Wateya peyva nanê
encam nehat dîtin
Tê de derbas dibe; nanê (me) çavê (te) kor bike, nanê (wî) li ser çoka (wî) bûn, nanê (yekî) birîn, nanê (yekî) di paşila (wî) de bûn, nanê (yekî) di paşile de bûn, nanê (yekî) jê hatin, nanê (yekî) ji (yekî din) bûn, nanê (yekî) li ser (yekî din) bûn, nanê (yekî) li ser (yekî) bûn, nanê (yekî) xwarin, nanê axa diçe canê (an jî zikê) xulam diêşe giden, nanê bêxwê dixwe tirên şor dike, nanê bêxwê dixwe, tirên şor dike, nanê bêxwê xwarin, nanê bêxwê xwarin, nanê bi nan, nanê bikizrik, nanê bor, nanê canbazan li ser pişta ehmeqan e, nanê cehîn, nanê çivê, nanê çûçê, nanê çûk, nanê çûkê, nanê deriyan, nanê deriyan di zikê (yekî) de ye, nanê deriyan ketin zikê (yekî), nanê destê (yekî) jê stendin, nanê esmer, nanê fetîr, nanê fetîr, nanê fetîr, nanê fitarê, nanê garis, nanê garis ne tu nan e, bila kes nebêje, ev mal bêervan e, nanê genim, nanê genimî, nanê genimî, nanê gilgil, nanê gûgil û zîlika pîvazê!, nanê helitê, nanê helite, nanê hilatî, nanê hilatî, nanê hindokan, nanê hingivî, nanê hişk, nanê hişk, nanê ıso dixwe, selawetê li mûso tîne (dike), nanê ji deriyan xwelî li seriyan, nanê jikeva, nanê kizrikan, nanê ku bişikê nacebire, nanê lewasê, nanê los, nanê malê, nanê me bêxwê ye, nanê me bêxwê ye, nanê mêran li mêran bi deyn e, nanê mêran li mêran ne biminet e, nanê mêzinê, nanê mêzînê, nanê min, qesasê serê min, nanê mirçîkan, nanê mişeliqê, nanê nerm e, zikê çerm e, siltokê bê şerm e, nanê papê, nanê patî, nanê pehtî, nanê pehtî bûn, nanê pehtî, siltanê ser textî, nanê pêxember, nanê pîde, nanê pişêfkê, nanê qalin, nanê qatqat, nanê rastan çavê xwaran, nanê sêlê, nanê sêlê, nanê sêlê, nanê sêlê rûn kirin, nanê sêlê ye, ne berê te heye ne pişta te, nanê şêrîn, nanê şêst û heft elegan xwarin, nanê şevî, nanê şikeva, nanê şikeva, nanê silekî, nanê sivên, nanê şkeva, nanê tawê, nanê tenûrê, nanê tenûrê, nanê tenûre, nanê tewikî, nanê tîrê, nanê tisî, nanê toraqê, nanê tost, nanê tost, nanê trî, nanê tûj, nanê xaşik, nanê xewre, nanê xwe deranîn, nanê xwe deranîn, nanê xwe deranîn , nanê xwe derxistin, nanê xwe derxistin , nanê xwe dixwim, şîretan li xelkê dikim, nanê xwe jê deranîn, nanê xwe jê derxistin, nanê xwe jê derxistin, nanê xwe jê derxistin, nanê xwe ji kevir derxistin, nanê xwe ji mîza xuriye derxistin, nanê xwe kiriye tûr, li pey xelkê digerine, nanê xwe pê xwarin, nanê xwe qezenc kirin, nanê xwe qezenc kirin, nanê zavê, nanê zuha, dewê tirş, nanêcehîn, nanêcûcikê, nanêkizrikan, nanêskeva, nanêtîrê, nanêxilt, nanêxwe genimî kirin, ...... (Lêgerîna Berfireh)