Wateya peyva na
nakurtebêja sodyûmê ye
Na, kurtebêja sodyûmê ye kîm
na1.hayır. 2.olumsuzluk öneki.
kîm Na, sodyum elementinin kısaltması
h 1. hayır (yok, öyle değil, olmaz anlamında onamama, inkâr kelimesi) 2. hayır (olumsuz cümlelerdeki olumsuz anlamını pekiştirir) * na, ew nema tê hayır, o bir daha gelmez 3. yok * hatin? - na, hîna nehatine geldiler mi? -yok, daha gelmediler 4. yok (birbirine karşıt iki cümleden ikincisinin başına gelir) * ku dan baş e, na ku nedan; tu dê bifetilî bêyî verdiler, ne âlâ; yok vermediler, döner gelirsin 5. yok (savunulan bir düşünceyi doğrulayan cümlenin başına getirilir) * na camêr baş e, kî çi dibêje bila bibêje yok doğrusu iyi adam, kim ne derse desin 6.b yo
na1. bersiva neyiniyê, dijbera erêniyê 2. carinan wekî pêşgirekê tê û wateya neyîniyê dide *“giliyê mêran yek e, ya erê ya ‘na’ ”
nano
(adv.) no
no, negative form for verbs, the present tense
no
nah. ney, nê, nêxêr
pêq. nê-, verqertafa nêyîya demê nikayî û demê ameyî ya. *nabe rd. nêbeno
nabu [sıfat]
bu [zamir]
bunu [sıfat]
nana, ne, no, nexê, nexêr, dijw belê, erê, be, e, a, ba
Tê de derbas dibe; na ra, na herê, na kêneke ra vaje, na kêneke vana, na lê, na lo, na na, na ne wisan e, na negotin, na rey, na ya, na, nah, na, nah kafa, na-, na-, na-, na-, naacp, naaş, naaş, naaşî, naat, nab, naba, nabe, nabe, nabe, nabe ku, nabedîd, nabedil, nabehî, nabêje, nabêje kê kir, dibêje kê got, nabêjim, nabêjin, nabel, nabelschau, nabeng, naber, nabeyî, nabeyîtî, nabeyn, nabîn, nabin, nabîna, nabînk, nabir, nabız, nabız almak, nabız çarpması, nabızı atmak, nabızı durmak, nabızına bakmak, nabızına girmek, nabızına göre şerbet vermek, nabızını saymak, nabızını tutmak, nabızını yoklamak (veya nabız yoklamak), nabob, nabos, nabûnk, nabût, nabzı atmak, nabzı durmak, nabzına bakmak, nabzına girmek, nabzına göre şerbet vermek, nabzını saymak, nabzını tutmak, nabzını yoklamak, nacak, nacak (küçük balta), naçar, naçar, naçar, naçar, naçar kalmak, naçarî, naçarî, nacax, nacax, naçe, nacelle, nach, nach aller regel, nach außen kehren, nichts zu sein, nach aussage von, nach den religionsgesetzen erlaubt, nach der reihe, nach draußen, nach jetzt, nach meinung von, nach mir, nach oben offener, in die erde gebauter zylinderförmiger backofen an dessen heiße seitenwände das zu backende "geklebt" wird, nach und nach, nach unten gehen, nach unten gerollt, nachbar, nachbar/in, nachbarschaft, nachdem, nachdenken, nachdenklich, nacheinander, nachfolger, nachforschung, nachfrage, nachfühlend, nachher, nachholen eines versäumten gebetes, nachkommen, nachkommenschaft, nachkömmling, nachlassen, nachlässig, nachlässigkeit, nachlese bei der ernte, nachmachen, nachmittag, nachricht, nachrichten, nachruf, nachsilbe, nachsilbe ...., nachsilbe für handelnde pers., nachsilbe für orte und länder, nachsinnen, nachspeise, nacht, nachteil, nachtessen, nachtigall, nachtlager, nachtquartier, nachts, nachtwache, naçim cineta biminet, naçim hewarê, naxwim savarê, nacio, naçiz, naçîz, naçizane, naçîzane, naçîzker, nack, nacken, nackt, nacre, nacreous, nadan, nadan, nadanca, nadanlık, nadas, nadas, nadas etmek, nadas etmek, nadas etmek (veya yapmak), nadasa bırakmak, nadasa bırakmak, nadasa bırakmak (veya nadasa yatırmak), nadasa yatırmak, nadaslamak, nadaslık, nadel, nadelkissen, nadelöhr, nadide, nadîde, nadîde, nadim, nadim olmak, nadir, nadir, nadir, nadir, nadir, nadirat, nadiren, naed, nafaka, nafakalanmak, nafakasını çıkarmak, nafakaya bağlamak, nafe, nafek, nafek birîn, nafek kewtin, nafetisîne, nafetisînî, nafetisînim, nafi, nafia, nafile, nafîle, nafile yere, nafire, nafiz, nafta, nafta, naftalin, naftalîn, naftalîn, naftalîn kirin, naftalîn kirin, naftalînkirin, naftalînkirin, naftalinleme, naftalinlemek, naftalinlenmek, nag, nag, nag, nagah (i), nagan (ii), nage, nageh, nagehan, nagel, nageln, nagelschere, naĝi, nagihanî, nagihîjime te, xwe ji te dibuhirînim, nağme, nağme yapmak, nağmeli, nağmesiz, nagon, nagon, naguhêr, naguvar, nah, nah, nah, nah, naha, naha, nahak, nahak yere, nahan, nahanî, nahe, nahê, nahe bei, nahe bei ... stehen bleiben, nahêde, nahêle, nahêlî, nahêlim, nahêlin, nahêm dohêm, nahêm-dohêm, nahenf, nahezî, nahezu, nahî, nahid, nahid, nahîd, nahîd, nahîda, nahîde, nahif, nahif, nahır, nahırcı, nahiv, nahiye, nahîye, nahiye, nahiye, nahiye, nahiye, nahiye, nahiyeyî, nahoş, nahpenûçk, nahpik, nahpirandin, nahpirîn, nahr, nahrung, nahrung der hühnen, nahrungsmittel, nahtik, nahtor, nahtor, nahtorî, nahwatlî, nai olmak, naiad, naîb, naîb, naîb, naîbî, nail, nail, nail brush, naîl bûn, nail down, nail file, nail olmak, nail polish, nail puller, nail scissors, nail up, naîlbûn, naînin, naip, naiplik, nairobi, naîrobî, naiv, naîv, naîv bûn, naîv kirin, naîvane, naîvbûn, naîvbûyî, naîvî, naîvîtî, naîvkirî, naîvkirin, najêger, nak, nak, nakarat, nakaratlı, nakaratsız, nakavt, nakavt etmek, nakavt olmak, nakaw, nakaw, nakawt, nakawt, nakawt, nakawt bûn, nakawt bûn, nakawt kirin, nakawt kirin, nakawt kirin, nakden, nakdî, nakdî ceza, nake, naked, nakî, nakil, nakil belgesi, nakil etmek, nakıl otu, nakıl otu, nakim, nakin, nakirin, nakıs, nakış, nakış, nakış işleme, nakış işlemek, nakış işlemek, nakış nakış, nakış olmak, nakış yapma, nakış yapmak, nakisa, nakışçı, nakışçılık, nakışlama, nakışlama, nakışlamak, nakışlamak, nakışlı, nakışlı, nakışlık, nakışsız, nakit, nakit para, nakız, nakız