Wateya peyva jê
ondan.
rz/m (’ji vê/wê ve ji vî/wî’nin büzüşük hali) 1. -dan/-den, -tan/-ten (çıkma hali eki olup aynı zamanda gizli üçüncü tekil şahıs zamiridir) * ez jî jê dixwazim ben de ondan istiyorum ondanız * min jê stendondan aldım 2. c ondan (o zamirinin çıkma durumu) 3. c şundan (şu zamirinin çıkma durumu)
ji wî/ji wê
1. ji wê daçek, ji wê, ji wî, ji wan: Ez li Kurdistanê dijiyam lê neçar mam jê birevim. (anku ji Kurdistanê birevim). Min Elî dît û mesele jê re got. (anku ji Elî re got.).
Bide ber: lê, pê, tê.
ji: ji + wê.
: jê birin, jê kirin, jê re
from
= ji + wî/wê
from him/her
from him/her
a contracted preposition meaning from (him/her/somebody) Ex: min duhî Elî dît û min pirtûka xwe jêxwest‘yesterday I saw Ali and I wanted my book from him’
= ji + wî/wê
pêq. cira-, tira-, ca
Tê de derbas dibe; jê (i), jê (ii), jê aciz bûn, jê aciz kirin, jê acizî kirin, jê adz bûn, jê agahdar bûn, jê anîn, jê anîn der, jê anîn xwarê, jê aqil girtin, jê aqil girtin, jê aqil sekinîn, jê aqil stendin, jê averê bûn, jê averê nebûn, jê avêtin, jê avêtin, jê avis bûn, jê avis man, jê axaftin, jê axaftin, jê aza, jê azirîn, jê bandor girtin, jê baş bûn 1), jê baştir, jê baştir, jê bastir, jê baştir (an jî çêtir) êdî rehma xwedê ye, jê baştir êdî wê bi ku de here, jê bawer kirin, jê bazîn, jê be, jê behecîn, jê behs bûn, jê behs kirin, jê behs kirin, jê behs nekirin, jê belav bûn, jê bêpar man, jê bêpar man, jê bêrî bûn, jê bêrî kirin, jê bêrîbûn, jê berjêrtir nebûn, jê berpirs, jê berpirs girtin, jê berpirs girtin, jê bêzar bûn, jê bêzar bûn, jê bêzar kirin, jê bi dest ketin, jê bi dûr bûn, jê bi dûr dan, jê bi dûr ketin, jê bi dûr xistin, jê bi hev ketin, jê bi vir ve (an jî de), jê bi zarû bûn, jê bihartin, jê bihevketî, jê bihortin, jê bihurîn, jê bikeve, jê bin, jê bin, jê birîn, jê birin, jê birîn, jê birin , jê birin (i), jê birin (ii), jê birin (iii), jê birrîn, jê bîzî kirin, jê borandî, jê borandin, jê borîn, jê bûn, jê bûn , jê bûn (i), jê bûn (ii), jê bûn (iii), jê bûn (iv), jê çêbûn, jê çêbûn, jê çêbûn (i), jê çêbûn (ii), jê çêbûn (iii), jê çêbûn (iv), jê çêkirin, jê çêkirin (i), jê çêkirin (ii), jê çêl kirin, jê çêl nekirin, jê çêstin, jê çêtir, jê çêtir, jê çêtir, jê çêtir dîtin, jê çêtir dîtin, jê çêtir êdî rehma xwedê ye, jê çêtir girtin, jê çêtir girtin, jê çêtir hatin, jê cihê, jê cihê, jê cihê bûn, jê cihê bûn, jê cihê girtin, jê cihê girtin, jê cihê kirin, jê cihê kirin, jê çirpandin, jê çirpandin, jê çirpandin, jê çixandin, jê çixîn, jê çopandin, jê cuda, jê cuda, jê cûda, jê cuda bûn, jê cuda bûn, jê cuda girtin, jê cuda girtin, jê cuda kirin, jê