Wateya peyva dev
devdêw, hefrîd.
1. dêw, hût, hefrît, neheng, heydeh (afirandiyê hêwilnak ê çîrok û çîrçîrokan) n 2. dêw, hût (ji bo tiştê kuji aliyê girbûnê ve ji adet der e) *dev gibi bir adam zilamekî mîna dêwekî rd 3. mezin (ji bo tişt an jî kesê pir girîng û pir gir û gewre) *dev bir yazar nivîskarekî zehf mezin (mec) nd/nt
1. dêw, hût, hefrît, neheng, heydeh (afirandiyê hêwilnak ê çîrok û çîrçîrokan)n 2. dêw, hût (ji bo tiştê ku ji aliyê girbûnê ve ji adet der e) * dev gibi bir adam zilamekî mîna dêwekîrd 3. mezin (ji bo tişt an jî kesê pir girîng û pir gir û gewre) * dev bir yazar nivîskarekî zehf mezin (mec) nd/nt
devağız.
ant/n 1. ağız 2. ağız (dudaklarrı çevreleyen bölüm) * devekî biçûk küçük bir ağız 3. ağız (kapların veya içi boş şeylerin açık yanı) * devê şikeftê mağaranın ağzı * devê qedehê bardağın ağzı 4. ağ?(bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer) * devê robarê çay ağzı 5. kıyı (kara ile suyun birleştiği yer) * çûye ber devê deryayê deniz kıyısına gitmiş 6. ağız (liman, körfez, yol gibi yerlerin açık yanı) * devê rê yol ağzı 7. ağız, yol kavşağı 8. ağız, yalım, yalman, yüz (kılıç, bıçak gibi kesici araçların keskin yüzü) * devê şûr kılıç yalmanı * devê tevşo keser ağzı * devê kêrê yê tûj bıçağın keskin yüzü 9. çene (mengene veya kerpeten gibi araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her bir) 10. kapak (herhangi bir şeyin kapağı) 11. kapak (sandık, dolap gibi şeylerin kapağı için) 12. ağ?(birini kandırmak, yanıltmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özeliği) * tu li devê wê menêre sen onun ağzına bakma 13. ağız (tehlikeli şeyler için, pek yakın yer) * di devê topê de ye topun ağzında 14. ön * li devê derî kapı önünde 15. -e sıra, vakit * devê ku emê herin gideceğimiz sıra 16. kapı (çok yakın zaman) * zivistan girte devê derî kış kapımıza dayandı
(an jî zar) û zimanê (yekî) hatin girêdan ağzı dili bağlanmak
devendamê xwarin, vexwarin û peyivînê
1. kuna tê re tê xwarin (navdêr, nêr) kuna li leşî ya ku mirov tê re diaxive û dixwe.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ده‌ڤ.
Bi zaravayên kurdî: kurmancî: dev, soranî: dem, feylî: dem, zazakî: fek.
ji: Ji Proto-aryayî zefen-/zefer-, hevreha kurmancî difin, avestayî zefen, farisiya kevin defen, belûçî دف (def)/دپ (dep), pehlewî dehan, farisî دهن (dehen)/دهان (dehan: dev), دم (dem: hilm, henase, bêhn, nefes), soranî ده‌م/dem (dev)..
: bêdev bêdevî bidev devkî devkîtî devkul devkulî devok devokî devokîtî
devmouth
(m.) mouth, opening
m. mouth; entrance.
m. mouth
m. mouth
devMund
Mündung
Öffnung
devm. fek, qepax n.
m. ona. fek, feg n.