etmek, nakkare, nakkarehane, nakkaş, nakkaşlık, nakledilebilir, nakledilmek, naklen, naklen yayın, nakletme, nakletmek, naklî, naklî mazi, nakliyat, nakliyatçı, nakliyatçılık, nakliye, nakliye, nakliyeci, nakliyecilik, nako, nako, nakok, nakok, nakok, nakok, nakok, nakok bûn, nakokane, nakokbar, nakokbarî, nakokdar, nakokî, nakokî, nakokî, nakokî, nakokî bûn, nakokî çêbûn, nakokî derxistin, nakokî hev bûn, nakokî hevbûn, nakokîker, nakokîtî, nakşetme, nakşetmek, nakşibendî, nakşibendilik, nakşolmak, nakur, nakur, nakzen, nakzen görmek, nakzen iade etmek, nakzetmek, nal, nal, nal, nal, nal, nal, nal, nal çakmak, nal dan, nal deyip mıh dememek, nal döken, nal kirin, nal kirin, nal kirin nal, nal toplamak, nal û efxan, nal û nependî, nala, nalan, nalan, nalandin, nalandin, nalandin, nalandin, nalandin , nalandin/dinalîne/binalîne, nalayene, nalbant, nalbant bıçağı, nalbant bıçağı, nalbant keskisi, nalbanthane, nalbantlık, nalbekî, nalbekî, nalbend, nalbend, nalbend, nalbend, nalbendî, nalbendî, nalbendî, nalbendxane, nalbeng, nalbenîs, nalber, nalberî, nalbikî, nalbir, nalbir, nalbirxane, nalbirxane, nalbur, nalbûr, nalbur, nalbûrî, nalburluk, nalça, nalça, nalçax, nalçax, nalçe, nalçe, nalçe, nalçe kirin, nalçe lê xistin, nalçekirî, nalçekirin, nalcix, naldan, naldar, naldar, naldarî, naldöken, nale, nale, nale, nalenal, nalebar, nalebar, nalên (yekî) biriqîn, nalenal, nalenal, nalenal, nalenal kirin, nalenala (yekî) bûn, nalenalkirî, nalenalkirin, nalenalkirin, nalende, nalet, nalet, nalet, nalet, nalet kirin, nalet lê anîn, nalet lê barandin, nalet lê be!, nalet lê bibare, nalet lê hatin, nalet lê kirin, naletbar, naletdar, naletê şeytan, naletê şeytan kete nava wan, naletî, naletker, naletkirî, naletkirin, nalî, nalik, nalîk, nalik, nalik (i), nalik (ii), nalikvan, nalikvan, nalikvanî, nalikvanî, nalikwan, nalın, nalîn, nalîn, nalîn, nalîn, nalin, nalîn, nalın, nalîn, nalîn , nalîn/dinale/binale, nalîna dil, nalincandin, nalıncı, nalıncı keseri, nalıncı keseri gibi kendine yontmak, nalincîn, nalînî, nalînî, nalînî, nalînkî, nalınlı, nalkarî, nalker, nalkirî, nalkirin, nalkirin, nallama, nallamak, nallanmak, nalları dikmek, nalmanga, nalrix, nals, nals kirin, nalsbend, nalsbendî, nalsber, nalsberî, nalsça, nalsçe, nalskirin, nam, nam, nam, nam almak, nam kirin erdê, nam salmak, nam vermek (veya nam salmak), nam vermek (veya salmak), nam-, nama, namahrem, naman-, naman-, namaz, namaz, namaz bezi, namaz kilmak, namaz kılmak, namaz niyaz, namaz seccadesi, namaza durmak, namazgah, namazgâh, namazı kılınmak, namazında niyazında, namazında niyazında olmak, namazlağı, namazlı nıyazlı, namazlık, namazlık, namazsız, namdar, namdar, namdarî, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name avêtin postayê, name ji hev re nivîsandin, name ji hev re nivîsandin, name ji hev re şandin, name lê barandin, name nivisîn, name okumak, name wergirtin, nameber, nameber, nameber, nameberî, nameberî, namebir, namebir, namedank, namedank, namedank, namedor, namedor, namedor, namegêrrî, namenivîsîn, namenivisîn, namenszeichen, namerd, namerd, namerd, namerde muhtaç bırakmak, namerde muhtaç olmak, namerdî, namerdî, namert, namerte muhtaç bırakmak, namerte muhtaç olmak, namertlik, names, namet, namewergirtin, namexane, nameya biteahud, nameya dev-vekirî, nameya krêdiyê, nameya kredîyê, nameya lixwegirtî (an jî biteahûd), nameya temînatê, nameya vekirî, nameyo ante, nameyo anteyo makî, nameyo anteyo nêrî, nameyo cins, nameyo makî, nameyo nêrî, nameyo notr, nameyo taybetî, nameyo xoser, nameyo yewhûmar, nameyo zafhûmar, namı nişanı kalmamak, namîbya, namîbya, namîdar, namîdar, namîdarî, namîdarî, namil, namilke, namilke, namîlke, namilke, namîlke, namîlke, namilkeyî, namına, namirim bi tîra pê re, dimirim bi xebera wê re, namitene, namîyayene, namkî, namlı, namlî, namlı (i), namlı (ii), namlîtî, namlu, namlû, namlû, namlûkurt, namluya fişeği sürmek, namo, namo, namo, namo bûn, namo bûn, namo kirin, namobar, namobarî, namobûn, namobûn, namobûyî, namobûyîn, namokirî, namokirin, namotî, namotî, namotî kirin, namotîkirî, namotîkirin, namoyî, namoyî, namoyî kirin, namoyîkirin, namus, namûs, namûs, namûs, namûs, namus, namûs, namus belâsı, namûs bûye bexdenûs, namûs dan bi silûs çıkarı için, namûs di bin lingan de çûn, namûs e, ne bexdenûs e, namûs ji mêr re, jehr ji mar re, namûs li dinyayê belav bûn, misqalek parê neketin, namûs namûsa xortan e, namus sözü, namûsa (yekê) kirin nav dest û piyan, namûsa (yekê) paymal kirin, namûsa (yekî) bûn du pere, namûsa xwe firotin, namûsa xwe paqij kirin, namûsdar, namûsdar, namûsdar, namûsdarî, namûsdarî, namûsdarî, namûsê biavêjî ser kûçikê kûçik jî qebûl nake, namûsê didin bi hilûsê, namûskar, namûskar, namûskar, namûskarî, namûskarî, namûskarkî, namûskarkî, namuslu, namusluca, namusluluk, namussuz, namussuz, namussuzca, namussuzluk, namussuzluk, namusu iki paralık olmak, namusuna dokunmak, namusuna tecavüz etmek, namusunu temizlemek, namusuyla yaşamak, namütenahi, namuwer, namûwer, namwer, namzed, namzed, namzed, namzed, namzed, namzed bûn, namzed nîşan dan, namzed nîsandan, namzedbûn, namzedî, namzedî, namzedîya xwe danîn, namzedîye, namzet, namzet, namzet, namzet, namzet göstermek, namzetî, namzetî, namzetik, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan bi devê (yekî) ve kirin, nan bi guhan xwarin, nan bi guhên xwe xwarin, nan bi