Wateya peyva dilê
encam nehat dîtin
Tê de derbas dibe; dilê (wan) di hev de bûn, dilê (wan) ji hev re ronî nedan, dilê (wan) li hev ronî dan, dilê (wî) bi halê (wî) şewitîn, dilê (wî) di ser (wî) re çûn, dilê (wî) zengîn e, dilê (yekê) bi ser de xwar bûn, dilê (yekê) kirin xwe, dilê (yekê) li serê ji bîr ve çûn, dilê (yekê) mêr xwestin, dilê (yekê) û mêran tune bûn, dilê (yekî bi (wî) ve bûn, dilê (yekî) arîn k, dilê (yekî) avêtin, dilê (yekî) avêtin ., dilê (yekî) azirandin, dilê (yekî) baristan, dilê (yekî) baristan nedan, dilê (yekî) bi (yekî) êşîn, dilê (yekî) bi (yekî) şewitîn, dilê (yekî) bi ... hilavêtin, dilê (yekî) bi ... şad bûn, dilê (yekî) bi halê xwe şewitand, dilê (yekî) bi ku de bixwaze, bi wir de ajotin, dilê (yekî) bi ser ve çûn, dilê (yekî) bihurîn (borîn an jî xewirîn), dilê (yekî) bijîn (...), dilê (yekî) birîndar e, dilê (yekî) bixem e, dilê (yekî) borîn, dilê (yekî) çargopal lê xistin, dilê (yekî) çargopalî lê xistin, dilê (yekî) çêkir, dilê (yekî) çûn (tiştekî), dilê (yekî) dax dan, dilê (yekî) di ber re hatin, dilê (yekî) di ber re nehatin, dilê (yekî) di cih de bûn, dilê (yekî) di dest de bûn, dilê (yekî) di ser de hebûn, dilê (yekî) di ser hev re qelibîn, dilê (yekî) dîtin, dilê (yekî) dizîn, dilê (yekî) êşandin, dilê (yekî) êşîn, dilê (yekî) êşîn, dilê (yekî) fireh bûn, dilê (yekî) fireh bûn û çavê (yekî) vebûn, dilê (yekî) fireh e, dilê (yekî) fireh kirin, dilê (yekî) germ kirin, dilê (yekî) germ kirin, dilê (yekî) geş bûn, dilê (yekî) girtin, dilê (yekî) gotin tirk, dilê (yekî) gotin, devê (yekî) negotin, dilê (yekî) gupegup kirin, dilê (yekî) hatin, dilê (yekî) hatin ber dêv, dilê (yekî) hatin ber devê (wî), dilê (yekî) hatin devê (yekî), dilê (yekî) hatin guvaştin, dilê (yekî) hebûn, dilê (yekî) helîn, dilê (yekî) hênik bûn, dilê (yekî) hênik kirin, dilê (yekî) hil bûn, dilê (yekî) hilavêtin, dilê (yekî) hildan, dilê (yekî) hilneanîn, dilê (yekî) hilnedan, dilê (yekî) hilnedan, dilê (yekî) hilpetikîn, dilê (yekî) hiştin, dilê (yekî) jê birin, dilê (yekî) jê cebirîn, dilê (yekî) jê cegirandî bûn, dilê (yekî) jê cegirîn, dilê (yekî) jê cemidîn, dilê (yekî) jê derbas nebûn, dilê (yekî) jê li hev ketin, dilê (yekî) jê m, dilê (yekî) jê man, dilê (yekî) jê mayîn, dilê (yekî) jê re hebûn, dilê (yekî) jê re nexwestin, dilê (yekî) jê re peritîn, dilê (yekî) jê sar bûn, dilê (yekî) jê sar bûn, dilê (yekî) jê sar kirin, dilê (yekî) jê stendin, dilê (yekî) jê tije bûn, dilê (yekî) jêr de hatin, dilê (yekî) ji ... reş bûn, dilê (yekî) ji bîr ve çûn, dilê (yekî) ji dinyayê sar bûn, dilê (yekî) ji xwe hiştin, dilê (yekî) ketin (...), dilê (yekî) ketin (tiştekî), dilê (yekî) ketin (yek), dilê (yekî) ketin cih, dilê (yekî) ketin cih, dilê (yekî) kewgirîn, dilê (yekî) kir, dilê (yekî) kirin tirkîn, dilê (yekî) kişandin, dilê (yekî) kizirandin, dilê (yekî) lê bar dan, dilê (yekî) lê bar nedan, dilê (yekî) lê dan, dilê (yekî) lê îşiq nedan, dilê (yekî) lê kelîn, dilê (yekî) lê neqeridîn, dilê (yekî) lê qerar dan, dilê (yekî) lê qerar nedan), dilê (yekî) lê qusîn, dilê (yekî) lê qusîn, dilê (yekî) lê ronî dan, dilê (yekî) lê rûneniştin, dilê (yekî) lê rûniştin, dilê (yekî) lê sar bûn, dilê (yekî) lê spî bûn, dilê (yekî) lê werivîn, dilê (yekî) lê xera bûn, dilê (yekî) lê xistin, dilê (yekî) li ba xwe xweş girt, dilê (yekî) li ber nehatin, dilê (yekî) li ber rûneniştin, dilê (yekî) li hev du ketin, dilê (yekî) li hev ketin, dilê (yekî) li hev xistin, dilê (yekî) li ser (wî) bûn, dilê (yekî) li ser (yekê) hebûn, dilê (yekî) li ser (yekî din) hebûn, dilê (yekî) li ser (yekî) ricifîn, dilê (yekî) li ser bûn, dilê (yekî) li ser şewitîn, dilê (yekî) li serê êşîn, dilê (yekî) li serê hebûn, dilê (yekî) li serê helîn, dilê (yekî) li serê parçe (parçe) bûn, dilê (yekî) li serê peritîn, dilê (yekî) li serê xera bûn, dilê (yekî) m, dilê (yekî) man pê ve, dilê (yekî) muferih bûn, dilê (yekî) ne safî bûn, dilê (yekî) ne safî ye, her car bi aliyekî de ye, dilê (yekî) nebijîn (tiştekî), dilê (yekî) neçûn (...), dilê (yekî) neçûn ., dilê (yekî) negerîn, dilê (yekî) nehiştin, dilê (yekî) neketin cih, dilê (yekî) nerm bûn, dilê (yekî) nexwestin, dilê (yekî) pak e, dilê (yekî) pariyek ketin cih, dilê (yekî) pê bûn, dilê (yekî) pê êşîn, dilê (yekî) pê êşîn, dilê (yekî) pê germ bûn, dilê (yekî) pê razî nebûn, dilê (yekî) pê şewitîn, dilê (yekî) pê şewitîn, dilê (yekî) pê ve bûn, dilê (yekî) pê ve girêdayî bûn, dilê (yekî) pê ve man, dilê (yekî) pê xera bûn, dilê (yekî) pê xweş bûn, dilê (yekî) pê xweş nebûn, dilê (yekî) peritîn, dilê (yekî) perpitandin, dilê (yekî) perpitandin, dilê (yekî) perpitîn, dilê (yekî) pirtepirt kirin, dilê (yekî) pitpitîn, dilê (yekî) qalind bûn, dilê (yekî) qalind e, dilê (yekî) qebûl nekirin, dilê (yekî) qerar nedan, dilê (yekî) qeridîn (tiştekî), dilê (yekî) qetin, dilê (yekî) qilqilîn, dilê (yekî) qirar nedan, dilê (yekî) ranegirtin, dilê (yekî) rehet bûn, dilê (yekî) rehmet xwestin, dilê (yekî) reş bûn, dilê (yekî) reş kirin, dilê (yekî) rihet bûn, dilê (yekî) rihet kirin, dilê (yekî) rûn girê dan, dilê (yekî) rûniştin, dilê (yekî) sar bûn, dilê (yekî) sar e yê me germ e, dilê (yekî) sar kirin, dilê (yekî) seh kirin, dilê (yekî) sekinîn, dilê (yekî) ser wî çûn, dilê (yekî) şewitandin, dilê (yekî) şewitandin, dilê (yekî) şewitîn, dilê (yekî) şikandin, dilê (yekî) şikandin, dilê (yekî) şikestin, dilê (yekî) sist bûn, dilê (yekî) sivik bûn, dilê (yekî) tê de bûn, dilê (yekî) tê de bûn, dilê (yekî) tê de rihet bûn, dilê (yekî) tê hebûn, dilê (yekî) teng bûn, dilê (yekî) teng e, dilê (yekî) tengijîn, dilê (yekî) tenik, dilê (yekî) tenik e, dilê (yekî) tepîn, dilê (yekî) têr bûn, dilê (yekî) tije ye, dilê (yekî) tijî bûn, dilê (yekî) tijî kul bûn, dilê (yekî) tirsîn, dilê (yekî) tune bûn, dilê (yekî) tune bûn, dilê (yekî) û çûnê hebûn, dilê (yekî) û firotanê, dilê (yekî) û jinan tune bûn, dilê (yekî) û