Tê de derbas dibe; dev adımlarıyla ilerlemek, dev anası, dev avêtin, dev avêtin, dev avêtin, dev avêtin (yekî), dev avêtin (yekî), dev avêtin hev, dev avêtin namûsa (yekî), dev avêtin xelkê, dev aynası, dev aynasında görmek, dev berdan, dev berdan, dev berdan ji, dev bi xwe kirin, dev boylu, dev çelexwar, dev çenê (yekî) di hev de çûn, dev dayîn ber hev, dev de danîn (yekî), dev de helîn, dev di ... da cî kirin, dev dibêje, dil nabêje, dev endamlı, dev eyar kirin, dev gerîn, dev gerin, dev gibi, dev girê dan, dev girtin, dev girtin, dev girtin, dev girtin, dev guhart, dev heye ziman tune, dev heye, ziman nîn e, dev jê ber de, dev jê berdan, dev jê berdan, dev jê berdan, dev jê berdan, dev jê berdan (ji dozekê, têkoşînekê, pirsekê û hwd.), dev jê berde, dev jê geriyan, dev jê hatin berdan, dev jê qerîn, dev ji (karekî) berdan, dev ji ... berdan, dev ji cih û warê xwe berda, dev ji cotkariyê berda, dev ji devan, dev ji devan re, dev ji dinyaya xwe berdan, dev ji erka (peywira an jî wezîfeya) xwe berdan, dev ji gotina xwe bernedan, dev ji hev berdan, dev ji hev berdan, dev ji hev bûn, dev ji hev çûn, dev ji hev man, dev ji hev vekirin, dev ji kar, dev ji peywira, dev ji rêbirtiyê berdan, dev ji şer berdan, dev ji şêran berdan bi roviyan girtin, dev ji xwe berdan, dev ji xwe berdan, dev ji zirneya zer berdaye, bi qula ebcetê girtiye, dev ji … berdan, dev ketin hev, dev ketin hev, dev kirin, dev kirin dev, dev kirin devê hev, dev lê çirandin, dev lê guhart, dev lê ketin, dev lê kirin, dev lê nesekinîn, dev lê qelaştin, dev lê tehl kirin, dev lê xwar kirin, dev lê ziwa bûn, dev lê ziwa kirin, dev li (yekî) ziwa kir, dev li ber (yekî) xwar kirin, dev li dilê xwe kirin, dev li dilê xwe kirin, dev li hev qelaştin, dev li tiliya xwe kirin, dev li xwe vekir, dev nedan (...), dev pê nekirin, dev pê nekirin, dev şepilandin, dev sewitîn, dev tiştek, dil tiştekî din gotin, dev tune bûn, dev û çene, dev û çeneyên (yekî) kirin hev, dev û dev ketin, dev û dilê (wî) yek e, dev û dînê xwe yek kirin, dev û dînê xwe yek kirin, dev û diranên (yekî) hatin girtin, dev û diranên (yekî) ketin hev, dev û diranên (yekî) ketin hev, dev û diranên (yekî) xistin hev, dev û lêv lê bûn girar man, dev û lêvên (yekî) bûn girar, dev û pişta (kêrê) bûye yek, dev û pozê (yekî) bi keys e, dev û pozê (yekî) ketin hev, dev û pozê (yekî) tije xwîn bûn, dev û pozê (yekî) tije xwîn kirin, dev û pozê (yekî) xistin hev, dev û qirik lê ziwa bûn, dev û qirika (yekî) ziwa bûn, dev û qûna (yekî) bûn yek, dev û qûna xwe ji hev dernaxe, dev û qûna xwe ji hev dernexistin, dev vekirî, dev xwe mezin kirin, dev xweş kirin, deva, deva, devacêr, devacor, devalêk, devalüasyon, devaluasyon, devaluasyon, devaluate, devaluation, devam, devam ediyor, devam etmek, devam etmek (veya ettirmek), devamı, devamı var, devamlı, devamsız, devanagarî, devançe, devang, devarav, devasa, devasız, devastate, devastation, devavêj, devavêj, devavêtin, devavêtin, devavêtin, devavêtin kirin, devavêtina (tiştekî) kir, devavêtina (yekî) kirin, devbela, devbelaş, devbelaş, devbelaş, devbelaş bûn, devbelaşî, devbelatî, devbelexwar, devben, devbend, devbenk, devberday, devberedayî, devberjêr, devbeş, devbeş bûn, devbeşkirin, devbêyewm, devbiav, devbiçûk, devbigilêz, devbigor, devbigor çûn, devbigotin, devbigû, devbigûtî, devbikef, devbiken, devbiken, devbiken, devbiken, dilbikul