Wateya peyva bi
biBî, kurtebêja bîzmûtê lâm
Bî, kurtebêja bîzmûtê kîm
binitelik eki. 1.ile 2.fiillerin emir hali ve gelecek zaman hallerini sağlar, dilek ve istek kiplerinde yardımcı olur, Türkçe’de e, a eki alan fiillerin yerine geçer, kelimelerin öneki olarak yeni kelimeler oluşturur.
1. ile (durum bildiren zarf oluşturur) * bi merhamet li keçikê mêze dikir merhametle kıza bakıyordu * ez bi te re me ben seninleyim 2. dil ismi görevini üstler (Türkçe’deki çe, ça fonksiyonlarını görür) * bi zimanê Kurdî dizane Kürtçeyi bilir 3. tek başına edattır
bi1. daçekek e 2. pêşgireke ku tevahiyê dide wateyê -bi bandor bi tesîr -bi boneya bi munesabeta …, bi sedema ... -bi dizî 1. dizîka 2. bêhay, bêxeber -bi dor di şîştirê de -bi dorvegerî di rêzê de, di şîştirê de -bi giştî bi gelemperî -bi hev re 1. tevayî 2. ba hev *"berx û gurên tirkan, bi hev re diçêrin" bêrvî -bi hêsanî ne bi zorê -bi jimare bi ededeke diyar -bi kinayî bi kurtasî û ne dûvedirêjî -bi kotekî bi darê zorê -bi min li gorî min -bi nav û deng navdar, meşhûr -bi piranî 1. zêdetir 2. bi gelemperî 3. bêhtir -bi rastî ne bi derew, di heqîqetê de -bi rêk û pek 1. bi pergal 2. têkûz -bi roj wexta ku tav heye -bi ser de pê re *"kera xwe bi kerekê da, cilika wê jî bi ser de da" -bi şev êvarê -bi şev û roj sibeh û êvarê -bi şêt û pêt bi şivê û hêzê -bi şêweyeke berevajî bi awayekî çewt -bi taybetî xusûsî, ne bi gelemperî -bi tenê 1. bi serê xwe 2. hişk û hola -bi tevayî bi giştî, hemû -bi tundî bi zextî, bi pêkutî -bi vî awayî bi vî cureyî, bi vî tehrî -bi vî rengî bi vî şiklî, bi vî celebî -bi vî şêweyî bi vî awayî, bî vî rengî -bi zanayî bi awayekî têgihiştî û li ser hişê xwe -bi zorî bi kotekî *"hesinê sar, bi zorî tê kutan"
bi(prep.) by; with
with, by, (biis a preposition which functions as the initial particle of many circumpositions. Ex. Ez bi te re me. ‘I am with you.’)
with, by, (biis a preposition which functions as the initial particle of many circumpositions. Ex. Ez bi te re me. ‘I am with you.’)
biauf
mit
per
zu
bipêq. bi, karan de verqertafa fermanî ya
pêq. bi, be, ve, ebe, ebi, eve
biper. ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo
Tê de derbas dibe; bi ra, bi (...) bûn, bi (...) dan, bi (...) kirin, bi (...) nîmetî, bi (ii), bi (nexweşînekê) ketin, bi (tiştekî) de rîn, bi (tiştekî) emel nekirin, bi (tiştekî) hesap nekirin, bi (tiştekî) hisîn, bi (wê) kulê çûn, bi (wî) awayî lê mêze kirin, bi (wî) çavî lê nihêrtin, bi (yekî), bi (yekî) be, bi (yekî) bûn, bi (yekî) de gêr kirin, bi (yekî) girtin, bi (yekî) karîn, bi (yekî) kenîn, bi (yekî) leyîstin, bi (yekî) lîstin, bi (yekî) re bi rê ve neçûn, bi (yekî) re bûn, bi (yekî) re hilketin û daketin, bi (yekî) re ketin eksê, bi (yekî) re pir alûbal bûn, bi (yekî) re rabûn û rûniştin, bi (yekî) re raketin, bi (yekî) re serî kirin der, bi (yekî) re serî kişandin, bi (yekî) re têkilî danîn, bi (yekî) re tena serê xwe, bi (yekî) re tena serê xwe man, bi (yekî) re xe, bi (yekî) re xeyîdîn, bi (yekî) şêwirîn, bi (yekî) ve zeliqîn, bi (…) re bihartin, bi .. re, bi ... de, bi ... hesîn, bi ... re, bi ... re, bi ... re, bi ... re ketin qayişê, bi ... ve, bi ... ve, bi ... ve mijûl, bi ... zewicîn, bi ...re, bi a (yekî) pizivîn, bi acizkerî, bi ad û wade, bi adutî, bi agir leyîstin, bi agir re lîstin, bi agir şûştin, bi agirê (yekî) şewitîn, bi agirê (yekî) şewitîn, bi ahûzarê çûn, bi alastinê zik têr nabe, bi alastinê zik têr nabe, bi alî (yekî) de dan, bi alî xwe dan, bi aliyê çepê ve çûn, bi aliyekî dev xeber dan, bi aliyekî din de ba dan, bi aliyekî ve kaş kirin, bi amadehî bûn, bi amadekarî bûn, bi amîret kirin, bi aqil, bi aqil, bi aqil bûn, bi aqil kirin, bi arambûn, bi aramkerî, bi aravê şûştin, bi araviya (yekî), bi ard bûn, bi arsimê ketin, bi arvan bûn, bi asanî, bi asayî, bi asîmanan ketin, bi aşirî, bi aşkera, bi aşkerahî, bi askerahî, bi aşkerayî, bi aşkerayî li ser hev kêm kirin, bi atiyê ketin, bi av bûn, bi av kirin, bi av û donê xwe qijilîn, bi ava daniyan behicîn, bi ava danûyan bihecîn, bi ava golegeniyan tê xwarin, bi ava milan aş nagere, bi ava zemzemê şûştin, bi avê de çûn, bi avê de çûn, bi avê re çûn, bi avê zanîn, bi awakî din, bi awayê cemaetê kirin, bi awayekî, bi awayekî, bi awayekî, bi awayekî bêşerm û fedî, bi awayekî bêsînor raye (an jî selahiyet) dan yekî, bi awayekî circireyî, bi awayekî dewixandî, bi awayekî fermî, bi awayekî kûr û dûr, bi awayekî qethî, bi awayekî sergirtî, bi awirê çavan, bi axaftinê ketin, bi axaftinê ketin , bi axewaxê, bi axlemî, bi axû bûn, bi azadî, bi azayî, bi babirkên, bi badan, bi badanê, bi bahorê ketin, bi bal de çûn, bi balafirê, bi baldarî, bi baldarî guhdarî kirin, bi bandor, bi bandor bûn, bi bapêşê ketin, bi bar bûn, bi baran, bi baran be erdê şil nake, bi baranê re hat, lehiyê bir, bi barane re hatin, bi lehiye re çûn, bi barek quran sond bixwe, kes jê bawer nake, bi barûdê leyîstin, bi bask bûn, bi bavê xwe nedan, bi bayê beze çûn, bi bayê bezê çûn, bi bayê çûn, bi bayê hat bi baranê re çû, bi bayê hatiye bi baranê diçe, bi bayê te bi barane diçe, bi bazara xwe re zeliqîn, bi bazarhişkî, bi bazirganî, bi bêalkolî, bi bêaramî, bi bêarezû, bi bêarî, bi bêatlebûn, bi bêatlebûn, bi bêatlebûnî, bi bêbavî, bi bêberî, bi bêbextî, bi bêbirhî, bi bêcirî, bi bêcudayî, bi bedbextî, bi beddolî, bi bêdebî, bi bedêl gotin, bi bedêl kirin, bi bêdengî, bi bedenî, bi bedenî, bi bedewa, bi bedewa, bi bêdil, bi bêdilê xwe, bi bêdilî, bi bêdilovanî, bi bednîjadî, bi bêdudilî, bi bêedebî, bi bêesilî, bi bêetlehî, bi bêfedîtî, bi bêfedîtî, bi bêfehitî, bi bêfehmî, bi bêfihêtî, bi bêgavî, bi bêgiramî, bi bêgumanî, bi bêgunehî, bi bêhawetî, bi bêhemdî, bi bêheqî, bi bêheqî, bi bêhesabî, bi bêhevtayî, bi bêhewatî, bi bêhêzî, bi bêhişî ketin xewê, bi behitînî, bi bêhizûrî, bi bêhna fireh bêsîre dibe doşav, bi bêhna lingê hepsê revîn, bi bêhna lingê hesp revîn, bi bêhnefişkê, bi bêhnfirehî, bi bêhurmetî, bi bêhurmetî, bi bêînsafî, bi bêjingê av anîn, bi bêjingê dan hev, bi seradê belav kirin, bi bejn û bal, bi belaş, bi belavbûnî, bi belge kirin, bi bêmaweyî, bi bêmehr, bi bêmehr, bi bêmerhametî, bi bêmirêsî, bi bêmizeyî, bi bêmûçeyî, bi ben leyîstin, bi ben ve kirin, bi bênamûskî, bi bendan çûn hev, bi bendik ve kirin, bi benekî xav yek girê dan, bi bêpere, bi bêpere, bi bêperwa, bi bêpîrî, bi bêpîrûpergalî, bi bêpûsilî, bi bêpuşulî, bi bêqedarî, bi bêqewetî, bi bêqewetî, bi bêqezatî, bi beqle li fehlê nihêrtin, bi ber (tiştekî) ketin, bi ber (yekî) ve hatin, bi ber avê ketin, bi ber ba ketin, bi ber bayê (yekî) ketin, bi ber bayê dile xwe ketin, bi ber bayê xerab ketin, bi ber bayê yekî ketin, bi ber bê de berdan, bi ber çav hatin, bi ber çav ketin, bi ber çavan dûr ketin, bi ber çavan ketin, bi ber çavan winda bûn, bi ber çavê (yekî) neketin, bi ber dev xistin, bi ber devê (yekî) xistin, bi ber firşikê xwe re çûn, bi ber guh ketin, bi ber guhê (yekî) ketin, bi ber ketin, bi ber ketin (i), bi ber ketin (ii), bi ber lehiyê ketin, bi ber lehiyê ketin, bi ber mekeve, ew nebû yeke din, bi ber neketin, bi ber pêlan ketin, bi ber pişika xwe ve çûn, bi ber pişika xwe ve çûn, bi ber re avêtin, bi ber ve hatin, bi ber xistin (i), bi ber xistin (ii), bi ber xwe ketin, bi ber xwe neketin, bi ber xwe xistin, bi bêramanî, bi berawirdiyê, bi berbayî wî nekeve, bi berberokî, bi berdêla, bi berdewamî, bi berê, bi bereberetî, bi bereket, bi bereket bûn, bi berevajîkirin, bi berfirehî, bi berfirehî, bi berfirehî, bi berger, bi bergerî, bi bêriyî, bi bernavkî, bi berpirsî, bi berstûkê girtin, bi bêrûmetî, bi bervedarî, bi bervedarî , bi bervedêrî, bi bervedêrî, bi berxwe ketin, bi bêsebirî, bi bêsemaxî, bi bêşermî, bi bêserûberî, bi bêserûberî, bi bêsexbêrî, bi bêsexbêrî, bi bêsexbêrî zêde, bi bêşiyanî, bi betalkirinê, bi bêtaqetî, bi bêtebatî, bi bêtedbîrî, bi bêterbiyetî, bi bêterbiyetî, bi bêteredûtî, bi bêteşeyî, bi bêtifaqî, bi betranî, bi bêvila (yekî) girtin, bi bêwicdanî, bi bêxeber, bi