rûçik tê xwarin, nan bi xwê, xwê bi tam, nan bide (yekî) kerî ji xwe re hilîne, nan çêkirin, nan da ber me, tajiya xwe berda ser me, nan dan, nan dan, nan dan, nan dan, nan dan (yekî), nan dan (yekî) kerî ji xwe re hilanîn, nan dan devê (yekî), nan di devê şêr de ye, nan di eniya hirçê de bûn, nan di gewriye de neçûn, nan di paşil de, nan dirûn, nan heta ku mirov necû naçe xwarê, nan jê hatin ekmek, nan jê re tune bûn, nan ji baniyê av ji kaniyê, nan ji baniye, av ji kaniye, nan ji jûnê ketî, nan ji malan av ji malan taştiya palan, nan kirdin, nan li eniya hirçê ye, nan li ser çokê ye, çav li deste xelkê ye, nan li tenûre xistin, nan li xwe helal kirin, nan pêşkêş kirin, nan pêwe dan, nan pir, pîvaz pir, gelo ev çima mir!, nan û ava (yekî) li dinyaye qedîn, nan û ava (yekî) li dinyayê qedîn, nan û avên (yekî) ji dinyayê kêm bûn, nan û dew e, taqet ev e, nan û tirî, nan û xwê helal kirin, nan û xwê li ser çokan e, nan û xwêya (yekî) li ser çoke bûn, nan xenîmî (yekî) bibe, nan xenîmî min be!, nan xwarin, nana, nana, nana, nana, nana kirin, nana nekirin, nanakirin, nanakirin, nanay, nançûçik, nançûçik, nanda, nandan, nandan, nandan, nandank, nandank, nandar, nandar, nandar, nandar û avdar, nandayî, nandeh, nandehî, nander, nander, nanderî, nandirûn, nandoz, nandoz, nandozî, nandozî kirin, nane, nane, nane, nane, nane, nanê (me) çavê (te) kor bike, nanê (wî) li ser çoka (wî) bûn, nanê (yekî) birîn, nanê (yekî) di paşila (wî) de bûn, nanê (yekî) di paşile de bûn, nane (yekî) di tûr de, aqil di kîsen hevalan de bûn, nanê (yekî) jê hatin, nanê (yekî) ji (yekî din) bûn, nane (yekî) ketin kevir, nanê (yekî) li ser (yekî din) bûn, nanê (yekî) li ser (yekî) bûn, nane (yekî) li ser çoke bûn, nanê (yekî) xwarin, nanê axa diçe canê (an jî zikê) xulam diêşe giden, nanê bêxwê dixwe tirên şor dike, nanê bêxwê dixwe, tirên şor dike, nanê bêxwê xwarin, nanê bêxwê xwarin, nanê bi nan, nanê bikizrik, nanê bor, nanê canbazan li ser pişta ehmeqan e, nanê cehîn, nanê çivê, nanê çûçê, nanê çûk, nanê çûkê, nanê deriyan, nanê deriyan di zikê (yekî) de ye, nanê deriyan ketin zikê (yekî), nanê destê (yekî) jê stendin, nanê esmer, nanê fetîr, nanê fetîr, nanê fetîr, nanê fitarê, nanê garis, nanê garis ne tu nan e, bila kes nebêje, ev mal bêervan e, nanê genim, nanê genimî, nanê genimî, nanê gilgil, nanê gûgil û zîlika pîvazê!, nanê helitê, nanê helite, nanê hilatî, nanê hilatî, nanê hindokan, nanê hingivî, nanê hişk, nanê hişk, nanê ıso dixwe, selawetê li mûso tîne (dike), nanê ji deriyan xwelî li seriyan, nanê jikeva, nanê kizrikan, nanê ku bişikê nacebire, nanê lewasê, nanê los, nanê malê, nanê me bêxwê ye, nanê me bêxwê ye, nanê mêran li mêran bi deyn e, nanê mêran li mêran ne biminet e, nanê mêzinê, nanê mêzînê, nanê min, qesasê serê min, nanê mirçîkan, nanê mişeliqê, nane molla, nanê nerm e, zikê çerm e, siltokê bê şerm e, nanê papê, nanê patî, nanê pehtî, nanê pehtî bûn, nanê pehtî, siltanê ser textî, nanê pêxember, nanê pîde, nanê pişêfkê, nanê qalin, nanê qatqat, nanê rastan çavê xwaran, nane ruhu, nane şekeri, nanê sêlê, nanê sêlê, nanê sêlê, nanê sêlê rûn kirin, nanê sêlê ye, ne berê te heye ne pişta te, nanê şêrîn, nanê şêst û heft elegan xwarin, nanê şevî, nanê şikeva, nanê şikeva, nanê silekî, nanê sivên, nanê şkeva, nane suyu, nanê tawê, nanê tenûrê, nanê tenûrê, nanê tenûre, nanê tewikî, nanê tîrê, nanê tisî, nanê toraqê, nanê tost, nanê tost, nanê trî, nanê tûj, nanê xaşik, nanê xewre, nanê xwe deranîn, nanê xwe deranîn, nanê xwe deranîn , nanê xwe derxistin, nanê xwe derxistin , nanê xwe dixwim, şîretan li xelkê dikim, nanê xwe jê deranîn, nanê xwe jê derxistin, nanê xwe jê derxistin, nanê xwe jê derxistin, nanê xwe ji kevir derxistin, nanê xwe ji mîza xuriye derxistin, nanê xwe kiriye tûr, li pey xelkê digerine, nanê xwe pê xwarin, nanê xwe qezenc kirin, nanê xwe qezenc kirin, nane yemek, nanê zavê, nanê zuha, dewê tirş, nanêcehîn, nanêcûcikê, nanedank, nanedank, nanek di mal de tune, tirên gamêşan dike, nanek xwarin, keriyek dan (yekî), nanekî pehtî ji du girik hevîr çêtir e, nanêkizrikan, naneli, nanelik, naneloş, nanemolla, nanereq, naneruhu, nanesêlk, nanesiz, nanêskeva, nanêtîrê, nanewa, nanewa, nanewaxane, nanewe, nanêxilt, nanêxwe genimî kirin, naneya derewîn, nanfiroş, nanfiroş, nanfiroş, nanfiros, nanfiroşî, nangên, nangenim, nangenimî, nangenimî kirin, nangenimî kirin, nangenimîkirin, nangermî, nangermî kirin, nangermîkirin, nangermîtî, nangir, nangir, nangir, nangiranî, nangiranî, nanheram, nanheramî, nanî beyanî, nani bide nanpêj bila naney zêdebe, nanî êware, nanî nîwero, nanik, nanik, nanik, nanîk, nanik (i), nanik (ii), nanika hingiv, nanikê çûçê, nanikê çûçê, nanikê çûçê, nanikê hêjîran, nanikê hêkê, nanikê hingiv, nanikê tawê, nanker, nankerî, nankör, nankor, nankor, nankor, nankor, nankor bûn, nankor bûn, nankor kirin, nankör olmak, nankorane, nankorane, nankorane , nankorbûn, nankorbûyî, nankörce, nankorî, nankorî, nankorî, nankorî, nankorî kirin, nankorîkirin, nankorkî, nankorkî, nankorkî , nankorkirî, nankorkirin, nankörlük, nankörlük yapmak, nankwêr, nankwêrî, nankwîsik, nanny, nanny goat, nano, nano, nano kirin, nanofiro, nanok, nanotî, nanotirî, nanoziko, nanoziko, nanoziko xebitîn, nanpêj, nanpêj, nanpêj, nanpêj, nanpêj, nanpêjgeh, nanpêjî, nanpêjî, nanpêjî, nanpêjî, nanpêweder, nansêlk, nansuk, nantal, nanûtirî, nanûxwê, nanûzik, nanxane, nanxane, nanxane, nanxur, nanxur, nanxur