Wateya peyva mirov
mirovinsan, adam, akraba.
nd/nt1. insan (memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde oluşan, sözle anlaşan, aklı ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı) 2. insan (bu türden olan canlı) 3. rd/mec insan, insaniyetli (huy ve ahlâk yönünden üstün nitelikli kimse) 4. adam (iyi yetişmiş değerli kimse) * di nav wan de mirovên ku di nav welêt de nav û deng dane hene aralarında yurt çapında ün yapmış adamlar var 5. adam (birinin yanında ve işinde bulunan kimse) * du mirovên ku li mexazeyê dixebitin hene mağazada çalışan iki adam var 6. adam (birinin kullandığı, yararlandığı kimse) * mirovên aliyê din pir in karşı tarafın adamları çoktur 7. adam (birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı) * ev mirovê min e, li gotina min guhdarî dike o benim adamımdır benim sözümü dinler 8. adam (iyi huylu, güvenilir kimse) * apê min mirovekî dinyadîtî ye amcam güngörmüş adamdır 9. adam (belgisiz zamir yerine; herkes, kim olursa olsun) * hêrsa mirovan radikin adamın kafasını bozuyorlar * ma mirov li vê jî nareme? insan bunu düşünmez mi? 10. adam (görevli kimse) * mirovê ku li vê dinêre li ku ye? buraya bakan adam nerede? 11. adam (bileşik isimlerde; bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı benimsemiş kimse) * mirovdewlet devlet adamı 12. akraba, hısım 13.n kişi (eş, koca) * ê ku mirovan rezîl jî dike û ezîz dike jin e kişiyi rezil eden de karısı, vezir eden de
mirovînsan *“çiyayê bêgul, wek mirovê bêdil e”
(navdêr) ademî, ademîzad, insan, beşer, benîadem, meriv, mere, merdim, jin û zelam û keç û kurr û bûnewerên din yên bi du piyan dimeşin û dikarin biramin û biaxivin, xizm, eqreba, kesûkar, kesên ji binemalê yan xwînê ve nêzî hev.
Herwiha: mero, miro, mere, meri, merî, meriv, merov, merdim.
Hevwate: Wate 1: ademî, ademîzad, benderuh, benîadem, beşer, însan, kes, meri Wate 2: kesûkar, lêzim, xizm, eqreba.
ji: Têkildarî mirin, Proto-hindûewropî: mer- (mirin) > + teuk- (tov, tuxm), Sogdî: merte-tewxme- , Middle Persian: mertum (mirov), Farisî: merdom (mirov), Zazakî: merdim, Hewramî: merdim, Kurmancî: mirov, meriv, mêr.
Bikaranîn: Navdêr: mirovbûn Rengdêr: mirovxwarî.
: mirovdost, mirovdostî, mirovhez, mirovhezî, mirovnas, mirovnasî, mirovperwer, mirovperwerî, mirovrev, mirovrevî
mirovhuman
(m.) man, human being
m. man; f. woman; m/f person.
person, human being
m. man; f. woman; m/f person.
mirovn. merdim, beser, benî, însan n.
m/n. merdim, însan, merdûm, însun, mordem, mêrdûm n.
mirov사람 (sa-ram)
mirovчеловек (wek çelavek tê xwendin)
Tê de derbas dibe; mirov bêhostayekî naçe çiyayekî, mirov bextê mêran naçewitîne, mirov bextê mêran xera nake, mirov bi hev mirov e, mirov bi pirsê diçe xursê (an jî qersê), mirov bi rex qişikê be, nikulê mirov nav gû de ye, mirov bi xeberdanê ji hev fehm dike, mirov bixwe bixwe wê qatiyê xaniyan jî bixwe, mirov bixwe bixwe, wê qatiyê xaniyan jî bixwe, mirov bûn, mirov carinan a nav dilê xwe dibêjê, mirov çi qas jîr be xwe dixapîne, mirov dar e, cil star e, mirov di (cihekî) de hilnehatin, mirov dibêje qey şeytanê we kor bûye, mirov dibêje qey tu ji hundirê hêkê derketiyî ne de, mirov e ji benî ademê şîrê xav vexwariye, mirov e, şîrê xav vexwariye, mirov hevalê qijikê be nikulê mirov di gû de ye, mirov hewceyî hev û agir dibe, mirov heye xwe xweş dike mirov heye xwe reş dike, mirov hez nake lê binê re, mirov hez nekirin li rûyê (yekî) nihêrtin, mirov ji çi bireve di wî digere, mirov ji guran bitirse nikare pez xwedî bike, mirov ji kerê hevalan zû peya dibe, mirov ji linga bişemite tê ser xwe, bi ziman bişemite nayê ser xwe, mirov ji momî re nebêje merheba, mirov ji rûyê hevalê xwe dixerife, mirov ji we têr nabe, mirov kêleka xwe ya bi rêx nîşanî xelkê nade, mirov kerê xwe bi singê