Wateya peyva dest
destant/n 1. el 2. mec el (aracı, vasıta) * min bi destê birayê xwe jê re name hinart kardeşimin eliyle ona mektup gönderdim 3. el (iyelik ekiyle veya bazı deyimlerde, sahiplik, mülkiyet) * min hemû pereyê di dest xwe de da bi vî xaniyî elimdeki bütün parayı bu eve yatırdım 4. el (yönetim, baskı, etki) * ev xak ji destên dijmin hatin rizgarkirin bu topraklar düşman elinden kurtarıldı 5. el (oyunlarda parti)
dest1. endamê ku bi ser mil ve ye û pênc tilî pê ve ne 2. lep, penc *"bi dêst bike, bi dêv bixwe"
(navdêr, nêr) organê balekirinê, herdu beşên leşî yên li milî ji bedenê vediqetin (û her yek ji wan xwedî pênc tilan, kefekê, zendekê û enîşkekê ye), til û kef.
Herwiha: dhest. Tewandî: destî, dêst(Binihêre:) enîşk, kef, mil, nînok, til, zend.
ji: Ji Proto-hindûewropî ghesto, bi avestayî zeste, bi farisiya kevin deste, bi sanskrîtî hâste, pehlewî, farisî, bi zazakî û soranî dest..
Bikaranîn: Lêker: dest kirin. Navdêr: destkirin Rengdêr: destkirî.
: bi destî yekî/yekê, dest avêtin , dest pê kirin, dest çirpandin, destdirêjî , dest girtin , dest hilanîn , dest hilanîn , dest jê kişandin , dest kêşan , destkêşan, dest lêdan , dest pê kirin , destvekirî, bi dest xistin , destan destan, destar el değirmeni, destavêtin, destavxane abdesthane, tuvalet, destbelav müsrif, savruk, savurgan, destbelavî israf, savurganlık, destbelavî kirin israf etmek, destbend kelepçe, destbeste elpençe, destbira kan kardeşi, sağdıç, destbirak kan kardeş, sağdıç, sırdaş, destbûrî sözüne önem verilmeyen, destdan dokunmak, destdan temas, destdan ser el koymak, destdan ser müsadere etmek, destdirêjî cinsel taciz, destdirêjî müdahale, destdirêjî tecavüz, destdirêjî kirin müdahalede bulunmak, deste askeriyede takım, deste buket, deste deste, deste kurul, deste takım (ask.), destê hev girtin , destegir, destek , destek dayanak, destek takviye, destek yardım, destêkar müdaheleci, destekdan desteklemek, desteng dar gelirli, destexwişk ahiret kardeşi, destexwişk sirdaş, destgeh atölye, destgeh tezgah, destgehdar tezgahtar, destgîn dizgin, destgirtî nişanlı, destgirtî , desthelat, desthelatî , desthelatî , desthilatdar , desthilatdar iktidar olan, desthilatdar otoriter, desthilatdar yetkili, desthilatdarî otoriterizm, desthilatî iktidar, destik kabza, destik kol, destik kulp, destik sap, destik tutamak, destjêberdan bırakmak, destjêberdan vazgeçmek, destkar elişi, destkarî el sanatları, destkeftî kazanım, destkişandin feragat, destmal el havlusu, destmal havlu, destmal mendil, destmaye elde kalan, destmêjşikandin abdest bozmak, destnîgar ressam, destnîgarî ressamlık, destnimêj abdest, destnimêj girtin abdest almak, destnimêj şikandîn abdest bozmak, destnimêjgirtin abdest almak, destnîşankirin saptamak, destnîşankirin tespit etmek, destnivîs el yazması, destnivîs el yazısı, destnivîs elyazısı, destpêk başlangıç, destpêk bidayet, destpêk giriş, destpêkirin başlamak, destpêkirin girişmek, destpeling el yordamı, destpelixî sakar, destrêşk kıskaç, destşok lavabo, destvala eli boş, destxet el yazısı, destxweşîlêkirin başarı dilemek, destxwîn eli kanlı, destxwişk kadının en yakın kadın arkadaşı, destxwişk kankardeş, destxwişk sırdaş, destyar cana yakın, destyar sempatik, destyar yardımcı
desthand
(m.) hand
m. hand
1. m. hand. 2. f. group, set
destn. ana. dest, dast n.
m. deste, deste m.
