Wateya peyva ku
kuKu, kurtebêja kurçatovyûmê ye Idm
Ku, kurtebêja kurçatovyûmê ye kîm
kukîm Ku (kurçatovyum’un kısaltması)
rz/m 1. -sa/-se (dilek şart eki) * ku ez bêm em dê hev bibînin gelirsem görüşürüz 2. g ise * ku ez werim ben gelirsem 3. g eğer
c 1. c nere (‘hangi yer’anlamında yer sormak için kullanılır) * ev resmê ku ye? bu nerenin resmi * tu zanî ev ku der e? buranın nere olduğunu biliyor musun? 2. h nereye * tu diçî ku? nereye gidiyorsun? * te pirtûk danî ku? kitabı nereye koydun?
ku[I] gihanekek e [II] 1. heke 2. eger [III] kîder *ker bi ku de here jî cardin ker e
1. girêdek, peyvek e du hevokan bi hev ve girê dide lê ti wateyê lê zêde nake: Ez dizanim ku tu nayê. (Dizanim tu nayê.).
Hevwate: go , ko 2. çi derê Baştir: kû 3. çi, peyvek devokî ye li şûna çi: Te ku got? (Te çi got?) 4. eger, şayet eger, şayet, Ku tu werî li civaka Kurdistanê binêrî bi taybetî li ya gundan tê bibîni ku kur hîn dema nû ji dayika xwe dibe li malê desthilatdarê keçê ye..
ji: jiari, hevreha soranî که (ke), که (ki), pehlewî ki, pazendî ku One important question underlying many of our discussions is the extent to which hypotheses and models of foreign policy analysis developed for the United States or other advanced industrial states can be generalized to other countries and cultures. In that sense this is a course in comparative foreign policy, and I encourage students to bring comparative perspectives to bear on class readings and discussions and in their papers Tirkî: serenav Ku , kurtebêja kurçatovyûmê ye Idm
kuku has many different functions in Kurdish, which cannot all be covered here. An easy way to begin to underestand kuis to translate it with English that, which also has many different functions. The most important uses of kuare the following: (1) It introduces a relative clause, as in jinika ku hat li vir‘the woman who/thatcame here’, (2) It introduces complement clauses, as in: gava dît ku zilamek li ber lingên wî sekiniye‘(he) he saw thata man was standing in front of his feet’; (3) It introduces purpose clauses: kir ku rabe ser lingan‘(he) intended (lit. did) so thathe would get up / he was about to get up’
1. where?; ji ku=where from?, li ku=where, where at? 2. that (subordinating conj.); unless
kudass
ob
wo
wo immer
woher
wohin
kuc. kotî, kure, kamca, ça, konca, kora, komca, kumca, çica. *ji ku h. kotî ra, pca ra, kamca ra, ça ra. *ji ku de h. kotî ra, çica ra, kamca ra, ça ra. *ji ku derê h. kotî ra, çica ra, kamca ra, ça ra *ji ku de ku h. kotîra kotî. *ji ku ye kotî ra yo, çica ra yo, kura yo, ça ra yo?
g. eke, eger, sayed, heger, heke, ke, eg, sew
kuke
(ew kesê) kiu
Tê de derbas dibe; ku (+konjunktiv), ku (ew) bi kêrî xwe bihata wê bi kêrî (te) jî bihata, ku (i), ku (yek) ketin dinyayê bi vir ve, ku (yekî) berdin (an jî bihêlin) dikare (wî) bi diranan bixeniqîne, ku ... got, ku agir bi çiyê ket ter û hişk tev dişewitin, ku avê da serî çi bihostek çi çar tilî, ku baskî wî hebûna wê bifiriya, ku bê çengê min, tê bibînî rengê min, ku bê milê (yekî), ku berf rabû wê gûyê seyan derkeve, ku canê însên xweş nebû, ku çira vemire, kor çi jê ye, ku de, ku de, ku de îcar, ku der, ku der zirav e bila di wir de biqete, ku derê, ku derê, ku dil şikest nacebire, ku dilê şivên hebe dikare ji nêrî şîr bidoşe, ku dor bê (serê), ku ecelê moriyê hat çeng û perên wê çêdibin, ku eşq tune be mil li kar ranabe, ku ez ji efendiyê xwe re bibêjim, ku ez nekevim axa sar, ku ez nemirim ecel, ku got reş e, tu bibêje spî ye, ku got xwedê yek e jê bawer bikin, ku hat ser ..., ku hebe, dixwe, tunebe, dia dike, ku heq hebûya, emer bedê mehr nedikir, ku here ser kaniyê, kaniyê lê zuha dibe, ku hewce be, ku hewce bike, ku hewce bike , ku jê bê, ku ji begê xwe re bibêjim, ku ji te re ma bila be, ku ker nezire wê bidire, ku lê tê, jê tê, ku me da avê ha li gûzikê ha li navê, ku mirov kete govendê gere we bihejîne, ku mirov li xwe negirî kes li mirov nagirî, ku mirov li xwe nepirse kes li mirov napirse, ku mirov ne li ba hev be, şewt kêm e, ku nan bişikê nacebire, ku nebe, ku nebe , ku neynûk hebe, wê pê xwe bixurîne, ku pê ewle bûn tune bûn, ku qeweta (yekî) bigihîjê, ku re zer bû, ku re der bû, ku taca pêxember li serê (yekî) be, kes jê bawer nake, ku tu ji dilê xwe sax î, ku tu li keçê nexî tû yê li çoka xwe bixî, ku tu li qîzê (an jî kurê) xwe nexî tuyê li çoka xwe bixî, ku tu pif bikiyê diçe li dîwar dikeve, ku wisa be, ku xwedê bide em ê jî bidin te, ku xwedê got ê, ku xwedê li hev anî, nûrê dikim kevanî, ku xwediyê aşî dev ji aşî berda, ma qeraş wê çi bike, ku xweyê (an jî xwediyê) mal zehmetê nebîne rencber qet nabîne, ku... bibe h olsa * ku ev îş bibe ez dê kêf bikim, ku... hebe, kuaför, kuafor, kuafor, kuaforî, kualalumpur, kuars, kuartet, kuartet, kuba, kuba, kubandin, kubar, kubar, kubar, kubar, kubar (ii), kubara sibehê, kubarî, kubarî, kubarî, kubarî, kubarmak, kubaşmak, kubat, kubat, kubatî, kubatlık, kubayî, kubbe, kubbealtı, kubbeli, kubbesiz, kubelek, kubîk, kubîn, kubîst, kubîzm, kubkube, kubkubetî, kubkubetî kirin, kubra, kubrî, kubur, kubur sıkmak, kuburluk, kuburluk (barut kabı), kubutz, kuç, kuç, kuç, kuç, kuç, kuç (ii), kuca, kuça teng, kucağına almak, kucağına düşmek, kucağına otur­mak, kucak, kucak açmak, kucak çocuğu, kucak dolusu, kucak kucağa, kucak kucağa girmek, kucak kucak, kucaklama, kucaklamak, kucaklanmak, kucaklaşma, kucaklaşmak, kucaklayış, kucakta, kucaktan kucağa dolaşmak, kuçe, kuçe, kuçe, kuçe, kuçe, kuçe, kuçê ku tu li nava çamûrê bixî, kuçe pîvan, kuçe û pangêrên xelkê, kuçê xwe di ber xwe de berdan, kuçebaz, kuçebazî, kuçeger, kuçegêrî, kuçelan, kuçelanî, kuçelanî bûn, kuçelanî kirin, kuçelanîbûn, kuçelanîkirin, kuçeya paş, kuçeyî, kuchen, kuchenblech, kuçik, kuçik, kuçik, kucik, kuçik, kuçika mitribkî, kuçikreş, kuçikreşî, kuçikvan, kuçk, kuçk, kuçk, kuçkanî, kuçke, kuçke, kuckuck, kuçqulêp, kuçu kuçu, kuçukuçu, kuçûle, kud, kuda, kudandin, kudandin, kudandin, kudandin/dikudîne/bikudîne, kudas, kudas, kudê, kudele, kuder, kuderê, kuderê, kuderî, kudeta, kudetayî, kudî, kudî, kudî, kudîk, kudik, kudik, kudik, kudîk, kudik, kudik, kudik (i), kudik (ii), kudik (iii), kudik anîn, kudik anîn, kudikanîn, kudikanîn, kudikê kutikî, kudikî, kudîn, kudîn, kudirandin, kudkam, kudkamkî, kudos, kudret, kudret, kudret hamamı, kudret hamamı, kudret helvası, kudret narı, kudret sahibi, kudretli, kudretsiz, kudretten, kudu, kudüm, kudûr, kudurgan, kudurganlık, kudurganlık, kudurma, kudurmak, kudurmak, kudurtma, kudurtmak, kudurtucu, kuduruk, kuduruş, kudüs, kuduz, kuduz (hastalığı), kuduz (kudurmuş olan), kuduz otu, kuduzluk, kuf, kuf, kuf, kuf avêtin (tiştekî), kuf girtin, kuf (ii), kuf kirdin, kuf kirin, kufandin, kufandin, kufandin, kufar, kufar nd, kufarê kevn (an jî