cuda kirin, jê çûn, jê çûn (i), jê çûn (ii), jê çûn (iii), jê çûn (iv), jê çûn (v), jê çûn (vi), jê dan, jê dan bihartin, jê dan filitandin, jê dan kaşkirin, jê dan paş, jê dan qerandin, jê danexistin, jê danexwarin, jê danîn, jê daxwarin, jê de, jê de weşîn, jê der, jê der (iii), jê der ketin , jê deranîn, jê deranîn, jê derbas bûn, jê derbas kirin, jê derbasnebûn, jê derbe xwarin, jê derbûn, jê derdikeve, jê derketin, jê derketin, jê derketin, jê ders girtin, jê ders stendin (an jî girtin), jê derxistin, jê derxistin, jê destûr stendin, jê dewr girtin, jê dhê, jê dikeve aqilan, jê direvim, lê digerim, jê dîtin, jê dizîn, jê dizîn, jê dûr, jê dûr bûn, jê dûr bûn, jê dûr çûn, jê dûr ketin, jê dûr ketin, jê dûr kirin, jê dûr kirin, jê dûr man, jê dûr man, jê dûr sekinin, jê dûr sekinîn, jê dûr sekinîn, jê dûr sekinîn , jê dûr xistin, jê encam derxistin, jê endîşe kirin, jê enitîn, jê êrî û bêrî bûn, jê êrî û bêrî bûn, jê fedî kirin, jê fedî kirin , jê fehm kirin, jê fêhm kirin, jê fehm nekirin, jê fêr bûn, jê ferexet kirin, jê ferq kirin, jê fetilandin, jê fetilîn, jê feyde dîtin, jê feyde dîtin , jê feyde kirin, jê fihêt kirin, jê fîhil bûn, jê fikare kirin, jê fikare nekirin, jê fikir hilanîn, jê fikir kirin, jê filitandin, jê filitîn, jê filitîn, jê firîqet man, jê firotin, jê firsend nedîtin, jê gazin kirin, jê gazinîn, jê gazinîn, jê gerîn, jê gerîn, jê gerîn , jê gerîn , jê gerrîn, jê gilî kirin, jê gilî kişandin, jê girtin, jê girtin, jê girtin , jê guhastin, jê guhastin, jê guman kirin, jê guman kirin, jê guman neke, jê hatin, jê hatin, jê hatin , jê hatin axaftin, jê hatin axaftin, jê hatin behskirin, jê hatin bihartin, jê hatin bihurîn, jê hatin bihurîn , jê hatin birin, jê hatin birin, jê hatin birîn, jê hatin birin , jê hatin çêlîkirin, jê hatin çêlkirin (an jî qalkirin), jê hatin çirpandin, jê hatin derbaskirin, jê hatin feraxetkirin, jê hatin hêvîkirin, jê hatin hezkirin, jê hatin peyivandin, jê hatin peyivîn, jê hatin qerandin, jê hatin qisekirin, jê hatin rawirandin, jê hatin sarkirin, jê hatin şorkirin, jê hatin veşartin, jê hatin xeberdan, jê hatin xwarê, jê hatin xwarin, jê hatin xwarin, jê havil dîtin, jê havil dîtin , jê havil girtin, jê haydar bûn, jê haydar kirin, jê hayil bûn, jê hêb girtin, jê hebûn, jê helalkirin xwestin, jê hemîle man, jê heqaret dîtin (birinden), jê hêrs bûn, jê hesibandin, jê hevedûdanî bûn, jê hêvî kirin, jê hêvî kirin, jê hêvî kirin , jê hêvî neke, jê hewîn, jê hewîn, jê hêz girtin, jê hêz girtin, jê hez kirin, jê hez kirin, jê hez kirin, jê hez kirin , jê hikm derxistin, jê hilanîn, jê hilanîn, jê hilçepîlî