bêxemî, bi bêyî dilê (yekî) bûn, bi bêyî hemdê xwe, bi bêziravî, bi bihagiranî, bi bihayê îmana xwe gotin, bi bihayê mirî, bi bihayê misqaleke nebûn, bi bihostan, bi bihostan pîvan, bi bijartinî, bi bilindbûn, bi bin bûn, bi bin erdê ketin, bi bin erdê ketin, bi bin ketin, bi bin ketin, bi bin ketin, bi bin re, bi bin xistin, bi bin xistin, bi binaxe bûn, bi binê piyê (yekî) vedan, bi binê xwe de berdan, bi binê xwe de kirin, bi bingeh bûn, bi bingehî, bi binî de pê vedan, bi bintûtî, bi bintûtî çûn, bi bintûtî çûn, bi bîr anîn, bi bîr anîn, bi bîr anîn, bi bîr anîn, bi bîr birin, bi bîr hatin, bi bîr xistin, bi bîr xistin, bi bîra (...) hatin, bi bîra (yekî) hatin, bi bîra (yekî) ketin, bi bîra (yekî) xistin, bi bîra (…) ketin, bi bîra (…) xistin, bi bîra meriv xistin, bi biratî, bi bîrdarî, bi bîrê xistin, bi birîndarî, bi biryardarî, bi biryarî, bi bitûnî, bi bizdokî, bi bizdonekî, bi boçika (yekî) girtin, bi boçika xwe lîstin, bi bore, bi borebor, bi borînî, bi bûdelayî, bi çalakî, bi can û bên, bi canê, bi canê xwe dan, bi canê xwe ketin, bi canewerî, bi cangiranî, bi çapikî, bi çapikî, bi çaplûkan çûn, bi çaplûsî, bi çaplûsî, bi çar çavan girîn, bi çar çavan lê nihêrîn, bi çar çavan li bendê bûn, bi çar çavan li bendê man, bi çar çavan rêpanî kirin, bi çar destan girtin, bi çar qurişan distînim, bi sê qurişan didim, xwedê hezar bereketê bidiyê, bi cara xwedê, bi carcarokî, bi carek, bi carekê, bi carekê, bi carekê, bi carekê de, bi çarenûsa ... ve, bi çargavê, bi çargavê çûn, bi çarlepkan, bi çarlepkan çûn, bi çarlepkan ketin, bi çarnalê, bi çarqewzê, bi çarqewzê çûn, bi çav kirpandinê re, bi çav lê nihêrtin, bi çav qurçkirinê re, bi çavan, bi çavan ketin, bi çavan mirov xwarin, bi çavê (...) lê nihêrtin, bi çavê kirînê lê nihêrtin, bi çavê vala nihêrtin, bi çavekî baş lê nenihêrtin, bi çavekî baş lê nihêrîn, bi çavekî biçûk lê nihêrîn, bi çavekî biçûk lê nihêrtin, bi çavekî biçûkatiyê lê nihêrtin, bi çavekî kêm lê nihêrtin, bi çavekî mezin lê niherîn, bi çavekî na bi çar çavan li hêviyê bûn, bi çavekî ne, bi çar çavan li heviyê bûn, bi çavekî nebaş nêrîn, bi çavekî xerab li (yekî) mêze kirin, bi çavekî xwar lê nihêrtin, bi çavekorî bi re ve çûn, bi çavên (yekî) nihêrîn, bi çaven baş lê nihêrtin, bi çavên dijminatiyê lê nihêrîn, bi çavên ne baş lê nihêrtin, bi çavên serê xwe dîtin, bi çavên xêl lê nihêrîn, bi çavên xewê lê nihêrtin, bi çavên xwe bawer nekirin, bi çavên xwe dîtin, bi çavên xwe dîtin, bi çavgirtî, bi çavîtî, bi çayirê ketin, bi cebrî, bi cedêl, bi ceger, bi ceger bûn, bi ceh ketin, bi cehenem, bi cehenemê şad bûn, bi cehenemê şad bûn, bi cehenemê şad kirin, bi çek kirin, bi çelengî, bi çêlikê guran be, nebe biçûkê biran, bi çelpînî, bi çema (çemara an jî çemika) stûyê (yekî) girtin, bi çema (çemara an jî çemika) stûyê (yekî) hatin girtin, bi cemaetî, bi cemaetî nimêj kirin, bi çendan, bi çendîn car, bi çengan, bi cengawerî, bi çengurê (yekî) girtin, bi çengurê (yekî) girtin, bi çengurê (yekî) girtin avêtin, bi çengurê (yekî) girtin û avêtin derve, bi çengûrê (yekî) girtin û birin, bi çepelî, bi çepilê (yekî) girtin, bi çepilê (yekî) girtin avêtin, bi cêrê (yekî) kes nikare here avê, bi cêrê (yekî) nikarîn çûn avê, bi cêrê xelkê çûn avê, bi cêrê xelkê meçe avê, bi cerê yekî din (xelke) çûn avê, bi çerx, bi cesaret bûn, bi cesaret bûn, bi cesaret kirin, bi çeşîd bûn, bi çeşîd kirin, bi çespanî, bi çewtî, bi çewtî, bi cezbê ketin, bi çi, bi çi, bi cî anîn, bi çi aqilî xeber dide?, bi çi awayî, bi çi awayî?, bi cî bûn, bi çi çavî lê nihêrtin, bi çi cure, bi çi emel dike?, bi cî kirin, bi çi kul û halekî, bi çi kul û halî, bi çi kulê nalîn, bi çi mijûl e?, bi çi qasî ye?, bi çi rengî, bi çi rengî, bi çi rûyî?, bi çi ser çû, bi çi şêweyî, bi çi şiklî, bi çi zimanî, bi çibikê bi rê de çûn, bi çîçek kirin, bi cih anîn, bi cih anîn, bi cih anîn, bi cih bûn, bi cih bûn, bi cih bûn, bi cih bûn, bi cih hatin, bi cih hiştin, bi cîh kirin, bi cih kirin, bi cih kirin, bi cih kirin kirin, bi cih kirinkirin, bi cih lê xistin, bi cih û nivîn bûn, bi cih û war bûn, bi cih û war kirin, bi cih ve hatin girê dan, bi cihêz bûn, bi çîkdan, bi cila canê xwe re şer kirin, bi cilê canê xwe re li hev nekirin, bi cilên ser xwe tenê, bi cinan ketin, bi çindê, bi çindikdanê, bi çipeçip çûn, bi çipikî, bi çipikî, bi çir û dûvan rê dirêj kirin, bi çiraxê derketin pêş, bi çiraya hesin lê dan gerandin, bi çiraya hesin lê gerîn, bi çirayeke hesin lê gerîn, bi cirnexweşî, bi cîsmî, bi civakî, bi civandin, bi civatî, bi ciwamêrî, bi ciwanî, bi ciwanî, bi ciwanmêrane, bi çixêz bûn, bi çiyan ketin, bi çiyan xistin, bi çobûnê, bi çogan, bi çogan lê xistin, bi çol û pesaran ketin, bi çol û pesaran xistin, bi çolan ketin, bi çolbirî, bi comerdî, bi copan lê dan, bi copan lê xistin, bi çopekî pê nesekinîn, bi coş û peroş bûn, bi coş û peroşî, bi coşbûnî, bi coşdarî, bi costî, bi cotkaniyan, bi cotkaniyan çûn hev, bi cotkaniyan li hev xisti, bi çov lê dan, bi çov lê xistin, bi dabaşa xwe de ketin, bi dakutanî, bi damanî, bi damezirak bûn, bi damezirak kirin, bi daqurtinî, bi dar, bi dar da kirin, bi dar de kirin, bi dar de kirin, bi dar kirin, bi dar ve kirin, bi dar ve kirin, bi dara zorê, bi daran lê dan, bi daran lê xistin, bi darbûn, bi darda bûn, bi darê zorê, bi darê zorê, bi darê zorê, bi darê zorê dan pejirandin, bi darî hev ketin, bi darî hev ketin, bi darî hev kirin, bi darik, bi darik lê xistin, bi darikê xwe gû tev dan, bi dawa xwe nekarîn, bi dawênpîsî, bi dawî anîn, bi dawî anîn, bi dawî bûn, bi dawî bûn, bi dawî bûn, bi dawî bûn, bi dawî hatin, bi dawî hatin, bi dawî kirin, bi dawî kirin, bi dawî kirin, bi dax e, bi dê û bav mezin bûn, bi defter kirin, bi dek, bi dek û dolaban (yek) xapandin, bi dek û dolaban çûn (yekî), bi dek û dolaban hatin (yekî), bi delalî, bi delalî, bi delalî rakirin, bi delkbazî, bi delkbazî, bi dem û dezgeh bûn, bi dem û dezgeh bûn, bi dem û dezgeh kirin, bi deman, bi deman girtin, bi demane, bi demdemî, bi demê re, bi dengdarî, bi dengê bilind, bi dengê hindrû, bi dengê hindrû axaftin, bi dengê hindrû gazî kirin, bi dengê nizm peyîvîn, bi dengekî bilind qîr kirin, bi dengekî nermenerm qise kirin, bi dengî, bi der dan, bi der kirin, bi der û dertûlan xistin, bi derba kuştinê, bi derbdan, bi derd û kul, bi derdê bêderman ketin, bi derdê eşqê şewitîn, bi derekî, bi dereng, bi derengî, bi derengî, bi derengî ketin, bi derengî neketin, bi derengî nexistin, bi derengiyê ketin, bi derengiyê xistin, bi dereve kirin, bi derewî, bi derewkî, bi derewkî, bi derhûdî, bi derine, bi derketin, bi derpiyê xwe de kirin, bi derpiyê xwe de pîs bûn, bi ders, bi derû dertûlan ketin, bi derwêşî, bi derziyê bîr kolan, bi derziyê bîr nayê vedan, bi dest, bi dest berî hev dan, bi dest berî hev dan, bi dest bisiqitî kari xwe bigrî, bi nig bisiqitî, karî xwe bigrî bi ziman bisqitî nikarî xwe bigrî, bi dest dest û dev, bi dest dest û lepan ketin (tiştekî), bi dest dest û leq, bi dest dest û lingan ketin (tiştekî), bi dest jê girtin, bi dest ketin, bi dest ketin, bi dest kirin, bi dest kirin, bi dev xwarin, bi dest neketin, bi dest neketin, bi dest re anîn, bi dest re berdan, bi dest re çûn, bi dest û lep, bi dest û lep, bi dest û lep, bi dest û lep bûn, bi dest û lepan bi nav ketin, bi dest û pê (dest û lep) bûn, bi dest û pê bûn, bi dest û pê ense, bi dest ve anîn, bi dest ve anîn, bi dest ve berdan, bi dest ve dan, bi dest werd, bi dest xistin, bi dest xistin, bi dest xistin, bi dest xistin, bi dest xistin, bi dest ketin, bi dest xwe re anîn, bi dest yekî ketin, bi destbelavî, bi destbelavî, bi destdanî, bi destê (kesekî) ve, bi destê (yekê) girtin, bi destê (yekî), bi destê (yekî) çûn, bi destê (yekî) girtin, bi destê (yekî) girtin, bi destê (yekî) re berdan, bi destê (yekî) re çûn, bi destê (yekî) re hatin, bi destê (yekî) re nehatin, bi destê (yekî) ve berdan, bi destê hev girtin, bi destê ketiyan girtin, bi destê neşûştî bi