Wateya peyva ma
mand 1. mı/mi, mu/mü (soru vurgusu, Türkçe’ye nerdeyse bunlara denk gelir) 2. mi (acaba) 2. g da/de * ma wî xwest ku min neda istedi de vermedim 3. ki (yakınma, kına bildirir ve cümlenin başına getirilir) * ma didine min? bana verirler mi ki? 4. sanki
ma1. qey 2. tu dibêjî hema wisan e *“ma ji mirinê wêdetir tiştek heye?”
ma(kurte) Massachusetts, Master of Arts. Yadê.
(kurteya) Massachusetts. Yadê. (kurteya) Master of Arts.
mainterrogative particle: with affirmative questions a negative answer is expected: ma rast e?=that’s not right, is it?; with negative questions an affirmative answer is expected: ma ne rast e?=isn’t that right?; with other interrogatives ma gives the sense of “ever”: ma tu yê çi bikî bi kêrê?=What ever are you going to do with a knife?
interrogative particle (ma tu nayê bi me re? ‘are not you coming with us?’)
maprsq. ma
m. maye, marde, dake, dayike, daye, mar, make, m., da, mey, dadî m.
ma(çiyayê / girê / zûrê) rût
Tê de derbas dibe; ma (ii), ma bave tê bilûrvan e, yan kalike tê, ma bavê te ji bavê xelqê mezintir e?, ma bi te dikeve, ma çeme çeqçeqê ye, ma çi ji dest tê, ma dar tehl e, berê darê şîrîn e!, ma derew e?, ma destê min pîvazan hûr dike!, ma devê me şewitî me got?, ma di nav çiyayan de derziya diya min winda bûye!, ma dîn bi çolan ketine!, ma divê ez bibêjim mast?, ma dostê yewbînan îme, ma dostê yewbînî me, ma êdî tu dê çi bibêjî!, ma ev gûyê henekan e!, ma ew çi ye?, ma ez bavê pîç im, ma ez keziyên xwe şeh dikim!, ma ga dike, ga dixwe!, ma gunde elo celo ye!, ma gurek miriye, ma hespê te li bajêr ji xanê reviyaye, ma hinekan wîştandiye te?, ma kafiristanî ye?, ma kuliyan devê te xwariye?, ma lingê te bi hene ye?, ma mala hehê ye ku her roj bê!, ma me çûka xwedê rûçikandibû?, ma min çi got ku, ma morîken diya (yekî) li wir qetiyane!, ma ne welê ye?, ma ne wisan e?, ma ne xwîn e, ha ji dest, ha ji zend!, ma paniya diya min pê xwîn bûye!, ma peze me ye tev hev, nayê veqetandin!, ma piyê te bi hene ye?, ma qey, ma qey mêranî nemaye?, ma qey tu ji xatûnê, ez ji cêriyê me!, ma qumaşê alê ye?, ma remeyte îz remeyte, ma te cot û kotan kirrîne!, ma tu di guhê gê de bûyî?, ma tu di guhê gê de bûyî?, ma tu hatiyî agir bi deyn bibî, ma tu serê biskê yî?, ma tu yê bikî gora xwe, ma vir e?, ma wê silma te biweşê?, ma xelq bi devê xwe dixwe,em bi guhê xwe ., ma-, ma-, maade, maahıv etmek, maaile, maalesef, maalesef, maalmemnuniye, maam, maarif, maarifçi, maaş, maaş almak, maaş vermek, maaşa geçmek, maaşlı, maaşsız, maattessüf, maazallah, mabat, mabên, mabên dayene, mabet, mabet, mabeyn, mabeyn, mabeyn, mabeyn, mabeyn dan, mabeyna, mabeyna du çavan, mabeynci, mabeyncilik, mabeynkar, mabeynkar, mabeynkar, mabeynkarî, mabeynkarî, mabeynkarî, mablak, mabû, mabûd, mabude, mabûde, mabûdî, mabut, mabût, maç, maç, maç, maç, maç, maç, mac, maç, maç (ii), maç bûn, maç çêkirin, maç çêkirin, maç kirdin, maç kirin, maç kirin, maç kirin, maç kirin, maç kirin, maç kirin (an jî çêkirin), maç qezenc kirin, maç stendin, maç yapmak, maça, maça, maça, maça beyi gibi kurulmak, maça jînê, maça mirinê, macabre, macadam, macadamize, maçajînê, maçamirinê, maçandî, maçandin, macar, macar, macar, macarca, macarî, macarî, macaristan, macarîstan, macarîstan, macarkî, macaroni, macaronic, macaw, maccaboy, maccaboymaccoboy (maccaboy,maccoboy), mace, maçe, macebearer, macedonia, macedonian, maçekî, macer, macera, macera, macera, macera, macera, maceracı, maceracılık, maceralı, maceraperest, maceraperest, maceraperest, maceraperestî, maceraperestî, maceraperestî, macerasız, macerate, maceration, macerayî, maceristan, mach, machen, machen , sich krumm ~, machen, sich bemerkbar ~, machen, sich davon unabhängig ~, machen, sich krumm ~, machen, sich sorgen ~, macher, machete, machiavelli, machiavellian, machiavellianism, machieolate, machieolation, machinate, machination, machinator, machine, machine gun, machine made, machine oil, machine shop, machine tools, machine work, machine-made, machinery, machinist, macht, machtlos, machtloser mann, maçî kirin, maçî kirin, maçî kirin, maçî kirin, macid, macîk, maçik, maçîk, maçik, maçîker, maçîkirin, maçîkirin, macil, maçîn, maçîn, maçîner, macir, macirî, macîrok, maçker, mackerel, mackerel sky, maçkirî, maçkirî, maçkirin, maçkirin, maçkirin, macle, maçlek, maçlek, maçmaçên, macme, macme, maço, maco, maçotî, maçoyane, macula, maçûmûç, macun, macûn, macûn, macun, macûn, macûn kirin, macûn kirin, macûn kirin, maçuna, maçûna, macûna caman, macûna diranan, macûna diranan, macûna dîranan, macûna şimayê, macûnbûn, macûnbûyîn, macuncu, macunculuk, macûnfiroş, macûnfiroşî, macûnker, macûnker, macûnkerî, macûnkerî, macûnkirî, macûnkirî, macûnkirin, macûnkirin, macûnkirin, macunlama, macunlamak, macunlanmak, macunlaşmak, maçûsko, mad, mad, mad, mad, mad, mad, madagaskar, madagaskar, madak, madak (i), madak (ii), madalya, madalya, madalya, madalya girtin, madalyadar, madalyadar, madalyagirtî, madalyagirtin, madalyalı, madalyanın ters tarafı, madalyasız, madalyon, madalyon, madalyon, madalyonun ters tarafı, madam, madam, madam, madama, madamî, madar, madara, madara etmek, madara olmak, madde, madde, madde, madde, maddeci, maddecilik, maddeleşme, maddeleşmek, madden, maddening, maddesel, maddesel nokta, maddeten, maddi, maddî, maddî, maddi yardım, maddileşme, maddîleşme, maddileşmek, maddîleşmek, maddilik, maddîlik, maddiyat, maddiyatçı, made, made, made, made, made, made, made, made, made (ii), madê min jê maye, madê wî çûye, madê xwe kirin, madehez, madehezî, madek, madek, madekêş, madekî, madekirî, madekirî, madekirin, madekiritî, madel, madem, madem, madem, madem, madem heme ez, divê hebim ez, madem ki, madem ku, madem ku , maden, maden, maden, maden, maden, maden, maden, maden cevheri, maden devri, maden kırmız, maden kırmızı, maden kömürü, maden mavisi, maden ocağı, maden suyu, maden yatağı, madenci, madencilik, madeni, madenî, madenî, madenî, madeni gübre, madenîtî, madenokî, madenokî, madensel, madensi, madenvan, madenvan, madenvan, madenvanî, madenvanî, madenvanî, madeperist, madeperistî, mader, mader, mader, mader, mader, mader, maderşahı, maderşahî, maderşahî, maderşahî, madersahî, maderşahılik, maderşahîlik, maderşahîtî, maderza, maderzad, madewî, madewî, madewî, madêxwekirin, madeya berhevdanî, madeya demkî (an jî demborî), madeya gerdûnî (an jî kozmîk), madeya kozmîk, madeya pakkirinê, madeya pakkirinê, madeya pakkirinê (an jî paqijkirinê), madeya xam, madeya xam, madeyê (yekî) neçûn (tiştekî), madeyên kêfdêr, madeyên narkotîk, madeyî, madeyî, madeyî bûn, madeyî bûn, madeyî bûn, madeyî kirin, madeyî kirin, madeyîbûn, madeyîbûn, madeyîkirin, madeyîtî, madeyîtiya dîrokî, madeyîtiya diyalektîk, madguhêr, madguhêrî, madî, madî, madî, madî, madî bûn, madî kirin, madîbûn, madîbûyî, madik, madik, madik, madîk, madik, madik atmak, madikçi, madîkirî, madîkirin, madımak, madîtî, madîtî, madiyat, madneçûn, madrabaz, madrabazlık, madrup, madtirş, madun, madxweş, mae, maeroseopie, maes, maesker, maestoso, maestro, maestro, maestro, maf, maf, maf, maf, maf, maf, maf (i), maf bi