Wateya peyva dinya
dinyadünya.
m 1. ast dünya (üzerinde yaşadığımız gök cismi)dünya 2. (el gün, herkes) 3. dünya (dış, çevre, ortam) * em bala xwe didinê ku dinya gelek guheriye biz dünyadan ayrı yaşarken, dünya epey değişmiş 4. dünya (inançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu) * dinyaya îslamê islam dünyası
dinya1. cîhan 2. alem *"gotine: 'te dinya çawa dît?' gotiye: 'li gorî dilê xwe' "
(navdêr, mê) cîhan, alem, gerdûn, planeta Zemîn ango ya em lê dijîn, Zemîn û her tiştê lê, alem, xelk, xelk û alem, hemî mirov: Dinya hemî dizane ku... derdor, dewrûber, dorber, hawirdor: Dinya tarî bû. Kor dinyayê nabînin. civak: bi baweriya dinyayê... parçeyek ji dinyayê: dinyaya erebî, dinyaya Rojava, derek kar yan çalakiyekê: dinyaya şorreşgêrrî dinyayek tevlihev e. gerdûn, hemî galaksiyên tê zanîn yan bawerkirin ku hene, her tiştê di jiyana kesekê/î de: Hemî dinyaya wî bi carekê herrifî. rewş: Dinyaya sibê dê ne mîna dinyaya îro be. jiyana berî mirinê: Kes li vê dinyayê namîne. (
Dijwate: axret), têkiliyên civakî, têkiliyên navbera mirovan: Ti ji vê dinyayê nizane!, karên bo xwe ne bo Xwedê: Dîn û dinya bêyî hev nabin. erd, ax, zevî, zemîn, gerdûn, cîhan, kaînat, alem, unîvers, kozmoz, felek, mirov, civak, civat, exter, xelk, keyhan.
Herwiha: dunya.
Hevwate: alem, cîhan, gerdûn, xelk.
: ji erebî دنياء (dunyai: dinya) ji دناوة (nêzîk bûn) anku wateya bingehîn ya peyvê derdor bû, wek di fraza Dinya tarî bû de..
: dinyadar, dinyadarî, dinyalik, dinyalikî, dinyawî, dinyawîtî, dinyayî, dinyayîtî, dinyaperwer, dinyaperwerî, tevdinyayî, tevdinyayîtî
dinyaworld, universe, weather
f. (obl. dinyayê, dinê) the world, the weather: dinya pirr sar bû =the weather was very cold
dinyam. rihan, dinya n. *di dinyayê de dinya de, di dinya de, edi dinya de
Tê de derbas dibe; dinya alem, dinya alem derketin sêra (yekî), dinya alem pê hisiyaye, dinya alemê re, dinya ava be, em jî di nav de, dinya ava ye her kes bi aqilê xwe şad e, dinya berdan, bi axretê girtin, dinya bi dor e (qey) ne bi zor e, dinya bi dorê ye ne bi zorê, dinya bi dorê ye, ne bi zorê yê, dinya bi gulekê nabe bihar, dinya bi ser (yekî) de hatin, dinya bi ser de xera bûn, dinya bibe tûtik, keriyek para te nakeve, dinya bûn ewr, dinya bûn hênkayî, dinya bûn hişkesayî (hava), dinya bûn tara bêjingê li ser serê (yekî), dinya bûn tarî, dinya bûn xweşî, dinya bûn yek, dinya bûye kes, kesî negotiye bes, dinya cemidîn (hava), dinya dewran e, pişîk pelewan e, navê dîkan danîne evdirehman e, dinya din nehatin bîrê, dinya dinya be, dinya dîtin, dinya fanî ye, kes ji mirinê xelas nebûye, dinya fetloqûno bûn, dinya gewr bûn, dinya gewr kirin, dinya girtî bûn, dinya girtî ye, dinya gulek e bêhn bike bide hevalê xwe, dinya gulek e, bêhn bik û bid hevalê xwe, dinya hatin girti, dinya heram kirin, dinya ji kesî re nabe yar, dinya ji siltan silêman re nemaye, dinya kê dot, kê kirî kê firot, dinya ker bûn, dinya ker bûye, dinya kirin dara dojê, dinya lê hatin hev, dinya lê herimandin, dinya lê kirin zînd, dinya lê tarî bûn, dinya lê teng bûn, dinya li ber çavê (yekî) reş bûn, dinya li ber çavên (yekî) reş bûn, dinya li ber çavên (yekî) tarî bûn, dinya li ber gewrbûnê bûn, dinya li dinê mendo li jînê, dinya li dor serê (yekî) gerîn, dinya li hev ketin, dinya li hev qelibîn, dinya li ser aliyekî qûna (yekî) gerîn, dinya li ser serê (yekî) gerîn, dinya li ser serê (yekî) rûnişti, dinya li ser serî bûn tara bêjingê, dinya li ser serî bûn tara bêjingê, dinya ma ji du pîran re, wan jî li hev par ne kir, dinya mirin û jîndin e, dinya ne yek û carek e, dinya nedîto, gava dîto, bi xwe de rîto, dinya qadî ye, herkes ji xwe razî ye, dinya qerîn, dinya reş û tarî bûn, dinya ronî bûn, dinya sar bûn, dinya sar e, dinya sayî bûn, dinya serad û bêjing kirin, dinya siya darê ye, dinya siya darê ye geh li sibê ye geh li êvarê ye, dinya siya darê ye geh li vir e geh li wir, dinya siya darê ye geh li vir geh li wir e, dinya siya darê ye ji kesî re nadomîne, dinya siya darê ye, ji kesî re nadomîne, dinya tarî bûn, dinya tep bûn, dinya tev li (yekî) rabe, dinya tijî mirov tê de dijî, dinya tu yî?, dinya û alem, dinya û axîret, dinya û axîret, dinya vebûn, dinya xaniyê zarokan e em ji xe re pê dileyîzin, dinya xera bibe ne xema (wî) ye, dinya xwe qedandin, dinya xwedê, dinya xweş e, dinyabînî, dinyadî, dinyadîti, dinyadîtî, dinyadîtî, dinyadîtî, dinyadîtî bûn, dinyadîtîbûn, dinyadîtîbûn, dinyadîtin, dinyager, dinyager, dinyagerî, dinyaggerî, dinyakî, dinyakir, dinyalik, dinyanas, dinyanedî, dinyanedî, dinyanedî, dinyanêdîti, dinyanedîtî, dinyanedîtî, dinyanedîtî, dinyanedîtî, dinyanedîtî bûn, dinyanedîtînî, dinyanedîyan savar pehtin gotin îro îda me ye, dinyaperist, dinyasan, dinyasanî, dinyaya (yekî) tarî bûn, dinyaya boş û betal, dinyaya derewîn, dinyaya derve fel, dinyaya din, dinyaya din, dinyaya gewrik, dinyaya gewrik e heq li vê dinyayê safî dike, dinyaya girtî limonî, dinyaya kevn, dinyaya sewgur, dinyaya wî alî, dinyaya wî alî, dinyaya wî alî dîtin, dinyaya xwe derbas kirin, dinyaya xwe qedandi, dinyayê sar bûn, dinyayek, dinyayek, dinyayekî, dinyayî, dinyayî, dinyayî, dinyayî bûn, dinyayî kirin, dinyayîbûn, dinyayîbûyî, dinyayîkirî, dinyayîkirin, dinyayîtî, ...... (Lêgerîna Berfireh)