nav ketin, bi destê rastê dayîn, bi destê çepê standin, bi destê vala jê derketin, bi destê xwe av tê werdan, bi destê xwe bûn, bi destê xwe dan, bi destê xwe ketin telê, bi destê xwe kirin, bi stûyê xwe kişandin, bi destê xwe mala xwe xera kirin, bi destê xwe, xwe avêtin nav agirê sor, bi destê zorê, bi destê zorê, bi destê zorê pîrê diavêjin bîrê, bi destekî du zebeş nayê girtin, bi destên hev girtin, bi destên ketiyan girtin, bi destî yekî/yekê, bi destkarî, bi destlepî, bi destlepkê, bi destlepkê çûn hev, bi destpêkî, bi destpelingî, bi destpelkê, bi destpelkî, bi destûlepkê çûn hev, bi destûra, bi dev, bi dev, bi dev bûn, bi dev çûn erdê, bi dev de kirin, bi dev dev ketin gû, bi dev dev û rû dirêjî erdê bûn, bi dev devê (yekî) bûn, bi dev devê (yekî) de kirin, bi dev devê (yekî) re kenîn, bi dev dost, bi dil dijmin, bi dev gihîn erdê, bi dev gotin, bi dev re, bi dev re bûn, bi dev re kenîn, bi dev re kirin, bi dev û çene kirin, bi dev û rû çûn erdê, bi dev û rû dirêjî erdê bûn, bi dev û ziman bûn, bi dev xwe mezin kirin, bi dev xwe mezin kirin, bi dev xweş bûn, bi dil reş bûn, bi dev xweş kirin, bi devê (yekî) de kirin, bi devê (yekî) din xeber dan, bi devê (yekî) neketi, bi devê (yekî) re gihîştin, bi devê bavê kesî neketin, bi devê heftê û heft bavê (yekî) neketin, bi devê jina xwe radibe û rûdine, bi devê tivingê li hev du nihêrîn, bi devê vala xeber dan, bi devê xwe karîn, bi devê xwe karîn, bi devê xwe ketin belayê, bi devê xwe nesekinîn, bi devê xwe nikarîn, bi devê xwe şehitîn, bi devê xwe şepilîn, bi devê xwe şihitîn, bi devê xwe xeber nedan, bi devekî, bi devekî axaftin (peyîvîn an jî xeber dan), bi deverî, bi devjeniyê, bi devjeniyê çûn hev, bi devjenkê, bi devjenkê çûn hev, bi devkenî, bi devkî, bi devkî, bi devkî gotin, bi devkî gotin, bi devûrû, bi dewrkî, bi dexsî, bi deyn, bi deyn, bi deyn dan (yekî), bi deyn girtin , bi deyn jê girtin, bi deyn stendin, bi deynan debara xwe kirin, bi dêzan, bi diha, bi dijwarî, bi dil, bi dil dil û can, bi dil dilê (we), bi dil û can, bi dil û can, bi dilê (yekî) bûn, bi dilê (yekî) nebûn, bi dilê (yekî) ye, bi dilê (yekî) zanîn, bi dilê safî, bi dilê sax, bi dilê sax, bi dilê te, bi dilê we be, bi dilê xwe, bi dilê xwe, bi dilê xwe, bi dilê xwe bûn, bi dilê xwe hespê xwe bezandin, bi dilê xwe kirin, bi dilekî germ nêzîk bûn, bi dilekî kor poşman, bi dilekî rihet, bi dilekî safî, bi dilekî xweş, bi dilgermî, bi dilhişkî, bi dilhiştinî, bi dilî bûn, bi dilînî tevgerîn, bi dilkovanî, bi dilniyayî, bi dilop, bi dilop behr tijî dibe, bi dilopan dan ser hev, bi dilopê baranı behr tije nabe, bi dilşadî, bi dilsarî, bi dilsozî, bi diltengî, bi dilxapînokî, bi dilxwazî, bi dilxweşî, bi dilxweşî, bi dîmenî, bi dimîn, bi dîn û harkî, bi dîn û îman, bi dîn û îmanên min, bi dînikî, bi dînokî, bi dinyadîtinî, bi dinyanedîtînî, bi dinyayê bişêwire dîsa bi aqilê xwe bike bin, bi dinyayê hatin, bi dinyayê ketin, bi dinyayî, bi dinyê bişêwir bi aqilê xwe bik, bi diqdiqankî, bi diran bûn, bi diranan civandin, bi diravî, bi dirêjahiya xwe, bi dirêjayî, bi dirêjî, bi dirêjî, bi dirêjîya ..., bi dirêjiya jiyana xwe, bi dirêjîya jiyanê, bi dirêjîya roj û salan, bi dirêjiya sal û rojan, bi dîsiplîn kirin, bi dîwarê xwe de mîstin, bi diya xwe re ne rast e, bi diyarê (yekî) ketin, bi diyarê (…) ketin, bi diyarî, bi diyarî (yekî) ketin, bi dizgînên (yekî) girtin, bi dizî, bi dizî, bi dizî, bi dizî, bi dizî di guhê (wî) de gotin, bi dizî ketin nav, bi dizîka, bi dizîka, bi dizîka li hev mêzîn, bi dizîkî, bi dobê, bi dojehî, bi dor, bi dor bûn, bi dor ketin, bi dora (yekî) ketin, bi dora (yekî) ketin, bi dorê, bi dorê ketin, bi dorê kirin, bi dorê lê dan, bi dorfirehî, bi dorfirehî, bi dorfirehî, bi dorfireyî, bi dostane, bi dostanî, bi dostanî, bi dostanî (yek) xistin, bi dostanî pê re kir, bi dostanî pê re kirin, bi dostanî pê vedan, bi dostik bûn, bi dû, bi dû (…) ketin, bi dû ... ketin, bi dû hewrikan ketin, bi du kelîmeyan çûn dilê hev, bi dû ketin, bi dû ketin, bi dû qûna (yekî) ketin, bi dû re, bi dû re, bi du seriyan nabe, bi dû xeyalên mezin ketin, bi dû xwe re kaş kirin, bi duayan nebûye ku bi nifiran here, bi dubareyî, bi dudilî, bi dûmahîk anîn, bi dûmahîk bûn, bi dûmahîk hatin, bi dupatî, bi dûr ketin, bi dûr ketin, bi dûr ketin, bi dûr û dirêjî, bi dûr û dirêjî, bi dûr xistin, bi dûr xistin, bi durketin, bi dûşelkan li dû (yekî) bûn, bi dûşelkan li dû ketin, bi dûv re, bi dûvdirêjî, bi ecêbmayî, bi ecele, bi eceleyê nebûn, bi edeb, bi edeb, bi edeba xwe rabûn û rûniştin, bi edebî, bi efendîkî, bi efiyet, bi egîdî, bi êginî, bi ehemiyet, bi ejdehayî, bi êk guhartin, bi êk re ajûtin, bi êk re qajîn, bi ekl bûn, bi ekl kirin, bi eks, bi elalet, bi eleg û bêjing kirin, bi elektrîk bûn, bi elektrîk kirin, bi elequlemiyan çûn (yekî), bi elequlemiyan çûn (yekî), bi emanet, bi emanetî, bi emanetî, bi emanetî dan (cihekî), bi emeliyat, bi emrê xwedê çûn, bi emrê xwedê mirin, bi encam bûn, bi encam bûn, bi encam gihandin, bi encam kirin, bi encam kirin, bi encam kirinkirin, bi endaze, bi endaze axaftin, bi eniya hildayî, bi epîlepsî, bi erda reş de çûn, bi erdê de berdan, bi erdê de çûn, bi erdê ketin, bi erdê re, bi erdê re bi yek bûn, bi erdê re bûn yek, bi erdê re çûn, bi erdê re dûz bûn, bi erdê re dûz kirin, bi erdê re hatin kaşkirin, bi erdê re kaş bûn, bi erdê re kaş kirin, bi erdê re kirin yek, bi erdê ve, bi erdê ve bûn yek, bi erdêre kaş bûn, bi erebî bazarî, bi ererê xwe qebûl kirin, bi erka xwe rabûn, bi erzanî, bi erzanî, bi erzanî jê filitîn, bi erzanî jê xelas bûn, bi êsê ketin, bi eslê xwe, bi eslê xwe, bi eslê xwe, bi esmer ve, bi eşqên mewîjan diçit guwîjan, bi eşqên mewîjan, dil diçe guwîjan, bi exlaqê, bi eynatî, bi eynî, bi eynî devî bûn, bi ezbere xweş xwendin, bi ezberî, bi ezet û îkram hatin ezimandin, bi ezîyet, bi eziyî, bi ezraîl re şad bûn, bi ezraîl re şer bûn, bi faîz dan, bi fêde, bi fedekarî, bi fedîkarî, bi fehl bûn, bi felekê re xeber dan, bi feleqreşî, bi fen û fesal, bi fen û fîtan, bi fenatî, bi fermanê hatin, bi feyde, bi fêz, bi fikir û gotinên (yekî) axaftin, bi fikrî, bi firê, bi firê çûn, bi firê ketin, bi firê ketin, bi firê xistin, bi firehî, bi fisê bi hev ve bûn, bi fisê bi hev ve ye, bi fisefis, bi fita hesenê hewêrî, bi fîtozî, bi forqîtî, bi forqitî, bi fors, bi fortekî, bi fortî, bi ga bûn, bi ganî hatin, bi gavan pîvan, bi gazîn, bi gef, bi gef û gur, bi gef û gur, bi gef û gur bi ser de hatin, bi gefxur, bi gefxurî, bi gelemperî, bi gelemperî, bi gelemperî, bi gelt, bi genîbûn, bi ger, bi ger ketin, bi ger xistin, bi gêrbûnê, bi gerê bi dest nakeve, bi gerê nabe, bi gernasî, bi gerûyî, bi gevde, bi gewde bûn, bi gewîkî, bi gewre ve, bi gewriya hev girtin, bi gewz bûn, bi gezan, bi gezan çûn (yekî), bi gezan çûn tiliya xwe, bi gijika hev girtin, bi giliyan hisîn, bi gir ketin, bi giranî, bi giranî, bi giranî, bi gire ve, bi giregir, bi girî, bi girî bûn, bi girî ji gorê ranabin mirî, bi girî ketin, bi girî kirin, bi girî nazivirin mirî, bi girî vekirin, bi girî xistin, bi girîmanî, bi girîna xwe behecîn, bi girînî, bi girînî ve bûn, bi girînî ve kirin, bi girînî ve xistin, bi girsî, bi girtin, bi gişt, bi giştî, bi giştî, bi giştî, bi gistî, bi giyanî, bi gizre ve, bi gopalekî hesinî û bi soleke hesînî lê gerîn, bi gorî bûn, bi gori bûn, bi got got mirov nare cot, bi gotegot, bi gotegot mirov naçe cot, bi gotegota (yekî) dest bi (tiştekî) kirin, bi gotegota ... çûn, bi gotin, bi gotina (yekî) kirin, bi gotina (yekî) nekirin, bi gotina xwe zanîn, bi gotina xweş û bi rûyê biken, bi gotinan (yek) papo kirin, bi gotinan çûn hev, bi gotinan çûna (yekî), bi gotinan êşandin, bi gotineke din, bi guh girtin, bi guh hildan, bi guh ve hatin, bi guhê (...) ketin, bi guhê (...) ve çûn, bi guhê (...) ve hatin, bi guhê (yekî) ve çûn, bi guhêzanî, bi guhêzî, bi guhnedarî, bi guhnedêrî, bi gulekê bihar nayê, bi gulekê nabe bihar, bi gumîn, bi gunehpêhatin, bi gur