destdest
zend
dest, taxim, bedle, qat, taxima cilan
Tê de derbas dibe; dest (ii), dest (iii), dest (iv), dest av lê teng bûn, dest avêtin, dest avêtin, dest avêtin, dest avêtin, dest avêtin , dest avêtin (karekî), dest avêtin (tiştekî), dest avêtin (yekê), dest avêtin (yekê), dest avêtin ..., dest avêtin ..., dest avêtin barê (yekî), dest avêtin boçikê, dest avêtin çi bûn xwelî, dest avêtin darê zorê, dest avêtin darê zorê, dest avêtin doxîna xwe, dest avêtin doxînê, dest avêtin erzê xelkê, dest avêtin guhê xwe, dest avêtin hev, dest avêtin hev, dest avêtin kaxiz û qelemê, dest avêtin kembera qewetê, dest avêtin kîsê xwe, dest avêtin namûsa (yekî), dest avêtin pêsîra (yekî), dest avêtin pêsîra hev, dest avêtin qeweta cebrî, dest avêtin qeweta zorê, dest be ser da girtin, dest belaş bûn, dest belavî, dest berdan, dest berdan, dest berdan, dest bestin , dest bi axaftinê kirin, dest bi berebeziyê (pêşbirkê an jî tiratê) kirin, dest bi birinê kirin. , dest bi bizavê kirin, dest bi çalakiyê kirin, dest bi dabaşê kirin, dest bi danişînê kirin, dest bi dest, dest bi dest, dest bi dest , dest bi destkarî, dest bi firê kirin, dest bi hene, dest bi hene bûn, dest bi hevdan, dest bi hîndekariyê kirin, dest bi kar kirin, dest bi kar kirin, dest bi livbaziyê kirin, dest bi meşê kirin, dest bi pêşbirkê, dest bi qîjîniyê, dest bi rabûnê kirin, dest bi rayavêtinê kirin, dest bi rûniştanê kirin, dest bi ser de girtin, dest bi şer kirin, dest bi sondan kirin, dest bi stûyê hev re birin, dest bi temaşeyan kirin, dest bi tiratê kirin, dest bi vêtina rayan kirin, dest bi xebatê kirin, dest bi xwarinê kirin, dest bi xwe ve dan, dest bi … kirin, dest bi...kirin , dest bilind kirin, dest bilind kirin , dest birîn, dest birin, dest birin (...), dest birin pereyan, dest birin xwe, dest birin xwe, dest birin xwe, dest bisekine, pê nasekine, dest borîn, dest çirpandin, dest çûn, dest çûn (....), dest çûyîn, dest dan, dest dan, dest dan, dest dan, dest dan, dest dan (karekî), dest dan (tiştekî), dest dan (yekî), dest dan ber (yekî), dest dan hev, dest dan hev, dest dan hev, dest dan hev, dest dan hev (û din), dest dan hevdû, dest dan ser, dest dan ser (…), dest dan serê , dest danhev, dest danîn, dest danîn ber, dest danîn ser, dest danîn ser (tiştekî), dest danîn ser ., dest danîn serê, dest dax kirin, dest dayene, dest dayîn, dest dayîş yewbînan, dest dest dişo, dest vedigere dev û rûyan dişo, dest di bin bar de, dest di dest de, dest di dil de, dest di kêlekê de man, dest di kulav de man, dest di rûn û hingiv de bûn, dest di ser dest an re heye dest o tu li ku yî, dest di ser dest re heye heta ba xwedê, dest di ser dest re ye (heta ba xwedê), dest di ser destan re bûn, dest di stû re birin, dest di stûyê hev de, dest di stûyê hev de bûn, dest dirêjî (…) kirin, dest dirêjî ... kirin, dest dirêjî hev kirin, dest dirêjî mafê (kesekî) kirin, dest dişo, vedigere rû dişo, dest diz e, dil dilerize, dest ekî (yekî) di rûn de, yek jî di hingiv de ye, dest ên (wî) di pêsîra (yekî) de bûn, dest ên (yekî) li ber rûyê (wî) fikirîn, dest ên (yekî) li ser hev bûn, dest ên (yekî) li ser hev girêdayî man, dest ên hev guvaştin, dest ên xwe avêtin stûyê (yekî), dest ên xwe dan ser hev, dest ên xwe di stûyê (yekî) re birin, dest ên xwe kirin pêsîra (yekî), dest êsandin, dest gerandin, dest gihîştin (…), dest gihîştin dev, dest gîran, dest girê dan, dest girêdan, dest girtin, dest girtin, dest guhartin, dest hatin, dest hatin, dest helanîn , dest hilan, dest hilanîn, dest hilanîn, dest hilanîn, dest hilanîn, dest hildan, dest jê berdan, dest jê berdan, dest jê berdan, dest jê birîn, dest jê hilgirtin, dest jê kirin, dest jê kişandin, dest jê kişandin, dest jê kişandin, dest jê kisandin, dest jê nebûn, dest jê re danîn, dest jê sar bûn, dest jê şûşt, dest jê şûştin, dest jê şûştin, dest ji ber kişandin, dest ji ber xwe hilanîn, dest ji cotê reş berdaye bi zirneya zer girtiye, dest ji dest lome nekir, dest ji emelan sar bûn, dest ji hev berdan, dest ji hev du bûn, dest ji kar kişandin, dest ji kar kişandin, dest ji xwe berdan, dest ji … kêşan, dest kêşan ji, dest ketin, dest ketin , dest ketinbar, dest kirin, dest kirin, dest kirin, dest kirin, dest kirin, dest kirin bi, dest kirin gewriya (yekî), dest kirin gewriya hev (û din), dest kirin kêleka xwe, dest kirin kezeb, dest kirin pêsîra (yek), dest kirin pêsîra h, dest kirin qirika, dest kirin qirika (yekî), dest kirin tînik, dest kirin tînika (yekî), dest kirin tînika hev (û din), dest kiş, dest kisandin , dest kişandin ji ..., dest kuşîn, dest kut e, dev hût e, dest lê anîn hev, dest lê birin, dest lê dan, dest lê dan, dest lê dan gerandin, dest lê danîn, dest lê gerandin, dest lê gerandin, dest lê gerandin, dest lê gerîn, dest lê girtin, dest lê hatin gerandin, dest lê hejandin, dest lê helgirtin, dest lê ketin, dest lê ketîn, dest lê kirin, dest lê lefandin, dest lê