Wateya peyva gune
gunearm
elend
Sünde
unglücklich
Tê de derbas dibe; guneh, guneh, guneh, guneh, guneh, guneh bûn, guneh bûn, guneh bûn, guneh daweşandin, guneh ji stû derketin, guneh ji stûyê min derket, guneh kirin, guneh kirin, guneh kirin, guneh lê hatin, guneh li stûyê gotiyan bûn, guneh pê hatin, guneh pê hatin, guneh weşandin, gunehbar, gunehbar, gunehbar, gunehbar bûn, gunehbar bûn, gunehbar kirin, gunehbar kirin, gunehbarbûn, gunehbarbûn, gunehbarbûyî, gunehbarî, gunehbarî, gunehbarîtî, gunehbarker, gunehbarkî, gunehbarkirî, gunehbarkirin, gunehbarkirin, gunehbûn, gunehê (wî) di stûyê (...) de be, gunehê (wî) di stûyê (...) de bûn, gunehê (yekî) hilanîn, gunehê (yekî) kirin stûyê xwe, gunehê (yekî) kişand, gunehê (yekî) kişandin, gunehê (yekî) lê hatin, gunehê (yekî) pê hatin, gunehê (yekî) pê nehat, gunehê (yekî) stend, gunehê gawiran pê hatin, gunehê kosiyan pê hat, gunehê xwe bi xwe anîn, gunehê xwe bi xwe anîn, gunehê xwe jî bi deyn nedan, gunehê xwe pê anîn, gunehê xwe pê anîn, gunehê xwe pê anîn, gunehê xwe pê neanîn, gunehê xwedê pê hatin, gunehên, gunehên ku bav kiriye wê werin pêşiya lêw, gunehî, gunehî, gunehkar, gunehkar, gunehkar, gunehkar, gunehkar bûn, gunehkar kirin, gunehkarane, gunehkarane, gunehkarane, gunehkarbûn, gunehkarbûyî, gunehkarî, gunehkarî, gunehkarî, gunehkarî, gunehkarî kirin, gunehkarî kirin, gunehkarî kirin, gunehkarîkirî, gunehkarîkirin, gunehkarkirî, gunehkarkirin, gunehkerî, gunehkirî, gunehkirin, gunehok, gunehpêhatin, gunehvanî, gunehweşînî, gunek, gunek, gunek, gunek (i), guneka (yek), gunekar, gunekar, gunekar kerdene, gunekarîye, gunekarkerda, gunekarkerde, gunekarkerdox, gunekê, gunekî, gunekî, gunekî bûn, gunekî bûn, gunekî bûn, gunekî kirin, gunekîbûn, gunekîbûyî, gunekîkirî, gunekîkirin, guneko, gunekok, guneng, ...... (Lêgerîna Berfireh)