Wateya peyva ketin
ketinm 1. düşme (yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inme) 2. düşme (durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukardan aşağıya inme) 3. düşme (yere devrilme, yere serilme) 4. yığılma, yığılıp kalma, yıkılma (yere düşme) 5. düşme, çakılma (hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpma) 6. düşme (vücuda bol gelen giysi aşağı kayma) 7. düşme (yağma) 8. düşme (vurma, değme) 9. düşme (bir zorunluluk sebebiyle bulunduğu yerden ayrılma, gitme) 10. düşme (uğrama, kapılma) 11. düşme (bulunma) 12. düşme (kötü bir sebeple istenmeden bir yerde bulunma) 13. düşme (iş başından uzaklaşma) 14. düşme (hızı, gücü, değeri azalma) 15. düşme (çökme, düşkünleşme, yıkılma) 16. düşme (bir yere ansızın gelme, damlama, tesadüfen gelme) 17. düşme (belirli zamana rastlama) 18. düşme (fırsat çıkma) 19. düşme (savaşta savunulmaz duruma gelerek teslim olma veya şehit düşme) 20. düşme (bayağılaşma) 21. düşme (yardımcı fiil olarak; olma, olumsuz bir duruma girme) 22. girme, giriş * di her cara ketina min a fakulteyê de min ew didît fakülteye her girişimde ilk onu görürdüm 23. girme (sığma) 24. girme (yer alma, katılma) 25. girme (alma, fethetme) 26. girme (girişme, başlama) 27. girme (bulaşma) 28. girme (ağrı, sancı başlama, saplama) 29. girme (yeni bir duruma geçme, dönüşme) 30. girme (kavgaya tutuşma) 31. girme, değme, (erişme, ulaşma) 32. girme (yazılma, başlama) 33. yerleşme (çalışmak için bir yere girme) 34. yerleşme (bir yerde oturmaya, yaşamaya başlama) 35. bitkinleşme, bitkin düşme, tükenme. tükeniş (güçsüzleşme) 36. boynunu bükme (bitki için; canlılığını yitirme) 37. devrilme 38. düşkünleşme (büyük geçim sıkıntısına düşme) 39. gelme (düşme, rast gelme) 40. vurma (etkisi bir yere kadar uzanma, sokulma, yansıma, aksetme) 41. kaçma (girme) 42. düşme, boylama 43. geçme (parası geçme gibi) 44. dökülme (akar sular için; göl veya denizde son bulma) 45. inginlik, çökme (güçten düşme, yaşlanma) 46. bîtap düşme, yorgun düşme
ketinTewandî(lêker)û(navdêr, mê) (bêhemdî xwe) hatin xwarê, nizm bûn, dahatin: Ew ji ser darê ket erdê û gelek êşiya. xwe li ser piyên xwe negirtin, çûn di derekê ve: ketin hindirr ketin zanîngehê Diz ketin mala wan..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: که‌تن.
Herwiha: keftin, kevtin. Tewîn: Lêker: -kev-. Biwêj: bi hev ketin, bi ser ketin, tê ketin.
: ketî, ketober.
ji: Proto-hindûewropî: kop- (ketin) Proto-aryayî: kep- (ketin) Pûnjabî: kf- (ketin) Middle Persian: kf-, kp- (ketin) Belûçî: kep- (ketin) … ir Kurmancî: ketin, keftin, kevtin (-kev-) (ketin) Kurdî (Soranî): kewtin (-kew-) (ketin) Hewramî: kew- (ketin) (ketin) Zazakî: kewten (-kew-) Rûsî: kopat (kolandin) Yewnanî: kopto (lê dan, pê ketin) ... Çavkanî: Cheung p.234, Watkins p.43, Etymonline Hevreh: kevn
ketin(f.) fall
(jê ketin) to substract (math.), to take away
(bikeve) to fall, to enter, to penetrate
v.i. to fall. Also see: ketin li ber ..., bi ser ketin
ketinabfallen
Absturz (Flugzeug)
fallen
schwach werden
ketinm. waroginayis, sukut n.
