedeniyle, nedenli, nedenli nedensiz, nedense, nedensel, nedensellik, nedensellik ilkesi, nedensiz, nedensiz, nedeqandî, nedeqdeqî, nedeqdeqkî, neder, nederbasbar, nederbasbar, nederbasbar bûn, nederbasbarbûn, nederbasbarî, nederbasbarî, nederbasdar, nederbasî, nederbasî, nederbasî, nederdbihêr, nederdbihêr bûn, nederdbihêrbûn, nederdbihêrî, nederderkî, nederew, nedestbar, nedestbarî, nedestbelav, nedestbelav, nedestbelavî, nedestbikar, nedestbikarî, nedestbikêr, nedestbikêr, nedestbikêrî, nedestdanbarkî, nedestdayî, nedesthilat, nedestûrgirtî, nedestûrstendî, nedestûryar, nedewrî, nedeximandî, nedeyndar, nedeyndar, nedeyndarî, nedeyndarî, nedeyndarîtî, nedeyndarîtî, nedî nedî gonê bavê xwe dî, ew jî kir çevnimêj û eydî, nedîbar, nedîbar, nedibarî, nediçû têran, îro dikeve torbeyan, nedigirtin, nedigot, nedihat, nedihatî, nedihatim, nedihatin, nedijwar, nedijwar, nedikir, nedikirin, nedilbicih, nedildar, nedilgerm, nedilgeş, nedilgeş, nedilkêş, nedilkêş, nedilniwaz, nedilniwaz, nedilniya, nedilovan, nedilovanîtî, nedilşa, nedilşa, nedilşad, nedilşad, nedilşad bûn, nedilşad bûn, nedilşadbûn, nedilşadbûn, nedilşadî, nedilşadî, nedilşayî, nedilşewat, nedilsoz, nedilsoz, nedilsozî, nedilsozî, nedilxwaz, nedilxweş, nedilxweş, nedilxweşî, nedilxweşî, nedilxweşîya xwe nîşan dan, nedim, nedîm, nedime, nedin, nedinyayî, nedir, nedir, nedir (i), nedir (ii), nedir ki, nedirist, nediristî, nedîrokî, nedirokkirî, nedirûtî, nedirûtî, nedirûvbar, nedît, nedît, nedîtbar, nedîtbar, nedîtbar, nedîtbar, nedîtbar, nedîtbarî, nedîtek, nedîtek/nedîtî, nedîtî, nedîtî, nedîtî, nedîtî (i), nedîtî gotin heft û nîv e, nedîtî heft û nîv, nedîtî jê re hatin, nedîtî rd/h, nedîtî tu çima dibêjî heft û nîv, nedîtî û nebînayî bûn, nedîtî, tu çima dibêjî heft û nîv!, nedîtîo dîr, nedîûbidî, nedîw, nediwê, nedîweder, nedîwederî, nediyar, nedîyar, nediyar, nediyar, nedîyar, nediyardar, nediyarî, nediyarî, nedîyarî, nediyarkî, nediyarkirî, nediyarkirî, nedîyarkirî, nediyarkirin, nediyarkirîtî, nediyarkiritî, nedret, nedret kesp etmek, nedû, nedûr, nedûrendîş, nedûrendîş, nedûrendîşî, nedûrendîşî, nedurist, nedurû, nedurû, nedûz, neecibandî, neecibandin, neecibandin, need, needful, needilî û nesitirî, needilîn, needilîn, needless, needs, needy, neefektîv, neefkirî, neehîl, neehîlbûn, neêkser, neeleqedar, neeleqedarî, neemekdar, neemeliyatkirî, neendaze, neendaze, neêşandî, neêşayî, neêşbar, neêşbarîtî, neêşbarkî, neesehbar, neesehîtî, neeşkera, neeşkerakirî, neewle, neewledar, neewledar, neewledarî, neexlaq, neexlaqî, neexlaqî, neeyan, neeyan, neeyanî, neeyarî, neeyarî, neeyarkirî, nef, nefam, nefam, nefam, nefama, nefama, nefamatî, nefamatî, nefambar, nefambar, nefamî, nefaqe, nefaset, nefehma, nefehmane, nefehmatî, nefehmatî, nefehmbar, nefehmbar kirin, nefehmbarî, nefehmber, nefehmberî, nefehmdar, nefehmdarane, nefehmdarî, nefehşik, nefel, nefel, nefel, nefel, nefel, nefel, nefel, nefel, nefela derewîn, nefela sêpelik, nefela sêpelik, nefela sêpelk, nefelî, nefeq, nefeqe, nefeqe, nefeqe, nefeqe dan (yekî), nefeqedar, nefeqedarî, nefeqegir, nefeqegirî, nefeqeyî, nefer, nefer, nefer, nefer, neferehgir, nefergel, nefergelî, neferî, neferma, neferma, neferma, nefermî, nefes, nefes, nefes, nefes, nefes, nefes, nefes aldırmamak, nefes alıp vermek, nefes almak, nefes almak, nefes berdan, nefes borusu, nefes borusu, nefes borusu iltihabı, nefes çekmek, nefes çikandin, nefes dan, nefes dan, nefes dan, nefes dan û stendin, nefes darlığı, nefes darlığı, nefes etmek, nefes girtin, nefes girtin, nefes girtin, nefes girtin, nefes kişandin, nefes lê çikîn, nefes lê xistin, nefes li kesekî çikiyan, nefes nefese, nefes nefese kalmak, nefes standin, nefes stendin, nefes tüketmek, nefes vermek, nefesa (yekî) çikîn, nefesa (yekî) di qûna (yekî) de derketin, nefesa (yekî) sekinîn, nefesa paşîn, nefesa paşîn dan, nefesçikên, nefesçikîn, nefesçikiyayî, nefesdan, nefesdan, nefesdar, nefesgiran, nefesgiranî, nefesgirtin, nefesi daralmak, nefesi durmak, nefesi kesilmek, nefesi kesilmek, nefesi tıkanmak, nefesi tutulmak, nefesi tutulmak, nefesîh, nefesîh, nefesîh, nefesîh xeber dan, nefesîhî, nefesîhî, nefesilandin, nefesini tüketmek, nefeskêşk, nefesleme, nefeslemek, nefeslenmek, nefesli, nefesli çalgı, nefeslik, nefessekinîn, nefessi daralmak, nefessi kesilmek, nefessi tutulmak, nefessiz, nefetlonekî, nefetlonekî, neffe, nefha, nefî, nefî, nefî, nefî, nefî bûn, nefî bûn, nefî bûn, nefî cihekî kirin, nefî kirin, nefî kirin, nefî kirin, nefî kirin, nefîbûn, nefîbûn, nefîbûn, nefîbûyî, nefîbûyîn, nefîkirî, nefîkirin, nefîkirin, nefîkirin, nefilandin, nefilandin/dinefilîne/binefilîne, nefîle, nefiqandin, nefiqîn, nefir, nefir, nefîr, nefîr, nefir, nefîr, nefîram, nefîram, nefirîn, nefiroşbar, nefirotinbarî, nefis, nefis, nefis (ii), nefis mücadelesi, nefiy, nefiy, nefiy edilmek, nefiy etmek, nefîzek, nefîzekî, nefpiçûk, nefr, nefret, nefret, nefret, nefret, nefret, nefret, nefret etmek, nefret jê girtin, nefret kirin, nefret kirin, nefret kirin, nefret kirin ji ..., nefret uyandırmak, nefretane, nefretî, nefretkirî, nefretkirin, nefretkirin, nefrîn, nefrîn, nefrin, nefrîn kirin, nefrin kirin, nefrit, nefrît, nefs, nefs, nefs, nefs, nefs, nefs hemû kes lê lîbas ne hemû kes, nefs pê girtin, nefs xwe kor kirin, nefsa (yekî) jê re serdest bûn, nefsa (yekî) kişandin, nefsa (yekî) mezin bûn, nefsa (yekî) pê girtin, nefsa (yekî) pê nesekinîn, nefsa canê (yekî) kubar bûn, nefsa fîrewnî, nefsa xwe bi xwe ragirtin, nefsa xwe karîn, nefsa xwe kor kirin, nefsa xwe kor kirin, nefsa xwe mezin kirin, nefsa xwe şikandin, nefsa xwe terbiye kirin, nefsa xwe zeft kirin, nefsani, nefsanî, nefsanî, nefsanî, nefsaniye, nefsaniyet, nefsaniyet, nefsbiçû, nefsbiçûk, nefsbiçûk, nefsbiçûk, nefsbiçûk, nefsbiçûk bûn, nefsbiçûk kirin, nefsbiçûkbûn, nefsbiçûkbûyî, nefsbiçûkî, nefsbiçûkî, nefsbiçûkkirî, nefsbiçûkkirin, nefsbilind, nefsbilindî, nefsbilindî kirin, nefsdest, nefse, nefse etmek, nefsek, nefsek, nefsek, nefsekî, nefsektî, nefsi, nefsî, nefsî, nefsî, nefsîn, nefsine düşkün, nefsine düşkün olmak, nefsine hakim, nefsine hakim olamayan, nefsine hakim olmak, nefsine uymak, nefsine yedirmemek, nefsini köreltmek, nefsiyat, nefsiyet, nefsmezin, nefsmezin, nefsmezinatî, nefsmezinatî kirin, nefsmezinî, nefsmezinî, nefsmezinî kirin, nefsmîrî, nefsnexweş, nefsnexweş bûn, nefsnexweşbûn, nefso, nefsok, nefsokî, nefspaqij bûn, nefspiçûk, nefspiçûk bûn, nefspiçûkahî, nefspiçûkî, nefspiçûkî, nefsqantir, nefssaz, nefssazî, nefstenik, nefstenik bûn, nefstenik bûn, nefstenikî, neft, neft, neft, neft, neft, neft, neft yağı, nefta xam, neftalîn, neftdar, neftdarî, neftfiroş, neftfiroş, neftger, neftger, neftger, nefti, neftî, neftî, neftî, neftî, neftî bûn, neftî bûn, neftî bûn, neftî kirin, neftîbûn, neftîbûn, neftîbûyî, neftîkirî, neftîkirin, neftileşme, neftîleşme, neftileşmek, neftîleşmek, neftkar, neftkarî, neftzan, nefyedilmek, nefyetme, nefyetmek, negasyon, negasyonî, negatif, negatîf, negatîf, negatîf, negatîf, negatif büyüklük, negatif sayı, negatîfî, negatîfî, negatîfî, negative, negative, negbet, negbet, negbetî, nege, negebsoyî, negehban, negehbanî, negehîn, negelêrî, negengaz, negengaz, negengaz