wî ve girê nade, mirov kirin, mirov kûçikê dide xatirê xweyê wî, mirov li ba kê be exlaqê wî hiltîne, mirov li kêmî xwe naxe, mirov naxwaze lê binêre, mirov ne di govendê de be, govend xweş e, mirov ne li pey (yekî) kare here û ne jî li pêşiya (wî), mirov neecibandin, mirov netirse li dînê xwe napirse, mirov nikare bide ber hev, mirov nikare devê xelkê girê bide, mirov nikare ji (yekî) re bibêje, siya te xwar e, mirov parsûyê xwe raberî her kesî nade, mirov piçik piçik diçe ber kuçik, mirov sihêtiya zozan bi kavirekî dike, mirov tiliyan di çavê hev re bike hev nabîne, mirov tişt necehdîne ji xwe ber çênabe, mirov toximê mirinê ye, mirov û xizm, mirov xwarin, mirov xweş dan xebitandin, mirov xwezî nake lê binêre, mirov zikê xwe nade bi pişta xwe, mirov, mirow, mirovahî, mirovahî, mirovahî, mirovahî, mirovan, mirovan şîrê xîç vexwariye, mirovan tî dibe ser avê tî tîne, mirovane, mirovane, mirovane, mirovanetî, mirovanetî, mirovanî, mirovanî, mirovantî, mirovantî, mirovatî, mirovatî, mirovatî, mirovatî, mirovatî, mirovatî bila ji te re be, mirovatî danîn, mirovatî di rûyê (yekî) de tune bûn, mirovatî kirin, mirovatî kirin, mirovatîdanîn, mirovatîkirî, mirovatîkirin, mirovayetî, mirovayetî, mirovayetî, mirovayetî kirin, mirovayî, mirovayî, mirovayî, mirovayî bila ji te re be, mirovayî di rûyê (yekî) de tune bûn, mirovayî kirin, mirovbûn, mirovbûn, mirovbûyî, mirovbûyîn, mirovdewlet, mirovdewleta, mirovdewletî, mirovdost, mirovdost, mirovdostî, mirovê (...) hatin, mirovê (karekî), mirovê (yekî) bûn, mirovê baş kifş e misk, mirovê bikêr heval jê dibehicin, mirovê civat û caxiyan, mirovê çors, mirovê çors , mirovê deyndar perşikandî ye, mirovê dilrehm, mirovê dirêj zû didehebe, yê kin esûsekî ye, dereng didehebe, mirovê fewqulade, mirovê hev be ji hev nab, mirovê ku here masiyan qûna wî şil dibe, mirovê ku ji gur bitirse naçe mêşê, mirovê ku siwaran bihewîne serderiyê xwe bilind çêdike, mirovê ku tevlî qirikê be, nikul bi gû dibe, mirovê malê mirî bûn, mirovê meriv bibin kevir serê mirov naşkênin, mirovê mirov carekê dixape, mirovê nevaze, mirovê raser, mirovê rojê ye, mirovê ters, mirovê xerab, mirovê xweşik, mirovê xwînriskîn, mirovek, mirovekî çend pere ye, mirovekî hay ji xwe hebûn, mirovekî piçûk nebûn, mirovekî şîrîn şirin, mirovekî sivik û kêf li xwe, mirovên ne xalî bûn, mirovgelan, mirovhêr, mirovhez, mirovhez, mirovhez, mirovhez, mirovhez bûn, mirovhez kirin, mirovhezbûn, mirovhezbûyî, mirovhezî, mirovhezî, mirovhezî, mirovhezî bûn, mirovhezî bûn, mirovhezî kirin, mirovhezîbûn, mirovhezîbûn, mirovhezîbûyî, mirovhezîkirî, mirovhezîkirin, mirovhezkirî, mirovhezkirin, mirovhilgir, mirovhiz, mirovhuner, mirovhunerî, mirovî, mirovî, mirovîn, mirovînî, miroviyet, mirovkî, mirovkî, mirovkî, mirovkirî, mirovkirin, mirovkok, mirovkuj, mirovkuj, mirovkuj, mirovkuj, mirovkujî, mirovkujî, mirovkujî, mirovmirovkanê, mirovmirovkanêkirin, mirovnas, mirovnas, mirovnas, mirovnasî, mirovnasî, mirovnasî, mirovnasiyî, mirovnasiyî, mirovo bêper o, bêbask o, mirovok, mirovokî, mirovokî, mirovparêz, mirovparêz, mirovparêzî, mirovperest, mirovperest, mirovperest, mirovperestî, mirovperestî, mirovperestî, mirovperwer, mirovperwer, mirovperwer, mirovperwer, mirovperwer, mirovperwerî, mirovperwerî, mirovperwerî, mirovperwerî bûn, mirovperwerî bûn, mirovperwerî kirin, mirovperwerîbûn, mirovperwerîbûn, mirovperwerîbûyî, mirovperwerîkirî, mirovperwerîkirin, mirovqenç, mirovrev, mirovrevok, mirovrevok, mirovsinasiyî, mirovteşetî, mirovtesetî, mirovwarî, mirovwarî, mirovxur, mirovxur, mirovxurî, mirovxwarî, mirovxwer, mirovxwer, mirovxwer, mirovxwer, mirovxwerî, mirovxwerî, mirovxwûr, mirovzan, mirovzan, mirovzan, mirovzanî, mirovzanî, mirovzanî, mirovzaniyî, ...... (Lêgerîna Berfireh)