Wateya peyva komkirin
komkirinm 1. toplama, toplayış 2. mat toplama (matematikte) 3. biriktirme 4. gruplandırma, gurp oluşturma 5. kümeleme 6. top etme (yığın durumuna getirme) 7. yığma (toplama, bir araya getirme) 8. tahsil etme, para toplama
komkirinm. mat. komkerdis n.