bûn, devbiqermîçek, devbir, devbisirî, devbixwîn, devbixwîn, devçarix, devce, devce bûn, devçelexwar, devçem, devçepel, devçêr, devçêr, devçêre, devçêretî, devçik, devcîn, devçirtan, devcûn, devcûtin, devcûtina (yekî) kir, devcûtinî, devcûtinîya (yekî) kirin, devcûtinîya zenginan kirin, devdeling, devdelingfireh, devderî, devdev, devdev, devdeve, devdeve, devdevetî, devdevetî kirin, devdevî, devdevî esrê, devdevî sibehê, devdevî sibehê, devdevk, devdevkî, devdevkî, devdezik, devdifink, devdifînk, devdilk, devdirî, devdirîkî, devdost, devdost, devdost, dilxayîn bûn, devdostî, devdostî kirin, devdostî kirin, devdoz, devdozî, deve, deve, deve, deve, deve, deve, deve, deve (dişi), deve (erkek), devê (wan) di devê hev de bûn, devê (yekî) bi erdê ve gihîştin, devê (yekî) bi kelbetanan venebûn, devê (yekî) bi xwê miz dan, devê (yekî) bihostek ji hev çûn, devê (yekî) bihostek ji hev man, devê (yekî) biweşe, devê (yekî) bûye mîna şîrêzê, devê (yekî) çi be dilê wî jî ew e, devê (yekî) çûn paş kerikên (wî), devê (yekî) çûn pişta guh, devê (yekî) çûn pişta guhê (wî), devê (yekî) dan gerandin, devê (yekî) dan girêdan, devê (yekî) dan xeberdan, devê (yekî) de kirin, devê (yekî) di erdê de bûn, devê (yekî) erînek ji hev çûn, devê (yekî) filitî bûn, devê (yekî) gerîn, devê (yekî) gihîştin erdê, devê (yekî) gihîştin pelika, devê (yekî) gihîştin pelika guh, devê (yekî) girê dan, devê (yekî) girê dan, devê (yekî) girtin, devê (yekî) hatin girêdan, devê (yekî) hişk bibe!, devê (yekî) ji hev bûn, devê (yekî) ji hev çûn, devê (yekî) ji hev man, devê (yekî) ji ser hev ranebûn, devê (yekî) ji şîr şewitîn, devê (yekî) ji xwe dan birandin, devê (yekî) ji xwe kirin, devê (yekî) ketin gû, devê (yekî) ketin hev, devê (yekî) kilît bûn, devê (yekî) kirê xwestin, devê (yekî) leqîn, devê (yekî) li hev piçikîn, devê (yekî) li kevirê reş ketin, devê (yekî) li malê (...) negerîn, devê (yekî) li ser hev ranebûn, devê (yekî) naçe ser hev, devê (yekî) ne li cem bûn, devê (yekî) negerîn, devê (yekî) neketin, devê (yekî) nesekinîn, devê (yekî) nesekinîn, devê (yekî) nesekinîn axaftin (peyîvîn an jî xeber dan), devê (yekî) nihêrt, devê (yekî) pê nesekinîn, devê (yekî) pê sekinîn, devê (yekî) qul nebûn, devê (yekî) sar e yê me germ e, devê (yekî) şewitîn, devê (yekî) şewitîn, devê (yekî) tev ketin hev, devê (yekî) tijî kirin, devê (yekî) tune bûn, devê (yekî) vebûn, devê (yekî) vekir, devê (yekî) wekî aş bûn, devê (yekî) xwar bûn, devê (yekî) xweş bûn, devê (yekî) xweş bûn, lê diranê (wî) di gewriya (wî) de bûn, devê (yekî) ziwa bûn, deve ayağı, devê bazarê vekirin, devê behsê girtin, deve belawela ne, guhê wan li ser hev in, devê biçûçik, devê birînê gihîştin hev, devê çariyanê, devê çem, deve çobanı, devê dasê, devê derî, devê derî, devê deriyê (yekî) girtin, deve derxistin rastê, deve dikeni, deve dikeni, deve dişi, devê dîzê vekirin, devê dîzikê girt, devê dîzikê vemekin, deve döşlü, devê edlê, devê elimî vira, nasekine, devê elimî viran nasekine, devê eywanê, deve gibi, devê gotinê girtin, devê gotinê vebûn, devê gotinê vekirin, devê gur, deve hate pol, pol tune bû, devê hev alastin, devê hîz berdan, bi qûna hîz girtin, deve hörgücü, devê îdê, devê kêrê ji pişta wê xerabtir bûye, deve kini, devê kîs, devê kîs vekirin, devê kîsik vekirin, deve kolu, devê kun berî erdê dan, deve kuşu, deve kuşu