rikewtene
m. rîkewtis n.
tng. kewtene, kotene, kutene
m. kewtis n.
ketinlêb, xap, lêhb, hîle, fêl, fen, xapandin
Tê de derbas dibe; ketin (cihekî), ketin (derekê), ketin (erdê), ketin (tiştekî), ketin , ketin agirê (yekî), ketin agirê hev û din, ketin agirekî sor, ketin ahûzarê, ketin antaqê, ketin aqilê (yekî), ketin aqilê (yekî), ketin avê, ketin axaftinê , ketin axaftinê (peyiftinê an jî xeberdanê), ketin bayê balixiyê, ketin bazara (an jî sûka) reş, ketin behra aqil, ketin belaya (yekî), ketin belayê, ketin bênimêjiyan, ketin beqê, ketin ber, ketin ber, ketin ber (tiştekî), ketin ber (…), ketin ber bayê xewneke şevan, ketin ber biçûk, ketin ber çav, ketin ber çavan, ketin ber çavê (yekî), ketin ber derê xelkê, ketin ber destan, ketin ber destê (yekî), ketin ber desten (yekî), ketin ber dilê (yekî), ketin ber dilê hev, ketin ber dilên hev, ketin ber dorê, ketin ber efûyê, ketin ber êrîşan, ketin ber gunehê (yekî), ketin ber gunehê (yekî), ketin ber halê xwe, ketin ber hemlê, ketin ber herikanê, ketin ber hev, ketin ber kar, ketin ber loman, ketin ber mitala, ketin ber mitalan, ketin ber pêla avê, ketin ber pêla bayê, ketin ber peşkan, ketin ber peşkê, jê re li hev nehatin, ketin ber rexneyan, ketin ber riya (yekî), ketin ber ruh, ketin ber şek û pekan, ketin ber sekeratê, ketin ber siya quzê xwe, ketin ber telan, ketin ber tengiyê, ketin ber welidanê, ketin ber zanê, ketin ber zarok (an jî zarû), ketin ber zê, ketin ber zekerate, ketin berê, ketin bergehê, ketin betlaneyê (an jî tetîlê), ketin bextê (yekî), ketin bextê (yekî) û xwedê de, ketin bextê yekî, ketin bin (yekî), ketin bin bandora sêrê, ketin bin bandûra yekî, ketin bin bar, ketin bin baskên (yekî), ketin bin çengê (yekî), ketin bin çengên (yekî), ketin bin çoka (yekî), ketin bin destê (...), ketin bin deyn (an jî qerz), ketin bin deynan, ketin bin emrê (yekî), ketin bin erdê, ketin bin erdê, ketin bin fermana (yekî), ketin bin hewa ewr, ketin bin heyva ewr, ketin bin kêrê, ketin bin mehra (yekî), ketin bin milê (yekî), ketin bin mineta (yekî), ketin bin mineta (yekî), ketin bin nîr, ketin bin nîrê (yekî), ketin bin qerzan, ketin bin qûna xelkê, ketin bin rê, ketin bin siya (yekî), ketin bin waman, ketin binê (cihekî), ketin binê (yekî), ketin binê (yekî), ketin binê axê, ketin binê bar, ketin binê erdê, ketin binê kêrê, ketin binî, ketin bîra (yekî), ketin bîreke bêbinî, ketin buhranê, ketin bûseyê, ketin çalakiyê, ketin çamûrê, ketin çamûrê jê derneketin, ketin çav, ketin çav xelkê, ketin çavê (yekî), ketin çavê (yekî), ketin çavên (yekî), ketin cedêla hev, ketin çekan âdet, ketin çelemê, ketin cengê, ketin cih, ketin cihê (yekî), ketin cihê xwe, ketin cilan, ketin çilê xwe, ketin çilexaneyê, ketin ciyawaziyê, ketin cizbeyê, ketin coş û xiroşê, ketin dadgehan (an jî mehkemeyan), ketin dafa (yekî), ketin dafê, ketin