re dikuje bi xwedî re şînê dike, bi gur re dixwe, bi xwedî re şînê dike, bi gur re dixwin, bi xwediyê miyê re şînê digrin, bi gur re goşt dixwe bi xwedî re şînê digire, bi gura (yekî) kirin, bi gurê nekirin, bi gurînî, bi gurmîn, bi gurmistan, bi gurmistan çûn hev, bi gurmistê bezîn şûjine, bi gutkî, bi guvînî, bi gûyê xwe ketin, bi gûyê xwe leyîstin, bi gûyê xwe re şer kirin, bi gûyê xwe re şer kirin, bi gûyê xwe ve bûn yek, bi gûzanan ketin, bi guzim, bi hafa (yekî) ketin, bi hafê ketin, bi halê (yekî) zanîn, bi halê hev bûn, bi halê ketin, bi halê westiyayî, bi halê xwe ketin, bi halet cot kirin, bi hawara (…) de hatin, bi hawarî, bi hawarî çûn, bi hazirî bûn, bi hêceta sergînan diçine gundê mexînan, bi hêdîka, bi hêdîka, bi heft ava hatiye şûştin, bi heft avan şûştin, bi heft kilîtan girêdayî, bi heft lingan jê dûr bûn, bi heft werîs û bi heft kindiran nehatin girêdan, bi heft werîsan nehatin girêdan, bi heftiyekê, bi hejan agir vemirandin, bi hejmara xwe, bi hejmarî, bi hêl, bi hêl, bi helahela, bi helametê ketin, bi helehelê, bi heleyî, bi heleyî, bi heleyî, bi helezî, bi helhelka (…) zanîn, bi helkehelkê, bi heman, bi hemberî hev xistin, bi hemdê xwe, bi hemdê xwe ve hatin, bi hemderdî, bi hemdî, bi hemetî, bi hemîlî, bi hêminî, bi hemle gerîn, bi hemû awayî, bi hemû hêza xwe, bi hemûkî, bi hendaze axaftin, bi hendaze bûn, bi hendaze tevgerîn, bi hendazetî, bi hendazeyî, bi henekan, bi henekan, bi henekan gotin, bi henekan gotin, bi henekî, bi heqê, bi heqê (...), bi heqê (...) kirin, bi heqê xwe, bi heqê xwe zayîn, bi heqî, bi her alî de, bi her alîyê ve, bi her awayî , bi her çar lepan, bi her çar lepan pê girtin, bi her çar piyan, bi her çar qîl û pîlan ketin (tiştekî), bi her çar qîl û pîlan ketin nav, bi her du çavan girîn, bi her du çavên xwe dîlin, bi her du destan pê girtin, bi her du lepan bi nav ketin, bi her du piyên paşîn ve girê dan, bi her kesî re, bi her zimanî axaftin, bi her zimanî lê xistin, bi herî bûn, bi heriyê dan dûtin, bi heriyê seyandin, bi hêrs, bi hêrs, bi hêrs bûn, bi hêrs çûn (yekî), bi hêrs ketin, bi hêrs xistin, bi hêrsa xwe nekarîn, bi herzingan, bi hêsanî, bi hêsanî, bi hêsanî, bi hêsanî, bi hesasî, bi hêşîn ve, bi hêsîrî, bi hesreta (tiştekî an jî yekî) bûn, bi hesreta (tiştekî an jî yekî) çûn, bi hesreta (…) bûn, bi hestan hizr kirin, bi hestan tevgerîn, bi hestên xwe tevgerîn, bi hestewerî, bi hestiyarî, bi hetekî, bi hetkî, bi hetkî, bi hev, bi hev bûn, bi hev çun, bi hev çûn, bi hev dan, bi hev dan, bi hev dan dehfdan, bi hev dan dîtin, bi hev dan gotûbêjkirin, bi hev dan nas kirin, bi hev dan nasandin, bi hev dan naskirin, bi hev dan şerkirin, bi hev dan şikandin, bi hev de, bi hev de girîn, bi hev de girîn, bi hev de pîr bûn, bi hev de revîn, bi hev du ketin, bi hev du re bûn desteg, bi hev du re debar nekirin, bi hev du re kal û pîr bûn, bi hev galte kirin, bi hev galte kirin, bi hev gerîn bûn, bi hev germ, bi hev germ bûn, bi hev gihan, bi hev gihandin, bi hev girtin, bi hev girtin, bi hev girtin , bi hev guhartin, bi hev guhirandin, bi hev hatin naskirin, bi hev hatin naskirin, bi hev henek kirin, bi hev henek kirin, bi hev karîn, bi hev karîn, bi hev kêf kirin, bi hev ketin, bi hev ketin, bi hev ketin, bi hev ketin, bi hev kirin, bi hev leyîstin, bi hev leyîstin , bi hev neketin, bi hev nikarîn, bi hev ra, bi hev ra bûn, bi hev ra kirin, bi hev re, bi hev re, bi hev re, bi hev re, bi hev re, bi hev re = pev re, bi hev re ajûtin, bi hev re axivîn, bi hev re bedilandin, bi hev re bihartin, bi hev re bûn, bi hev re çene kirin, bi hev re çûn, bi hev re dan, bi hev re dan û stendin, bi hev re dan û stendin, bi hev re derbas nekirin, bi hev re derbasî kirin, bi hev re devjenî, bi hev re gihîştin, bi hev re girîn, bi hev re girîn , bi hev re hesab dîtin, bi hev re hewtîn, bi hev re kenîn, bi hev re ketin şertê, bi hev re kirin berînî, bi hev re kirin qarewar, bi hev re kirin qîjewîj, bi hev re kirin qîrîn, bi hev re kirin xirînî, bi hev re leqeleq kirin, bi hev re leqleq kirin, bi hev re mijûl bûn, bi hev re mijûlahî kirin, bi hev re peyîvîn, bi hev re pîr û kal bûn k, bi hev re pisepis kirin, bi hev re pistepist kirin, bi hev re qajîn, bi hev re qarewar kirin, bi hev re qayiş kişandin, bi hev re qîjîn, bi hev re qîrîn, bi hev re qise kirin, bi hev re raketin, bi hev re rast bûn., bi hev re razan, bi hev re reyîn, bi hev re ristin, bi hev re şert girtin, bi hev re tehl û tengî derbas kirin, bi hev re xeber dan, bi hev regirîn, bi hev şa bûn, bi hev sabûn , bi hev şad bûn, bi hev sadbûn , bi hev sar bûn, bi hev sekinîn, bi hev sekinîn, bi hev şirîn bûn, bi hev şîrîn bûn, bi hev tirane kirin, bi hev û din ketin, bi hev û din ketin, bi hev û din re meşîn, bi hev û din re sax bûn, bi hev ve, bi hev ve, bi hev ve bûn, bi hev ve cebirandin, bi hev ve cebirîn, bi hev ve çûn û hatin, bi hev ve danîn, bi hev ve girê dan, bi hev ve girêdayî bûn, bi hev ve kelandin, bi hev ve kelandin, bi hev ve kelijandin, bi hev ve kelijandin, bi hev ve kelijîn, bi hev ve kelijîn, bi hev ve kelîn, bi hev ve kelîn , bi hev ve kîp kirin, bi hev ve kirin, bi hev ve neman, bi hev ve neman, bi hev ve şidandin, bi hev ve temizandin, bi hev ve temizîn, bi hev ve zeliqandin, bi hev ve zeliqîn, bi hev xistin, bi hev xistin, bi hev xistin, bi hev yaranî kirin, bi hev yarî kirin, bi hev yarî kirin, bi hev zanîn, bi hev zanîn, bi hevalan re hat, bi guran re çû, bi hevalê xwe neken wê were serê te jî, bi hevalkî, bi hevalkî, bi hevberî, bi hevdegirîn, bi hevderdî, bi hevdu re, bi hevgaltekirin, bi hêvî bûn, bi hêvî bûn, bi hêvî kirin, bi hêvî kirin, bi hevkarîn, bi hevkariya (tiştekî), bi hevparî, bi hevparî, bi hevpişkî, bi hevra, bi hevratî, bi hevtayî, bi hevûdin re, bi hevyarikirin, bi hevyekî, bi hewa, bi hewa ketin, bi hewa ketin, bi hewa ketin, bi hewa ketin, bi hewa xistin, bi hewa xistin, bi hewa xistin, bi hewar, bi hewayê xistin, bi hewes, bi hewesan, bi heweskarî, bi hêwirze, bi hewla canê xwe ketin, bi hewla canê xwe ketin, bi heyecan, bi heyecan bûn, bi heyecan kirin, bi heynikî, bi heynikî, bi heyr û hejmekar man, bi heyran û qurban, bi heysûbeys, bi hêz, bi hêz, bi hêz bûn, bi hêz bûn, bi hêz kirin, bi hêz kirin, bi hêz kirin, bi hezaran, bi hezirkirin, bi hezr, bi hijd, bi hilbijêrî, bi hilbijêrî hiştin, bi hilhatinî, bi hîmî, bi himîn, bi hinceta kulîlkan, çû ne şûlikan, bi hinceta kurikê, dixwe virikê, bi hindazeyî, bi hindikî, bi hîqehîq, bi hîqehîq kenîn, bi hîqînî, bi hiqûqî, bi hirmegurm, bi hirmet, bi hirmijînî, bi hiş, bi hiş bûn, bi hîsan lebat kirin, bi hişê (wî) ve anîn, bi hişê xwe ve hatin, bi hisê xwe ve hatin, bi hişkebawerî, bi hişkebawerî, bi hişkeberê xwe avêtin nav, bi hişkehişkê pê re bazar kirin, bi hişkî, bi hîvê ketin, bi hîvîkarî, bi hostayî, bi hostayî, bi hovîtî, bi hovîtî, bi hovkî, bi humehum û gumegum, bi hundir ketin, bi hunerî, bi hunermendî, bi hûrbijarî, bi hurbijarî, bi îade, bi îbret, bi îcare, bi îcare dan, bi îcare dayîn, bi îcazetname, bi îdarekirin qedandin, bi îdareyî, bi îdareyî, bi îdîa, bi îdman, bi îhtiyadkarî, bi îhtiyadkarî tevgerîn, bi îlac, bi ilme melê bike bi emelê wî neke, bi îman, bi îmtiyaz, bi îmza, bi ingeding, bi însaf, bi int û zirtan, bi intînî, bi întîzam, bi irsî, bi irsîtiyê, bi ısa re nan dixwe bi mihemed re selewatan dike, bi îsabet, bi îşekî, bi îskeîsk, bi îskeîsk girîn, bi îsot, bi îspirto, bi israr, bi îstîkrar, bi îtiqat, bi jê kirîn, bi jehr xistin, bi jehrê ketin, bi jehrê ketin, bi jehrê ketin, bi jehrê pingihîn, bi jehrê pingihîn, bi jehrî bûn, bi jehrzanî, bi jimartinê neqedîn, bi jin û mêr, bi jin û zarok, bi jin û zarok bûn, bi jinemêr, bi jîngehî, bi kafiristankî, bi kalan kirin, bi kalan kirin, bi kanc, bi kancî, bi kapan leyîstin, bi kapêkekî ûris nekirin, bi kar anîn, bi kar anîn, bi kar anîn, bi kar anîn, bi kar anîn, bi kar hatin, bi kar hatin, bi karanîn, bi kardanî, bi karê (yekî) derxistin, bi karê (yekî) leyîstin, bi