Wateya peyva livînzanî
livînzanîm 1. devim bilimi, dinamik 2. fiz kinetik, kinematik
Tê de derbas dibe; ...... (Lêgerîna Berfireh)