Wateya peyva di
di1. -e * rûn di nan da yağı ekmeğe sürdü 2. h (di... de şeklinde) içinde (süresince, zarfında) * di nav van salên dawî de bu son yıllarda 3. içinde (ortamında) * di nav van mercan de bu şartlar içinde 4. h/d (di ... de) içre
di(pêşgir) du car,cot,dudu
diverqertaf a, karan de rewsa demê nikayî virazena
d. di, edi, ede
Tê de derbas dibe; di (yekî) de star nehişt, di (yekî) derketin, di (yekî) gerîn, di (yekî) gihîn, di (yekî) hilanîn, di ... de, di ... de, di ... de, di ... re, di ... re, di ... re, di ... ve, di ... xwe de (ye, di afirê keran de razan û xewnê pêxemberan dîtin, di agirê (yekî) de şewit?(birinin), di agirê (yekî) de şewitîn, di agirê xwe de şewitîn, di aliyê me de, di alîye me de , di aqil de m, di aqil de naçe, di aqilan de neçûn, di aqilê (yekî) de çûn, di aqilê (yekî) de derbas bûn, di aqilê (yekî) de man, di aqilê (yekî) de neçûn, di aqilê (yekî) de tiştek çêbûn, di aqilê xwe de bi cih kir, di aqilê xwe de girt, di aqilê xwe de girtin, di aqilê xwe de girtin, di aqilê xwe re derbas kirin, di ard dan, di arvan dan, di asta (tenga an jî hîza) hev de, di av û donê xwe de qijilîn, di ava (yekî) de çûn, di ava behran de şêlû bûn, di avê de berdan, di avê re çûn, di avê re kirin, di avekê re kirin, di bara ..., di bara dilê (yekî) de, di bareya …. de, di bêhnekê de, di behrê de bûn, di bejingê de dotin, di seradê de meyandin, di ber (...) dan, di ber (...) de, di ber (...) de xwêdan, di ber (...) de zehmet dît, di ber (karekî) de man, di ber (tiştekî) de man, di ber (yekî) dan, di ber (yekî) de avêt, di ber (yekî) de dezî bad, di ber (yekî) de jehra mêran bûn, di ber (yekî) de kefaret dîtin, di ber (yekî) de ketin, di ber (yekî) de kirin jehr, di ber (yekî) de man, di ber (yekî) de neçûn, di ber (yekî) de porê xwe yê reş kirin hirî, di ber (yekî) de sond xwarin, di ber (yekî) de xwarin, di ber (yekî) gerîn, di ber (yekî) re avêt, di ber (yekî) re avêtin, di ber ... de îşiqa çavên xwe rêtin, di ber ... de serê xwe şikandin, di ber avê de çûn, di ber barê xwe de ketin, di ber cankêşiyê de bûn, di ber çav re derbas kirin, di ber çavan re derbas kirin, di ber çûn, di ber dan, di ber de, di ber de avêtin, di ber de bêhna (yekî) çikîn, di ber de bûn, di ber de çavê xwe rêtin, di ber de çûn, di ber de hiştin, di ber de kêferata dinyayê dîtin, di ber de m, di ber de man, di ber de mana miradê, di ber de mehf bûn, di ber de neçûn, di ber de qerîne hatin avêtin, di ber de rêtin, di ber de stêrk bi roj dît, di ber de tehb dîtin, di ber de tehb û kêferat dîtin, di ber de xwe kilekorî kirin, di ber de xwêdan rêtin, di ber de zehmet dîtin, di ber devê hev de bûn, di ber deyn de hesibandin, di ber deynê (yekî) de hesibandin, di ber dilê (yekî) dan, di ber dilê (yekî) de çûn, di ber dilê hev de, di ber gerîn, di ber hev dan, di ber hev de, di ber hev xistin, di ber hiqûma ruh de bûn, di ber hukmê ruh de bûn, di ber kerê re derbas dibe, cehşikê jê didize, di ber meşheda xwedê de bûn, di ber pişika xwe re çûn, di ber pişika xwe re çûn, di ber qerz de hesibandin, di ber qerzê (yekî) de hesibandin, di ber qirqala ruh de bûn, di ber re, di ber re, di ber re avêtin, di ber re çûn, di ber re derbas bûn, di ber re derketin, di ber re gîhandin, di ber re gotin, di ber re xuya kirin, di ber re zehmetî dîtin, di ber ruh de bûn, di ber ruh de man, di ber tengiyê de bûn, di ber ve bûn, di ber ve kirin, di ber xwe dan, di ber xwe de, di ber xwe de gotin, di ber xwe de gotin, di ber xwe de gotin, di ber xwe de li hev anîn, di ber zar de bûn, di ber zarok (zar an jî zarû) de bûn, di ber zarok de bûn, di ber zarû de bûn, di ber zê de bûn, di ber... de, di ber... re, di berê de ruh û îmana xwe qetandin, di bergîdana xurek de, di beriya xwe de pere dîtin, di bêvila (yekî) de dayîn, di bêvila (yekî) re anîn, di bextê (yekî) de bûn, di bextê (yekî) de ketin, di bextê yekî de bûn, di bin, di bin, di bin (tiştekî) de m, di bin ... de man, di bin ... de rabûn, di bin bandora (tiştekî) de bûn, di bin bandora xwe de hiştin, di bin bandorê ve, di bin barê (yekî) de man, di bin berê de hiştin, di bin berpirsiya (yekî) de bûn, di bin çav de bûn, di bin çavan de, di bin çavan de, di bin çavan de girtin, di bin çavan re li hev nêrîn, di bin çavan re nihêrîn, di bin çavde, di bin çavên (yekî) de bûn, di bin çek de bûn, di bin darê (yekî) de bûn, di bin dawa xwe de fis kirin, di bin de man, di bin de man, di bin de neman, di bin destan de bûn, di bin destan re derbas kirin, di bin destê (yekî) de, di bin destê (yekî) de bûn, di bin destê (yekî) de bûn, di bin destê xwe de girtin, di bin destê xwe de girtin, di bin destê xwe xistin, di bin dû de man, di bin dûvikê çavan re lê nihêrtin, di bin erdê re çûn, di bin eynî xaniyî d, di bin gê de li golikan gerîn, di bin gê de li golikê gerîn, di bin gotinê de man, di bin gumanê de bûn, di bin helmê de man, di bin kirina (yekî) de man, di bin kumê (yekî) de bûn, di bin lêvan de gotin, di bin lingan de çûn, di bin lingan de man, di bin mile (yekî) re derbas bûn, di bin mineta (yekî) de neman, di bin navê (tiştekî) de, di bin nezaretê de, di bin pêkutî û tehdehiyê de hiştin, di bin pest û guşarê de hiştin, di bin piyan de pelçiqandin, di bin qêla rojê de, di bin qêleqijê de, di bin qenciya (yekî) de neman, di bin re, di bin re, di bin rima (yekî) de borîn, di bin roniya (tiştekî), di bin serê (yekî) de, di bin serê (yekî) de derketin, di bin şikê de bûn, di bin simbêlan re, di bin simbêlan re kenîn, di bin siya (yekî) de derbas bûn, di bin siya xelkê de gerîn, di bin siyê de velezîn, di bin tava rojê de, di bin tehdeyê de hiştin, di bin ve kirin, di bin webal de man, di bin xwe de rêx kirin, di bin xwe de rîtin, di bin xwe re dîtin, di bin xwe re dîtin, di bin... de, di bin... re, di binê çav de lê nihêrtin, di binê çav re lê nihêrtin , di binê çavan de lê nihêrti, di binê gê de li golikê digere, di binê heman banî de bir, di binê her kevrî de derketin, di binê hifz û muhafizeya xwedê de be, di binê qenciya (yekî) derneketin, di binê simbêlan de bişirîn, di binê star û hifza xwedê de bûn, di binê xaniyekî de, di binê xwe de berdan, di binê xwe de berdan, di binî de, di binî de bûn, di binî de hûrhûr gerîn, di binî de lê nihêrtin, di binî de pê vedan, di binî de perde, di binî re, di binî re, di binî re xeber şandin, di binlingê de rûniştin, di bîr anîn, di bîra (yekî) de bûn, di bîra (yekî) de man, di bîra (yekî) hatin, di bîra min de, di bîra xwe anîn, di bîra xwe de girtin, di çamûrê dan, di canê (yekî) de xwîn tune bûn, di canê xwe bihurîn, di çapa (...) de, di çapana (...) de, di çapana (yekî) de bûn, di çapana xwe de, di carekê de, di çata rê de rêv rûçikandin, di çav (yekî) de kirin, di çav de xuya bûn, di çav re kirin, di çavê (yekî) re dexistin, di çavê (yekî) re kirin, di çavê xwe de ecibandin, di çavê xwe de eyişandin, di çaviya kaniyê de rîtin, di çaxana (yekî) de bûn, di çaxê xwe de, di çaxên berê de, di çendan de?, di çêran de hiştin, di cî da, di cî de, di çi halî de ye, di çi halî de?, di çi heynê de, di çi rewşî de ye, di çi rewşî de?, di cih de, di cîh de, di cih de, di cih de, di cih de, di cih de bûn, di cih de hiştin, di cih de man, di cih de sar bûn, di cih de sar kirin, di cih de zer û zuha bûn, di cihê xwe de çikîn, di cihê xwe de ketin, di cihê xwe de nesekinîn, di cihê xwe de rehet rûniştin, di cihê xwe de sar bûn, di cihê xwe de sar bûn, di cihê xwe de şemirîn, di cihê xwe de teng zivirîn, di cihê... de, di cihekî de, di civatê de tim cihê xweş û germ yê mezinê civatê ye, di conî de av qutan, di darê dinê de yek bûn, di daweta cinan de reqisîn, di dawiya dawîn de, di dawîye de, di dawiyê de, di dawiyê de, di dema ... de, di dema bêrdo de mam, di dema qal û belayê de man, di dema xwe de, di dema xwe de, di demek nêz de, di demeke kin de, di demeke nêzik de, di demekî de, di demekî de, di deqeyê de fikrek hatin (yekî), di derbekê de, di derbekê de, di derekê de, di derheqê ... de, di derheqê...de, di derî de berdiyê di paceyê de tê, di derî re berdidî, di kulekê re dikeve hundir, di dest de girtin, di dest de man, di dest re girtin, di dest xwe re girtin, di destê (yekî) de ... he, di destê (yekî) de bûn, di destê (yekî) de bûn, di destê (yekî) de çûn û hatin, di destê (yekî) de debar nebûn, di destê (yekî) de hebûn, di destê (yekî) de man, di destê (yekî) de tiştek tune bûn, di destê (yekî) de xwîn girîn, di destê xwe de girtin, di destê xwe de girtin, di destê xwe de givaşt, di destê xwe de hişti, di destê zar û zêçan de man, di destengiyê de bûn, di destengiyê de bûn, di destengiyê de man, di dev de danîn (yekî), di dev de girtin, di dev de helîn, di dev re ketin, di qûnê re derketin, di dev re kirin, di dev û delingên (yekî) de hatin xwarê, di devê (yekî) de girtin, di devê (yekî) de rîtin, di devê (yekî) re kirin, di devê deriyê (yekî) de bûn, di devê rê de bûn, di devê xwe de birin û anîn, di devê xwe de birin û anîn, di devê xwe de birin û mizmizandin, di devê xwe de gotin, di devê xwe de kirin benîşt, di devê xwe de mizmizand, di devê xwe de mizmizandin, di dewsa yekî de, di dezgîn de, di dil de çi bisêwire di dev de diavêje, di dil xwe de, di dilê (yekî) de buhirtî bûn, di dilê (yekî) de çêbûn, di dilê (yekî) de kudikên berazan hebûn, di dilê (yekî) de kutikên berazan hebûn, di dilê (yekî) de man, di dilê (yekî) de sêwirîn, di dilê (yekî) de tiştek tune bûn, di dilê (yekî) de xwîn çûn, di dilê xwe de, di dilê xwe de ... derbas kirin, di dilê xwe de bi (yekî) kenîn, di dilê xwe de çêrê (yekî) kirin, di dilê xwe de gerandin, di dilê xwe de girîn, di dilê xwe de girtin, di dilê xwe de gotin, di dilê xwe de gotin, di dilê xwe de hest pê kirin, di dilê xwe de pê tinazê xwe kir, di dilê xwe de sêwirandin, di dilê xwe de xeber dan, di dilê xwe de xeydan, di dilê xwe de xwedî kirin, di dilê xwe de xwendin, di dilqê (yekî) de kirin, di dilqê jinê de derketin ser sehneyê, di dîn û îmanên min de be, di dinyaya xelayan de bûn, di dinyayê de ji ziman şîrîntir jî tune ye jê tehltir jî, di dinyayê de karê herî zor deyn xwestin e, di diya mezinê (yekî) çove kirin, di domahiya ve heftê de, di donê xwe de qijirîn, di ebada (...) de, di eleniya (yekî) de bûn, di eleniya (yekî) de mijûl bûn (peyivîn an jî axiftin), di eleniya (yekî) de xeber dan, di emel de, di emrê (yekî) de bûn, di emrê xwe de, di êqil de rûniştin, di erd de firotin alivre, di erênayê de man, di etra (…) de bûn, di etra canê xwe de bûn, di etra canê xwe de bûn, di etrê de bûn, di eyarê (yekî) de dew keyandin, di eyarê xwe de diqijqijîn, di eyarê xwe de şewitîn, di eyarê xwe de xişxişîn, di eynê xwe de neanî der, di eynê xwe re dernexistin, di eynê xwe re dernexistin, di eynî demê (zemanî) de, di eynî deriyekî de derketin, di eynî telî de, di ezbera (yekî) de, di feqîriyê de bûn, di fêrgehê de man, di fesala xwe de dîtin, di filan demê de, di firnê pozê (yekî) de derketin, di firnikê (yekî) de hatin (xwarê), di firnikê bêvila (yekî) de derketin, di firnikê pozê (yekî) de derketin, di gavê da, di gavê de, di gaziya (yekî) (de) çûn, di gaziya (yekî) (de) hatin, di gaziyê de hatin, di gehê de du şêr nabe, di gel, di gemardana (yekî) de bûn, di geranê, di gerewa hev de bûn, di gerewa yekî de çûn, di gerewê de, di gerewê de dan, di gerewê de danîn, di germê de, di gewriya (yekî) de neçûn xwar, di gewriya (yekî) de neçûn xwarê, di gewriyê de man, di gijekê de çûn û hatin, di gora xwe de qûn rûniştin, di gotin yekî de bûn, di gotina xwe de şikestin, di gotinê de eyb tune, di gotinê de man, di gotinê de xeyd tune be, di govenda (tiştekî) de bûn, di guhan re, di guhê (wî) de jê re gotin, di guhê da de bûn, di guhê ga de bûn, di guhê gê de bûn, di guhê xwe kirin, di guhekî re ketin, di yê din re derketin, di guhên hev de gotin, di gumana (yekî) de neçûn, di gumana (yekî) de nehatin, di gurahiyê de bûn, di gurê de bûn, di gurimtiyê de çûn, di gurimtiyê de çûn, di hacetan de simtraş, di mirovan de jî yê nade pêş û paş, di hafa wî de, di hafa xwedê de, di halê, di halê (...) de, di halê xwe de bûn, di halê xwe de girîn, di halê xwe de gotin, di hana (yekî) çûn, di hana (yekî) hatin, di haşîtiyê de bûn, di hawara (yekî) (de) çûn, di hawara (yekî) bezîn, di hawara (yekî) gihîştin, di hawara (yekî) hatin, di hayê de çûn, di heça nebaşan de têk çûn, di hedê xwe de, di heftikê nîsanê de bi rê û dirban de meçin, di heman demê, di heman dereceyê de bûn, di heman katê de, di hemberiya (yekî) de bûn, di hembêza hev de, di hembêzan de nebûn, di hemla xwe de gerandin, di hengamekê de, di hepsê de bûn, di heq, di heqê, di heqê (yekî), di heqê (yekî) de hebûn, di heqê ... de, di heqê yekî de bûn, di her hal û karî de, di her hal û karî de, di her halî de, di her mehrê de xêrek heye, di her newalê de hehe kirin, di heriyê dan, di heriyê de hesikandin, di hêsan dan, di hev dan, di hev de barîn, di hev de bihartî, di hev de bihartin, di hev de bihurîn, di hev de bûn, di hev de derbas bûn, di hev de derbas kir, di hev de derbas kirin, di hev de derketin, di hev de hiştin, di hev de hurşîn, di hev de qul bûn, di hev de sekinîn, di hev de sincirîn, di hev de tewîn, di hev derketin, di hev hekandin, di hev hekîn, di hev mesihandin, di hev niyan, di hev re derbas kirin, di hev werkirin, di hev xerxitandin, di hevîr gerîn, di hewê de dimir, di sewê de kone xwe datanî, di heyamê de, di heyna... de, di heyra malê dinê de bûn, di heyreta (tiştekî) de bûn, di hindurê hev de, di hiş de girtin, di hiş de m, di hiş de man, di hîsab de tune bûn, di hişê (yekî) de, di hişê (yekî) de bûn, di hişê (yekî) de man, di hişê xwe de bi cih kirin, di hişê xwe de bi cih kirin, di hişê xwe de girt, di hişê xwe de girtin, di hişê xwe de girtin, di hîza hev de, di hizûra we de bêedebî tê, di hizûra wî/wê de, di hundir ... de, di hundir de gû kelîn, di hundir de ye ne ji derve ye, di hundirê (yekî) de bûn girêk, di hundirê (yekî) de dew keyan, di hundirê (yekî) de man, di hundirê ... de, di hundirê hev de, di hundirê hev de kişkişîn, di hundirê xwe de, di hundirê xwe de helîn, di hundirê xwe de hilxistin û daxistin, di hundirê xwe de şewitîn, di husna dinê de bedew bûn, di îşekî de tiştek hebûn, di jiyana (yekî) de cih stendin, di kaniya gund de rîn, di karîgeriyê de bûn, di karîgeriyê de man, di karvaniyê de, di kef û xwê de man, di kêf û zewqê de bûn, di kel û xwêdanê de man, di kêlek de danîn (yekî), di ker de, di ker de girîn, di ker de jê re gotin, di ker de