bûn, negengaz bûn, negengazbûn, negengazbûn, negengazbûyîn, negengazî, negengazî, negenîw, neger, neger, neger, negerandî, negerandî, negerandî, negeranî, negerdîşî, negerdîşî, negerdûnî, negerek, negerek, negerekî, negerguhêz, negerguhêz, negerguhêz, negerî, negerk, negeş, negewherî, negewz, negewzbûn, negihêj, negihiştî, negihîştî, negihiştîtî, negijikî, negiran, negiranbiha, negiranbihatî, negiranbuhatî, negiranîkî, negiranîtî, negîraw, negirê, negirêdayî, negirîft, negirin, negirîng, negiring, negirîng, negirîngbûn, negiringî, negirtî, negirtî, negirtî (i), negirtî (ii), negirtibû, negirtin, negirtin, negivêrî, negivêrî, negivêrîtî, negiyanewer, neĝo, negonandî, negor, negoşekî, negot, negotî, negotî, negotiable, negotiation, negotibe, negotin, negotin viq, negotine, negrêdayî, negrîs, negrîsî, negro, negrotî, negubrekirî, neguhar, neguhartî, neguhdar, neguhdar, neguhdarî, neguhdarî, neguhdariya sivîl, neguhêr, neguher, neguher, neguhêr, neguher, neguhêrbar, neguherbar, neguherbar, neguhêrbar, neguhêrbar, neguhêrbarîkî, neguhêrbarîtî, neguhêrbarkî, neguhêrdar, neguherr, neguhêz, neguhêzbar, neguhêzbar, neguhêzbar, neguhêzbarîkî, neguhêzbarîtî, neguhêzbarkî, negumanbar, neguncan, neguncan, neguncan dîtin, neguncandî, neguncandî, neguncandîbûn, neguncandîbûn, neguncanî, neguncanî, neguncav, neguncaw, neguneh, negunehbar, negunehbarî, negurivandî, negurivandîbûn, negurûzekî, neguvar, negwaz, neh, neh, neh, neh, neh, neh, neh deh beş on * di civînê de em tevî hev neh deh kes hebûn, neh libî, neha, neha, nehal (i), nehal (ii), nehan, nehan, nehan, nehane, nehane, nehanî, nehanîn ser barê xwe, nehar, nehar, nehari, neharî, neharî, neharî, neharmonîk, nehaş, nehat, nehat, nehat qiyamet, ku hat xêr û silamet, nehatî, nehatî, nehatin ber çavên (yekî), nehatin bikaranîn, nehatin hemêzan, nehatin rayê, nehatin xwarin, nehatin xwestin, nehatiye dîtin, nehavilbar, nehawend, nehawkatîtî, nehaydar, nehaydar, nehazir, nehazirbûn, nehazirî, nehberîk, nehberk, nehberk, nehberk, nehê (yekî) danîn ser dehên (ên din), nehê te jî li ser dehan be, nehebûnî, nehecimtî, nehecimtin, nehed, nehedar, nehedarî, nehêdîka, nehedilî bûn, nehedilîn, nehêja, nehêja, neheja, nehêja yî, nehêjabûn, nehêjabûn, nehêjakî, nehêjatî, nehêjatî, nehejatî, nehêjayî, nehejekî, nehêjîn, nehejmarbar, nehejmarbarkî, nehejmardar, nehejmartî, nehejokî, nehek, nehek, nehek , nehekî, nehêl, nehêl, nehêl, nehelal, nehelal, nehêlan, nehêlan, nehêlanbar, nehêlanbarkî, nehêlanîtî, nehêlankî, nehêlayî, nehêlbar, nehêlî, nehelistî, nehêlîtî, nehelketî, nehelketî bûn, nehelketîbûn, nehelketîbûyî, nehelketîbûyîn, nehêlkî, nehelweşînbar, nehem, nehem, nehem, nehem(în), nehemcisn, nehemcure, nehemd, nehemhev, nehêmî, nehemî, nehêmî, nehêmî, nehêmin, nehemîn, nehêmin, nehemin, nehemîn, nehêminkî, nehên, nehên, nehên, nehên kirin, neheneh, neheneh, neheng, neheng, neheng, neheng (i), neheng (ii), nehengane, nehengê kujer, nehengî, nehengkirî, nehênî, nehênî, nehenî, nehênî, nehênî, nehênîdar, nehênîparêz, nehênîtî, nehêniyî, nehênkirin, neheq, neheq, neheq, neheq, neheq, neheq bûn, neheq bûn, neheq dîtin, neheq kirin, neheq kirin, neheqbûn, neheqbûyî, neheqdar, neheqî, neheqî, neheqî, neheqî, neheqî, neheqî kirin, neheqî kirin, neheqî kirin , neheqî lê kirin, neheqîker, neheqîkirî, neheqîkirin, neheqîkirin, neheqîtî, neheqîtî kirin, neheqkirî, neheqkirin, neheram, neherdemî, neherimandî, neherrikîn, nehêrsbûyî, nehêrsok, nehêrsokbûn, nehêrsokî, nehêrsoyî, nehes, neheş, nehêsa, nehesabkirî, nehesabnekirane, nehêsan, nehêsankirî, nehesas, nehesas, nehesas, nehesas bûn, nehesas kirin, nehesasbûn, nehesasbûyîn, nehesasî, nehesaskirin, nehesî, nehesibandî, nehesibandin, nehesok, nehesokî, nehesokî bûn, nehesokîbûn, nehestewer, nehestewer bûn, nehestewer kirin, nehestewerbûn, nehestewerbûyîn, nehestewerî, nehestewerkirin, nehêştî, nehestiyarbar, nehestiyarîkî, nehestyar, nehestyar, nehestyar, nehestyar bûn, nehestyar bûn, nehestyar kirin, nehestyar kirin, nehestyarbûn, nehestyarbûyîn, nehestyarî, nehestyarî, nehestyarî, nehestyarkirin, nehestyarkirin, nehesûd, neheval, nehevbîn, nehevbînî, nehevdemî, nehevdemî, nehevdirûv, nehevdirûvî, nehevedemî, nehevgirtî, nehevijî, nehêvijî, nehevijî, nehêvijîbûn, nehevkirî, nehevnêr, nehevnêrî, nehevnêrîtî, nehêvotî, nehêvotî, nehêvotîbûn, nehêvotîtî, nehevrikbar, nehevseng, nehevsengî, nehevşibîn, nehevşibînî, nehevta, nehevta, nehevtayî, nehevtayî, nehewce, nehewce, nehewce, nehewce ye, nehewcetî, nehewcetî, nehewîn, neheyî, nehez, nehez, nehezane, nehezî, nehezî, nehezkirî, nehezkirin, nehf, nehf, nehf, nehf dan, nehfandin , nehfdar, nehfdar, nehfdar bûn, nehfdar bûn, nehfdar bûn, nehfdarbûn, nehfîn, nehgon, nehgoşe, nehgose, nehhezar, nehîb, nehibandî, nehibandin, nehîdar, nehifandin, nehifîn, nehiftin, nehik, nehik, nehikane, nehikê ser dehikan, nehikî, nehîledar, nehîlet, nehîlet, nehilweşandî, nehîn, nehînbûyî, nehincirandî, nehincirandî, nehindir, nehîndir, nehindirî, nehing, nehing, nehînîbûyî, nehînîkirî, nehîniyane, nehir, nehir, nehir gemisi, nehir kıyısı, nehir kıyısı, nehir roman, nehir yatağı, nehiş, nehiş ketin, nehişbar, nehişbarkî, nehişdar, nehişdarîkî, nehişî, nehişî, nehişî bûn, nehişkar, nehişkarîtî, nehişketin, nehîştî, nehiştî, nehiştî, nehiştîbûn, nehiştîbûn, nehiştin, nehistin, nehiştin bêhna (tiştekî) herin (yekî), nehiştin devê (yekî) pê bûn, nehiştin gotin bi ber gotinê xistin, nehiştin l/gh, nehiştin xeta hatin serê, nehişyar, nehişyar, nehişyarî, nehişyarî, nehişyarkî, nehît, nehît (i), nehît (ii), nehîteyî, nehiy, nehîya germê, nehiye, nehiyeya germê, nehiz, nehizî, nehizî, nehk, nehk (i), nehk (ii), nehkevir, nehkîn, nehmandin/dinehmîne/binehmîne, nehmen, nehmen, sich einen mann ~, nehmen, sich zeit ~, nehmend, nehmilyon, neho neho, nehonandî, nehoneho, nehotî, nehp, nehp, nehp kirin, nehp kirin, nehpên (yekî) hatin (an jî kişîn), nehperoşk, nehperoşk, nehpik, nehpirandin, nehpirîn, nehpkirin, nehpkirin, nehprûşk, nehr, nehr, nehrevan, nehrevanî, nehs, nehs, nehş, nehs, nehs bûn, nehs bûn, nehs kirin, nehs kirin, nehsbûn, nehsbûn, nehsbûn, nehsbûyî, nehsbûyîn, nehsed, nehşem, nehşemê, nehsî, nehsî, nehşî, nehsî, nehsî bûn, nehsî bûn, nehsî bûn, nehsî kirin, nehsî kirin, nehsî kirin, nehsîbûn, nehsîbûn, nehsîkirin, nehşîtî, nehsiyane, nehskirî, nehskirin, nehskirin, nehtik, nehtor, nehtorî, nehû bûn, nehunerwer, nehunerwer, nehunerwer, nehunerwerî, nehunerwerî, nehunerwerî, nehunkûf, nehûr, nehûrî, nehûrîkî, nehwed, nehwêd, nehwet, nehwiran, nehwiran, nehwirandin, nehwirandin, nehwirandin , nehwirandin/dinehwirîne/binehwirîne, nehwirîn, nehwirîn, nehy, nehyayî, neider, neidisch, neidisch sein, neigen, sich ~, neighbour , neigung, neilmî, neilmî, neilmî bûn, neilmîbûn, neilmîbûn, nein, neînin, neînsan, neînsanî, neîradî, neîradî, neîş, neîspatkirî, neîzahbar, neîzbatbar, neîzingirtî, neîzinstendî, nejad, nejadî, nejadperest, nejadperestî, nejd, nejdar, nejdar, nejdarî, nejdarî, nejdevan, nejdî, nejê, nejê, nejêhatî, nejêhatî, nejêhatî, nejêhatîbûn, nejêhatîbûn, nejes, nejesî, nejêyî, nejibîr, nejibîr bûn, nejibîrî, nejidil, nejidil, nejidil, nejidil û