xwe re dîtin, maf binpê kirin, maf bûn, maf dan, maf dan, maf dan (yekî), maf kirin, maf pê dan, maf standin, maf wergirtin, mafane, mafbidestxistin, mafbinpêkirin, mafbûn, mafdan, mafdar, mafdar, mafdar, mafdar bûn, mafdar bûn, mafdar derketin, mafdar derketin, mafdar dîtin, mafdar dîtin, mafdar î!, mafdar kirin, mafdarbûn, mafdarbûyî, mafdardîtin, mafdarî, mafdarî, mafdarkî, mafdarkirî, mafdarkirin, mafê (yekî) bi ser (yekî) din re ber dan, mafê (yekî) xwarin, mafê ajalan, mafê ajalan (an jî heywanan), mafê arizî, mafê bêdengiyê, mafê bersîvdanê, mafê bersîvnedanê (an jî dengnekirinê), mafê bihuranê (an jî boranê), mafê bijartinê, mafê çarenûse, mafê çarenûsî, mafê çarenûsî, mafê dengdanê, mafê dengdanê, mafê dengdanê, mafê derbasbûnê, mafê derbirinê, mafê heywanan, mafê hilbijartinê, mafê hilbijartinê, mafê hilbijeriyê, mafê jê havildarbûnê, mafê jê kelkgirtinê, mafê jê sûdwergirtinê, mafê jiyanê, mafê kabotajê, mafê nav, mafê navberiyê, mafê nivîsanê (an jî telîfê), mafê parêzî, mafê patentê, mafê patentî, mafê penaberî, mafê penaberiyê, mafê penahê, mafê penatiyê, mafê pêşketinê, mafê qanûndananê, mafê rayavêtinê, mafê rewa, mafê serdestiya bihuranê (boranê an jî derbasbûnê), mafê serlêdana dadgehê, mafê serlêdanê, mafê şûfayê, mafê telîfê, mafê telîfê, mafê telîfî, mafê teqdîrê, mafê xwebiryardana çarenûsê, mafedar, mafên arizî, mafên arizî , mafên bendkirî, mafên bingehîn, mafên bingehîn, mafên bingehîn , mafên civakî, mafên hîmî, mafên mirovan, mafên mirovan, mafên mirovan, mafên mirovan , mafên mirovan (merivan an jî însanan), mafên reha, mafên seretayî, mafên takekesî, mafên takekesî, mafên vesînordar, mafevk, mafger, mafgerî, mafhebûn, mafhez, mafhezî, mafîl, mafir, mafir, mafir, mafir, mafir ku, mafir (ii), mafir ko, mafir ku , mafiş, mafname, mafname, mafnas, mafnas, mafnas, mafnas, mafnasî, mafnenas, mafnenasî, mafparêz, mafparêz, mafparêzî, mafperwer, mafperwer, mafperwerî, mafsal, mafstandin, mafteqînî, mafûr, mafûr, mafûr, mafûrkerî, mafwergirtin, mafwerî, mafxur, mafxur, mafxurî, mafxurî, mafxurîtî, mafxwarin, mafxwaz, mafxwazî, mafxwer, mafxwer, mafxwerî, mafya, mafyayî, mafyoso, mafyosoyî, mafzan, mafzan, mafzanî, mağara, mağara, mağara bilimci, mağara bilimi, mağaza, mağazacı, magazin, magazin, magazîn, magazîn, magazîn, magazine, magazîner, magazînerî, magazînî, magazînî, magazînî bûn, magazînî bûn, magazînîbûn, magazinleşmek, magd, mağdur, mağduriyet, mağdurluk, magen, magenschmerz, mager, magest, magest, mağfiret, mağfur, magic, magie, magirt, magisch, mağlubiyet, mağlûbiyet, mağlûp, mağlûp etmek, mağlûp olmak, magma, magma, magma, magmatik, magmatîk, mağmum, magnelî, magnesia, magnetic, magnezyum, magnezyûm, magnezyum, magnezyum klorür, magnezyûm klorur, magnezyum klorur, magnezyum sülfat, magnezyûm sulfat, magnezyumklorur sulfat, magnificent, magnitude, magpie, magri, mağribi, mağribî, mağrip, mağrur, mağrurlanma, mağrurlanmak, mağrurluk, mağşuş, mah, mahabad, mahafazalı, mahafiza, mahal, mahal kalmamak, mahal yok, mahalle, mahalle, mahalle çapkını, mahalle kahvesi gibi, mahalle karısı, mahallebi, mahallebici, mahallebicilik, mahalleli, mahalleyi ayağa kaldırmak, mahalli, mahalli idare, mahallileşme, mahallîleşme, mahallileşmek, mahallîleşmek, mahana, mahana, mahna, maharajah, maharet, maharet, maharetli, maharetsiz, maharetsizlik, mahayer kurdî, mahbes, mahbube, mahbup, mahcubiyet, mahcubluk, mahcup, mahcup etmek, mahcup olmak, mahcupluk, mahcur, mahcuz, mahdik, mahdum, mahdut, mahek, mahf bûn, mahf kirin, mahfaza, mahfbûn, mahfe, mahfil, mahfkirin, mahfuz, mahfuzen, mahî, mahî, mahî, mahî (i), mahî (ii), mahik, mahîn, mahîne, mahir, mahir, mahir, mahir bûn, mahir bûn, mahir kirin, mahirane, mahirane, mahirbûn, mahirbûn, mahirbûyî, mahirî, mahirkirî, mahirkirin, mahîtab, mahıv, mahıv olmak, mahiye, mahiye, mahiye, mahiyet, mahiyet, mahiyet, mahîzerd, mahk, mahkeme, mahkeme, mahkeme, mahkeme çağrı tebligatı, mahkeme de dayısı olmak, mahkeme duvarı, mahkeme kadıya mülk değil, mahkeme kapısı, mahkeme katibi, mahkemeli, mahkemelik, mahkemelik olmak, mahkemeye düşmek, mahkûk, mahkûkat, mahkûm, mahkum, mahkûm etmek, mahkûm olmak, mahkûmiyet, mahlas, mahle, mahlen, mahlep, mahlû, mahlû, mahlû, mahlû kirin, mahlûk, mahlûkat, mahlûl, mahlûl, mahlûl (i), mahlûl (ii), mahlût, mahmudiye, mahmul, mahmur, mahmur bakış, mahmur çiçeği, mahmur göz, mahmurlaşma, mahmurlaşmak, mahmurluk, mahmuz, mahmuzlama, mahmuzlamak, mahmuzlanmak, mahmuzlu, mahnasî bûn, mahne, mahne, mahne kirin, mahnedar, mahnekirin, mahnen, mahol, mahpus, mahpus, mahpushane, mahpushane, mahpusluk, mahr, mahr kirin, mahreç, mahreç, mahreç, mahrek, mahrek, mahrek, mahrem, mahrem, mahremiyet, mahremiyet, mahremiyetine girmek, mahremtî, mahrû, mahrukat, mahrum, mahrum olmak, mahrumiyet, mahrut, mahruti, mahrutî, mahşer, mahşer, mahser (i), mahser (ii), mahşer dönmek, mahşer gibi, mahşer günü, mahşer midillisi, mahsere, mahşeri, mahşerî, mahsuben, mahsul, mahsûl, mahsul, mahsulat, mahsûlat, mahsuldar, mahsup, mahsup etmek, mahsupunu yapmak, mahsur, mahsûr, mahsûr, mahsur kalmak, mahsus, mahsus, mahsus (i), mahsus (ii), maht, maht, maht kirin, mahtirûm, mahtirûm, mahtirûm î, mahû, mahû, mahû, mahû, mahur, mahut, mahvedici, mahvetme, mahvetmek, mahvolma, mahvolmak, mahzar, mahzar, mahzen, mahzere, mahzûban, mahzun, mahzun etmek, mahzun olmak, mahzunluk, mahzur, mahzur görmek, mahzurlu, mai, mai, maî, maîde, maidenhead, maidservant, mail, mail route, mailbox, maile, main, mainspring, maintain, mais, maişet, maîşet, maiskolben, maiyet, maiyet, maiyet, maiyetinde, majandin, majandin, majestät, majestätisch, majeste, majeste, majeste, majesteyane, majesteyî, majîsyen, majmajîtank, majo, majör, major, major, major, major gam, major operation, majorîte, majority, majüskül, mak, mak, mak, mak, mak, mak, maka derewan, maka kulan, maka pîsayê, maka ronahiyê, maka sed xeberî xeberek e, maka stêrkan, makabil, makadam, makak, makale, makale, makale yazarı, makam, makam, makam arabası, makane, makara, makara, makara çekmek, makaraları koyuvermek, makaralı, makaraya almak, makarna, makarna, makarnacı, makarnacılık, makas, makas, makas payı, makas vurmak, makasçı, makasçılık, makaslama, makaslamak, makaslanmak, makaslı, makaslı böcek, makastar, makat, makat, makaw, makaw, makber, makbul, makbul olmak, makbule geçmek, makbuz, makbûz, makdar, makdarî, makder, makder, makder (i), makder (ii), make, make, make, make, make a display, make a face, make a gift, make amends, make disparaging remarks, make do, make ducks and drakes of (an) play ducks and drakes with, make faces, make it warm for someone, make ready for, make room for, make sail, make the round of gera, make use of, make water, makebajar, makebajar, makebûn, makedibistan, makedonca, makedonî, makedonî, makedonî, makedonkî, makedonya, makedonya, makedonya, makedonya, makedonyalı, makedonyayî, makedonyayî, makel, makeqanûn, makeqanûn, makeqanûn, makeqanûn, makezagon, makeqanûnî, makeqanûnî, makeqanûnî, makeqanûnkî, makeqanûnparêz, makeqanûnparêz, makeqanûnzan, maker, maker, maker, maker, maker, maker, makeraman, makerê, makermele, makes, makêş, makêş, makês, makeşar, makêşdar, makeşêr, makêşk, maket, maket, makêt, maketçi, maketçilik, maketî, maketsaz, makêtsaz, maketsazî, makêtsazî, makew, makew, makeweight, makezagon, makezagon, makezagon, makezagonî, makezagonî, makeziman, maki, makî, makî, makî, makî (i), maki (i), makî (ii), maki (ii), makî bûn, makî bûn, makî bûn, makî kirin, makîbûn, makîbûn, makîbûn, makîbûyî, makîkirî, makîkirin, makîn, makîna kincan/cilan, makinalı, makinalı tabanca, makinalı tüfek, makinalı tüfek gibi, makine, makîne, makîne, makîne, makîne, makine, makîne, makine çekmek, makine gibi, makine gibi adam, makine gücü, makine yağı, makînea kincşûştinê, makînea tîprêzker, makîneajo, makîneajo, makîneajotî, makineci, makînedar, makînedar, makînedar, makînefiroş, makînefiros, makineleşme, makineleşmek, makineleştirme, makineleştirmek, makînesaz, makîneya berfavêj, makîneya berfmal, makîneya cebilandinê, makîneya cilşoyê (an jî cilşûştinê), makîneya cilşûştinê, makîneya çinînê, makîneya çinînê, makîneya çûçikan (an jî cûcikan), makîneya daktîloyê, makîneya daktîloyê, makîneya dêranê, makîneya dêranê, makîneya dirûn û gêrê, makîneya dirûnê, makîneya dirûnê, makîneya dirûnê, makîneya dlsustinê, makîneya dûkelê, makîneya enduksiyonê, makîneya fotografan, makîneya genimdirûnê, makîneya giyabir, makîneya hesaban, makîneya hesabê, makîneya hewa jêberdanê, makîneya hûrkirinê, makîneya kevirşikên, makîneya kincsustinê, makîneya kurkirinê, makîneya nivisînê (an jî nivîsandinê), makîneya piyan, makîneya porziwakirinê, makîneya presê, makîneya sûtinê (an jî tûjkirinê), makîneya teksîrê, makîneya teksîrê, makîneya tomarker, makîneya tovrêjê, makîneya tovreşanê, makîneya trasê, makîneya traşê (an jî kurkirinê), makîneya wêneyan, makîneyadûkelê, makîneyî, makîneyî, makineyi bozmak, makîneyî bûn, makîneyî bûn, makîneyî bûn, makîneyî kirin, makîneyî kirin, makîneyîbûn, makîneyîbûn, makîneyîbûn, makîneyîkirin, makîneyîkirin, makinist, makinîst, makînîst, makînîst, makînîst, makînîstî, makinistlik, makîtî, makkâreci, makmij, mako, makro, makrosefal, makrosefal, maksat, maksat gütmek, maksatlı, maksatsız, maksi, maksi etek, maksi etek, maksîm, maksimal, maksîmal, maksimum, maksîmûm, maksosin, maksure, maksut, makta, maktu, maktu fiyat, maktul, maktul düşmek, makû, makûk, makûk, makûk, makul, makul olmak, makulca, makule, makurk, makus, makyaj, makyaj, makyaj, makyaj kirin, makyaj malzemesi, makyaj malzemesi, makyaj yapma, makyaj yapmak, makyajcı, makyajcı, makyajcılık, makyajî, makyajkarî, makyajker, makyajkirî, makyajkirin, makyajlı, makyavelci, makyavelcilik, makyavelist, makyavelîst, makyavelizm, makyavelîzm, makyavelîzm, makyavelparêz, makyavelparêzî, makyaveltî, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal (vii), mal (xanî), mal a min e, lê hêla fîraxan ne ya min e, mal ava, mal ava kirin, mal be qur girtin, mal bi mal gerîn, mal bildirimi, mal birçî ye, kebanî li ber çi ye!, mal birçî ye, kebanî qereçî ye, mal birin, mal birin, mal birliği, mal bû bi dû, dew ma li sêpiyan, mal bulmuş mağribı gibi, mal canın yongasıdır, mal canlısı, mal çûne zozanan, xwelî li serê qûnpehnan, mal dan hev, mal darî, mal di tûr de û serî di hûr de, mal diçe ser mal, mal düşkünü, mal edinmek, mal etmek, mal girtin, mal goştê can e, mal jê re bi qurban be, mal jê re danîn, mal ji roja teng re ye, mal ji zik re, zik ji gur re, mal kaldırmak, mal kapatmak, mal kirin, mal kirin, mal kirin, mal li mîratan geriyaye, mal li rastê ye, mal li ser pişta dîk e, dîk di bin de fîkefik e, mal mal, mal mal tîne, mal mala te ye, lê ber bi firaqan ve neçe, mal meydanda, mal müdürlüğü, mal müdürü, mal mülk, mal mülk, mal mülk sahibi, mal olmak, mal qirêja destan e, mal sahib, mal têr e kevanî şêr e, mal têr e, kebanî şer e, mal û bermal ev ve, mal û bermal paqij kirin û gêzî kirin, mal û hal, mal û hal, mal û hal kirin, mal û halê (wî) li piştê ye, mal û halê (yekî), mal û halê (yekî) ev bû, mal û malat, mal û melal, mal û menal (an jî mewal), mal û mevdan, nebû qutik û fistan, mal û mewdan, mal û milk, mal û milk dan hev, mal û milk û ewlad derdên ser derdan in, mal û milkê bav û kalan, mal û qonaxa pêcemidiyan, mal varlığı, mal xizan e, kebanî nezan e, mal xwe li mal digire, mal zaro, mal-, mal-, mal-, mal...mal, mala, mala, mala, mala (wê) zikê wê û bejna wê ye, mala (wî) li milê (wî) ye, mala (yekî) barê dîkekî bûn, mala (yekî) bê sitûn man, mala (yekî) bi serî de tep bûn, mala (yekî) çortan bûn, mala (yekî) çûn mîratê, mala (yekî) di zikê (yekî) de bûn, mala (yekî) dîzika devgirtî bûn, mala (yekî) dîzika devgirtî ye, mala (yekî) ji mişkan rûreş bûn, mala (yekî) kambax kirin, mala (yekî) ketin, mala (yekî) li ber tofanê çûn, mala (yekî) li ser piştê bûn, mala (yekî) tûrtewas bûn, mala (yekî) xana xwedê bûn, mala (yekî) xera bûn, mala (yekî) xera kirin, mala apan, mala apan, mala apo ber kelê, apo ketiye telê, mala bavê, mala bavê, mala bavê (yekî) çûn mîratê, mala bavê bûkê çavan e, qelendê bûkê giran e, mala bavê tûrê xwê ye, destê min tê de ye, mala bekê, dido dan bi yekê, ew jî ne wekî xelkê, mala bekir e, yek ji yekê segtir e, mala bêserî herkesin, mala bêserî wek pezê bêşivan e, mala biran, mala guran, mala bûkê def û zirne, mala zavê hay jê tune, mala bûyê, mala dawetê, mala dawetê nizane, vartan vartana (wî) ye, mala derî vekirî, mala deyndaran tune, mala dîn û dêwan bûn, mala eliyê xişo, ba dibe, baran dişo, serî qûç e, binî pûç e, mala felekê şewitîn, mala fide, mala gel, mala gel , mala gur e, ne av e, ne bilxur e, mala hazir, mala heft serî (an jî malxwe), mala hezar malxweyî, mala kalan, mala kalan, mala kêfa xweyê (yekî, mala li barkirinê k, mala li nav gund bûn, mala li ser malê weka simnika navmalê, mala mamê şekir e, derve ji hundir çêtir e, mala me bi qurbana vî devê te, mala me çoyê me ye, çoyê me li ser milê me ye, mala me xebera me, mala me ya li nav riyan, kor û kut li me reviyan, xizmetkar ji me reviyan, mala mêran kaniya zêran, mala mêran, kaniya zêran, mala mêvan û girêdanan, mala mezin, mala min a rûtikî, serê min ê tûtikî, mala min bi xulama te be, mala min çavê min e, çavê min li ser milê min e, mala min ji min re, xemên dinê ji kê re!, mala min tewla hespê te ye, mala mitriban bi seknê xera dibe, mala pêcemidiyan, mala pîrê gora pîrê, mala pîrê, gora pîrê, mala pirjin, xera bû ji bin, mala pirmezin, xera bû ji bin, mala sebeban xera bibe, mala şeref bi xwe hindik bûn, ew jî hin koro, hin şilo, hin seqet bûn, mala sersiyan êvar bi xwe hesiyan, mala şeyten li kû ye zanebûn, mala te ava, mala te ava, mala te ava, mala te ava, mala te ava be, mala te ava, kurê te zava!, mala te ne ava be, mala virekan şewitî, kesî jê bawer nekir, mala virekan xera bûye kesî bawer nekiriye, mala virekan xera bûye, kesî jê bawer nekiriye, mala wan xera kirin, mala xalan, mala xelkê nabe mala mirov, mala xelkê xera kirin, mala xidê, mala xwe ava kirin, mala xwe bi destê xwe xera kirin, mala xwe cihê kirin, mala xwe cihê kirin, mala xwe ji (yekî) qetandin, mala xwe ji vê dinyayê bar kirin, mala xwe kir zêr, pişta xwe da