Wateya peyva mêl
mêleğilim, temayül.
bnr meyl
mêl1. hesta ber bi tiştekî ve 2. xwarbûna ber bi aliyekî ve
mêlm. warîye, meyîl, bulîye, meyl, mêl m.