negerîn, dest lê negerîn, dest lê negeriyaye, dest lê pelandin, dest lê pelandin, dest lê qusîn, dest lê rabûn, dest lê ranebûn, dest lê weşandin, dest lê xistin, dest lêdan, dest lêdan , dest lêdan în, dest lêgerandin, dest lêqusiyay, dest lêxistin , dest li (yekî) ranebûn, dest li ba kir, dest li ber (yekî) danîn, dest li ber (yekî) qefaltin, dest li ber halê xwe hildan, dest li ber ranebûn, dest li ber vegirtin, dest li ber xwe ra kirin, dest li berîka xwe xistin, dest li berîkê, dest li berîkê xistin, dest li dest, dest li dest, dest li doxîna xwe xistin, dest li doxînê xistin, dest li hev xistin, dest li pêsîra (yekî) bûn, dest li pişt dan, dest li pişta (yekî) xistin, dest li piştê xistin, dest li ser destan hete esmanê heftan, dest li ser destan, heya esmanê heftan, dest li ser kerikê, dest li ser navşeqê, dest li ser navşeqê bûn, dest li stû weranîn, dest li stûyê hev weranîn, dest livandin, dest maç, dest neavêtin ê di ro de çûyî, dest neavêtin tu tiştekî, dest neçûn (tiştekî), dest neçûn berîkê, dest nedan, dest nedan, dest nedan (tiştekî), dest paç, dest pê bûn, dest pê bûn, dest pê dan, dest pê hatin kirin, dest pê kirin, dest pê kirin, dest pê kirin, dest pê kirin, dest pê kirin, dest pê nebûye, dest pê neketin, dest pê nekirin, dest pê nesekinî bûn, dest pê nesekinîn, dest pêbûn, dest pêkerdene, dest pêkirin , dest piya nan, dest qelem girtin, dest qutan, dest rakirin, dest rakirin, dest rakirin, dest sax bî, dest sirîn, dest sûstin, dest tê dan, dest tê hatin dan, dest tê kirin, dest tê wer anîn, dest tê werdan, dest tê werdan, dest û bird kirin, dest û çav, dest û devê (yekî) nehewîn, dest û lep, dest û lepên (yekî) ên kar in, dest û ling lê qefilandin, dest û ling şûştî, dest û lingê (yekî) jê ketin, dest û mil sar bûn, dest û milên (yekî) girêdayî ye, dest û pê , dest û pê girê dan, dest û pê lê hurşîn, dest û pê lê sar bûn, dest û pêçî, dest û pêçiyên (te) biweşin, dest û pêçiyên (yekî) ter bûn, dest û pêçiyên (yekî) zîv û zêr dibirin, dest û pêçiyên te, dest û pêçiyên xwe lê hîn kirin, dest û piyên (yekî) bi erdê ve zelîqîn, dest û piyên (yekî) bi erdê ve zeliqîn, dest û piyên (yekî) birîn, dest û piyên (yekî) bûn, dest û piyên (yekî) bûn wekî şepe, dest û piyên (yekî) cemidandî bûn, dest û piyên (yekî) çûn, dest û piyên (yekî) girtin, dest û piyên (yekî) hatin girê dan, dest û piyên (yekî) hişk bûn, dest û piyên (yekî) ketin berê, dest û piyên (yekî) lerizîn, dest û piyên (yekî) li hev alîn, dest û piyên (yekî) li hev ketin, dest û piyên (yekî) maç kirin, dest û piyên (yekî) negirtin, dest û piyên (yekî) qefilîn, dest û piyên xwe jê birin, dest û piyên xwe jê kişand, dest û piyên xwe jê vekişandin, dest û tiliyên şimşatî, dest vala jê derketin, dest vedan, dest vedan, dest vegirtin, dest vegirtin, dest vehatin, dest vemaliştin, dest vewesandin, dest werdan, dest xistin , dest... kişandin, desta, desta, desta siyasî, desta stranbêjan, desta yewbînan girewtiş, destajo, destajo, destakirin, destal, destan, destan, destan, destan, destan, destan, destan, destan bûn, destan gibi, destan yaratmak, destana memê alan, destanbêj, destanbêjî, destanbûn, destanbûn, destanbûyîn, destancı, destane, destane, destane, destane, destanı, destanî, destanî, destanî, destanî, destankî, destankî, destankî, destankî, destanlaşmak, destannivîs, destannivîsî, destansal, destansı, destanwarî, destanwarî, destar, destar, destar, destar, destar, destar (ii), destar hêrdin, destar i), destar kirin, destarhêr, destarhêran, destarhêrdî, destarhêrî, destarhêrk, destarî, destarik, destarikê qehweyê, destarkirî, destarkirin, destarok, destasê, destav, destav, destav, destav hatin, destav hatin, destav kirin, destav lê teng bûn, destav lê teng kirin, destava (yekî) çûn, destava (yekî) hatin, destava (yekî) lê teng kirin, destava (yekî) ne xweş bûn, destava (yekî) ne xweş e, destava (yekî) nehatin, destava (yekî) teng bûn, destava (yekî) teng e, destava (yekî) zor danê, destava biçûk, destava biçûk, destava mezin, destava mezin, destava mezin a (yekî) hatin, destava mezin kirin defi, destava stûr, destava stûr xweş kirin, destava xwe kirin, destava xwe xweş kirin, destava xwe ya biçûk kirin, destava xwerû, destava xwerû bi xwe de berdan, destava zirav, destava zirav xweş kirin, destavdank, destavêj, destavêj, destavêj, destavêjî, destavêjî, destavêtin, destavêtin, destavêtin, destavgeh, destavgirtî, destavhatî, destavhatin, destavhatin, destavkirin, destavok, destavok, destavok, destavrêj, destavrêj, destavrijandin, destavxane, destavxane, destavxane, destavxane, destavxaneyî, destawdest kirdin, destawêz kirdin, destawxane, destbadan, destbav, destbazin, destbehî, destbela, destbelaş, destbelaş, destbelaş/destbelav, destbelaşî, destbelaşî, destbelaşî/destbelavî, destbelatî, destbelatî kirin, destbelav, destbelav, destbelav, destbelav bûn, destbelav bûn, destbelavane, destbelavî, destbelavî, destbelavî