gibi, deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve), deve kuşu gibi başını kuma sokmak, deve kuşu gibi başını kuma sokmak (veya gömmek), devê lîçê asê kirin, devê lîçê asê kirin, devê meseleyê vekirin, devê meseleyê vekirin, devê mil, devê min li xwe veneke, devê mişk di mala (yekî) de bi arvan nebûn, deve nalbanda bakar gibi, deve nedît li rêzê, pişkul dît li pirêzê, deve olmak, devê piran sabûn kirin, devê pisîkê, devê pisîkê nedigihîşte mast digot (ez naxwazim) bila xêra dê û bavê min be, devê pisîkê nedigihîşte mast digot xêra dê û bavê min, devê pitpitkê bigire, devê pîvazê nexwe bêhn jê nayê, devê rê, devê rovî nagihîje tirî, dibêje bila xêra dê û bavê min be, devê rovî nedigihîşt tirî digot çi qas tu mirî, devê rovî nedigihîşt tirî digot çi tirş e, devê rovî nedigihiya tirî digot mîrato çiqas tal e, devê sandoqê vekirin, deve semeri, devê şêr, devê şeşriyanê, deve tabanı, deve tabanı, devê te bişkê!, devê te ne deve zirneya zer e, devê te tije xwîn me li cem kesî tû meke, devê te tijî xwîn be, bidî (yekî) nerêje, deve tımarı, deve tüyü, deve tüyünden iplik, deve û gêl e, deve û gêre!, devê wan li gebola wan, devê wan li ken e, lê zikê wan tije ye, devê wan li xwe vekirin, devê wan yek e, devê wî ji şîr tirsiyaye, devê xelkê ne doxîn e, devê xelkê ne doxîna diya me ye, devê xelkê ne doxîna diya min e ku girê bidim, devê xelkê ne doxîna mirovan e, devê xelkê nebûye doxîna diya me ku em girê bidin, devê xwar ken lê nabe star, devê xwe beş kirin, devê xwe bi xer vekirin, devê xwe bigire, devê xwe bigire, devê xwe dan girêdan, devê xwe dan gotinê, devê xwe dan hev, devê xwe dan hev, devê xwe dayîn ber baye geliyan, devê xwe dayîn ber devê (yekî), devê xwe de axivîn (peyivîn an jî xeber dan), devê xwe de birin û anîn, devê xwe de mizmizand, devê xwe de xeber dan, devê xwe girê dan, devê xwe girêdan, devê xwe girtin, devê xwe girtin, qûna xwe vekirin, devê xwe guherandin, devê xwe ji ser hev ranekirin, devê xwe ji xêrê re veke!, devê xwe kirin canê (yekî), devê xwe kirin devê (yek), devê xwe kirin devê hev, devê xwe kirin yek, devê xwe lê xwar kirin, devê xwe lê xwar kirin, devê xwe lewitandin, devê xwe li (yekî) vekirin, devê xwe li (yekî) xwar kir, devê xwe li ba (yekî) vekir, devê xwe li bal (yekî) venekir, deve xwe li ber (yekî) xwar kirin, devê xwe li ber (yekî) xwar kirin, devê xwe li ber xelkê xwar kirin, devê xwe li berê xwar kirin, devê xwe li xêrê veke, deve xwe mezin kirin, devê xwe miçiqandin, devê xwe mor kirin, devê xwe nedan (tiştekî), deve xwe pê nekirin, devê xwe pê nekirin, devê xwe qul nekirin, devê xwe qul nekirin, devê xwe qul nekirin û negotin, devê xwe tal kirin, devê xwe temiz kirin, devê xwe tije kirin, devê xwe tijî kirin, devê xwe vala nehiştin, devê xwe vekir û çavê xwe girt, devê xwe vekirin, devê xwe vekirin, devê xwe vekirin, devê xwe venekirin, devê xwe xistin birîna xwe, devê xwe xistin guh, devê xwe xweş kirin, deve yapmak, deve yavrusu, deve yavrusu, deve yürekli, devece, devece bûn, devecebûn, deveci, deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı, devecilik, devecû, deveçû, devede kulak, devedeşt, devedeştî, devedeştî, devedestî, devedev, devedevî, devejeng, devek, devekirî, devekuşu, devel, devêl, develik, develop, develope, developer, development, developmental, develûasyon, devendeştî, deveng, deveni, devenin başı, devenin başı (papucu veya