karê firotin, bi kareba bûn, bi kareba kirin, bi karekî, bi karekî rabûn, bi kartêker, bi kasûlî, bi kawikî, bi keçantî, bi keda (qezenc) milan îdare kirin, bi keda milê xwe, bi kêf, bi kêf bûn, bi kêf bûn, bi kêf kirin, bi kêf pergîniya, bi kêf û eşq, bi kêf û şahî, bi kêf û şayî, bi kêfa xwe bûn, bi kêfa xwe bûn, bi kefaletî, bi kêfkirin, bi kêfûeşq, bi kêfxweşî, bi kel bûn, bi kel çûn, bi kelebêhn çûn (cihekî), bi kelegirî, bi kelgirî, bi kêmahiyan ketin, bi kêmanî, bi kêmanî (herî kêm), bi kêmanî bûn, bi kêmasî bûn, bi kêmbûyî, bi kêmî, bi kemperê, bi ken girtin, bi ken û kêf, bi ken û kêf bûn, bi ken xistin, bi kepazeyî, bi kêr anîn, bi kêr bûn, bi ker dan, bi ker girtin, bi kêr hatin, bi kêr hatin, bi kêr nehatin, bi ker stendin, bi kerayî, bi kerba ... çûn, bi kerê nikare baz dide, bi kerê nikare diçe kurtan, bi kerê nikare êrîş dibe ser, bi kerê nikarîbû, bazda deşikê, bi kêreke kot şerjê kirin, bi kêrhatî bûn, bi kêrî (...) hatin, bi kêrî (yekî) hatin, bi kêrî ... hatin, bi kerî hatin, bi kêrî her tiştî tê, bi kêrî kar, bi kêrî sîrekî nehatin, bi kêrî tiştekî hatin, bi kêrî tiştekî nehatin, bi kêrî xwe nehatin, bi kêrî yekî hatin, bi kêrî yekî hatin, bi kêrnehatî bûn, bi kerrikî, bi kêşan, bi kesayetî, bi keser, bi kesera (tiştekî an jî yekî) bûn, bi kesera (tiştekî an jî yekî) çûn, bi keske ve, bi keslanî, bi keslanî, bi keştî, bi keştiyê, bi keştiyê ketin, bi kevçiyan berhev kirin, bi hesikan belav kirin, bi kevilokî, bi kevirekî du teyr kuştin, bi keys bûn, bi keys kirin, bi keys lê xistin, bi keys li hev xistin, bi keys rûneniştin, bi kibarane, bi kibarî, bi kîjan zimanî, bi kilîmên xwe (yek) kuştin, bi kilom bûn, bi kils bûn, bi kinahî, bi kinahî, bi kinasî, bi kinasî, bi kinayî, bi kinayî, bi kinco, were qunco, bi qerpalo here malo, bi kinî, bi kinî, bi kira xwe man, bi kirarî, bi kiras û derpê, bi kiras û derpê bûn, bi kirdarî, bi kirê dan, bi kirê girtin, bi kirê girtin, bi kîrê kerê li defê xistin, bi kîre xelkê mîz kirin, bi kîre xwe hesab nekirin, bi kîrê xwe mîz bike, ne bi yê hevalan, bi kirêc bûn, bi kîrekî kulavî ve lê gayîn, bi kirêtî, bi kirêtî (i), bi kirêtî (ii), bi kirkitînî, bi kirp gotin, bi kirpandin, bi kiryarî, bi kişandin, bi kitekit, bi koçemal, bi koçemalî, bi koka xwe, bi kom û kulfet, bi komelî, bi komenav, bi komirê ketin, bi konekî, bi konetî, bi kontratî, bi koranî, bi koranî, bi koreyî, bi korî, bi kotekan, bi kotekî, bi kotekî, bi kotekî, bi kotekî, bi ku de, bi ku de, bi ku de ajotin eynî rê bûn, bi ku de biavêjî weqî çar tuxt e, bi ku de biavejî, wekî çar tuxt e, bi ku de diajom, eynî rê ye, bi ku derê de, bi ku ve, bi kula (...) nalîn, bi kula (tiştekî) nalîn, bi kula xwe azane bûn, bi kula xwe nemirin, bi kulavkî, bi kulîlk kirin, bi kulm û sîleyan, bi kulman, bi kulman (an jî gurmistan) li hev xistin, bi kulman (gurmistan) çûn hev, bi kulman lê dan, bi kulman lê xistin, bi kulman li hev xistin, bi kulman li hevdan, bi kulmê çûn direşê, bi kulmek garis, bi kulzikî xeber dan, bi kumûşkan çûn erdê, bi kûr de çûn, bi kûr û dûr, bi kûr û dûr, bi kûr û dûrî, bi kurayî, bi kûrekûr girîn, bi kurk bûn, bi kurk ketin, bi kurmê (...) zanîn, bi kurmê (yekî) zanîn, bi kurtasî, bi kurtasî, bi kurtasî, bi kurtasî, bi kurtasî derpêş kirin, bi kurtasî gotin, bi kurtasîya gotinê, bi kurtayî, bi kurtayî, bi kurtayî, bi kurtebirî, bi kurterê, bi kurtî, bi kurtî, bi kurtî, bi kurtî û kurmancî, bi kuşpenetî, bi kustexî, bi kutanê, bi kutek (ii), bi kuxtekuxt, bi laş bûn, bi lavahiyan bi dora (yekî), bi lavahiyan çûn (yekî), bi lavayî û başkuriyan, bi lêbokî, bi lebtoyî, bi lebtoyî, bi lêdanê, bi lehengî, bi lehiyê re çûn, bi leke bûn, bi lepan, bi lepan li hev xistin, bi lepînî, bi leq (...) de çûn, bi leq (...) de hatin, bi leq (yekî) de hatin, bi leq de çûn, bi leq de hatin, bi leqayî (yekî) de çûn, bi leqayî de çûn, bi leqîn, bi leqokî, bi lereyî, bi lerzandin, bi lêv kirin, bi lêv re, bi leva bûn, bi lêvê ve man, bi lêvikê re, bi lew kirin, bi lewçeyî, bi lewe bûn, bi lêxistinê, bi lez, bi lez, bi lez, bi lez çûn, bi lez kirin, bi lez rabûn, bi lez û bez, bi lez û bez, bi lez û bez, bi lez û bez, bi lez û bez, bi lez û bez bûn, bi lez û bezê, bi lez û bezî, bi lez, lezgîn., bi lezayî, bi lezê mirov bi derengî nakeve, bi lezet bûn, bi lezet kirin, bi lezgînayî, bi lezgînî, bi lezgînî, bi lezîn, bi lezûbez, bi lihevqelaptinê, bi lingan çûn, bi lingan hatin, bi lingan pîvan, bi lingê gur girtin û avêtin nav koza berxan, bi lingê xwe hatin, bi lingê xwe ketin telê, bi lingekî geriya gundekî, bi lingên nermenerm, bi lîte bûn, bi livokî, bi lodan, bi lodan, bi lodî, bi loq, bi lotikan, bi lotikan û çindikan dan tiradan, bi lotikdanê, bi mafdarî, bi mal, bi mal bûn, bi mal ketin, bi mal kirin, bi mal û hal, bi mal û hal bûn, bi mal û mulk, bi mal û mulkên xwe fexr nebe, bi malbatî, bi malê dinyayê girtin, bi mane gerandin, bi mane gerandin gerand, bi mane kirin, bi mane kirin, bi maneyê, bi maniyak, bi manyakî, bi markî, bi markî gerîn, bi mebesta, bi mecazkî, bi mecbûrî, bi mecbûrî, bi mehde bûn, bi mehneya sergînan, çû gundê mexîna, bi mehr bûn, bi melêba tevrakirin, bi melevanî, bi melûsankî, bi memnûnî, bi memnûniyet, bi mêr kirin, bi mêranî, bi meraq, bi merc, bi mercê dîtinê, bi merdî, bi mêrê xwe nesekinîn, bi mereq, bi mêrxasî, bi mêrxasî, bi meş, bi mêş bûn, bi mestî, bi meşwerdekî, bi metelî, bi metelmayî, bi metelmayî, bi metelokî, bi metirsî, bi mêvandarî, bi mezin û biçûkan ve, bi mezin û biçûkan ve, bi mezina bike cejnek berî te xwariye, bi mezinan re mezin, bi biçûkan re biçûk bûn, bi miftî, bi miftî belaş, bi mij kirin, bi milan, bi milan pîvan, bi milê yekî girtin, bi min, bi min be, bi min xurto, li min xurto, bi minekarî, bi mineminê dernakeve ji ber hikmê jinê, bi mineminê, rovî naçe kunê, bi minet, naçim cinet, bi miqate, bi miradê xwe şad bûn, bi mirazê xwe şad bûn, bi mirinê, bi mirinê re deqedeq bi hev re derketin derneketin, bi mirinê re lîstin, bi mirinê re şer bûn, bi mirîşkan re dihere lûs, bi mirîtî, bi mirîtî, bi mîrkut kutan, bi mîrkut lê dan, bi mîrkut lê xistin, bi mîrkutokan ketin, bi mirovî, bi mîrzayî, bi misînê vala çûn destmêjê, bi misînê vala neçe destmêj negire, bi misogerî, bi misogerî, bi misqalan, bi mitale, bi mitrî, bi mixabî, bi mixenetî, bi mora ser zimanê xwe, bi more ve, bi moremor, bi mulayimî, bi munasebeta ..., bi mûremûr, bi muweqetî, bi n...de, bi n...re, bi n...ve, bi namûs, bi namûs bûn, bi namûsa (yekî) lîstin, bi namûsê leyîstin, bi namûsê terbiye bûn, bi nan ketin, bi nan û av kirin, bi nan û av kirin, bi nan û xwê bûn, bi nanê (yekî) leyîstin, bi nanê (yekî) lîstin, bi nankorî, bi nanû xwê bûn, bi nanzikî, bi nanzikî, bi naşîtî, bi nav, bi nav bûn (i), bi nav cih û nivînên xwe neketin, bi nav cih û nivînên xwe neketin, bi nav dan, bi nav dayîn, bi nav gotin, bi nav guhê hev ketin, bi nav guhê hev ketin, bi nav hev ketin, bi nav ketin, bi nav kirin, bi nav kirin, bi nav kirin (i), bi nav kirin (ii), bi nav û deng, bi nav û deng bûn, bi nav û dengê (yekî) ketin, bi nav û eslê xwe, bi nav û nîşana xwe, bi nava dilê (…) zanîn, bi nava guhê (yekî) ketin, bi nava guhê hev ketin, bi nava hev ketin, bi nava leman ketin, bi navber, bi navberdayîn, bi navberiya (...), bi navberiya (yekî), bi navbeynkarî, bi navbeynkarîya (...), bi navê, bi navê (...) kirin, bi navê ketin, bi navê ketin û virvirandin, bi navê leyîstin, bi navê lîstin, bi navê xwedayê dilnerm û dilovan, bi navê xwedê, bi navê...,, bi navêk ketin, bi navekî, bi navêşê ketin, bi navikê bi hev ve girêdayî bûn, bi navîne, bi navînî, bi naxî, bi nayabî, bi nayebe, bi nazenaz, bi nazenaz, bi nazenînî, bi nazikî, bi nazikî, bi nazikî, bi naziyan, bi neasayî, bi neberpirsî, bi nebezî, bi nebezî, bi nebijînî, bi nebîrbirî, bi nebîrewerî, bi nebîrewerî, bi neçarî, bi neçarî, bi nedilşadî, bi nedilxweşî, bi nediyarî, bi nefehmatî, bi nefehmatî, bi nefs, bi nefs, bi nefs, bi nefs bûn, bi nefsa xwe