Wateya peyva jêhilanîn
jêhilanînm 1. (bir şeyden) ayırma (bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla alma, kenara koyma, saklama) 2. (bir şeyden) ürün alma 3. -den alma, aşırma, çalma 4. -den alma, kesinti yapma 5. çıkarma (keyif, tat, zevk gibi şeyler için; çok hoşlanma) 6. (birine) küsme, içerlenme 7. (birine) kin besleme (veya kin tutma) 8. (birinden birşeler) kapma, öğrenme
Tê de derbas dibe; ...... (Lêgerîna Berfireh)