û avxur, nanxurî, nanxurî, nanxwer, nanxwer û cawdir bûn, nanxweşk, nanzik, nanzik, nanzikî, nanzikî, nanzikî, nap, nap kirin, nap kirin, napalm, napalm, napalm, napalm bombası, napandî, naparêz, napavêj, napbûn, nape, naperest, naperest, naperestî, naperestî, naperok, naperok kirin, naperokkirin, naperûç kirin, naperûçk, naperûçk dan, naperûçk kirin, naperûçkdan, naperûçkdayîn, naperûçkirin, naperûçkkirî, naperûçkkirin, naperûşk, naperûşk, naperûsk, naperûşkirin, napesin, napirandî, napirandin, napirandin, napkirî, napkirin, napkirîn, napolî, napolîtanî, naprok, naprûçk, naprûçk, naprûçkî kirin, naprûkkirin, napuxte, naqawt, naqete, naqis, naqliye, naqol, naqol bûn, naqol kirin, naqolbûn, naqolbûyî, naqolî, naqolkirî, naqolkirin, naqor, naqor (i), naqor (ii), naqos, naqos, naqos, naqos, naqos, naqûr, naqûs, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar (i), nar (i), nar (ii), nar (iii), nar ağacı, nar çiçeği, nar gibi, nar gibi kızarmak, nar suyu, nara, nara, nara, nara atmak, nara atmak (veya basmak), nara atmak (veya nara basmak), nara basmak, nara mi nîyada ke, nara yakmak, naratî, narben hinterlassen, narçiçeği, narcıl, narcîl, nard, nardenk, nardî, nardin, nardin, nardin, nardin, nardîn, nardin, nardîn, nardin be şwên kesêk / şitêk, nardinewe, narê, nare, narenciye, narete, narewan, narewan, nargîl, nargîl, nargîl, nargile, nargîle, nargîle, nargile tütünü, narh, narh koymak, narıbeyza, narin, narîn, narîn, narîn, narîn, narîn, narin burunlu, narîn kirin, narına yanmak (veya nara yanmak), narînane, narinc, narinc, narinc, narinc, narinc, narincat, narince, narincî, narincî, narincî, narincî, narincîlok, narinciye, narinciye, narincok, narincok, narincok, narincok, narincoka destan, narincokavêj, narincokî, narînê, narînî, narînî, narînî, narînkirî, narînkirin, narinlik, narkoman, narkomanî, narkotik, narkotîk, narkotîk, narkotîk, narkotîkfiroş, narkotîkfiroşî, narkotîkî, narkotikum, narkotîkvanî, narkotizm, narkotîzm, narkotîzm, narkoz, narkoz, narkoz, narkoz dan, narkoz dan (yekî), narkoz yapmak, narkozcu, narkozculuk, narkozitör, narkozvan, narkozvanî, narkozwan, narkozwanî, narman, narman, narok, narr, narrow, narrowminded, narsisist, narsîsîst, narsîsîst, narsisizm, narsîsîzm, narsîsîzm, narsislik, narsîst, narsîst, narsîst, narsîstî, narsîzm, narsîzm, narvîn, narvîn, narzisse, nas, naß, nas, nas, nas, nas, nas, nas (i), nas bûn, nas bûn, nas dan, nas kerdene, nas kir, nas kirin, nas kirin, nas kirin, nas kirin, nas kirin, nas nekirin, nas nekirin, nas û dost, naß wald und baum, nasan, nasan kirin, nasandar, nasandî, nasandin, nasandin, nasandin, nasandin, nasandin, nasandin, nasandin/dinasîne/binasîne, nasankirin, nasat, nasayî, nasbar, nasbar, nasbetme, nasbetmek, nasbûn, nasbûn, nasbûnî, nasbûnî, nasbûyî, nasbûyî, nasbûyî, nasbûyîn, nasdan, nasdar, nasdar, nasdar, nasdar bûn, nasdar bûn, nasdarbûn, nasdarbûn, nasdarî, nasdarkî, nase, nasê (yekî) derketin, nasê hev derketin, nasê hev derketin, nase schnäuzen, nasekine, naseloche, nasenring, nasenschmuck, naser, naser, naser, naser, naser bûn, naser bûn, naser kirin, naserbûn, naserbûn, naserê kompîturê, naserewe, naserî, naserî, naserî, naserîya kompîturê, nasfet, naşi, naşî, naşî, nasî, naşî, naşî, nasî, nasî, naşî bûn, nasî bûn, nasîbê yekî kirin, nasibini almak, nasiblenmek, naşîbûn, nasîbûn, nasihat, nasihat etmek, nasihat vermek, nasihat vermek (birine), nasihat yollu, nasihatçı, nasihatçılık, nasihatçılık yapmak, nasihatta bulunmak, nasihatte bulunmak, nasik, nasik, nasik, nasik, nasikber, naşîkî, naşîkî, nasıl, nasıl, nasıl biliryorsan öyle yap!, nasıl etmek (veya nasıl yapmak), nasıl ki, nasıl oldu, nasıl olmuşsa, nasıl olsa, nasılsa, nasılsın iyi misin?, nasılsın?, nasılsınız, nasîn, nasîn, nasîn, nasîn, nasîn, naşîn, nasîn, nasîn, naşîn (i), naşîn (ii), nasîn/dinase/binase, nasîner, nasîner, nasîner, nasînerî, nasînerî, nasînerî, nasînewe, nasinî, naşînî, nasînkî, nasip, nasıp, nasip almak, nasip etmek, nasıp etmek, nasip ne ise odur, nasip olmak, nasipini almak, nasiplenmek, nasîqilînin, nasir, nasır, naşir, nasir, nasir, nasir, nasır bağlamak (veya nasır tutmak), nasır bağlamak (veya tutmak), nasir girtin, nasirge, nasirgirtî, nasirgirtin, nasirî, nasirî bûn, nasirî bûn, nasirîbûn, nasirîbûn, naşîrîn, naşîrîn, nasırlanma, nasırlanmak, nasırlanmak, nasırlaşma, nasırlaşmak, nasırlaşmak, nasırlı, nasırsız, naşît, nasît, naşîtî, naşîtî, nasîtî, naşîtî kirin, naşîtî kişandin, naşîtkî, nasîya xwe dan (yekî), nasiya xwe dan hev, naşiyane, naşîyane, naşiyane, nasiyar, nask, nask, naskenan, nasker, nasker, naskî, naski, naskirdin, naskirî, naskirî, naskirî, naskirin, naskirin, naskirin, naskirîn, naskirinkî, naskole, nasname, nasname, nasname, nasname, nasname, nasnamedar, nasnamedarî, nasnameyî, nasnav, nasnav, nasnav, nasnav, nasnavî, nasnavkirî, nasnebûn, nasnebûyî, nasnebûyî, nasnekirin, nasnekirin, nasnîşan, naşor, nasor, naşor (i), naşor (ii), nasran, nasrani, nasranî, nasranî, nasranilik, nasranîlik, nasranîtî, nasraw, nasrettin hocaın türbesi gibi, nass, nass machen, naştayî, naştayî, nastayî, naşte, naşteya li ser naşteyê, naştî, naştî, nastî, naştin, naştin, naştin, nastin, naştin/dinêje/binêje, nastins, nasty, nasût, nasût, nasût, nasûtî, nasûtî, nasyar, nasyar, nasyar, nasyar , nasyar bûn, nasyar bûn, nasyar kirin, nasyar