karîn, bi nefsa xwe nekarîn, bi nefsa xwe nesekinîn, bi nefsa xwe nikaribûn, bi nefsbiçûkî, bi nehêjayî, bi nehêlî, bi neheqî, bi neheqî, bi nehişyarî, bi nehsî, bi nekêfxweşî, bi nekêşbarî, bi nemam, bi nepenî, bi nepikan dan hev, bi nepikan dan hev, bi neqanûnî, bi neqlî, bi neqlî, bi nerastî, bi nerêzikî, bi nerihetî, bi nerîtî, bi nermahî, bi nermenerm, bi nermenerm, bi nermenermî, bi nermetingî, bi nermî, bi nermî, bi nermikayî, bi nermikayî bi dora (yekî), bi nermikayî nêzîk bûn, bi nesîhetan, bi netemamî, bi netirsî, bi nevebirrî, bi nexurtî, bi nexweşînê ketin, bi neynûkan civandin, bi nezanî, bi nezanî, bi nezanî ketin (karekî), bi nifrînî, bi nifûs, bi nîgar kirin, bi nihênî, bi nihiçan, bi nihiçan çûn hev, bi nikulan, bi nikulan çûn (yekî), bi nikulan hatin ser serê (yekî), bi nikulan li hev dan, bi nikulê (yekî) girtin, bi nikulê xwe diçêre, bi linge xwe digere, bi niqilîskan ketin, bi niquçkan çûn hev, bi nirx, bi nîşandan, bi nîşanî bûn, bi nişîvî, bi nişterî, bi nîvdevî, bi nîvdevî gotin, bi nîvî bûn, bi nîvî bûn, bi nîvî kirin, bi nîvî kirin, bi nivîskî, bi nivîskî, bi niyaz, bi niyazî, bi niyeta baş nêzîk bûn, bi nîzam, bi nîzeyan, bi nîzeyan çûn hev, bi nobe, bi nobe kirin, bi oksîjen kirin, bi oreor, bi organ bûn, bi oxir dîtin, bi pakî, bi palpişt, bi palpiştî, bi palpiştiya (...), bi palpiştiya (tiştekî), bi palûtetî, bi paniyê, bi paniyê lê dan, bi paniyê lê xistin, bi paqijî, bi par ve bûn, bi par ve kirin, bi parazît bûn, bi pardanî, bi parsê ketin, bi parsê ketin, bi parsimê ketin, bi partîgirî, bi partîgirî, bi partîzanî, bi partîzanî, bi paş de avêtin, bi paş de hatin, bi paş de hatin xistin, bi paş de standin, bi paş de vekişîn, bi paş de xistin, bi paş de xistin, bi paş de zivirîn, bi paş ketin, bi paş piştê de çûn, bi paş piştê de man, bi paş ve avêtin, bi paş ve avêtin, bi paş ve çûn, bi paş ve dan, bi paş ve dayîn, bi paş ve hatin, bi paş ve hatin avêtin, bi paş ve kişandin, bi paş ve vegerîn, bi paş ve vekişîn, bi paş ve vekişîn, bi paş ve xistin, bi paş ve zivirîn, bi paş xistin, bi paşpaniyan ketin, bi paşpenî, bi patika stûyê (yekî) girtin, bi patika stûyê (yekî) hatin girtin, bi paxavpênekirî, bi pê, bi pê..xistin, bi pêçiyan nîşanî hev dan, bi pejirandin, bi pêkenînî, bi pelaxtinê, bi pelêsjanê, bi pembe ve, bi pembû, bi pembû (yek) şerjê kirin, bi pembû (yekî) şerjê kirin, bi pênc qurişan kûçik dişo, bi deh qurişan destê xwe helal dike, bi pênc qurişên qul nekirin, bi pencirûkan bi gûyê xwe ketin, bi pencirûkan li qûna xwe ba ketin, bi pendan, bi pendan (yek) anîn rê, bi pêneewletî, bi peran ketin, bi peranê xo herîna, bi peranê xo herînayo, bi pere, bi peretî, bi peretî, bi peretî, bi pereyan leyîstin, bi pereyan lîstin, bi pereyê xwe karîn kirin, bi pereyekî pir leyîstin, bi pergal bûn, bi pêrgî hatin, bi pêrgî ve çûn, bi pêrî hatin, bi pêrî ve çûn, bi perîşanî, bi pês, bi pêş (yekî) ve şerm kirin, bi pêş (yekî) ve sond xwarin, bi pêş çav xistin, bi pêş çavê (...) ketin, bi pêş çavê (yekî) ketin, bi pêş de, bi pêş de ajotin ileri, bi pêş de biri, bi pêş de birin, bi pêş de çûn, bi pês de çûn, bi pêş de dan, bi pês de dan, bi pêş de derxistin, bi pêş de hatin, bi pêş de xistin, bi pêş derketin, bi pêş ketin, bi pês ketin, bi pêş ve, bi pêş ve birin, bi pêş ve birin, bi pês ve birin, bi pêş ve çûn, bi pêş ve çûn, bi pês ve çûn, bi pêş ve hatin birin, bi pêş ve hatin xistin, bi pêş ve ketin, bi pêş xistin, bi pês xistin , bi pêşberî (...) xistin, bi pêşberî hev ketin, bi pêşberî hev xistin, bi pêşeyî, bi pêşîn, bi pêsîra (yekî) girtin, bi pêsîra (…) girtin, bi pêsîrê girtin, bi pêşiya (..) xistin, bi pêşmêr bûn, bi pêşpenî, bi pêstûrî, bi pey (…) ketin, bi pey ketin, bi pey ketin, bi pey mêr ketin, bi pey qûna (yekî) ketin, bi pey şopa (...) ketin, bi pey şopan ketin, bi pey xistin, bi peyatî, bi peyatî çûn, bi peyatî hatin, bi peyvê, bi peyvê paxir nabe zêr, bi peyvê sifir, bi peyvekê mirov dihere cinetê,bi yekê mirov dihere cehnemê, bi piçikî, bi piçûkan re piçûk, bi mezinan re mezin bûn, bi pifê bi hev ve bûn, bi pifê bi hev ve danîn, bi pifê bi hev ve danîn, bi pihêtî, bi pihêtî, bi pihînan li hev dan, bi pihînan rabûn ser (…), bi pinîtî, bi pinitî, bi pîr û pergal bûn, bi piranî, bi piranî, bi piranî, bi pirç bûn, bi pirç kirin, bi pirç kirin, bi piroleyî, bi pirsê mirov diçe qersê, bi pirsê mirov dihere xursê, bi pirtik bûn, bi pirtik kirin, bi pirtik kirin, bi pîrûpergal, bi pîşadî, bi pîsadî, bi pîşatî, bi pisepis, bi pîsitiyê dan hev, bi pişkdarî, bi pişpişîn, bi pişt guhê xwe re avêtin, bi pişt ketin, bi pişta (yekî) kirin, bi pişta (…) bûn, bi pişta (…) kirin, bi piştdanî, bi piştdanîya (...), bi piştê, bi pistepist, bi piştî, bi piştî ketin berê, bi pistîn axaftin, bi piştvanek bûn, bi piyan, bi piyan çûn, bi piyan hatin, bi piyan ketin, bi piyan ketin, bi piyan pîvan, bi piyan xistin, bi piyê xwe hatin, bi piyê xwe ketin telê, bi piyê xwe re kaş kirin, bi piyê xwe re kaş kirin, bi piyên nermik, bi piyên tazî, bi piyên xwe hatin, bi piyênxwas, bi plan bûn, bi planî, bi polekî firotin, bi polikekî nekirin, bi porê (yekê) girtin û kaş kirin, bi poşan çûn hev, bi poşan li hev dan, bi poşan li hev xistin, bi posat kirin, bi poşmanî, bi poşmanî, bi posteyê sandin, bi pozika sola xwe derê mîr û hakiman vekirin, bi puanan (....) têk birin, bi pûrt bûn, bi pûrt kirin, bi pûrt kirin, bi pûşil bûn, bi qajeqaj, bi qajewaj, bi qajînî, bi qajqajokî, bi qaleşî, bi qandî, bi qandî bejna minareyê, bi qandî carekê, bi qandî çivîkê xwarin, bi qandî dinyayê, bi qandî dinyayekê, bi qandî ku, bi qandî ku, bi qandî ku qîm, bi qandî misqalê, bi qandî pêçiyekê, bi qandî telê xwe, bi qanûn, bi qanûnî, bi qanûnî, bi qapan, bi qaqa reş asê kirin, bi qarçikê girtin, bi qarqarokî, bi qasî, bi qasî, bi qasî, bi qasî bêhna cixareyekê, bi qasî bejna mirov bûn, dorpêçkirî bû, bi qasî beqekî, bi qasî berê e, bi qasî bihost û nîvekî, bi qasî carekê, bi qasî çiyayekî, bi qasî dinyayê, bi qasî gamêşekî ye, bi qasî giraniya xwe hêjayî zêran bûn, bi qasî gurzekî, bi qasî kîrê kerê bûn, bi qasî ku, bi qasî ku, bi qasî ku bes e, bi qasî ku dev gerîn, bi qasî ku têr, bi qasî ku tu destê xwe dirêj bikî, bi qasî kulmekê, bi qasî kuriya, bi qasî kuriya derziyê mezin kirin, bi qasî meydana hespekî, bi qasî minareyekê, bi qasî misqalê, bi qasî misqalekî cih nemaye, bi qasî nalekî ye, bi qasî nimêjê, bi qasî nîskê y, bi qasî palasekî, bi qasî pêçiyekê, bi qasî riya hecê bûn, bi qasî saetekê, bi qasî serê nîskê tê de neçûn, bi qasî xwe bipeyive, bi qayde, bi qayde kirin, bi qayde xeber dan, bi qaydeyê defil bela, bi qaydeyî (yekî) kirin, bi qebaletî, bi qebekî, bi qebûlkirin, bi qedrê, bi qehpikî, bi qehpikî, bi qelebalix, bi qeleme nuşt, bi qelewî, bi qencî jê gilî kirin, bi qerardarî, bi qerardarî, bi qerd, bi qerd, bi qerd dan, bi qerînan, bi qerîne, bi qerîne axaftin, bi qerîne xeber dan, bi qerîneyan çûn (yekî), bi qêrînî girîn, bi qerz dan, bi qerz girtin, bi qerz wergirtin, bi qeşayê ketin, bi qesdanî, bi qesdanî, bi qesem, bi qest, bi qesta yekî/tiştekî, bi qestî, bi qestî, bi qestûkan, bi qestûkan, bi qetabkirî, bi qethî, bi qethî, bi qetî, bi qevazdanê, bi qevd, bi qevda destê (yekî), bi qewet bûn, bi qewet kirin, bi qeweta destan, bi qeweta milê xwe, bi qeweta xwe ewle bûn, bi qewetî cebrî, bi qewl û qerarê mêrên berê, bi qewlê mezinan, bi qeyd kirin, bi qeys û qerar, bi qeytan ve kirin, bi qîç û pîlan jê filitîn, bi qîç û pîlan ji (yekî) nefilitîn, bi qîç û pîlan ketin (tiştekî), bi qidemî, bi qîjeqîj, bi qîjewîj, bi qîjînî, bi qîjqîjokî, bi qiloçan (stroyan an jî stûreyan lê dan (xistin), bi qîma dilê xwe, bi qîma xwe bûn, bi qîma xwebûn, bi qîmet bûn, bi qirçeqirç, bi qirçeqirç rakirin, bi qîreqîr, bi qîrewîr, bi qirik û gewriya hev girtin, bi qirika (yekî) girtin, bi qirika (yekî) girtin, bi qirika hev girtin, bi qirika hev girtin, bi qirika hev girtin, bi qîrînî, bi qirmika zimanê (yekî) girtin, bi qirmika