stêr, mala xwe li pisîkê bar kirin, mala xwe qetandin, mala xwe vala kirin, mala xwe xera kirin, mala xwe xera kirin, mala xwedê, mala xwedê, mala xwedê, mala xwedê ava be, mala xweyê vê virê!, mala zarokan, mala zêran xera dibe mala mêran xera nabe, maladministration, malady, malaga, malagasî, malagasy, malaise, malak, malak, malakît, malakit, malakît, malaklamak, malalama, malalama, malalamak, malalamak, malama, malama, malan (i), malan (ii), malandî (i), malandî (ii), malandin, malandin (i), malandin (ii), malapan, malaq, malaria, malaria bekommen, malarya, malarya, malarya, malaştek, malaşteka solan, malaştî, malaştin, malastin, malat, malat, malat (i), malatî, malatî, malatya, malava, malava, malava, malava, malava, malava kirin, malava kirin, malavabûn, malavakirin, malavatî, malavawo, malavayî, malavayî, malavayî dan, malavayî jê kirin, malavayî kirin, malavayî lê kirin, malavayî li dinyayê kirin, malavayî li jiyanê kirin, malavayîdan, malavayîkirî, malavayîkirin, malawa bît!, malawayî, malawayî kirdin, malawî, malawî, malaxa, malaxme, malaxme, malaxuda, malaxwedê, malayalamî, malayani, malaz, malazgirt, malbab, malbarkirin, malbat, malbat, malbat, malbat, malbat, malbat, malbat, malbata xuyanî, malbata ziman, malbatdar, malbatdarî, malbatî, malbatî, malbatî, malbatperest, malbatperest, malbatperestî, malbatperestî, malbav, malbavan, malbêçî, malbêçî, malbêçî, malbelav, malbelavî, malbelavî kirin, malbend, malbend, malbiçûk, malbiçûk, malbirin, malbirin, malbûn, malca, malcanî, malçira, malçirkî, malçirkî bûn, malçirkîbûn, maldan, maldanî, maldar, maldar, maldar, maldar, maldar, maldar bûn, maldar bûn, maldar kirin, maldarbûn, maldarbûn, maldarbûyî, maldarî, maldarî, maldarî, maldarî, maldarî, maldarîkirin, maldarkirî, maldarkirin, maldîv, maldiz, maldoxîn, maldoxîn, male, male, male, male, malê (tiştekî), malê amê, malê axê diçe canê xulam diêşe, malê axê diçe, canê gavan dihere, malê axê diçe, canê xulam diçe, malê bavan, li hember çavan, malê bêqîmet, malê de tune arvan e, navê jinikê gulnîgar e, malê derve (îthal), malê dinê, malê dinê, malê dinê eybveşêr e, malê dinê li ber çavên (yekî) nehatin, malê dinê li dinê dimîne, malê dinyayê, malê dinyayê qirêja destan e, malê diziyê, malê firotanê, malê giştî, malê gistî, malê guhêzbar, malê hayê, malê hêvişandî xurê zaliman e, malê horhora xurê çixsor e, malê îşportayê, malê kafiran, malê kelepîr, malê kelepîr qefaltin, malê kêmeyar, male kerdene, malê ketî, malê ketî, male kirin, malê li malxwê dipê, malê maddî, malê malyêmezan, xwarê tarîxbilmezan, malê metreyê, malê min, malê mirî bûn, malê ne baş, malê neguhêzbar, malê nehêja (an jî bêqîmet), malê nîvçêkirî, malê perdeyan, malê pir, gerdana stûr, male quartet, malê wî heye, dinya gişk jê re birak e; malê wî tune, dinya gişk jê re kirak e, malê xizmetbûyî, malê xwe bi avê de berdan, male xwe bi dest xistin, malê xwe ji mista (an jî destê) xwe derxistin, malê xwe ji mista xwe derxistin, malê xwe serf kirin, malê xwedê, malê zêde ji roja teng re ye, malediction, maledû, malek e, dozdeh rispiyên wan hene, malekêş, malekêş, malekirin, malêle, malêle, malêle, malen, malên, malên bazirganî, malên guhêzbar, malên guhêzbar, malên ticarete, malên xwedê, maler/in, maleria, malesef, malesef, malesexl, malêşkar, malet, maletî, malevan, malevan xeniqî, malevanî, maleve, malevîn, malewe, malewênçe, malewmal, malexme, malêz, malêz, malêz, malêz (i), malêz (ii), malêz (iii), malêz girtin, malezî, malêzokî (i), malêzokî (ii), malezya, malezya, malezya, malezyalı, malezyayî, malfeda, malfiroş, malfişek, malgama, malgama, malgerok, malgerokî, malgir, malgirtî, malgirtin, malgîsin, malgişkî kirin, malgolik, malgule, malhazirî, malhazirî, malhebîn (i), malhebîn (ii), malhebînî (i), malhebînî (ii), malhebînî bûn, malhebînîbûn, malhebûn, malhebûn, malhebûnî, malhebûnî, malhidimî, malhidimîtî, malhindiko, çargurçiko, gotina te bi xelkê kîn û riko!, malhol, malî, malî, malî, malî, malî, malî (i), malî (ii), malî (iii), malî (iv), malî (v), malî (vi), malî ava!, malî kirin, malî kirin (i), malî kirin (ii), malı taşı, malicious, malihulya, malik, malik, malik, malik (i), malik (ii), malik ava, malik lê xera kirin, malik li hev xera kirin, malik tijekirî, malik û halik, malik-ul mulkê celîlê zulcelal, malika dawîn, malika dehan, malika destpêkî, malika genim, malika mêweyê, malika min, tirika min, malika tene, malikâne, malikane, malikên dil, malikî, malikî, malikî, malîkirî, malîkirin, malîkirin (i), malîkirin (ii), malikîtî, malikiyet, malikiyet, malikşewitî, malîkxane, malim, malimîye, malîn, malîn, malîn, malinc, malinc, malinc, malinc kirin, malinc kirin, malinckirin, malînê, malînkar, malînkarî, malinkî, malînvanî, maliq, maliq, malîş, maliş, malîş, malişandin, malişîn, malişîner, malîşkar, malîşkarî, malişt, maliştandin, maliştî, maliştin, maliştin, maliştin, malistin, maliştin/dimale(dimalêje)/ bimale (bimalêje), malistin/dimalêze/bimalêze, malîtî, malîtî, malîtî, malîvan, malîvan, malix, malix bûn, malix kirin, malixbûn, malixkirin, malîye, maliye, maliye, maliye, maliye, maliye bakanlığı, maliye hukuku, maliyeci, maliyecilik, maliyet, maliyet, maliyet, maliyet, maliyetdar, maliyetdarî, maliyetî, maliyevan, maliyevan, maliyevanî, maliyevanî, malkambax, malkambax, malkambax, malkambaxî, malkanî lîstin, malkar, malkarca, malkavil, malkembax, malkembaxane, malkembaxî, malker, malker, malketî, malkêz, malkir, malkir, malkir bûn, malkıran, malkirî, malkirin, malkirin, malko, malkoç, malkok, mallanmak, mallard, mallipişt, mallivînk, malln, malmerat, malmêrat, malmezin, malmezin, malmezin, malmezin bûn, malmezinî, malmirat, malmîrat, malmîrat, malmîrat, malmîrat, malmîrat kirin, malmirov, malmişt, malmist, malmûl, malname, malname, malnekembaxane, malneket, malneviritiyo, malnexerab, malnexirabane, malnihêr, malnîş, malnîs, malnîş bûn, malnîşbûn, malnîşî, malnişîn, malnişîn, malnişîn, malnişîn, malnişîn bûn, malnişînbûn, malnişînbûyî, malnişînî, malnişînî, malnişînî, malnişînî bûn, malnişînî bûn, malnişînî kirin, malnişînî kirin, malnişînîbûn, malnişînîkirin, malnivînk, malnivînk, maloban, maloban, maloçke, malofî, malofî, malofî, malofî bûn, malofî bûn, malofî bûn, malofî kirin, malofî kirin, malofî kirin, malofîbûn, malofîbûn, malofîbûn, malofîbûyî, malofîkirî, malofîkirin, malofîkirin, malofîkirin, malok, malok, malok, maloq (i), maloq (ii), malos, malovan, malovanî, malovanî, malovanî kirin, malovanîkirin, malparêz, malparêzî, malper, malper, malper, malperest, malperestî, malperist, malperr, malpersaz, malpersazî, malperşikên, malperşikênî, malperst, malran, malseka, malşewitî, malşewitî, malşêx, malşêxî, malsexl, malşimar, malt, malt, malta, malta, malta eriği, malta taşı, malta, maltaeriği, maltayî, maltayî, maltenûrk, maltese, maltik, maltin, maltız, maltız, maltız keçisi, malû, malû, malû, malûhal, malûlen, malûliyet, malûlk, malûlk, malûllük, malum, malûm, malûm, malum değil, malum olmak, malum ya!, malumat, malûmat, malûmat, malûmat, malumat, malûmat, malumat almak, malûmat dan, malumat edinmek, malumat sahibi, malumat