xeber dan (yekî), di ker re xeber şandin, di kere de, di kere de kişîn, di kerê xwe niyan, di kêse re çûn, di kirasê berê de bûn, di kirasê berê de bûn, di kirê de bûn, di kodê de av dan, di koşa (yekî) de rûnişt, di kû re zer bû, di kû re der bû!, di kû re zirav be, bila di wir re biqete, di kuçeyan de bûn, di kulekê de ketin, di kun re çûn, di kuna derziyê de lê gerîn, di kuna derziyê de lê gerîn, di kûr de çûn, di leha (yekî) de bûn, di leha (yekî) de gotin, di lêhê ... de, di lingê lingan de, di luvium, di mal de man, di mal de man, di mal de tenê ding û aş nagere, di mal de tune arvan e navê jinikê gulnîgar e, di mal de tune ervanok, navê jinê dîndarok, di malê de ding û aş tenê nagere, di malê de tune arvan e, navê jinikê gulnîgar e, di malê de tune arvanok, navê jinê dîndarok, di meraqê de behicîn, di meraqê de hiştin, di meraqê de man, di meriyetê de bûn, di meriyetê de man, di meşa xwe de dom kirin, di milê hev de, di mile hev re gihîştin, di mirov de darda bûn, di mizginiya (yekî) de derneketin, di mûfirkê de man, di nav (...) de hiştin, di nav (wan) de berhevdanî kirin, di nav ... de, di nav ... de, di nav ... de, di nav ... de rîtin, di nav ... de soberî kirin, di nav ... re, di nav agir de bûn, di nav agir de bûn, di nav agir de ye, di nav axaftinê, di nav bajêr de, di nav çavan de lê xistin, di nav çavê (yekî), di nav cihan de, di nav cil û (yekî) de çûn xwarê, di nav de, di nav de, di nav de, di nav de çûn, di nav de gut bûn, di nav dem û dewranan de, di nav dest de bûn, di nav dest û piyan de çûn, di nav dest û piyan de gerîn, di nav dest û piyan de man, di nav dest û piyê (me) de ye, di nav destan de birin û anîn, di nav destên (yekî) de bûn, di nav destên (yekî) de man, di nav destên xwe re birîn û anîn, di nav devê gur re derbas bûn, di nav devê xwe de cûtin, di nav dilê xwe de xwarin, di nav du dîwaran de man, di nav du dîwaran de man, di nav gerînekê de çûn û hatin, di nav gotin û kirinên (yekî) de çiya hebûn, di nav gotinê de, di nav gûyê xwe de nîsk dîtin, di nav hebûne de bûn, di nav hebûnê de bûn, di nav hebûnê de jiyîn, di nav hebûnê de tengasî û nexweşîn kişandin, di nav hebûnê de xwedî kirin, di nav heftiyê de, di nav hev de, di nav hev re kirin, di nav lepan de hiştin, di nav mêranî û teresiyê de çar tilî heye, di nav nal û bizmar de man, di nav qal û qirê de man, di nav qal û qirê de winda bûn, di nav re, di nav re bihurîn, di nav re dan derbaskirin, di nav re hatin kirin, di nav re kirin, di nav salan re çûn, di nav salan re çûn, di nav salan re çûyî, di nav şerme de hîştin, di nav wan de wekî çiyayekî ferq hebûn, di nav wî û xwedê de bihostek man, di nav xelat û diyariyan de berze kirin, di nav xêr û xweşiye de bûn, di nav xêrê de bî, di nav xwe de blok çêkirin, di nav xwîn û xirarê de man, di nav xwîn û xirarê de maye, di nav xwîna sor de gewixîn, di nav xwînê de hîştin, di nav xwînê de man, di nav zerp û zorê de man, di nav... de, di nav... me de, di nav...da, di nava (wan) de çûn û hatin, di nava ... de, di nava camêrî û teresiyê de çar tilî heye, di nava dilê xwe de xwarin, di nava hebûnê de bûn, di nava hev de kutkutî bûn, di nava nemir û nejînê de hişt, di nava nemir û nejînê de man, di nava niq û fîqê de bûn, di nava niq û fiqê de bûn, di nava nîsan û gulanê, xwedê bide tavek baranê, çêtir e ji gundorê zêrînî li ser sê riyanê, di nava nûra xwedê de be, di nava sî û tavê de, di nava xwe de qicqicîn, di nava xwînê de fetisandin, di navbera (...) de man, di navbera (yekî) û xwedê de bihostek man, di navbera du agiran de (man), di navbera du çeman de tî man, di navbera du riyan de man, di navbera me de, di navbera nal û bizmar de xwe gihandin hev, di navbera wan de çûn û hatin, di navbera wan re av derbas nebûn, di navbera xelîl û celîl de man, di navbera xelîl û celîl de man, di navbera wan de, di navberê de, di navberê de, di navberê de çiya hebûn, di navberê de man, di navberê de nan û xwê hebûn, di navbeynê de, di navê de, di navê de man, di nav…da, di nerma xwe de, di nerma xwe de bişirîn, di nerma xwe de girîn, di nerma xwe de gotin, di nerma xwe de kenîn, di nerma xwe de qaqijîn, di nerma xwe de şixulîn, di nerma xwe de şixulîn, di nêzikî... de, di nîva xwe de qurifîn, di nîvê rê de hîştin, di nîvê rê de man, di nîvî de, di nîvî de man, di olkan de bi dest neketin, di ortê de dirî, li kêlekê jî rûdine, di oxura ... de, di oxura dîn (ê îslamê) de, di paceyê de berdiyê di kulekê de tê, di paş piştê de çûn, di paşila, di paşila (yekî) de ketin xewê, di paşila (yekî) de raketin, di paşila (yekî) de xaç derketin, di paşila hev de, di paşila xwe da mar xwedî kirin, di paşila xwe de kenîn, di paşila xwe de xwedî kirin, di paxila (yekî) de ketin xewê, di perîşaniyê de bûn, di pêşa (yekî) de rûnişt, di pêşa min de rûniştiye, li rûyê min darda bûye, di pêsîr de kişandin, di pêsîra xwe de hilkişandin, di pêsîra xwe de kişand, di pêsîra xwe re kişandin, di pêsîrtengiyê de bûn, di pêsîrtengiyê de bûn, di pey (yekî) de bûn, di pey ... de, di pey de, di pey firehiyan de jî tengahî hene, di pey firehiyê de tengî ne kul, di pîlê xwe de zanîn, di pira namerda re neçe bila av te bi ber xwe bibe, di pîrikan de man, di pişt caxên hesinî de, di pişt de xeber dan, di pişt deriyan de, di pişt deriyên girtî de, di pişt guhê xwe re avêtin, di pişt guhê xwe re neavêtin, di pişt perdeyê de, di pişt re, di postê mihê de bûn, di postê xwe de dewixîn, di postê xwe de dewixîn, di pozê (yekî) de derketin, di pozê (yekî) de hatin, di pratîkê de, di qaqa xwedê de bir, di qaqa xwedê de birin, di qedera (yekî) de nivisandî bûn, di qedera (yekî) de reş nivisandî bûn, di qeweta (yekî) de hebûn, di qeweta (yekî) de tune bûn, di qewlê xwe de, di qilêrê de man, di qilqalê de bûn, di qilqalekê de ye, di qirêjê de man, di qirika (yekî) de m, di qirika (yekî) de neçûn (xwarê), di qirikê de man, di qiyame de hesabê berjêr bike di berjêr de hesabê qiyame bike, di qul û milan de lê gerîn, di qul û qawêran de, di qula derziyê re çûn, di qula hundirê xwe de bûn, di qulik milikan de, di qulik û bexşikan de, di qûna derziyê re derxistin, di quncikan de man, di qutebirê de çûn, di rastiya xwe de, di rastiyê de, di rê de, di rê de, di rê de bûn, di rê de çûn, di rê de man, di rêçika (yekî) de bûn, di rengê (yekî) de kişf bûn, di rengê (yekî) de xwîn tune bûn, di reşê (yekî) de gotin, di reşê (yekî) de kirin, di rewacê de bûn, di rêwîtiyê de, di rex (yekî) de xirexir kirin, di rex de, di rext , di rey ti şîy, na rey zî ez şona, di rêza însanan de bûn, di rih de, di rihetiyê de bûn, di riya (yekî) de canê, di riya (yekî) de meşîn, di riya ... de, di riya dîn (ê îslamê) de, di riya xerab de çûn, di riya xwe de bûn, di riya xwe de bûn, di riya xwedê de, di ro de berdan, di ro de çûn, di roja îro de, di roja rojîn de, di rojên pêş de, di roya tengiyê de emir qut e, di ruhê xwe bihurîn, di ruhê xwe bihurîn, di rûnê xwe de qijilîn, di rûyê (yekî) de çêbûn, di rûyê (yekî) de derxistin, di rûyê (yekî) de dîtin, di rûyê (yekî) de kifş bûn, di rûyê xwe dan, di saet ... de, di saet heftan de, di şaşiyan ketin, di savêra segan de nan xwarin, di saya (..) de, di saya wî de, di sayeya serê wî de, di sayiyê de birûsk lê xistin, di şên û şahiyan de, di ser, di ser (...) re, di ser (wî) û di ber (wî) re kes tune bûn, di ser (yekê) de çavê xwe gerand, di ser (yekê) de çavê xwe negerand, di ser (yekê) de dil neheband, di ser (yekî) de rûniştin, di ser (yekî) re gav kirin, di ser (yekî) re kes tune bûn, di ser çav de danîn (yekî), di ser çav de lê xistin, di ser çavê (yekî) de bûn, di ser de, di ser de birin, di ser de çûn, di ser de derbas bûn, di ser de gav avêtin, di ser de girtin, di ser de girtin, di ser de hatin girtin, di ser de miriniya xwe kirin, di ser de qefaltin, di ser de qevaz dan, di ser dilê (yekî) de bûn, di ser dilê hev de, di ser dilê hev de bûn, di ser gongil kirin, di ser guh re avêtin, di ser guh re hatin avêtin, di ser guhê xwe re avêtin, di ser guhê xwe re avêtin, di ser hev de bikutî, nabe sîr û pîvazek, di ser hev de girtin, di ser hev re birin û anîn, di ser hev re bûn, di ser hev re çûn û hatin, di ser hev re derbas kirin, di ser jina xwe de jin anîn, di ser mehdê (yekî) xistin, di ser pozê (yekî) re mêr tune bûn, di ser pozê (yekî) re mêr tunebûn, di ser pozê xwe re axa, di ser pozê xwe re bi tu kesî qayîl nebûn, di ser pozê xwe re bûn, di ser pozê xwe re mêr nedîtin, di ser re, di ser re, di ser re avetin, di ser re avêtin, di ser re bûn, di ser re çûn, di ser re dan, di ser re derbas bûn, di ser re dil hebandin, di ser re girtin, di ser re gongil kirin, di ser re gongil kirin, di ser re jê hez kirin, di ser re ji (yekê) hez kir, di ser re kes tune bûn, di ser re kirin, di ser re qevaz dan, di ser re qevizîn, di ser re sekinîn, di ser re tune, di ser re tune bûn, di ser re xeber dan, di ser re xwendin, di ser re, di ber re kirin, di ser re, di ber re xeber dan, di ser serê xwe re avêtin, di ser serî de qelaptin, di ser şertê xwe re bûn, di ser û berê (yekî) de kes tune bûn, di ser û çav de danîn (yekî), di ser û çav de lê xistin, di ser û çavê xwe dan, di ser xwe de qulibandin, di ser xwe re, di ser xwe re avêtin, di ser xwe re bûn, di ser xwe re neanîn, di ser xwe re tu kes nedîtin, di ser xwe re ye, di ser xwe û bin xwe re kirin, di ser... re, di serê (hişê an jî qafê) xwe de girtin, di serê (yekî) de ... heye, di serê (yekî) de bi cih nebûn, di serê (yekî) de cih girtin, di serê (yekî) de çûn, di serê (yekî) de neçûn, di serê (yekî) de neniçilîn, di serê (yekî) de niçilîn, di serê (yekî) de rûneniştin, di serê (yekî) de rûniştin, di serê ser de rê lê birîn, di serê xwe de bi cih kirin, di serê xwe de derbas kirin, di serê xwe de mezin kirin, di serê xwe de sêwirandin, di serê xwe de xwedî kirin, di serê xwe kirin, di serê zerê de ketin, di serî de, di serî de (...) bûn, di serî de girîngî dan (...), di serî de hatin, di serî de pêşî lê birîn, di serî de peşk lê xist, di serî de rê lê girt, di serî û dawî de, di şermê de hiştin, di şermê de man, di şevê hev de bûn, di sey, di şeyê (..) de bûn, di sî û stara (yekî) de çi hebe, di şîna (yekî) de xeniqîn, di sinifê de hiştin, di sinifê de man, di sîtila dêw de li mûyê spî gerîn, di şivê de rawêltin, di sola (yekî) de av tê vexwarin, di stû de man, di stûyê (...) re kirin, di stûyê (yekî) de bûn, di stûyê (yekî) de cebirand, di stûyê (yekî) de hîştin, di stûyê (yekî) de m, di stûyê (yekî) re hatin kirin, di stûyê ... de be, di stûyê xwe de man, di stûyê xweyê xwe de man, di sûcê (yekî) borîn, di şûna (...) de bûn, di şûna ... de, di şûna diya wî de ye, di şûna ku, di şûna stêrkan de xwîn barandin, di şûna stêrkan de xwîn hatin, di şûna stêrkê (yekî) de xwîn hatin, di sûretê tiştekî de xuya bûn, di sûtiyê (yekî) re kirin, di tariya, di tariyê de îşaret dan, di tariyê de man, di tatêlê de hiştin, di tatêlê de man, di tayê (wî) de lê vegerandin, di tayê de bûn, di tayê hev de, di tayê hev de bûn, di tehmê de hîştin, di tehmê de hiştin, di tehtilê qîrê de be, di têkiliyê de bûn, di temaşeyê de bûn, di tendûrê re xistin, di kulfikê re derxistin, di tenekeyan de rîtin, di tenga, di tengasiyê de bûn, di tengasiyê de hîştin, di tengiyê de bûn, di teqereqê re çûn, di teqla xwe de sivik, di hêjana xwe de giran, di têra arvan de gerîn, di teraqiyê de bûn, di texmîna min de, di tintel û hewalê xwe de şewitîn, di tunebûniya (tiştekî), di tûrikê (yekî) de tiştek neman, di van çendan de, di van demê nû de, di van demên dawî de, di van nêzan de, di van rojan de, di van rojên nêzik de, di vê, di vê babetê de, di vê de, di vê gavê de, di vê mehreşkê de gewr dikevin dewsa esmeran, esmer dikevin dewsa keran, di vê navê de, di vê navê de, di vê navê de, di vê paşê de, di vî çendî de, di vî de, di vî esmanî de hilnayê, di vî nêzî de, di vî warî de, di vî warî de, di viran de man, di wan çendan de, di warê ... de, di wê baweriyê, di wê gavê de, di wê heynê de, di wê navê, di wê navê de, di wê radêyê de, di wê rê de bûn, di wê rewşê de, di wê saetê de, di wê... re, di wext de, di wexta xwe de, di wexta xwe de ye, di wextê berê de, di wextê xwe de, di wextekî de , di wextekî zû de, di xap de girt, di xap de girtin, di xayilê de bûn, di xef de, di xela xinê de bûn, di xela xinê de bûn, di xelaya mêran de navê dîkan danîn evdirehman, di xerabiyê de çûn, di xew birin, di xew de bûn, di xew de çûn, di xew de kirin, di xew kirin, di xew re çûn, di xew re kirin, di xew ve çûn, di xewa giran de man, di xewa teraliyê de bûn, di xewê de lext dîtin, di xewê de man, di xewna xwe de bidîta bawer nedikir, di xewnên şevan de jî hev û din nedîtin, di xewnên şevan de man, di xizaniyê, di xizaniyê de bûn, di xwarê re kaş kirin, di xwe dan, di xwe de bihartin, di xwe de derbas kirin, di xwe de derbas kirin, di xwe de derbas nekirin, di xwe de dibîne, nasedqîne, di xwe de nebihartin, di xwe de qebûl kirin, di xwe de qurmiçîn, di xwe de qusikîn, di xwe de qusikîn (şeqizîn an jî şermî bûn), di xwe de rîn, di xwe de şaqiz man, di xwe de şeqizîn, di xwe de şeqizîn, di xwe de şermî bûn, di xwe de sor bûn, di xwe de sor bûn, di xwe derxistin, di xwe fikirîn, di xwe kirin, di xwe re dîtin, di xwe re dîtin, di xwe re kaş kirin, di xwe re kirin, di xwe re nedîtin, di xwe re nedîtin, di xwêdanê de bûn av man, di xwêdanê de hişt, di xwêdanê de man, di xwedanê de reş bûn, di xwestin, di xwîna sor de gevizîn, di xwîna sor de hîştin, di xwînê dan, di xwînê de gevizîn, di xwînê de hesikîn, di xwînê de kirin, di xwînê de man, di xwînê de mewicîn, di xwînê de sor bûn, di yek derbê de, di yek dereceyekê de bûn, di yek dereceyekê de nebûn, di zaroktiyê de qusiyaye, di zefta min de ye, di zemanê xwe de, di zerarê de bûn, di zik (ê) hev de, di zik de (yekî) gû kelîn, di zik hev de, di zik hev de, di zikê diya xwe de neh mehan nesekinîn, di zikê hev de bûn, di zikê xwe de şixulê xwe meşandin, di zikhev de, di zinar de avêtin xwarê, di zûtirîn katê de, di … ve, di'a kirin, di, dih (i), di-, di- (ii), di... de, di... re, di...de, di...de (zeitlich), di...ra, di...re, di...ve, di...werbûn, dia, dia, dia, dia, dia kirin, diabetes, diabetic, diabolic cal, diabolically, diabolicalness, diabolism, diabolo, diaciyê/a canê (yekî) bûn, diaconate, diacritic ical, diacritical mark, diadem, diadem, diademed, diaeresis, diagno'sis, diagnose, diagnostic, diagnostician, diagonal, diagonal, diagonally, diagonally opposite ., diagram, diagrammatic, diagraph, diakar, diaker, diaker, diaker, dial, dial plate, dial telephone, dial tone, dialect, dialecti'cian, dialectic, dialectics, dialectical, dialectical ., dialectically, dialekt, dialektik, dialîne, dialing, dialînî, dialînim, dialkol, dialkol, dialog, dialog, dialogue, dialy'(tic.), dialysis, diamag'netism, diamagnetic, diamet'rical, diamet'rically, diameter, diametrically opposite, diamond, diamond anniversary, diamond cutter, diamond drill, diamond jubilee, diamond point, diamond shaped, diamond wedding, diamondback, diana, dianetics, dianoetic, dianthus, diapason, diaper, diaphaneity, diaphanous, diaphoresis, diaphoretic, diaphragm, diaphragmatic, diaphysis, diapositive, diapozîtîf, diapozîtîv, diarddan, diarist, diarrhea, diarrheal, diary, diaspora, diastase, diastatic, diastole, diastrophism, diastyle, diät, diathermy, diatom, diatomic, diatonic, diatribe, diatropism, diaxive, diaxivim, diaxwên, diba, dibace, dibare, dibasic, dibble, dibe, dibê, dibe, dibe, dibe, dibe ko, dibe ku, dibe ku, dibe ku, dibe ku, dibe ku, dibe ku, dibe nabe, dibê qey, dibê qey tu bavê bûkê yî, dibê stûn, dibe tî, dibê, mêr be jî jin be jî bila bizê, dibêj qey, dibêje, dibêje ez û ne kes, dibêje lê napêje, dibêje, direqise; nabêje difetise, dibêjî qey min nanek xwariye, keriyek dayê, dibêjim, dibêjin, dibêjin, ne ji fesada be, wê gur û mih bi hev re biçêrin, dibêjin, tu li rê qede û bele li rê, dibek, dibek, dibek (içinde bulgur vb. dövülen büyük havan), dibek kahvesi, dibek kolu, dibek taşı, dibek tokmağı, dibekçi, dibeko, dibêm, dibên, diberdan, diberdan, diberdayîn, diberdeçûn, dibergerîn, diberhevdan, diberhevxistin, dibervebûn, dibervekirin, diberxwedan, dibêt, dibetî, dibetî, dibetî, dibetiyî, dibeyatî, dibeyî, dibeyî, dibi görünmek, dibi tutmak (tencere vb. için), dibim, dibin, dibîne, dibîne, dibine darı ekmek, dibini bulmak, dibini tutmak, dibînim, dibîranîn, dibistan, dibistan, dibistan, dibistan, dibistan, dibistan, dibistana amadehî, dibistana amadehiyî, dibistana amadeyî, dibistana bijîşkî, dibistana bilind, dibistana bilind, dibistana dambijîşkî, dibistana destpêke, dibistana destpêkê, dibistana destpêkî, dibistana herbiyeyê, dibistana herbiyeyê, dibistana hundirî, dibistana hunerî, dibistana ji kîsê dewletê, dibistana keçan, dibistana leylî ya mecanî, dibistana mulkiyeyê, dibistana navîn, dibistana navîn, dibistana navîn, dibistana navincî, dibistana navîtayî, dibistana navîtayî, dibistana pêşin, dibistana pêşîn, dibistana pêsîn, dibistana pîşekariyê, dibistana seratayî, dibistana seratayî, dibistana seretayî, dibistana seretayî, dibistana têkelî, dibistana teknîk, dibistana teknîkî, dibistana veterîneriyê, dibistanceng, dibistane, dibistanî, dibistanî, dibistanîtî, dibistanvanî, dibistanvanî, dibit, dibore, dibs, dibû, dibûn, dibûr, dibûr, dibûrî, dibûrî, dibûrîbûn, dibûrîbûn, dibûş, dice, diçe, diçe, diçe cihê nenas, pesnê xwe dide xas û xas, dicephalous, dichloride, dichogamous, dichogamy, dichotomy, dichroism, dichromatic, dichromic, dicht, dichte, dichter, dichter/in, dichtes haar und schnurrbart, dichtkunst, dichtung, dicihde, diçim, diçim aş, aş xira dibe, têm kaniyê kanî zûha dibe; ga dikirim dibe golik, genim diavêjim dibe şolik, diçime, diçin, diçirîne, nizane bidirû, dick, dick, dick nagel, dicke, dicke kleid, dicke seil, dickens, dicker, dicker handschuh, dicker stock, dickey, dickfellig, dickkopf, dickmilch, dicle, dicotyledon, dicotyledonous, dictamnus albus, dictaphone, dictate, dictates of conscience, dictation, dictator, dictatorial, dictatorially, dictatorship, diction, dictionary, dictograph, dictum, did, did your ears burn?, did, done, dida, didactic, didactically, didactics, didaktik, didan, didan, didan, didan, didan, didan, didan, didan kişandin, didan kisandin, didan lêdan, didanbûn, didançîq, didandar, didandar, didanderketin, didanê devê, didanê kursî, didanê qirnî, didanê zir, didanêş, didanêşe, didanfirk, didangir, didanhûr, didanî, didankî, didankirî, didankirin, didankurmî, didanok, didanok, didanqîç, didansaz, didansaz, didansazî, didanşîrî, didantûj, didantûj, didanvanî, didanzêr, didar, diddle, dide, dide der, didevan, didik didik, didik didik etmek, didik didik olmak, didikleme, didiklemek, didiklenmek, didin, didinme, didinmek, didinti, didişim, didişken, didişme, didişmek, didiwan, dido, dido, didon, didon, didona, didoyan, didu, didu, didu, diduyan, didy, didymous, die, die a glorious death, die antwort kennen, die antwort wissen, die armen, die away, die back, die beherrschung verlieren, die beziehungen zu...abbrechen, die by violence, die fassung verlieren, die fremden, die from wounds, die haken zusammenschlagen, die hälfte einer reise, die hand erheben, die handinnenfläche geben, die in harness, die in unmittelbarer nähe des hauses sich befindenden gedüngten felder, die kehle durchschneiden, die knie beugen, die launen von jdm aushalten, die like a dog, die möglichkeit bieten, die möglichkeit haben, die off, die out, die richtung ändern, die runde machen, die schuld zuschreiben, die sporen geben, die spur aufnehmen, die stirn runzeln, die vierzig tage in der mitte jeder jahreszeit, die wahren eigentlichen kurden, die zehn gefährten, denen mohammed das paradies versprochen hat, dieb, diebstahl, died, diehard, dielectric, diencephalon, dienen, diener, diener/in, dienerin, dienst, dienstag, dienstmädchen, dienstraum, dienststelle, dieresis, dies, dies, diese, diese nacht, diese/r/s, diesel engine diesel motor, dieselqualm, dieses jahr, dieses mal, diesinker, diesmal, diesseits, diestock, diet, dietary, dietary laws, dietetic, dietetics, dietitiancian, diêxin, dif (i), dif (ii), diferansiyel, difesim, diffamierung, differ, difference, different, differentia, differential, differential calculus, differential equation, differential gear, differential ther mometer, differential windlass, differentiate, differentiation, differently, differenz, difficult, difficulty, diffidence, diffident, diffract, diffraction, diffraction grating, diffraction spectroscope tayf, diffuse, diffusely, diffuseness, diffusive, difin, difin, difin, difin, difin pelixî, difinberan, difinbilind, difinbilind, difinbilindî, difinbilindî, difinbilindî kirin, difinê xwe hildan, difing, difîng, difinhildayî, difinî, difinî, difinî, difinîbûn, difinkêr, difinkêrî, difinkot, difinkutilkî, difinmoç, difinnarîn, difinnikul, difinpelixî, difinqut, difinşûjin, difn, difn, difn, difnik, difnik, difnkutilkî, difr, difr, difr/difre, difraksiyon, difraksiyon, difre, difre, difre kirin, difs, difs, difteri, difterî, difteri, difterili, diftong, diftonglaşma, diftonglaşmak, dig, dig in, dig into, dig out, dig up, digale, digamma, digamy, digan, digastric, digastric muscle, digel, digel, digel, digel, digel bûn, digel her îhtimalê, digel hev, digel hev, digel ku, digel ku, digel ku, digel ku, digel ku hate gotin, digel vê, digel vê hindê, digel vê hindê, digel vê qasê, digel vê qasê, digel vê yekê, digel vê yekê, digel xwe, digel xwe birin, digel yeki çûn, digelêk, digelhevî, digelî, digelxwe, digel , diğer, diğer, diğer taraftan, diğer yandan, diğeri, diğerkâm, digerkâm, diğerkâmlık, digerkâmlık, digerm, digest, digester, digestibility, digestible, digestion, digestive, digestive system, digger, diggings, digire, digirim, digirin, digirmî, digirtin, digit, digital, digital computer, digitalis, digitalis purpurea, diglot, dignified, dignify, dignitary, dignity, digor, digot, digotin, digraph, digress, digression, digressive, digs, dih, dih, dih (i), dih (ii), diha, diha, dihak, dihakane, dihanî, dihar, dihar, dihar, dihaskan, dihat, dihatî, dihatim, dihatin, dihê, dihedral, dihêl, dihêle, dihêlim, dihêlin, diherikî, dihevdan, dihevdayîn, dihevde, dihevniyan, dihî, dihî, dihin, dihin, dihin (ii), dihin dan, dihin dan, dihindan, dihindan, dihindan, dihindihin, dihinêre, dihlik, dihlik, dihm, dihm, dihm bûn, dihm kirin, dihmbûn, dihmî, dihmik, dihmkirin, dihn, dihna xwe kirin, dihok, dihok, dihokî, dihokiyane, dihol, dihol, diholjen, dihollêdan, dihr, dihxuda, diişewitî, dij, dij, dij, dij, dij, dij, dij bûn, dij derketin, dij kirin, dij rabûn, dij westan, dij-, dij-demokratîk, dij-firroke, dijahî, dijane, dijane, dijatî, dijatî, dijatî kirin, dijatî kirin, dijatîkirî, dijatîkirin, dijaxaftin, dijayetî, dijayetî, dijayetî, dijayetî kirin, dijayî, dijbalafir, dijber, dijber, dijber, dijber, dijber, dijber, dijber bûn, dijber bûn, dijber bûn, dijber derketin, dijber kirin, dijberbûn, dijberbûn, dijberbûyî, dijbere, dijbereyî, dijberî, dijberî, dijberî, dijberî hev bûn, dijberî kirin, dijberî kirin, dijberîkirî, dijberîkirin, dijberiya naverokî, dijberîya wateyî, dijberîya wateyî, dijberkirî, dijberkirin, dijbersîv, dijbersiva, dijbirûsk, dijbûn, dijbûyî, dijcivakî, dijcuhî, dijcuhîtî, dijdar, dijdar, dijdarî, dijdarî, dijdarîtî, dijdemokratîk, dijdemokratîk, dijderketin, dijdoz, dijdozîne, dije, dijejehr, dijende, dijêrîş, dijêriş, dijewata, dijezehr, dijgenî, dijgir, dijgiranî, dijgirî, dijgotin, dijhander, dijhev , dijhevî, dijî, dijî, dijî hev, dijî rastiyê, dijîm, dijîmze, dijîn, dijital, dijîtal, dijîtal, dijital, dijîtî, dijîtî, dijkar, dijkarî, dijkarî, dijkarî, dijkêş, dijkirin, dijlêdan, dijmane, dijmane, dijmend, dijmend, dijmêr, dijmin, dijmin, dijmin, dijmin, dijmin, dijmîn, dijmin, dijmin behicandin, dijmin bi halê dijmin nizane, dijmîn dan, dijmin di nav rû (yekî) de bûn, dijmîn hatin rûyê (yekî), dijmin ji hev re nabin, dijmin li nigê mirov dinêre,dost li serê mirov dinêre, dijmîn pê hatin kirin, dijmin pêsî li pê dinêrin pasê li ser, dijmin teqandin, dijminahî, dijminahî, dijminahî, dijminahî, dijminahî, dijminane, dijminane, dijminane, dijminane, dijminane, dijminatî, dijminatî, dijminatî, dijminatî, dijminatî kirin, dijminatî kirin, dijminatîî pê re kir, dijminayetî, dijminayî, dijminayî, dijminayî kirin, dijmîndan, dijmindar, dijmindarî, dijmîndayîn, dijminê aqilmend ji hevalê xayin çêtir e, dijminê ardûyê xwe dostê nanê xwe ye, dijminê bava nabin dostê lawa, dijminê bavan nabin dostê lawan, dijminê biaqil ji dostê bêaqil çêtir e, dijminê canê xwe bûn, dijminê dijminê mirov dostê mirov e, dijminê dijwar ji dostê xayin çêtir e, dijminê ji dil û can, dijminê mezin, dijminê mirov yek jê ziman e yek jî jin e, dijminê qanî qanî bûn, dijminê te gêrik be jî dîsa hesabê xwe bike, dijminê te gêrik be jî hesabê wî bike, dijminî, dijmînî hev dan, dijminî kirin, dijmînîhevdan, dijminîî pê re kir, dijminîya (yekî) kirin, dijminkarî, dijminkarî, dijminkî, dijminkî, dijminkî, dijminparêz, dijminparêzî, dijmintayî, dijmintî, dijmintî, dijminwarî, dijminwarî, dijmirov, dijmirovane, dijmirovî, dijmirovî, dijn, dijn, dijpêşniyaz, dijqanûnîtî, dijqerisîn, dijraber, dijraber, dijraber, dijraber bûn, dijraber bûn, dijraber bûn, dijraberbûn, dijraberê cengê, dijraberî, dijraberî, dijraberî, dijraberî (tiştekî), dijraberî kirin, dijraberî kirin, dijraberîkirin, dijraberîkirin, dijrabertî, dijrabertî, dijrabertî, dijrabûn, dijrabûn, dijrawestan, dijrewtek, dijrêzik, dijrêzik, dijrêzikî, dijrêzikî, dijsaloxgerî, dijsamî, dijsamîtî, dijseng, dijsîxur, dijsîxurî, dijşoreş, dijşoreşger, dijşoreşgerî, dijtank, dijtoreyî, dijtoreyîtî, dijûn, dijûn, dijûn, dijûn, dijûn, dijûn (i), dijûn an de ricimandin, dijûn bûn, dijûn dan, dijûn dan, dijûn hatin rûyê (yekî), dijûn kirin, dijûn kirin, dijûn kirin, dijûn kirin, dijûn pê hatin kirin, dijûndan, dijûndan, dijûnî, dijûnî, dijûnî hev kirin, dijûnî hev kirin, dijûnîhevkirin, dijûnîhevkirin, dijûnker, dijûnker, dijûnker, dijûnkerî, dijûnkerî, dijûnkirî, dijûnkirin, dijûnkirin, dijûnkirin, dijvan, dijwar, dijwar, dijwar, dijwar, dijwar, dijwar, dijwar bûn, dijwar bûn, dijwar bûn, dijwar dîtin, dijwar dîtin, dijwar dîtin, dijwar kirin, dijwar kirin, dijwarane, dijwarane, dijwarbûn, dijwarbûn, dijwarbûn, dijwarbûnî, dijwarbûyî, dijwarbûyîn, dijwardîtin, dijwarî, dijwarî, dijwarî, dijwarî, dijwarî, dijwarî derxistin, dijwarî derxistin, dijwarî jê re çêkir, dijwarî kirin, dijwarî kişandin, dijwarî kişandin, dijwarîî kisandîn, dijwarîkî, dijwarîkirin, dijwarkî, dijwarkî, dijwarkirî, dijwarkirî, dijwarkirin, dijwarkirin, dijwartî, dijwartir bûn, dijwartir bûn, dijwartir kirin, dijwartir kirin, dijwartirbûn, dijwartirbûn, dijwartirkirin, dijwartirkirin, dijwate, dijwate, dijwateyî, dijwên, dijwênî, dijxû, dijyar, dijyarî, dijyasayîtî, dijzagonîtî, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik açı, dik açı, dik açılı, dik açılı, dik açılı üçgen, dik açılı üçgen, dik âlâsı, dik başlı, dik dik bakmak, dik dörtgen, dik durmak, dik kafalı, dik rüzgar, dik taş, dik üçgen, dik vücutlu, dik yaka (kazak vb. için), dik yamaç, dika, dikak, dikak, dikakfiroş, dikale lê şîr nade, dikan, dikan, dikan, dikan, dikan, dikan vekirin, dikana bekiro du qalib sabûn û çar kîs xwê, dikana berberiyê, dikana pirtûkfiroşiyê, dikana pirtûkfrosîyê, dikandar, dikandar, dikandar, dikandarî, dikandarî, dikandêr, dikare, dikare, dikare ... bade, dikarin, dikçe, dikdörtgen, dikdörtgen, dike, dike, dike dyke, dike ku bike, dike nake, dikeç, dikel, dikelme, dikelmek, diken, diken, diken (dikiş diken), diken diken, diken diken olmak, diken dutu, diken üstünde oturmak, diken üstünde oturmak (veya olmak), diken üzümü, dikeni (veya peygember dikeni), dikenli, dikenli, dikenli çöğen, dikenli gül, dikenli mersin, dikenli meyan, dikenli ot, dikenli tarla, dikenli tel, dikenlik, dikensi, dikensiz, dikensiz gül olmaz, dikey, dikey, dikgen, dikî, dikici, dikici, dikicilik, dikik, dikilandin, dikildar, dikildarî, dikili, dikili (dikilmiş olan), dikili ağacı olmamak, dikili taş, dikilip durmak, dikilîş, dikilme, dikilme, dikilmek, dikilmek, dikilmek (i), dikilmek (ii), dikim, dikim, dikim, dikim, dikim evi, dikimhane, dikin, dikin, dikinandin, dikine, dikine gitmek, dikine tıraş, dikir, dikira, dikirandin, dikirin, dikiş, dikiş, dikiş atma, dikiş atmak, dikiş atmak, dikiş çizgisi, dikiş dersi, dikiş kaldı, dikiş makinesi, dikiş okuması, dikiş payı, dikiş tutturmamak, dikiş yeri, dikişçi, dikişçilik, dikişçilik, dikişini almak, dikişle çizgi çizerek süslemek, dikişle çizgi çizmek, dikişle süsleme, dikişli, dikişsiz, dikişsiz, dikit, dikit aynası, dikit etmek, dikiz, dikiz aynası, dikiz etmek (veya geçmek), dikizci, dikizcilik, dikizleme, dikizlemek, dikkan, dikkandar, dikkandêr, dikkat, dikkat, dikkat çekici, dikkat çekici, dikkat