nalı), devêquz, dever, dever, dever, dever, dever, dever, dever, dever lê ketin, dever tê de bûn, devera asê, devera bijariyê, devera hestiyokî, devera pas, deveran, deveran etmek, deveranıdem, deverdar, deverê, deverî, deverî, deverî, deverî, deverî, deverî bûn, deverî bûn, deverî bûn, deverî kirin, deverî kirin, deverîbûn, deverîbûn, deverîbûn, deverîbûyî, deverîkirî, deverîkirî, deverîkirin, deverîkirin, deverîtî, deverîtî, deverk, deverkî, deverkî, deverkî, deverkîtî, deverlêketin, deverparêzî, deverperêsî, deverû, deverû, deverû, deverû bûn, deverû bûn, deverû bûn, deverû hîştin, deverû ketin, deverû ketin, deverû ketin erdê, deverû kirin, deverû vezelîn, deverûketin, deverûkirî, deverûkirin, deverûn, deverûn, deverun, deverûyî, devesmankî, devest, devetukî, devetûkî, devetûkî, devevan, devevan, devevan, devevanî, devevanî, devevanî, deveya mê, deveyê bi çêrm ve dixwe, dilê xwe bi mêşê diêşîne, deveye hendek atlatmak, deveyê ne guh bûn, deveyê nêr, deveyi düze çıkarmak, deveyi havuduyla yutmak, deveyi yardan uçuran bir tutam ottur, devfik, devgak, devgak, devgale, devgale, devgem, devgem, devgem, devgemar bûn, devgenî, devgenî, devgenî, devger, devger jê hatin stendin, devgerîn, devgerk, devgerm (bûn), devgîle, devgilêj, devgilêj, devgilêz, devgilîz, devgir, devgir, devgirêdan, devgirêdayî, devgirêz, devgirk, devgîrk, devgirk, devgirk, devgirk kirin, devgirk lê dan, devgirk lê xistin, devgîrkirî, devgirkkirî, devgirkkirî, devgirknekirî, devgirknekirî, devgirtek, devgirtek, devgirtek, devgirtî, devgirtî, devgirtî, devgirtî, devgirtî bûn, devgirtîbûn, devgirtîbûn, devgirtîbûnî, devgirtin, devgirtin, devgur, devhespok, devhewş, devi, devî, devî, devî, devî, devi, devî bi guh in, devî devî (yekî) kirin, devî paç e, zikî xaç e, devî pala xwe didin hûrdeviya, deviant devyate, deviate, deviation, deviation clause, deviationist, device, devîçirk, devîdevî, devîdevî lê kirin, devik, devik, devik, devik, devik, devik kirin, devik lê dan, devik lê xistin, devik û çeneyên xwe kirin, devika hewayê, devikane, devikê te bişikê!, devikî, devikkêş, devikkirî, devikkirin, deviklênexistî, deviklêxistî, deviklêxistî, deviklêxistin, deviknekirî, devikok, devikok, devil, devil' advocate, devil'-food cake, devil-may-care, deviled, devilfish, devilish, devilishly, devilishness, devilment, devilry, deviltry, devilxwîn, devim, devim bilimi, devimli, devimsel, devimselcilik, devimsellik, devimsiz, devîn, devin, devin duyumu, devindirme, devindirmek, deving, devingen, devingenlik, devinim, devinme, devinme olayı, devinmek, devious, deviously, deviousness, devir, devir, devir açmak, devir almak, devir etmek, devirli, devirme, devirme, devirmek, devirmek, devisable, devise, devise, devisee', devîstan, devîstan, devistan, devistan, devistan, devitalize, devitken, devitmek, deviyane, deviyê tu dar bî, li ser serê min star bî, devîyeke (yekî) tune bûn, devizandin, devizîn, devjê berdan, devjêberdan, devjêberdan, devjêberdayî, devjêberdayîn, devjen, devjeng, devjenî, devjenî, devjenî avêtin hev, devjenî kirin, devjenî kirin, devjenî kirin, devjenîkirî, devjenîkirin, devjenîkirin, devjenîkirin, devjenk, devjenk avêtin hev, devjenk pê re kirin, devjenkî, devjêqerîn, devjêqeriyayî, devjihev, devjihev, devjihevçûn, devjihevî, devjihevmayî, devjihevmayîn, devjinik, devjiniktî, devjûjî, devkasik, devkeçik, devkelpok, devken, devken, devken, devken, devken, devken