vermek, malûmatdar, malûmatdar bûn, malumatfuruş, malumatfuruşluk, malumatlı, malûmatlı, malumatsız, malûmatsız, malûmilk, malûmilk, malûmilkdar, malûmilkdarî, malûmilkî, malûminal, malumu ilâm etmek, malvan, malvan, malvanî kirin, malversation, malvînk, malvînk, malwa, malwêran, malwêran, malwêran, malwêran, malwêran bûn, malwêran bûn, malwêran kirin, malwêran kirin, malwêranbûn, malwêranbûn, malwêranbûyî, malwêranî, malwêranî, malwêranî, malwêranî, malwêrankirî, malwêrankirin, malwêrankirin, malwinda, malxalan, malxalan, malxalan, malxe, malxê malê, malxelîtk, malxerab, malxerab, malxerab bûn, malxerab kirin, malxerabbûn, malxerabê destan, malxerabî, malxerabkirin, malxezûran, malxezûran, malxirab, malxirab, malxirab, malxirabane, malxirabbûn, malxirabî, malxirabkirin, malxirav, malxo, malxo, malxopan, malxopanî, malxu, malxû, malxu, malxur, malxur, malxurî, malxwê, malxwe, malxwê, malxwe, malxwe jin e, mal li bin e, malxwediyê kulê ye, lê mêvanê xwe ye, malxwer, malxwer, malxwerî, malxwêtî, malxwetî, malxwetî ket destê jinê; karik birî, berxik hişt di bin livayê de, malxweyê malê, malxweyê me ku xelo be, dê xwarina me çilo be, malxwo, malyat, malzar, malzarî, malzaro, malzarok, malzarok, malzarok, malzarok, malzarrok, malzarrokî, malzeme, malzeme, malzeme, malzeme , malzeme, malzemeyî, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mama, mama, mama, mama, mama (çocuk dilinde), mama!, mamafih, mamalek, mamaliga, maman, maman, maman, maman, mamanî, mamanî, mamanî, mambirayîme, mambiz, mambiz, mambiz, mambo, mame, mamê maman, aqilê laman, mamê miz, mamekî, mamekîye, mamele, mamelek, mamend, mamexeme, mamhostad, mamî, mamik, mamik, mamik, mamik, mamik, mamikdar, mamikdar, mamikî, mamil, mamîl, mamîlan, mamile, mamilepeşîmanî, mamir, mamir, mamir, mamir (i), mamir (ii), mamir bûn, mamir kirin, mamîran, mamîran, mamîran, mamirbûn, mamirî, mamirî bûn, mamirî bûn, mamirî kirin, mamirî kirin, mamirîbûn, mamirîbûn, mamirîbûn, mamirîkirin, mamirîkirin, mamirîkirin, mamirk, mamiş, mamitî, mamîtî, mamitî, mamîtî kirin, mamîtî kirin, mamitî kirin, mamix, mamiz, mamiz, mamiz, mamiz, mamizgir, mamizgirî, mamizvanî, mamk, mamleçûqe, mammy, mamnawendî, mamo, mamo, mamo, mamojin, mamojin, mamojinî, mamosta, mamosta (n, m), mamostayane, mamostayî kirin, mamostayîye, mamoste, mamoste, mamoste, mamoste, mamoste, mamoste(a), mamostecan, mamostetî, mamostetî, mamostetî, mamostetî, mamostetî kirin, mamostetî kirin, mamostetî kirin, mamostetîkirî, mamostetîkirin, mamosteya elmanî, mamosteya frensî, mamosteyê bedenparêziyê, mamosteyê dîrokê, mamosteyê elmanî, mamosteyê fizîkê, mamosteyê frensî, mamosteyê îtalî, mamosteyê japonî, mamosteyê kîmyayê, mamosteyê kurdî, mamosteyê matematîkê, mamosteyê muzîkê, mamosteyê muzîkê, mamosteyê rêber, mamosteyê tirkî, mamosteyê wêjeyê, mamosteyê wênesaziyê, mamosteyê yewnanî, mamosteyê ziman, mamosteyî, mamot, mamotane, mamotî, mamotk, mamox, mamşerefk, mamtî, mamûd, mamûd (i), mamûd (ii), mamul, mamulât, mamur, mamûr, mamûr, mamûr, mamure, mamut, mamût, mamwesta, mamza, mamzade, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man (ii), man çerm û hestî, man êcêbmayî, man êvarê, man fînalê, man girtin, man girtin, man hätte denken können, man îkmalê, man könnte meinen, man kutasiyê, man li benda biryarê (an jî qerarê), man li darê zorê, man li dawiyê, man li hêviya biryarê (an jî qerarê), man li paşiyê, man li roja qiyametê, man li ser talih û siûdê (an jî şans û îqbalê), man li tariyê, man proposes, god disposes, man û neman, man û neman, man weka lepekî, man-, man- (i), man/dimîne/bimîne, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana çıkarmak, mana vermek, manadar, manage, management, managen, manager, manager, manalı, manasız, manasızlık, manastır, manastir, manav, manavlık, manayî, manbar, manc, manç, manca, manche, manchmal, mancınık, mancınıkçı, mancinîq, mançûyî, mand, mand, mand, mand, mand (i), mand (ii), manda, manda, manda (ii), manda boğası, manda düvesi, manda gibi, manda gibi yayılmak, manda gibi yemek, manda yavrusu, mandacı, mandak, mandal, mandal, mandal, mandal (i), mandal (ii), mandal kirin, mandala, mandalîn, mandalîn, mandalina, mandalîna, mandalina, mandalina ağacı, mandalkirî, mandalkirin, mandallama, mandallamak, mandallanmak, mandallı, mandalsız, mandapost, mandar, mandarin, mandarîn, mandarîn, mandarîn, mandarine, mandarînî, mandat, mandat, mandater, mandater, mande, mande kirin (i), mande kirin (ii), mandekirin (i), mandekirin (ii), mandel, mandel, mandel, mandel kirin, mandele, mandele (i), mandele (ii), mandele kirin, mandele kirin, mandele kirin (i), mandele kirin (ii), mandeleker, mandelekerî, mandelekirî, mandelekirî, mandelekirin, mandelekirin (i), mandelekirin (ii), mandelker, mandelkerî, mandelkirin, mandelkirinkî, mandeln, mandepsi, mandepsiye basmak, mander, mandêrek, mandêrek, mandî, mandî, mandî, mandî, mandî, mandî (i), mandî bûn, mandî bûn, mandî bûn, mandî bûn, mandî kirin, mandî kirin, mandî kirin, mandî nebî!, mandî nebin, mandîbûn, mandîbûn, mandîbûn, mandîbûna derûnî, mandîbûyî, mandîbûyîn, mandîker, mandîker, mandîker, mandîkirî, mandîkirin, mandîkirin, mandîkirin, mandin, mandin, mandıra, mandıracı, mandıracılık, mandîtî, mandîtî, mandîtî, mandolin, mandolîn, mandolîn, mandû, mandû (ii), mandû bûn, mandû kirdin, mandûnebûnî, mane, mane, manê, mane, mane, mane, mane dan, mane jê birin, mane jê çûn, mane jê girtin, mane kirin, mane kirin, mane man, manedan, manedar, manedar, manedar, manedar bûn, manedar kirin, manedar kirin, manedarbûn, manedarbûyî, manedarî, manedarî, manedarkirî, manedarkirin, manedarkirin, manegî, manegî, manej, manej, manek, manek, manek, manek, manekî, manekirî, manekirin, manekirin, manen, manenasî, manenasî, manend, manend, manend, manend, manend bûn, manend û hempayê (wî) tune, manendî, manendî, maneno, manevi, manevi evlât, maneviyat, maneviyatı bozulmak, maneviyatını kırmak, manevra, manevra yapmak, manewe, manewî, manewî, manewî, manewî, manewîtî, manewiyat, manewîyat, manewra, manewra, manewra, manewra kirin, manewra kirin, manewra kirin, manewrakirî, manewrakirin, manewrakirin, maneya tam a peyvê (an jî kelîmeyê), maneya tir û dasê çi tevî hev e?, maneya xerab ji (gotinekê) birin, maneyî, mang, mang, mang, mang, mang (i), mang (ii), mang gîran, mang girtin, manga, manga, manga, manga, manga, manga (i), manga me mir, şîre me zuha bû, manga, mange, mangadoş, mangadoşî, mangal, mangal, mangal kömürü, mangalda kül bırakmamak, mangane, mangane, manganez, manganez, mangan, manganez, mangan, manganin, manganîn, mangavan, mangavanî, mangax, mangaya ku bi dizî hatiye kel bi aşkera dizê, mangaya stewr, mange, mange, mange, mange, mange dosîn, mange doşîn û qezwan firoştin, mangel, mangelhaft, mangelhaftigkeit, mangêr, manger, mangêr, mangêr, mangêr bûn, mangêr kirin, manger kirin, mangerkirin, mangêrkirin, mangesar kirin, mangeşew, mangî, manĝi, mangî çiwarde, mangî dahatû, mangî raburdû, mangır, mangir, mangir, mangırlı, mangırsız, mangirtin, mangirtin, mangirtina