çekmek, dikkat çekmek (veya dikkati çekmek), dikkat dağıtmak, dikkat etmek, dikkat kesilmek, dikkat toplaşımı, dikkate almak, dikkate değer, dikkati nazara almak, dikkatı nazara almak, dikkatini üstüne toplamak, dikkatını üstüne toplamak, dikkatli, dikkatlice, dikkatsiz, dikkatsizlik, dikkatsizlik etmek, diklemesine, diklenme, diklenme dokusu, diklenme, dikleşme, diklenme, dikleşme dokusu, diklenmek, diklenmek, dikleşmek, dikleşmek, dikleştirme, dikleştirmek, dikleyîr, diklik, diklik, dikme, dikme-I, dikme-II, dikmek, dikmek (i), dikmek (ii), dikmek-I, dikmek-II, dikmelik, dikmen, diksiyon, dikta, diktacı, diktacılık, diktafon, diktatör, diktator, diktator, diktatör, diktatorane, diktatorî, diktatoriyel, diktatörlük, diktatörlük, dikte, dikte etmek, diktirme-I, diktirme-II, diktirmek, diktirmek- II, diktirmek-I, diktirtmek, diktor, diktor, diktorî, dikunreçûyî, dikxatûn, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil çıkarmak, dil (veya diller) dökmek, dil ... borîn, dil ... iê ... çûn, dil ağız vermemek, dil akrabalığı, dil altı, dil altı bezleri, dil atlası, dil avcısı, dil avêtin, dil balığı, dil basan, dil ber dan, dil berdan, dil berdan, dil berdan (tiştekî), dil berdan (yek), dil berdan (yekî), dil bi (yekî) re tune bûn, dil bi hev û din re rast bûn, dil bide ser dila ,gul bide ser simbêla, dil bihurî, dil bijandin, dil bijandin xwe, dil bijî, çav rijî, dil bijîn, dil bijîn, dil bijîn, dil bikovan bûn, dil bilgisi, dil bilim, dil bilimci, dil bilimcilik, dil bilimi, dil bilimsel, dil bir karış, dil birin, dil bûne ayê şevî, xof, rem ji dinê revî, dil çepel, dil çûn, dil dalaşı, dil dan, dil dan, dil dan, dil dan, dil dan (yekî), dil dan avêtin, dil dan berê, dil dar, dil di ber (tiştekî) de neanîn, dil di cih xistin, dil di hev de bûn, dil dibijiya goşte kerê, digot “guhen wê wekî yen kêrguhan in, dil dil razî bûn, dil dilan dihebîn in, dil dîtin, dil dixwaze, lê dest nagihîjiyê, dil dökmek, dil e, dil e li tiştekî nanêre, dil e, ne bilxur e!, dil ebesi, dil êşandin, dil êsandin, dil felsefesi, dil fireh kirin, dil fireh kirin, dil girtin, dil girtin, dil girtin, dil girtin, dil girtin, dil guhastin, dil hebûn, dil hebûn, dil hebûn, dil hebûn, dil hênik bûn, dil herisandin, dil hiştin, dil hiştin, dil histin, dil jê bûn, dil jê çûn, dil jê çûn, dil jê hiştin, dil jê man, dil jê man, dil jê re xwestin, dil jê sar bûn, dil jê şikestin, dil jê tije bûn, dil jî, dil ji (yekî) çûn, dil ji bîr ve çûn, dil ji hev man, dil ji kê hez bike xweşik ew e, dil ji xwe hiştin, dil kanatan, dil kavgası, dil ketin, dil ketin, dil ketin, dil ketin (yekî), dil ketin hev, dil kirin, dil kirin, dil kirin, dil kirin, dil kirin, dil kirin (yek), dil kirin cih, dil kisandin, dil ku şikest cebar nabe, dil laboratuarı, dil lâboratuarı, dil lê bar dan, dil lê kelîn, dil lê ne man, dil lê qerar dan, dil lê qeridîn, dil lê qusîn, dil lê ronî bûn, dil lê ronî dan, dil lê ronî nebûn, dil lê rûniştin, dil lê spî bûn, dil li (yekî) qerar dan, dil li hev ketin, dil li hev ketin, dil li hev xistin, dil li ser dil e, jê re tune tu derd û kul e. -, dil li serê bûn, dil li serê hebûn, dil li serê peritîn, dil man, dil man, dil man pê ve, dil mayîn, dil mayîn, dil miqabilî dil e, dil nazik, dil ne kasika bilxur e, dil ne sifre ye ku mirov li ber hemî kesî veke, dil nebijîn (tiştekî), dil nekirin, dil nerm kirin, dil nerm kirin, dil niwaztin, dil niwaztin, dil oğlanı, dil otu mu yedin?, dil pê bar nedan, dil pê de çûn, dil pê êşîn, dil pê girtin, dil pê nekirin, dil pê neşewitandin, dil pê şewitîn, dil pê şewitîn, dil pê sotin, dil pê ve bûn, dil pê ve bûn, dil pê ve hebûn, dil pê ve man, dil pelesengi, dil peyniri, dil pirpitîn, dil pitpitîn, dil qoqê rêxê ye, dil rabûn, dil rabûn, dil ragirtin, dil rawestin, dil rûniştin, dil şakası, dil şewitîn, dil sewitîn, dil şikandin, dil şikandin, dil sikandin, dil sikênandin, dil şikestin, dil sikestin, dil sist kirin, dil şkênandin, dil sotin, dil sürçmesi, dil şûşe ye ku bişikê nacebire, dil şûşe ye, ku bişkê cebar nabe, dil tê de bûn, dil tê kirin cih, dil tejî kirin, dil tev dan, dil tutmak, dil tutukluğu, dil û cigerên (yekî) bi piştê ve girtin, dil û devê (yekî) yek, dil û dînê xwe yek kirin, dil û gurçik bi (yekî) re tune bûn, dil û gurçik ji xwe re xwestin, dil û gurçikên (yekî) hatin xwarê, dil û gurçikên (yekî) jê re hatin xwar, dil û hinavê (yekî) jê re hatin xwar, dil û hinavên (yekî) zer bûn, dil û hinavên (yekî) zer kirin, dil û kezeban diperitîne, dil û zû, dil û zûyî, dil uzatmak, dil vala bûn, dil vebûn, dil xap, dil xapandin, dil xelîn, dil xistin, dil xwastin, dil xwe ve, dil xwestin, dil xwestin, dil xwestin, dil yarası, dila avêtin, dila pirsî, qûna hesilî, dilalav, dilalav, dilalavî, dilalavî, dilaltı, dilan diperitîne, dilandin, dilapidate, dilapidation, dilar, dilar, dilara, dilara, dilaram, dilaram, dilaram, dilaramî, dilarî, dilasan, dilasan, dilasan bûn, dilasin, dilasinî, dilaşker, dilaşuft, dilaşuftî, dilate, dilation, dilatmetre, dilatometre, dilator, dilatorily, dilatoriness, dilatory, dilawêr, dilawêr, dilawer, dilawêr, dilawêr, dilawer, dilawer, dilawerî, dilawêrî, dilawerî, dilawiz, dilaxêv, dilazad, dilazar, dilbalığı, dilbaristan, dilbaristanî, dilbaristanî kirin, dilbaristanîkirin, dilbasan, dilbawer, dilbawer, dilbawerî, dilbaz, dilbaz, dilbaz, dilbaz, dilbazî, dilbazî, dilbazîkirin, dilbêdar, dilbêjî, dilbêjî, dilbend, dilbend, dilbend, dilbend, dilbend (i), dilbend (ii), dilbendî, dilbendî, dilbendî, dilbendî kirin, dilber, dilber, dilber, dilber, dilber, dilber, dilber dudağı, dilberaz, dilberce, dilberdan, dilberdan, dilberdan, dilberdayî, dilberdayî, dilberdayîtî, dilberî, dilberî, dilberî, dilberz, dilbeste, dilbeste, dilbestî, dilbestî, dilbestîbûn, dilbestîbûn, dilbî, dilbicî, dilbiêş, dilbiêş, dilbiês, dilbiêşî, dilbiguman, dilbigumanî, dilbij, dilbij, dilbijan, dilbijandar, dilbijandarî, dilbijandin, dilbijandin, dilbijî, dilbijî, dilbijî kirin, dilbijî kirin, dilbijîkirî, dilbijîkirin, dilbijin, dilbijîn, dilbijker, dilbijok, dilbijok, dilbijok, dilbijokî, dilbijokî, dilbikeder, dilbikeder bûn, dilbikeser, dilbikeser, dilbikeser, dilbikeser bûn, dilbikeser bûn, dilbikovan, dilbikovan, dilbikovan bûn, dilbikovan bûn, dilbikovanbûn, dilbikul, dilbikul, dilbikul, dilbikul bûn, dilbikulî, dilbikulî, dilbilgisi, dilbilgisi, dilbilim, dilbirehm, dilbirî, dilbirîn, dilbirîn, dilbirîn, dilbirîn, dilbirînkirin, dilbitirs, dilbixem, dilbizok, dilborî, dilborîn, dilborîn, dilçak, dilçak, dilçakî, dilçakîtî, dilçepel, dilçepel, dilçepelî, dilçesp, dilci, dilcik, dilcilik, dilçirmisî, dilçirmisîn, dilçivîk, dilcoş, dilcoş, dilçoş, dilcoşî, dilcoşî, dilçoşî, dilçûçik, dilçûçikî, dilçûn, dilçûn, dilçûnê, dilçûnî, dilda, dilda, dilda, dildadayî, dildade, dildan, dildan, dildar, dildar, dildar, dildar, dildar, dildar bûn, dildar kirin, dildarane, dildarane, dildarbûn, dildarbûyî, dildarî, dildarî, dildarî, dildarî bûn, dildarî bûn, dildarî bûn , dildarî kirin, dildarîbûn, dildarîbûyî, dildarîkirî, dildarîkirin, dildarkirî, dildarkirin, dildaş, dildatî, dildatî, dildayî, dildayî, dildayî, dildayî bûn, dildayî bûn, dildayî kirin, dildayîbûn, dildayîbûn, dildayîbûyî, dildayîkirî, dildayîkirin, dildayîtî, dildayîtî, dildil, dildil, dildil, dildimî li ber dilê (yekî) bûn, dildiz, dildizî, dildoşan, dile, dile (veya dillere) destan, dile (veya dillere) düşmek, dilê (wan) di hev de bûn, dilê (wan) ji hev re ronî nedan, dilê (wan) li hev ronî dan, dilê (wî) bi halê (wî) şewitîn, dilê (wî) di ser (wî) re çûn, dilê (wî) zengîn e, dilê (yekê) bi ser de xwar bûn, dilê (yekê) kirin xwe, dilê (yekê) li serê ji bîr ve çûn, dilê (yekê) mêr xwestin, dilê (yekê) û mêran tune bûn, dilê (yekî bi (wî) ve bûn, dilê (yekî) arîn k, dilê (yekî) avêtin, dilê (yekî) avêtin ., dilê (yekî) azirandin, dilê (yekî) baristan, dilê (yekî) baristan nedan, dilê (yekî) bi (yekî) êşîn, dilê (yekî) bi (yekî) şewitîn, dilê (yekî) bi ... hilavêtin, dilê (yekî) bi ... şad bûn, dilê (yekî) bi halê xwe şewitand, dilê (yekî) bi ku de bixwaze, bi wir de ajotin, dilê (yekî) bi ser ve çûn, dilê (yekî) bihurîn (borîn an jî xewirîn), dilê (yekî) bijîn (...), dilê (yekî) birîndar e, dilê (yekî) bixem e, dilê (yekî) borîn, dilê (yekî) çargopal lê xistin, dilê (yekî) çargopalî lê xistin, dilê (yekî) çêkir, dilê (yekî) çûn (tiştekî), dilê (yekî) dax dan, dilê (yekî) di ber re hatin, dilê (yekî) di ber re nehatin, dilê (yekî) di cih de bûn, dilê (yekî) di dest de bûn, dilê (yekî) di ser de hebûn, dilê (yekî) di ser hev re qelibîn, dilê (yekî) dîtin, dilê (yekî) dizîn, dilê (yekî) êşandin, dilê (yekî) êşîn, dilê (yekî) êşîn, dilê (yekî) fireh bûn, dilê (yekî) fireh bûn û çavê (yekî) vebûn, dilê (yekî) fireh e, dilê (yekî) fireh kirin, dilê (yekî) germ kirin, dilê (yekî) germ kirin, dilê (yekî) geş bûn, dilê (yekî) girtin, dilê (yekî) gotin tirk, dilê (yekî) gotin, devê (yekî) negotin, dilê (yekî) gupegup kirin, dilê (yekî) hatin, dilê (yekî) hatin ber dêv, dilê (yekî) hatin ber devê (wî), dilê (yekî) hatin devê (yekî), dilê (yekî) hatin guvaştin, dilê (yekî) hebûn, dilê (yekî) helîn, dilê (yekî) hênik bûn, dilê (yekî) hênik kirin, dilê (yekî) hil bûn, dilê (yekî) hilavêtin, dilê (yekî) hildan, dilê (yekî) hilneanîn, dilê (yekî) hilnedan, dilê (yekî) hilnedan, dilê (yekî) hilpetikîn, dilê (yekî) hiştin, dilê (yekî) jê birin, dilê (yekî) jê cebirîn, dilê (yekî) jê cegirandî bûn, dilê (yekî) jê cegirîn, dilê (yekî) jê cemidîn, dilê (yekî) jê derbas nebûn, dilê (yekî) jê li hev ketin, dilê (yekî) jê m, dilê (yekî) jê man, dilê (yekî) jê mayîn, dilê (yekî) jê re hebûn, dilê (yekî) jê re nexwestin, dilê (yekî) jê re peritîn, dilê (yekî) jê sar bûn, dilê (yekî) jê sar bûn, dilê (yekî) jê sar kirin, dilê (yekî) jê stendin, dilê (yekî) jê tije bûn, dilê (yekî) jêr de hatin, dilê (yekî) ji ... reş bûn, dilê (yekî) ji bîr ve çûn, dilê (yekî) ji dinyayê sar bûn, dilê (yekî) ji xwe hiştin, dilê (yekî) ketin (...), dilê (yekî) ketin (tiştekî), dilê (yekî) ketin (yek), dilê (yekî) ketin cih, dilê (yekî) ketin cih, dilê (yekî) kewgirîn, dilê (yekî) kir, dilê (yekî) kirin tirkîn, dilê (yekî) kişandin, dilê (yekî) kizirandin, dilê (yekî) lê bar dan, dilê (yekî) lê bar nedan, dilê (yekî) lê dan, dilê (yekî) lê îşiq nedan, dilê (yekî) lê kelîn, dilê (yekî) lê neqeridîn, dilê (yekî) lê qerar dan, dilê (yekî) lê qerar nedan), dilê (yekî) lê qusîn, dilê (yekî) lê qusîn, dilê (yekî) lê ronî dan, dilê (yekî) lê rûneniştin, dilê (yekî) lê rûniştin, dilê (yekî) lê sar bûn, dilê (yekî) lê spî bûn, dilê (yekî) lê werivîn, dilê (yekî) lê xera bûn, dilê (yekî) lê xistin, dilê (yekî) li ba xwe xweş girt, dilê (yekî) li ber nehatin, dilê (yekî) li ber rûneniştin, dilê (yekî) li hev du ketin, dilê (yekî) li hev ketin, dilê (yekî) li hev xistin, dilê (yekî) li ser (wî) bûn, dilê (yekî) li ser (yekê) hebûn, dilê (yekî) li ser (yekî din) hebûn, dilê (yekî) li ser (yekî) ricifîn, dilê (yekî) li ser bûn, dilê (yekî) li ser şewitîn, dilê (yekî) li serê êşîn, dilê (yekî) li serê hebûn, dilê (yekî) li serê helîn, dilê (yekî) li serê parçe (parçe) bûn, dilê (yekî) li serê peritîn, dilê (yekî) li serê xera bûn, dilê (yekî) m, dilê (yekî) man pê ve, dilê (yekî) muferih bûn, dilê (yekî) ne safî bûn, dilê (yekî) ne safî ye, her car bi aliyekî de ye, dilê (yekî) nebijîn (tiştekî), dilê (yekî) neçûn (...), dilê (yekî) neçûn ., dilê (yekî) negerîn, dilê (yekî) nehiştin, dilê (yekî) neketin cih, dilê (yekî) nerm bûn, dilê (yekî) nexwestin, dilê (yekî) pak e, dilê (yekî) pariyek ketin cih, dilê (yekî) pê bûn, dilê (yekî) pê êşîn, dilê (yekî) pê êşîn, dilê (yekî) pê germ bûn, dilê (yekî) pê razî nebûn, dilê (yekî) pê şewitîn, dilê (yekî) pê şewitîn, dilê (yekî) pê ve bûn, dilê (yekî) pê ve girêdayî bûn, dilê (yekî) pê ve man, dilê (yekî) pê xera bûn, dilê (yekî) pê xweş bûn, dilê (yekî) pê xweş nebûn, dilê (yekî) peritîn, dilê (yekî) perpitandin, dilê (yekî) perpitandin, dilê (yekî) perpitîn, dilê (yekî) pirtepirt kirin, dilê (yekî) pitpitîn, dilê (yekî) qalind bûn, dilê (yekî) qalind e, dilê (yekî) qebûl nekirin, dilê (yekî) qerar nedan, dilê (yekî) qeridîn (tiştekî), dilê (yekî) qetin, dilê (yekî) qilqilîn, dilê (yekî) qirar nedan, dilê (yekî) ranegirtin, dilê (yekî) rehet bûn, dilê (yekî) rehmet xwestin, dilê (yekî) reş bûn, dilê (yekî) reş kirin, dilê (yekî) rihet bûn, dilê (yekî) rihet kirin, dilê (yekî) rûn girê dan, dilê (yekî) rûniştin, dilê (yekî) sar bûn, dilê (yekî) sar e yê me germ e, dilê (yekî) sar kirin, dilê (yekî) seh kirin, dilê (yekî) sekinîn, dilê (yekî) ser wî çûn, dilê (yekî) şewitandin, dilê (yekî) şewitandin, dilê (yekî) şewitîn, dilê (yekî) şikandin, dilê (yekî) şikandin, dilê (yekî) şikestin, dilê (yekî) sist bûn, dilê (yekî) sivik bûn, dilê (yekî) tê de bûn, dilê (yekî) tê de bûn, dilê (yekî) tê de rihet bûn, dilê (yekî) tê hebûn, dilê (yekî) teng bûn, dilê (yekî) teng e, dilê (yekî) tengijîn, dilê (yekî) tenik, dilê (yekî) tenik e, dilê (yekî) tepîn, dilê (yekî) têr bûn, dilê (yekî) tije ye, dilê (yekî) tijî bûn, dilê (yekî) tijî kul bûn, dilê (yekî) tirsîn, dilê (yekî) tune bûn, dilê (yekî) tune bûn, dilê (yekî) û çûnê hebûn, dilê (yekî) û firotanê, dilê (yekî) û jinan tune bûn, dilê (yekî) û tiştekî hebûn, dilê (yekî) vebûn, dilê (yekî) vekirîn, dilê (yekî) vekirîn, dilê (yekî) vepesirîn, dilê (yekî) xazî bûn, dilê (yekî) xelîn, dilê (yekî) xera bûn, dilê (yekî) xera bûn, dilê (yekî) xerab bûn, dilê (yekî) xeriqîn, dilê (yekî) xewirîn, dilê (yekî) xof girtin, dilê (yekî) xwendin, dilê (yekî) xweş bûn serinlem, dilê (yekî) xweş kirin, dilê (yekî) xweş kirin, dilê (yekî) xwestin, dilê (yekî) xwestin, dilê (yekî) xwezî bûn, dilê (yekî) zanîn, dilê (yekî) zerp kutan, dilê (yekî) zîz bûn, dilê (yekî)... tirsîn, dilê (…) yek kişandin, dilê baranê hebûn, dilê bêkesan li ser hemû kesî dişewite, dilê berfê, dilê dê bi ser dotê ye, ê dotê bi ser çiyayê qaf de ye, dilê dêredêr, dilê dilxwaz, nan û pîvaz, dilê ewil, dile gelmek, dile getirmek, dilê hev hiştin, dilê hev şikandin, dilê hev tije kirin, dilê însan, dilê kesîrehet bûn, dile kolay, dilê kul û şikestî, dilê mêvana nehêl wê bi xwe herin, dilê min dibêje, dilê min hil na gire, dilê min jê (lê)ma, dilê min ji min re dibêje, dilê min ji te sar e, dilê min ji wê (ne) xweş e, erd di bin berfê de reş e, dilê min lê dibêje, dilê min lê diçe, dilê min lê dişewite, dilê min lê xira bû, dilê min qusiya, dilê mirov piçek goşt e, dilê rihet, dilê rihet dîtin, dilê rihet nedan h, dilê se bi savar xweş kirin, dilê segan bi savarê xweş kirin, dilê şivan bixwaze dikare şîr ji nêrî bidoşe, dilê şivan kete pişkulê , hûr kir şîr û xwar, dilê şivên bixwaze mast ji nêrî çêdike, dilê tirsonek sênga gewr nabîne, dile vermek, dilê wî di goştê kerê de heye, dibêje guhên wê wekî guhên kêrgoşkê, dilê xezeb nagihin miradan, dilê xwe ... safî kirin, dilê xwe berdan (yek), dilê xwe bi halê xwe şewitandin, dilê xwe bi xwe şewitandin, dilê xwe bi xwe şewitandin, dilê xwe de sêwirandin, dilê xwe de xeber dan, dilê xwe di ber re neanîn, dilê xwe di cih xistin, dilê xwe êşandin, dilê xwe fireh bike, dilê xwe fireh kirin, dilê xwe firîqet kirin, dilê xwe gerandin, dilê xwe girtin, dilê xwe hiştin, dilê xwe honik kirin, dilê xwe jê re vekir, dilê xwe ji (yekî) kir, dilê xwe ji dinyayê sar kirin, dilê xwe kirin, dilê xwe kirin, dilê xwe kirin (yek), dilê xwe kirin yek, dilê xwe lê bi keys kir, dilê xwe mor kirin, dilê xwe pê êşandin, dilê xwe pê êşandin, dilê xwe pê germ kirin, dilê xwe pê neşewitandin, dilê xwe pê sekinandin, dilê xwe pê şewitandin, dilê xwe pê sewitandin , dilê xwe rehet kirin, dilê xwe rihet bihêle, dilê xwe rihet kirin, dilê xwe rihet kirin, dilê xwe ronî kirin, dilê xwe ronî kirin, dilê xwe rûniştandin, dilê xwe safî kirin, dilê xwe şewitandin, dilê xwe stendin, dilê xwe tehl û tirş kirin, dilê xwe teng kirin, dilê xwe vekirin, dilê xwe xapandin, dilê xwe xera kirin, dilê xwe xweş kirin, dilê xwe xweş kirin, dilê yekî) şikîn, dilê...