can, nejidilbûn, nejidilbûn, nejidilbûnî, nejidilbûnî, nejidilî, nejidilî, nejidilûcan, nejidilûcanî, nejidilûcanîtî, nejihev, nejihevî, nejihevûdurebûyîn, nejin, nejîqurt, nejîqurtî, nejîrbêjî, nejirê, nejîrî, nejixwere, nejixwere bûn, nejixweretî, nejnew, nejnewa, nejnewayî, nek, nek, nek, nek, nek, nek ... nek ..., nekafî, nekafî, nekafîbûn, nekafîbûn, nekafîbûnî, nekafîbûnî, nekafîtî, nekafîtî, nekahet, nekahet devresi, nekahet döneminde olmak, nekamî, nekamî, nekamî (i), nekamî (ii), nekamil, nekamilî, nekamîran, nekamîranî, nekamranî, nekan, nekar, nekar, nekara, nekara, nekaratî, nekarbar, nekarbidest, nekarbidest, nekarbidestî, nekardarkirî, nekarîger, nekarîgerîkî, nekarîgerkî, nekarîn, nekarîn derkevin nav meriyan, nekarîn peyivîn, nekarîn xwarin, nekarînxwarin, nekartêker, nekartêker, nekavil, nekbet, neke, nekederî, nekederî bûn, nekedîkirî, nekêfkar, nekêfkar, nekêfker, nekêfxweş, nekêfxweş, nekêfxweşî, nekêfxweşî, nekêfxweşîya xwe nîşan dan, nekêfxweşker, nekehîkirî, nekelandî, nekêlayî, nekelî, nekelî, nekêm, nekêm, nekêm, nekêmî, nekêmî, nekemilandî, nekemilî, nekemilîbûn, nekemper, nekemper, nekêr, neker, nekêr, neker/nekir, nekêrhatî, nekêrhatîbûn, nekêrî, nekêrî, nekero, dil kesero, nekeroz, nekes, nekes, nekes, nekes, nekes, nekêşandî, nekêşandî, nekesane, nekesane bûn, nekesane kirin, nekesanebûn, nekesanekirin, nekesanî, nekesanî, nekesayetî, nekêşbar, nekêşbarî, nekêşbarkî, nekesek, nekêşî, nekesî, nekesî, nekesî (i), nekesî (ii), nekesî bûn, nekesî kirin, nekesîde, nekesîdeyî, nekesîdeyî kirin, nekesîdeyîkirin, nekesîkirî, nekesîkirin, nekeslik, neketin bin dergê tengiyê, neketin rezê bavê tu kesî, neketin ser e (yekî), nekevn, nekevnar, nekewîkirî, nekewîkirî, nekeyskirî, nekî, nekider, nekifş, nekifş, nekifşe, nekifşî, nekifşkirî, nekifşkirî, nekifskirî, nekifşkirîtî, nekilîtkirî, nekilkirî, nekim, nekin, nekir, nekirar, nekirdarbar, nekirdarî, nekirêt, nekirêtkirî, nekirî, nekirin, nekişandî, nekişandî, nekişandîbûn, nekişandin, nekişandin, nekişandîtî, nekişînok, nekişînokî, nekitêbî, nekitêbxwaz, nekoçer, nekolayî, nekre, nekrofîl, nekrofîlî, neks, neks, neks bj/m, neks bûn, neks çikîn, neks hilanîn, neksan, nekse, neksî, nektar, nektar, nektar, nektare, nektarin, nektarîn, nektarin ağacı, nekubar, nekulbekirî, nekun, nekun, nekunkirî, nekunkunoşkî, nekûr, nekurdziman, nekurkirî, nekurt, nekurtankirî, nekuşpene, nekuşpene, nekute!, nel, nelaw, nelazim, nelazim, nelazimî, nelazimî, nelbend, nelbendî, nelbendxane, nelê, nelê, nelê, nelê bûn, nelê bûn, nelê kirin, nelê kirin, nelêbûn, nelêbûn, nelêhatî, nelêkdayî, nelêkerî, nelêkirin, nelêm, nelem, nelem, neleq, neler, neler de neler, maydanozlu köfteler, nelerzok, neleşî, nelet, nelet lê anîn, nelet lê barandin, nelet lê be!, nelet lê bibare, nelet lê hatin, nelet lê kirin, neletbar, neletdar, neletê şeytan, neletê şeytan kete nava wan, nelêtî, nelêtî, nelewend, nelewendî, nelewitî, nelexqofk, nelêyî, neleylî, nelêzok, nelêzok, nelibar, nelibar, nelibarbûn, nelibarbûn, nelibarî, nelibarî, neliber, neliber, neliberbûyî, nelicîh, nelicih, nelicih, nelicihî, nelicihtî, nelihev, nelihev, nelihevbûn, nelihevbûn, nelihevhatî, nelihevhatî, nelihevherbilî, nelihevî, nelihevî, nelihevîtî, nelihevîtî, neliheviya tevgerî, nelihevketî, nelihevketî, nelihevkirî, nelihevkirî, nelihevtî, nelikar, nelirê, nelirê, nelirê bûn, nelirê bûn, nelirê kirin, nelirêbûn, nelirêbûyî, nelirêkirî, nelirêkirin, nelirêtî, nelirêtî, nelirêtî kirin, nelirêtî kirin, nelirêtîkirin, nelirêyane, nelirêyî, neliv, neliv, nelivek, nelivekbar, nelivekbarîtî, nelivekîtî, nelivîn, nelivînbar, nelivînbarîtî, nelivînbarkî, nelivkî, nelivok, nelixwe, nelixwe, nelixwetî, neliyaq, nelûlkirî, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem kapmak, nem nem, nem-, nem-, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema dikare, nema kirin, nemabûn, nemabûnî, nemabûnî, nemadekirin, nemadeyî, nemafbar, nemahir, nemahir, nemahirî, nemahirî, nemalandırmak, nemalanmak, nemam, nemam, nemam, nemamî, neman, neman, neman, neman, neman, neman, neman-, neman-, nemanbar, nemanbarîtî, nemande-, nemane-, nemanedar, nemanend, nemanîtî, nemankî, nemantiqî, nemaqûl, nemaqûl, nemaqûlane, nemaw, nemaye kirin, nemayekirin, nemayend, nemayendî, nemayî, nemayîn, nemayînde, nemayîndetî, nemaze, nemaze, nemaze, nemaze, nemaze, nemaze, nemçe, nemçe, nemçeker, nemcil, nemdar, nemdarî, nemde-, nemdenetir, neme lazım (veya neme gerek), neme lazım (veya neme gerek), neme lâzımcı, neme lâzımcılık, neme yönelim, neme-, nemecbûrî, nemed, nemehrem, nemehrem, nemehremî, nemêjûyî, nemelaq, nemelazımcı, nemelûm, nemelûm, nememnûn, nememnûn, nememnûnî, nememnûnî, nemêr, nemêr, nemêr, nemêr, nemêr, nemêr kirin, nemêr kirin, nemêr kirin, nemêrbûn, nemerd, nemerd, nemerd, nemerd, nemerd bûn, nemerd bûn, nemerd bûn, nemerd kirin, nemerdane, nemerdane, nemerdane, nemerdbûn, nemerdbûn, nemerdbûn, nemerdbûyî, nemerdî, nemerdî, nemerdî kirin, nemerdkirî, nemerdkirin, nemêrî, nemêrî, nemêrî, nemêrî, nemêrî kirin, nemêrî kirin, nemêrîkirî, nemêrîkirin, nemêrîkirin, nemeriv, nemerivî, nemerivî, nemerixandî, nemerkeziyet, nemêrkirî, nemêrkirin, nemêrtî, nemeş, nemes, nemeş, nemeşî, nemeşî, nemeşrû, nemeşrû, nemeşrû, nemesrû, nemesûl, nemesûl, nemesûlî, nemesûlî, nemesûlî, nemetal, nemetê xwedê ne ew e, ev e!, nemewcûdî, nemezbût, nemf, nemî, nemihîm, nemihtemel, nemijok, nemijûl, nemillîkirin, nemimkin, nemimkûn, nemimkun, nemimkûn kirin, nemîna, neminasib, neminasibî, neminêkar, neminêkar, neminêkarane, neminêkarane, neminêkarî, neminêkarî, nemînî, nemiqate, nemiqate, nemiqatebûn, nemir, nemir, nemir, nemir, nemir, nemir, nemir bûn, nemir bûn, nemir kirin, nemir kirin, nemir nejî, nemir û nejîn (an jî nejî), nemir, heyfa te, tu mirî ji şûn ve kêfa te, nemirad, nemirbûn, nemirbûn, nemirbûyî, nemirbûyîn, nemird, nemirî, nemirî, nemirî, nemirî kirin, nemirî kirin, nemirî kirin, nemirîkirî, nemirîkirin, nemirîkirin, nemirin, nemirkî, nemirkirî, nemirkirin, nemirkirin, nemirov, nemirov, nemirovane, nemirovane, nemirovî, nemirovî, nemirovîkirin, nemirovtî, nemirût, nemîş, nemiş, nemisliman, nemisliman, nemisoger, nemisogerî, nemisogerî, nemiyaser, nemiyaser bûn, nemiyaserbûn, nemkêş, nemlendirici, nemlendirme, nemlendirmek, nemleniş, nemlenme, nemlenmek, nemlenmek, nemletme, nemletmek, nemli, nemli, nemli nemli, nemlilik, nemlilik, nemnem, nemodern, nemölçer, nemovik, nempîv, nempîv, nempîv, nemre, nemrûd, nemrûd, nemrûd, nemrut, nemrût, nemrût, nemrûtî, nemsa, nemsa, nemsa, nemse, nemse, nemsiz, nemueyen, nemuhîm, nemuhîm, nemuhîm bûn, nemuhtemel, nemumkûn, nemunasîb, nemunasîbî, nemunasîbtî, nemuntezam, nemûş, nemûs, nemusaîd, nemusaîdî, nemuteber, nemuteber bûn, nemuteberbûn, nemuteberî, nenas, nenas, nenas, nenas, nenas, nenas kirin, nenas kirin, nenasbar, nenasbar, nenasî, nenasî, nenasîn, nenasîn, nenasîn, nenaskirî, nenaskirî, nenaskirin, nenaskirin, nenasraw, nenavdar, nenavdar, nenavendîtî, nenavî, nenavincî kirin, nenavwer, nenax, nenaxî, nenayab, nenazik, nenazik, nenazikî, nenazikî, nene, nene, nene, nene lâzım, neneçalak, nenecik, nenehîdar, nenêkbir, nenepenî kirin, nener