bûn, destbelavî bûn, destbelavî kirin, destbelavî kirin, destbelavî kirin, destbelavî nekirin, destbelavî nekirin, destbelavîbûn, destbelavîbûn, destbelavîkirin, destbelavîkirin, destben, destbend, destbend, destbend, destbend, destbendî, destbendî, destbêr, destber, destber nîşan dan, destberdan, destberdanîtî, destberdayî, destberdayî, destberdayî, destberdayîtî, destberdayîtî kirin, destberî, destberî, destberî, destberî (kefalet), destberî dan, destberîdan, destberketî, destbeser, destbest, destbeste, destbestebûn, destbestî, destbestî, destbestî, destbestîtî, destbêxwê, destbêxwêtî, destbibazın, destbibereket, destbidest, destbiemel, destbiha, destbihevdan, destbihine, destbikar, destbikar, destbikarane, destbikarî, destbikarîtî, destbikêr, destbikêr, destbikêr, destbikêr bûn, destbikêr bûn, destbikêr bûn, destbikêrî, destbikêrî, destbikêrîye, destbikevir, destbikevir bûn, destbilindkirin, destbir, destbira, destbira, destbirak, destbirak, destbirak, destbirak, destbirakî, destbiraktî, destbiraktî, destbiraktî dan hev, destbiratî, destbiratî, destbiratî, destbirayî, destbirî, destbirin, destbiser, destbiser, destbiserî, destbiserkirin, destbişiv, destbivêr, destbixêr, destbixwîn, destbixwîn, destbixwînî, destbizêv, destbizêv, destbizor, destbombe, destborî, destborîn, destborîn kirin, destbûrî, destbûrî, destçalak, destçalak, destçep, destçepî, destçepilandin, destcerb, destcerb, destcerbî, destcerbî, destçin, destçînk, destçipik, destçipik, destçipikî, destço, destconî, destda, destdahêlan, destdaman, destdan, destdan, destdan, destdan, destdanbar, destdanbarîtî, destdanî, destdanî, destdanî, destdanî, destdanîn, destdankî, destdar, destdar, destdar, destdar girtin, destdarî, destdayî, destdayî, destdayî, destdayî, destdayîbûn, destdayîbûn, destdayîn, destdayîş, destdayîtî, destdeman, destdemayî, destdeneman, destdêr, destdêr, destdêr, destdirêj, destdirêj, destdirêj, destdirêj, destdirêj (yekê) kirin, destdirêj bûn, destdirêjayî, destdirêjdar, destdirêjî, destdirêjî, destdirêjî, destdirêjî, destdirêjî, destdirêjî (lê) kirin, destdirêjî kirin, destdirêjî kirin, destdirêjîkirî, destdirêjîkirin, destdirêjîkirin, destdirêjk, destdirêjk, destdirêjk, destdirêjkar, destdirêjkarî, destdirêjker, destdirêjkerî, destdirêjkirin, deste, deste, deste, deste, deste, deste, deste, destê (wan) di hev de el e, destê (wan) ji hev kir, destê (wî) di kêleka (wî) de man, destê (wî) li malê (wî) girtiye, destê (wî) tije garis be dendikek jî jê nakeve, destê (wî) tije garis be nahêle teneyek jê birije, destê (yekî) bi rûbarê (…) de çûn, destê (yekî) bibereket bûn, destê (yekî) çek, destê (yekî) çûn …, destê (yekî) dar girtin, destê (yekî) di ava sar û germ de be jî, destê (yekî) di ava sar û germ de bûn, destê (yekî) di bin barê (yekî) de bûn, destê (yekî) di bin çengan de, destê (yekî) di bin çengê (...) de man, destê (yekî) di bin çengê (…) de bûn, destê (yekî) di bin kevir de bûn, destê (yekî) di dil de bûn, destê (yekî) di nav ... de bûn, destê (yekî) di nav xwînê de bûn, destê (yekî) di rûn de be jî, destê (yekî) di rûn de bûn, destê (yekî) di xwînê de be jî hatin, destê (yekî) di xwînê de bûn, destê (yekî) dirêj bûn, destê (yekî) dirêj e, destê (yekî) germ bûn, destê (yekî) germ bûn, destê (yekî) gihîştin, destê (yekî) gihîştin dev, destê (yekî) gihîştin devê (wî), destê (yekî) giran bûn, destê (yekî) guvaştin, destê (yekî) hînî (…) bûn, destê (yekî) hişk bibe, destê (yekî) jê derxistin, destê (yekî) jê nebûn, destê (yekî) jê nebûn, destê (yekî) jê re bûn, destê (yekî) ji erd û esman qetîn, destê (yekî) ji erd û esman qetîn, destê (yekî) ji kar kişandin, destê (yekî) ketin ber (…), destê (yekî) ketin bin çengê (wî), destê (yekî) ketin kulav, destê (yekî) ketin kulav, destê (yekî) ketin piçengê, destê (yekî) kirin darê, destê (yekî) kirin kelepçeyê, destê (yekî) lê gerîn, destê (yekî) lê negerîn, destê (yekî) lê vebûn, destê (yekî) li ber dêv man, destê (yekî) li ber guhê (wî) bûn, destê (yekî) li ber rûyê (wî) bûn, destê (yekî) li bin çengê ketin, destê (yekî) li her dinya jî bûn, destê (yekî) li ser hev bûn, destê (yekî) li ser hev man, destê (yekî) li ser serê (yekî) bûn, destê (yekî) li xwînê gerîn, destê (yekî) liştek negirtin, destê (yekî) maç, destê (yekî) ne hevalê (wî) bûn, destê (yekî) ne hevalê (wî) ye, destê (yekî) neçûn, destê (yekî) neçûn (tiştekî) e, destê (yekî) neçûn bêrîkê, destê (yekî) neçûn malên (wî), destê (yekî) negihîştin ., destê (yekî) negihîştin devê (wî), destê (yekî) nehatin ber dêv, destê (yekî) pê nesekinîn, destê (yekî) pere dîtin, destê (yekî) ramûsandin, deste (yekî) rast neketin bêrîkê, destê (yekî) teng bûn, destê (yekî) teng bûn, destê (yekî) tije garis be tu bihejînî libek jê nakeve, destê (yekî) tijî garis be, libek jê nakeve, destê (yekî) weşîn, destê (yekî) zêr (û zîv) birîn, destê (yekî) zêr birîn, destê (yekî) zêr bûn, destê (yekî) zîv û