bûn, jê hilçepîlîbûn, jê hilçepilîn, jê hîn bûn, jê hiştin, jê îbret girtin, jê îlham girtin, jê initandin, jê initîn, jê initîn, jê intîn, jê îstifade kirin, jê îstifade kirin, jê kêf girtin, jê kêf stendin, jê kêfxweş man, jê kêfxweşman, jê kelk dîtin, jê kelk girtin, jê kelk wergirtin, jê kelk wergirtin, jê kêm bûn, jê kêm kirin, jê kêm nebûn, jê kêm neman, jê kêmtir, jê kêmtir bûn, jê kêmtir man, jê kêmtir nabe, jê kêmtir neman, jê kêr dîtin, jê kêr dîtin, jê kerixandin, jê kerixîn, jê kerrixandin, jê ket, pê ket. (jê keto, pê keto.), jê ketin, jê ketin, jê ketin, jê ketin aqilan, jê ketin gumanê, jê ketin gumanê (şikê an jî şikan), jê ketin şikê, jê ketin şikê, jê keto pê keto, jê kirê ku, jê kirî (i), jê kirin, jê kirin, jê kirin, jê kirîn, jê kirin, jê kirin, jê kirin (i), jê kirin (ii), jê kirin avêtin, jê kirin caw, jê kirin xwarê, jê kirmitîn, jê kişandin, jê kişandin, jê kişîn, jê kolandin, jê kolandin, jê kuştin, jê kuştin, jê lava kirin, jê man, jê man, jê mehrûm man, jê memnûn bûn, jê memnûn mann, jê merhemet xwestin, jê mesûl girtin, jê mesûlgirtin, jê mezûn bûn, jê mijûl bûn, jê muaf girtin, jê nayê xeberdan, jê ne bawer bûn, jê ne kêm bûn, jê ne kêmtir (an jî kêm) e, jê ne razî bûn, jê ne xweş bûn, jê ne xweş hatin axaftin (peyvandin an jî xeberdan), jê nefret kirin, jê nehatin, jê nehatin behskirin, jê nekêm, jê nerazî, jê pardar bûn, jê payîn, jê pê de, jê pê ve, jê pê ve, jê pê ve rehetiya can, jê pê ve rehma xwedê, jê pêk hatin, jê pekandin, jê pêkhatî, jê pelikandin, jê pêştir, jê peya bûn, jê peya bûn, jê peya bûn, jê peya kirin, jê peyde bûn, jê peyîn, jê peyivîn, jê peyivîn, jê pirs kirin, jê pirsîn, jê pirsin, jê pirsîn, jê pişkinîn, jê pîstir, jê pojman bûn, jê poşman bûn, jê pûkandin, jê qal bûn, jê qal kirin, jê qazox xwarin, jê qeda û bela barîn, jê qehirîn, jê qerandin, jê qerandin, jê qerîn, jê qerîn, jê qeriyayî, jê qetan , jê qetandin, jê qetandin, jê qetîn, jê qewet girtin, jê qewimîn, jê qewimîn, jê qirandin, jê qise kirin, jê qopya kişandin, jê qul bûn, jê qurdeşan bûn, jê qurdêşan bûn, jê qurmiçand, jê ra, jê rabûn, jê rabûn, jê rakirin, jê rakirin, jê raman, jê raman hilanîn, jê rawirandin, jê rawirandin, jê rawirîn, jê rawirtin, jê razî bûn, jê razî man, jê re, jê re, jê re, jê re, jê re asteng derxistin, jê re avis bûn, jê re babet dîtin, jê re baş bûn, jê re bes kirin, jê re bi kêf bûn, jê re bi zarok bûn, jê re bi zarû bûn, jê re bûn alet, jê re bûn aqil, jê re bûn asteng, jê re bûn derd, jê re bûn derman, jê re bûn ders, jê re bûn dijmin, jê re bûn îbret, jê re bûn kefîl, jê re bûn kole û xulam, jê re bûn kurm, jê re