berê), kufarê kevn bûn, kufarê kevn bûn, kufaret, kufaret, kufaretî gunehan be, kufayene, kufekuf, kufekuf, kufekufa (yekî) bûn, kufekufkirin, kufên, kufêrî, kufî, kufî bûn, kufîbûn, kufic, kufik, kufik, kufik, kufik avêtin, kufik avêtin (tiştekî), kufik girtin, kufik girtin, kufika nan, kufika nan, kufika tenî, kufikgirtî, kufikgirtin, kufikî, kufikî, kufikî, kufikî, kufikî bûn, kufikî bûn, kufikî kirin, kufikî kirin, kufikîbûn, kufikîbûn, kufikîbûyî, kufikîbûyîn, kufikîkirin, kufikîkirin, kufikinî, kufikîyayene, kufiknayene, kufiknîyayene, kufîn, kufîn, kufîn kirin, kufîn pê xistin, kufînî, kufînî, kufînkirin, kufînkirin, kufînpêxistin, kufir, kufir, kufirbaz, kufirbaz, kufirbaz, kufirbazî, kufirbazî, kufirî, kufirî pê kirin, kufirîn, kufiristan, kufk, kufk girtî, kufkar, kufkar, kufkarik, kufkarik, kufkê guh, kufkê poz, kufkî bûn, kufkoyî, kufkoyî bûn, kufkoyî bûn, kufkoyî kirin, kufkoyîbûn, kufkoyîbûyî, kufkoyîbûyîn, kufkoyîkirin, kuflet, kuflet, kufletane, kufletî, kufnayene, kufnik, kufnik girtin, kufnikgirtin, kufnikî, kufr, kufrbaz, kufrî, kufrî, kufrî, kufrî kirin, kufrî kirin, kufrî pê kirin, kufrîkirî, kufrîkirin, kufrîkirin, kuft, kufte, kufte, kufte, kuftê (yekî) jê çûn, kuftefiroş, kuftefiroş, kuftefiroşî, kuftefiroşî, kuftekê binavik, kuftepêj, kuftepêj, kuftepêjî, kuftepêjî, kufteqirêj, kufter, kuftexane, kuftik, kuftik, kuftik, kuftikê nîskan, kuftikê nîskan, kuftikfiroş, kuftoyî, kufur, kufurbaz, kufurbazî, kugel, kugelschreiber, kuğu, kuğurmak, kuh, kuh, kuh (i), kuh (ii), kuh bûn, kuh bûn, kuh kirin, kuhantilope, kuhbûn, kuhbûn, kuhbûnî, kuhbûyîn, kuhdung, in form geknetet, kuhfladen, kuhhirte, kuhî, kuhistan, kuhîtî, kuhkirin, kuhle, kuhnar, kuintet, kuiri, kuj, kuj, kuj, kuj dan, kuj dan, kuj-, kujandî, kujandin, kujandin, kujandinewe, kujanewe, kujar, kujare, kujare, kujarîtî, kujaw, kujawe, kujdan, kujdan, kujdar, kujdar, kujdar, kujdarî, kujdayîn, kuje, kujê lêvê, kujê lêvê, kujek, kujek, kujek, kujekî, kujên lêvê, kujende, kujende, kujende, kujendetî, kujendetî, kujendeyane, kujênraw, kujênrawe, kujer, kujer, kujer, kujer bûn, kujerbûn, kujêre, kujerhez, kujerî, kujerî, kujernediyar, kujî, kujîle, kujinde, kujîner, kujîner, kujînîvker, kujm, kujme, kujnik, kujran, kujraw, kujtar, kujtarker, kujtarkerî, kujyar, kujyar, kujyar, kujyar, kujyarî, kujyarî, kujyerî, kuka, kuka, kuka, kuka (i), kuka (ii), kukim, kukind, kukla, kukla, kukla gibi, kukla gibi oynatmak, kukla hükümet, kuklacı, kuklayane, kukluxklan, kuko, kuku, kuku kirin, kuku kirin, kukukirin, kukuleta, kukuletalı, kukuletasız, kukum, kukumav, kukumav gibi, kukumav gibi düşünüp durmak, kukurd, kukurd, kukurd, kukurt, kul, kul, kul, kul, kul, kul, kul, kul (i), kul bûn, kul bûn, kul bûn, kul bûn, kul cinsi, kul hakkı, kul hatin dîwarê malê, kul heye, kulreş heye, kul kâh­yası, kul ketin (...), kul ketin dilê (yekî), kul ketin dilê (yekî), kul ketin mala (yekî), kul ketin nav û dilê (yekî), kul ketin zikê (yekî), kul kirin, kul kirin, kul kirin, kul kirin zikê (yekî), kul köle olmak, kul lê hat!, kul lê xistin, kul li dilan e, xeftanî li milan e, kul li konê (yekî) ketin, kul oğlanı, kul oğlu, kul olmak, kul olmak (bir şeye), kul pê dan, kul qureder, kul qureder, kul sıkılmayınca hızır yetişmez, kul taksimi, kul û birîn (an jî rîşî), kul û derd, kul û keder, kul û kor li hev civiyan, li dikana evdilor, kul û qotik, kul û qotik kirin dilê xwe, kul û xemên (yekî) hişyar kirin, kul û xemên (yekî) rakirin (an jî hişyar kirin), kul ûrta (yekî) biqelîne, kul yapısı, kula, kula (...) ketin dilê (yekî, kula (yekî) di zikê (yekî) de bûn, kula destan xweş dibe ya zimanan xweş nabe, kula dil, kula dil, kula dilê (yekî) tiştek bûn, kula dilê xwe rêtin, kula dû mirinê bûn, kula felekê lê tune bûn, kula guran dizikê se de pir in, kula heftpençe, kula helebê, kula helebê li her derê hebûn, kula kor li qapiyê (yekî) ketin, kula kor, çav li riya dûr, kula kul olmak, kula mendo, kulor in, kula min kiri, kefa te kirî, kula pîroz, kula salê, kula xwe der kirin, kula xwe rêtin, kula xwe rêtin, kulab, kulab, kulab (i), kulab (ii), kulab (iii), kulabak, kulabe, kulabe (i), kulabe (ii), kulaç, kulaç atmak, kulacık, kulaçlama, kulaçlamak, kulaf, kulaf, kulafe, kulafok, kulağakaçan, kulağı (bir şeyde) olmak, kulağı ağır, kulağı ağır işitmek, kulağı çınlasın (veya kulakları çınlasın), kulağı delik, kulağı kirişte olmak, kulağı okşa­mak, kulağı tetikte (ol­mak), kulağı tıkalı, kulağına çarpmak, kulağına ça­lınmak, kulağına gelmek, kulağına girmek, kulağına inanmamak, kulağına kar suyu kaçmak, kulağına koymak (veya kulağına sokmak), kulağına küpe etmek, kulağına küpe olmak, kulağına söylemek, kulağına vurmak, kulağını açmak, kulağını bükmek, kulağını çekmek, kulağını çınlatmak, kulağını doldur­mak, kulah, kulak, kulak, kulak, kulak (ii), kulak ağrısı, kulak altı bezi, kulak ardı etmek, kulak asma!, kulak asmak, kulak asmamak, kulak çivisi, kulak davulu, kulak demiri, kulak dibi, kulak dolgunluğu, kulak erimi, kulak kabartmak, kulak kepçesi, kulak kesilmek, kulak kulağa, kulak memesi, kulak misafiri ol­mak, kulak salyangozu, kulak tıkamak (bir şeye), kulak tıka­cı, kulak tırmalamak, kulak tır­malayıcı, kulak tozu, kulak tozu (kulağın arkası), kulak tutmak, kulak vermek, kulak yolu, kulak zarı, kulakçı, kulakçık, kulakları çınlamak, kulakları çınlamak, kulakları dikmek, kulakları dolmak, kulakları paslanmak, kulaklarına kadar kızarmak, kulaklarını dikmek, kulaklarını tıkamak, kulaklarının pasını gidermek, kulaklı, kulaklık, kulakmemesi, kulaksız, kulaktan, kulaktan dolma, kulaktan kulağa, kulaktozu, kulakzarı, kulampara, kulamparalık, kulan, kulandî, kulandin, kulandin, kulandin, kulandin, kulandinewe, kulanewe, kulang, kulanpara, kulav, kulav, kulav, kulav, kulav, kulav, kulav (i), kulav avêtin avê, kulav bi avê de berdan, kulav girtin (tiştekî), kulav kirin, kulav sûtin, kulavçêker, kulavçêkerî, kulavê ber pişt, kulavê berêx, kulavê min rehmet li dê û bavê min, kulavê palan, kulavê serî, kulavê şivanan, kulavê xemilî, kulavê xoristanî, kulavê xwe ji avê derxistin, kulavekî şivanan, kulavfiroş, kulavfiroşî, kulavgûyo malî ava!, kulavî, kulavik, kulavîn, kulavk, kulavker, kulavkerî, kulavkî, kulavkî, kulavkî kirin, kulavkîkirin, kulavkirî, kulavkirin, kulavpiştanê, kulavqoç, kulaw, kulb, kulb, kulb, kulb, kulbe, kulbe, kulbe, kulbe bûn, kulbe kirin, kulbe kirin, kulbêj, kulbêjê te tune derdini, kulbeker, kulbeker, kulbekerî, kulbekerî, kulbekirî, kulbekirin, kulbeşk, kulbewî, kulbî, kulbik, kulbik, kulbiş, kulbize, kulbize, kulbûn, kulbûn, kulbûnî, kulbûyî, kulçik, kuldar, kuldar, kuldar, kuldarî, kule, kule, kule, kule, kulê, kule, kule (i), kule (ii), kule (iii), kule (iv), kulê bixwe, kulê dan ser (yekî), kulê jî deriye (yekî) venekirin, kulê lê xistin, kule li gewriye girtin, kulê tu li min bikevî!, kule-, kulebes, kulebine, kulecergî, kulecergî bûn, kulecergî kirin, kulecergîbûn, kulecergîkirin, kuleh, kuleh, kuleh, kuleh (i), kulehê şut, kulehesar, kulehfiroş, kulehker, kulek, kulek, kulek, kulek, kulek, kulek (i), kulek (iii), kulek (iv), kulek bûn, kulek bûn, kulek kirin, kuleka (yekî) dû negirtin, kuleka hewayê, kulekbûn, kulekbûn, kulekbûyî, kuleke, kulekfireh, kulekî, kulekî, kulekkirî, kulekkirin, kulemar, kulemar (i), kulemar (ii), kulêmek, kulemek, kulêmek, kulemergî, kulemist, kulên (...) di zikê (yekî) de hebûn (an jî pir in), kulên xelkê tên ji çol û çiyan, yên min tên li ber piyan, kulenan, kulenanî, kulence, kuleng, kuleng, kuleng, kulepaç, kulepêç, kulêra, kulêre, kulêre, kulêre, kulêre, kulêrefiroş, kulêrefiroş, kulêreker, kulêreker, kulereş, kulêş, kuleşûtik, kuleşûtik, kulesûtik, kulfet, kulfet, kulfet, kulfet, kulfet (i), kulfet (ii), kulfik, kulfik (i), kulfik (ii), kulfişî, kulgewrî, kulhayene, kulhnayene, kulhnîyayene, kulî, kulî, kulî, kulî, kulî, kulî, kulî gir kirin, kulî (ii), kulî man, kulî zimanê (yekî) xwarin, kulî zimanê (yekî) xwarin, kulibandin, kulîbe, kulîbe, kulibîn, kulibîn, kulibîn/dikulibe/bikulibe, kulîç, kulîçe, kulîçe, kulîçe, kulîçe, kuliçe, kulîçe, kulîçe, kulîçe (i), kulîçe (ii), kulîçebûn, kulîçefiroş, kulîçefiroş, kulîçefiroşî, kulîçefiroşî, kulîçeker, kulîçekerî, kulîçevan, kulîçevan, kulîçevanî, kulîçevanî, kulîçexane, kulîdanik, kulîfek, kulîhespk, kulîî sala xedê, kulîî salê, kulik, kulik, kulik, kulik, kulik, kulik (i), kulîk (i), kulik (ii), kulîk (ii), kulik (iii), kulik (iv), kulik (v), kulik (vi), kulike, kulîke, kulîkêz, kulikfiroş, kulikker, kulîkulî, kulil, kulîlk, kulîlk, kulîlk, kulîlk, kulîlk, kulîlk, kulîlk çandin, kulîlk çandin, kulîlk dan, kulîlk dan, kulîlk danîn, kulîlk danîn, kulîlk vedan, kulîlk vedan, kulîlk vekirin, kulîlk vekirin, kulîlka bîcadê, kulîlka bîcadê, kulîlka bûk û xesiyê, kulîlka bûk û zavê, kulîlka bûkê, kulîlka hinarê, kulîlka hinarê, kulîlka kaşa, kulîlka qesar, kulîlka spî, kulîlka tolgînê, kulîlka xubare, kulîlka xubare, kulîlka zer, kulîlkçandin, kulîlkçandin, kulîlkdan, kulîlkdan, kulîlkdanîn, kulîlkdanîn, kulîlkdank, kulîlkdank, kulîlkdar, kulîlkdar, kulîlkdarî, kulîlkên bibizir, kulîlkên bibizir , kulîlkfiroş, kulîlkfiroş, kulîlkfiros, kulîlkfiroşî, kulîlkfiroşî, kulîlkhez, kulîlkhez, kulîlkker, kulîlkkerî, kulîlksor, kulîlksor, kulîlkvan, kulîlkvan, kulîlkvan, kulîlkvanî, kulîlkvanî, kulîlkvedan, kulîlkvedan, kulîlkvekirin, kulîlkvekirin, kulimdanan, kulîmek, kulîmek, kulîmek, kulimlêdan, kulîmok, kulîn, kulîn, kulîn, kulîn, kulîn, kulîn (i), kulîn (ii), kulîn (iii), kulîn/dikule/bikule, kulînçe, kulînçe jê hatin, kulînçe (ii), kulind, kulind, kulind bûn, kulind kirin, kulindbûn, kulindbûyî, kulindê mîran, kulindî, kulindir, kulindir, kulindir, kulindirê reş, kulindkirî, kulindkirin, kulindok, kulindokî, kulindterk, kulîne, kuling, kuling, kuling, kuling (i), kulîng (i), kuling (ii), kulîng (ii), kuling (iii), kuling (iv), kuling (v), kulinge, kulingê xwe serê carê li cihekî xistin, kulingvan, kulingvan, kulînk, kulînvan, kulîparçe, kulis, kulîs, kulîs, kulîs, kulis faaliyeti, kulîs kirin, kulîs kirin, kulis yapmak, kulîskirin, kulit, kulitandin, kulitîn, kuliyan piyên (yekî) xwarin, kuliyat, kuliyat, kuliye, kuliye, kuliyê berfê, kuliyê fatmayê, kulîyê kesk, kulîyê şamî, kuliyet, kulizandın, kulizîn, kulizîn, kulk, kulketin, kulkirî, kulkirin, kulkirin, kulkulandin (i), kulkulandin (ii), kulkule, kulkulî, kulkulî, kulkulî, kulkulik, kulkulîn, kulkulîn, kulkulîn, kulkulîn (i), kulkulîn (ii), kulkulîn/dikulkule/bikulkule, kulkulînk, kull, kullandırmak, kullanıcı, kullanıcı, kullanıcı adı, kullanıcı adı, kullanılmak, kullanılmış, kullanım, kullanış, kullanışlı, kullanışsız, kullanma, kullanmak, kullanmamak, kullap, kulle, kullî, kulluk, kulluk etmek (veya kulluk yapmak), kulluk köllelik, kullukçu, kulm, kulm, kulm, kulm, kulm, kulm, kulm danîn, kulm danîn (yekî), kulm daweşandin (yekî), kulm lê dan, kulm lê hatin xistin, kulm lê xistin, kulm lê xistin, kulm lê xistin (an jî dan), kulm lêdan, kulma xwe lê xistin, kulmane, kulmbaz, kulmbaz, kulmbazî, kulmbazî, kulmek, kulmek, kulmek, kulmek tenî bûn, kulmik, kulmik, kulmik, kulmîro, kulmişandin, kulmişîn, kulmist, kulmist, kulmist danîn (yekî), kulmist daweşandin (yekî), kulmist lê xistin (an jî dan), kulmîz, kulmîzik, kulmlêdan, kulmlêdan, kulmlêxistin, kulmoz, kulmoz, kulo, kuloç, kuloç, kuloğlu, kulok, kuloke, kuloketî, kulol, kulomekên (yekî) qul bûn, kulor, kulor, kulorik, kulorik, kulorikfiros, kulorikvan, kulorikvanî, kuloş, kulostik, kulot, kulot (i), kulot (ii), kulovank, kulox, kuloz, kuloz, kuloz, kulp, kulp, kulp, kulp (i), kulp (ii), kulp (iii), kulp takmak, kulpandin, kulpekulp, kulpekulp jê anîn, kulpîn, kulpîn (ii), kulpîna dil, kulpînî, kulpîyayene, kulplamak, kulplu, kulplu, kulpnayene, kulpnîyayene, kulpsuz, kulpsuz, kulpunu bulmak, kult, kult, kultane, kultî, kultiviert, kultiviertheit, kultur, kultur, kultur, kultûr, kultur, kultur, kulturberz, kultûrel, kultûrelî, kulturell, kulturî, kultûrî, kulturî, kulturî, kulturî, kulturnas, kulturnasî, kultus, kulû, kulû kirin, kulübe, kulübe, kulûçe, kuluçka, kuluçka dönemi (veya kuluçka devri), kuluçka makinesi, kuluçka olmak, kuluçka tavuğu, kuluçkalık, kuluçkaya oturmak (veya kuluçkaya yatmak), kulûfeng, kuluk, kulûkirin, kulûko damirkan, kulun, kulun at­mak, kulunc, kulunç, kulunç, kulunc, kulunc kırmak, kulunc olmak, kulunç otu, kulund, kulunterk, kulunuz, kuluvank, kulvar, kulvar, kulvar, kulwar, kulxan, kulxan, kulxan, kulxane, kulxane, kulxanvan, kulxe, kulxen, kulxet, kulzik, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum avêtin, kum avêtin, kum avêtin, şer xwestin, kum başı, kum çölü, kum darı, kum dirandin, kum falı, kum fırtınası, kum fırtınası, kum gibi, kum ketin çavan, kum kırlangıcı, kum otu, kum saati, kum taşı, kuma, kuma, kuma çocuğu, kumalı, kuman, kumanda, kumanda, kumanda, kumanda hildan dest xwe, kumanda kirin, kumanda vermek, kumandalı, kumandan, kumandanlık, kumandar, kumandar, kumandarî, kumandarî, kumanya, kumanya, kumanya, kumar, kumar oynamak, kumar oynatmak, kumarbaz, kumarbazlık, kumarcı, kumarcılık, kumarhane, kumarhaneci, kumarhanecilik, kumaş, kumaş, kumaş boyası, kumaş çeşitleri, kumasız, kumbara, kumbaracı, kumbarahane, kumbed, kumbed, kumbet, kumbir, kumbir, kumbirk, kumbirk, kumçatı, kumcu, kumcul, kumculuk, kumda oynamak, kumê (yekî) kirin çavan, kumê (yekî) sor bûn, kumê belo li serê celo, yê celo li serê belo, kumê bênamûsiyê dayîn serê xwe, kumê bêxîretiyê kişandin serê xwe, kumê keçel, eyba veşartî, kumê min ji rastiyê qetiyaye, kumê