zêr birîn, destê alîkariyê dirêjî (yekî) kir, deste ber, destê ber derî ye, bikêşî wê bimerite, nekeşî wê biherişe, destê bi tenê deng jê nayê, destê bikêr diçe ser zikê têr, destê bin kevir, destê biyanî, destê çepê, destê çepê, deste deste, deste deste, destê di bin derî de ye tu bikişînî wê bimire, nekişinî wê biherişe, destê duduyan, destê duyem, destê hev girtin, destê hev guvastin, destê hev şidandin, destê jin û mêr ji hev kirin, destê kefîlan di bêrika wan de ye, destê kirin, deste kirin, deste kirin, deste kirin, destê komarê dirêj e, destê ku neyê gestin tê ramûsandin, destê merdan ketin nav ., destê min bişkên, destê min li dawa te be, destê min li ser serê te, destê min li te nagere, destê mirov jê nebûn, destê mirov ji wê derê nebûn, destê mirovan (merivan an jî însanan) pê nebûye, destê neyê gestin tê ramûsandin, destê pîsîtiyê bide wê bi riyê xwe were, destê rastê, destê rastê, destê reht li ser zikê têr e, destê rihet li ser zikê birçî ye, destê sibê, destê sibê, destê sibehê, destê sibehê, destê tal li ser zikê birçî ye, destê te, destê te bi devê te bikeve!, destê te ji te re, destê te neêşe, destê te sax be, destê tenê deng jê nayê, destê tenê deng jê nayê, destê tenê deng jê nayê, şêrê elî be jî deng jê nayê, destê tenê naçe ser xwarinê, destê tu nikarî gez bikî maç bike, destê tu nikarî gez bikî tu yê maçî bikî, destê tu nikarî gez bikî, maç bike, destê vala deng jê naçe, destê vala li ser zikê birçî ye, destê vala Şêrê elî be deng jê nayê, destê vala û bi rûyê reş, destê vesarî, destê wan ji hev kirin, destê we ter bin, destê wî bisekine, piyê wî nasekine (piyê wî bisekine qûna wî nasekine, qûna wî bisekine serê wî nasekine), destê wî jê re ye, destê wî teng e, destê xebitî li ser zikê têr e, destê xebitî li ser zikê têr e, destê xwe avêtin (yekê), destê xwe avêtin çi pê re hatin, destê xwe avêtin daw û pêşa (...), destê xwe avêtin pêsîra xwe û jê re hayê kir, destê xwe avêtin stûyê (yekî), destê xwe bêhn kirin, destê xwe bi mûyekî (…) nekirin, destê xwe bi rû xwe de berdan, destê xwe bi rû xwe de berde!, destê xwe bi ser de anîn, destê xwe bi ser de weşand, destê xwe bi tihêla xwe venan, destê xwe bilind kirin, destê xwe birin xwe, destê xwe bûn, destê xwe da hûçik xelas nek, destê xwe dan, destê xwe dan (tiştekî), destê xwe dan ber (…), destê xwe dan ber barê (yek), destê xwe dan ber guhê xwe, destê xwe dan berê, destê xwe dan hev, destê xwe dan ser (….), destê xwe dan ser wijdanê xwe û gotin (fikirîn an jî qerarê xwe dan), destê xwe danîn ser serê (yekî), destê xwe danîn ser serê xwe, destê xwe dax kirin, destê xwe dayîn hev, destê xwe dayîn li ser wîjdana xwe, destê xwe dayîn pişt qûna xwe, destê xwe dayîn, hûçikê xwe xelas nekirin, destê xwe de givaşt, destê xwe di ava sar û germ (ên xwedê) de nekirin, destê xwe di ava sar û germ de nekirin, destê xwe di ber rûyê (yekî) dan, destê xwe di serê (yekî) dan, destê xwe di serî dan, destê xwe di stû de birin, destê xwe di stûyê (yekî) re bir, destê xwe di stûyê hev re birin û anîn, destê xwe di xwînê dan, destê xwe di xwînê dan, destê xwe diavêje zêr di dest de dibe xwelî, destê xwe dirêjî (yekî) kirin, destê xwe dirêjî (yekî) kirin, destê xwe dirêjî (…) kirin, destê xwe dirêjî hev kirin, destê xwe dirêjî nenasan kirin, destê xwe ecele kirin, destê xwe giran girtin, destê xwe hejandin, destê xwe hejandin, destê xwe hene kirin, destê xwe hilanîn, destê xwe hilanîn, destê xwe hildan, destê xwe hildan, destê xwe jê hilgirtin, destê xwe jê kirin, destê xwe jê kirin, destê xwe jê kişand, destê xwe jê kişandin, destê xwe jê re danîn ser h, destê xwe jê re danîn ser hev, destê xwe jê şûşt, destê xwe jê şûştin, destê xwe ji (yekî) kir, destê xwe ji ber kişandin, destê xwe ji dawa xwedê neqetandin, destê xwe ji dawa xwedê neqetandin, destê xwe ji erka (peywira an jî wezîfeya) xwe, destê xwe ji kar û barê dinyayê kişandin, destê xwe ji pêsîra (yekî) kişandin, destê xwe ji pêsîra (yekî) nekişand, deste xwe ji pêsîrê nekişandin, destê xwe ji … kişandin, destê xwe kirin, destê xwe kirin bin bar, destê xwe kirin kerika guhê xwe, destê xwe kirin nav (tiştekî), destê xwe kirin pêsîra hev, destê xwe kirin qebza hebrîngê, destê xwe kirin xwînê, destê xwe kişandin ji, destê xwe lê dan, destê xwe lê dan hev, destê xwe lê dan., destê xwe lê gerandin, destê xwe lê girtin, destê xwe lê negirtin, destê xwe lê nexistin, destê xwe li ba kirin, destê xwe li ber (yekî) girê dan, destê xwe li ber (yekî) ranekirin, destê xwe li ber (yekî) vekirin, destê xwe li ber hildan, destê xwe li ber xelkê vekirin, destê xwe li ber xwedê vegirtin, destê xwe li destê (yekî) nexistin, destê xwe li destê (yekî) xistin, destê xwe li devê (yekî) xist, destê xwe li devê xwe xistin, destê xwe li herfa quranê xistin, destê xwe li hev sûtin, destê xwe li kitêbê xistin, destê xwe li pişta (yekî) xistin, destê xwe li pişta (yekî) xistin, destê xwe li quranê