kirin, nenêrbar, nenêrbar, nenêrbar, nenêrbaran, nenêrbaran, nenêrbaran, nenêrbaranî, nenêrbaranî, nenêrbaranî, nenerm, nenetewehez, nenetewehez, neneteweperwer, neneteweperwer, nenexşandî, nenexweşokî, neng, neng, neng, nengdar, nengî, nengkî, nengname, nenî, nenîgartî, neniha, nenihênî kirin, nenîk, nenîkbir, nenimêjker, nenimêjkerî, nenîşankirî, nenivîsî, nenixamtî, nenixamtî, neniximandî, nenixumandî, neniyas, nenîzamî, nenîzamî, nenîzamîbûn, nenîzamîbûn, nenk, nennen, nennenswert, neno, nenok, nenoqsan, nenoqsanî, nenormal, nenormalane, nenormalî, nenûg, nenûhiyayî, nenûk, nenûk, nenuma, nenuma, neodim, neodîm, neojen, neojen, neolitik, neolîtîk, neolojizm, neolojîzm, neolojîzm, neon, neon, neoplâzma, neoplazma, neosta, neostatî, neozoik, neozoîk, nep, nep, nep kirin, nep kirin, nep kirin, nepa, nepak, nepak, nepak, nepak bûn, nepak bûn, nepak kirin, nepakane, nepakbûn, nepakbûn, nepakbûyî, nepakî, nepakî, nepakî kirin, nepakî kirin, nepakî kirin, nepakî pê kirin, nepakîkirin, nepakkirî, nepakkirin, nepal, nepal, nepalankirî, nepalaxî, nepalî, nepan, nepan, nepandî, nepandî, nepandî (i), nepandî (ii), nepandî, nepenî, nepandin, nepandin, nepandin (i), nepandin (ii), nepanî kirin, nepaqij, nepaqij, nepaqij, nepaqijî, nepaqijî bûn, nepaqijîbûn, nepaqijîbûyîn, nepaqijkirî, neparastî, neparastin, neparêzkerî, nepartîgir, neparzûnkirî, nepatromekirî, nepax, nepax, nepax, nepaxer, nepaxer, nepaxerî, nepaxerî, nepaxî, nepaxkar, nepaxkarî, nepayedar, nepayî, nepayîdar, nepayîdarî, nepayîn, nepayîn, nepêgir, nepêgir, nepehtî, nepejirandin, nepejirandin, nepejnker, nepejnker, nepejnker, nepejnker bûn, nepejnker kirin, nepejnkerbûn, nepejnkerbûyîn, nepejnkerî, nepejnkerî, nepejnkerî, nepejnkerkirin, nepêkan, nepêkan, nepêkan, nepêkan bûn, nepêkan bûn, nepêkanbûn, nepêkanbûn, nepêketîbûn, nepelaxtî, nepelçiqandî, nepen, nepen, nepen, nepen, nependî, nependî, nependî, nependî kirin, nependîkirin, nependîtî, nependîtî, nepenî, nepênî, nepenî, nepenî, nepenî (i), nepenî (ii), nepenî bûn, nepenî bûn, nepenî girtin, nepenî kirin, nepenî kirin, nepenîbar, nepenîbûn, nepenîbûn, nepenîbûyî, nepenîdar, nepenîgirtin, nepenîkî, nepenîkirî, nepenîkirin, nepenîtî, nepenîtî, nepeniyî, neperî, neperîşan, neperûç, neperûç kirin, neperûç kirin, neperûçk, neperûçk kirin, neperûçkirin, neperûk, neperûk kirin, neperûş kirin, neperûşk, neperûşk, neperûşk, neperûşk kirin, neperûşk kirin, neperûşkirin, neperûşkkirî, neperûşkkirin, neperwerdekirî, nepêşekar, nepêşeman, nepesendkirî, nepêt, nepêt, nepetî, nepetî, nepetot, nepêwîst, nepêwîst, nepêwîstî, nepêwîstî, nepeyîtî, nepeyîtî, nepeytandî, nepihêt, nepijî, nepik, nepik deranîn, nepîn, nepîn, nepîn, nepirandin, nepirandin, nepirandin, nepirîn, nepîrk, nepîroz, nepîs, nepiş, nepişandin, nepişîn, nepişînbar, nepişkinandî, nepiskinandî, nepîskirî, nepîşkirî, nepispor, nepisporîkî, nepisporîtî, nepiştrast, nepîvan bar, nepîvanbar, nepîvanbarîtî, nepîvanî, nepîvayî, nepîvayî, nepîvayî, nepîvayî gotin sê çap, nepîvayî nebêjin sê çap, nepix, nepixandî, nepixandî, nepixandî, nepixandî bûn, nepixandî bûn, nepixandî kirin, nepixandîbûn, nepixandîbûn, nepixandîbûyî, nepixandîkirî, nepixandîkirin, nepixandin, nepixandin, nepixandin, nepixandin, nepixandin, nepixandin/dinepixîne/binepixîne, nepixî, nepixî, nepixîn, nepixîn, nepixîn, nepixîn, nepixîn/dinepixe/binepixe, nepixîyayene, nepixnayene, nepixnîyayene, nepixok, nepiyar, nepiyar, nepiyarî, nepiyarî, nepkirin, nepkirin, neplankirî, nepolîtîk, nepolîtîk, nepotîst, nepotîstî, nepotîzm, nepotîzmane, nepox, nepox, nepox, nepoxfiroş, nepoxfiroş, nepoxfiroşî, nepoxî, nepoxk, nepozbilind, neprikandin, neprûçk, neprûk, neprûk, neprûkker, neprûkkirin, neprûşk, neptün, neptun, neptûn, neptûn, neptunian, neptünyum, neptunyûm, nepûşk, nepx, nepx, neq, neq, neq, neqam, neqam, neqam bûn, neqan, neqandî, neqandî, neqandî, neqandin, neqandin, neqandin, neqandin, neqandin, neqandin/dineqîne/bineqîne, neqane, neqane, neqane, neqanûnbar, neqanûnbar, neqanûnbar, neqanûnî, neqanûnî, neqanûnî, neqanûnîtî, neqanûnîtî, neqanûnîtî, neqanûnkî, neqar, neqar, neqar kirin, neqarat, neqarat, neqare, neqarexane, neqarî, neqarkirî, neqarkirin, neqaş, neqaş, neqaşî, neqaşî, neqayîm, neqayîm, neqayîmî, neqd, neqd, neqd, neqdî, neqdî, neqdî, neqeb, neqeb, neqeb, neqeb erd/m, neqeb kirin, neqeba asê, neqeba pol, neqeba pol, neqeba teng, neqebeyn, neqebî, neqebûl, neqebûl, neqedandî, neqedîn, neqedîn, neqediyayî, neqediyayî, neqefaltî, neqefilkirî, neqelandî, neqenc, neqenc, neqencî, neqepat, neqerat, neqerî, neqerî, neqermiçandî, neqermiçî, neqermîçokî, neqermîçokî bûn, neqermîçokîbûn, neqerûşk, neqerzdar, neqerzdar, neqerzdarîtî, neqerzdarîtî, neqet, neqetî, neqev, neqew, neqewî, neqewîn, neqewînî, neqeydkirî, neqeydkirîbûn, neqeydkirîbûn, neqidûmkirî, neqil, neqil, neqil bûn, neqil bûn, neqil kirin, neqil kirin, neqil kirin (i), neqil kirin (ii), neqilbar, neqilbûn, neqilbûyîn, neqilek, neqileke bi tenê, neqilî (...) kirin, neqilker, neqilker, neqilkirî, neqilkirin, neqilkirin, neqilkirin (i), neqilkirina endaman (an jî uzwan) bj, neqilkirina xwînê bj, neqilqes, neqîn, neqîn, neqîne, neqîne, neqîner, neqînerî, neqir, neqîr (i), neqîr (ii), neqiralî, neqirandî, neqirîyayene, neqirnayene, neqirnîyayene, neqiş, neqis, neqişandî, neqişandin, neqişandin, neqisandin, neqişandin , neqisin, neqişîyayene, neqîsk, neqişkar, neqişkarî, neqişkêş, neqişkêşî, neqişnayene, neqişnîyayene, neqitîn, neqitût, neql, neql, neql, neql bûn, neql bûn, neql kirin, neql kirin, neqlbar, neqlbûn, neqlek, neqlen, neqlen, neqlî, neqlî, neqlî (i), neqlî (ii), neqlîya, neqliyat, neqliyat, neqlîyat, neqliyatvan, neqlîyatvan, neqliyatvanî, neqlîyatvanî, neqliye, neqliye, neqliyekar, neqliyekar, neqliyekarî, neqliyekarî, neqliyetî, neqliyevan, neqliyevanî, neqlkirî, neqlkirin, neqole, neqolî, neqrîsk, neqş, neqş, neqs, neqş kirin, neqş û nîgar, neqş û niqûş, neqsandî, neqşandin, neqsandin, neqşe, neqse, neqşebend, neqşebendî, neqşebendîtî, neqşenîgar, neqşî, neqşibendî, neqşik, neqşkar, neqşkarî, neqşker, neqşkerî, neqskerî, neqşkirî, neqşkirin, neqûçandin, neqûçandin, nequçandin, nequçk, neqûçk, neqûçk avêtin (yekî), neqûçk dan, neqûçk m, neqûçkdan, nequfilandî, nequflkirî, nequl, nequl, nequlî, nequlî, nequlqulîlkî, nequr, neqûr, nequre, nequretî, nequrmiçî, nequrmiçî, nequsandî, nequsandî, nequsandî, nequşk, ner, ner, neradayî, neradekirî, neradekirin, nerahênayî, nerajêr, nerajêr, nerajêrî, nerajêrî, nerajêrtî, nerajêrtî, nerakirbar, nerakirinbar, neramandar, neramyarî, neran, neran, neran, nerandin, neraserbar, nerast, nerast, nerast (i), nerast (ii), nerast bûn, nerastandî, nerastbîn, nerastbînî, nerastbûn, nerastekî, nerasterast, nerasterast, nerasterast, nerasterê, nerasterê, nerastexwe, nerastî, nerastîkî, nerastkirî, neravbar, neravebar, neravebarîtî, neravebarkî, nerawestandin, nerawestandinbar, nerawestayî, nerawestîn, nerawirtî, neraxistî, nerazayî, nerazemend, nerazemendî, nerazî, nerazî, nerazî, nerazî bûn, nerazîbûn, nerazitî, nerazîtî, nerazîtî, nerazîtîya xwe nîşan dan, nerd, nerd, nerd, nerd, nerde, nerde, nerde, nerde, nerde, nerdeban, nerdeban, nerdeban, nerden, nerdên, nerden, nerdesin, nerdewan, nerdewana