bûn mal, jê re bûn manî, jê re bûn meraq (an jî etr), jê re bûn mexsed û mirad, jê re bûn mîna xeyalan, jê re bûn nesîb, jê re bûn neyar, jê re bûn pişt, jê re bûn qewet, jê re bûn şikestek, jê re bûn tatêl (meraq an jî etr), jê re bûn wekî malê dinyayê, jê re bûn xeyal, jê re bûn zende (an jî îbret), jê re çareyek dîtin, jê re çaw banedan, jê re çêbûn, jê re çêbûn , jê re çetînayî derxistin, jê re çi ye!, jê re cih danîn, jê re cih dîtin, jê re çîrok gotin, jê re dan çêr û bêçariyan, jê re dan dijmîn (dijûnan an jî xeberan), jê re dan gotinan (an jî xeberan), jê re danîn, jê re danîn, jê re darinde bûn, jê re dayiktî (dêtî an jî daykatî) kirin, jê re dayiktî kirin, jê re derketin, jê re dest dan ser hev, jê re dest hejandin, jê re dest kirin, jê re dest nedan, jê re dest nedan, jê re destmal li ba kirin, jê re dêtî kirin, jê re deyndar bûn, jê re deyndar derketin, jê re dilê (yekî) xwestin, jê re diran cix kirin, jê re dîtin, jê re diyarî kirin, jê re domandin, jê re du kevir nedan ser hev, jê re du şeş hatin, jê re duayên xêrê kirin, jê re ecêb man, jê re ecêbmayî bûn, jê re êcêbmayî man, jê re efû lê ketin, jê re eyan bûn, jê re fîş vekirin, jê re gelş derxistin, jê re giran hatin, jê re gotin, jê re gotin, jê re gotin ê, jê re gotin nîn e (an jî tune), jê re hatin gotin, jê re hayê kirin, jê re hebûn, jê re hejmetkar man, jê re helanîn, jê re her roj dawet e, jê re hesab nayê dîtin, jê re hêsan (an jî rihet) hatin, jê re hespê te ker e, gotin, jê re hewes hebûn, jê re hewes kirin, jê re heyirî man, jê re heyran man, jê re heyret man, jê re hîç, jê re hîç bûn, jê re hiştin, jê re hurmet xweyî kirin, jê re jê hatî bûn, jê re jêhatî bûn, jê re ji hayê de hatin, jê re kêf kirin, jê re kêf nekirin, jê re kêfa (yekî) hatin, jê re kêm bûn, jê re kêm kişandin, jê re kêm nekirin, jê re kêmahî bûn, jê re ketin, jê re ketin, jê re kew li dar ketin, jê re kirin kêmanî, jê re kirin nesîb, jê re kirin qatix, jê re kredî vekirin, jê re lavakar bûn, jê re lavayî kirin, jê re lê hatin, jê re lê hatin, jê re lê ketin, jê re li çepikan hatin xistin, jê re li çepikan ketin, jê re li gûzikê ji (te) re li çokê, jê re li hev hatin, jê re li hev nehatin, jê re li mehneyan (bahane an jî hêncetan) gerîn, jê re li saqê ji (yekî) re li çokê, jê re lîlahî fatîha xwendin, jê re liyaq dîtin, jê re mal û hal kirin, jê re man, jê re man, jê re man ecêbmayî, jê re manî derxistin, jê re melaqî, jê re mil danîn, jê re mil hildayî bûn, jê re mîrat man, jê re mirin, jê re na negotin, jê re nana nekirin, jê re nas hatin, jê re ne xerîb bûn, jê re nebûn, jê re negotin serê sola te xwar e, jê