xistin, destê xwe li sîngê xwe xistin, destê xwe li stoyê min gerand, destê xwe li xwe girtin, destê xwe li xwînê dan, destê xwe neavêtin bêrîka xwe, destê xwe nedan (tiştekî), destê xwe nedan ser zikê têr, destê xwe nexe hemû qulan di hinan de mar hene, di han de jî dûpişk, destê xwe nexe her qulê, di hina mar hene di hina jî dûpişk, destê xwe nîşan dan, destê xwe pê kirin, destê xwe pê nekirin, destê xwe pê nekirin, destê xwe pêçan, destê xwe rakirin, destê xwe ranandin, destê xwe sivik girtin, destê xwe sivik kirin, destê xwe tê dan, destê xwe tê dan, destê xwe tê werdan, destê xwe têdan, destê xwe vekirin, destê xwe vekirin, destê xwe vemalaştin, destê xwe vemaliştin, destê xwe weşandin, destê xwe xistin pêsîra (yek), destê xwe zû girtin, destê xwedê, destê yekî şiv girtin, destê zir, deste-deste bûn, desteber, desteber, desteber (i), desteber (ii), desteber (iii), desteber kirin, desteberî, desteberî, desteberî, desteberî (ii), desteberî dan, desteberî dan (yek), desteberî xwestin, desteberîtî, desteberkirî, desteberkirî, desteberkirin, destebijêr, destebira, destebira, destebira, destebirak, destebirakî, destebirakî, destebiratî, destebiratî, destebombe, desteci, desteconî, desteconî, destêdayîn, destedengbêj, destedengbêj, destedêr, destedêr kirin, destedêrkirin, destedest, destedîvk, destêduduyan, destedûr, destegeh, destegeh, destegeh, destegir, destegir, destegîr, destegir, destegorik, destegul, destegul, destegulî, destêhev ketîn, destêhevgirtin, destejino, deste-ejino, destek, destek, destek, destek, destek, destek bûn, destek dan, destek dan berê, destek di nav rûn de, yek di hingiv de bûn, destek görmek, destek goşt bûn, destek goşt lê kêm bûn, destek hatin kirin, destek jê girtin, destek kir, destek kirin, destek kirin, destek kirin, destek kirin, destek lê xistin, destek li ber xistin, destek li berê hatin xistin, destek olmak, destek vermek, destekar, destekar (i), destekar (ii), destekarî, destekarî, destekarî (i), destekbûn, destekbûyî, destekçi, destekdan, destekdan, destekdar, destekdarî, destekdayî, destekder, destekderî, desteke dinê, desteker, destêker, desteker, destekerî, destekerî, destekgir, destekgirî, destekî dizî ye, destê din li xwedî gazî ye, destekirî, destekirî, destekirî, destekirin, destekirin, destekirin, destekker, destekker, destekker, destekkerî, destekkerî, destekkirî, destekkirî, destekkirî, destekkirin, destekkirin, destekkirin, destekleme, destekleme, desteklemek, desteklemek, desteklenmek, desteklenmiyor, destekleyici, destekleyicisi olmak, destekli, desteksiz, desteksiz atmak, destêl, destelat, destele, desteleme, destelemek, destelenmek, desteleyici, desteleyicilik, destemel, destemel bûn, destemelî, destemo, destemo, destemo, destemotî, destên (yekî) di paşile de man, destên (yekî) di rex de hatin, destên xwe berdan ber xwe, destenan, destenan, destenerm, desteng, desteng, desteng, desteng, desteng bûn, desteng bûn, desteng kirin, destengbûn, destengbûn, destengbûyî, destengbûyî, destengbûyîn, destengî, destengî, destengî lê çêbûn, destengî [mê], destengîya pereyan, destengîya pereyan, destengîyê de bûn, destengîyê de man, destengkirî, destengkirin, destenik, destepeyv, destepirtûk, destepirtûk, destepirtûk, destepostî, destepostî kirin, destepostî kirin, desteqamçî, destere, desterêjî, desterxane, desteser, desteser, desteser, desteser, desteser kirin, desteser kirin, desteser kirin, desteser kirin, desteserî, desteserî, desteserî, desteserî kirin, desteserker, desteserkirî, desteserkirî, desteserkirin, desteserkirin, desteserkirin, destestêre, deste-estêre, destestranbêj, desteval, destevala, destevala, destevala (bûn), destevîl, destewane, destewdawên, destewdawên bûn, destewer, destewsar, destexane, destexane, destexanek, destexwa, destexweşî, destexweşî lê kir, destêxwetêdan, destexwişk, destexwişk, desteya amojiyê, desteya amojkariyê, desteya bendûbariyê, desteya bijêran, desteya bijêriyê, desteya bilind a kurd, desteya bilind ya kurd, desteya dadmendan, desteya dadweriyê, desteya dîsiplînê, desteya hilbijartinê, desteya hilbijartinê ya bilind, desteya keşfê, desteya nivîsaran, desteya nivîskaran, desteya pirsyariyê, desteya pişkinanê (venêranê an jî soraxê), desteya qanûndanînê, desteya rawêjkariyê, desteya rawêjkariyê, desteya redaksiyonê, desteya rêveberiyê, desteya sazbendan, desteya venasînê, desteya venihartinê, desteya wezîran, desteyek, desteyî, desteykar, destfilok, destfireh, destfireh bûn, destfirehî, destgeh, destgeh, destgeh, destgehê kirdinakê, destgehwapor, destgere, destgere, destgerm, destgermî, destgîn, destgir, destgir, destgîr, destgîr, destgir, destgîr, destgir , destgîr bûn, destgîr bûn, destgîr bûn, destgîr kirin, destgîr kirin, destgiran, destgîran, destgiran, destgiran, destgîran, destgiran e, destgîrandin, destgiranî, destgiranî, destgiranî, destgiranî kirin, destgiranî