kirin, nasyarbûn, nasyarbûn, nasyarbûyî, nasyarî, nasyarî, nasyarî, nasyarî, nasyarkirî, nasyarkirin, nasyarkirin, nasyaw, nasyawî, nasyonal, nasyonal, nasyonal sosyalizm, nasyonalist, nasyonalîst, nasyonalîst, nasyonalîst, nasyonalîst, nasyonalîstî, nasyonalizm, nasyonalîzm, nasyonalîzm, nasyonalîzm, nasyonalsosyalîst, nasyonalsosyalîstî, nat, nat, nat-, nat-, nat-wet, nata-bota, nata-weta, natality, natamam, natan-, natan-, natê, natemam, natên, natif, natıka, natıkalı, natıkasız, natike, nation, nation, nation. oder relig. identität, national, national, national anthem, nationalist, natiqa, natır, natir, natirî, natırlık, native, nativizm, nativizm, natîvizm, nato, nato, nato kafa, nato mermer, nator, nator, nator, nator, natorane, natorê şevê, natorî, natorî, natorî, natorî kirin, natorî kirin, natorîkirin, natorvan, natorvanî, natorvanî, natoyî, natron, natron, natter, natuk, natûq, natur, natûr, natura, natural, natural resources, natüralist, naturalîst, naturalîst, naturalîst, naturalîstî, natüralîzm, naturalîzm, naturalîzm, nature, natürel, natûrel, naturel, naturel, natûrî, natürist, naturîst, naturîst, naturîst, natürizm, naturîzm, naturîzm, naturîzm, natürlich, natürliche veranlagung, natürliche vertiefung in steinen oder felsen, in der sich das regenwasser sammelt, natürlicher zufluchtsort im gebirge, natürmort, naturmort, natuvîzm, natuvîzm, naŭ, naught, naughty, naughty, naûmêd, nauru, nav, nav, nav, nav, nav, nav, nav (i), nav bêjî, nav bi dû ketin, nav bi dû xistin, nav bi dû xwe xistin, nav bûn, nav dan, nav dan, nav danê, nav danîn ser, nav danîn ser, nav derbas bûn, nav derketin, nav derpê tije kirin, nav derxistin, nav di xwe dan, nav dilê (yekî) qetîn, nav ê hevedudanî, nav girtin, nav girtin, nav gotin, nav gotin, nav hatin kişandin, nav heldan, nav heye lê ew tune ye, nav heye, lê deng tune, nav hilanîn, nav hildan, nav hildan, nav hilnedan, nav î giran e, bajar î wêran e, nav î mer e, kunde kor e, nav î mêr e, kundê kor e, nav jê stendin, nav ji xwe berdan, nav ketin ser (yekî), nav kirin, nav kirin, nav kirin, nav kirin (an jî xistin) ser xwe, nav kirin ser xwe, nav kişandin, nav kişandin, nav lê bûn, nav lê dan, nav lê danîn, nav lê hatin danîn, nav lê hatin kirin, nav lê hildan, nav lê kirin, nav lê kirin, nav lê kirin, nav lê kirin, nav lê qetandin, nav lê xistin, nav lêdan, nav lêdan în, nav li (yekî) danîn, nav li (yekî) kirin, nav li pey (yekî) xistin, nav li xwe kirin, nav li xwe qetandin, nav nivîsandin, nav pê ketin, nav pê nû kirin, nav tê dan, nav tê dan, nav û deng, nav û deng, nav û deng dan, nav û deng dan, nav û dengê (yekî) belav bûn, nav û dengê (yekî) belav bûn, nav û dengê (yekî) derketin, nav û dengê (yekî) li dinyayê belav bûn, nav û dengê (yekî) li dinyayî birîn, nav û dengê (yekî) man, nav û dilê (yekî) hatin xwarê, nav û dilê (yekî) li hev xistin, nav û dilê (yekî) pê êşandin, nav û dilê (yekî) perpitîn, nav û dilê (yekî) qul kirin, nav û dilê (yekî) ricifîn, nav û dilê (yekî) şewitîn, nav û niç, nav û nîşan, nav û nîsan, nav û nîşan dan, nav û nîşana (yekî), nav û nîşana xwe, nav û nûç, nav û nûç pê ve danîn, nav û nûçik, nav û nûçik, nav û nûçik lê kirin, nav vedan, nav xêrê de bî, nav zikir kirin, nav-, nava, nava (tiştekî) bihurîn, nava (wan) canêcanê bûn, nava (wan) çêkirin, nava (wan) neman, nava (wan) vekişîn, nava (wan) xera bûn, nava (wan) xera kirin, nava (wan) xweş kirin, nava (wî) û (yekî) ne xweş bûn, nava (wî) û (yekî) tune bûn, nava (yekî) çûn, nava (yekî) çûn, nava (yekî) ferihîn, nava (yekî) gotin tirk, nava (yekî) ketin, nava (yekî) kirin gulpegulp, nava (yekî) kirin reperep, nava (yekî) kirin tirkînî (an jî terpînî), nava (yekî) qetandin, nava (yekî) qetandin, nava (yekî) qetîn, nava (yekî) teqandin, nava (yekî) teqîn ö, nava ... tal man, nava biriyan, nava biriyan, nava çilan, nava darê, nava derpê tije kirin, nava derpiyê xwe tijî kirin, nava dil kirin tepetep, nava dilê (yekî) çar gopal lê xistin (an jî dan), nava dilê (yekî) tepîn bûn, nava dilê (yekî) xwendin, nava dilê xwe rihet kirin, nava diran, nava diran, nava gelejmar, nava hefteyê, nava hev ketin, nava lavlavkê, nava rojê, nava te bi hêka kurkê be, nava wan canêcanê bûn, nava wan de ji vir û çiyayekî ferq hebûn, nava wan partî bûn, nava wan tune bûn, nava wan xweş bûn, nava wan xweş e, nava wan xweş û bêş bûn, nava xwe rêtin, nava xwe û (yekî) çêkirin, nava xwe û (yekî) xweş kirin, nava xwe vala kirin, nava xwe vala kirin, navajo, navajo, navajo, navajodar, navajodar, navajoyî, navajoyî, navajoyîtî, navandî, navandî, navandin, navandin, navandin, navandin, navanotr, navbajaran, navbajaran, navbajarî, navbajarîn, navban, navbêj, navbêj, navbêjî, navbêjî, navbêjî kirin, navbêjî kirin, navbejnî, navbejnî, navbên, navbênçî, navbênçîtî, navbend, navbend, navbend, navbendî, navbendî, navbendik, navber, navber, navber, navber, navber (i), navber (iii), navber a jin û merî, bîra niherî, navber çêkirin, navber dan, navber dan, navber dan, navber dan (tiştekî), navber dan danişînê celseyi, navber dan dibistanê okul, navber dan rûniştanê, navber danê, navber dayîn, navber dîtîn, navber ketin, navber ketin (...), navber kirin, navber sar bûn, navber xweş bûn, navbera, navbera (...) xera bûn, navbera (...) xera kirin, navbera (wan) çêkirin, navbera (wan) xweş kirin, navbera biriyan, navbera birûyan, navbera gerstêrkan (an jî hesareyan), navbera