rezîltiyê danîn serê xwe, kumê sor, kumê xwe avêtin hewa, kumê xwe bi xweliyê ve danîn serê xwe, kumê xwe danîn ber xwe, kumê xwe li serê xwe girtin, kumê xwe tel bigire!, kumê xwe tel danîn, kumê xwe xwar kirin, kumê yekî li serê yekî din bûn, kumêd, kumêl, kumêt, kumet (i), kumet (ii), kumeyt, kumeyt, kumeyti, kumî, kumik, kumik, kumik, kumik, kumik (ii), kumik (iv), kumik (v), kumikê qadî, kumikê xwe bi serê xwe de bidewisîne, kumisandin, kumişandin (i), kumişandin (ii), kumişandin/dikumişîne/ bikumişîne, kumişîn, kumişîn, kumisîn, kumişîn (i), kumişîn (ii), kumişîn , kumişîn/dikumişe/bikumişe, kumiss kumys, kumk, kumkanê, kumkirî, kumkuma, kumkumandin, kumkumî, kumkumîn, kumla, kumlama, kumlamak, kumlu, kumlu, kumlu toprak, kumlu top­rak, kumluk, kummel, kummer, kummer erdulden, kummer ertragen, kummer haben, kummervoll, kumo tu li vir bisek!, kumorî, kumpanya, kumpanya, kumpanya, kumpas, kumpas, kumpas kurmak, kumpiyale, kumqeşa, kumral, kumrallık, kumreh, kumreş, kumreş, kumreş bûn, kumreşbûn, kumreşî, kumreşî, kumreşî kirin, kumreşî kirin, kumreşik, kumrib, kumru, kumru, kumsal, kumsal, kumsallık, kumse, kumsor, kumsorik, kumsuz, kumuç, kumul, kumulus, kumulus, kumuşîn, kumûşk, kumzir, kumzirî, kumzirx, kumzirx, kumzirx, kun, kun, kun, kun, kun, kun, kun, kun pir gir e pîne nagire, kun û kundêl, kun û kundêl kirin, kun (i), kun (iii), kun (iv), kun bûn, kun bûn, kun bûn, kun kirin, kun kirin, kun kirin , kun kun kirin, kuna derziyê de lê gerîn, kuna morîyan, kunandin, kunar, kunawder, kunbir, kunbizîrç, kunbûn, kunbûn, kunbûyî, kunbûyîn, kunc, kunc, kunc, kunc, kunc (i), kunc (ii), kunc girtin, kunc û qulûr, kuncal, kuncandin, kuncandin, kuncandin (i), kuncandin (ii), kuncandin (iii), kuncdank, kunce, kuncên, kuncere, kuncere, kuncere, kuncgirtin, kuncî, kuncî, kuncî, kuncî, kuncî, kuncî, kuncik, kunçik, kuncik, kuncîkerk, kuncikîtî, kunciknivîs, kuncil, kuncîn, kuncîn, kuncîn (i), kuncîn (ii), kuncin (iii), kuncîn (iii), kuncinandin, kuncinîn, kuncinîn, kuncir, kuncirandin (i), kuncirandin (ii), kuncire, kuncirîn (i), kuncirîn (ii), kuncnivîs, kuncnivîs, kuncnivîsar, kunco, kuncûr, kund, kund, kund, kund, kund, kund, kund (i), kund (ii), kund dibêje, ez ew qas im, lê aqile min jî ew qas e, kund li ser (...) xwendin, kunda, kundak, kundak (bezi), kundak sokmak (veya kundak koymak), kundakçı, kundakçılık, kundaklama, kundaklamak, kundaklanmak, kundaklayış, kundaklı, kundaksız, kundane, kundarî, kundayî, kunde, kunde, kunde, kundê bor, kundê gora, kundê hevîr, kundê kor, kundê şaxdar, kundê şevê, kundê sevê, kunde/-in, kundebebû, kundêl, kundêle, kundês, kundêz, kundgir, kundgirî, kundî, kundig, kundîl, kundîl, kundîl, kundin, kundir, kundir, kundir, kundir, kundir, kundir axivî!, kundir bot/n, kundir derketin, kundir xeber da!, kundira zivistanê, kundirandin, kundirbûn, kundirbûnî, kundirê avî, kundirê avî, kundirê beravê, kundirê dagirtî, kundirê girîtî, kundirê mîran, kundirê mîranî, kundirê mîranî, kundire mîranî, xweştir e ji şekir û şîranî, kesek tehma kundir hilneanî, xeynî arşiya romanî, kundirê qerewe, kundirê qerewe, kundirê reş, kundirê res, kundirê şamî, kundirê serî, kundirê sîrîn, kundirê stûreq, kundirê stûreq, kundirê tirşê, kundirê tirsê, kundirê vala, kundirê vala bûn, kundirên sorkirî, kundirfiroş, kundirfiros, kundirî, kundirî avî, kundirî kirin, kundirî qerewe, kundirîn, kundirmast, kundiro jî gotina xwe got, kundiro jî gotina xwe got, kundirok (i), kundirok (ii), kundirokî, kundiroşk, kundirtî, kundirtî kirin, kundirvala, kundîyez, kundkî rûniştin, kundol, kundura, kundura, kunduracı, kunduracılık, kunduz, kunduz, kunduz, kune, kunê hurçê, kunê maran, kune-, kunebace, kunebebû, kunederzî, kunefe, kunefe, kunefêl, kunek ava sar li ser dilê xwe reşandin, kunemêrî, kunemisk, kunemorî, kunende, kunende, kunende, kunenden, kunendetî, kunêr, kunêr, kunêr, kunêr, kunêrî, kunerovî, kunesim, kunesima nîr, kunêz, kung, kung (i), kungfu, kungî, kungî, kunhestî, kunhirç, kunhirç, kunî hebîbê ehmeda, kunifte, kunik, kunik (i), kunik (ii), kunik (iii), kunik (iv), kunik (v), kunikdar, kunikdar, kunikî, kunikî, kunîle, kunîledar, kunişkî, kunîyez, kunk, kunk, kunk (i), kunk (ii), kunker, kunker, kunker, kunkere, kunkere, kunkerevan, kunkerî, kunkî, kunkî kirin, kunkiraw, kunkirî, kunkirin, kunkirin, kunkirin, kunkulav, kunkun, kunkun bûn, kunkunbûn, kunkunî, kunkunî, kunkunî, kunkunî bûn, kunkunî bûn, kunkunî kirin, kunkunî kirin, kunkunîbûn, kunkunîbûn, kunkunîbûyî, kunkunîkirî, kunkunîkirin, kunkunîkirin, kunkunîtî, kunkunoşk, kunkunosk, kunkunoşkî, kunkunoskî, kunmişk, kunmorî, kunmûrî, kunoj, kunojane, kunojî, kunrim, kunrimkirin, kunrirandin, kunrovî, kunrovî, kunst, kunst und fertigkeit, kunstfertig, kunstfertigkeit, kunstgewerbe, kunstgriff, kunt, kuntik, kuntîle, kunuzi, kunye, kunza, kunzeyn, kunzîr, kup, kupa, kupa (i), kupa (ii), kupal, kupandin, kupekup, kupeşte, kupeşte, kupfer, kupîn, kupînî, kupînoz, kupkuru, kupkuru, kupkuru etmek, kupkuru kalmak, kupkuru olmak, kuple, kupon, kupon, kupon, kupon, kuppel, kupplung, kuprî, kupür, kuqk, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur (i), kur (i), kur (ii), kur (ix), kur (v), kur (vi), kur bî bi bavê xwe de, kur bî pê de, kur bûn (ii), kur ji hinavê, bira ji bavê, kur kirin, kur kirin, kur kirin, kur kirin, kur kirin, kur mezin bû, xem mezin bû, kur sıpa, kur tovil e nevî kakil e, kur û kem, kur û kem bûn, kur û kem kirin, kur û kemî kirin, kur û lûs, kur û tazî, kur û zarî, kur yapmak, kura, kura, kura çekme, kura çekmek, kura efradı, kurabiye, kurabiye, kurabiye gibi, kurabiyeci, kurabiyecilik, kuracı, kurad, kurada, kuraĝa, kurak, kurak arazi, kurakçıl, kuraklık, kural, kural, kural dışı, kural dışı olmak, kural dışılık, kurala aykırılık, kuralcı, kuralcılık, kuraldışı, kurallaşma, kurallaşmak, kurallaştırma, kurallaştırmak, kurallı, kurallı, kurallı fiil, kurallı fiil, kuralsız, kuralsız, kuralsız fiil, kuralsız fiil, kuram, kuram, kuramcı, kuramcılık, kuramlaştırma, kuramlaştırmak, kuramsal, kuran, kuran çarpsın (veya ekmek çarpsın!), kuran-ı kerim, kurana basıp yemin etmek, kurandin, kurane, kuranî, kurani kerim, kuranikerim, kurap, kurap, kurap, kurap, kuraptî, kurası olmak (herhangi bir yılın), kurat, kurator, kuratorî, kurayî, kurayî, kurbağa, kurbağa, kurbağa adam, kurbağacık, kurbağalama, kurbağalar, kurban, kurban, kurban bayramı, kurban edilmek, kurban etmek, kurban etmek, kurban gitmek, kurban kesmek, kurban olayım, kurban olmak, kurban olmak, kurban olmak (birine), kurban vermek, kurbanlık, kurbanlık koyun (gibi), kurbash, kurbav, kurbeln, kurbeşik, kurbesik, kurbeşk, kurbeşk, kurbeşk, kurbesk, kurbûn, kurbûn, kurbûn (i), kurbûn (ii), kurbûyî, kurbûyîn, kurca, kurca