Wateya peyva kolan
kolankolan, navteng.
1. navteng, tenge, teng (navtenga heywanê bar) 2. qolan (qûşaka piştê) m
kolanl/gh 1. kazmak, kazımak 2. kazmak (kuyu, yol vb. açmak) * bîr kolan kuyu kazmak 3. kazmak (hakketmek) 4. bj kazımak (bir organı kazıyarak almak) * kînor kolan û jê girtin çıbanı kazıyarak aldılar 5. kazılmak (tıraş etmek) 6. deşmek, eşelemek 7. oymak (sivri uçlu veya keskin bir cisimle bir şeyi yontmak) * dar kolabû û navê xwe lê nivisandibû ağacı oyarak ismini yazmıştı 8. eşelemek, kurcalamak, karıştırmak (bir konuyu araştırmak, üzerinde durmak, kurcalamak, bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışmak) * em bûyêrê mekolin baş e olayı kurcalamasak iyi olur 9. karıştırmak (diş karıştırmak) * bi dirankolkê misêwa diranên xwe dikola kurdanla dişlerini habire karıştırıyordu
m dal (omuz, omuz köprüsü, ense) * bide kolana xwe dalına al (li)
m 1. kazı, kazım 2. kazma (herhangi bir araçla toprağı açma) 3. beleme, kazma 4. kazı, hafriyat 5. kazı, hak (ağaç veya metal üzerine yazı veya resim oyma işi) 6. kirizma, kirizme 7. bj kazıma (kürtaj)
kolan1. cade, paxan 2. kuçe, ziqaq *kolan, tu carî nakevin bi ser banan
1. rêyên teng li taxan (navdêr, mê) rêyên teng yên di navbera du rêzên avahiyan re, ser her du milan, pî lawik danî ser kolanên xwe,hekîp avêt ser kolanan û çû.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: کۆلان.
Bikaranîn: Lêker: kolan kirin. Navdêr: kolankirin Rengdêr: kolankirîNêzîk, cade, kuçe, şeqamBinere.
Herwiha: tax 2. ax bi merrê rakirin Baştir: kolîn
kolanboulevard avenue, street
(bikole - dikole) to dig
street
kolv.t. to dig, dig out, research. Also see: kolandin
f. street
kolanAllee
Gasse
Schulter
Straße
kolanlg. kinitene, kenayene, kinayene
m. kinitis n.
m. kuçe, zuqaq, ziqaq n.
m. pîzebend, teng, verbend n.
m. kolane, kolik, kole, kulil, kolanîye, kuelik m.
kolanpîzebend (n), pîzebendik (n), binpîzik (n), binpîze (n), teng (n), navteng (n), kaşing (n)
kolankolan, kuçe, cadde, rê, şeqam