şewitîn, dilediğini yapmak, diledildan, diledilîdan, dilefkar, dilefroz, dilefrûz, dileğin gibi, dileğiyle, dilek, dilek, dilek kipi, dilek-şart kipi, dilekçe, dilekçe, dilekî ne, bi heft dilan, dilekî rehet nedîtin, dilekî rihet nedan (yek), dilekî rihet nedîtin, dilekte bulunmak, dilekutê, dilelerze, dilelerzê, dilêm, dilema, dileme, dilemek, dilemma, dilenci, dilenci çanağı, dilenci vapuru, dilencilik, dilencilik etmek, dilencisi, dilenciye hıyar vermişler, eğridir diye beğenmemiş, dilendirmek, dilenme, dilenmeğe gitmek, dilenmek, dilenmeke gitmek, dilêr, dilêr, dilêr, dilêr, dilêr, dilêrane, dilêrane, dilêrane, dilerawkê, dilêrî, dilêrî, dilêrî, dilêrî, dilêrî kirin, dilêş, dilêş, dilês, dilêşandin, dilêşandin, dilêşe, dilêşî, dilêşî, dilêşî, dilêşîn, dilettante, dilevdal (bûn), dilevîn, dilevîn, dilevîn, dilevra, dilevra, dilevratî, dileyici, dilfêncî, dilferah bûn, dilfere, dilfikar, dilfikar, dilfikarî, dilfirawan, dilfirawanî, dilfire, dilfireh, dilfireh, dilfireh, dilfireh, dilfireh bûn, dilfireh bûn, dilfireh bûn, dilfireh kirin, dilfireh kirin, dilfirehbûn, dilfirehbûn, dilfirehbûyî, dilfirehî, dilfirehî, dilfirehî, dilfirehkirî, dilfirehkirin, dilfirehkirin, dilfirên, dilgawir, dilgawirî, dilgemar, dilgemarî, dilger, dilgerm, dilgerm, dilgerm, dilgerm, dilgerm, dilgerm kirin, dilgerm kirin, dilgermahî, dilgermî, dilgermî, dilgermî, dilgermkirî, dilgermkirin, dilgeş, dilgeş, dilgeş, dilgeş, dilges, dilgeş bûn, dilgeş bûn, dilgeş kirin, dilgeşane, dilgeşbûn, dilgeşbûn, dilgeşbûyî, dilgeşî, dilgeşî, dilgeşker, dilgeşkirî, dilgeşkirin, dilgir, dilgîr, dilgîr, dilgir, dilgîr, dilgîr, dilgir (i), dilgir (ii), dilgir (iii), dilgir kirin, dilgîr kirin, dilgîr kirin, dilgiran, dilgiran, dilgiran bûn, dilgiran bûn, dilgiran kirin, dilgiranbûn, dilgiranbûn, dilgiranbûyî, dilgiranî, dilgiranî, dilgirankirî, dilgirankirin, dilgirankirin, dilgirbûn, dilgirî, dilgirî (i), dilgirî (ii), dilgirkî, dilgirkirin, dilgîrkirin, dilgîrkirin, dilgirs, dilgirs, dilgirsî, dilgirtî, dilgirtî, dilgirtî, dilgirtîbûn, dilgirtîbûn, dilgirtin, dilgirtin, dilgirtin, dilgirtok, dilgivaş, dilgivêş, dilgivêşî, dilgorî, dilgudaz, dilhebîn, dilhebîn, dilhebîn, dilhebînî, dilhebînî, dilhebok, dilhebûn, dilhebûn, dilhebûn, dilhej, dilhejî, dilhejok, dilhêlan, dilhelûk, dilhelûkî, dilhelûkî, dilhênik, dilhênik, dilhênik bûn, dilhênik kirin, dilhênikbûn, dilhênikî, dilhênikkirin, dilherêf, dilherî, dilhêsa, dilhêsa, dilhesin, dilhesin, dilhesin, dilhesin bûn, dilhesinî, dilhesinî, dilhevketin, dilhewîn, dilhewînî, dilhilavêtin, dilhilûk, dilhinav, dilhinav, dilhişk, dilhişk, dilhişk, dilhisk, dilhişk bûn, dilhişk bûn katı, dilhişk kirin, dilhişkane, dilhişkane, dilhişkbûn, dilhişkbûyî, dilhişkî, dilhişkî, dilhiskî, dilhişkî bûn, dilhişkî bûn, dilhişkî kirin, dilhişkîbûn, dilhişkîbûn, dilhişkkirî, dilhişkkirin, dilhiştek, dilhiştî, dilhiştîbûn, dilhiştin, dilhiştin, dilhov, dilî, dili (başka bir dile) çalmak, dili açılmak, dili ağırlaşmak, dili alışmak, dili başka bir dile çalmak, dili bir karış, dili bir karış dışarı çıkmak, dili bir karış dışarı çıkmak (veya sarkmak), dili bozuk, dili çözülmek, dili damağına yapışmak, dili damağına yapışmak (veya dili damağı kurumak), dili dolaşmak, dili döndüğü kadar, dili dönmemek, dili dönmemek (veya dönmek), dili durmamak, dili ensesinden çekilsin!, dili geçmiş, dili geçmiş zaman, dili kılıçtan keskin, dili kurusun!, dili olsa da söylese, dili papuç kadar, dili tutuk, dili tutulmak, dili uzamak, dili uzun, dili varmak, dili varmak (veya varmamak), dili zifir, dilig, diligence, diligent, diligently, dilihandî, dilihandin, dilihîn, dilihîn, dilik, dilik, dilik, dilik (i), dilik (ii), dilik (iii), dilikê çav, dilikî, dilikî, dilikî, dilikî bûn, dilikî bûn, dilikî bûn, dilikî kirin, dilikîbûn, dilikîbûn, dilikîbûyî, dilikîbûyîn, dilikîkirî, dilikîkirin, dilikîtî, dilikkirin, dilim, dilim, dilim dilim, dilim dilim etmek, dilimin ucunda, dilimleme, dilimlemek, dilimlenmek, dilîn, dilin, dilîn, dilîn, dilîn, dilin kemiği yok, dilinde tüy bitmek, dilinden anlamak, dilinden düşürmemek, dilinden kurtulamamak, diline dolamak, diline dolamak (virt etmek veya diline takmak), diline kira istemek, diline pelesenk etmek, diline sağlam olmak, dilînî, dilînî, dilini (veya dillerini) yutmak, dilini bağlamak, dilînî bûn, dilînî bûn, dilinî bûn, dilini değdirmemek, dilini eşek arısı soksun!, dilini kedi (fare) mi yedi?, dilini kedi mi yedi?, dilini kesmek, dilini kesmek (veya kesip oturmak), dilînî kirin, dilînî kirin, dilinî kirin, dilini tutamamak, dilini tutmak, dilini yutmak, dilînîbûn, dilînîbûn, dilinîbûn, dilînîbûyî, dilînîbûyîn, dilînîkirî, dilînîkirin, dilînîkirin, dilinîkirin, dilinim, dilinin altında bir şey olmak, dilinin altındaki baklayı çıkarmak, dilinin cezasını (veya belâsını) çekmek (veya bulmak), dilinin cezasını çekmek, dilinin ucuna gelmek, dilinin ucunda, dilinin ucuyla, dilînîtî, dilinme, dilinmek, dilinyabûn, diliq, diliqî, diliqî, diliqî bûn, diliqî kirin, diliqîbûn, diliqîkirin, diliqîtî, diliqîtî, dilîr, dilistan, dilistan, dilistanane, dilistanî, diliyle sokmak, diliyle tutulmak, diliyle tutulmak (veya yakalanmak), diljan, diljan, diljanî, diljar, diljar, diljarî, diljarî, diljêbûn, diljêçûn, diljêhiştin, diljêman, diljêman, diljêmayîn, diljêşikestin, diljibîrveçûn, diljihevman, diljihevmayîn, dilkafir, dilkafir, dilkafir bûn, dilkafirane, dilkafirî, dilkê tilîyê, dilkeçik, dilkeçik, dilkeçikî, dilkeçikî, dilkeçikîtî, dilkeder, dilkederî, dilkelîn, dilkerewe, dilkêş, dilkêş, dilkês, dilkeser, dilkeser, dilkeser bûn, dilkeser kirin, dilkeserî, dilkeserî, dilkêşî, dilkêşî, dilkêsî, dilkêsîtî , dilketî, dilketî, dilketî, dilketî, dilketî bûn, dilketî bûn, dilketî kirin, dilketîbûn, dilketîbûn, dilketîbûyî, dilketîbûyîn, dilketîk, dilketîkirî, dilketîkirin, dilketin, dilketin, dilketin, dilketin, dilkevir, dilkevir, dilkevir, dilkevir bûn, dilkevir bûn, dilkevir kirin, dilkevirane, dilkevirbûn, dilkevirbûn, dilkevirbûyî, dilkevirî, dilkevirî, dilkevirî, dilkevirîn, dilkevirkî, dilkevirkirî, dilkevirkirin, dilkevok, dilkîn, dilking, dilkînî, dilkirî, dilkirî, dilkirî, dilkirin, dilkirin, dilkirin, dilkirin, dilkirmê, dilkirmin, dilkirmol, dilkişandin, dilkoçer, dilkoçer, dilkoçer, dilkoçerî, dilkoçerî, dilkok, dilkok, dilkovan, dilkovan, dilkovan, dilkovan bûn, dilkovan bûn, dilkovanbûn, dilkovanî, dilkuj, dilkul, dilkul, dilkulî, dilkulî, dilkurmî bûn, dilkuşa, dilkutan, dilkutî, dilkutîn, dilkutk, dilkutk lê xistin, dilkutka (yekî) lê xistin, dilkutklêxistin, dilkuzrandin, dilkuzrîn, dill, dille, dillendirme, dillendirmek, dillenmek, dillerde dolaşmak, dillerde dolaşmak (veya gezmek), dillere destan, dillere destan olmak, dillere düşmek, dilleşmek, dilli, dilli düdük, dilli düdük yapmak, dillicih, dillihevketin, dillydally, dilm, dilm, dilm, dilm bûn, dilm bûn, dilm bûn, dilmabûn, dilmaç, dilmaçlık, dilman, dilmanî, dilmanî, dilmanî bûn, dilmanî bûn, dilmanîbûn, dilmanîya xwe nîşan dan, dilmayî, dilmayî, dilmayî, dilmayî, dilmayî bûn, dilmayî bûn, dilmayî ketiye nav ..., dilmayî kirin, dilmayî kirin nav (wan), dilmayîbûn, dilmayîbûn, dilmayîbûyî, dilmayîkirî, dilmayîkirin, dilmayin, dilmayîn, dilmayînî, dilmayîtî, dilmbûn, dilmbûn, dilme, dilmê, dilme, dilmê, dilme, dilme, dilme bûn, dilme girtin, dilme girtin, dilme kirin, dilmebûn, dilmebûyî, dilmegirtin, dilmegirtin, dilmek, dilmekirî, dilmekirin, dilmeqesk, dilmeyî, dilmeyî bûn, dilmeyîbûn, dilmezin, dilmezin, dilmezinî, dilmezinî, dilmînî, dilmînî, dilmînî, dilmînî bûn, dilmînî dan (yek), dilmînî dan xwe, dilminî dayîn ber dilê (yekî), dilmînî pê dan, dilmînîbûn, dilmînîker, dilmînîker, dilnas, dilnas, dilnas, dilnasî, dilnasî, dilnasî, dilnaz, dilnaz, dilnazî, dilnazik, dilnazik, dilnazik, dilnazikî, dilnazikî, dilnazkî, dilnebijîn, dilnekêş, dilnekêşî, dilnekirî, dilnekirî, dilnekirin, dilnepa, dilnepak, dilnepak, dilnepak, dilnepakî, dilnepakî, dilnerehet, dilnerehetî, dilnerihet, dilnerihet kirin, dilnerihetî, dilnerm, dilnerm, dilnerm, dilnerm, dilnerm, dilnerm bûn, dilnerm kirin, dilnermbûn, dilnermbûyî, dilnermî, dilnermî, dilnermî, dilnermî kirin, dilnermkirî, dilnermkirin, dilneşad, dilneşadî, dilneşadî, dilneşewat, dilneşewatî, dilnewa, dilnewayî, dilnewayî, dilnexwaz, dilnexwaz, dilnexwaz bûn, dilnexwazî, dilnexweş, dilnexweş, dilnexweş, dilnexweşî, dilnexweşî, dilnexwestin, dilnişmî, dilniwaz, dilniwaz (i), dilniwaz (ii), dilniwazî, dilniwazî, dilniwazî, dilniya, dilniya, dilnîya, dilniya, dilniya bûn, dilniya bûn, dilniya kirin, dilniya kirin, dilniyabûn, dilniyabûn, dilniyakirî, dilniyakirin, dilniyatî, dilniyatîya xwe nîşan dan, dilniyayî, dilniyayî, dilnizim bûn, dilnizm, dilnizm, dilnizm, dilnizm, dilnizm bûn, dilnizm kirin, dilnizmahî, dilnizmbûn, dilnizmbûyî, dilnizmî, dilnizmî, dilnizmî kirin, dilnizmkirî, dilnizmkirin, dilo, dilo bixwaze te, boq te pîvaz, dilobêj, dilobêjî, dilodîn, dilodînî, dilojar, dilok, dilok, dilokî, dilokî, dilop, dilop, dilop, dilop, dilop, dilop, dilop bi dilop derdan tije dibe, dilop bi xwe cîhê xwe çêdike, dilop dilop, dilop kirin, dilop kirin, dilop kirin, dilopa eniyê, dilopandî, dilopandin, dilopandin, dilopandin, dilopandin, dilope, dilope, dilopek, dilopek xwîn jê neçûn, dilopî, dilopik, dilopik, dilopîn, dilopîn, dilopîng, dilopînk, dilopînk, dilopjimar, dilopkirî, dilopkirî, dilopkirin, dilopkirin, dilopkirin, dilopkirin, dilopxwer, dilovan, dilovan, dilovan, dilovan, dilovan, dilovan, dilovan kirin, dilovan û dilevîn, dilovane, dilovanî, dilovanî, dilovanî, dilovanî, dilovanî, dilovanî kirin, dilovanîtî, dilovankirî, dilovankirin, dilovîn, dilpa, dilpak, dilpak, dilpak, dilpak, dilpak, dilpak, dilpakî, dilpakî, dilpakî, dilpakîtî, dilpaqij, dilpaqij bûn, dilpaqijî, dilparsek, dilparsek, dilparsekî, dilparsekî, dilpêêşîn, dilpêgirtin, dilpejir, dilpekîn, dilpenah, dilpenahî, dilperitî, dilpêşewat, dilpêşewitîn, dilpesind, dilpêt, dilpêve, dilpêve bûn, dilpêve kirin, dilpêvebûn, dilpêvebûyî, dilpêvehî, dilpêvekirî, dilpêvekirin, dilpînik, dilpir, dilpîs, dilpîs, dilpîs, dilpîsî, dilpola, dilpola bûn, dilpolatî, dilq, dilq, dilq, dilq (i), dilq (ii), dilq bûn, dilqalind, dilqalind, dilqalind bûn, dilqalind bûn, dilqalindbûn, dilqalindbûyîn, dilqalindî, dilqalindî, dilqayim, dilqayimî, dilqbûn, dilqe, dilqenc, dilqencî, dilqetî, dilqetî bûn, dilqetîbûn, dilqewî, dilqewîn, dilqewîn bûn, dilqewînî, dilqî, dilqijîn, dilqirêj, dilqirêjî, dilqok, dilqok, dilqûnek bûn, dilqusîn, dilqutan, dilqutî, dilqutk, dilrabûn, dilrabûn, dilrast, dilrast, dilrastî, dilrastî, dilrawestan, dilrawestan, dilrawestan, dilrawestin, dilrawestîn, dilrazî, dilrazî bûn, dilrazî kirin, dilrehet, dilrehet, dilrehet, dilrehet bûn, dilrehet kirin, dilrehet kirin, dilrehetbûn, dilrehetbûyî, dilrehetî, dilrehetî, dilrehetî dan, dilrehetker, dilrehetkirî, dilrehetkirin, dilrehm, dilrehm, dilrehmî, dilrehmî, dilrenc, dilrenc, dilrencaw, dilrencî, dilrencî, dilrencî, dilreq, dilreq, dilreq, dilreq, dilreqî, dilreqî, dilreş, dilreş, dilreş, dilres, dilreş bûn, dilreşbûn, dilreşbûn, dilreşî, dilreşî, dilresî, dilreşî kirin, dilreşî kirin, dilreşîkirî, dilreşîkirin, dilreşîkirin, dilreşkirin, dilrevîn, dilrevîn, dilrewan, dilrewanî, dilriba, dilrifên, dilrifênî, dilrihet, dilrihet, dilrihet bûn, dilrihet kirin, dilrihet kirin, dilrihetbûn, dilrihetbûyîn, dilrihetî, dilrihetî , dilrihetî dan, dilrihetker, dilrihetker, dilrihetker, dilrihetkirin, dilrin, dilrîş, dilronî, dilronî, dilronîker, dilruba, dilrûn, dilşa, dilşa, dilşa, dilşa, dilsa, dilşa bûn, dilşa kirin, dilşad, dilşad, dilşad, dilsad, dilşad, dilşad bûn, dilsad bûn, dilşad kirin, dilşadane, dilşadbûn, dilsadbûn , dilşadbûyîn, dilşadî, dilşadî, dilşadî, dilşadî, dilsadî, dilşadker, dilşadkirî, dilşadkirin, dilsadkirin, dilşadtir, dilsaf, dilsaf, dilsaf, dilsafî, dilsafî, dilsafî, dilşah, dilşahî, dilşaker, dilşakerane, dilşakerî, dilsar, dilsar, dilsar, dilsar, dilsar bûn, dilsar bûn, dilsar kirin, dilsar kirin, dilsarane, dilsarbûn, dilsarbûn, dilsarbûyî, dilsard, dilsarî, dilsarî, dilsarî, dilsarî, dilsarî bûn, dilsarî bûn, dilsarî ketin nav (wan), dilsarî ketin navbera (wan), dilsarî ketin navberê, dilsarî kirin, dilsarî kirin, dilsarîbûn, dilsarîbûn, dilsarîbûyî, dilsarîkirî, dilsarîkirin, dilsarîkirin, dilsarkirî, dilsarkirin, dilsarkirin, dilsax, dilsax, dilsax, dilsaxî, dilsaxî, dilsaxî, dilsayî, dilşayî, dilsaz, dilsaz, dilse, dilsefî, dilşêr, dilşêr, dilsever, dilşewat, dilşewat, dilşewat, dilşewat, dilsewat, dilşewat kirin, dilşewat kirin, dilşewatî, dilşewatî, dilsewatî, dilşewatkirî, dilşewatkirin, dilşewatkirin, dilşewatok, dilşewatokî, dilşewatokî, dilşewit, dilşewitandin, dilşewitî, dilşewitî, dilşewitîn, dilşewitiya (yekî) bûn, dilşewitîyê (yekî) bûn, dilsext, dilşikandî, dilsikandî, dilşikandîbûn, dilşikandin, dilşikar, dilşikên, dilşikên, dilşikênî, dilşikestî, dilşikestî, dilşikestî, dilsikestî, dilşikestî