bendî, nerdeyse, nerdîban, nerdigan, nerdîwan, nere, nere, nere, nere, nerener, nerede, nerede ... nerede ..., nerede akşam orada sabah, nerede bu bolluk, nerede hareket, orada bereket, nerede ise, nerede kaldı, nerede kaldı ki, nerede, ... nerede, neredede akşam orada sabah, nereden, nereden nereye, neredeyse, nerehet, nerehet bûn, nerehet kirin, nerehetbûn, nerehetbûyî, nerehetî, nerehetî dan, nerehetî kirin, nerehetîdan, nerehetîkirî, nerehetîkirin, nerehetkirî, nerehetkirin, nerêk, nerêk (i), nerêk (ii), nerêk, nerêkûpêk, nerêkî (i), nerêkî (ii), nerêkî, nerêkûpêkî, nerêkîtî, nerêkûpêk, nerêkûpêkî, nerêkûpêkî, nereli, nerelisin, neremû, neremûk, nerencûr, nerencûr, nerengî, nerênî, nerênî, nerênî, nerênî kirin, neresen, neresenî, neresi, neresmî, neresmîtî, neresmiyane, nerêtî, nerev, nerevandî, nerewa, nerewa, nerewakirî, nerewan, nerewanîkî, nerêxistî, nerêxistîbûn, nerêxistîbûyîn, nerexnebar, nerexnebarî, nereye, nerêyî, nerêyî, nerêyîtî, nerêzdar, nerêzdar, nerêzdar, nerêzgîn, nerêzikî, nerêzikî, nerêzikîbûn, nerêzikîbûn, nerêzikîkî, nergis, nergisgiller, nergiz, nergiz, nergîz, nerî, nerî, nerihber, nerihet, nerihet, nerihet bûn, nerihet bûn, nerihet kirin, nerihetbûn, nerihetbûn, nerihetî, nerihetî, nerihetî dan (yekî), nerihetî kirin, nerihetî nekirin, nerihetker, nerihetkirin, nerikibandî, nerikibandî, nerikibandîbûn, nerikibandîbûn, nerikibandîtî, nerîman, nerimandin, nerimbûn, nerimîn, nerimkirin, nerîn, nerîn, nerind, nerind, nerind bûn, nerind kirin, nerindbûn, nerindbûyî, nerindî, nerindî, nerindî, nerindî, nerindikî, nerindkirî, nerindkirin, nerîngeh, nerînî, neristesazî, nerît, nerît, nerît, nerît kirin, nerîtandin, nerîtandin, nerîtandin/dineritîne/bineritîne, nerîtgir, nerîtî, nerîtî, nerîtî kirin, neritik, nerîtîk, nerîtîkirî, nerîtîkirin, nerîtkî, nerîtmîk, nerîtmîk, nerixandî, nerixandin, nerixî, nerixîn, neriyakar, nerizî, nerizî, nerizîbûn, neriziyayî, nerm, nerm, nerm, nerm, nerm, nerm, nerm bûn, nerm bûn, nerm bûn, nerm çûn, nerm çûn, nerm dan ber, nerm e eynî pembû ye, nerm ker, nerm kevirê xwe di rû xwe de berdan, nerm kirin, nerm kirin, nerm kirin, nerm nerm, nerm-û-niyan, nerm-û-nol, nermahî, nermahî, nermahî, nermahî, nermamraz, nermandî, nermandin, nermandin, nermandin, nermanok, nermatî, nermav, nermayî, nermayî, nermayî, nermbûn, nermbûn, nermbûn, nermbûnî, nermbûnî, nermbûyî, nermbûyî, nermbûyîn, nerme, nerme, nerme, nerme, nermeav, nermeba, nermebaran, nermecî, nermedew, nermegoşt, nermegoşt, nermegoştê, nermeguhî, nermehestî, nermehur, nermekî, nermekuxik, nermenerm, nermenerm axiftin (peyîvîn an jî xeber dan), nermenerm çûn, nermenerm çûn, nermenerm di binî de gerîn, nermenerm gotin, nermenerm h, nermenerm peyîvîn (an jî xeber dan), nermenêşk, nermerê, nermeşa, nermeşan, nermêtî, nermeting, nermeting, nermeting bûn, nermetingane, nermetingî, nermetingî, nermetingî bûn, nermetingî bûn, nermetîngî kirin, nermetingîbûn, nermetingitî, nermhewa, nermhewa, nermî, nermî, nermî, nermî, nermî, nermî tî, nermî û xweşî, nermijandî, nermijandî, nermijandin, nermijandin, nermijandin, nermijandin/dinermijîne/binermijîne, nermijî, nermijîn, nermijîn, nermijîn, nermijîn/dinermije/binermije, nermijok, nermijok, nermijok, nermijokî, nermijokî, nermijokî bûn, nermijokî bûn, nermijokîbûn, nermijokîbûn, nermijokîtî, nermijokîtî, nermik, nermik, nermik, nermik, nermik (i), nermika, nermika bi dora (yekî) ketin, nermika dest, nermika dest, nermika esmanê dev, nermika guh, nermika guh, nermika guh, nermika h, nermika qûnê, nermika serî, nermika serî, nermikayî, nermikê bin kayê, nermikê guh, nermikê li bin kayê, nermikguh, nermîkî, nermikî, nermikî, nermikî ye wekî (an jî mîna) pembû, nermikîbûn, nermîle, nermîn, nermîn, nermîn, nermîn, nermîn, nermîng, nermînî, nermînka, nermisandin, nermisandin, nermisîn, nermişok, nermîtî, nermîtî, nermixandin, nermixîn, nermixok, nermixokî, nermiyan, nermkar, nermker, nermker, nermker, nermkî, nermkirî, nermkirin, nermkirin, nermkirin, nermnermok, nermnermokî, nermo, nermofis, nermofis, nermok, nermok, nermoke, nermokî, nermokî, nermokî, nermole, nermolekî, nermoving, nermoving bûn, nermovingane, nermovingî, nermovingî bûn, nermovingîbûn, nermovingo, nermtî, nermtî, nermûsan, nermûsan, nermûsanî, nermûsanîtî, nermûsanîtî, nermûsank, nermûsank, nermûsankî, nermûsankî, nermûsankî, nermûsankî bûn, nermûsankî bûn, nermûsankî bûn, nermûsankîbûn, nermûsankîbûn, nermûsankîbûn, nermûsankîtî, nermûsok, nermûsok, nermûsokî, nermûsokî , nermûsokî bûn, nermûsokîbûn, neron, neron, neronbar, neronbar, neronbarî, neronebar, neronî, nert, nerûbar, neruhber, nerv, nerve, nervös, nervous, nervür, nervur, nervurdar, nervürlü, nerx, nerx, nerx, nerx dan, nerx kirin , nerxandin, nes, neşa, neşad, neşad bûn, neşad bûn, neşadbûn, neşadbûn, nesade, nesade, neşadî, neşadî, nesadî, nesadiq, nesadiq, nesadiq kirin, nesadiqî, nesadiqî, neşadker, nesaf, nesaf, nesafbûn, nesafbûn, nesafî, nesafî, nesakîn, nesamîmî, nesamîmî, nesamîmîtî, nesamîmiyetî, neşanpaz, neşanpazî, neşar, nesar bûn, neşarevanî, neşareza, neşareza, neşarezatî, neşarezayî, neşaş, nesawirî, nesawirî, nesawsoyî, nesax, nesax, nesax, nesax, nesax , nesax bûn, nesax bûn, nesax hiştin, nesax ketin, nesax ketin, nesax ketin, nesax ketin, nesax kirin, nesax kirin, nesax man, nesaxbûn, nesaxbûn, nesaxbûyî, nesaxdar, nesaxî, nesaxî, nesaxî, nesaxî (i), nesaxî (ii), nesaxîtî, nesaxîtî, nesaxîzanî, nesaxketin, nesaxketin, nesaxkirî, nesaxkirin, nesaxkirin, nesaxlem, nesaxlem, nesaxlemî, nesaxnêr, nesaxnêr, nesaxnêrî, nesaxnêrî, nesaxxane, neşayan, nesayî, nesayî, nesaz, nesaz, nesaz kirin, nesazî, nesazî, nesazîtî, nesazitî, nesazîtî, nesazker, nesazkî, nesazkirî, nesazkirî, nesç, nescafé, neşe, neşe, neşê, neşê, neşe, neşe verici, neseb, neseb, neseb, nesebixandî, neşedar, neşedarî, neşefaf, neşefafî, nesekinandin, nesekinîn, nesekinîn, nesêle, nesêleh, neşelendirme, neşelendirmek, neşelendirmek, neşeleniş, neşelenme, neşelenmek, neşelenmek, neşeli, neşêlî, neşeli, neselmandî, neselmandî, neselmînî, neselmiyayî, neşên, neşên, neşên, neşên bûn, neşên kirin, nesencandin, neşeng, neşeng, neşengî, neşengî, neşênî, neşênî, nesenkronîze, nesep, neşepal, nesepi gayri sahih, nesepi sahih, neşepirze, neserbestîtî, neşerêj, nesereke, nesereta, neserfiraz, neserfiraz, neserfiraz, neserfirazbûn, neserfirazî, neserfirazî, neserfirazî bûn, neserfirazîbûn, nesergerandî, nesergihayî, neşêrîn, neserkêş, neserketî, neserketî, neserketin, neserketin, neserketinî, neserketinî, neserûber, neşesi kaçmak, neşesi yerinde, neşesi yerinde olmak, neşesini bulmak, neşesiz, neşesiz, neşesizlik, neşesizlik, neşet, neşet etmek, neşetli, nesewtanî, nesewtanî, nesexbêr, nesexbêr, nesexber, nesexbêrî, nesexbêrî, nesexberî, neşeyî, neşeyle, neseza, neseza, nesi, nesî, nesi var nesi yok, nesîb, nesib, nesîb, nesîb, nesîb bûn, nesîb hatin ber piyen (yekî), nesîb li bal xwedê, nesîb pê bûn, nesîb pê kirin, nesîb yek e nabe dudu, neşibandin tiştekî, nesîbe (yekî) birin, nesîbê (yekî) çûn serê, nesîbê (yekî) hatin serê, nesîbê (yekî) ketinê, nesîbê her tiştî bi xwedê ye, nesîbe xwe bi deste xwe defandin, nesîbê xwe