Wateya peyva hej
hejm sevme, sevgi
m çırpı
hej[I] 1. çiqilekî darê 2. giyayekî stûr û peraş î wekî çiqilekî darê
(navdêr, mê)Kurdî;1. Wate livandin, livandina li hewa.
Herwiha: hij.
Bide ber: firr, liv.
: hejandin, hejandî, hejiyayî, hejîn, hejîner, hejînerî, hejhejok, hejhejokî, hejok, hejokî 1. Wate qirş, çirpik, qirş, çirpikên daran:.
ji wêjeyê: Rebbê alemê hejên dara we yên bi xwîna Kurdan hatinî avdan hişk bike , rovî nediçû qulê, hejek jî bi boçika xwe ve girê dida (Gotina Mezinan).
: hejûpêj.
Herwiha: hij
[II] 1. leq 2. liv 3. lerz û ricaf *"rovî nediçû qulê, hej dida teriya xwe"
hej=hez
movement
=hez
hejAst
Liebe
Nerv
Sehne
trockener Zweig
Wurzel
Zuneigung
Zweig
hejm. fiz. hej n.
m. heje, çare, sile, gîje, qirsûqal, qiliçike, heze, hejike, pejike, hezike, hêze, qiliçikî, hêjî, hejikî m.
m. hej, lerz n.
m. hes, sîn, sînîtis, has, haz n.
Tê de derbas dibe; hej (iii), hej (iv), hej berdan, hej kirin, hej kirin, hej kirin, hej kirin (i), hej kirin (ii), hej lê ketin, hej û pej, hej û pej bûn, hej û pej dan, heja, hejale, hejale, hejale, hejale, hejale bûn, hejan, hejan, hejan, hejandî, hejandî, hejandî, hejandin, hejandin, hejandin, hejandin, hejandin, hejandin , hejandin/dihejîne/bihejîne, hejanî, hejar, hejar, hejar, hejar, hejar, hejar, hejar bûn, hejar bûn, hejar kirin, hejar kirin, hejar kirin, hejarane, hejarbûn, hejarbûn, hejarbûyî, hejarî, hejarî, hejarî, hejarî, hejarkî, hejarkirî, hejarkirin, hejarkirin, hejdar, hejdar, hejdar, hejde, hejde, hejdeh, hejdeh, hejdeh, hejdeha, hejdîha, hejdehem, hejdehem, hejdehem, hejdehem, hejdehemîn, hejdehemî, hejdehemîn, hejdehî, hejdehizar, hejdemilyon, hejdeyan, hejek, hejek, hejek, hejekên, hejekên hemtund, hejekî, hejekî, hejekjentî, hejeknas, hejeknas, hejeknas, hejeknasî, hejeknasî, hejeknasî, hejekpîv, hejekzan, hejekzanî, hejekzentî, hejend, hejêner, hejesor, hejesor, hejesor, hejg, hejg, hejg, hejgî, hejhej, hejhej, hejhejandin, hejhejikandin, hejhejikîn, hejhejîn, hejhejk, hejhejok, hejhejok, hejhejok (i), hejhejok (ii), hejhejok bûn, hejhejok kirin, hejhejokbûn, hejhejokbûn, hejhejokbûyî, hejhejokî, hejhejokî, hejhejokî, hejhejokkirî, hejhejokkirin, hejhejoyî, hejhejoyîbûn, hejhejoyîkî, hejî, hejî, hejî (...) kir, hejî bûn, hejî kirin, hejî kirin, hejî... kirin, hejîbûn, hejîbûyî, hejijîn, hejijîn/dihejije/bihejije, hejik, hejik, hejîk, hejik, hejik (i), hejik (ii), hejik (iii), hejikan, hejikandî, hejikandî, hejikandin, hejikandin, hejikandin, hejikandin, hejikî, hejikîn, hejikîn, hejikîn, hejikîner, hejikîner, hejîkirî, hejîkirin, hejîkirin, hejîn, hejîn, hejîn, hejîn, hejîn, hejîn , hejîn/diheje/biheje, hejîna erdê, hejinandin, hejîndar, hejîner, hejînî, hejinîn, hejînkî, hejiqan, hejiqandî, hejiqandin, hejiqandin, hejiqandin, hejiqî, hejiqîn, hejîr, hejîr, hejîr, hejîr, hejîr, hejîrî, hejîtî, hejivandî, hejivandin, hejîvandin, hejivîn, hejivîner, hejivînerî, hejivînkar, hejivînkarî, hejiyan, hejiyayî, hejk, hejk, hejkirî, hejkirin, hejkirin, hejkirin (i), hejkirin (ii), hejmandin, hejmar, hejmar, hejmar, hejmar, hejmar, hejmar, hejmar kirin, hejmara atomê, hejmara atomî, hejmara besatiyê, hejmara besatiyê, hejmara cot, hejmara dehanî, hejmara dehanî, hejmara dehekî, hejmara gerdîleyî, hejmara kêmek, hejmara kit, hejmara negatîf, hejmara nenêrbaran, hejmara nenêrbaran, hejmara rehayî, hejmara şikestî (şikestikî an jî pareyî), hejmara tam, hejmara taybet, hejmara taybet, hejmarandin, hejmarbar, hejmardar, hejmardar, hejmardar, hejmardarî, hejmare, hejmareka du xaneyî, hejmarên bingehî, hejmarên dehekî, hejmarên hîmî, hejmarên îstatîskî, hejmarên xwezayî, hejmareyî, hejmarî, hejmarî, hejmarî, hejmarker, hejmarker, hejmarkî, hejmarkî, hejmarkî, hejmarkirî, hejmarkirin, hejmarmend, hejmarnansî, hejmarnansîtî, hejmarnas, hejmarok, hejmarpirs, hejmartî, hejmartin, hejmartin, hejmartin, hejmartin, hejmartin, hejmartin/dihejmêre/ bihejmêre, hejmartina gelhê, hejmartinî, hejmartok, hejmarvan, hejmarvan, hejmarvanî, hejmarvanî, hejmarvanî, hejmarvantî, hejmaryar, hejmaryar, hejmaryar, hejmaryarî, hejmaryarî, hejmaryaritî, hejmaryarîtî, hejmaryartî, hejmaryartî, hejmarzan, hejmarzanî, hejmarzanîtî, hejmdar, hejme, hejmêr, hejmêr-, hejmêrmend, hejmêrmendî, hejmêrmendî, hejmet, hejmetkar, hejmetkar, hejmetkar bûn, hejmetkar man, hejmetkarbûn, hejmetkarî, hejmetkarî, hejmetkarî, hejmirandin, hejmirandin, hejmo, hejnarnav, hejnuma, hejnuma, hejo, hejo mijo, hejojî, hejok, hejokî, hejûpêj, ...... (Lêgerîna Berfireh)