dafikê, ketin dar û derbê jinan, ketin darê jinan, ketin darê mêran (an jî mêraniyê), ketin darî çavên xwe, ketin defteran, ketin delabê jinan, ketin demanê, ketin derdan, ketin derdê xwarinê, ketin dereceyê, ketin dereka (yekî), ketin derî, ketin deriyê fireh, ketin deriyê teng, ketin derpê, ketin dest, ketin dest, ketin destê (yekî), ketin destengiyê, ketin devê (yekî), ketin devê (yekî), ketin devê xelkê, ketin dewreyê, ketin dewsa (yekî), ketin dilê (yekî), ketin dilê (yekî), ketin dilqê (yekî), ketin dilqê çeytên, ketin dilxişûşiyan, ketin dîrokê (mêjûyê an jî tarîxê), ketin diziya (...), ketin diziyê, ketin dorpêçê (an jî hesarê), ketin dû peşine, ketin dû rêçê, ketin dû tiştekî, ketin dudiliyê, ketin eceleyê, ketin edrê, ketin eksa hev, ketin eksa hev , ketin eksê, ketin endîşeya (...), ketin endîşeyan, ketin erdê, ketin erdê , ketin êrîşê, ketin etra (tiştekî), ketin etra canê xwe, ketin etra serê xwe, ketin etra xwe, ketin etrê, ketin faeliyetê, ketin faqa, ketin faqa (yekî), ketin faqê, ketin feqîriyê, ketin fikareyan (an jî hêsîbesan), ketin fikir û ramanan, ketin firehiyê, ketin galegalan, ketin galegalan , ketin gengeşiyê (an jî nîqaşê), ketin gerewa hev, ketin gora (yekî), ketin govendê, ketin guhê (yekî), ketin guhê kerê, ketin gumanan, ketin gumanê, ketin gûna bavê xwe, ketin gunehan, ketin halê, ketin halê (...) ..., ketin halê kûçikan, ketin halê miriyan, ketin halê xwe, ketin halekî bêhal, ketin halekî nehal, ketin halekî xerab, ketin hawirkanê, ketin haya canê xwe, ketin hayzeyan, ketin hêba canê xwe, ketin heban, ketin heban (an jî teneyan), ketin hebûban, ketin heft û heştan, ketin heleyan, ketin hemberiya hev, ketin hemla diya xwe, ketin hepsê, ketin her boyaxê, ketin heriyê, ketin hêrsê, ketin hêsîbesan, ketin hev, ketin hev, ketin hev û din, ketin hêviyan, ketin hewlê, ketin heyecanê, ketin heyra (yekî), ketin heyrê, ketin hişê (yekî), ketin hîzayê, ketin hundir, ketin hundir, ketin hundirê (...), ketin hundur, ketin iletê, ketin înadê, ketin ininê, ketin înkê, ketin inta hev, ketin inta hev, ketin înziwayê, ketin înziwayê, ketin îş, ketin jêr, ketin jor, ketin kar, ketin kar (an jî îş), ketin karê, ketin karîgeriyê, ketin kêf û eşqê, ketin kêf û zewqê û weşandin, ketin kefa destê (yekî), ketin kêfê, ketin keleha qatil batilê, ketin kemala xwe, ketin kemîna (yekî), ketin kemînê, ketin kemînê, ketin kemînê, ketin kersaxê, ketin kevçiyê (yekî), ketin kevçiyê (yekî), ketin kewarê, ketin kincan, ketin kincan, ketin kira (yekî), ketin kira (yekî), ketin kirasan, ketin kirasan, ketin kirasê hev, ketin kirasekî din, ketin kirasên hev, ketin kirê yekî, ketin kitkitan, ketin komayê, ketin koxê (an jî qulê), ketin koyê, ketin koyê, ketin kozikan, ketin kuçeyan, ketin kulîlkan, ketin kurkan, ketin kurkê, ketin kurmê (yekî), ketin l/ngh, ketin lanê, ketin lepê (yekî), ketin