birçîtiyê, mangiz, mango, mango, mango, mangor, mani, manî, manî, manî, manî, manî, manî, manî (i), mani (i), manî (ii), mani (ii), manî (iv), manî bûn, manî bûn, manî bûn, manî derxistin, manî derxistin, manî kirin, manî kirin, mani olmak, mani', mania, maniac, manialı, manîbûn, manîbûn, manici, manidar, manîdar, manîdar, manîdar, manîdar (i), manîdar (ii), manîdar kirin, manîdar kirin, manîdarî, manîdarî, manîdarkirin, manîdarkirin, manîdarkirin, manîê kêfa (yekî) nebûn, manîê serê xwe ye, manier, manieren, manifatura, manîfatura, manifatura, manîfatûra, manifaturacı, manifaturacı, manifaturacılık, manifaturacılık, manîfaturafiroş, manîfatûrafiroşî, manifest, manifesto, manîfesto, manîfesto, manîfesto, manîfetûre, maniî, maniî kirin, manika, manîker, manîker, manîkirin, manîkirin, manikür, manîkur, manikür, manîkur, manikürcü, manikürcülük, manîkurvan, manîkurvan, manîkurvanî, manîkurvanî, maniple, manîple, maniple etmek, manîple kirin, maniplülatör, manîplutor, manîpulasyon, manisa lâlesi, manisa lalesi, manisa lalesi, manita, manîta, manivela, manîvela, manivela, manîvela, manix, maniya, maniyak, manîyek derketin, mankafa, mankafalık, manken, manken, manken, manken, mankenî, mankenî, mankenî, mankenlik, mankentî, mankentî, manker, manker, manker, mankere, manki, manksî, manmade, mann, manner, mannhaft, mannigfaltig, mannschaft, mano, manoeuvre, manolya, manolya, manolya, manolyagiller, manometre, manometre, manqel, manqel, manqer, mansap, manse, manşet, manşet, manşet, manset, manşet (gömlek kolu için), manşetî, mansıp, mansiyon, mansiyon, manşon, manşon, manson, mantar, mantar, mantar (bitkisi), mantar ağacı, mantar atmak, mantar bilimi, mantar gibi yerden bitmek, mantar hastalığı, mantar hastalığı, mantar tabakası, mantar tabancası, mantara basmak, mantarcı, mantarcılık, mantarlamak, mantarlaşma, mantarlaşmak, mantarlı, mantarlık, mantel, mantel, der den körper von kopf bis fuß bedeckt, mantêz, mantêz, mantêz, mantı, mantî, mantı, mantî, mantık, mantik, mantık dışı, mantika nûjen, mantıkçı, mantıkçılık, mantikdar, mantıkî, mantikî, mantıklı, mantiknas, mantiknasî, mantıksal, mantıksız, mantıksızlık, mantin, mantîn, mantinota, mantiq, mantiq, mantiq, mantiq, mantiqane, mantiqdar, mantiqî, mantiqî, mantiqîtî, mantiqiyet, mantiroqe, manto, manto, manto, manto, manto, manto (i), manto (ii), mantoluk, mantra, mantrayî, manu, manuat, manuel, manûel, manufacture, manure, manûse, many, manyak, manyak, manyak, manyakane, manyakane, manyakça, manyakî, manyakî, manyaklık, manyaq, manyat, manyetik, manyetîk, manyetîk, manyetîk, manyetik alan, manyetit, manyetît, manyetize, manyetîze, manyetîze bûn, manyetize etmek, manyetîze kirin, manyetize olmak, manyetizma, manyetîzma, manyetizmacı, manyetizmacılık, manyetîzmakar, manyetîzmakarî, manyeto, manyeto, manyeto, manyeto metre, manyetodar, manyetodar, manyetolu, manyetometre, manyetometre, manyezi, manyezî, manyezit, manyezît, manyezît, manzara, manzaralı, manzarasız, manzo, manzum, manzum, manzume, manzume, maoism, maorî, maorîtî, map , mapa, mapus, mapushane, maqam, maqarne, maqîzer, maqûl, maqul, maqûl, maqûl, maqûl, maqûl, maqûl, maqûl (i), maqûl bûn, maqûl bûn, maqûl dîtin, maqûl kirin, maqûlane, maqûlane, maqûlbûn, maqûlbûyî, maqûlî, maqûlî, maqûlkirî, maqûlkirin, maqûltî, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar (yek) mêtin, mar birîn, mar çi qas çivan bide xwe jî rast diçe qulê, mar jê vereşîn, mar jî heta rast nebe naçe qulê, mar ji pûngê hez nedikir, pûng çû di devê qula wî de hêşîn bû, mar ji pûngê xolî dibû, pûng li ber devê qula mar hêşîn bû, mar ji qula xwe derneketin, mar kirin, mar kirin, mar kirin, mar lê çûn, mar û dûpişk, bûne xwîşk, mar û mişk bûne xwişk, mar û mûr, mar û mûr, mar xwar dimeşe lê rast diçe qulê, maraba, maraba, marabalık, maradon, marajo, maral, maran, maran (i), maran (ii), maran (yek) mêtin, marangaz, marangoz, marangoz, marangoz balığı, marangoz mengenesi, marangozhane, marangozluk, marangozluk, maraş, maras, maras, maras, marasa, marastandin, marastî, marastin, marastin, maratî, maraton, maraton, maraton, maratoner, maratonerî, maratonvanî, maravî, maraz, maraz, maraza, maraza aramak, maraza çıkarmak, marazi, marazî, marazî, marazlanma, marazlanmak, marazlı, marazlık, marazlık etmek, marazo, marber, marble, marçêwe, marcher, marcûve, mard, marda, mardar, marder, mardin, mardo, mare, mare, mare, marê (yekî) hatin, marê avê, marê avî, marê avî, marê avî, marê avî, marê çavgilover, marê deqdayî, marê di qûçê de, marê di tûr de, marê gewr, mare kirin, marê kor, marê kor, marê kor pê vedan, marê mertal, marê meytan, marê mirdarok, marê nîvkuştî, marê pê di zik de, marê pêzik, marê reş, marê reş li ziman gerîn, marê reş li zimanê wî geriyaye, marê sicimî, marê şîlanê, marê sîlanê, marê siwaran, marê teyar, marê teyar, marê tezî, marê tîr, marê tîr, marê xel, marê xişxişok, marê xisxisok, marebend, maregîsk, maregîsk, marek, marek (i), marek (ii), marek kirin, marek kirin, marek kirin, mareke, marekirin, marekkirî, marekkirin, marekkirin, marekol, marengez, mareşal, mareşal, maresal, maresalî, mareşallik, mareyî, marez, marez, marez, marez kirin, marezîw, marezkirin, marezvan, margarik, margarik asit, margarin, margarîn, margarîn, margarîn, margarînfiroş, margarînfiroşî, margarînî, margê mêwê, margerite, margêsin, margêsk, margestî, margestî, margestin, margin, marginalia, margir, margir, margir, margiros, margîros, margiros, margîse, margîse, margise, margîse, margîse, margîsk, margîsk, margisk, margîsk, margîska avê, margîska avê, margîskî, margîsk (m)., marî, marî, marî, marî (i), marî (ii), marî avî, marî bi min veda, marî gewr, marî qoç, marî res, marî zengul, marie banyosu, marienkäfer, marifet, marîfet, marîfet, marîfet, marîfet, marîfet, marîfetî, marifetiyle, marifetli, marîfetnak, marîfetnak, marîfetnak, marifetsiz, marifetsizlik, marîhuana, marîhuanafiroş, marîhuanayî, marîje, marîjek, marîjek, marîjok, marijok, marîjok, marîjok (i), marîjok (ii), marille, marimba, marina, marîna, mariner, marîpişt, marîpist, marîs, marîs, marîsîlan, marîsor, maristan, maristan, maristan, mariz, marj, marj, marjdar, marjîn, marjinal, marjînal, marjînal, marjînal, marjînal bûn, marjînal bûn, marjînal bûn, marjînal kirin, marjînal kirin, marjînalbûn, marjînalbûn, marjînalbûn, marjînalbûyî, marjînalî, marjînalkirî, marjînalkirin, marjînalkirin, marjînalkirin, marjinalleşme, marjinalleşmek, marjinalleştirme, marjinalleştirmek, marjlı, mark, mark, mark, mark, mark, mark, mark kirin, marka, marka, marka, marka kirin, marka kirin, marka ticarî, markacı, markadar, markadar, markafiroş, markafiros, markaj, markaj, markaj, markakirin, markakirin, markalama, markalamak, markalanmak, markalı, markasız, markdar, markdarî, marke, marke etmek, markenzeichen, market, market, market, market , market, marketçi, marketçilik, marketing, marketing, marketvan, marketvanî, marki, markî, markî (i), markî (ii), markî çûn, markî çûn, markî çûn , markîçûyîn, markieren, markirî, markirin, markirin, markiz, markîz, markizet, markkirî, markkirin, marko, markor, marksist, marksîst, marksîst, marksîst, marksîstî, marksizm, marksîzm, marksîzm, marksparêz, marksparêzî, markt, marktaufseher, markthalle, marktplatz, markûr, marley, marley, marlûlk, marlûlk, marmara