Wateya peyva gelin
gelin1. bûk (keça ku ji bo zewacê hatiye xe milandin û amadekirin an jî jina ku nû ze wiciye) 2. bûk (ji bo yekî jina kurê wı) 3. bûk (jina ku bi riya zewacê tevî malbatê bûye) m
1. bûk (keça ku ji bo zewacê hatiye xemilandin û amadekirin an jî jina ku nû zewiciye) 2. bûk (ji bo yekî jina kurê wî) 3. bûk (jina ku bi riya zewacê tevî malbatê bûye)m