Wateya peyva fînanî
fînanî1. gibi, -e benzer * zilamekî fînanî şêr aslan gibi bir adam 2. gibi, imişçesine, benzer biçimde * fînanî min bikin benim gibi yapınız 3. gibi, -e yakışır biçimde * fînanî mirovan bixwaze insan gibi iste 4. gibisi, benzeri * kesê fînanî Ehmed nîn e Ahmet gibisi yok
fînanî(navdêr, mê) wekî, mîna, nolî, nala, wek, fîna, bîna, binanî, weka, minani, notla, notil, notlan, notî, werga, nolanî, fena, fenanı, manendi.
ji: fîn +-anî
fînanîd. fênda, sey, wek, zê, zey, jê