kirin, destgiranîkirin, destgîrbûn, destgîrbûn, destgîrbûyî, destgîrbûyîn, destgirêdan, destgirêdan, destgirêdayî, destgirêdayî, destgirêdayî, destgirêdayî man, destgirewtene, destgirewtiş, destgîrî, destgirî, destgîrî, destgîrî, destgîrker, destgîrkirî, destgîrkirî, destgîrkirin, destgîrkirin, destgîrkirin, destgirtî, destgirtî, destgirtî, destgirtî (i), destgirtî (ii), destgirtî bûn, destgirtî bûn, destgirtî dan, destgirtin, destgirtin, destgirtîtî, destgirtîtî, destgirtîtî (i), destgirtîtî (ii), destgoc, destgoç, destgopal, destgorik, destgork, destgorkfiroş, desthatî, desthatî, desthatin, desthavêj, desthefsar, desthefsar, desthejandin, desthêlan, desthelat, desthelatî, desthelatî, desthene, destheq, destheq, destheqwergir, destheram, desthesin, desthev, desthevî, desthil, desthilandî, desthilandin, desthilanîn, desthilanîn, desthilanîn mifta xêrê ye, desthilat, desthilat, desthilat, desthilat, desthilat kirin, desthilata darizandinê, desthilata gel, desthilata qanûndanînê, desthilata ramyarî, desthilata rêvebirinê, desthilatdar, desthilatdar, desthilatdar, desthilatdar, desthilatdar kirin, desthilatdar kirin, desthilatdarî, desthilatdarî, desthilatî, desthilatdarkirî, desthilatdarkirin, desthilatdarkirin, desthilatî, desthilatî, desthilatî, desthilatîya torinan, desthildêr, desthilî, desthine, desthînî, desthişk, desthişkî, desthûçik, desthûdî, desthune kirin, desti, destî, destî, destî, destî, destî, destî (i), destî pê kirdin, destî yê bêrê, destîbêr, destîbêr, destîbivir, destîcêr, destîconî, destîdar, destîhesin, destik, destik, destik, destik, destik, destik (i), destik kirin, destik kirin, destikê cot, destikê cot kara, destikê derî, destikê derî, destikê destarê, destikê vitêsê, destikê yekî tê de bûn, destikker, destikker, destikker, destikkerî, destikkerî, destikkerî, destikkirî, destikkirî, destikkirin, destikkirin, destîkuling, destîmelêv, destîmer, destination, destine, destîne, destiny, destir, destirman, destirmanî, destirmantî, destîtevir, destitute, destitution, destiyê kêrekê û gûyê li ser bêrekê wekî hev in, destîzîv, destjêberdan, destjêberdan, destjêbirîn, destjêhatî, destjêkişandin, destjêkişandin, destjêkisandin, destjêkişandina xwe dan, destjêşûştin, destkar, destkar, destkar, destkar, destkar (ii), destkarê gawiran, destkarî, destkarî, destkarî, destkarî (i), destkarî (ii), destkarî kirin, destkarî lê bûn, destkarî lê kirin, destkarîkî, destkarîkirî, destkarîkirin, destkarîlêbûn, destkarîlêkirin, destkarkî, destkarkirî, destkeftî, destkeftî, destkeftî, destkeftin, destkêlek, destkere, destkere, destkêrî, destkêş, destkêş, destkêş, destkêş, destkês, destkêş kirin, destkêş kirin, destkêşan, destkêşî, destkêşî xwe kirin, destkêşkirin, destkêşkirin, destket, destketî, destketî, destketin, destketin, destketin, destketin, destkeftin, destkevtî, destkevtî, destkevtin, destkewt, destkewtin, destkî, destkin, destkin, destkinî, destkir, destkird, destkird, destkirê evdan, destkirî, destkirî, destkirin, destkirin, destkirt, destkirtî, destkirtîtî, destkişandin, destkîsî, destkol, destkol kirin, destkuj, destkuj, destkuja (yekî) helal nebûn, destkuja (yekî) sivik bûn, destkurt, destkurt, destkurt, destkurt, destkurtane, destkurtî, destkurtî, destkurtî, destkutan, destkutan, destlêdan, destlêger, destlêgerandin, destlêgerandin, destlêgerîn, destlêgirtî, destlêgirtî, destlêgirtîbûn, destlêgirtin, destlêketin, destlêkirî, destlênegeriyayî, destlênegirtî, destlênegirtîbûn, destlêneketî, destlep, destlep, destlêpelandî, destlepî, destlepk, destlêvebûyî, destlêweşandin, destlêxistin, destlez, destlez, destlezî, destlibakirin, destlimêj, destlipiştxistin, destliser, destliserhev, destliwa, destmal, destmal, destmal, destmal, destmal, destmala ( an jî ser destê) xortan, destmala jina (yekî) li serî bûn, destmala kaxiz, destmala kaxiza, destmala ser destan, destmala serî, destmala sor şandin pey (yekî), destmala sorik, daye ber çavê korik, destmalgir, destmalk, destmatî, destmatîtî, destmaye, destmaye, destmayedar, destmayedar, destmêj, destmêj, destmêj, destmêj, destmêja xwe şikandin, destmêjgirtin, destmêz, destmiç, destmiçîtî, destmiz, destmiz, destmiz, destheq, destmizwergir, destneavêj, destneavêjî, destnedan, destnedayî, destnedayî, destnedayî, destnedayî, destvenedayî, destnedayîbûn, destnedayîbûn, destnedayîn, destnedayînî, destnêj, destnerowîştû, destneşûştî, destnexweş, destnîgar, destnîgar, destnîgar, destnîgarî, destnîgarî, destnîgarî, destnîgarî kirin, destnîgarîtî, destnîgarîtî, destnimej, destnimêj, destnimêj, destnimêj, destnimêj, destnimêj bûn, destnimêj girtin, destnimêj gîrtin, destnimêja (yekî) betal bûn, destnimêja (yekî) şikestin, destnimêja (yekî) teng bûn, destnimêja mezin, destnimêja wan ji hev neşikest, destnimêja xuslê, destnimêja xwe nû kirin, destnimêja xwe şikandin, destnimêja xwe şkandin, destnimêjgeh, destnimêjgirtî, destnîşan, destnîşan, destnîşan