çıbanı, kurcalama, kurcalamak, kurcalanmak, kurcalayış, kurçatovyum, kurçatovyûm, kurçî, kurcirk, kurçomê gihê, kurd, kurd, kurd, kurd, kurd, kurd, kurd, kurd, kurd bûn, kurd bûn, kurd kirin, kurd kirin, kurd kirîn, kurd olojî, kurd, kurdish, kurd. baseball, kurdandî, kurdandî, kurdandin, kurdandin, kurdandin, kurdandin, kurdane, kurdane, kurdane, kurdane, kurdanî, kurdax, kurdayetî, kurdayetî, kurdayetî, kurdayetî, kurdayetî, kurdayetî, kurdayî, kurdbûn, kurdbûn, kurdbûnî, kurdbûnî, kurdbûyî, kurdbûyî, kurddost, kurddost, kurddostî, kurde, kurdela, kurdele, kurdele, kurdemîr, kurdentum, kurdeşen, kurdeşen kelebeği, kurdewan, kurdewar, kurdewarî, kurdewarî, kurdewarî, kurdewarî, kurdewarî, kurdewarî, kurdewarî, kurdayetî, kurdewer, kurdewerî, kurdewerî, kurdhez, kurdhez, kurdhez, kurdhiz, kurdî, kurdî, kurdî, kurdî, kurdî, kurdî, kurdî, kurdî (ii), kurdî , kurdî bûn, kurdî hîcazkar, kurdî kirin, kurdî kirin, kurdi nerway, kurdî, halê xwe werdî, kurdî-erebî, kurdî-kirîlî, kurdî-krîlî, kurdî-latînî, kurdîaxêv, kurdîaxêw, kurdîaxiv, kurdîaxiv, kurdîaxivî, kurdîbêj, kurdîbûn, kurdîfîkasyon, kurdik, kurdikê kerik, kurdîkirî, kurdîkirin, kurdîkirin, kurdin, kurdînas, kurdînasî, kurdînî, kurdînî, kurdînivîs, kurdînivîsî, kurdio, kurdîparêz, kurdîparêzî, kurdîpeyiv, kurdîpeyiv, kurdîpeyivî, kurdisch, kurdische hose, kurdische weste, kurdischer kegelförmiger hut, kurdisches neujahr, kurdisches neujahrfest, kurdish, kurd, kurdistan, kurdistan, kurdistan, kurdîstan, kurdistan, kurdistan, kurdistan, kurdistan, kurdistan, kurdistan, kurdistan, kurdistana bakur, kurdistana başûr-rojava, kurdistana iraqê, kurdistana rojava, kurdistana tirkiyeyê, kurdîstanê ma, kurdistanî, kurdistanî, kurdistanî, kurdistanî, kurdistanîtî, kurdîtî, kurdîtî, kurdîtî, kurdiya başûrî, kurdiyane, kurdiyetî, kurdîzan, kurdîzan, kurdîzan, kurdîzanî, kurdîzanî, kurdîzanî, kurdîzar, kurdîzarî, kurdîziman, kurdîziman, kurdîziman, kurdîzimanî, kurdkî, kurdki, kurdkî, kurdkî, kurdkirî, kurdkirî, kurdkirin, kurdkirin, kurdkuje, kurdmancî, kurdnas, kurdnas, kurdnas, kurdnas, kurdnasî, kurdnasî, kurdnasî, kurdnasî, kurdnîjad, kurdnişîn, kurdnivîser, kurdo, kurdolog, kurdolog, kurdolog, kurdolojî, kurdolojî, kurdonde, kurdondeyî, kurdparêz, kurdparêz, kurdparêz, kurdparêzî, kurdparêzî, kurdparêzî, kurdperest, kurdperest, kurdperest, kurdperestî, kurdperestî, kurdperestî, kurdperwer, kurdperwer, kurdperwer, kurdperwer, kurdperwerî, kurdperwerî, kurdperwerî, kurdşinas, kurdşinasî, kurdujo, kurdûnda, kurdûnde, kurdûnde, kurdunu kır­mak, kurdurmak, kurdurtmak, kurdzan, kurdzan, kurdzanî, kurdzanî, kurdzanîn, kurdziman, kurdziman, kure, kurê, kure, kure (i), kure (ii), kurê (keça) meriv û însanan bûn, kurê bavan, kurê bavê (yekî) bûn, kurê bavê min, kure bêdewlet, ji bal bavê xwe derket, paşî çû bû şivanê berazan, kurê bêwar, çav li der, kurê kor hiseyn paşa bûn, kurê kûçikê, kurê mino, ne ji mino, roja koçê barê mino, kurê qurqurbegê, kurê şahqurdî miriye, pira heqiyê şikestiye, kurê xwedê bûn, kurebav, kurebeşk, kurêbeşk, kureder, kurêf, kureg, kurek, kureke, kurekeçelok, kurên bavê hev bûn, kurena, kurepist, kurepist, kurepistî, kuresork, kurêtî, kurêxelkê, kureza, kurezan, kurezaza, kurfût, kurfût, kurgan, kurgel, kurgu, kurgucu, kurguculuk, kurgulama, kurgulamak, kurgusal, kurheval, kurhilî, kurhilî, kuri, kurî, kurî, kurî, kuri, kurî (i), kurî (iv), kurî anîn, kurî avêtin, kurî ya derziyê de derbas kirin, kurîanîn, kuriçk, kuriçkî, kurik, kurîk, kurik, kurîk, kurik, kurik, kurîk (i), kurik (i), kurik (ii), kurik (iii), kurik (iv), kurik (v), kurîk anîn, kurîk anîn, kurîkanîn, kurîkê kerê, kurikê reben, kurikfiroş, kurikfiroşî, kuriktî, kurîmisk, kurîn, kurîn (i), kurîn (ii), kurinc, kurinc, kurinc, kurincî, kurincî, kurincî, kurindora keran, kurînî, kurînî, kurînî (i), kurîş, kuris, kurisandî, kurisandin, kurisandin, kurisandin, kurisandin/dikurisîne/ bikurisîne, kurisî, kurisî, kurisîn, kurisîn, kurisîn/dikurise/bikurise, kurîşk, kurîşk, kurişk, kurisk, kurîşk (i), kurîşk (ii), kurîşk (iii), kurîşk (iv), kurîşk (v), kurîşkbûyî, kurîşkî, kurîşkî, kuriskî, kurîşkî (i), kurîşkî (ii), kurîşkî kirin, kurîşkî kirin, kuriskî kirin , kurîşkîkirin, kurîşkîkirin, kuriskîkirin, kurît (i), kurît (ii), kurîtî (i), kurîtî (ii), kurîtî (iii), kuritik, kurîya derziyê, kurîyê hespê, kurîyê kerê, kuriyum, kurizandin, kurizîn, kurk, kurk, kurk, kurk, kurk, kurk, kurk (i), kurk (ii), kurk (iii), kurk (iv), kurk bûn, kurk bûn, kurk ketin, kurk ketin, kurkandin, kurkbûn, kurkbûn, kurkbûyî, kurkdar (i), kurkdar (ii), kurkê memê qebe ye, tiştek di bin de heye, kurke, kurkekurk, kurker, kurker, kurkerî, kurkerik, kurkerikî, kurkfiroş, kurkfiroş, kurkfiroşî, kurkî, kurking, kurkirî, kurkirî, kurkirî, kurkirîbûn, kurkirin, kurkirin, kurkirin, kurkirin, kurkketî, kurkketin, kurkketin, kurkor, kurkum, kurkupe, kurkur, kurkure, kurkurik, kurkurîk, kurkurik, kurkurk, kurkurrik, kurkusandî (i), kurkusandî (ii), kurkusandin, kurkusandin (i), kurkusandin (ii), kurkusîn (i), kurkusîn (ii), kurkusok, kurkusokî, kurkusokîbûn, kurkvan, kurkvan, kurkvanî, kurkvanî, kurlağan, kurm, kurm, kurm, kurm, kurm, kurm (tiştek) hêrandin, kurm ketin (tiştekî), kurm lê xistin, kurm û kês yara bere ve, kurm di serê (yekî) de livîn, kurm ên xwe şikandin, kurm jê çûn, kurm jê hilanîn, kurm jê neçûn, kurm ketin qafê (yekî), kurm kişîn berû, kurm lê bûn, kurm sidê rahiştin, kurm şikandin, kurm tê de gerîn, kurm û kêziken newalan, bime kevaniyan malan, kurm û tebîet, kurm û tebîet û tel, kurm û tebîetê (yekî), kurm û xûyên (...), kurm xwedî kirin, kurma, kurma, kurma, kurmaca, kurmak, kurmal, kurmam, kurmam, kurmam, kurmam, kurmamîtî, kurmamîtî, kurmamtî, kurmanc, kurmanc, kurmanc, kurmancî, kurmancî, kurmancî, kurmancî, kurmancî têr e, xew jê re çi ye, kurmancîaxêv, kurmancîaxiv, kurmancîaxivî, kurmancînas, kurmancînasî, kurmancîpeyiv, kurmancîpeyivî, kurmancîya başûr (naverast an jî xwarû), kurmanciya navendî, kurmanciya reşbelek, kurmanciya rojavayî, kurmanciya rojhilatî, kurmancîzan, kurmancîzanî, kurmancîzar, kurmancîzarî, kurmancîziman, kurmancîzimanî, kurmanckî, kurmarî, kurmatîx, kurmay, kurmay başkanı, kurmay başkanlığı, kurmaylık, kurmê (...) hatin (yekî), kurmê (...) kirin, kurmê (tiştekî) hatin (yekî), kurmê (tiştekî) hatin mirov, kurmê (wan) çûn ser hev, kurmê (xûyê an jî tebîetê) xwe xweş kirin, kurmê (yekî) jê çûn, kurmê (yekî) jê naçe heta mirinê, kurmê (yekî) jê neçûn, kurmê (yekî) ketin, kurmê (yekî) zanîn, kurmê bêariyê dev ji pesîra (yekî) bernedan, kurmê daran, kurmê darê ne ji darê be dar kurmî (an jî xera) nabe, kurmê erdê, kurmê fêkî, kurmê geleviziyan hatin (yekî), kurmê hev kirin, kurmê hevrîşim, kurmê hevrîsim, kurmê mêweyan, kurmê mirovan zû bi zû jê