çırası gibi yanmak, marmarîşk, marmarîşok, marmark, marmarok, marmarok, marmarok, marmaroka kesk, marmaroş, marmaros, marmarosk, marmaroşk (i), marmaroşk (ii), marmarotk, marmase, marmasî, marmasî, marmasî, marmasî, marmasî, marmasî, marmasîgir, marmasîgirî, marmasîvanî, marmelad, marmelad, marmelad, marmelade, marmelât, marmelat, marmêlk, marmêlke, marmêlke, marmêlke, marmêlke, marmij, marmij, marmij, marmilok, marmoriertes geflammtes langes tuch, marmot, marmota, marmûdî, marn, marn, marnegez, maro, maro, maro, maro, maro awî, maroj, maroje, maroje, marok, marok, marok, marok (i), marok (ii), maroken, maroken, marokenci, marokencilik, maroko, marokvan, marokvanî, marol, marolî, maron, maroon, marpêç, marpêça, marpêçfiroş, marpêçkar, marpuç, marpuççu, marqe, marquetry, marquis, marriage, marriageable, marry, mars, marş, marş, mars, marş, mars, marş, mars, marş (ii), mars (ii), mars bûn, mars bûn, mars etmek, mars kirin, mars kîrin, marş marş!, marş marş!, mars olmak, marşal, marşalî, marşandiz, marsch, marschieren, marseille, marsele, marsh, marşî, marsık, marsing, marsıvan, marsıvan eşeği, mart, mart, mart dokuzu, mart havası gibi, mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır, mart kedisi, martag, martag, martak, martak, martaval, martaval atmak, martavalcı, martavalcılık, marter, martern, martı, martî, martı, martin, martîn, martin, martini, martînî, martînî, marto, martok, martyr , maruf, marûf, marul, marul, marula, marulcu, marulcuk, marûm, maruni, marûnî, marunî, marûs, maruz, maruz bırakmak, maruz bulunmak, maruz kalma, maruz kalmak, maruzat, marxçi, marxçı, marxçilik, marxçılık, marxist, marxizm, marxur, marxur, marxur, marxwer, marya, marya ağı, maryîsk, maryonet, marzerok, marzone, mas, maş, maß, maş, maş, mas, maş, mas, mas (i), maş (i), mas (ii), maş (ii), mas (iii), maş andin, mas etmek, masa, maşa, masa, masa, maşa, maşa gibi, maşa gibi kullanmak, maşa kadar, masa muşambası, masa örtüsü, masa örtüsü, masa saati, masa tenisi, masa topu, maşa varken elini yakmak, maşacı, masaj, masaj, masaj, masaj, masaj bûn, masaj kirin, masaj kirin, masajcı, masajcılık, masajî, masajkarî, masajker, masajkerî, masajkirî, masajkirin, masajvan, masajvanî, masal, masal, masal âlemi, masal âleminde yaşamak, masal okumak, maşala, maşalama, maşalamak, masalcı, masalcı (masal anlatan), masalcılık, maşale, maşalı, maşalık, masalımsı, maşallah, maşallah-I, maşallah-II (bir tür nazarlık), maşallahı var, masalsal, masalsı, masan, maşan, maşandî, masandin, maşandin, maşandin, masandin, masarif, masarika, maşası olmak, maşatlık, masaüstü, masaüstü, masayene, masculine, masdar, mase, mase, maşe, mase, mase, maşe, mase, mase, mase mose, maşe (i), mase (ii), maşe (ii), maşe girtin, maşe kirin, maşe vekirin, maşefiroş, maşeker, maşeker, maseker, maşekirî, maşekirin, maşel, maşêl, masel, maşela, maşela, maşelah, maselah, maşelah bênezer be, maşelah jê re, maşelan, maşelan, maşelan, maselan, maşellah, maşêne, masêne, maşêngeh, masêngeh, masenûs, maşer, masera, maşere, masere, maşerez, maşeri, maşerî, masern, maseşimşêr, maseşimşêr (n, masespî, maşêter, masewere, maseya alkolê, maseya nivîsînê, maseya xemilandinê (an jî mitewzeyê), maseya xurikên sar, maşhedonk, maşhedonk, masî, masî, maşî, masî, masî, masî, masî, masî, masî girtin, masî girtin, masî girtin, masî girtin, masî girtin, masî ji serê xwe genî dibe, masî tilmûsk kirin, masîba, masîba, masîbihûst, masîçakûç, masîdank, masîdar, masîdar, masîdar, masif, masîf, masîfiroş, masîfiroşî, masîgeh, masîger, masîgerî, masîgir, masîgir, masîgir, masîgir, masîgir, masîgir (ii), masîgir tin, masîgire, masîgirî, masîgirî, masîgirî, masîgirî, masîgirtin, masîgirya beravî, masîhespik, masîhespik, masîhûrk, masîhût, masîjark, masîjehr, masîjehr, masîjehrik, masîjûjî, masîjûjî, maşik, masîk, maşik, masik, maşik (i), maşik (ii), maşik girtin, maşik kirin, maşik vekirin, masîkartûxk, masîkartûxk, maşikfiroş, maşikfiroş, maşikgirtin, maşikker, maşikker, maşikkirî, maşikkirin, masiko, masîko, masîle, masîlke, masîlok, masîlûlû, masîmircan, masîmircan, masîmûsa, masîmûsa, maşîn, maşîn, maşîn, masîn, maşîn/dimaşe/bimaşe, maşîner, maşînewe, masîpan, masîpank, masîpank, masîpehnik, masîperk, masîperk, masîpisîk, masîpisîk, masîpisik, masiq, masir, masîsork, masîstêrk, masîstêrk, masîşûr, masîsûr, masîvan, masîvan, masîvan, masîvan, masîvanî, masîvanî, masîwa, masîwa, masîwûrk, masîxane, masîxane, masîxane, masîxatûnk, masîxatûnk, masîxirk, masîxirk, masîxor, masîxur, masîxur, masîxwer, maşiyayî, maşiyayî, masîyayî, masiyê beqerî, masiyê bihuştê, masiyê deqsor, masîyê deqsor, masiyê hespikî, masîyê keran, masiyê loko, masîyê loko, masîyê nava keviran, masiyê piştpan, masîyê pistpan, masîyê ringan, masiyê sêld, masîyê sêld, masiyê şûr, masiyê tal, masiyê tilmûskî, masiyê torîk, masiyê zerik, masîyê zerik, masiyê zêrîn, masiyên bisimbêl, masîzêrîn, masîzerk, masîzîv, masîzîv, masîzurne, mask, mask, maskanyin, maskanyîn, maskara, maskara, maskara dan, maskara etmek, maskara kirin, maskara olmak, maskaradan, maskaraker, maskarakirî, maskarakirin, maskaralanmak, maskaralaşma, maskaralaşmak, maskaralık, maskarası olmak, maskarasını çıkarmak, maskarat, maskarat, maskarat, maskaraya almak, maskaraya çevirmek, maskarayî, maske, maske, maske, maske, maske kirin, masked warbler, maskedar, maskedar, maskekirî, maskekirin, maskekirin, maskeleme, maskelemek, maskelenmek, maskeli, maskeli balo, maskesi düşmek, maskesini atmak, maskesini kaldırmak, maskesiz, maskeya gazê, maskeya karnavalê, maskeya karnavalê, maskeyagazê, maskot, maskot, maskot, maskot, maşkûlî, maskulin, maskulîn, maşlah, maslahat, maslahatgüzar, maslahatgüzarlık, maslak, maslûke, maslûp, maşmar, masmavi, masmedya, masmedyayî, maßnahme, masnayene, masnîyayene, mason, mason, mason, mason, mason locası, masonane, masonî, masonî, masonluk, masontî, masontî, maşoq, masör, masor, masor, masor, masorî, masorî, maşot, maşot, maşot, masot, maşotane, maşotî, maşqe, masraf, masraf etmek, masraf görmek, masraf kapısı, masraf kapısı açmak, masrafa girmek, masrafı çekmek, masraflardan kaçınmamak, masraflı, masrafsız, maşrapa, maşrapa, maßregel, maşrık, masruf, massachusetts, massacre, massaker, massakrieren, masse, massenhaft, massetme, massetmek, massieren, mast, mast, mast, mast, mast, mast, mast firoş, mast kulan, mast kulan, mast meyandin, mast meyandin, mast pê ve kirin, mast pêve kirin, mast xistin (tiştekî), mastar, mastar, mastar, mastar, mastar (ii), mastara, mastav, mastav, mastav, mastav, mastavî, mastaw, mastbir, mastê kîs, mastê seyê herimandî dê ji bo seyî be, mastedims, mastêkîs, master, master, master, master, master, master key, mastere, mastêrek, mastêrek, masterî, mastêrik, mastêrik, mastêrik, mastêrk, masterk, masterk, mastêrk, mastêrk (i), mastêrk (ii), masterpiece, masterpiece, masterplan, masterplanî, mastership, mastfiroş, mastfiroş, mastfiros, mastfiroşî, mastfiroşî, mastfirosî, mastı, mastî, mastı