kirin, destnîşanker, destnîşankirî, destnîşankirî, destnîşankirin, destnîşankirin, destnîşankirin, destnîsankirin, destnivêj, destnivêj girtin, destnivêjgir, destnivêjgirtin, destnivêjî, destnivêjkirî, destnivîs, destnivîs, destnivîs, destnivîs, destnivîs, destnivîsar, destnivîsar, destnivîsîn, destnivîskî, destniwêj, destniwêj girtin, destniwêj şiştin, destniwêj şkan, destniwêj şkandin, destnizim, destnizimî, destnizm bûn, destnûser, destnûserî, desto bi xwe gesto, ha diwesto, ha diwesto, desto bike, devo bixwe, destodev, destodevo, destodevo bûn, destodevobûn, destok, destok bûn, destoyer, destpak, destpak, destpak bûn, destpakî, destpaqij, destpaqij, destpas, destpas, destpastî, destpê, destpê, destpê bûn, destpê kirin, destpêbûn, destpêdan, destpêk, destpêk, destpêk, destpêk, destpêk, destpêk [mê], destpêka rojîgirtinê, destpêkejîn, destpêker, destpêker, destpêker, destpêkerdiş, destpêkerdişê huqûqî, destpêkerî, destpêkî, destpêkî, destpêkî, destpêkî, destpêkîkî, destpêkirî, destpêkirî, destpêkirin, destpêkirin, destpêkirin, destpêkirin, destpêkirin , destpêkirin , destpêkirina kar, destpêkirina kar, destpêkirinî, destpêkîtî, destpêkîtî, destpêkkî, destpelîn meşin, destpeling, destpeling, destpelink, destpelink, destpelixî, destpelixî, destpelixî, destpelixî, destpelixî bûn, destpelixîtî, destpelk, destpelk, destpelk, destpelkî, destpençe, destpênebûyî, destperî, destperî kirin, destperk, destperkane, destperkî, destperkker, destpêşkerî, destpêşxerî, destpîs, destpîs, destpotizm, destqerimî, destqirêj, destqirêj bûn, destqop, destqurs, destqusiyayî, destqusiyayî, destqutan, destrast, destrêjk, destrencî, destrowîştû, destroy, destroyer, destroyer, destroyer, destroyer, destruct, destructible, destruction, destructive, destructive criticism, destructor, destşîfa, destşikandî, destsikandî, destşikestî, destşikestî bûn, destşil, destşîn, destsist, destsivik, destsivik, destsivik, destsivik bûn, destsivik bûn, destsivik e, destsivik kirin, destsivikane, destsivikbûn, destsivikbûn, destsivikbûyî, destsivikî, destsivikî, destsivikî, destsivikkirî, destsivikkirin, destşo, destşo, destşo, destso, destşo, destşok, destşok, destşok, destşok, destsok , destşol, destsol, destsûk, destsurandin, destşûştî, destşûştî, pêşûştî bûn, desttal, desttêdan, desttêdayîn, desttendiraz, destteng, destteng, destteng, destteng, destteng bûn, destteng bûn, destteng bûn, destteng ketin, desttengbûn, desttengbûn, desttengbûyî, desttengbûyîn, desttengî, desttengî, desttengî, desttengî lê çêbûn, desttengîya pereyan, desttengîyê de bûn, desttepis, desttêqusiyayî, desttêwerdan, desttêwerdan, desttêwernedan, destû, destû lep , destûbird, destûbird, destûbird kirin, destûbird kirin, destûbird lê kirdin, destûbirdkirin, destûçk, destûdar, destûdarî, destûdayî, destûk, destûlep, destûlepk, destûpil, destur, destûr, destûr, destûr, destûr, destur, destûr, destûr, destûr dan, destûr dan, destur dan, destûr dan, destûr dan, destûr dan, destûr derketin, destûr derketin, destûr girtin, destûr girtin, destûr nedan, destûr nedan, destûr stendin, destûr stendîn, destûr xwastin, destûr xwestin, destûr xwestin, destûra betlaneyê, destûra bingehîn, destûra têketinê, destûra we be, destûrane, destûrdan, destûrdan, destûrdan, destûrdar, destûrdar, destûrdar, destûrdayî, destûrdayî, destûrdayî, destûrdayî bûn, destûrdayî bûn, destûrdayîn, destûre, destûrgirtî, destûrgirtî, destûrgirtî, destûrgirtî bûn, destûrgirtin, destûrgirtin, destûrgirtin, destûrî, destûrî, destûrkî, destûrkirî, destûrmend, destûrmend, destûrmend kirin, destûrmend kirin, destûrmendî, destûrmendî, destûrmendkirin, destûrname, destûrname, destûrname, destûrname, destûrname, destûrname dan, destûrnamedan, destûrnameya derbasbûnê, destûrnedan, destûrstendî, destûrstendî, destûrstendî bûn, destursuz, destursuz bağa gireni sopa ile kovarlar, desturun, destûrxwestin, destûrxwestin, destûryar, destûryar bûn, destûryarî, destûryarî girtin, destvala, destvala, destvala, destvala, destvala, destvala bi ser (yekî) de hatin vegerandin, destvala bi ser de çûn, destvala çûn, destvala hatin, destvala vegerîn (zivirîn an jî fetilîn), destvank, destvank, destvank, destvankî, destvedêr, destvegirtî, destvegirtin, destvekirî, destvekirî, destvekirî, destvekirî, destvekirî bûn, destvekirî bûn, destvekirîbûn, destvekirîbûn, destvekirîtî, destvekirîtî, destvemaliştin, destverû kirin, destweş, destxalî, destxanû, destxav, destxaw, destxero, destxero kirdin, destxeroyî, destxet, destxet, destxet, destxet, destxetan, destxistî, destxistin, destxoş!, destxwazî, destxwazî , destxweda, destxweş, destxweş, destxweş bî, destxweşî, destxweşî kirin, destxweşîkirî, destxweşîkirin, destxwîn, destxwîn, destxwişk, destxwîşk, destxwişk, destxwîsk, destyar, destyar, destyar, destyar, destyar, destyarane, destyarî, destyarî, destyarî, destyarî, destyaw, destyaw, destyawa, destzar, ...... (Lêgerîna Berfireh)