naçe, kurmê pîs, kurmê qozan, kurmê qozan, kurmê rûviyan, kurmê şîrî heta pîrî, kurmê xwe dan (tiştekî), kurmê xwe dan serê, kurmê xwe şikandin, kurmê xwe terikandin, kurmekej, kurmên (yekî) pê girtin, kurmet, kurmet, kurmet, kurmet, kurmetî, kurmetî, kurmetik, kurmêwk, kurmexwarî, kurmî, kurmî, kurmî, kurmî, kurmî (i), kurmî (ii), kurmî berfê, kurmî bûn, kurmî bûn, kurmî bûn (i), kurmî bûn (ii), kurmî kirin (i), kurmî kirin (ii), kurmî rîger, kurmîbûn (i), kurmîbûn (ii), kurmîbûyî (i), kurmîbûyî (ii), kurmîbûyîn (i), kurmîbûyîn (ii), kurmik, kurmik, kurmik, kurmîk, kurmik, kurmik (i), kurmik (iii), kurmikê berfê, kurmikê bindeqan, kurmikê devçengelî, kurmikê devçengelî, kurmikê kitêban, kurmikê mêweyan, kurmikê mûyokî, kurmikê panik, kurmikê pehn, kurmikê pehn, kurmikê pehnik, kurmikê porikî, kurmikê qozan, kurmikê rodiyan, kurmikê tayokî, kurmikên mûyokî, kurmikên penikî, kurmikên tayokî, kurmikên tayokî, kurmîkirî, kurmîkirin (i), kurmîkirin (ii), kurmîr, kurmîtî, kurmizk, kurmnas, kurmnasî, kurmok, kurmorî, kurmorî, kurmorî, kurmorî biketa bin piyê (yekî) nedipelaxt, kurmorî lê negeriyaye, kurmoriyên keran, kurmxane, kurmxur, kurmxwer, kurmzan, kurmzanî, kurn, kurn, kurn, kurn, kurna, kurna, kurnalı, kurnas, kurnasî, kurnasız, kurnaz, kurnaz, kurnaz po­litikacı, kurnazca, kurnazlık, kurnemal, kurnesî, kurnik, kurnîşk, kurnîşk, kurnuk, kurnûş, kurnûş birdin / kêşan, kuro, kurofe, kuron, kuron, kuron, kurore, kurosk, kurostik, kurp, kurp, kurr, kurr, kurr bûn, kurr kirin, kurra şadibû, kurram, kurranî, kurrap, kurraxa, kurrbûn, kurrbûyî, kurre, kurrheval, kurrhevalane, kurrhevalî, kurrhilî, kurrî, -ye, kurrik, kurrik, kurrik anîn, kurrik bûn, kurrikbûn, kurrikbûyî, kurrikî, kurrikkirî, kurrikkirin, kurrimîn, kurrîn, kurrkirî, kurrkirin, kurrmam, kurrmet, kurrmîr, kurrmîrane, kurrmîrî, kurro, kurrwunde, kurrxal, kurrxalet, kurs, kurs, kurs, kurş, kurs, kurs, kurs (i), kurs (i), kurs almak, kurs dîtin, kurs dîtin, kurs girtin, kurs girtin (an jî stendin), kurs görmek, kursağında kalmak, kursak, kursaklı, kursaksız, kurşe, kurse, kurşe, kurşenegirtî, kursgirtin, kursî, kursî, kursî, kursî, kursî, kursî, kursî, kursî, kursî (i), kursik, kursîk, kursîkê dudestik, kursîpalek, kursiv, kursiv, kursiyê biteker, kursiyê hejînok, kursîyê zivirek (an jî zivirok), kursiyê zivirok, kurşo, kurso, kurşotî, kursper, kursperî, kurşun, kurşun, kurşun atmak, kurşun dök­mek, kurşun erimi, kurşun gibi, kurşun kalem, kurşun kalem, kurşun rengi, kurşun sıkmak, kurşun yağdırmak, kurşun yağmuru­na tutmak, kurşun yemek, kurşuna diz­mek, kurşuncu, kurşunculuk, kurşuni, kurşunî, kurşunlama, kurşunlamak, kurşunlanmak, kurşunlara gelesin, kurşunlaşma, kurşunlaşmak, kurşunlu, kurşunsuz, kurt, kurt, kurt, kurt, kurt, kurt, kurt, kurt birîn, kurt girtin, kurt hiştin, kurt jê behs kirin, kurt (i), kurt (ii), kurt (iii), kurt (iv), kurt ağzı, kurt baklası, kurt bilimci, kurt bilimi, kurt birîn, kurt birîn, kurt bûn, kurt bûn, kurt bûn, kurt dumanlı havayı sever, kurt gibi, kurt gibi kemirmek (veya kurt gibi yemek), kurt girtin, kurt gotin, kurt histin, kurt kapanı, kurt kirin, kurt kirin, kurt kirin, kurt kirin, kurt köpeği, kurt kuş, kurt kuzuyla gezerdi fi­kir başka başka olmasaydı, kurt ku­yusu, kurt masalı, kurt pençesi, kurt sürüsü, kurt û kirmancî, kurt û kurmancî, kurt yavrusu, kurt yemek, kurt yeniği, kurt-I, kurt-II, kurtaj, kurtaj, kurtaj bj/m, kurtaj bûn, kurtaj kirin, kurtaj kirin, kurtajkirî, kurtajkirin, kurtalan, kurtan, kurtan, kurtan, kurtan, kurtan avêtin ser piştê, kurtan dan piştê, kurtan kirin, kurtan kirin, kurtan kirin, kurtan lê kirin, kurtan qelaptin, kurtançêker, kurtandirû, kurtane, kurtane kirin, kurtanekirin, kurtanfiroş, kurtanfiroş, kurtanfiros, kurtanfiroşî, kurtanfiroşî, kurtanfirosî, kurtanî, kurtanker, kurtanker, kurtanker, kurtankerî, kurtankerî, kurtankerî, kurtankirî, kurtankirî, kurtankirî, kurtankirin, kurtankirin, kurtankirin, kurtarıcı, kurtarıcılık, kurtarılmak, kurtarılmış, kurtarım, kurtarış, kurtarma, kurtarma, kurtarma ekibi, kurtarma gemisi, kurtarma kazısı, kurtarmak, kurtarmak, kurtasî, kurtasî, kurtasî, kurtasî kirin, kurtasî kirin, kurtasîkirin, kurtasîkirin, kurtasîvan, kurtasîvanî, kurtayî, kurtayî, kurtayî, kurtayî, kurtbîn, kurtbîn, kurtbîn, kurtbîn, kurtbîn, kurtbînî, kurtbînî, kurtbînî, kurtbînî, kurtbînî tî, kurtbir, kurtbir, kurtbirî, kurtboğan, kurtbûn, kurtbûn, kurtbûn, kurtbûyî, kurtbûyîn, kurtçuk, kurtcuk, kurtçul, kurtdar, kurte, kurte, kurte, kurte, kurte, kurte (i), kurte (ii), kurte kirin, kurte kirin, kurte kirin, kurte kurmancî kirin, kurte-, kurteagahî, kurtebala, kurtebehs, kurtebêj, kurtebêj, kurtebêj, kurtebêje, kurtebêje, kurtebêjeyî, kurtebêjî, kurtebêjok, kurtebîn, kurtebine, kurtebinî, kurtebînî, kurtebir, kurtebir, kurtebir, kurtebir, kurtebir kirin, kurtebirî, kurtebirî, kurteçîrok, kurteçîrok, kurteçîrok, kurteçîroknivîs, kurteçîrrok, kurteçîrrokî, kurtedamen, kurtedamenî, kurtedaw, kurtedawên, kurtedawênî, kurtedawî, kurtedaxuyanî, kurtedem, kurtedem, kurtedem, kurtedem, kurtedemek, kurtedîdarî, kurtedîrok, kurtefilm, kurtefîlm, kurtefilmane, kurtefilmî, kurtefilmvanî, kurtegêjen, kurtegotar, kurtegotar, kurtegotin, kurtegotin, kurtegotin, kurtehelbest, kurtehî, kurtejiyan, kurtejîyan, kurtek, kurtek, kurtek, kurtek, kurtekiras, kurtekirî, kurtekirin, kurtekirin, kurtekirin, kurtekîte, kurtekurt, kurtekurt kirin, kurtêl, kurtêl, kurtêl, kurtêle, kurtelêgerîn, kurtelêkolîn, kurteling, kurtelîstik, kurtêlxur, kurtêlxur, kurtêlxur, kurtêlxûrane, kurtêlxurî, kurtêlxurî, kurtêlxurî, kurtêlxurî kirin, kurtêlxurî kirin, kurtêlxurîkirin, kurtêlxwarî, kurtêlxwer, kurtêlxwer, kurtêlxwer, kurtêlxwerane, kurtêlxwerî, kurtemil, kurtenav, kurtenav, kurtenavî, kurtenirxan, kurtenirxan, kurtenirxandin, kurtenivîs, kurtenivîs, kurtenûçe, kurtenûçe, kurtepêl, kurtepêşek, kurtepeyam, kurtepeyv, kurtepeyv, kurtepeyvî, kurtepist, kurtepist, kurtepist, kurtepist kirin, kurtepistî, kurteqamûs, kurterê, kurterê, kurterê çûn, kurterêçûn, kurteserhatî, kurteserîn, kurteşev, kurtetarîx, kurtetenore, kurteveguhastin, kurtevekolîn, kurtewext, kurteyî, kurteyî, kurtgirtin, kurtgotin, kurtî, kurtî, kurtî, kurtî, kurtî kirin, kurtî tî, kurtik, kurtik, kurtik, kurtik (i), kurtik (iii), kurtik (iv), kurtik û mesîl, kurtikfiroş, kurtikfiroş, kurtikfiros, kurtikfiroşî, kurtikfirosî, kurtikî, kurtikî, kurtikî, kurtîkirî, kurtîkirin, kurtikîtî, kurtikker, kurtikker, kurtikker, kurtikkerî, kurtikkerî, kurtikkerî, kurtikrawe, kurtîl, kurtîle, kurtîle, kurtîle-, kurtîlkuj, kurtîlkujî, kurtim, kurtitî, kurtjîn, kurtker, kurtker, kurtkirî, kurtkirî, kurtkirî, kurtkirin, kurtkirin, kurtkirin, kurtkirin, kurtkirinî, kurtlandırma, kurtlandırmak, kurtlanma, kurtlanmak, kurtlar