min û kîjan cinarên min xera bibe, jina min diçe li ber derê wan teşiya xwe dirêse, navbera rojgeranan, navbera wan xweş bûn, navbera wan xweş e, navbera xwe xweş kirin, navberdan, navberdan, navberdar, navberdar, navberdayîn, navberî, navberî, navberî kirin, navberî kirin, navberik, navbêrik, navberîkirin, navberk, navberk, navberkar, navberkarî, navberketin, navberkî, navbernav, navbernav, navbersernivîs, navbertî, navbertî, navber , navbeş, navbeyn, navbeyn, navbeyn, navbeynî, navbeynî, navbeynî kirin, navbeynkar, navbeynkar, navbeynkar, navbeynkar, navbeynkar xistin navberê, navbeynkarî, navbeynkarî, navbeynkarî, navbeynkarî, navbeynkarî kirin, navbeynkarî kirin, navbeynkarî kirin, navbeynkarîkirin, navbihurî, navbij, navbijî, navbijî kirin, navbijîkirî, navbijîkirin, navbijîvan, navbijvan, navbijvan, navbijvanî, navbijvanî, navbijvanî kirin, navbijvanî kirin, navbijvanîkirî, navbijvanîkirin, navbir, navbir, navbir (i), navbira ji textan (an jî depan), navbira malikan, navbira textîn, navbirdan, navbire, navbirek, navbirî, navbirr, navborî, navborî, navborî, navborî, navçal, navçalî, navçap, navçar, navçar, navçav, navçav, navçav, navçavgirê, navçavgirêbûn, navçavgirêkirin, navçavî, navçavk, navçe, navçe, navçe, navçe, navçe (i), navçe (ii), navçebejn, navçebejnî, navçegêr, navçegêrî, navçegir, navçegir, navçegirî, navçegirî, navçêmk, navçemk, navçeng, navçeng, navçeng, navçeparêz, navçeparêzî, navçeparêzî, navçeq, navçeq, navçeyî, navçeyî, navçî, navçiçik, navcîn, navçîn, navçîn, navçîn (i), navçîn xistin navberê, navcîndar, navcînî, navçînî, navçînî, navçînî kirin, navçît, navçîtî, navcivakî, navçok, navçûn, navçûn, navçûn, navdan, navdan, navdanan, navdanîn, navdank, navdank, navdar, navdar, navdar, navdar, navdar, navdar, navdar bûn, navdar kirin, navdar kirin, navdarbûn, navdarbûn, navdarbûyî, navdarbûyî, navdarbûyîn, navdarî, navdarî, navdarkirî, navdarkirin, navdayî, navdayî, navdayî, navdayî bûn, navdayî bûn, navdayî kirin, navdayî kirin, navdayîbûn, navdayîbûn, navdayîkirin, navdayîkirin, navdayîn, navdeng, navdeng, navdeng, navdeng kirin, navdengbûn, navdengî, navdengî, navdengketin, navdengkirî, navdengkirin, navdêr, navder, navdêr, navdêr, navder, navdêr, navdêr, navdêr kirin, navdêra çûbûyî (an jî çêkirî), navdêra girgîn, navdêra hevedudanî, navdêra ji nadêrê çêbûyî, navdêra ji navdêr çêbûyî, navdêra mê, navdêra nêr, navdêra nêtar, navdêra pêkhatî, navdêra sade, navdêra sade, navdêra şênber, navdêra xurtkirî, navdêra xwerûs, navdêrbûn, navdêrê çêbîyî, navderek, navdêrên sênber, navdêrêngirgîn, navdêrêyekejmar, navderî, navdêrî, navderî, navderk, navderkî, navdêrkirî, navdêrkirin, navdest, navdest, navdeşt, navdest, navdest kirin, navdest kirin, navdewletan, navdewletan, navdewletî, navdewletî, navdewletîtî, navdil (i), navdil (ii), navdor, navê, navê (...) bi bîr anîn, navê (...) bi bîr neanîn, navê (...) bihurîn (borîn an jî derbas bûn), navê (...) dan ser xwe, navê (...) derbas bûn (bihurîn an jî borîn), navê (...) gotin, navê (...) heye, navê (...) hilnedan, navê (...) lê danîn, navê (...) pê re bûn, navê (tiştekî) heye lê ew bi xwe tune ye, navê (wan) li hev bûn, navê (wan) li hev danîn, navê (yekî) aşkera kirin, navê (yekî) belav bûn, navê (yekî) bi dînî derketin, navê (yekî) bi dû (yekî) xistin, navê (yekî) bi xerabî derketin, navê (yekî) bi xerabî derxistin, navê (yekî) bilind kirin, navê (yekî) dan (…), navê (yekî) dan zanîn, navê (yekî) derbasî (...) bûn, navê (yekî) derketin, navê (yekî) derxistin, navê (yekî) di deftera mişkan de jî tune bûn, navê (yekî) hatin dayîn, navê (yekî) hebûn, navê (yekî) heram kirin, navê (yekî) ji defteran derketin, navê (yekî) ji dinyayê rakirin, navê (yekî) ji navê birandin (an jî rakirin), navê (yekî) ketin (...), navê (yekî) ketin defteran, navê (yekî) kirin kutikê, navê (yekî) lê hatin nivîsandin, navê (yekî) lê kirin, navê (yekî) lê nivîsandin, navê (yekî) lekedar kirin, navê (yekî) li ser zimanê min bû, navê (yekî) man, navê (yekî) neanîn ser zimanê xwe, navê (yekî) nehatin hildan, navê (yekî) nehatin ser zar û zimanan, navê (yekî) pê xara kirin, navê (yekî) ragihandin, navê (yekî) reş kirin, navê (yekî) tune bûn, navê (yekî) winda bûn, navê (yekî) winda bûn, navê (yekî) winda kirin, navê (yekî) winda kirin, navê (yekî) xera kirin, navê (yekî) xerab derketin, navê bi hev re derketin, navê bira tacdîn e, hem dîn e, hem derewîn e, navê civatê (an jî komê), navê curedar, navê dîko elî evdirehman e, navê diya xwe ji bîr kirin, navê diya xwe ji bîr kirin, navê gur derketiye bi notî, navê hevedudanî, navê hevedudanî, navê hevedudanî, navê hevenav, navê jê stendin, navê kombêj, navê kombêj , navê komê, navê mê, navê mê, navê mêr li ser min e, lê azara stûye min e, navê mêza, navê min navê te, kume min li serê te, navê min ne kure kerê ye, navê min emîn e; ew ahe min ji te re nemîne!, navê nenêrbaran, navê nenêrbaran, navê razbar, navê razber, navê razber (an jî nenêrbaran), navê şûştinê kirin serê, navê te bi xêr, navê tewangbar , navê tewengbarê, navê ticarî, navê we bi xêr?, navê wî tiştî lê danîn, navê xerab hatin ser (yekî), navê xwe deranîn, navê xwe derxistin, navê xwe heq kirin, navê xwe lê danîn, navê xwe winda kirin, navê xwe xera kirin, navê xweser, navê...bûn, navebir, navejeka cencerê, navek, navek, navek na, hezar nav ji dev derketin, naveka çiyê, navekî, navekî giran li ser gundekî