lepikê, ketin leyîstikê, ketin lez û bezê, ketin li ber ..., ketin lûlikkişandinê, ketin mala îletê, ketin mehkemeyan, ketin mehremiyeta (yekî), ketin mêjûyê (an jî tarîxê), ketin menopozê, ketin meraqa (yekî), ketin meraqan, ketin mesrefê, ketin meterîsan, ketin mewziyan, ketin mezel, ketin miçilgê, ketin miçilgeyê, ketin mijûlahiyan, ketin milê (yekî), ketin milê hev, ketin miqatê, ketin mitala, ketin mitalan, ketin mitaleyan, ketin nakokiyê, ketin nanê bavê, ketin nav, ketin nav (tiştekî), ketin nav axaftinê, ketin nav bizavekê, ketin nav cihan, ketin nav cihê (yekî), ketin nav daweta cinan, ketin nav dest û piyan, ketin nav dest û piyan , ketin nav dest û piyên (yekî), ketin nav dest û piyên (yekî), ketin nav dev û diranên (yekî), ketin nav diz û keleşan, ketin nav gilî û şewran, ketin nav gotina (yekî), ketin nav guran, ketin nav hev, ketin nav hev, ketin nav kitekitan, ketin nav leman, ketin nav lepan, ketin nav lepê (yekî), ketin nav livbaziyekê, ketin nav nivînan, ketin nav penceyê (yekî), ketin nav qata mirovan (an jî merivan), ketin nav rêxê, ketin nav teqereqê, ketin nav teqereqê (an jî xirecirê), ketin nav wan, ketin nava (tiştekî), ketin nava (…), ketin nava gêjgerînekê, ketin nava hev, ketin nava xelîl û celîl, ketin navbera (...), ketin navbera (...), ketin navbera nal û bizmar, ketin navê, ketin navkişandinê, ketin navmala (yekî), ketin newala weylo, ketin nîqaşê, ketin nivînê, ketin pala evcetê, ketin pas, ketin paşila (yekî), ketin paşila hev, ketin paşila hev, ketin paxila (yekî), ketin pê, ketin pencikê (yekî), ketin peravê, ketin pêş, ketin pêş, ketin pêş, ketin pêş, ketin pêşbazîyê, ketin pêşbaziyê, ketin pêşberê ..., ketin pêsîra (yekî), ketin pêsîra (yekî), ketin pêsîra hev, ketin pêsîra hev, ketin pêsîrtengiyê, ketin pêsîrtengiyê, ketin pêşiya (yekî), ketin pêşiya (yekî), ketin pêşiyê, ketin peştavêtinê (an jî qurayê), ketin pey, ketin pey, ketin pey, ketin pey (an jî dû), ketin pey (tiştekî), ketin pey (yekî), ketin pey şopa (yekî), ketin pey şopê (an jî rêçê), ketin peyan, ketin peyîftinê (an jî xeberdanê), ketin peyvînê, ketin pîsîtiyê, ketin pişta (yekî), ketin piyaseya, ketin piyaseyê, ketin pîyaseyê , ketin polemîkan, ketin qafê (yekî), ketin qedemê xwe, ketin qefesê (an jî defikê), ketin qerase, ketin qereqolê, ketin qerez, ketin qereze, ketin qeyranê, ketin qilqalê, ketin qilqalê, ketin qirika (yekî), ketin qirika (yekî), ketin qirika hev, ketin qirika hev û din, ketin qulika mala xwe, ketin qulika xwe, ketin qulikê, ketin qurayê, ketin raserî (cihekî), ketin rastê, ketin rê, ketin rê, ketin rê, ketin rêgeha xwe, ketin reşbîniyê, ketin rewacê, ketin rewşa (...) ..., ketin rewşa kerê nêr, ketin rex (yekî), ketin rêzê (an jî sefê), ketin rika hev, ketin rika hev , ketin rîpa, ketin riya (yekî), ketin riya xerab, ketin riya xwe, ketin riyan, ketin roja