girtin (an jî stendin), nesîbet, nesîbî, nesiç, nesîç, neşidandî, neşidandî, neşide, neşîde, neşîde, neşîdeyî, nesidinîn, neşidiyayî, nesift, nesiftîkî, nesih, nesîhet, nesîhet, nesîhet, nesîhet, nesîhet dan, nesîhet dan, nesîhet kirin, nesîhet kirin, nesîhet kirin, nesîhet kirin, nesîhet lê dan, nesîhet lê kirin, nesîhetdan, nesîhetkarî, nesîhetker, nesîhetkirî, nesîhetkirin, nesîhetkirin, neşikandî, neşikênbar, neşikestek, nesîkirî, nesil, nesil, nesil, nesîl, nesilandin, nesilîn, nesilîyayene, nesilnayene, nesilnîyayene, nesîm, nesîmetrîk, nesîmetrîkî, nesincî, nesincî, nesincîtî, nesinetbûyî, nesinetkirî, nesînorkirî, neşinûlk, neşinûlkî, nesîqalkirî, nesir, neşir, neşir, nesir, nesir, nesir, neşir, nesîr, neşir bûn, neşir edilmek, neşir etmek, neşir kirin, nesir yazmak, neşirbûn, neşirbûyî, nesirci, nesirge, nesirge, neşîrîn, neşîrîn, neşîrîn bûn, neşîrîn bûn, neşîrînbûn, neşîrînbûn, neşîrînî, neşîrînî, nesiriştî, neşirker, neşirkirî, neşirkirin, neşirovebarîtî, nesirûştî, nesiruştî, nesirûştîkirin, nesist, nesîstematîk, nesîstematîkî, neşîtelkirinbar, nesiwarkar, neşixulîn, neşiyan, neşiyan, neşiyana naskirinê, neşiyandar, neşiyanîtî, neşiyanîtî, neşiyankî, nesk, neşkabi, neşkandî, neşkêbar, neskene, neşkeno, neşkestî, nesl, nesl, nesl, nesl, nesl, nesl li pey (yekî) neketin, neslî, neşm, neşmî, neşmî, neşmîl, neşmîle, neşmîle, neşmîtî, neşmîtî, nesne, nesne, nesnel, nesnelci, nesnelcilik, nesnelleşme, nesnelleşmek, nesnellik, neşor, neşor, nesoraxkirî, nesozdar kirin, nesozdarî, nespîkirî, nesr, neşr, nesr, neşr, nesr, neşr bîyayîne, neşr bûn, neşr kerdene, neşr kirin, neşrbûn, neşredilmek, neşredilmek, neşren, neşretme, neşretmek, neşretmek, nesrîn, nesrîn, nesrîn, nesrîn, nesrînî, neşriyat, neşrîyat, neşriyat, neşriyat, neşriyat, nesrîyat, neşrkirin, nest, nest, nest, nestabila, nestêl, nestêl bûn, nestêl kirin, nestêlbûn, nestêlbûyî, nestêle, nestêle, nestêle, nestêlebûn, nestêlî, nestêlkirî, nestêlkirin, nestendin, neşter, neşter, neşter, neşter, nester, nester kirin, nester lêdan, neşter vurmak, neşterger, neşterger, neşterger, neşterkar, neştergerî, neştergerî, neştergeriya sezeryen, neşterleme, neşterlemek, neşterxane, nestewî, nestewihî, nestil , nesturi, nestûrî, nestûrî, nesturî, nesû, nesûdmend, nesûdmend, nesunetkirî, nesûnî, nesuriştî, neşuştî, neşûştî, neşûştî, neşvünema, neşvünema bulmak, neşwe, neswe, nesxor, net, net, net, net , net, net bûn, net kirin, net ücret, net-, net-, netabiî, netam, netamam, netamandî, netamandî, netamdayî, netamdayî, netameli, netan-, netan-, netande-, netane-, netapokirî, netaw, netawanbar, netaze, netazî, netazî, netde-, netê, netê, netê, netê bûn, netê bûn, netê kirin, netê kirin, nete-, neteba, neteba, netebat, netebatî, netebatî, netebayî, netebetî bûn, netebetîbûn, netebitandî, netebitî, netebitî, netebitî, netebitîn, netebt, netebt, netebt, netebt bûn, netebt kirin, netebt rakirin, netebtane, netebtane, netebtane , netebtî, netebtî, netebtî, netebtî bûn, netebtî bûn, netebtî kirin, netebtîbûn, netebtîbûn, netebtokî, netêbûn, netêbûn, netêbûnî, netêbûnî, netêde, netêgihiştî, netêgihiştinbar, netêgihîştinbarî, netehl, netehl, netêkirin, netekûz, netêkvedayî, netelaştî, netelbekirî, netelbekirî bûn, netelbekirîbûn, netemam, netemam, netemam bûn, netemam çêbûn, netemam kirin, netemambûn, netemambûyî, netemamî, netemamîkî, netemamkirî, netemamkirin, netemirînbar, netemizî, netendurist, netengav, netengav, netêper, netêper, netêper, netêperbar, netêperbar, neteptane, netepte, netepte, netepte bûn, neteptetî, neteptetî kirin, netêr, netêrbûyî, netêrek, netêrekbûn, neterelaştî bûn, netescîlkirî, netesdîqkirî, netetbîqbar, netêtî, netetmînkar, netevlihev, netevrikkirî, netêw, netew, netêw, netêw, netew, netêw, netêw kirin, netewa kurd, netewahî, netewandî, netewandî, netewandî, netewandîbûn, netewandîtî, netewatî, netewayî, netewayî, netewbar, netewbarî, netewe, netewe, netewe, netewe, netewe, netewe, netewe, netewe, netewe bûn, netewe bûn, netewe kirin, netewe kirin, netewe kirin, netewebûn, netewebûn, netewebûyî, neteweevîn, neteweevînî, netewehez, netewehez, netewehez, netewehezî, netewehezî, netewehezî, netewekar, netewekar, netewekar, netewekarî, netewekarî, netewekarî, netewekirî, netewekirin, netewekirin, netewenas, netewenasî, neteweparêz, neteweparêzî, neteweparêzî, neteweperest, neteweperest, neteweperest, neteweperestî, neteweperestî, neteweperist, neteweperistî, neteweperistî, neteweperwer, neteweperwer, neteweperwer, neteweperwer, neteweperwer, neteweperwerane, neteweperwerî, neteweperwerî, neteweperwerî, netewesaz, netewesazî, netewexwaz, netewexwazî, neteweya kurd, neteweya mezin, neteweyane, neteweyatî, neteweyatî, neteweyên hevgirtî/yekgirtî (nh, ny), neteweyên yekbûyî, neteweyên yekbûyî, neteweyetî, neteweyî, neteweyî, neteweyî, neteweyî, neteweyî, neteweyî bûn, neteweyî bûn, neteweyî bûn, neteweyî kirin, neteweyî kirin, neteweyî kirin, neteweyîbûn, neteweyîbûn, neteweyîbûn, neteweyîbûyî, neteweyîkirî, neteweyîkirin, neteweyîkirin, neteweyîkirin, neteweyîtî, neteweyîtî, neteweyîtî, neteweyîtî, netewî, -ye, netewlîs, netewok, netewokî, netexmînbar, neteyîdkirî, neteze, netî, neti, netî, netî, neticar, netice, netîce, netîce, netice, netice, netîce, netîce dan, netîce dan, netîce dan, netîce jê hilanîn, netice vermek, netîcedan, netîcedan, netîcedar, netîcedarî, netîcedayî, netîcedayîn, neticelendirme, neticelendirmek, neticeleniş, neticelenme, neticelenmek, neticesiz, neticeten, netîceyî, netije, netijekirî, netijekirî, netik, netik, netîk, netik, netika xwe dayîn netika (yekî), netika xwe kirin gilê, netil, netil, netim, netimî, netîr, netîr, netirandî, netirandin, netirk, netirş, netirs, netirs, netirsandî, netirsane, netirsayî, netirse!, netirsî, netîşko, netîşkotî, netişt, netişt, netivandî, netivandî, netiwana, netiwanîn, netixûbkirî, netlik, netomarkirî, netomarkirîbûn, netopikkirî, netoreyî, netraşkirî, netraştî, netrik, netrik, netrik, nett, nettle, netû, netu, netû, netû, netûj, netûj (i), netûj (ii), netûj kirin, netutî, netûyî, netûyî, netûyî kirin, network, netz, neu, neue, neugeboren, neugier, neugierde, neugierig, neugierig sein, neuigkeit, neujahr, neumêdî, neun, neunter, neunzehn, neunzig, neuritis, neûtîkirî, neûtîkirî, neutral, neuvermählt, neuwertig, neûzubîlah, neuzübillah, neva, neva, nevada, nevajîbar, nevala, nevala, nevale, nevaleyi düzmek, nevan, nevanî, nevaze, nevaze, nevazetî, nevazil, nevbet, nevçe, nevçeparêz, nevçeparêzî, nevê, neve çûyîn, nevebir, nevebirî, nevebirr, nevebirrî, nevebirrîkî, nevebirrkî, neveçirk, neveçûyîn, nevelokirî, nevên, nevenûsî, never, never say die, neveser, nevêtin, nevexwarbar, nevexwarinkî, nevexwer, nevhevkatî, nevi, nevî, nevî, nevî, nevî, nevî, nevî kirin, nevi şahsına münhasır, nevîçirçirk, nevîçirk, nevîçirk, nevîçirk, nevîçirk, nevîçirrçirrk, nevîçirrçirrkî, nevîçirrk, nevîçirtik, nevii şahsına münhasır, nevîkirî, nevîkirin, nevîn, nevîn, nevînî, nevînî (i), nevînî (ii), nevir, nevirdîvirdî, neviri dönmek, nevis, nevisî, nevisî, nevisî, nevisî, neviyan, neviyanî, neviyanîtî, neviyayî, nevîza, nevkêk, nevmit, nevqendîl, nevralji, nevraljî, nevraljik, nevraljîk, nevrasteni, nevrastenî, nevresim, nevresim, nevri