zimanê (yekî) girtin, bi qirrika yekî girtin, bi qirtan ketin, bi qisasî, bi qitûtî, bi qiyasê, bi qîzanî mîr bû, bi jinanî pîr bû, bi qîzantî çûn ba (yekî), bi qolayîn, bi qubale, bi qubale girtin, bi qubedetî, bi qubedetî, bi qubedeyî, bi qumandarî, bi qûna (tiştekî) girtin, bi qûna (yekî) girtin, bi qûna (yekî) kenîn, bi qûna tazî, tembûrê dixwazî, bi qûna xwe bawer nebûn, bi qûna xwe nehesibandin, bi qûna xwe xeber dan, bi qûna ziwa filitîn, bi quncirîkan, bi quncirîkan çûn (yekî), bi qûnê ketin nav çala genim, bi qûnkaşkê, bi qûnkaşkê çûn, bi qûnkaşkê ketin, bi qûnxişkî, bi qûnxişkî çûn, bi qup bûn, bi qup ketin, bi qurban, bi qurban bûn, bi qurban bûn, bi qurban kirin, bi qurbanî, bi qurdêşanî, bi qurêf, bi quretî, bi qurm û çînik, bi qurmikê zimanê (...) girtin, bi qurnazî, bi qurp bûn, bi qurp ketin, bi qutebirî, bi quwet, bi rahêjanî, bi rahiştinê, bi rakendî, bi ramanî, bi ramanî, bi rastê ketin, bi rasteqîne, bi rasthatinî, bi rasthatinî, bi rastî, bi rastî, bi rastî, bi rastî, bi rastî, bi rastî, bi rastî jî, bi rastî jî, bi rayda bûn, bi razîbûn, bi rê de çûn, bi rê ketin, bi rê ketin, bi rê ketin, bi rê ketin, bi rê kirin, bi rê kirin, bi rê kirin, bi rê û rêzanan zanîn, bi rê ve, bi rê vê, bi rê ve birin, bi rê ve birin, bi rê ve çûn, bi rê ve çûn, bi rê ve çûn, bi rê xistin, bi rê xistin, bi rebenî, bi rêderyayê, bi refesan, bi refesan çûn hev, bi refesan li hev dan, bi refesan li hev xistin, bi rêganî, bi rêganî çûn, bi rêganî çûn, bi rêhewayê, bi rehîm, bi rehmetî, bi rehmetî, bi rêk xistin, bi rêketin, bi rêkûpêk, bi rêkûpêk bûn, bi rêkûpêk kirin, bi rêkûpêkî, bi reng kirin, bi reqîn, bi reşe ve, bi reşekurmancî lê li ba ketin, bi resenî, bi reşiyê ketin, bi resm kirin, bi rêtin û belakirinê, bi rêûzê, bi rêvebirin, bi revîrevî çûn, bi revokî, bi revokî, bi rewanî, bi rewanî, bi rewankî, bi rewankî, bi rewayî, bi rex hev ketin, bi rêxistin, bi rêxistin bûn, bi rêxistin kirin, bi rêxistinkirin, bi rêya, bi rêya xwe de çûn, bi rêz bûn, bi rêz bûn, bi rezaya (...) bûn, bi rezaya dil, bi rezaya dilê xwe, bi rêzikekê ve girê dan, bi rêzikî, bi rezîlî, bi rêzimanî, bi rî, bi rî bûn, bi rî bûn, bi rih, bi rihel bûn, bi rihetî, bi rihetî, bi rikdarî, bi rindî, bi rindî, bi ringering hatin, bi ringînî, bi riprastî, bi rişk bûn, bi riswayî, bi riya (…), bi riya ..., bi riya ... h, bi riya danebihîzê, bi riya deryayê, bi riya îlanê, bi riya ramanê, bi riyê (yekî) kenîn, bi ro, bi ro de berdan, bi ro de çûn, bi ro de çûn, bi roj, bi roj, bi roj, bi roj bilbil e, bi şev pişkul e, bi roj ji qulika misînan ditirse, êvarê kefenê miriyan datîne, bi roj li dêrê ye, bi şev li mizgeftê ye, bi roj ronahî li ber min neke, bi rojan ve hatin, bi rojkî, bi rola xwe rabûn, bi romantîkî, bi roniyê girtin, bi rû ketin, bi rû neketin, bi rû û rehman bûn, bi rûbarî hev ketin, bi rûbarî hev ketin, bi rûbarî hev xistin, bi rûberî hev xistin, bi rûberiyê, bi rûdayî, bi rûgeşî, bi ruh, bi ruh anîn, bi ruh bûn, bi ruh hiştin, bi ruh ketin, bi ruhê (yekî) zanîn, bi ruhê xwe leyîstin, bi rûkenî, bi rûmet, bi rûmet bûn, bi rûmeta (…) lîstin, bi rûmetdarkî, bi rûn bûn, bi rûnê xwe qelîn, bi rûreşî, bi rûspîtî ji hev du xelas bûn, bi rûvîkî awiqîn, bi rûyê (yekî) kenîn, bi rûyê hev ketin, bi rûyê hev xistin, bi rûyê hev xistin, bi rûyê spî, bi rûyê spî ji (karekî) derket, bi rûyekî rûspî, bi sabûn bûn, bi şadî, bi saetan, bi safîtî, bi sakînî, bi salan, bi salan û mehan, carekê mêvanê xalan, ew jî derbas bû bi kulzikî û gazinan, bi salekê, bi şalûsî, bi şalûsî, bi samîmîtî, bi sanahî, bi sanayî, bi şans bûn, bi şans û bextê xwe, bi sarlatan, bi şarlatanî, bi şarlatanî, bi şaşî, bi şaşîtî, bi sasîtî, bi şaşmîtî, bi şaşmîtî, bi sasmîtî, bi şaşwazî, bi şaşwazî, bi saswazî, bi sax û selamet, bi saxî, bi saxî, bi saxî dilekî rihet nedan hev, bi saxî û selamet, bi saxikî, bi saxikî, bi saxîtî kirin gorê, bi saxlemî, bi saya (yekî), bi saya (yekî) mirad pê kirin, bi saya (…), bi saya (…) bûn, bi saya qelema xwe jiyîn, bi saya serê (yekî) qezenc kir, bi sazgeh bûn, bi sazgeh bûn, bi sazgeh kirin, bi sazgeh kirin, bi sazî bûn, bi sazî bûn, bi sazî kirin, bi sazî kirin, bi sê dengan kirin gazî, bi sebî bûn, bi sebir bûn, bi sebirê, bi sedema, bi şefqet bûn, bi şehtî, bi sekanî, bi sekanî, bi seke ve girê dan, bi şeker bûn, bi şekil, bi şekir kirin, bi şelafî, bi şelafî serî li ber çemandin, bi selahiyet kirin, bi selametî, bi selametî, bi şemal, bi şemaldan, bi semt, bi semt, bi semtika, bi şeqleyî, bi ser (...) de çûn, bi ser (...) de hatin, bi ser (...) de hilbûn, bi ser (...) re çûna mafê (yekî), bi ser (yekî) de çûn, bi ser (yekî) de çûn, bi ser (yekî) de dehf dan, bi ser (yekî) de derketin, bi ser (yekî) de gul vedan, bi ser (yekî) de hil bûn, bi ser (yekî) de hilbûn, bi ser (yekî) de hurtehurt kirin, bi ser (yekî) de qelibîn, bi ser (yekî) de ristin, bi ser (yekî) de xistin fisildûman, bi ser (yekî) de xûz bûn, bi ser (yekî) ketin, bi ser (yekî) ve kirin, bi ser (…) de nehatin gotin, bi ser (…) ketin, bi ser ... de girtin, bi ser ... de girtin, bi ser av û ar ketin, bi ser avê ketin, bi ser avê nexistin, bi ser belaya xwe ve be, bi ser belaya xwe ve bûn, bi ser belaya xwe ve bûn, bi ser belaya zimanê xwe ve bûn, bi ser çavan, bi ser çi de mîz bike wê zuha bibe, bi ser de, bi ser de, bi ser de, bi ser de birin, bi ser de çûn, bi ser de çûn, bi ser de dadan, bi ser de gêr kirin, bi ser de girtin, bi ser de girtin, bi ser de girtin, bi ser de hatin, bi ser de hatin, bi ser de hatin, bi ser de hatin girtin, bi ser de hilbûn, bi ser de jî, bi ser de kirin, bi ser de kirin qîjînî, bi ser de neçûn, bi ser de qelibîn, bi ser de qîjîn, bi ser de rijandin, bi ser de rûniştin, bi ser de tehm dan, bi ser de tep kirin, bi ser de xistin, bi ser de xûz bûn, bi ser de xwar bûn, bi ser de zêde kirin, bi ser de zêde kirin, bi ser de zeyde kirin, bi ser dews û doza yekî ve nebûn, bi ser dilê (...) ketin, bi ser exlaqê (yekî) ketin, bi ser guhê xwe re avêtin, bi ser hemdê xwe de hatin, bi ser hemdê xwe de hatin, bi ser hemdê xwe ve hatin, bi ser hemdê xwe ve hatin, bi ser hesehesan ve bûn, bi ser hev de anîn, bi ser hev de çûn û hatin, bi ser hev de dan, bi ser hev de hatin, bi ser hev de hatin, bi ser hev de hatin dayîn, bi ser hev de ketin, bi ser hev de ristin, bi ser hev û din de çûn, bi ser hev ve çûn, bi ser hilbûn, bi ser hisan ketin, bi ser hişê xwe ve hatin, bi ser hişê xwe ve hatin, bi ser hisehisan ketin, bi ser ketin, bi ser ketin, bi ser ketin, bi ser ketin, bi ser ketin, bi ser ketin, bi ser kurm û kirasê (yekî) ketin, bi ser kurm û kirasê hev ketin, bi ser kurmê (...) ketin, bi ser kurmê (yekî) ketin, bi ser kûrmê (yekî) ve bûn, bi ser kurmê (yekî) ve bûn, bi ser lepan ketin, bi ser li guhê xwe ketin, bi ser lingan, bi ser lingan ketin, bi ser lingan ketin, bi ser lingan xistin, bi ser mehde xistin, bi ser miriyan de gotin, bi ser namûsê de xwar bûn, bi ser neketin, bi ser pêlava jinekê de ketin, bi ser piyan ketin, bi ser qewl ketin, bi ser qewl xistin, bi ser qewlê xwe xistin, bi ser re, bi ser re bûn, bi ser re gav kirin, bi ser re hatin, bi ser re rijandin, bi ser ruhê (...) ketin, bi ser rûyê hev de pîvaz hûr kirin, bi ser serê (yekî) de qiyamet rakirin, bi ser serê (yekî) de tasek ava sar rêtin, bi ser serê xwe de kirin, bi ser serî, bi ser şopa (yekî) vebûn, bi ser şopê ve bûn, bi ser stûye (yekî) de ger kirin, bi ser tebîetê (yekî) ket, bi ser tiliya kul de mîz nekirin, bi ser û ber kirin, bi ser û binan ketin, bi ser û binê hîve ketin, bi ser û çav bûn, bi ser û çav kirin, bi ser û çav kirin, bi ser û guh, bi ser û guh bûn, bi ser û guh kir, bi ser û guh kirin, bi ser û guhê hev girtin, bi ser û guhê hev ketin, bi ser û piyan ve winda bûn, bi ser û sermiyan bûn, bi ser û sînç bûn, bi ser û şûn bûn, bi ser ve berdan, bi ser ve birin, bi ser ve bûn, bi ser ve bûn (i), bi ser ve bûn (ii), bi ser ve çûn, bi ser ve çûn, bi ser ve danîn, bi ser ve hatin, bi