tiştekî hebûn, dilê (yekî) vebûn, dilê (yekî) vekirîn, dilê (yekî) vekirîn, dilê (yekî) vepesirîn, dilê (yekî) xazî bûn, dilê (yekî) xelîn, dilê (yekî) xera bûn, dilê (yekî) xera bûn, dilê (yekî) xerab bûn, dilê (yekî) xeriqîn, dilê (yekî) xewirîn, dilê (yekî) xof girtin, dilê (yekî) xwendin, dilê (yekî) xweş bûn serinlem, dilê (yekî) xweş kirin, dilê (yekî) xweş kirin, dilê (yekî) xwestin, dilê (yekî) xwestin, dilê (yekî) xwezî bûn, dilê (yekî) zanîn, dilê (yekî) zerp kutan, dilê (yekî) zîz bûn, dilê (yekî)... tirsîn, dilê (…) yek kişandin, dilê baranê hebûn, dilê bêkesan li ser hemû kesî dişewite, dilê berfê, dilê dê bi ser dotê ye, ê dotê bi ser çiyayê qaf de ye, dilê dêredêr, dilê dilxwaz, nan û pîvaz, dilê ewil, dilê hev hiştin, dilê hev şikandin, dilê hev tije kirin, dilê însan, dilê kesîrehet bûn, dilê kul û şikestî, dilê mêvana nehêl wê bi xwe herin, dilê min dibêje, dilê min hil na gire, dilê min jê (lê)ma, dilê min ji min re dibêje, dilê min ji te sar e, dilê min ji wê (ne) xweş e, erd di bin berfê de reş e, dilê min lê dibêje, dilê min lê diçe, dilê min lê dişewite, dilê min lê xira bû, dilê min qusiya, dilê mirov piçek goşt e, dilê rihet, dilê rihet dîtin, dilê rihet nedan h, dilê se bi savar xweş kirin, dilê segan bi savarê xweş kirin, dilê şivan bixwaze dikare şîr ji nêrî bidoşe, dilê şivan kete pişkulê , hûr kir şîr û xwar, dilê şivên bixwaze mast ji nêrî çêdike, dilê tirsonek sênga gewr nabîne, dilê wî di goştê kerê de heye, dibêje guhên wê wekî guhên kêrgoşkê, dilê xezeb nagihin miradan, dilê xwe ... safî kirin, dilê xwe berdan (yek), dilê xwe bi halê xwe şewitandin, dilê xwe bi xwe şewitandin, dilê xwe bi xwe şewitandin, dilê xwe de sêwirandin, dilê xwe de xeber dan, dilê xwe di ber re neanîn, dilê xwe di cih xistin, dilê xwe êşandin, dilê xwe fireh bike, dilê xwe fireh kirin, dilê xwe firîqet kirin, dilê xwe gerandin, dilê xwe girtin, dilê xwe hiştin, dilê xwe honik kirin, dilê xwe jê re vekir, dilê xwe ji (yekî) kir, dilê xwe ji dinyayê sar kirin, dilê xwe kirin, dilê xwe kirin, dilê xwe kirin (yek), dilê xwe kirin yek, dilê xwe lê bi keys kir, dilê xwe mor kirin, dilê xwe pê êşandin, dilê xwe pê êşandin, dilê xwe pê germ kirin, dilê xwe pê neşewitandin, dilê xwe pê sekinandin, dilê xwe pê şewitandin, dilê xwe pê sewitandin , dilê xwe rehet kirin, dilê xwe rihet bihêle, dilê xwe rihet kirin, dilê xwe rihet kirin, dilê xwe ronî kirin, dilê xwe ronî kirin, dilê xwe rûniştandin, dilê xwe safî kirin, dilê xwe şewitandin, dilê xwe stendin, dilê xwe tehl û tirş kirin, dilê xwe teng kirin, dilê xwe vekirin, dilê xwe xapandin, dilê xwe xera kirin, dilê xwe xweş kirin, dilê xwe xweş kirin, dilê yekî) şikîn, dilê...şewitîn, dilêm, dilêr, dilêr, dilêr, dilêr, dilêr, dilêrane, dilêrane, dilêrane, dilêrî, dilêrî, dilêrî, dilêrî, dilêrî kirin, dilêş, dilêş, dilês, dilêşandin, dilêşandin, dilêşe, dilêşî, dilêşî, dilêşî, dilêşîn, ...... (Lêgerîna Berfireh)