re nehiştin yanına bırakmamak, jê re nokerî kirin, jê re ona * jê re aniye, jê re pê girtin, jê re pê nehatin, jê re pir gotin, jê re pişt çêbûn, jê re qedîn, jê re qet, jê re qet (an jî rihet) e, jê re qij kirin, jê re qûn diviyabûn, jê re rê dan berê, jê re rê nedîtin, jê re rê vekirin, jê re rê xuya bûn, jê re rê xuya bûn, jê re rewa dîtin, jê re şandin, jê re sar bûn, jê re saw çêbûn, jê re şayest dîtin, jê re secde birin, jê re şekal rast kirin, jê re serdest bûn, jê re serdest hatin, jê re serederî kirin, jê re serî danîn, jê re serî danîn, jê re serî tewandin, jê re serî xwar kirin (an jî tewandin), jê re serşûrî bûn, jê re şik çêbûn, jê re şik çêkirin, jê re şik nîn e, jê re şikestek bûn, jê re şikestek bûn, jê re şîr qelandî bûn, jê re sistî kirin, jê re sonde sond bûn, jê re stû daxistin, jê re stû xwar kirin, jê re şupe çêbûn, jê re temaşeger man, jê re texsîr nekirin, jê re tirs çêbûn, jê re tiştek nayê gotin, jê re tu rê nedîtin, jê re vekrî bûn, jê re we nekirin, jê re wekî henekan (yariyan, yaraniyan an jî hewesan) hatin, jê re wext hiştin, jê re wisa (an jî welê) hatin, jê re xêr xeber, jê re xêr xeber bûn, jê re xêr xeber e!, jê re xerîb hatin (an jî nehatin), jê re xulamtî kirin, jê re xuya bûn, jê re xwarî erdê bûn, jê re xweş kirin, jê re yek bi yek bûn, jê re zêde hatin, jê re zehmet 1) hatin, jê re zehmet bûn, jê re zeman hiştin, jê re zimanê xwe derxistin, jê re zor hatin, jê reha bûn, jê rekirî, jê revandin, jê revîn, jê rewaştin, jê rihotin, jê rizgar bûn, jê sadir nebûn, jê safî bûn, jê safîbûn, jê sar bûn, jê sar bûn, jê sar kirin, jê şaş bûn, jê saw girtin, jê seqirandin, jê seqirîn, jê şer xwestin, jê şerm kirin, jê şik kirin, jê şitirîn, jê şitirîn, jê standî, jê standin, jê stendin, jê stendin, jê sû bûn, jê sû ketin, jê sûd girtin, jê sûd wergirtin, jê şupe kirin, jê şûştin, jê tê gihîn, jê tehl bûn, jê tehm girtin, jê tehm kirin, jê tehm stendin, jê telinî kirin, jê tênegihîştin, jê têr bûn, jê têr bûn, jê têr nebûn, jê terîqet (an jî îcazet) stendin, jê tesîr girtin, jê teslîm girtin, jê texsîr nekirin, jê tije bûn, jê tirsîn, jê tiştek beşer nekirin, jê tobe kirin, jê û berjor?, jê û paşî, jê û pê de (tiştek heye)?, jê umîd kirin, jê ve, jê ve, jê ve kirin, jê ve wisa xuya kirin, jê ve xonê (an jî xuya) bûn wekî eynîk, jê ve xuya bûn, jê vebûn, jê vegerandin, jê vegerîn, jê vegerrandin, jê vegirtin, jê veguhastin, jê veguhastin, jê vekirin, jê vekişandin, jê vekişîn, jê vekişîn, jê venebûn, jê venegerîn, jê veqetandin, jê veqetandin, jê veqetîn, jê veqetîn, jê vereşîn, jê veşartin, jê veşirîn, jê viz bûn, jê wate derxistin, jê