in lê zik tije ye, devkenî, devkenî, devkenî bûn, devkenîbûn, devkenîtî, devkenok, devkenok, devkenok, devkenokî, devkenokî, devkenokî bûn, devkenokî bûn, devkenokîtî, devker, devkevçik, devkevçik, devkevçik, devkî, devkî, devkî, devkî, devkî, devkîtî, devkivil, devko, devkok, devkox, devkutkê, devlalik, devlalik, devlalûte, devlêkirin, devlêkirin, devleq, devleqîtî, devleşmek, devlet, devlet, devlet adamı, devlet bankası, devlet başkanı, devlet başkanı, devlet düşkünü, devlet hakanlığı, devlet hastanesi, devlet kapısı, devlet kuşu, devlet le!, devletçi, devletçilik, devlethane, devletin organları, devletle!, devletler genel hukuku, devletlerarası, devletlerarası, devletlerarası hukuk, devletlerarası özel hukuk, devletleştirilmek, devletleştirme, devletleştirmek, devletli, devletli, devletlu, devlewitandî, devlewitandîbûn, devlewitî, devlewitî, devlewitîbûn, devlik, devliken, devliken, devliken, devliken, devliken bûn, devliken bûn, devliken kirin, devlikenbûn, devlikenbûyî, devlikenî, devlikenî, devlikenîtî, devlikenkirî, devlikenkirin, devlikentî, devlikentî, devling, devling, devling, devlixwîn, devlixwîn, devlok, devlok, devlok (i), devlok (ii), devlokî, devlokî, devlokî kirin, devlopik, devmeqes, devmeqes, devmeqesk, devmezbût, devmezin, devmezin, devmil, devmil, devmilk, devmilk, devmirî, devmirî, devmirî, devnemezbût, devnemezbut, devnemezbûtî, devnerm, devnerm, devnerm, devnerm, pişthişk bûn, devnermî, devnermî, devnermî kirin, devneseknî, devneseknîtî, devnixûn, devnixûn, devnuxêma, devo, devo (ii), devo hiş, devo şekir tê de bûn, devo tu şekir tê de bî, devoid, devojenî, devok, devok, devok, devok, devok, devoka gel, devoka herêmî, devokdasî, devokî, devokî, devokxerab, devolusyon, devolution, devolve, devonian, devoş, devote, devoted, devotedly, devotee, devotion, devotional, devour, devoured by fear, devout, devoutly, devoutness, devpîs, devpîs, devpîs, devpîsî, devpîsî, devpoş, devpos, devqazme, devqelişandî, devqîç, devqîzik, devqusk, devqusk, devra, devralmak, devran, devrandan düşmek, devre, devredilmek, devren, devreş, devretme, devretmek, devreye girmek, devri, devrî, devrî, devrî (i), devrî (ii), devridaim, devrik, devriklik, devriliş, devrilme, devrilmek, devrilmek, devrim, devrim, devrimci, devrimci, devrimcî (tirk.), devrimcilik, devrimcilik, devring, devrisi, devriye, devriye gezmek, devrolunmak, devrû, devrû, devrû ketin, devrût, devşeh, devşêl, devşêr, devşêr, devsêr, devşewitî, devşewtk, devsik, devşik (i), devşik (ii), devşikeft, devşikker, devşikkerî, devşîranî, devşirilmek, devşirimli, devşirimsiz, devşîrîn, devsîrîn, devşîrînî, devşirme, devşirmek, devsist, devsist, devsist bûn, devsistî, devsitbûn, devşo, devşo, devşor, devşorbe, devşujî, devşûtî, devşûtik, devtajî, devtêl, devteqîn, devteqînî, devtî, devtî, devtî, devtijî, devtijî, devtijî, devtijîtî, devtijîtî kirin, devûlêv, devûlêvkirin, devûlixav, devûrû, devvekirî, devxane, devxerabe bûn, devxirb, devxûn, devxwar, devxwar, devxwarî, devxweş, devxwes, devxweşî, devxweşî kirin, devxweşî kirin, devxwesî kirin, devxwîn, devxwîn, devxwînî, devzarî, devzarî kirin, devzarîkirin, devzendik, devzendik, devzendik, devzeng, devzêrîn, devzirav, devziwa, devziwa bûn, devziwa kirin, devziwa man, devziwabûn, devziwabûyîn, devziwakirin, devzûr, devzûrik, ...... (Lêgerîna Berfireh)