çiçeği, mastik, mastika, mastîka, mastîka, mastkar, mastkarî, mastkirî, mastkirî, mastkirî, mastkîs, mastlêxistî, mastor, mastor, mastur, mastürbasyon, masturbasyon, masturbasyon, masturbate, masturi, mastvan, mastvan, mastvanî, mastvanî, mastxane, mastxane, maşuk, maşuka, masûl, masûl, masûl, masûl dan, masûldan, masûle, masûle, masûle, masûlke, masûlke, masûlke, masûlke, masulke, masûlke, masûlkedar, masûlkedar, masûlkedar, masûlkeya dilî, masûlkeya kişandar, masûlkeya repbûnê, masûlkeya zotikê, masûlkeyên çav, masûlkeyên çav, masûlkeyî, masûlkeyî, masûlkezan, masûlkezanî, masum, masûm, masûm, masum göstermek, masumane, masûmane, masûmî, masumiyet, masûmiyet, masumluk, masun, masûnbûn, masuniyet, maşûq, maşûqî, masûr, masûr (i), masûr (ii), masûr dan, masura, masûra, masûrdan, masûrdayî, masûrdayî, masûrdayî, masûrdayîbûn, masûrdayîbûn, masûre, masûse, masûse, mat, mat, mat, mat, mat, mat, mat, mat (i), mat (ii), mat (iii), mat bûn, mat bûn, mat bûn, mat bûn (i), mat bûn (ii), mat etmek, mat hiştin, mat kirin, mat kirin, mat kirin, mat kirin (i), mat kirin (ii), mat man, mat olmak, mat û kiş, matador, matador, matador, matador, matadorane, matadorî, matadorî, matafyon, matah, matane, matanê, matanêkirin, matara, mataw, matbaa, matbaa, matbaacı, matbaacılık, matbû, matbua, matbuat, matbûat, matbûn, matbûn, matbûn, matbûn (i), matbûn (ii), matbûyî, matbûyîn (i), matbûyîn (ii), match, match, matchlock, mate, matê, mate, matêker, matem, matem, matem, matem, matem ayı, matem girtin, matem havası, matem kirin, matem tutmak, matematik, matematîk, matematîk, matematîk, matematik, matematîk, matematikçi, matematîkî, matematîkî, matematîkî, matematiksel, matematîkzan, matematîkzan, matematîkzan, matematîsyen, matemhane, matemî, matemîn, matemînî, matemkirî, matemkirin, matemli, matenmanĝo, mateno, material, material , materie, materya, materyal, materyal, materyal, materyal, materyalist, materyalîst, materyalîst, materyalizm, materyalîzm, materyalîzm, materyalizm, matetîx, math, matî, matî, matî, matîjêker, matik, matik, matik, matik (i), matik (ii), matîkirin, matine, matîne, matîneya gel (an jî xelkê), matîşor, matiz, matiz (i), matiz olmak, matizlik, matkap, matkap, matkap ucu, matkapçı, matkirî, matkirin, matkirin, matkirin, matkirin (i), matkirin (ii), matla, matlaşma, matlaşmak, matlaştırma, matlaştırmak, matlî, matlup, matman, matmayî, matmayî bûn, matmayîn, matmayîn, matmazel, matmazel, matmazel, mato, mator, mator, matore, matot, matrah, matrak, matrak geçmek, matraka almak, matrakçı, matratze, matratzenlager, matriarchy, matriarkal, matris, matrîs, matris kâğıdı, matronîm, matrose, matruş, matruşka, matrut, matsch, matt, matter, mattigkeit, matuf, matuf olmak, matuh, matûrge, mauer, mauern, maulbeere, maultier, maultiere), maultierherde, maulwurf, maun, maûn, maurerkelle, maus, mavajê, mavajî, mavajîme, maval, mavera, mavi, mavi, mavi boncuk, mavi boncuk dağıtmak, mavi boncuk kimde?, mavi gözlü, mavi küf, mavi kuzgun, mavileşme, mavileşmek, mavili, mavilik, mavimsi, mavimtırak, maviş, mavna, mavnacı, mavru, mavruka, mavuna, mavzer, maw, mawe, mawe, mawe, mawe, mawe, mawe, mawe dan, mawe danîn, mawe dirêj kirin, maweborî, maweborî, mawedan, mawedar, mawedar, mawedayîn, mawên, mawenêzîk, mawepîv, mawepîv, mawepîvî, mawer, maweya karantînayê, maweya qerimînê, mawî, mawî, mawîzer, mawîzer, mawna, mawnavan, mawzer, max, max, max, max, max (i), max (ii), maxane, maxane, maxaraca, maxaze, maxazeya cilan, maxazî, maxazîn, maxda, maxda, maxda bûn, maxda bûn, maxdabûn, maxdatî, maxeza, maxî, maximum , maxlûl, maxnetîk, maxolan, maxolan, maxolan, maxolanî, maxolanî, maxrûr, maxtuf, maxtuf, maxulya, maxwene, may, may, may tê çûn, may tê kirin, may tê kirin, maya, maya, maya, maya, maya (ii), maya ağacı, maya kirin, mayakirî, mayakirin, mayalama, mayalama, mayalamak, mayalamak, mayalandırmak, mayalanma, mayalanma, mayalanmak, mayalanmak, mayalı, mayalı, mayalı ekmek, mayalık, mayan, mayası bozuk, mayasıl, mayasil, mayasıl, mayasıl otu, mayasıl otu, mayasız, mayasız ekmek, mayatê, mayayî, mayayîtî, maybe, maydanoz, maydanoz, maydanozgiller, maye, maye, maye, maye (i), maye (ii), mayedar, mayedarî, mayende, mayende, mayendeyî, mayepûç, mayepûçî, mayepût, mayesir, mayesir, mayesîrî, mayewar, mayewer, mayhap, mayhoş, mayhoş, mayhoş elma, mayhoşluk, mayhoşluk, mayi, mayî, mayî, mayî, mayî (i), mayî (ii), mayî kirin, mayî kirin, mayî kirin, mayîkirî, mayîkirin, mayîkirin, mayîkirin, mayın, mayin, mayîn, mayin, mayîn, mayîn, mayin, mayîn, mayîn, mayîn, mayın arama tarama gemisi, mayîn bi xwedê, mayin binax kirin, mayin çandin, mayîn çandin, mayın döşeme gemisi, mayın döşemek, mayîn ew mayîn e, mayin kirin, mayin kirin binê erdê, mayın tarlası, mayîn/dimîne/bimîne, mayinçe, mayıncı, mayîndar, mayînde, mayinde, mayînde, mayînde, mayînde, mayinde bûn, mayînde bûn, mayînde bûn k, mayinde kirin, mayînde kirin, mayindebûn, mayîndebûn, mayîndebûn, mayindebûyî, mayindeî, mayindekirî, mayindekirin, mayîndekirin, mayindetî, mayîndetî, mayîne, mayîne, mayinger, mayingerî, mayînî, mayînîtî, mayînker, mayinker, mayînker, mayinkirin, mayınlama, mayınlamak, mayınlanmak, mayis, mayis, mayıs, mayis (i), mayis (ii), mayis böceği, mayis böcekleri, mayışma, mayışmak, mayistra, maymaran, maymun, maymun, maymun balığı, maymun gibi, maymun gözünü açtı, maymun iştahlı, maymuna benzetmek, maymuna dönmek, maymuncuk, maymunlar, maymunlaşma, maymunlaşmak, maymunluk, mayna, mayna etmek, mayo, mayo, mayo, mayo, mayo, mayonez, mayonez, mayonez, mayonezil, mayonezkirî, mayox, mayoxî, mayşatê, mayşonik, mayşor, mayşor, maytab, maytaba almak, maytê kirin, maytêker, maytêker, maytêkerî, maytêkirin, maytêkirin, maytêkirin, maytêkirina, maz, maz, maz (i), maz (ii), maz bûn, maz bûn, mazad, mazadker, mazadkerî, mazak, mazarrat, mazbata, mazbata muharriri, mazbeta, mazbûn, mazbut, mazelîlk, mazenderan, mazenderanî, mazeret, mazeret, mazeret, mazeret, mazeret bulmak, mazeret dîtin, mazeret dîtin, mazeret ditîn, mazeretli, mazeretsiz, mazgal, mazgallı, mazgêrd, mazgirt, mazhar, mazhar olmak, mazhariyet, mazhariyet, mazi, mazı, mazî, mazî, mazî, mazı (i), mazı (ii), mazîçin, mazîçîn, mazîçînî, mazıdağı, mazîdax, mazik, mazin, mazîpişt, mazîvan, mazîvanî, mazîyê hesir, maziye karışmak, mazîyê panik, mazîyên xwe ji dara (yekî) jê kirin, mazîzerk, mazlix, mazlum, mazlûm, mazlûm, mazlumiyet, mazlumluk, mazmal, mazmaz, mazmaz, mazmazik, mazmazîtank, mazmazk, mazmazk, mazmazk, mazmazkgelan, mazmun, mazmûr, maznun, mazor, mazoşist, mazoşîst, mazoşîst, mazoşîstane, mazoşîstî, mazoşizm, mazoşîzm, mazoşîzm, mazot, mazot, mazot, mazot, mazot, mazot kirin, mazot kirin, mazot kirin, mazotfiroş, mazotfiroşî, mazotî, mazotkirî, mazotkirin, mazotkirin, mazotkirin, mazotlama, mazotlamak, mazruf, mazû, mazû, mazû, mazûban, mazûban, mazûban, mazûbanî, mazûlîkêş, mazûmî, mazûmvan, mazûmvanî, mazûpişt, mazur, mazur görmek, mazuryum, mazûryûm, mazûvan, mazûvan, mazûvan, mazûvan, mazûvanî, mazûvanî, mazûvanî kirin, mazûvanîkirin, mał, ...... (Lêgerîna Berfireh)