wê de, jê we ye ku, jê webûn, jê wêdetir, jê wergirtin, jê wetirkê, jê xalî bûn, jê xalî kirin, jê xalî nebûn, jê xaric girtin, jê xaric hatin girtin, jê xatir xwestin, jê xeber dan, jê xeber dan, jê xeber nedan, jê xeberdar bûn, jê xeberê bide ..., jê xelas bûn, jê xelas bûn, jê xelas kirin, jê xem xwarin, jê xêr dîtin, jê xêr nedîtin, jê xêr nedîtin, jê xera bûn, jê xerabtir bûn, jê xeydan bûn, jê xeyidîn, jê xeyîdîn, jê xeyidîn , jê xistin, jê xistin, jê xûy girtin, jê xuya bûn, jê xwarin, jê xwarin, jê xweş axaftin (peyîvîn an jî xeber dan), jê xweş bûn, jê xweş man, jê xweş xeber dan, jê xwestin, jê xwestin, jê xwîn vereşîn, jê yadîgar man, jê yek, jê zêde, jê zêde bûn, jê zêde bûn, jê zêde kirin, jê zêde kirin, jê zêde man, jê zêde ye!, jê zêdetir, jê zêdetir ..., jê zerar dîtin, jê zewq girtin, jê zewq nestendin (an jî negirtin), jê zewq stendin, jê zivêr bûn, jê zivirîn, jê ziyan dîtin, jêacizbûn, jêagadarbûn, jêaverêbûn, jêaverêbûn, jêavêtin, jêavisbûn, jêavisman, jêbawerbûn, jêbawerî, jêbaz dan, jêbehsî, jêbelavbûn, jêber, jêbêrî, jêbêrîkirin, jêbêriya qanûnî, jêbidûr ketin, jêbidûr xistin, jêbidûrbûn, jêbidûrdan, jêbidûrxistin, jêbihartin, jêbihurî, jêbihurî, jêbihûrî, jêbihurîn, jêbir, jêbir, jêbir, jêbir, jêbiran, jêbiran, jêbirêketin, jêbirî, jêbirîn, jêbirîn, jêbirin (i), jêbirin (ii), jêbirin (iii), jêbirk, jêbirk, jêbirrî, jêbirrîn, jêbîzîkirin, jêborîn, jêbûn, jêbûn, jêbûn (i), jêbûn (ii), jêbûn (iii), jêbûn (iv), jêbûnî, jêbûnî, jêbûyî, jêbûyî (i), jêbûyî (ii), jêbûyîbûn, jêbûyîbûn, jêbûyîn, jêçêbûn, jêçêbûn, jêçêbûn (i), jêçêbûn (ii), jêçêbûn (iii), jêçêbûn (iv), jêçêkirin, jêçêkirin (i), jêçêkirin (ii), jêçêlkirin, jêçêstin, jêcihêgirtin, jêcihêker, jêcihêkirin, jêçirpandin, jêçirpandin, jêçixandin, jêçixîn, jêcudabûn, jêcudagirtî, jêcudagirtin, jêcudaker, jêcudakirî, jêcudakirin, jêcudakirin, jêcudakirin, jêçûn, jêçûn, jêçûn (i), jêçûn (ii), jêçûn (iii), jêçûn (iv), jêçûn (v), jêçûn (vi), jêçûna wateyî, jêçûna xwînê, jêçûna xwînê, jêçûyî, jêçûyî, jêçûyî (i), jêçûyî (ii), jêçûyî (iii), jêçûyîn (i), jêçûyîn (ii), jêçûyîn (iii), jêçûyîn (iv), jêçûyîn (v), jêçûyîn (vi), jêdar, jêder, jêder, jêder, jêder (i), jêder (ii), jêder kirin, jêder xistin, jêderan, jêderanîn, jêderbasbûn, jêderbasbûyî, jêderbasbûyîn, jêderbaskirin, jêderbaskirin, jêderenav, jêderk, jêderk, jêderk, jêderk, jêderketin, jêderketin, jêderkirî, jêderkirin, jêdersgirtin, jêderxistî, jêderxistî, jêderxistin, jêderxistin, jêdeweşîn, jêdewrgirtin, jêdîtin, jêdizîn, jêdizîn, jêdûrbûn, jêdûrbûn, jêdûrbûn, jêdûrketin, jêdûrketin, jêdûrkirin, jêdûrkirin, jêdûrman, jêdûrman, jêdûrxistî, jêdûrxistin, jêenitîn, jêfedîkirin, jêfehmkirin, jêfêrbûn, jêfêrbûyîn, jêfeydedîtin, jêfeydedîtin, jêfeydekirin, jêfihêtkirin, jêfîhilbûn, jêfikarekirin, jêfilitandin, jêfilitîn, jêgazinîn, jêgazinîn, jêgazinkirin, jêgazinkirin, jêgerîn, jêgerîn, jêgerîn, jêgerîn, jêgeriyayî, jêgeriyayî, jêgerrîn, jêgilîkirin, jêgilîkirin, jêgir, jêgir, jêgiran, jêgiran, jêgiran