wêran, navekî xwedê (jî) star e, navekîtî, navekiyî, navêmê, navên pêreyî yên navdêrî û rengdêrî, navên razber, navên şênber, navenc, navend, navend, navend, navend, navend, navend, navenda axaftinê, navenda axaftinê (peyivînê an jî xeberdanê), navenda bangeşeyê, navenda bangeseyê, navenda belavkirinê, navenda çandê, navenda erdhejê, navenda erdhejê, navenda giraniyê, navenda giraniyê, navenda hejekê, navenda hikûmetê, navenda hikûmetê, navenda melerzê (an jî erdhejê), navenda nûçeyan, navenda peyivînê (an jî xeberdanê), navenda pîşesaziyê, navenda propagandayê, navenda radyoyê, navenda xeberdanê, navendî, navendî, navendî, navendî, navendî, navendî bûn, navendî bûn, navendî bûn, navendî kirin, navendî kirin, navendî kirin, navendîbûn, navendîbûn, navendîbûn, navendîbûyî, navendîkirî, navendîkirin, navendîkirin, navendîkirin, navendîtî, navendkêş, navendkês, navendkomî, navendkomî bûn, navendkomîbûn, navendkomîbûyîn, navendparêz, navendparêz, navendparêz, navendparêzî, navendparêzî, navendparêzî, navendrev, navendrevî, navendrevî, navênêr, naveng, navengî, navêr, naver, navêr (ii), navêr (iii), navêr(i), naverast, naverast, naverast, naverast, naverastî, navêrî, navêrî, naverok, naverok, naverok, naverok, naverok, naverok (têdek), naverokî, naverokî, naverrok, naverrokî, navêş, navêş, navêş, navês, navêşan, navêşî, navêşî, navêsî, navêşî bûn, navêşî bûn, navêsî bûn, navêşî kirin, navêşîbûn, navêşîbûn, navêşîbûyî, navêşîkirin, navgelan, navger, navgîn, navgîn, navgîn, navgîn, navgîn (kes), navgina siyasî, navgîndar, navgîndar, navgînên hilberînê, navgînên hilberînê, navgînên peyitandinê, navgînên ragihandinê, navgînên ragihandinê, navgînî, navgir, navgir, navgir (i), navgir (ii), navgiran, navgirek, navgirtin, navgirtin, navgon, navgotî, navguh, navgundî, navhalî, navhalî, navhatî, navhencî, navhev kirin, navhevkirin, navhevxistin, navhilanîn, navhildan, navhilgir, navhincî, navî, navîdar, navîdar, navîgasyon, navigation, navik, navik, navik, navîk, navik, navik, navika (...) bi hev û din ve giredayî bûn, navika (yekî) avetin nav malan, navika (yekî) birin, navika (yekî) ketin, navika (yekî) pê ve bûn, navika (yekî) qetîn, navika (zarok) birîn, navika darê, navika diya (yekî) birîn, navika erdê, navika erdê, navika fêkiyê, navika kezebê, navika kezebê kara, navika mêweyê, navika mêweyê (an jî fêkiyê), navika nan, navika wan bi hev re birîne, navikê nan, navikî, navikirî, navîn, navîn, navîn, navîn, navîn, navîn, navîn (i), navîn (ii), navîn (iii), navîn girtin, navîn kirin, navinc, navincî, navincî, navincî (i), navincî (ii), navincî tî, navincîtî, navincîtî kirin, navincpileyî, navîngeh, navînî, navînî, navînî, navînî, navînî kirin, navînî kirin, navînîkî, navînîkirin, navînîkirin, navînkî, navînkirî, navînkirin, navîş, naviş, navîş, navîş kirin, navîş kirin, navisandin, navîşandin, navîşbûn, navîşbûyîn, navîşdar, navisîn, navîşker, navîşkirî, navîşkirî, navîşkirin, navişkirin, navkar, navkarsazî, navkêl, navkêl, navkêl, navkêl, navkêl, navkêlê, navkêlk, navker, navkerdar, navkêşî, navkesîn, navketî, navketin, navkil (i), navkil (ii), navkilk, navkilk (i), navkilk (ii), navkilkirin, navkirî, navkirî, navkirî, navkirin, navkişandin, navkişandin, navkît, navkît, navko, navko, navko, navkokî, navkutik, navkutik lê dan, navkutkî bûn, navlêbûn, navlêdan, navlêdanîn, navlêdanîn, navlêdayî, navlêk, navlêk, navlêk, navlêk, navlêkirî, navlêkirî, navlêkirin, navlêkirin, navlêkirin, navling, navlingî, navlû, navlûle, navlun, navlûn, navmal, navmal, navmal, navmalbat, navmalê pak, navmalî, navmalî, navmalî, navmalîtî, navmalîtî, navmemik, navmil, navmil, navmil, navmiletî, navmiletî, navmilfireh, navmilpehn, navn, navnas, navnas, navnas, navnêrî, navneteweyî, navneteweyî, navneteweyî, navneteweyî, navneteweyî, navneteweyî bûn, navneteweyîbûn, navneteweyîbûyîn, navneteweyîparêz, navneteweyîparêz, navneteweyîparêz, navneteweyîparêzî, navneteweyîparêzî, navneteweyîparêzî, navneteweyîtî, navneteweyîtî, navneteweyîtî, navnetewî, navnetewî, navnîjadîn, navnîjadînî, navnîr, navnîş, navnîş, navnîş kirin, navnîş kirin, navnîşan, navnîşan, navnîşan, navnîşan, navnîsan, navnîşan, navnîşan dan, navnîşan danîn, navnîşan nîşan dan, navnîşana nameyê, navnîşana posteyî, navnîşanî, navnîşî kirin, navnîşîkirî, navnîşîkirin, navnîşkirî, navnîşkirin, navnîşkirin, navnîştimanî, navnivîs, navnivîsk, navnivîska telefonan, navno, navno, navno, navno, navno bûn, navno kirin, navno kirin, navnobûn, navnokirin, navnokirin, navnotî, navnotî, navnotî, navnotî, navnotî anîn ser (yekî), navnotî bi pey ketin, navok, navok, navok, navoka (yekî) ketin, navoka (yekî) pê ve bûn, navoka (zarok) birîn, navoka wan bi hev re, navokî, navortê, navoyî, navpan, navpaq, navpaq, navpêketî, navpêketin, navpêsîr, navpî, navpî, navpîketin, navpîl, navpirk, navpirt, navpirtik, navpirtik, navpirtik, navpişt, navpişt, navpist, navqed, navqendîl, navqetî, navqetî bûn, navqetîbûn, navqolinc, navqolinc, navran, navran, navran, navran, navran, navran al e, navrana xwe tije kirin, navrankî, navrankî, navrast, navrastenî, navrastik, navre, navreş, navrev, navrêz, navrêz, navrêz, navrivakî, navro, navro, navro (i), navro (ii), navroj, navroj, navroj, navroj, navrojî, navrojk, navrok, navronk, navrû, navsal, navsal, navsal, navsale, navsale, navsaletî, navşalik, navsalveçûn, navsaneyan, navşaneyî, navsaneyî, navşar, navşarî, navşe, navsêlk, navşeq, navşeq, navser, navser (i), navser (ii), navsere, navsere, navsere bûn, navsere bûn, navsere kirin, navserebûn, navserebûn, navserebûyî, navserekirî, navserekirin, navseretî, navsî, navşik, navstêrî, navtêdan, navtêdan, navtêdan, navtêdan, navtêdayîn, navtêder, navtêder, navtêderî, navtêderî, navteng, navteng, navteng, navteng, navteng (i), navtenga (...) şidandin, navtengî, navtengzirav, navtengzirav, navterhîn, navterhîn, navterhînî, navtil, navtilî, navting, navûdeng, navûdeng, navûdeng, navûdeng bûn, navûdeng dan, navûdeng dan, navûdeng dan, navûdengdan, navûdengdan, navûdengdar, navûdengdarî, navûdengî, navûniç, navûnîşan, navunîversîte, navunîversîteyî, navûnûçik, navûnûçik lê danîn, navûnûçik lê hildan, navwelat, navwelat, navwelatî, navwelatî, navwer, navwer, navwerî, navxane, navxe, navxeyî, navxwe, navxwe, navxwe, navxweyî, navxweyî, navxweyî, navxweyî, navxweyî, navxweyî, navxweyî, navxweyîtî, navzanî, navzanîngeh, navzanîngehî, navzanko, navzankoyî, navzed, navzed, navzed nîşan dan, navzedî, navzedî, navzediya xwe danîn, navzedkirin, navzik, navzik, navzik, navzikirkirî, navzikirkirin, navzirandin, navzirandinî, navzirav, navziravî, naw, naw, naw be naw, naw ziran, naw zirandin, nawan, nawaz, nawaze, nawaze, nawbang, nawbijî, nawbijîker, nawbijîwan, nawbiraw, nawbire, nawçaw, nawçe, nawçe, nawçewan, nawçeyî, nawçeyî, nawçîn kirdin, nawdar, nawdarî, nawdes, nawdest, nawekî, nawencî, nawend, nawendî, nawendyar, nawendyarî, nawer, nawerast, nawere, nawerî, nawerok, nawest, nawewe, nawgel, nawincî, nawis, nawîs, nawîsk, nawitandin, nawitene, nawitene, nawitîn, nawitiş, nawk, nawko, nawling, nawmişt, nawnayene, nawnîşan, nawnîyayene, nawpare, nawpençik, nawpişte, nawqed, nawrû, nawrûyî, nawrûyîtî, nawşan, nawsik, nawtêlane, nawtiwêl, nawûawaze, nawuk, nawûnatore, nawûnatore lê nan, nawûnîşan, nawxo, nawxoyî, nawzik, nax, nax, nax, naxçivan, naxebite, naxêr, naxêr, naxêr, naxêr, naxêr, naxî, naxir, naxir, naxir, naxir, naxir, naxira qolo, naxirî, naxirqewran, naxirvan, naxirvan, naxirvanî, naxme, naxoş, naxoşî, naxuda, naxun, naxunek, naxunek lê dan, naxunekder, naxwe, naxwe, naxwe, nay, nay, nay nay, nay nay kirin, nay-, nay-, nayab, nayab, nayab, nayab bûn, nayabdar, nayabî, nayabî, nayabîkî, nayabkî, nayabkî, nayabkirî, nayabkirin, nayan-, nayan-, nayap, naye, nayê, nayê, nayê aqilan, nayê hilanîn, nayê kişandin, nayê vexwarin, nayê xwarin, nayê zanîn, nayebe, nayebe, nayene, nayil, nayil, nayîn/dine/bine, nayîne, nayîrîn, nayjen, nayla, naylon, naylon, naylon, naylon, naylon, naylon, naylon, naylon çorap, naylon fatura, naylon torba, naylonî, nayne, naynik, naynin, nayrobî, naz, naz, naz, naz, naz, naz bûn, naz etmek, naz geçme, naz kirin, naz kirin, naz kirin, naz pêwe naz kirdin, naz taca jinan e, naz û nûz, naz û tîz, naza çekmek, naza çekmek (kendini), naza gelmek, nazaket, nazan, nazandin, nazandin, nazar, nazar, nazar boncuğu, nazar boncuğu, nazar değmek, nazar değmek, nazar değmesin, nazar etmek, nazar etmek, nazar otu, nazara gelmek, nazara gelmek, nazaran, nazari, nazarî, nazarî, nazarî, nazarı dikkatini çekmek, nazarı itibara almak, nazarında, nazariyat, nazariyatçı, nazariye, nazariye, nazarîye, nazariyet, nazarıyla bakmak, nazarlı, nazarlık, nazarlık, nazaw, nazbalgî, nazbalgîv, nazbalîfk, nazbelgî, nazbûn, nazbûyî, nazdan, nazdar, nazdar, nazdar, nazdar, nazdar, nazdar bûn, nazdar kirin, nazdarane, nazdarbûn, nazdarbûyî, nazdarî, nazdarî, nazdarî, nazdarî bûn, nazdarî bûn, nazdarîbûn, nazdarkî, nazdarkî , nazdarkirî, nazdarkirin, nazê, naze, nazê bûn, nazê kirin, nazêbûn, nazêbûyî, nazêkirî, nazêkirin, nazende, nazende, nazende, nazendetî, nazenin, nazenîn, nazenîn, nazenîn, nazenîn, nazenîn, nazenînî, nazenînî, nazenînî, nazenînîtî, nazeperwer, nazeperwerd, nazhewîn, nazi, nazî, nazî, nazî, nazı dikkatini çekmek, nazı geçmek, nazı geçmek (birine), nazı geçmemek, nazı itibara almak, nazî kirin, nazî kirin, nazî kîrin, nazî û siharî, nazîdar, nazif, nazifî, nazik, nazik, nazik, nazîk, nazik, nazik, nazik, nazik, nazik (i), nazik bûn, nazik bûn, nazik bûn, nazik î, nazik kirin, nazik xeber dan, nazikane, nazikâne, nazikane, nazikane, nazikbûn, nazikbûn, nazikbûyî, nazikbûyîn, nazikçe, nazikenan, nazikî, nazikî, nazikî bûn, nazikî kirin, nazikî kirin, nazikî tî, nazikî-ziravik, nazikîbûn, nazikîbûn, nazikîbûyîn, nazikîkî, nazikîkirin, nazikîkirin, nazîkirî, nazîkirin, nazîkirin, nazikkirî, nazikkirin, nazikleşme, nazikleşmek, nazikleşmiş, naziklik, naziklik, naziknaz, naziktî, naziktî, nazil, nazil, nazil, nazil bûn, nazil bûn, nazil olmak, nazım, nazim, nazım planı, nazım plânı, nazimî, nazimiye, nazîn, nazîn, nazîn, nazîn, nazında (birinin), nazını çekmek, nazını çekmek (birinin), nazir, nazır, nazir, nazir, nazir, nazire, nazirê çewlikê, nazire yapmak, nazirî, nazirî, nazirî kirin, nazirî kirin, nazirsiz, nazîst, nazîtî, nazîtî, nazîtî kirin, nazîtî kirin, nazîtîkirin, nazîtîkirin, nazîyên (yekî) bi cih anîn, nazîyên (yekî) kişandin, nazîyên xwe lê kirin, nazıyla bakmak (bir şeye şu veya bu), nazizm, nazîzm, nazîzm, nazker, nazkirî, nazkirin, nazkirin, nazkirin, nazlana, nazlana nazlana, nazlanış, nazlanma, nazlanmak, nazlı, nazlıca, nazlılık, naznav, naznav, naznaw, naznaz, naznaz (i), naznaz (ii), naznazok, nazo, nazo, nazo, nazok, nazokbûn, nazokî, nazûnûz, nazyarî, nał, ...... (Lêgerîna Berfireh)