bûn, dilşikestî bûn, dilşikestî kirin, dilşikestî kirin, dilşikestîbûn, dilşikestîkirin, dilşikestin, dilşikestin, dilşikestinî, dilşikîn, dilşikîn, dilşikiyayî, dilsirt, dilsirt, dilsirtî, dilsist, dilsist, dilsistî, dilsivik, dilsivik, dilsivikî, dilsivikî, dilsivikî kirin, dilsiz, dilsizlik, dilşkandî, dilşkaw, dilşkên, dilşkestî, dilşkestî bûn, dilşkestî kirin, dilşkestîbûn, dilşkestîbûyî, dilşkestîkirî, dilşkestîkirin, dilşkist, dilsoj, dilsoj, dilşoj, dilsoj, dilsojane, dilsojî, dilsojî, dilşoş, dilşoş, dilşoş bûn, dilşoşbûn, dilşoşî, dilşoşî, dilşoşî bûn, dilşoşî bûn, dilşoşî kirin, dilşoşî kirin, dilşoşîbûn, dilşoşîbûn, dilşoşîbûyîn, dilşoşîkirin, dilşoşîkirin, dilşoşîtî, dilsot, dilsotî, dilsotî, dilsotik, dilsotin, dilsotîner, dilsotîner, dilsoz, dilsoz, dilsoz, dilsoz, dilsoz, dilsoz, dilsoz bûn, dilsoz kirin, dilsoz man, dilsozane, dilsozane, dilsozane, dilsozane, dilsozbûn, dilsozbûyî, dilsozî, dilsozî, dilsozî, dilsozî, dilsozî, dilsozî kirin, dilsozîkirî, dilsozîkirin, dilsozîtî, dilsozkirî, dilsozkirin, dilspî, dilstan, dilstûr, dilşûşeyî bûn, dilsûtên, dilsûz, diltarî, diltê, diltemîz, diltemîzî, dilteng, dilteng, dilteng, dilteng, dilteng, dilteng, dilteng bûn, dilteng bûn, dilteng bûn, dilteng kirin, dilteng kirin, diltengbûn, diltengbûn, diltengbûyî, diltengbûyîn, diltengî, diltengî, diltengî, diltengî, diltengî, diltengî , diltengî bûn, diltengî bûn, diltengî kirin, diltengîbûn, diltengîbûyî, diltengîkirî, diltengîkirin, diltengîtî, diltengker, diltengker, diltengkirî, diltengkirin, diltengkirin, diltenik, diltenik, diltenik, diltenik, diltenik, diltenik bûn, diltenik bûn, diltenik kirin, diltenik kirin, diltenikbûn, diltenikbûn, diltenikbûn, diltenikbûyî, diltenikbûyîn, diltenikî, diltenikî, diltenikî, diltenikî bûn, diltenikî bûn, diltenikîbûn, diltenikîtî, diltenikkirî, diltenikkirin, diltenikkirin, diltepî, diltepîn, diltepîn, diltepîn, diltepîn, diltepîn bûn, diltepîn kirin, diltepînbûn, diltepînbûyî, diltepînî, diltepînî, diltepînkirî, diltepînkirin, dilteqî, dilteqî bûn, dilteqîbûn, dilter, diltêr, diltêrbûn, diltêrbûn, dilterî, diltêrî, diltêrî, diltêrker, diltevdan, diltêz, diltezîn, diltezîn, diltezîn, diltezînî, diltirs, diltirs, diltirs, diltirs bûn, diltirsî, diltirsî, diltirsî kirin, diltirsîtî, diluent, dilûl, dilute, dilute(d), dilution, diluvialian, dilüviyum, diluviyûm, dilvan, dilveker, dilvekirî, dilvekirî bûn, dilvekirîbûn, dilvekirîtî, dilverş, dilvîn, dilvîn, dilvînî, dilwas, dilwas, dilwas bûn, dilwasek, dilwasek, dilwasekî, dilwasî, dilwasî, dilwasî, dilwasok, dilwasokî, dilwaswas, dilwazî, dilwêran, dilwêran bûn, dilwêranbûn, dilwêrek, dilwêrekî, dilwestîn, dilwurya bûn, dilxap, dilxap, dilxapandî, dilxapî, dilxapî kirin, dilxapînok, dilxapînok, dilxapînok bûn, dilxapînok bûn, dilxapînokbûn, dilxapînokbûn, dilxapînokî, dilxapînokî, dilxar, dilxar, dilxaroş, dilxaroşî, dilxav, dilxavî kirin, dilxavk, dilxawk, dilxayîn bûn, dilxazîtî, dilxelênek, dilxelîn, dilxelîn, dilxelîn, dilxelînek, dilxelînekî, dilxemgîn, dilxemgîn, dilxemgînî, dilxerab, dilxerab, dilxerabî, dilxerabî, dilxerabûn, dilxereng, dilxewirîn, dilxewirîn, dilxewirîner, dilxêzî, dilxirab, dilxirab, dilxirab bûn, dilxirabî, dilxirabîkirin, dilxirçik, dilxişûş, dilxişûşî, dilxişûşî bûn, dilxişûşî kirin, dilxişûşîbûn, dilxişûşîkirin, dilxizan, dilxof, dilxoş, dilxoşî, dilxûn, dilxurd, dilxurpê, dilxurt, dilxurt, dilxurt, dilxurtî, dilxuşûş, dilxuşûş, dilxusûs, dilxuşûşî, dilxusûsî , dilxuşûşî bûn, dilxuşûşî kirin, dilxuşûşîbûn, dilxuşûşîkirin, dilxusûsîkirin, dilxusxusî, dilxwar, dilxwar, dilxwar, dilxwarî, dilxwastin, dilxwatî, dilxwaz, dilxwaz, dilxwaz, dilxwaz, dilxwaz, dilxwaz bûn, dilxwaz bûn, dilxwazane, dilxwazbûn, dilxwazî, dilxwazî, dilxwazî, dilxwazî, dilxwazî bûn, dilxwazî kirin, dilxwazî kirin, dilxwazîbûn, dilxwazîbûyîn, dilxwazîkirî, dilxwazîkirin, dilxwazîkirin, dilxwede, dilxweş, dilxweş, dilxweş, dilxweş, dilxwes, dilxweş, dilxweş bûn, dilxweş bûn, dilxwes bûn, dilxweş kirin, dilxweş kirin, dilxweş kirin, dilxwes kirin, dilxweş kirin, dilxweşbûn, dilxweşbûn, dilxweşbûn, dilxweşbûyî, dilxweşbûyîn, dilxweşek, dilxweşekî, dilxweşi, dilxweşî, dilxweşî, dilxweşî, dilxweşî dan, dilxweşîş, dilxweşîş, dilxweşîş bûn, dilxweşîş bûn, dilxweşîşbûn, dilxweşîşbûn, dilxweşîşî, dilxweşîşî, dilxweşîya xwe nîşan dan, dilxweşker, dilxweşker, dilxwesker, dilxweşkerane, dilxweşkerî, dilxweşkirî, dilxweşkirî, dilxweşkirin, dilxweşkirin, dilxwestî, dilxwestî, dilxwestin, dilxwestin, dilxwestin, dilxwezî, dilyar, dilyar, dilyarî, dilzan, dilzanî, dilzar, dilzar, dilzarî, dilzengîn, dilzengîn, dilzengînî, dilzexm, dilzexmî, dilzîz, dilzîz, dilzîz, dilzîz bûn, dilzîz bûn, dilzîz bûn , dilzîz kirin, dilzîz kirin, dilzîz kirin, dilzîzane, dilzîzbûn, dilzîzbûn, dilzîzbûn, dilzîzbûyîn, dilzîzî, dilzîzî, dilzîzî bûn, dilzîzî bûn, dilzîzîbûn, dilzîzîtî, dilzîzkirî, dilzîzkirin, dilzîzkirin, dilzîzkirin , dim, dim, dim (i), dim (ii), dima, dima, dimağ, dimanĉo, dimaşkil, dimatî, dimatî, dimatî, dimaw, dimbek, dimbelek, dimbik, dimbik, dimbik, dimbikfiroş, dimbikjen, dimbikjenî, dimbîlik, dimbilk, dimbilkjen, dimbilkjenî, dimbûk, dimbûkî, dimdar, dimdar, dimdarî, dimdik, dimdik ayakta durmak, dimdik durmak, dimdim, dime, dime bag, dime novel, dime store, dimedim, dimên, dimender, dimension, dimensional, dimerous, dimeşe, dimeter, dimethyl, dimi, dimî, dimidiate, dimik, dimik, dimik kirin, dimikkirin, dimil, dimilî, dimilî, dimilî, dimilî, bi darê ve şindilî, ji bo nanê gilgilî, dimilîaxêv, dimilkî, dimîn, dimîn, dimîn jê çûn, dimînî, dimînî, dimînî jê birin, dimînî jê çûn, dimînî jê hatin, dimînî kirin, dimînî kirin, dimînîkirin, dimînim, diminish, diminishing returns, diminuendo, diminuendo, diminution, diminutive, dimirim, dibiecim, ceh dibê ez birinc im, dimis, dimity, dimly, dimmer, dimness, dimnit, dimor, dimor, dimor, dimorphic phous, dimorphism, dimout, dimpiştik, dimple, dims, dims, dims, dims çêkirin, dims çêkirin, dims û mast tevlihev bûn, dimsane, dimsdar, dimsdar, dimsê niqutokê, dimsê tîr, dimsêtûyan, dimsfiroş, dimsfiroş, dimsfiros, dimsfiroşî, dimsfiroşî, dimsfirosî, dimsî, dimsik, dimsik, dimsik (i), dimsîn, dimsîn, dimşînk, dimsker, dimsker, dimsker, dimskerî, dimskerî, dimskerî, dimso pariyê min jî tê de, dimsor, dimwit, dimyat, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak, din, din, din, din, din, din, din, din, din (ên din), din (ii), din (iv), din (ya din/yê din/yên din), din adamı, din bûn, din doruğu, din erkçilik, din erki, din felsefesi, din kirin, din öncesi, din1. ol m, dîn, dinamik, dinamikleşme, dinamikleşmek, dinamit, dinamitleme, dinamitlemek, dinamitlenmek, dinamizm, dinamo, dinamometre, dinar, dinar, dinar, dinatî, dinavrekirî, dinavrekirin, dinbaşk, dinbask, dinbilî, dinbilik, dinbûn, dinbûyî, dinç, dinç, dinç olmak, dincelemek, dinci erki, dinçleşme, dinçleşmek, dinçleştirme, dinçleştirmek, dinçlik, dindan, dindar, dindar, dindarlık, dindaş, dindaş olmak, dinden imandan çıkmak, dinden imandan olmak, dindik, dindik, dindik (i), dindik ên xwe di hev dan, dindik kirin, dindik kirin, dindik lê dan, dindik lê xistin, dindikî, dindikî, dindikkirin, dindikkirin, dindiklêdan, dindiklêxistin, dindil, dindil, dindilandî, dindilandin, dindilandin/didindilîne /bidindilîne, dindirici, dindirme, dindirmek, dindışı, dindoq, dindoq, dindoq dan, dine, dine, dinê, dinê, dinê, dinê, dinê, dinê ava, em tev nava, dinê bi dinê re, mendo bi qûna dinê ve, dinê bibe tûtik, keriyek para te nakeve, dinê di ser serê (yekî) de tep bûn, dinê di ser sêrî de tep kirin, dinê dibêje dinê hirç dibêje hirmê, dinê dixe hêkekê, hêkê jî li dîwêr dixe, dinê ka be, devê kerê min pê nabe, dinê kirin fisildûman, dinê li dinê, çavê gur li bizinê, dinê li dor serî çûn û hatin, dine out, dinê xera kirin, dinê xistin gola gû, dinêdîtî, dinêdîtî, dinen, dinênedîtî, dinêp, diner, dineri, dinette, dinêv, dinêv, dinêv, dinêv, dinêzan, ding, ding, ding, ding, ding, ding (i), ding (iii), ding ding, ding kirin, ding kirin, ding kirin, dingandin, dingandin, dingandin, dingbat, dingdong, dinge, dinge, dinge, dingedin, dingeding, dingele, dingeletî, dingi, dingil, dingil, dingil, dingildek, dingildeme, dingildemek, dingilefîstan, dingilefîstan, dingilekişo, dingilli, dingily, dingin, dingîn, dingincilik, dinginess, dingînî, dingînî jê çûn, dinginleşme, dinginleşmek, dinginlik, dingkirî, dingkirî, dingkirin, dingkirin, dingle, dingo, dingus, dingy, dini, dinî, dinî, dini ayin, dinî ayin, dini bir uğruna, dini bütün, dini düşünce, dinî düşünce, dini gibi bilmek, dini imanı para, dini öğrenci, dinik, dinim hakkı için, dinim hakkı için (veya dinim aşkına), dinîn, dinine yandığım, dining car, dining hall, dining room, dinive, dink, dink, dinkirî, dinkirin, dinkydinkey, dinleme, dinleme cihazı, dinleme salonu, dinlemek, dinlence, dinlendirici, dinlendirilmiş, dinlendirme, dinlendirmek, dinlene, dinlene dinlene, dinlenilmek, dinlenme, dinlenme kampı, dinlenme salonu, dinlenmek, dinleti, dinleti konser müziği, dinleti müziği, dinletmek, dinleyici, dinleyici, dinleyicilik, dinleyicilik, dinme, dinmek, dinner, dinner bell, dinner hour, dinner jacket, dinner pail, dinner party, dinner table, dinner time, dinnerware, dinnik, dinok, dinok, dinok, dinokîtî, dinosaur, dinozor, dinsel, dinsiz, dinsizin hakkından imansız gelir, dinsizlik, dint, dinxane, dinya, dinya, dinya, dinya, dinya, dinya, dinya, dinya alem, dinya alem derketin sêra (yekî), dinya alem pê hisiyaye, dinya alemê re, dinya ava be, em jî di nav de, dinya ava ye her kes bi aqilê xwe şad e, dinya berdan, bi axretê girtin, dinya bi dor e (qey) ne bi zor e, dinya bi dorê ye ne bi zorê, dinya bi dorê ye, ne bi zorê yê, dinya bi gulekê nabe bihar, dinya bi ser (yekî) de hatin, dinya bi ser de xera bûn, dinya bibe tûtik, keriyek para te nakeve, dinya bûn ewr, dinya bûn hênkayî, dinya bûn hişkesayî (hava), dinya bûn tara bêjingê li ser serê (yekî), dinya bûn tarî, dinya bûn xweşî, dinya bûn yek, dinya bûye kes, kesî negotiye bes, dinya cemidîn (hava), dinya dewran e, pişîk pelewan e, navê dîkan danîne evdirehman e, dinya din nehatin bîrê, dinya dinya be, dinya dîtin, dinya fanî ye, kes ji mirinê xelas nebûye, dinya fetloqûno bûn, dinya gewr bûn, dinya gewr kirin, dinya girtî bûn, dinya girtî ye, dinya gulek e bêhn bike bide hevalê xwe, dinya gulek e, bêhn bik û bid hevalê xwe, dinya hatin girti, dinya heram kirin, dinya ji kesî re nabe yar, dinya ji siltan silêman re nemaye, dinya kê dot, kê kirî kê firot, dinya ker bûn, dinya ker bûye, dinya kirin dara dojê, dinya lê hatin hev, dinya lê herimandin, dinya lê kirin zînd, dinya lê tarî bûn, dinya lê teng bûn, dinya li ber çavê (yekî) reş bûn, dinya li ber çavên (yekî) reş bûn, dinya li ber çavên (yekî) tarî bûn, dinya li ber gewrbûnê bûn, dinya li dinê mendo li jînê, dinya li dor serê (yekî) gerîn, dinya li hev ketin, dinya li hev qelibîn, dinya li ser aliyekî qûna (yekî) gerîn, dinya li ser serê (yekî) gerîn, dinya li ser serê (yekî) rûnişti, dinya li ser serî bûn tara bêjingê, dinya li ser serî bûn tara bêjingê, dinya ma ji du pîran re, wan jî li hev par ne kir, dinya mirin û jîndin e, dinya ne yek û carek e, dinya nedîto, gava dîto, bi xwe de rîto, dinya qadî ye, herkes ji xwe razî ye, dinya qerîn, dinya reş û tarî bûn, dinya ronî bûn, dinya sar bûn, dinya sar e, dinya sayî bûn, dinya serad û bêjing kirin, dinya siya darê ye, dinya siya darê ye geh li sibê ye geh li êvarê ye, dinya siya darê ye geh li vir e geh li wir, dinya siya darê ye geh li vir geh li wir e, dinya siya darê ye ji kesî re nadomîne, dinya siya darê ye, ji kesî re nadomîne, dinya tarî bûn, dinya tep bûn, dinya tev li (yekî) rabe, dinya tijî mirov tê de dijî, dinya tu yî?, dinya û alem, dinya û axîret, dinya û axîret, dinya vebûn, dinya xaniyê zarokan e em ji xe re pê dileyîzin, dinya xera bibe ne xema (wî) ye, dinya xwe qedandin, dinya xwedê, dinya xweş e, dinyabînî, dinyadî, dinyadîti, dinyadîtî, dinyadîtî, dinyadîtî, dinyadîtî bûn, dinyadîtîbûn, dinyadîtîbûn, dinyadîtin, dinyager, dinyager, dinyagerî, dinyaggerî, dinyakî, dinyakir, dinyalik, dinyanas, dinyanedî, dinyanedî, dinyanedî, dinyanêdîti, dinyanedîtî, dinyanedîtî, dinyanedîtî, dinyanedîtî, dinyanedîtî bûn, dinyanedîtînî, dinyanedîyan savar pehtin gotin îro îda me ye, dinyaperist, dinyasan, dinyasanî, dinyaya (yekî) tarî bûn, dinyaya boş û betal, dinyaya derewîn, dinyaya derve fel, dinyaya din, dinyaya din, dinyaya gewrik, dinyaya gewrik e heq li vê dinyayê safî dike, dinyaya girtî limonî, dinyaya kevn, dinyaya sewgur, dinyaya wî alî, dinyaya wî alî, dinyaya wî alî dîtin, dinyaya xwe derbas kirin, dinyaya xwe qedandi, dinyayê sar bûn, dinyayek, dinyayek, dinyayekî, dinyayî, dinyayî, dinyayî, dinyayî bûn, dinyayî kirin, dinyayîbûn, dinyayîbûyî, dinyayîkirî, dinyayîkirin, dinyayîtî, dinyewî, dinyewî, diocesan, diocese, diode, diopter, dioptric(al), dioptrics, diorama, dioramic, diorite, dioxide, dip, dip, dip, dip bucak, dip deniz, dip doruk, dip into a book, dip kırmızı mumla mı çağırdım?, dip not, dip stick, dipçik, dipçikleme, dipçiklemek, dipçiklenmek, dipdinç, dipdirêj, dipdirêj, dipdirêjkî, dipdirêjkî, dipdiri, dipdiyar, dipdîyar, dipdiyarî, dipdîyarî, dipdûz, dipdûz, dipfriz, diphase, diphtheria, diphtherie, diphthong, diphyodont, dipî dûz, dipi görünmek, dipi kırmızı mumla (veya bal mumuyla) mı çağırdım?, dipil, dipin, dipine darı ekmek, dipini bulmak, dipini tutmak, dipl, diplemek, diploid, diplom, diploma, diploma, diploma, diplomacy, diplomalı, diplomasi, diplomasız, diplomat, diplomat, diplomate, diplomatic, diplomatic affairs, diplomatic agent, diplomatic immunity, diplomatic service, diplomatically, diplomatics, diplomatik, diplomatische vertretung, diplomatist, diplomatlık, diplopia, dipnot, dipole, dipper, dippy, dipsiz, dipsiz testi, dipsomania, dipsomaniac, diptera, dipteral, dipterous, diptych, diqdiq, diqdiqa (yekî) anîn, diqdiqa (yekî) hatin, diqdiqan, diqdiqandin, diqdiqandin, diqdiqank, diqdiqank vekirin, diqdiqankî, diqdiqîn, diqdiqîn, diqê diqê, diqedîne, loma diqewirîne, diqet, diqet bûn, diqet kirin, dir, dir, dir, dir, dir, dir, dir bûn, diraf, diraf, diraf, dirafê gemarî, dirafî, diramet, diramet, dirametî, dirametî, dirametî, diran, diran, diran, diran, diran, diran, diran (i), diran avêtin, diran avêtin, diran