gibi, kurtlaşmak, kurtla­rını dökmek, kurtlu, kurtluca, kurtluk, kurtole, kurtsuz, kurtûkirmancî, kurtulma, kurtulma, kurtulmak, kurtulmak, kurtulmak (bir şeyden, bir kimseden), kurtulmalık, kurtuluş, kurtuluş, kurtuluş savaşı, kurtuluşçu, kurtuluşçuluk, kurtûn, kurtûpist, kurtûpist, kuru, kuru, kuru ayaz, kuru başına kalmak, kuru çeşme, kuru dere, kuru deri, kuru duvar, kuru ekmek, kuru filtre, kuru gıda, kuru gürültü, kuru gürültüye pabuç bırakmamak, kuru hasır (veya kuru ki­lim) üstünde kalmak, kuru hava, kuru iftira, kuru kafa, kuru kahve, kuru kahveci, kuru kahvecilik, kuru kalabalık, kuru kemik, kuru köfte, kuru kuruya, kuru kuyu çala, kuru meyve, kuru öksürük, kuru pasta, kuru pasta, kuru pil, kuru sıkı, kuru soğan, kuru soğan kabuğu, kuru soğuk, kuru söz, kuru tahtada kalmak, kuru tarım, kuru temizleme, kuru temizleyici, kuru üzüm, kuru üzüm, kuru üzüm mevsimi, kuru yaprak, kuru yemiş, kuru yemişçi, kurûbesik, kurubeşk, kurûbeşk, kurucu, kuruculuk, kuruda kalmak, kuruf, kurufte, kurufte, kurul, kurulama, kurulamak, kurulanış, kurulanma, kurulanmak, kurulma, kurulmak, kurultay, kurulu, kuruluk, kuruluk, kurulum, kuruluş, kuruluş (tesis), kurum, kurum, kurum (i), kurum (ii), kuruma, kuruma, kurumak, kurumak, kurumlandırmak, kurumlanış, kurumlanma, kurumlanmak, kurumlan­mak (veya kurulmak), kurumlaşma, kurumlaşmak, kurumlaştırma, kurumlaştırmak, kurumlu, kurumlu (i), kurumlu (ii), kurumlu olmak, kurumsal, kurumsuz, kurumsuz (i), kurumsuz (ii), kurumsuz (iii), kurumuş kütük parçası, kuruntu, kuruntucu, kuruntulu, kuruntusuz, kuruntuya kapılmak, kurunun yanında yaş da yanar, kuruş, kuruş, kurûsek, kurûsekî, kurûsekî bûn, kurûsekî man, kurûsekîbûn, kurûsekîtî, kurusîyayene, kuruşlandırmak, kuruşluk, kurusnayene, kurusnîyayene, kuruşu kuruşuna, kurut, kurutaç, kurutma, kurutma, kurutma kabı, kurutma kâ­ğıdı, kurutmak, kurutmak, kurutmalık, kurutucu, kurutulma amacıyla meyve serilen yer, kurutulmak, kurutulmuş armut, kurutulmuş elma, kurutulmuş kayısı, kurutuş, kuruyan çay, kuruyan dere, kuruyuş, kurve, kurve machen, kurven, kurwunde, kurx, kurxal, kurxal, kurxal, kurxal, kurxalet, kurxalîtî, kurxaltî, kurxaltî, kurxaltî, kurxaltî, kurxaltîbûn, kurxaltîbûn, kurxaltîk, kurye, kurye, kurye, kurye, kuryelik, kuryetî, kuryetî, kuryetî, kuryeyî, kurz, kurz gesagt, kurze ausdehnung, kurze schnur stück, kurze zeit des nachmittagsgebetes, kurze zusammenfassung, kurze, bortenbesetzte jacke mit schlitzärmeln, kurzer ausschnitt, kurzer regenguss, kur’a, kur’a çekmek, kur’ac, kuş, kuß, kuş, kuş, kus, kuş, kuş bakışı, kuş başı, kuş başılı, kuş beyinli, kuş bilimci, kuş bilimi, kuş burnu, kuş dili, kuş dışkısı, kuş ekmeği, kuş fiği, kuş fiği, kuş figi, kuş gibi, kuş gibi çırpınmak, kuş gibi uçup gitmek, kuş gibi yemek, kuş gömü, kuş gübresi, kuş gübresi, kuş kadar canı olmak, kuş kadar yemek, kuş kafesi gibi, kuş kanadı, kuş kanadıyla gitmek, kuş kirin, kuş kirin, kuş lokumu, kuş mu konduracak?, kuş otu, kuş palazı, kuş pisliği, kuş sapanı, kuş sürüsü, kuş sürüsü, kuş sütü, kuş sütü eksik olmamak, kuş sütü ile beslemek, kuş sütünden başka her şey var, kuş tüyü, kuş tüyü gibi, kuş tuzağı, kus û fis, kuş uçmaz kervan geçmez, kuş uçurmamak, kuş uykusu (veya tavşan uykusu), kuş üzümü, kuş yemi, kusa, kusa, kuşa benzemek (veya kuş dönmek), kuşa, kuşad, kusad, kuşade, kuşak, kuşak, kuşak bağlamak, kuşak çeşitleri, kuşak üzerine bağlanan bir çeşit kemer, kuşaklama, kuşaklamak, kuşaklı, kuşaksız, kuşam, kuşamlı, kusan, kusan, kuşandin, kuşane, kuşanılmak, kuşanış, kuşanma, kuşanma (kuşak, fişeklik vb. için), kuşanmak, kuşanmak (kuşak, fişeklik vb. için), kuşannıp giyinmek, kuşantı, kuşariş, kuşatılmak, kuşatılmış, kuşatılmışlık, kuşatma, kuşatmacı, kuşatmak, kuşbakışı, kuşbaşı, kuşbaşı et, kuşbaz, kuşburnu, kuşburnu, kuşburnu ağacı, kuşçu, kuşçuluk, kuşdili, kuşe, kuse, kuşek, kuşekî, kuşekî kirin, kuşekmeği, kuşekuş, kuşekuş kirin, kuşekuşkirin, kuşet, kuşet, kuşetî, kusetî, kuşetli, kuşetsiz, kuşgömü, kuşhane, kuşî, kusî, kuŝi, kuşik, kusik, kuşim, kuşim, kuşim kirin, kuşimkirin, kuşîn, kuşîn, kuşîn (i), kuşîn (ii), kuşinde, kuşinde, kuşindetî, kusine väterlicherseits, kusîp, kusk, kuşk, kusk, kusk, kuşkanadı, kuşke, kuşker, kuskî, kuskî, kuşkirazı, kuşkirî, kuşkirin, kuşkirin, kuşkonmaz, kuşkonmaz, kuşku, kuşku, kuşku belirteci, kuşku beslemek (veya kuşku duymak), kuşku uyanmak, kuşkucu, kuşkuculuk, kuşkulandırma, kuşkulandırmak, kuşkulanma, kuşkulanmak, kuşkulanmak, kuşkulu, kuşkulu, kuskun, kuskun, kuskun üstü, kuşkunlu, kuşkunsuz, kuskunu düşük, kuşkûr, kuskus, kuskus, kuskus pilavı, kuskusandî (i), kuskusandî (ii), kuskusandîbûn, kuskusandin, kuskusandin, kuskusandin (i), kuskusandin (ii), kuskusandin/dikuskusîne/bikuskusîne, kuşkuşe, kuşkuşetî, kuskusî, kuskusî (i), kuskusî (ii), kuskusîn (i), kuskusîn (ii), kuşkusuz, kuşkuya düşmek, kuşlak, kuşlar, kuşlokumu, kuşluk, kuşluk yemeği, kuşm, kusma, kusmak, kusmak, kuşmar, kusmuk, kusmuk, kuşne, kuşne, kusne, kuşne bûn, kuşne bûn, kuşne kirin, kuşnebûn, kuşnebûn, kuşnebûyî, kuşnebûyîn, kuşnekirî, kuşnekirin, kuşnetî, kuşnetî kirin, kuşnikî, kusp, kusp, kusp (i), kusp (ii), kusp (iii), kusp bûn, kusp bûn, kusp kirin, kusp kirin, kuşpalazı, kuşpalazı, kuspbûn, kuspbûn, kuspe, kuşpenane, kuşpene, kuşpene, kuspene, kuşpene bûn, kuşpene bûn, kuşpene kirin, kuşpene kuşpene, kuşpenebûn, kuşpenebûn, kuşpenebûyî, kuşpenebûyîn, kuşpenekirî, kuşpenekirin, kuşpenetî, kuşpenetî, kuspenetî, kuşpenetî kirin, kuşpenetî kirin, kuşpenetîkirin, kuşpenî, kuşpenî kirin, kuspik, kuspik, kuspkirin, kuspkirin, kuspo, kuss, kuşsütü, kustah, kustan, kuştar, kuştar, kuştar, kustar, kuştar kirin, kuştargeh, kuştargeh, kuştarî, kuştarî, kustarî, kuştarî kirin, kuştarî pêk anîn, kuştarker, kuştarker, kustarker, kuştarkerî, kuştarkerî, kustarkerî, kuştarkî, kuştarkirî, kuştarkirin, kustayene, kuştbendan, kuşte, kuşte, kuşte, kuste, kuşte kirin, kuste-pist, kuştekar, kuştekarî, kuştekirî, kuştekirin, kuştera, kuştewar, kuştewarî, kustex, kustex, kustex, kustex bûn, kustex bûn, kustex bûn, kustexane, kustexbûn, kustexbûn, kustexbûn, kustexî, kustexî, kustexî, kustexî kirin, kustexkî, kuştî, kuştî, kuştî, kustî, kuştin, kuştin, kuştin, kuştin, kuştin, kustin, kuştin bi destê guran e, xwarin li firinda ye, kuştin çêbûn, kuştin dan ber çavan, kuştin kirin, kuştin li rastê, kuştin riya mêran e, kuştin/dikuje/bikuje, kuştina êşê, kuştina xwe dan ber çavê xwe, kuştina xwe dayîn ber çavên xwe, kuştinî, kuştinxwaz, kuştinxwazî, kuştinxwazî, kuştîyê (an jî kiştiyo) di ber xelkê de, kuştiyo di ber xelkê de, kuştox, kuştox, kuştoxî, kuştûbir, kuştûbir kirin, kuştûbirkirin, kusturma, kusturmak, kusturucu, kusturuş, kuştüyü, kusucu, kusuk, kusulan kan, kusulmak, kusuntu, kusur, kusûr, kusûr, kusur