bavîbaviye, ketin roja reş, ketin şaşiyan, ketin şaşiyê, ketin şayîşa (yekî), ketin şayîşan, ketin şayîşan (an jî endîşeyan), ketin şeq û deqên giran, ketin ser, ketin ser, ketin ser (...), ketin şer (an jî cengê), ketin ser (tiştekî), ketin ser (yekî), ketin ser dile (yekî), ketin ser dilê (yekî), ketin ser dilê hev, ketin ser dilên hev, ketin ser hev, ketin ser kira (yekî), ketin ser kurm û kirasê (yekî), ketin ser lingan, ketin ser lingan, ketin ser nan, ketin ser rê, ketin ser riya xwe, ketin ser zar û zimanan, ketin ser zimanan, ketin ser zimanê (yekî), ketin ser zimanên xelkê, ketin serê, ketin serê (yekî), ketin serê (yekî), ketin serî, ketin şertê, ketin şikê, ketin silûke, ketin silûkê, ketin silûkê, ketin silûsê, ketin şîna (yekî), ketin sinêrê, ketin sixintiyê, ketin şopê, ketin şopê, ketin stûyê (yekî), ketin sûka reş, ketin şûna (yekî), ketin şûna xwe, ketin şûnê, ketin şûnê, ketin tanga (yekî), ketin tangê, ketin tarîxê, ketin tariyê (an jî taristanê), ketin tatêla (yekî), ketin tatêlê, ketin tatola zikê xwe, ketin tatola zikê xwe, ketin taya (…), ketin taya germ, ketin taya sar, ketin taya serê xwe, ketin tayê, ketin tayê , ketin tefekura kesekî/ tiştekî, ketin teferûatan, ketin teleyê, ketin teleyê, ketin temaşeyê, ketin teneyan, ketin tengahiyê, ketin tenganeyê (an jî qeyranê), ketin tengasiyê, ketin tengasiyê, ketin tengavê, ketin tengaviyê (an jî qeyranê), ketin tengiyê, ketin tepûşa (yekî), ketin teraqiyê, ketin tereziyê, ketin terîqa (yekî), ketin teşqelê, ketin teşqeleyan, ketin teşqeleyê, ketin tetîlê, ketin tevziya zivistanê, ketin tewtê, ketin texmekê, ketin tofa (yekî), ketin toma (yekî), ketin tor û bext û ocaxê (yekî), ketin tor û bextê (yekî), ketin tor û ocaxê (yekî), ketin tora (yekî), ketin tora (yekî), ketin tora bêbextan, ketin û jê derketin, ketin û xistin, ketin uksê, ketin umîdan, ketin wasewasê, ketin waswaseyan, ketin xeberdanan, ketin xeberdanê, ketin xefletê, ketin xeletiyê, ketin xelwetê, ketin xeman, ketin xerîb û xurbetan (an jî xurbetiyê), ketin xetayê, ketin xewa heftan, ketin xewa mirinê, ketin xewa xefletê, ketin xewê, ketin xewê, ketin xewê, ketin xeweke kûr, ketin xeyalan, ketin xiloqa cane xwe, ketin xiloqa canê xwe, ketin xiroş û peroşê, ketin xiyalan , ketin xizaniyê, ketin xizmeta (yekî), ketin xizmetê, ketin xweşiyê, ketin xwîna (yekî), ketin xwîna (yekî), ketin yek kirasî, ketin zerareke mezin, ketin zik, ketin zikê diya xwe, ketin zikê diya xwe, ketin zîqa (yekî), ketin zorê, ketin/dikeve/bikeve, ketina ber hev, ketina darê jinan a mêran, ketina darê mêran, ketina deng, ketina dengan, ketina dengan, ketina dengê navîn, ketina dilqê, ketina hev, ketina kar, ketina kîteya navîn, ketina kîteyan, ketina nav pozberiyê, ketina navdeng, ketina pêşdeng, ketina qûna (yekî), ketinber, ketindar, ketintengasiyê, ...... (Lêgerîna Berfireh)