Wateya peyva küçük
küçükbiçûk, kiçik.
1. biçûk, piçûk, qic, qicik, kiçik, çûçik (tiştê ku boûtên wî ji manendên wê biçûktir e, dijraberê mezin) *küçük ev xaniyê biçûk *küçük ağaç dara kiçik 2. biçûk, piçûk, qicik, kiçik (tiştê ku berahî an jî dirêjahiya wî biçûk e) *küçük mendil destmala biçûk 3. biçûk, piçûk, qicik, kiçik (ji aliyê jî û temen ve hîn biçûk) *ben ondan daha küçüğüm ez ji wê biçûktir im *küçük kardeş birayê kiçik 4. hindik *küçük bir kalabalık hêwirzeyeke hindik 5. biçûk, piçûk, kiçik (ji aliyê wesf ve) *küçük bir adam zilamekî biçûk 6. biçûk, piçûk, kiçik (di merhaleyeke ji par re de) *küçük bir memur karmendeke kiçik 7. biçûk, piçûk, kiçik (ji aliyê navdarbûn û behredariyê ve) *küçük bir yazar nivîskarekî biçûk 8. hûr, hûrik, biçûçik (ê ku mezinbûna xwe hîna temam nekiriye) *küçük kedi pisinga hûrik 9. qico, pito (di wateya zarokê biçûk de) *hey küçük buraya gel hê qico bê vira rd
1. biçûk, piçûk, qic, qicik, kiçik, çûçik (tiştê ku boûtên wî ji manendên wê biçûktir e, dijraberê mezin) *küçük ev xaniyê biçûk *küçük ağaç dara kiçik 2. bi­çûk, piçûk, qicik, kiçik (tiştê ku berahî an jî dirêjahiya wî biçûk e) *küçük mendil destmala biçûk 3. biçûk, piçûk, qicik, ki­çik (ji aliyê jî û temen ve hîn biçûk) *ben ondan daha küçüğüm ez ji wê biçûktir im *küçük kardeş birayê kiçik 4. hindik *küçük bir kalabalık hêwirzeyeke hin­dik 5. biçûk, piçûk, kiçik (ji aliyê wesf ve) *küçük bir adam zilamekî biçûk 6. bi­çûk, piçûk, kiçik (di merhaleyeke ji par re de) *küçük bir memur karmendeke ki­çik 7. biçûk, piçûk, kiçik (ji aliyê navdarbûn û behredariyê ve) *küçük bir yazar nivîskarekî biçûk 8. hûr, hûrik, biçûçik (ê ku mezinbûna xwe hîna temam nekiriye) *küçük kedi pisinga hûrik 9. qico, pito (di wateya zarokê biçûk de) *hey küçük buraya gel hê qico bê vira rd g
küçük1)qij, -e; qît, -e; hurdî, -ye 2)şenik, -e 3)gidî
Tê de derbas dibe; küçük aptes, küçük aptesini yapmak, küçük arı kovanı, küçük ay, küçük ayak parmağı, küçük ayı, küçük baş, küçük bey, küçük bıçak, küçük boncuk, küçük çanta, küçük çapta, küçük cins köpek, küçük çukur, küçük dağları ben yarattım demek, küçük dalga, küçük delik, küçük deri kova, küçük dil, küçük dilini yutmak, küçük düşmek, küçük düşürmek, küçük gezegen, küçük görmek, küçük halı, küçük hanım, küçük harf, küçük harf, küçük harflerle yazma, küçük harflerlen yazma, küçük heybe, küçük kazan, küçük köprü, küçük köprü (veya el diz köprüsü), küçük kova, küçük köyün büyük ağası, küçük köyün bü­yük ağası, küçük köz, küçük küçük, küçük küp, küçük mağara, küçük mevlüt ayı, küçük önerme, küçük oynamak, küçük parmak, küçük rütbeli, küçük sepet, küçük sini, küçük sözlük, küçük su dökmek, küçük tabak, küçük tahta, küçük taş, küçük tas, küçük tava, küçük tencere, küçük tepe, küçük terim, küçük testi, küçük tövbe ayı, küçük tuluk, küçük turna gagası, küçük turna gagası, küçük yassı taş, küçük yaştaki horoz, küçük yaştaki köpek, küçük yaştaki, erkek keklik, küçük yemek masası, küçükaptes, küçükayı, küçükbaş, küçükbaş hayvan sürüsü, küçükbaş hayvanın parmağı, küçükbey, küçükçe, küçükdil, küçükhanım, küçükleşme, küçükleşmek, küçüklü büyüklü, küçüklük, küçükparmak, küçükşalgam, küçüksemek, ...... (Lêgerîna Berfireh)