bulmak, kusur etmek, kusur işlemek, kusura bakma, kusura bakmamak (veya kusura kalmamak), kusura bakmayınız, kusûrat, kusûrat, kusurlu, kusurlu/eksik bırakmak, kusurluluk, kusursuz, kusursuz olmak, kusursuzluk, kusuru/eksiği kalmak, kusurunu yüzüne vur­mak, kuşüzümü, kuşyemi, kut, kut, kut, kut, kut, kut, kut kut, kut (ii), kut kirin, kut kirin, kut kirin (i), kut kirin (ii), kut kut, kut kut, kut xistin li ..., kut xwarin, kut-kut, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta bûn, kuta bûn, kuta bûn, kuta bûn, kuta bûn, kuta hatin, kuta kirin, kuta kirin, kuta kirin, kuta kirin, kuta kirin , kutabûn, kutabûn, kutabûn, kutabûn, kutabûyî, kutabûyî, kutabûyîn, kutada, kutah, kutah bûn, kutah kirin, kutahatî, kutahatin, kutahbûn, kutahî, kutahî, kutahî, kutahî lê anîn, kutahî lê hatin, kutahî pê anîn, kutahîbûn, kutahîlêanîn, kutahîlêhatin, kutahîpêanîn, kutahkirin, kutaker, kutakirî, kutakirî, kutakirin, kutakirin, kutakirin, kutakirin, kutal, kutal, kutan, kutan, kutan, kutan, kutan, kutan, kutan, kutan (yekî), kutan , kutan heq kirî, kutan nav (...), kutan pêş, kutan xwarin, kutan xwarin, kutan/dikute/bikute, kutanbar, kutanbar, kutanbarî, kutandî, kutandî, kutandî (i), kutandin, kutandin, kutandin, kutandin , kutanebûyî, kutanebûyî, kutanî, kutanxane, kutanxane, kutanxwarî, kutanxwarin, kutasî, kutasî, kutasî dan (...), kutasî lê anîn, kutasî pê dan, kutasî pê hatin, kutasîlêanîn, kutasîmayî, kutatirîn, kutayî, kutayî (i), kutayî (ii), kutayî (iii), kutayî (iv), kutayî anîn, kutayî lê anîn, kutayî pê anîn, kutayî pê dan, kutayî pê hatin, kutayîanîn, kutayîlêanîn, kutayîpêanîn, kutayîpêdan, kutayîpêhatin, kute, kutebir, kutebir lê xistin, kuteda, kutedakar, kutefir, kutek, kutek, kutek, kutek, kutek dan ber (cihekî), kutek dan berê, kutek kirin, kutek kirin, kutek kirin ber derî, kutek kirin berê, kutek li berê xistin, kutek xwarin, kutekbar, kutekbarî, kutekî, kutekî birûn avêtin ber, kutekkirî, kutekkirin, kutekliberxistî, kutekut, kutekut kirin, kutekuta dil, kutêle, kutene, kuter, kuter, kuterî, kutêşa, kutî, kutî dost û dijminê xwe dizane, kutihandin, kutik, kutîk, kutik, kutik, kutik (i), kutik (iv), kutik (v), kutik (vi), kutik (vii), kutika tapoyê, kutika tapoyê, kutike, kutikmase, kutiko awî, kutîkul, kutil, kutildew, kutilk, kutilk, kutilk, kutilka min jî ji berfo ye, kutilkê binavik, kutilkê pelaştî, kutilkê rijî, kutilkê ziwa, kutilkê ziwa, kutilkfiroş, kutilkfiroş, kutilkfiroşî, kutilkfiroşî, kutilkî, kutilkî, kutilkî, kutilkî bûn, kutilkî bûn, kutilkîbûn, kutilkîbûn, kutilkîbûn, kutilkîtî, kutilkîtî, kutilkîtî, kutilkpêj, kutilkpêj, kutilkpêjî, kutilkpêjî, kutimo, kutîn, kutîn, kutind, kutindê avî, kutindê mîran, kutiyê avî, kutiyê dewletê, kutkirî, kutkirin, kutkirin (i), kutkirin (ii), kutkut, kutkutandin, kutkutik, kutkutîn, kutkutk, kutkutok, kutkutok, kutlama, kutlama, kutlama yapmak, kutlamak, kutlamak, kutlanmak, kutlayış, kutle, kutle, kutlewî, kutleya organîk, kutleyî, kutleyîtî, kutlik, kutlik, kutlikî, kutlikîtî, kutlu, kutlu, kutlu olsun, kutlulamak, kutluluk, kutnu, kutnu, kutsal, kutsal, kutsal yer, kutsallaşma, kutsallaşmak, kutsallaştırma, kutsallaştırmak, kutsallık, kutsama, kutsamak, kutsanmak, kutsî, kutsuz, kutsuzluk, kutteln, kutu, kutu, kutu otu, kutucu, kutuculuk, kutuk, kutulamak, kutulanmak, kutulayış, kutûmit, kutup, kutup, kutup ayısı, kutup ayısı, kutup yıldızı, kutûpir, kutuplanma, kutuplanmak, kutuplaşma, kutuplaşmak, kutupsal, kutur, kuva, kuvak, kuvan, kuvan, kuvan, kuvan (i), kuvan kirin, kuvarik, kuvarik, kuvarik, kuvarikê barankî, kuvarikê bizinkî, kuvarikê hevqelîsok, kuvarikê hirçê, kuvarikê lingan, kuvarikê mfkî, kuvarikê mîkî, kuvark, kuvark, kuvark, kuvars, kuvarsit, kuveçêr, kuveyt, kuveytli, kuvî, kuvîtî, kuvkarik, kuvkarikên bazît, kuvkarikên bizinkî, kuvöz, kuvoz, kuvve, kuvveden fiile çıkarmak, kuvvet, kuvvet, kuvvet (bir şeye, birine), kuvvet almak, kuvvet bulamamak, kuvvet komutanları, kuvvet vermek, kuvvetle, kuvvetlendirici, kuvvetlendiriş, kuvvetlendirme, kuvvetlendirmek, kuvvetleniş, kuvvetlenme, kuvvetlenmek, kuvvetli, kuvvetli, kuvvetlice, kuvvetölçer, kuvvetsiz, kuvvetsiz, kuvvetsizlik, kuvvetten düşmek, kuwa, kuwanê, kuwait, kuwang, kuwanû, kuwar, kuwar, kuware, kuwark, kuwayene, kuwe, kuwêt, kuwet, kuwet, kuweta naştî, kuweta serşokê, kuweyt, kuweyt, kuwî, kuwîyayene, kuwnay, kux, kux, kux, kuxandêr, kuxandin, kuxandin, kuxandin, kuxar, kuxayene, kuxekux, kuxekux, kuxekuxkirin, kuxî, kuxî, kuxik, kuxik, kuxik, kuxik, kuxik girtin, kuxik pê girtin, kuxika hişk, kuxika nivcî, kuxika reş, kuxika ziwa, kuxikbir, kuxikgirtî, kuxikgirtî, kuxikî, kuxikî, kuxikî, kuxîn, kuxîn, kuxîn, kuxîn, kuxîn, kuxîn , kuxîn pê ketin, kuxîn/dikuxe/bikuxe, kuxînder, kuxînî, kuxînî, kuxt, kuxt habire, kuxt û zirt, kuxt û zirta (yekî) bûn, kuxte, kuxtekuxt, kuxtekuxt, kuxtekuxt pê ketin, kuxtekuxta (yekî) bûn, kuxtîn, kuxuyan, kuy, kuy, kuy, kuyruğa girmek, kuyruğu dikmek, kuyruğu ele vermek, kuyruğu kapana kısılmak, kuyruğu titretmek, kuyruğuna basmak, kuyruğuna teneke bağlamak, kuyruğunu kısmak, kuyruğunu kıstırmak, kuyruk, kuyruk, kuyruk acısı, kuyruk çekmek, kuyruk kemiği, kuyruk olmak, kuyruk omurları, kuyruk sallamak, kuyruk sokumu, kuyruk sokumu kemiği, kuyruk yağı, kuyrukçu, kuyruklama, kuyruklu, kuyruklu yıldız, kuyruklular, kuyruksallayan, kuyruksallayangiller, kuyruksokumu, kuyruksokumu, kuyruksuz, kuyruksuzlar, kuyrukyağı, kuyrukyağı, kuytu, kuytuluk, kuyu, kuyu, kuyu açmak, kuyu gibi, kuyucu, kuyuculuk, kuyudat, kuyum, kuyumcu, kuyumculuk, kuyusunu kazmak, kuz, kuz, kuz, kuz (ii), kuz dişi, kuz î lingê (yekî) bûn, kuz keresi, kuzaeybatı rüzgârı, kuzan, kuzandin, kuzandin, kuzandinewe, kuzanewe, kuzark, kuzay buz denizi, kuzay rüzgârı, kuze, kuze, kuzel, kuzel, kuzen, kuzen, kuzenane, kuzenî, kuzenli, kuzey, kuzey, kuzey batı, kuzey buz de­nizi, kuzey doğu, kuzey ırlanda, kuzey ırlandalı, kuzey kutbu, kuzey noktası, kuzey rüzgârı, kuzeybatı, kuzeybatı, kuzeybatı rüzgârı, kuzeydoğu, kuzeydoğu, kuzeydoğu rüzgârı, kuzeyli, kuzgun, kuzgun gibi, kuzgun kılıcı, kuzgun otu, kuzguna yavrusu şahin (veya anka) görünür, kuzguna yavrusu şahin görünür, kuzguncuk, kuzguni, kuzguni siyah, kuzgunkılıcı, kuzî, kuzin, kuzîn, kuzine, kuzîne, kuzine, kuzirandî, kuzirandin, kuzirandin , kuzot, kuzu, kuzu, kuzu asidi, kuzu çevirmek, kuzu çobanı, kuzu çobanlığı, kuzu dişi, kuzu gibi, kuzu gibi olmak, kuzu kesilmek, kuzu kestanesi, kuzu kulağı, kuzu kuşu, kuzu kuzu, kuzu mantarı, kuzu postuna bürünmek, kuzu sarmaşığı, kuzu sürüsü, kuzugöbeği, kuzukulağı, kuzukulağı, kuzulama, kuzulama dönemi, kuzulama dö­nemi, kuzulamak, kuzulaşma, kuzulaşmak, kuzulu, kuzuluk, kuzum, kuzum!, kuzûrîn, ...... (Lêgerîna Berfireh)