dönmek, nevroloji, nevropat, nevropat, nevropat, nevroz, nevroz, nevroz, nevroz, nevroz, nevruz, nevruz bayramı, nevruz çiçeği, nevruz çiçeği, nevruz otu, nevs, nevsî, nevsîncîr, nevton, nevzad, new, new, new, new hampshire, new jerusalem, new new, new sey, newa, newa, newa, newa, newa, newa (i), newa (ii), newa (iii), newa (iv), newa kirin, newa kirin, newadar, newadar, newadar, newakirî, newakirin, newakirin, newal, newal, newal, newal, newal, newal (i), newal xalî ye, rovî walî ye, newala waweylo, newalî, newalik, newalîn, newalk, newalok, newalok, newamdar, newamdar, newamdarî, newamdarî, newamdaritî, newamdarîtî, newan, newan bûn, newandin, newandin, newandin, newar, newar, newarî, newaswasok, newaswasok, newat, newaxwên, neway, neway, newayende, newayendetî, newayî, newayin, newayîn, newaz, newaz bûn, newaze, newaze, newaze, newazî, newazî kirin, newazişt, newbet, newbetdar, newe, newe, newe kirin, newed, newed, newêd, newedemîn, newedhemîn, newehî, newek, newekat, newekatî, newekatî, newekhev, newekhev, newekhev, newekhevî, newekhevî, newekhevî, newekhevî, newekhevîtî, newekhevîtî, newekheviya nijadî, newekhewî, newekirin, newekû, newel, newêl, newelatî kirin, newelatîkirin, newelidandin, newelidîn, newênedar, newenew, newênger, newenger, newenger, newênger, newênger, newengerî, newêngerî, newêr, newêr, newêran, newêrandin, newêre, newêrek, newêrek, newêrek, newêrek, newêrek, newêrek bûn, newêrek kirin, newêrekane, newêrekane, newêrekane, newêrekbûn, newêrekî, newêrekî, newêrekî bûn, newêrekî bûn, newêrekî bûn, newêrekî kirin, newêrekîbûn, newêrekîbûn, newêrekîbûyîn, newêrekker, newêrekkirî, newêrekkirin, newêrî, newêrîn, newêrîn, newêrîn, newêrîn l/ngh, newêrîn li siya (yekî) nihêrtin, newêrînek, newêrok, newêrok, newêrokî, newêrokî, newês, newês, neweşandî, newest, newestanbar, newestanbarîtî, newestiyayî, newey, neweyî, neweyî (li yekî) kirin, neweyî lê kirin, neweyî, newehî, newezîfeyî, newezinandî, newezinandî, newgon, newgona ber kel argo, newh, newh, newhêd, newheê “inna zelemna”, newhirandin, newhirîn, newhirîn, newî, newî, newî, newî (i), newî (ii), newîd, newikandin, newikandin, newikîn, newikîn, newil, newin, newîn, newîn, newin, newîn, newîn, newîn (i), newîn (ii), newîn (iii), newîn dan, newîn dan, newinda, newîndan, newînî, newînî, newiqandin, newiqîn, newîs, newisî, newîstiraw, newîtî, newkîn, newkîn, newl, newnew, newnew kirin, newnewî, newnewkirî, newnewkirin, newo, newo, newq, newq, newq, newq bûn, newq jê vala kirin, newq kirin, newq kiyan, newq pê ve neman, newqbûn, newqe, newqî, newqî avê bûn, newqî avê kirin, newqî avê kirin, newqkirin, newqtajî, newqtajî, newqzirav, newr, newr, newranî, newranî, newranî kirin, newranî kişandin, newranîkirin, newresîm, newresîm, newresîm, newrîyan, newrîyanî, newroz, newroz, newroz, newroz, newroz, newroz ecêb roj, newroz, xelas bû dew û doz, me dibit herî, nedibît toz, newroza siltanî, dar û gopale xwe hilanî, sala kevn û teze ji hev deranî, newrozane, newrozî, newrozî, newrozîn, newrozîn, news, news, newş, newş, news, newşe, newşe, newse, newseekar, newşekar, newşekarî, newsin, newsletter, newspaper, newt, newtandin, newtandin, newtî, newtik, newtik, newtîn, newtîn, newton, newurşe, newûtraw, newyes, newzad, newzad, newzenewz, newzîn, nex, nex, nex, nex (i), nex (ii), nexalî, nexalî, nexalîbûn, nexalîbûn, nexalxalkî, nexaş, nexasim, nexasim, nexasim, nexbiçûk, nexçer, nexçerî, nexd, nexd dan, nexede, nexel, nexelî, nexeparkirî, nexepirandî, nexepirandî, nexêr, nexêr, nexêr, nexêr, nexêr (i), nexêr (ii), nexerab, nexêrî, nexesandî, nexewîn, nexewle, nexifandin, nexifîn, nexifîn, nexifîn/dinexife/binexife, nexik, nexil, nexil, nexilasbûn, nexilqandî, nexin, nexingalî, nexingalokî, nexirabe, nexirî, nexisandin, nexme, nexmezin, nexo, nexonê, nexopan, nexoş, nexoş, nexos, nexoşewan, nexoşî, nexoşnûd, nexoşnûdî, nexoşnûdîya xwe nîşan dan, nexrî, nexrî, nexrîn, nexrînî, nexş, nexş, nexş, nexş, nexş, nexs, nexş bûn, nexş bûn, nexs bûn, nexş çêkirin, nexş çêkirin, nexş kirin, nexş kirin, nexş lê danîn, nexş û nîgar, nexş û nimûş, nexşandî, nexşandî, nexsandî, nexşandin, nexşandin, nexsandin, nexşandinewe, nexşandox, nexşandoxî, nexşaw, nexşbend, nexşbend, nexşbendî, nexşbûn, nexşbûn, nexşbûyî, nexşçêkirin, nexşdar, nexşdar, nexşdar, nexsdar, nexşdayî, nexşe, nexşe, nexşe, nexşe, nexşe, nexse, nexşe (ii), nexşe (xerîte), nexşe danîn, nexşe danîn, nexşê dirdirkî, nexşê dorê, nexşe kirin, nexşê kolandî, nexşê navê, nexşe rê, nexşebend, nexşebend, nexşebendî, nexşedan, nexşedanan, nexşedananî, nexşedananî, nexşedaner, nexşedanerî, nexşedanî, nexşedanî, nexşedanîn, nexşedanîn, nexşedank, nexşek, nexşekêş, nexşekêş, nexsekês, nexşekêşan, nexşekêşî, nexşekêşî, nexsekêsî, nexşekêşiyî, nexşekêşiyî, nexşekirî, nexşekirî, nexşekirin, nexşekirin, nexşekirinkî, nexşên (wî) ne li hev in, nexşên (yekî) gir bûn, nexşên (yekî) li hev bûn, nexşên ser tarikê çêkirin, nexşenekirî, nexşenîgarî, nexşerê, nexşesaz, nexşesaz, nexşesazî, nexşesazî, nexşevanî, nexşeya esmanî, nexşeya goga esmanî, nexşeya nîrengiyê, nexşeyî, nexşezan, nexşezanî, nexşezaniyî, nexşgir, nexşî, nexşî, nexşîn, nexşîn, nexşîn, nexşîn, nexsîn, nexşînî, nexşkar, nexşkar, nexşkarane, nexşkarî, nexşkarî, nexşker, nexşker, nexsker, nexşkerî, nexşkerî, nexskerî, nexşkêş, nexşkêş, nexskês, nexşkêşan, nexşkêşî, nexşkêşî, nexskêsî, nexşkî, nexşkirî, nexşkirî, nexskirî, nexşkirin, nexşkirin, nexşnivîs, nexşvan, nexşvanî, next, next, next, next, next, next, next dan, next door, next of kin, next to, next vebirîn, nextdan, nextdar, nextdarî, nexte, nexter, nextik, nextvebirîn, nexu, nexu, nexumxumî, nexunafî, nexunafîtî, nexur tî, nexure, nexurt, nexurt, nexurt, nexurtane, nexurtî, nexurtî, nexuya, nexuya, nexuya, nexuya bûn, nexuyakirî, nexuyakirî, nexuyan, nexuyane, nexuyane bûn, nexuyanebûn, nexuyanetî, nexuyanî, nexuyanî bûn, nexuyanîbûn, nexuyanîtî, nexuyatî, nexuyatî, nexuyatî, nexuyayî, nexuyayî, nexuyayî ketin, nexûz, nexwarbar, nexwarbar, nexwas, nexwasgeh, nexwasma, nexwastî, nexwastî, nexwastin, nexwaşxane, nexwaz, nexwaz, nexwazane, nexwazî, nexwazî, nexwe, nexwe, nexwe, nexwe, nexwe, nexwedayî, nexwedayî, nexwedîkirî, nexwedîkirî, nexwedîzarok, nexwenda, nexwenda man, nexwendatî, nexwende, nexwende, nexwende, nexwende man, nexwendetî, nexwêndewar, nexwendewar, nexwendewar, nexwendewarane, nexwendewarî, nexwendewarî, nexwendî, nexwendî, nexweperist, nexweristî, nexweş, nexweş, nexweş, nexweş, nexwes, nexweş , nexweş bûn, nexweş bûn, nexweş çêbûn, nexweş çêbûn, nexweş ketin, nexweş ketin, nexweş ketin, nexweş ketin, nexwes ketin, nexweş kirin, nexweş kirin, nexwes kirin, nexweş pûxte, nexweş xistin, nexweş xistin, nexwes xistin, nexweşbîn, nexweşbîn, nexweşbînî, nexweşbînî, nexweşbînîtî, nexweşbûn, nexweşbûn, nexweşbûn, nexwesbûn, nexweşbûn bi xwe ve danîn, nexweşbûyî, nexweşbûyîn, nexweşdar, nexweşê (tiştekî) bûn, nexweşê bedhal bûn, nexwesê bêhal , nexweşê darbestê, nexweşê derûnî, nexwesê derûnî, nexweşê dil, nexweşê dilî, nexwesê giran, nexweşê giyanî, nexwesê giyanî, nexweşê li ber mirinê, nexweşê li nav ciyan bûn, nexweşê