cîq kirin, diran çir kirin, diran cix kirin, diran derketin, diran derxistin, diran derxistin, diran di dêv de neman, diran di dev de neman, diran di enîşkê de bûn, diran di gewriyê de bûn, diran di hev dan, diran diran, diran ên (yekî) hev xwarin, diran ên axrî, diran ên kursî, diran ên paşî, diran ên pêşîn, diran ên qîl, diran ên wî bêha wî xera kiriye, diran ên xwe cîq kirin, diran ên xwe di hev dan, diran ên xwe jê re sûtin, diran ên xwe pê qiriçand, diran ên xwe qîç kirin, diran ên xwe qirçandin, diran jê re sût, diran jê re sûtin, diran kişandin, diran li (yekî) qirqiçandin, diran qîç kirin, diran qirçandin, diran rakirin, diran rakirin, diran seqandin, diran sûtin, diran tê de dan çêkirin, diranajin, diranbeş, diranbeş, diranbeş, hundirreş bûn, diranbevş, diranbirinc, dirançîq, dirandar, dirandar, dirandî, dirandî, dirandî bûn, dirandî bûn, dirandîbûn, dirandin, dirandin, dirandin, dirandin, dirandin/didirîne/bidirîne, dirandirêj, dirandirêjî, diranê (wî) di gewriya (wî) de ne, diranê (yekî) girtin, diranê (yekî) kişandin, diranê (yekî) rakir, diranê (yekî) tê de diçe, diranê (yekî) tê de neçûn, diranê aqil, diranê axiriyê, diranê bir, diranê bîstî, diranê çav, diranê hêranê, diranê kursî, diranê mirinê, diranê paşî, diranê paşiyê, diranê pêş, diranê qîl, diranê qîl, diranê sedsal, diranê şîr, diranê te bikişînim di eniya te de bikutim, diranê tûj, diranê tûj, diranê xwe guvaştin, diranê xwe veşêre, se li hestiyan digere, diranê zir, diranên, diranên (yekî) di enişke de bûn, diranên (yekî) di pelûre de şikestin, diranên (yekî) hev xwarin, diranên (yekî) kişandin, diranên (yekî) şeqeşeq kirin, diranên kursî, diranên tefşik, diranên xwe çirikandin, diranên xwe ji (yekî) tûj kirin, diranên xwe nîşan dan, diranên xwe şikandin, diranêş, diranêş, diranêş, diranêşî, diranfîl, diranfîl, diranfîq, diranfişek, dirangir, diranhûr, diranî, diranî fîl, diranît, dirankêm, diranker, diranker, dirankerî, dirankerî, dirankêş, dirankêşî, diranketî, dirankevot, dirankî, dirankirî, dirankirin, dirankolik, dirankolk, dirankurmî, dirankursîk, diranmircan, diranmişk, diranok, diranok, diranokî, diranokî, diranokî, diranpiloxe, diranpît, diranpola, diranqîç, diranqîç, diransaz, diransaz, diransaz, diransazî, diransazî, diransedef, diransêreg û porjujî bûn, diranşikestî, diranşikestî bûn, diranşîrî, dirantevşo, dirantûj, dirantûj, dirantûj bûn, dirantûjîtî, diranvanî, diranxencer, diranzêr, dirav, dirav, dirav, dirav, dirav, dirav çap kirin, dirav dan, dirav dan, dirav danîn ser (...), dirav hûr kirin, dirav hûrkirin , dirav kirin, dirav kişandin, dirav kişandin, dirav, diraw, diravdan, diravdan, diravdanbar, diravdanî, diravdanî, diravdanî, diravdaniya nihênî, diravdaniya talî, diravdanîya veşarî, diravdar, diravdar, diravdar, diravdar bûn, diravdar bûn, diravdarbûn, diravdarbûn, diravdarbûyîn, diravdayî, diravdayî, diravdayîn, diravdayîn kirin, diravê baxirî, diravê hazir, diravê hûr, diravê hûr, diravê nepaqij, diravê reş, diravê res, diravê spî ji bo roja reş baş e, diravhebîn, diravhebîn bûn, diravhebînî, diravhez, diravhez, diravhezî, diravî, diravî, diravî, diravî kirin, diravîtî, diravkî, diravkod, diravname, diravname, diravxane, diravzanî, diraw, diraws, dirawsê, dirawse, dirawsetî, diraxe, diraxe, diraxe, diraxe bûn, diraxe bûn, diraxe bûn, diraxe kirin, diraxe kirin, diraxe kirin, diraxebûn, diraxebûn, diraxebûyî, diraxegeh, diraxegeh, diraxekirî, diraxekirî, diraxekirin, diraxekirin, diraxetî, dirayet, dirayetli, dirayetsiz, dirayetsizlik, dirb, dirb, dirb, dirb (i), dirb (ii), dirba mîzê, dirba mîzê, dirban, dirbaz, dirbazane, dirbazî, dirbêsî, dirbete, dirbetin, dirbûn, dirc, dird, dirdîniktî, dirdirk, dirdirk, dirdirkî, dirdirkî, dirdirkî, dirdirkî bûn, dirdirkî bûn, dirdirkî bûn, dirdirkî dirdirkî, dirdirkîbûn, dirdirkîbûn, dirdirkîbûyîn, dirdong, dirdongî, dire, dire, dirê, dire, dirê, direct, direct action, direct current, direct discourse, direct evidence, direct hit, direct mail advertising, direct object, direct tax, direction, directional, directional antenna, directive, directly, director, directorate, directorial, directorship, directory, directress, directrix, direfş, direfş, direfş, direfs, direfşgir, direfşgir, direfsgir, direfşkêş, direfşkêş, direful, direfully, direfulness, direh, dirêj, dirêj, direj, dirêj, dirêj, dirêj, dirêj, dirêj, dirêj ajotin, dirêj bûn, dirêj bûn, dirêj bûn, dirêj dar, dirêj girtin, dirêj kirin, dirêj kirin, dirêj kirin, dirêj kirin, dirêj kirin, dirêj ristin, direjahî, dirêjahî, dirêjahî, dirêjahî, dirêjahî, dirêjahiya salê, dirêjane, dirêjayî, dirêjayî, dirêjayî pê dan, dirêjbar, dirêjbar, dirêjbarîtî, dirêjbûn, dirêjbûn, dirêjbûn, dirêjbûn, dirêjbûyî, dirêjbûyî, dirêjbûyîn, dirêjdar, dirêje, dirêjê dar peritand, kinikê xwe xeniqand, dirêjê heywanê, orteyê ruh û canê, kinikê şeytanê, dirêje pê dan, dirêje pê dan, dirêjehêl, dirêjepêdan, dirêjepêder, dirêjepêderî, dirêjî, dirêjî, dirêjî, dirêjî, dirêjî, dirêjî (yekî) kirin, dirêjî ... kirin, dirêjî ber, dirêjî ber (...) kirin, dirêjî çekê, dirêjî hev kirin, dirêjî pê dan, dirêjî ser (yekî) kirin, dirêjî yekî kirin, dirêjik, dirêjîpêdan, dirêjîpêdan, dirêjîpîv, dirêjîtî, dirêjîtî, dirêjîya jiyanê, dirêjiya malê deh gav, çi bikim mala bênan û bêav, dirêjk, dirêjker, dirêjker, dirêjkêş, dirêjkî, dirêjkî, dirêjkî, dirêjkirî, dirêjkirî, dirêjkirîkî, dirêjkirin, dirêjkirin, dirêjkirin, dirêjkirin, dirêjkirinkî, dirêjmetraj, dirêjok, dirêjokî, dirêjristin, dirêjvekêş, dirêjxayen, dirêjxayenî, direk, direk, direk, direk, direk bağırmak, direk gibi, direkçi, direkî, direklik, direksiyon, direksiyon sallamak, direkt, direkt, direktif, direktif vermek, direkto, direktör, direktor, direktörlük, direm, direm, diremek, diremît, diren, diren, direnç, dirençli, dirençsiz, direndane, dirende, dirende, dirende, direndetî, direndetî, direndeyane, direness, direngen, direngenlik, direngeşev, direnim, direnim, direniş, direniş, direnişçi, direnlemek, direnme, direnmek, direnmek, dirêş, dirêş, dirês, dirêse lê nikare hember hev yek bike, dirêşik, dirêsik, dirêşk, dirêşk, direşken, direşme, direşmek, dirêşuş, diret, diretme, diretmek, direw, direw, direwker, direwker, direwkirin, direwş, direwş, direws, direwşan, direwşanewe, direwşdar, direwşe, direwşedar, direwşgir, direwsgir, dirêx bûn, dirêx bûn, dirêx, dirêx, dirêxbûn, dirêxbûn, dirêxbûna ji bacan, direxik, direxşan, direxşan, direxşanewe, dirext, dirext, dirextî, direy, dirf, dirf, dirg (i), dirg (ii), dirgan, dirgan, dirge, dirge, dirgen, dirgen, dirgenlemek, dirh, dirh, dirh, dirh kirin, dirh kirin, dirh kirin, dirhem, dirhem, dirhem, dirhem dirhem, dirhem dirhem satmak, dirhem satmak, dirhkirî, dirhkirî, dirhkirin, dirhkirin, diri, dirî, dirî, dirî, dirî, diri, dirî dan, diri diri, dirî kirin, dirice, dirîdan, dirîdan, dirîdan, diridik, diridik kirin, diridik lêdan, diridikkirin, diriğ, diriğ etmek, dirigible, dirigieren, dirîhop, dirik, dirik, dirik, dirik, dirik, dirik (i), dirik ji bo virik, dirik û virik, dirika xwe bi destê (yekî) din derxistin, dirikandin, dirikandin, dirikandin/didirikîne/ bidirikîne, dirikî, dirîkirî, dirîkirin, diriksel, diriksel (veya diril) ısı, diriksel ısı, diril, diril (i), diril (ii), dirileşme, dirileşmek, dirilik, diriliş, dirilme, dirilmek, diriltici, diriltme, diriltmek, dirim, dirim bilim, dirim bilimci, dirim bilimsel, dirim kurgu, dirim kurgusal, dirim suyu, diriment, dirimli, dirimlik, dirîmok, dirimsel, dirîn, dirin, dirîn, dirin, dirîn, dirîn/didire/bidire, dirinc, dirinc, dirindane, dirinde, dirinde, dirinde, dirinde, dirinde, dirindeyî, dirîne, dirîne, dirînek, dirînermk, dirînermk, diring, diringandin, diringandin, dirîreşk, dirîreşk, dirîreşk, dirisk, dirişt, dirist, dirist, dirist, dirist bûn, dirist bûn, dirist kirin, dirist kirin , diristan, diristayî, diristbûn, diristbûyî, diriştî, diristî, diristî, diristkar, diristkar, diristkarî, diristker, diristkerî, diristkirî, diristkirin, dirix, dirix (ii), dirix kirin, dirix kirin, dirixan, dirixandin, dirixandin, dirixandin, dirixandin/didirixîne/ bidirixîne, dirixkirin, dirîya reş, dirîya reş, diriyan, dirîyayene, diriyayî, diriyayî, diriyayîbûn, dirj, dirk, dirk, dirk, dirk, dirkan, dirkandin, dirkandin, dirkandin, dirkaw, dirke, dirke, dirke, dirkîn, dirlik, dirlik düzenlik, dirlik yüzü görmemek, dirliksiz, dirliksizlik, dirm, dirm, dirm, dirm, dirmdar, dirmdar, dirmdar bûn, dirmdarbûn, dirme, dirme, dirmî, dirmî, dirmix, dirmix, dirmixkirin, dirnax, dirnayene, dirndl, dirne, dirne, dirne, dirne, dirne lê girtin, dirnix, dirnîyayene, diro, diro, diro, dirofîşal, diroînî, dirok, diroker, dirokerî, dirokî, dirot, dirov, dirov, dirovir, diroyîn, diroz, diroz, diroz, diroz kirin, diroz kirin, dirozge, dirozge, dirozge, dirozge kirin, dirozgeh, dirozgeker, dirozgeyî, dirozin, dirozin, dirozinane, dirozinî, dirozinî, dirr, dirr bûn, dirr kirin, dirran, dirrandî, dirrandin, dirrbûn, dirrbûyî, dirrdar, dirrdarîtî, dirrende, dirrî, dirrî tî, dirrik, dirrikdar, dirrikî, dirrikitî, dirrîn, dirrinde, dirrinde bûyî, dirrinde kirin, dirrindebûyî, dirrindekî, dirrindetî, dirrînkarî, dirriyayî, dirriyî, dirrkirî, dirrkirin, dirş, dirsek, dirsek, dirsek çevirmek, dirsek çürütmek, dirsek kemiği, dirseklemek, dirseklenmek, dirseklik, dirt, dirt poor, dirt track, dirtiness, dirty, dirty work, diru, dirûbandin, dirûd, dirûd, dirûd, dirûd, dirûd kirin, dirûdal, dirûf (i), dirûf (ii), dirûman, dirûman, dirûn, dirûn, dirûn, dirûn, dirûn, dirûn , dirûn kirin, dirûn kirin, dirûn û birîn, dirûn(dirûtin)/didirû/ bidirû, dirûna giya, dirûna kêlgir, dirûna qûnderz, dirûne, dirûnekirin, dirûner, dirûnerî, dirûnge, dirûnge, dirûngeh, dirûngeh, dirûngeh (i), dirûngeh (ii), dirûnkar, dirûnkarî, dirûnkarî, dirûnker, dirûnker (i), dirûnker (ii), dirûnkerî, dirûnkerî, dirûnkerî (i), dirûnkerî (ii), dirûnkirî, dirûnkirin, dirûnkirin, dirûnvan, dirûnxane, dirûnxane, dirûnxane, dirûş, dirûş, dirûs, dirûşîçik, dirûşim, dirûsim, diruşm, dirûşm, dirûşm, dirûsm, dirûşm (i), dirûşm gotin, dirûşm gotin, dirûsm gotin, dirûşm kirin, dirûşm van, diruşme, diruşme, diruşme qîrandin, dirûşmî, dirûşmvan, dirûşmzanî, dirust, dirust, dirust kirdin, dirust kirin, dirustbêj, dirustî, dirustî, dirustî, dirustker, dirustkiraw, dirûtî, dirûtî, dirûtî (i), dirûtî (ii), dirûtin, dirûtin, dirûtin (i), dirûtin (ii), dirûtin , dirûv, dirûv, dirûv, dirûv, dirûv, dirûv, dirûv bi hev ketin, dirûv bi hev ketin, dirûv bi xwe xistin, dirûv dan, dirûv dan, dirûv dan, dirûv dan (tiştekî), dirûv kirin, dirûv lê ketin, dirûv lê ketin, dirûv lê xistin, dirûv pê hatin xistin, dirûv pê ketin, dirûv pê ketin, dirûv pê xistin, dirûv pê xistin, dirûvan, dirûvan, dirûvandî, dirûvandin, dirûvandin, dirûvandîn, dirûvanî, dirûvbar, dirûvbarî, dirûvdan, dirûvdan, dirûvdar, dirûvdayî, dirûvdayîn, dirûvê (tiştekî) pê ketin, dirûvê kesekî bi (yekî) xist, dirûvê miriyan pê di, dirûvê mirovan (merivan an jî însanan) pê nexistin, dirûvê xwe lê xistin, dirûvê zimanekî din bi zimanê (yekî) ketin, dirûvguherî bûn, dirûvguhirî, dirûvguhirîbûn, dirûvguhirîn, dirûvî, dirûvîn, dirûvîn, dirûvîn, dirûvîn hev, dirûvîner, dirûvker, dirûvkî, dirûvlêketin, dirûvlêketin, dirûvpêketî, dirûvpêketî, dirûvpêketin, dirûvpêketin, dirûvpêketin, dirûvpêketina berepaşkî, dirûvpêketina berepêşkî, dirûvpevketin, dirûvpevxistin, dirûvpêxistan, dirûvpêxistî, dirûvpêxistî, dirûvpêxistin, dirûvpêxistin, dirûvpêxistin, dirûvpêxistina kurt, dirûvpêxistina kurtane, dirûvpêxistina nimandî, dirûvpêxistina rewan, dirûvpêxistina tevekî, dirûvpêxistina xurtkirî, dirûvtî, dirûvtî, dirûvtî, dirûz, dirûzge, dirwar, dirwarî, dirwêne, dirxan, dirxandin, dirxandin, diryang, diryas, diryayî bûn, dirz, dirz birdin / dan, dirz tê kirdin, dirzik, dis, diş, diş, diş, diş, diş, diş, dis, diş ağrısı, diş bademi, diş bilemek, diş bilemek, diş budak, diş buğdayı, diş çekmek, diş çıkarma, diş çimentosu, diş damak ünsüzü, diş diş, diş dudak ünsüzü, diş eti, diş eti damak ünsüzü, diş eti dudak ünsüzü, diş eti ünsüzü, diş fırçası, diş fırçası, diş geçirememek, diş gıcırdatmak, diş göstermek, diş hekimi, diş hekimi (veya tabibi), diş hekimliği, diş hekimliği (veya tabibliği), diş iç orta tabaka, diş kirası, diş kökü, diş kökü zarı, diş köprüsü, diş kovuklarını doldurmamak, diş macunu, diş macunu, diş özü, diş sökmek, diş tacı, diş takımı, diş ünsüzü, disability, disable, disabled, disablement, disabuse, disaccord, disaccustom, disacknowledge, disadvantage, disadvantaged, disadvantageous, disadvantageously, disaffect, disaffected, disaffirm, disafforest, disagree, disagreeable, disagreeableness, disagreeably, disagreement, disallow, disannul, disap pointedly, disappear, disappearance, disappoint, disappointed, disappointingly, disappointment, disapprobation, disapproval, disapprove, disapprovingly, disarm, disarmament, disarrange, disarrangement, disarray, disassemble, disassociate, disaster, disastrous, disastrously, disavow, disavowal, disband, disbandment, disbar, disbarment, disbelief, disbelieve, disbelieve in, disbeliever, dişbudak, disburse, disc, discard, discern, discernible, discernibly, discerning, discerningly, discernment, discharge, dişçi, disciform, disciple, discipleship, disciplinarian, disciplinary, discipline, disclaim, disclaimer, disclose, disclosure, discography, discoiddiscous, discoloration, discolour, discombobulate, discomfit, discomfiture, discomfort, discommode, discompose, discomposure, disconcert, disconcerted, disconformity, disconnect, disconnection, disconsolate, disconsolately, disconsolateness, discontent, discontentedly, discontentedness discontentment, discontinuanceation, discontinue, discontinuity, discontinuous, discontinuously, discophile, discord, discordance, discordant, discotheque, discount, discount house, discountenance, discourage, discourage somebody from doing something, discouragement, discouragingly, discourse, discourteous, discourteously, discourtesy, discover, discoverable, discoverer, discovert, discovery, discredit, discreditable, discreditably, discreet, discreetly, discreetness, discrepancy, discrepant, discrete, discretion, discretion is the better part of valor, discretional, discretionary, discriminate, discriminately, discriminating, discrimination, discriminative, discriminatory, discursive, discursively, discursiveness, discus, discuss, discussant, discussible, discussion, disdain, disdainful, disdainfully, dişdaşe, dişe