kirin, jêgirî, jêgirtî, jêgirtî, jêgirtî, jêgirtin, jêgirtin, jêguhastî, jêguhastin, jêguhastin, jêgumankirin, jêhat, jêhat bûn, jêhat kirin, jêhatbûn, jêhatbûyî, jêhatî, jêhatî, jêhatî, jêhatî, jêhatî, jêhatî , jêhatî bûn, jêhatî kirin, jêhatîbar, jêhatîbûn, jêhatîbûn, jêhatîbûnî, jêhatîbûnî, jêhatîbûyîn, jêhatîkî, jêhatin, jêhatin (dahatin), jêhatinî, jêhatinî, jêhatinkî, jêhatiş, jêhatîtî, jêhatitî, jêhatîtî, jêhatiyane, jêhatiyane, jêhatkî, jêhatkî, jêhatkirî, jêhatkirin, jêhavildîtin, jêhavildîtin, jêhavildîtin, jêhavilgirtin, jêhaydarbûn, jêhaydarbûn, jêhaydarkirin, jêhayilbûn, jêhelî, jêhemîleman, jêhêrsbûn, jêhesibandin, jêhêvîkirin, jêhewîn, jêhez nekirin, jêhêzgirtin, jêhezkirin, jêheznekirin, jêhilanîn, jêhînbûn, jêîlhamgirtin, jêinitandin, jêinitîn, jêîstifadekirin, jêîstifadekirin, jêk, jêk, jêk birin, jêk bûn, jêk bûn, jêk çûn, jêk kirin, jêk ve bûn, jêk vekirin, jêkanê, jêkanîn, jêkbirin, jêkbûn, jêkbûn, jêkbûyî, jêkcudabûn, jêkcudakirin, jêkçûn, jêkçûnepaş, jêkderîn, jêkderîner, jêkdûrketin, jêkêfgirtin, jêkêfstendin, jêkelkdîtin, jêkelkgirtin, jêkelkwergirtin, jêkêm, jêkêm bûn, jêkêmbûn, jêkêmî, jêkêmî, jêkêmîya budçeyê, jêkêmkirin, jêkêmkirin, jêker, jêkêrdîtin, jêkerixandin, jêkerixîn, jêketin, jêkirî, jêkirî, jêkirî (ii), jêkirîbûn, jêkirîbûn, jêkirin, jêkirin, jêkirin, jêkirîn, jêkirin (i), jêkirrîn, jêkişandî, jêkişandin, jêkişandin, jêkişî, jêkişîn, jêkişîn, jêkişîna xwînê, jêkişk, jêkkirî, jêkkirin, jêkuştin, jêkve, jêkvebûn, jêkvekirî, jêkvekirin, jêl, jêla, jêlî, jêlî, jêlîstik, jêlîstin, jêlûs, jêlûsî, jêlûsîn, jêlûsîner, jêma, jêman, jêman, jêmanyî, jêmay, jêmayî, jêmayî, jêmayî, jêmayîn, jêmehrûmman, jêmemnûnbûn, jêmezûnbûn, jêmijûlbûn, jêmuaf, jêmuafgirtî, jêmuafgirtin, jên jê girtin, jênager, jênager, jênager, jênagerî, jêneçûyî, jêneger, jênegerî, jênegerr, jênegerrî, jênehatî, jênehatin, jênekêmbûn, jênerazî, jênerazîbûn, jênerazîtî, jênerevîn, jênerevîn, jênexerab, jênexweş, jênexweş, jênexweşbûn, jênexweşî, jênexweşî, jêp, jêpardarbûn, jêpardarbûn, jêpêkhatin, jêpeyîn, jêpeyivîn, jêpiçandin, jêpirsin, jêpirsîn, jêpirsîn, jêpirskirin, jêpişkinîn, jêpoşmanbûn, jêqalbûn, jêqalbûyîn, jêqalkirin, jêqehirîn, jêqeran, jêqerandin, jêqerandin, jêqerîn, jêqerîn, jêqetandin, jêqetandin, jêqetîn, jêqetîn, jêqewimîn, jêqisekirin, jêqitî, jêr, jêr, jêr, jêr, jêr, jêr