mirov li pê dostê mirov serê mirov dinêre, nexweşê ruhî, nexwesê ruhî, nexweşê şekre, nexweşê şekşeke, dozdeh nan avetin bin keleke, nexweşê sinêrê, nexwesê sinêrê, nexweşê tiştên xweş bûn, nexweşê tûreyî, nexwesê tûreyî, nexweşên aliyan çavên wan li loq û pariyan, nexweşên şekirê, nexweser, nexweser, nexweserî, nexweserî, nexweşgeh, nexweşgeh, nexweşgehî, nexweşhal, nexweşhal, nexweşhalî, nexweşhalî, nexweşhalîya xwe nîşan dan, nexweşî, nexweşî, nexweşî, nexweşî, nexwesî, nexweşî çêkirin, nexweşî danîn, nexweşî dîtin, nexweşî jê xeber dan, nexweşî ji (yekî) peyîvîn, nexweşî kirin, nexweşî kirin, nexweşî pê girtin, nexweşik, nexweşik, nexweşik bûn, nexweşikî, nexweşikî, nexweşîkirî, nexweşîkirin, nexweşîkirin, nexweşikkirin, nexweşiktî, nexweşin, nexweşîn, nexweşîn, nexwesîn, nexweşîn lê dagerîn, nexweşîn lê giran bûn, nexweşîn pêşa (yekî) bernedan, nexweşîn zor dan (yekî), nexweşîna aqil, nexweşîna dil, nexweşîna giran, nexweşîna jinan, nexweşîna jinan (an jî pîrekan), nexweşîna perokî (vegirî an jî peta), nexweşîna qarçikî, nexweşîna vegir, nexweşîna vegirî (an jî peta), nexweşîna xwe dan (yekî), nexweşîna xwe derbasî (yekî) kirin, nexwesina zerîkê, nexweşînek girtin, nexweşînên derveyî, nexweşînên dilî, nexweşînên hinavî, nexweşînên hundirî, nexwesînen hundirî, nexweşînnas, nexweşînnas, nexweşînnasî, nexweşînnasî, nexweşînnasiyî, nexweşînnasiyî, nexweşînok, nexweşînok, nexweşînokî, nexweşînokî, nexweşînzan, nexweşînzanî, nexweşînzaniyî, nexweşîtî, nexweşiya damarî, nexweşiya dirmdar, nexweşiya giran, nexweşiya mîrkutik, nexweşiya riskîna xwînê, nexwesîya ruhî, nexweşiya şekirê, nexweşiya zirav, nexweşîzanî, nexweşker, nexweşketî, nexweşketî, nexweşketin, nexweşketin, nexweşketin, nexwesketin, nexweşkirî, nexweşkirî, nexweşkirin, nexweşkirin, nexweskirin, nexweşmirov, nexweşnêr, nexweşnêr, nexwesnêr, nexweşnêra jin, nexweşnêrê mêr, nexweşnêrî, nexweşnêrî, nexwesnêrî, nexweşok, nexweşok, nexwesok, nexweşokî, nexweşokî, nexwestî, nexwestin, nexweşxane, nexweşxane, nexweşxane, nexwesxane, nexwesxaneya ajalan, nexweşxaneya ajalan (an jî heywanan), nexweşxaneya dînan, nexwesxaneya dînan, nexweşxaneyî, nexweşxanok, nexweşxistî, nexweşxistin, nexweşxistin, nexweyîkirî, nexweyîkirî, nexweykesatî, nexweykirî, nexweykirî, nexweyşexsiyet, nexweytîkirî, nexweytîkirin, nexwezayî, nexwezbar, nexwezbarî, nexwezyar, nexwîn, ney, ney, ney, ney, ney, ney (i), ney jendin, ney mzk/m, ney üflemek, ney-, ney-, neyaksan, neyam, neyan-, neyan-, neyande-, neyane-, neyar, neyar, neyar, neyar, neyar, neyar, neyar behicandin, neyar ji hev re nabin dost düşman, neyarane, neyarane, neyarane, neyarê ji dil û can, neyarê malê xwe bûn, neyarê mirov mêşek be li dîwar be gere mirov jê fikareyan bike, neyarê xwe nas kirin, neyaretî, neyarî, neyarî, neyarî, neyarî, neyarî, neyarî kirin, neyarî kirin, neyarîya (yekî) kirin, neyarkî, neyarkî, neyarkî, neyarşikên, neyarşikênî, neyartî, neyartî kirin, neyartî kudirandin, neyartîya (yekî) kirin, neyawaş, neyçe, neyçe, neyçe, neyde-, neye, neyê, neye (veya nelere) mal olursa olsun, neye mal olursa olsun, neye mal olursa olsun (veya nelere mal olursa olsun), neye uğradığını bilememek, neye yarar ki, neye-, neyek, neyeksan, neyeksan, neyeksanî, neyeksanî, neyeksanîtî, neyeksanîtî, neyekser, neyekser, neyekser, neyekserkî, neyêm, neyero, neyêyî, neyî, neyî, neyî kirin, neyîkirî, neyîkirin, neyîn, neyîn kirin, neyin nesi (kimin fesi), neyînî, neyînî, neyînî, neyînî, neyînî (i), neyînî (ii), neyînî kirin, neyînî kirin, neyînî kirin, neyînîkirin, neyînîkirin, neyînîtî, neyînîtî, neyiran, neyîreng, neyîrengî, neyirîn, neyîrin, neyistan, neyîstan, neyîstan kirin, neyîtî, neyjen, neyjen, neyjen, neyjenandin, neyjenî, neyjenî, neyleyim, neyleyim ez, neymiş, neymiş de, neyne, neynik, neynik, neynik, neynik, neynik, neynika koqiz, neynika raçavkirinê, neynika raçavkirinê, neynikdar, neynikfiroş, neynikfiroş, neynikfiros, neynikker, neynikker, neynikkirî, neynikwarî, neynin, neynok, neynok, neynok, neynok birin, neynok di hev dan, neynok di hev dan, neynok li hev xistin, neynok nemaye ku xwe pê bixurîne, neynok û goşt ji hev nabin, neynoka (wî) di ber kevir ketin, neynoka (yekî) li kevir ketin mec, neynoka (yekî) nekirin, neynoka bûkê, neynoka pêçiyê, neynokbir, neynokbir, neynokê bûkê, neynokên (yekî) rakirin (an jî kişandin), neynokhilkirî, neynokî, neynokî, neynokkoj, neynokpehn, neynoksor, neynuk, neynûk, neynûk, neynûk, neynûk, neynûk, neynûkbir, neyse, neyse, neyse ne, neyseker, neyşekir, neysîz, neysizî, neysizî, neyt, neyvan, neyvanî, neyzen, neyzen bakışlı, neza, nezafet, nezag, nezahet, nezahet, nezaket, nezaket, nezaket, nezaket, nezaket, nezaket göstermek, nezaket kesp etmek, nezaketen, nezaketen, nezaketen, nezaketî, nezaketli, nezaketlilik, nezaketsiz, nezaketsizlik, nezan, nezan, nezan, nezan, nezan, nezan, nezan bûn, nezan bûn, nezan dan nîşandan, nezan e, sergirdan e, nezan kirin, nezan kirin, nezan man, nezan man, nezanbar, nezanbûn, nezanbûyî, nezane, nezanê (tiştekî) bûn (an jî nebûn), nezanî, nezanî, nezanî, nezanî, nezanî, nezanî kirin, nezanî kirin, nezanîkirî, nezanîkirin, nezanîkirin, nezanîn, nezanîn, nezanînkar, nezanînkarî, nezanîparêz, nezanîparêz, nezanîparêzî, nezanîparêzî, nezanistî, nezanistî, nezanistî, nezanistî bûn, nezanistîbûn, nezanistîbûn, nezanîya bi zanîn wj, nezaniya bizanîn, nezankî, nezankî, nezankî, nezankirî, nezankirin, nezanok, nezanok (i), nezanok (ii), nezanraw, nezantî, nezantî, nezanxwazîtî, nezar, nezaret, nezaret, nezaret, nezaret, nezaret, nezaret, nezaret etmek, nezaretçi, nezarete almak, nezarethane, nezarethane, nezaretxane, nezaretxane, nezaretxane, nezayok, nezayok, nezayok bûn, nezayok bûn, nezayok kirin, nezayok kirin, nezayokbûn, nezayokbûn, nezayokbûyîn, nezayokî, nezayokkirin, nezayokkirin, nezayoktî, nezayoktî, nezd, nezdî, nezdinde, nezê, nezêk, nezelal, nezelal, nezelal, nezelal bûn, nezelalî, nezelalî, nezenez kirin, nezer, nezer, nezer, nezer, nezer jê re hatin, nezer kirin, nezer lê ketin, nezer lê ketin , nezera çavan, nezerakok, nezerbaz, nezerbazî, nezerbûyî, nezerbûyî, nezere, nezerfermaş, nezergah, nezerî, nezerî, nezerî, nezerî bûn, nezerî bûn, nezerî bûn, nezerî kirin, nezerî kirin, nezerî kirin, nezerî nebe, nezerîbûn, nezerîbûyî, nezerîkirin, nezeriyat, nezeriye, nezerkirî, nezerkirî, nezerkirî, nezerok, nezetmek, nezewicî, nezewicî, nezexm, nezexmî, nezibilkirî, nezif, nezîf, nezîfî, nezih, nezîh, nezîkayî nîşanî hev dan, nezîkî aqilan bûn, nezîkî rehma xwedê, dûrî aqilan bûn, nezil, nezilîyayene, nezilnayene, nezilnîyayene, nezinahî, nezindî, nezindîbûn, nezindîkî, nezing, nezir, nezir, nezîr, nezir, nezir, nezir, nezir etmek, nezir kirin, nezir kirin, nezir kirin, nezirê, nezîre, nezîre kirin, nezirkirî, nezirkirin, nezirkirin, neziyanbar, neziyanbarîtî, nezle, nezle, nezle, nezle, nezle, nezle olmak, nezleli, nezleye yakalanmak, nezleyî, nezlkirin, nezm, nezm, nezmî, nezok, nezok, nezok, nezok bûn, nezok kirin, nezokane, nezokbûn, nezokbûyî, nezokî, nezokker, nezokkirî, nezokkirin, nezor, nezor, nezr, nezr, nezr kirin, nezretme, nezretmek, nezrkirin, nezt, nezû, nezûk, nezûl, ...... (Lêgerîna Berfireh)