dokunur, disease, diseased, dişeği, dişeğilemek, disembark, disembarkation, disembarrass, disembarrassment, disembodied, disembodiment, disembody, disembogue, disemboguement, disembowel, dişeme, dişeme, dişemek, dişên, disenchant, disenchantment, disencumber, disengage, disengaged, disengagement, disentangle, disentanglement, disenthrall, disentitle, disentrance, disestablish, disestablishment, disesteem, dişeti, dişeti, disfavor, disfigure, disfigurement, disfranchise, disfranchisement, disgorge, disgorgement, disgrace, disgraceful, disgracefully, disgruntle, disgruntled, disguise, disguisedly, disgust, disgustedly, disgusting, dish, dish out, dish up, dish water, dishabille, disharmony, dishcloth, dishearten, dished, dishevel, dishful, dishonest, dishonestly, dishonesty, dishonor, dishonorable, dishonorably, dishpan, dishwasher, dişi, dişi (bazı hayvanlar için), dişi at (kısrak), dişi bakır, dişi demir, dişi deve, dişi eşek, dişi eşek, dişi keklik, dişi keklik, dişi klişe, dişi köpek, dişi kurt, dişi kuş, dişi manda, dişi memelilerin cinsel organı, dişi organ, dişil, dişil, dişil ad, dişil isim, dişil isim, dişileşme, dişileşmek, dişileştirmek, dişilik, dişillik, disillusion, disillusionment, disimilâsyon, dişin sökmek, disinclination, disincline, dişinden, tırnağından artırmak, dişindirik, dişîne, dişine göre, disinfect, disinfectant, disinfection, disingenuous, disingenuously, disinherit, disinheritance, dişini sıkmak, dişini sökmek, dişini tırnağına takmak, dişinin kovuğuna bile gitmemek, disintegrate, disintegration, disintegrator, disinter, disinterest, disinterested, disinterment, dişiorgan, disiplin, disiplin cezası, disiplin kurulu, disiplin suçu, disiplînîze, disiplînîzeker, disiplînîzekirî, disiplinli, disiplinsiz, dişîtî, dişîtî, disîtî, dişîtî kirin, disîtî kirin, dişiyle tırnağıyla, disjectamembra, disjoin, disjoint, disjointed, disjointedly, disjointedness, disjointly, disjunct, disjunction, disjunctive, disk, disk, dişk, dişk, disk, disk atma, disk harrow, disk jockey, disk sürücüsü, disk, disc, diskalifiye, diskalifiye etmek, diskalifiye olmak, diskaro, diskaro çekmek, diskçalar, disket, diskjokey, disko, diskotek, diskret, diskur, diskur geçmek, diskur geçmek (veya çekmek), diskus, diskussion, dişlek, dişleme, dişlemek, dişlenmek, dişleri dökülmek, dişleri karıştırmak, dişletmek, dişli, dişli tırnaklı, dişlik, dislike, dislocate, dislocation, dislodge, dislodgement, dislodgment, disloyal, disloyally, disloyalty, dismal, dismal, dismally, dismalness, dismantle, dismantlement, dismast, dismay, dismember, dismemberment, dişmen, dişmen, dişmenîye, dismiss, dismiss from mind, dismissal, dismount, disnctively, disobedience, disobedient, disobediently, disobey, disoblige, disobliging, disobligingly, dişom, disorder, disordered, disorderliness, disorderly, disorderly conduct, disorderly house, disorganization, disorganize, disorient, disown, dişözü, dispanser, disparage, disparagement, disparagingly, disparate, disparity, dispassionate, dispassionately, dispassionateness, dispatch, dispatch boat, dispatch rider, dispatcher, dispeç, dispeççi, dispel, dispensability, dispensable, dispensary, dispensation, dispensatory, dispense, dispense with, dispenser, dispersal, disperse, dispersion, dispersive, dispirited, dispirited ness, dispiritedly, displace, displaced person, displacement, display, displease, displeasure, disponierung, disport, disposable, disposal, dispose, disposition, dispossess, dispossession, dispraisingly, disproof, disproportion, disproportional, disproportionally, disproportionate, disproportionately, disproportionateness, disprosyum, disprove, disput, disputable, disputant, disputation, disputatious, disputative, dispute, dişqî, disqualification, disqualify, disquiet, disquieting, disquietude, disquisition, disregard, disrelish, disrepair, disreputable, disrepute, disrespect, disrespectable, disrobe, disrobing room, disrupt, disruption, disruptive, dissatisfaction, dissatisfy, dissect, dissecting, dissection, dissector, disseize disseise, disseizin, disseisin, dişsel, dişsel ses, dissemblance, dissemble, disseminate, dissemination, dissension, dissent, dissepiment, dissertation, disserve, disservice, dissever, dissidence, dissident, dissimilar, dissimilarity, dissimilation, dissimilitude, dissimulate, dissimulation, dissipate, dissipated, dissipation, dişsiz, dişsizlik, dissociate, dissociation, dissoluble, dissolute, dissolutely, dissoluteness, dissolution, dissolvable, dissolve, dissolve into tears, dissolvent, dissonance, dissonant, dissuade, dissuasion, dissyllable, dissymmetry, dist, dist, dist, dist, diştacı, distaff, distaff side, distal, distan, distan (i), distan (ii), distance, distanî, distanî, distanî bûn, distanî bûn, distanî lê qelibîn, distanîbûn, distanîtî, distanîtî, distant, distant relative, distantly, distar, distaste, distasteful, distelfink, distemper, dişten artırmak, distend, distention, distî, distîk, distich, distichous, distik, distil, distillate, distillation, distilled, distiller, distillery, distinct, distinction, distinction without a difference, distinctive, distinctiveness, distinctly, distinctness, distingue, distinguish, distinguishable, distinguishably, distinguished, distort, distortion, distract, distracted, distrain, distrainable, distrainor, distraint, distraught, distress, distressing, distributary, distribute, distribution, distributive, distributive justice, distribütör, distribütörlük, district, district attorney, district court, districtofcolumbia, distrikt, distrulltful, distrust, diststefully, distûr, disturb, disturbance, disturbed, disulphate, disulphide, disulphuric, disunion, disunite, disunity, disuse, disutility, dişwarî, disyllable, disziplinieren, ditch, ditchdigger, ditchwater, ditene, ditheism, ditheist, dither, dithyramb, dithyrambic, ditî, ditilmek, ditin, ditme, ditmek, dittany, dittany of crete, ditto, ditto mark, ditty, diuresis, diurnal, diva, divagate, divagation, dival, divalent, divan, divan, divan, divan durmak, divan durmak (veya el pençe divan durmak), divan edebiyatı, divan edebiyatı, divan kalemi, divan kurmak, divan sazı, divançe, divane, divane olmak, divanelik, divanessi olmak (bir şeyin), divaneye dönmek, divanhane, divanî, divanı hümayun, divanî kırması, divanıâli, divanıharp, divanımuhasebat, divaricate, divarication, dive, divê, divê, divê, divê bext spehî be, dive bomber, divê ez bibêjim, kew e û nikil jî sor e, divê g ister * te divê bila bimîne te divê bila here, divê mirov di agirê mezin de bişewite, divê mirov girrê xwe bi destên xwe bixwrîne, divê mirov keleka xwe di avê re derbas bike, divê mirov li delalî û hezkiriyên berdilê xwe negire, divê mirov zanibe serê mirov li ser kîjan kevirî ye, divê/divêt, divê/divêt, divehî, divehîtî, divek, divek, divêle, diver, diverge, divergence, divergency, divergent, divergingly, diversa, diverse , diversedivers, diversely, diversification, diversify, diversion, diversionary tactics, diversity, divert, divertingly, divertissement, divest, divestiture, divestment, divêtbar, divêtî, divêtî, divêtî, divêtî, divêtin, divêtin, divide, divide into quarters, divided highway, dividend, dividend coupon, divider, dividual, divik, divîl, divîl, divîl kirin, divination, divinator, divinatory, divine, divinely, diviner, diving, diving bell, diving board, diving suit, divining rod, divinity, divinity school, divip divip, divipdivip kirin, divisibility, divisible, division, division of labor, divisional, divisive, divisor, divisyon, divit, divît, divît, divitin, divitin, diviya, diviyabû, diviyabû, diviyatî, divlek, divnak, divorce, divorcee, divorcement, divot, divriği, divs, divulge, divulgence, divvy, diw, diwa, diwa, diwa be diwa, diwa biran, diwa car, diwa kewtin, diwa xistin, diwakewtû, diwalayî, diwalayîtî, diwamîn, diwang, diwaro, diwaroj, diwaroj, diwaroj, diwaroj, diwatir, diwatirîn, diwawe, diwayî, diwayî, diwayî lê hênan, diwayîn, diwazde, diwazdeh, diwazdeh, diwazdehizar, diwazdehmîn, diwazdemilyon, diwê, diwênê, diwêl, diwêl, diwêl, diwênê, diwêr, diwêrê, diwês, diwês, diwêsin, diwêt, diwêt, diwît, diwîz, diwîz, diwîzvan, diwîzvan, diwîzvanî, dix bûn, dix kirin, dixan, dixbûn, dixdixan, dixdixandin, dixdixîn, dixe, dixe tendûrê, di kulfikê re îfadeyê digire, dixebaz, dixebitim, dixenfranchise, dixie, dixin, dixiskan, dixiskanî, dixkirin, dixtorî, dixwaze kil bike, lê kor dike, dixwazin tu tiran bikî, ew jî pê bi te bikenin, dixwe, dixwe gebola zerî, diçe devê derî, dixwedan, dixwedana heriyê, dixwedayîn, dixwefikirîn, dixweredîtin, dixwerenedîtî, dixwerenedîtîbûn, dixwerenedîtin, dixwernedîtî, dixwim, dixwim nan û avê, min mineta kesî navê, dixwîne, dixwînêdan, dixwînêdekirin, dixwînim, dixwînin, diya (yekî) ji bo xwedê nanekî germ dan, diya (yekî) lawo lawo kirin, diya (yekî) li ser nimêjê bûn, diya dê, diya diza du tira dike, yek ji kêfa yek ji tirsa, diya kuran, ket axuran, diya kurkan, diya mêşan, diya min ez li ser xênî anîme, diya min jî dikare, li mekeye sofîtive bike, diya mirov tim lawa nayne, diya qîzan, pirûda dîzan, dîz çekirin, xelkê birin, diya sêwiyan kulê bixwe, diya şîr, diya sîr, diya zavê lotik davê, diya bûkê kûkekûkê, diyabaz, diyabaz, diyabet, diyabet, diyabet, diyabet, diyabetîk, diyadin, diyafram, diyafram, diyafram sesi, diyagnoz, diyagram, diyagram, diyaklâz, diyaklaz, diyakoz, diyakroni, diyakronî, diyakronik, diyakronîk, diyakronîk, diyakronîkî, diyala, diyalaj, diyalaj, diyalekt, diyalekt, diyalekt, diyalekt, diyalektî, diyalektik, diyalektîk, diyalektik meteryalizm, diyalektîkî, diyalektolojî, diyalektolojî, diyalel, diyalel, diyaliz, diyalîz, diyalktoloji, diyalog, diyalog, diyalog, diyalog danîn, diyalog kurmak, diyalog pê re danîn, diyalogî, diyan, diyanet, diyanet, diyanet, diyanet, diyanet işleri, diyanetdar, diyanetdarî, diyanetî, diyapozitif, diyapozon, diyapozon, diyar, diyar, diyar, diyar, diyar, diyar, diyar, diyar (i), diyar bûn, diyar bûn, diyar bûn, diyar bûn, diyar bûn, diyar bûn, diyar e ku, diyar kirin, diyar kirin, diyar kirin, diyar kirin, diyar ne diyar, diyar nekirin, diyarbakır, diyarbar, diyarbarîtî, diyarbekir, diyarbekir, diyarbekirî, diyarbûn, diyarbûn, diyarbûnî, diyarbûnî, diyarbûnitî, diyarbûyî, diyarbûyî, diyarbûyîn, diyardar, diyarde, diyarde, diyarde, diyarde, diyarde, diyardek, diyardek, diyardekar, diyardekarî, diyardenas, diyardenas, diyardenasî, diyardenasî, diyardenasîtî, diyardenasîtî, diyardetî, diyardetî, diyardetî, diyardeyî, diyardeyî, diyardezan, diyardezan, diyardezanî, diyardezanî, diyare, diyarga, diyargeh, diyargîn, diyargînên têkel, diyarî, diyarî, diyarî, diyarî, diyarî, diyarî, diyarî (tiştekî) bûn, diyarî (yekî) kir, diyarî çavan bûn, diyarî dan, diyarî dan, diyarî girtin, diyari kirin, diyarî kirin, diyarî kirin, diyarî kirin, diyarî kirin, diyarîdan, diyarîker, diyarîkerî, diyarîkirin, diyarîtî, diyarkar, diyarkarî, diyarkarî, diyarker, diyarker, diyarker, diyarker, diyarkerî, diyarkî, diyarkirî, diyarkirî, diyarkirîbûn, diyarkirîbûn, diyarkirin, diyarkirin, diyarkirin, diyarkirin, diyarkirina weçeyê, diyarkirinîtî, diyarkirîtî, diyarname, diyarok (i), diyarok (ii), diyartî, diyartî, diyaspora, diyasporayî, diyastaz, diyastaz, diyastol, diyastol, diyatome, diyatome, diyax, diyay, diyayen, diyayîş, diyazê, diye, diye, diyê, diye diye, diyecek, diyerek, diyes, diyet, diyet, diyet, diyet (i), diyet (ii), diyet kirin, diyetetik, diyetetîk, diyetgir, diyetgirî, diyetî, diyetisyen, diyetisyen, diyetîsyen, diyetisyenî, diyetkirî, diyetkirin, diyey, diyez, diyez, diyod, diyodî, diz, diz, diz, diz, diz, diz, diz, diz, diz (i), diz ağırşağı, diz altı, diz an ji dizan dizî erd û esman tev lerizî, diz bağı, diz boyu, diz çökmek, diz dibêje min xwediyê malê girtiye, diz dize (oturmak), diz got, min xwediyê malê girtiye, diz ji tariyê hez dikin, diz kapağı, diz kapağı kemiği, diz kemiği, diz û malxwey bûne yek, ga di bin xêliyê de derxistin, diz û malxwey şirîk bûn, diz üstü, diz(î) xwediyê malê girt, du tir jî jê berdan, dizan, dizan ji dizan dizî, erd û esman tev lerizî, dizandî, dizandin, dizandin, dizane, dizane dawet e, lê nizane (li) mala kê ye, dizanî, dizanim kevir ji ku alî ve li min ket, dizanteri, dizanteri, dizanterili, dizayn, dizayn, dizbêro, dizbêrotî, dizbêrotî kirin, dizbêrotîkirin, dizçente, dizçente, dizçentetî, dizdar, dizdar, dizdar, dizdarî, dizdarî, dizdî, dizdirmek, dizdiz, dizdizî, dize, dize, dizê, dize, dizê bîstana mukur tê zivistana, dizê da, qawê da, çilmezinê ji çila xwe kêm nekir, dize gelmek, dize getirmek, dizek, dizek, dizek, dizekî, dizektî, dizel, dizel, dizeleştirmek, dizem, dizemli, dizerê, dizgar, dizgar, dizge, dizgeli, dizgesel, dizgesiz, dizgi, dizgi yeri, dizgici, dizgicilik, dizgin, dizgîn, dizgîn, dizgin, dizgîn, dizgîn kirin, dizgîn kirin, dizgîn kişandin, dizgîn kutan, dizgin vurmak, dizgîna xwe qetandin, dizgînên (yekî) berdan, dizgînên (yekî) di destên (yekî) de bûn, dizginini çekmek, dizginini kısmak, dizgînkirî, dizgînkirin, dizgînkirin, dizginleme, dizginlemek, dizginlenmek, dizginleri (ele) vermek, dizginleri ele almak, dizginleri gevşetmek, dizginleri koparmak, dizginleri salıvermek, dizginlerini kısmak, dizginsiz, dizgînvan, dizgûn, dizi, dizî, dizî, dizî, dizî, dizi, dizî, dizî (ii), dizî birin, dizî birin, dizi eylem, dizi film, dizî kirin, dizî kirin, dizî kirin, dizi yazı, dizî, dizêtî, dizîbirin, dizici, dizîka, dizîka, dizîka, dizîka, dizîkar, dizîkarî, dizîker, dizîker, dizîkerî, dizîkerî, dizîkî, dizîkî, dizîkirî, dizîkirin, dizîkirin, dizîkîtî, dizilemek, dizili, dizilme, dizilmek, dizim, dizin, dizîn, dizîn, dizîn, dizîn, dizîn, dizîn , dizîn , dizin arka iç kısmı, dizîn dan, dizîn û çirpandin, dizîn/didize/bidize, dizînewe, dizini dövmek, dizinin dibi, dizisel kapı, dizisel numara, dizîtî, dizîtî, dizitî, dizîve, dizîxwaz, dizîxwaz, dizîxwazî, dizîyayene, diziyayî, dizî , dizkapağı, dizlemek, dizleri kesilmek (veya dizleri tutmamak), dizleri kesilmek (veya tutmamak), dizlerine kapanmak, dizlerinin bağı çözülmek, dizlerinin üstüne çökmek, dizlik, dizme, dizmek, dizmen, diznayene, diznêr, diznêr, diznêrî, diznêrî, diznêro, dizo, dizo dizo. dizekî bi însafo, dizok, dizok, dizran, dizraw, dizrêw, dizüstü bilgisayar, dizyem, dizzily, dizziness, dizzy, dił, ...... (Lêgerîna Berfireh)