erd e, jor esman e, jêr û jor, jêr-, jêrakirin, jêrav, jêrav, jêrav bûn, jêravahiyî, jêravayî, jêravî, jêrawirandin, jêrawirandin, jêrawirîn, jêrax, jêraxîr, jêrazî, jêrazîbûn, jêrazîbûn, jêrazîman, jêrbabet, jêrbeş, jêrbar, jêrbayî, jêrberan, jêrbihurk, jêrbor, jêrçande, jêrçav, jêrçav kirin, jêrçavî, jêrçepoke, jêrçiq, jêrçûn, jêrdest, jêrdest, jêrdestî, jêrdestî, jêrdestî, jêre, jêre li çepikan dan, jêrebeş, jêrebes, jêrebihur, jêrebihur, jêreçen, jêreçene, jêreçerm, jêreçîn, jêreçîn, jêrecure, jêredanîn, jêrederbas, jêrefamîle, jêrehabûn, jêrehebûn, jêrejor, jêrejor kirin, jêrejor kirin, jêrejorkirî, jêrejorkirin, jêreketin, jêrekirî, jêrelêv, jêrelêv, jêreliq, jêreliq, jêremalbat, jêreman, jêreman, jêrenivîs, jêrenivîs, jêrenivîs, jêrenivîs nivîsandin, jêrenivîsdar, jêrenivîsdar, jêrenot, jêrenot, jêrenot, jêrerd, jêreşandî, jêrevandin, jêrevîn, jêrevîn, jêrewaştin, jêrewe, jêrewenan, jêrhişî, jêrî, jêrihotin, jêrîn, jêrin, jêrîn, jêrîn, jêrîn, jêrîn, jêrîn, jêrizgar, jêrizgarbûn, jêrkenare, jêrla, jêrmal, jêrmayî, jêrnav, jêrnivîs, jêrnivîs, jêrnivîs, jêrnivîser, jêrnivîsî, jêrpê, jêrpiyale, jêrşax, jêrser, jêrsor, jêrtîp, jêrtirîn, jêrtirîn, jêrû, jêrûzeber, jêrxan, jêrxane, jêrxane, jêrxaneyî, jêrxaneyî, jêrxanî, jêrzanav, jêrzemîn, jêrzemîn, jêrzemîn, jêrzemîn, jêrzemînî, jêrzemînî, jêrzevî, jêsafîbûn, jêsar bûn, jêsarbûn, jêsarkirin, jêsarkirin, jêşaş bûn, jêşaşbûn, jêsawgirtin, jêseqirandin, jêseqirîn, jêşermkirin, jêşikkirin, jêstandin, jêstandin, jêstendin, jêstendin, jêsûbûn, jêsûdgirtin, jêsûdwergirtin, jêsûdwergirtin, jêsûketin, jêşupekirin, jêşûştin, jêtehlbûn, jêtehmkirin, jêtêrbûn, jêtî, jêtî, jêve kirin, jêveger, jêveger tune bûn, jêvegeran, jêvegerandin, jêvegerî, jêvegerîn, jêvegerîtî, jêvegir, jêvegirtin, jêveguhastî, jêveguhastin, jêveguhastin, jêvekirin, jêvekişandin, jêvekişîn, jêvenegerîn, jêveqetandî, jêveqetandin, jêveqetîn, jêvereşîn, jêveşartin, jêvketî, jêvketin, jêwer girtin, jêwerger, jêwergiran, jêwergirî, jêwergirî, jêwergirî kirin, jêwergirtî, jêwergirtin, jêwergirtin, jêxeberdan, jêxeberdar, jêxeberdarbûn, jêxelasbûn, jêxerabtir, jêxêrdîtin, jêxêrdîtin, jêxeydan, jêxistî, jêxistî, jêxistin, jêxistin, jêxur, jêxurî, jêxuyabûn, jêxûygirtin, jêxwarin, jêxwarin, jêxwarinî, jêxwarinî, jêxwer, jêxwerî, jêxweşbûn, jêxwestin, jêyî, jêza, jêza, jêza, jêzêde, jêzêde, jêzêdebûn, jêzêdebûn, jêzêdebûn, jêzêdebûyî, jêzêdebûyî, jêzêdehî, jêzêdehiya butçeyê, jêzêdekirin, jêzêdekirin, jêzêdeman, jêzêdeyî, jêzêdeyî, ...... (Lêgerîna Berfireh)