Wateya peyva jêrevîn
jêrevînm 1. (bir yerden) kaçma 2. (birinden) kaçma (kendini göstermeme, rastlamamaya çalışma) 3. (birinden veya bir şeyden) çekinme, sakınma 4. (bir şeyden) kaçma, kaçınma, imtina etme
l/ngh 1. (bir yerden) kaçmak 2. (birinden) kaçmak (kendini göstermemek, rastlamamaya çalışmak) * tim ji bavê xwe direviya babasından sürekli kaçıyordu 3. (birinden veya bir şeyden) çekinmek, sakınmak 4. (bir şeyden) kaçmak, kaçınmak, imtina etmek
jêrevîn(lêker)xwejêdûrdan, dirêxbûn, xwevedan.
ji: jê- +rev +-în
Tê de derbas dibe; ...... (Lêgerîna Berfireh)