Wateya peyva giranî
giranîm 1. ağırlık * giraniya kevir taşın ağırlığı 2. ağırlık (değerli olma durumu) 3. ağırlık, ağır başlılık 4. ağırlık (uyuşukluk ve gevşeklik durumu) 5. ağırlık (uykuda iken gelen ve insana buğulur gibi gelen durum) 6. fiz ağırlık (yer çekiminin bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke) 7. ağırlık (yük, külfet) *ê ku dixebite ev e, ji lew re jî giraniya malê tev li pişta wî ye tek çalışan bu, o yüzden evin ağırlığı onun sırtında 8. ağırlık (dikkatı ve önemi bir şey üzerine yoğunlaştırma) * me giranî daye ser xebatê ağırlığı çalışmaya vermişiz 9. ağırlık (değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda, fazladan bir değer tanıması) 10. pahalılık (fiyatların yüksek olması durumu) 11. gerginlik * nav wan giranî ye aralarında gerginlik var 12. bj tutarık, tutarak (ruh hastalığı nöbeti) 13. kırıklık (vücutta duyulan ağrı, yorgunluk) 14. kıtlık 15. mec incelik
giranî1. nesiviktî 2. hêdîkahî 3. zexmî 4. bibihatî 5. cidîtî *"giranî pîvana zêran e, sivikî bobelata ber deran e"
(navdêr, mê) wezn, sengî, senganî, kîlogramên : Giraniya min 72 kg e. qursî, ne sivikî, giranbûna tiştekî bo hilgirtinê: Ez di bin giraniya vî barî ve felişîm!, bihagiranî, nirxbilindî, bihadarî, ne erzanî: Giraniya qût û xwirakê dê îsal gelek jar û feqîran ji birsan bikuje. dijwarî, zehmetî, çetînî: Berî ku em vê berpirsiyariyê bigirim ser xwe, divê em giraniya wê bizanin..
Herwiha: giranîtî, girantî, granî, granîtî , grantî.
ji: giran + -î
giranîweight; severity
f. gravity, weightiness.
giranîm. tip. fef n., sara m., epîlepsî m.
m. mot. giranîye m.
m. giranîye, giranênî m.
giranîgiranî, bihadarî, nirxbilindî
giranî, dijwarî
xela, neyîna yan kêmheyîna qût û xwarinê