ser ve hatin kirin, bi ser ve kirin, bi ser ve kirin, bi ser ve kişandin, bi ser wezîfe ketin, bi ser xistin, bi ser xistin, bi ser xistin, bi ser xûyê (yekî) ketin, bi ser xwe de kirin, bi ser xwe girtin, bi ser xwe hatin, bi ser xwe re avêtin, bi ser xwe ve çûn, bi ser xwe ve hatin, bi ser xwe ve hatin, bi ser xwe ve kirin, bi ser zimana ketin, bi ser...de girtin, bi serberdayî çûn, bi serbestî, bi serbestî, bi serbestî, bi serbilindayî, bi serbizaftî, bi serçimkan bi rê ve çûn, bi serdestî, bi serê (...) de hatin xwendin, bi serê (...) ketin, bi serê (...) kirin, bi serê (...) xistin, bi serê (yekê) girtin, bi serê (yekî) de hatin, bi serê (yekî) de pitpit kirin, bi serê (yekî) sond xwarin, bi serê çiyan ketin, bi serê hev sond xwarin, bi serê hev xistin, bi serê ketin, bi serê lêvan, bi serê lêvan kenîn, bi serê lêvê axaftin, bi serê lêvê kenîn, bi serê lêvê pirsîn, bi serê malê xwe girtin, bi serê piyê xwe ve kirin, bi serê poz, bi serê poz, bi serê poz axaftin, bi serê poz pê re dan û stendin, bi serê poz pê re dan û stendin, bi serê poz pê re xeber dan, bi serê poz peyîvîn, bi serê poz xeber dan, bi serê pozê xwe nêrîn, bi serê simûçkan meşîn, bi serê ve hatin, bi serê xistin, bi serê xwe, bi serê xwe berdan, bi serê xwe bereket kirin, bi serê xwe bûn, bi serê xwe bûn (i), bi serê xwe bûn (ii), bi serê xwe çûn, bi serê xwe hîştin, bi serê xwe kirin, bi serê xwe rabûn, bi serê xwe tenê, bi serê xwebûyîn, bi serê ziman, bi serê zompê xwe sond xwarin, bi şeref, bi şerefa (yekî) leyîst, bi seretayî, bi serhildêrî, bi serî bûn, bi serî çûn erdê, bi serî de çûn, bi serî de xwendin, bi serî di hev de derketin, bi serî digirî qûn diçe, bi qûnê digirî serî diçe, bi serî kirin, bi serî kirin, bi serî kirin, bi serî xistin, bi serî xistin, bi serî yekî de hatin, bi serik bûn, bi seriyek sîr nekirin, bi serkêşî, bi serkî, bi sermîyan, bi şermiye ketin, bi şermokî, bi sernermî, bi sernermî, bi sernigûnî, bi serpêlî, bi serpeyî, bi serpilkî, bi şerrkerî, bi şert, bi şertê (…), bi şertê (…) bijartinê, bi şertê (…) neqandinê, bi şertê kêrê, bi serxistin, bi şev, bi şev, bi şev, bi şev, bi sev, bi şev rêwî li riyan, qede li ber piyan, bi şev û roj, bi şev û roj, bi şev xewa wî nayê, bi şevê dar û devî bi guh in, bi şewat bûn, bi şewat gotin, bi şewişînê, bi şewqdan, bi sexbêrî, bi sexbêrî tevgerîn, bi sexbêrî xwarin, bi şexs, bi şexsê xwe, bi sextî, bi şeydayî, bi şeytan, bi şeytan re tût leyîstin, bi şeytan xapîn, bi seytan xapîn, bi şeytanê xwe nekarîn, bi şeytanî, bi şeytên re hevaltî kirin, bi şeytên re kirîvatî danîn, bi sibê re negihîştin, bi sibehê neketin, bi şibîn, bi şid, bi şid hatin, bi şid lê xistin, bi şidandî, bi şidandî gotin, bi şidet, bi şidet bûn, bi şidet kirin, bi sidinîn, bi şîfre bûn, bi şîfre kirin, bi şîfreyê derxistin, bi sîgorta bûn, bi sîgorta kirin, bi şikarî, bi sikî, bi sîleh bûn, bi sîleh kirin, bi silûkê ketin, bi şîn ve, bi sincûv bûn, bi sing berdan hev, bi sing ketin hev, bi sing ve girê dan, bi singir û pingur bûn, bi singûyan çûn hev, bi sînor bûn, bi sînor kirin, bi sînore xwe zanîn, bi şîr bûn, bi sîr bûn, bi sîr kirin, bi sîr kirinbira, bi şîr ve hatin, bi şîr ve kirin, bi şîrê dayika xwe de mîstin, bi şîret, bi şîretan, bi şîretkî, bi şirîkatî, bi sirîkatî, bi şirîkayî, bi sirke bûn, bi sirke kirin, bi sirt, bi sirtî, bi sirtî, bi sirtikî, bi sîstem bûn, bi siûd bûn, bi şivan lê dan, bi şivan lê xistin, bi sivikahî, bi sivikahî, bi sivikayî, bi sivikayî jê filitîn, bi sivikî, bi sivikî, bi siwarî, bi siwarî dayîn ser xanî, bi siya xwe re li hev nekirin, bi şiyanî, bi sizayî, bi sofîkî, bi sonda qesemê, bi sonda temam, bi sore ve, bi sorikan ketin, bi sorikî, bi soz, bi soz û qerarê xwedê, bi spardeyî, bi spî ve, bi stemkarî, bi stemkarî, bi stêrk bûn, bi stûxwarî, bi şûn de, bi şûn de, bi şûn de, bi sûn de, bi şûn de anîn, bi şûn de avêtin, bi şûn de çûn, bi şûn de çûn, bi şûn de dan, bi şûn de hatin, bi şûn de kişandin, bi şûn de kişîn, bi şûn de lê fetilandin, bi şûn de man, bi şûn de şandin, bi şûn de vegerîn, bi şûn de vekişîn, bi şûn de zivirîn, bi şûn ve tir, bi şûnda, bi şûnda çûn, bi şûnda kişandin, bi şûnda kişiyan, bi şûnda vegerandin, bi şûnda vegeriyan, bi sûnde man, bi sûnde vegerîn, bi şûr, bi şûran lê dan, bi şûran lê xistin, bi suxteyî, bi ta û derzî vekirin, bi ta ve kirin, bi tajiyê xelkê nêçîr nabe, bi talapê, bi talih bûn, bi tamara qûnê ve xwe dayîn, bi tanê, bi tanqala (...) ketin, bi tasa zêr jehr vexwarin, bi tavê re hatin û bi teyrokê re çûn, bi taybetî, bi taybetî, bi taybetî, bi taybetî, bi taybetî ev, bi tayê ketin, bi tayê ketin, bi tayê ketinya evînê ketin, bi tayê xav ve girêdayî bûn, bi tayekî remezan xwarin, bi tayekî xav xapandin, bi tebatî, bi teçhîzat kirin, bi tedarek bûn, bi tedarekane, bi tedarekî, bi tedbîr dikolin bîr, bi tedbîrî, bi tehb, bi tehdîtkar, bi tehdîtkarî, bi tehleve bûn, bi tehm bûn, bi tehm kirin, bi tehmdanê, bi tehmê xistin, bi tehn, bi tehn û niçan, bi tehn û niçan çûn (yekî), bi tekî, bi tekrarî, bi telan hatin hev, bi telaq, bi telaqê bêfetwa, bi temamî, bi temamî, bi temamî, bi tembelî, bi temel bûn, bi temene, bi tena ketin, bi tena serê xwe, bi tena serê xwe, bi tena serê xwe bûn, bi tena serê xwe man, bi tena sereyê xo zî, bi tena xwe, bi tenayî, bi tenduristiya (…) leyîstin, bi tenê, bi tenê, bi tenê, bi tenê, bi tenê, bi tenê bûn, bi tenê man, bi tenî bûn, bi tenî, bû xenî, bi tenikî, bi tepan bi serê xwe ketin, bi tepan ketin, bi têpan ketin, bi têperî, bi teqayî, bi teqereq, bi teqil xeber dan, bi teqîn, bi teql, bi teql axivîn, bi teql bûn, bi teqlê, bi teqrek, bi teqsîtan, bi têra dilê xwe, bi têra xwe hebûn, bi terbiye bûn, bi teredût, bi terpîn, bi terpînî, bi tesadûfî, bi teselî, bi teşîd bûn, bi teşîd kirin, bi teşikên xwe de rîtin, bi tesîr bûn, bi teşkîlat bûn, bi teşkîlat kirin, bi tetikan dayîn, bi pepikan li pey gerîn, bi tevahî, bi tevahî, bi tevahî, bi tevayî, bi tevayî, bi tevayî, bi tevayî, bi têvelî, bi tewlazî, bi texlît bûn, bi texlît kirin, bi texmînî, bi texmînî, bi tifaqî, bi tifaqî axaftin, bi tîkane, bi tilîkan rê hev dan, bi tiliyan behr şolî kirin, bi timatiyê dan hev, bi tinazdanî, bi tira xwe re quzilqurt gotin, bi tira zuha filitîn, bi tiralî, bi tirdînkî, bi tirs, bi tirsê ketin, bi tirsikî, bi tirsokî, bi tirsonekî, bi tiştekî nehesibandin, bi tiştekî rabûn, bi tivêkî, bi tixûb kirin, bi tolazî, bi tomerî, bi tomerî, bi topan kutan, bi torî, bi toz, bi toz û tibarê, bi tozrakinê, bi tûlan, bi tundî, bi tundî, bi tundî û şidet bi ser yekî de çûn, bi tûnî, bi tûnî, bi ûcba, bi ufteuft, bi ufteuft û pişkepişk, bi ûqeleyî, bi urtînî, bi ûsil, bi ûşta, bi uzw bûn, bi vê andê, bi vê sondê, bi vê awayî, bi vê qûnê, tu naxwî hêkerûnê, bi vê rê, bi vê terhê, bi vebir, bi vebirî, bi vegeşî, bi veguhêzanî, bi veguhêzî, bi veguhêzî, bi veşarî, bi vesihê, bi vêsîkirin, bi vî avayî, bi vî awayî, bi vî awayi, bi vî awayî, bi vî awayî, bi vî awayî, bi vî hişî, tu nagihêjî tu par û pişî, bi vî rengî, bi vî rengî, bi vî şêweyî, bi vî tehrî, bi vî terhî, bi vî terhî, bi vîjikê ketin, bi vinevinî, bi vir de, bi vir de reş ne bûn, bi viran, bi viran sond bixwin, serî naêşê, bi virê xapîn, bi vîrûsî, bi vizînî, bi warn, bi wate kirin, bi wate kirin, bi wateyî, bi wê, bi wê re, bi wehc bûn, bi wehc kirin, bi wekat, bi wekîlî, bi wekîlî, bi wêne belgedar kirin, bi wêne kirin, bi wêrekî, bi wêrekî, bi wesiteya (...), bi wesle bûn, bi westiyayî kir, bi vesiyayî xwar, bi wezîfeya xwe rabûn, bi wî awayî, bi wî awayî, bi wî awayî, bi wî awayî, bi wî re, bi wî terhî, bi xakê spartin, bi xamî, bi xamoşî, bi xap kirin, bi xar dan, bi xaşî, bi xaşkerî, bi xasûkî, bi xasûkî, bi xasûkî barê xwe gerandin, bi xasûkî kar meşandin, bi xatirê, bi xatirê te, bi xatirê te, bi xatirê te, bi xatirê te, bi xatirê te!, bi xatirê we, bi xatrê te, bi xayînî, bi xayisî, bi xaza xwedê, bi xazeyî, bi xeber kirin, bi xebîsî, bi xedarî, bi xedarî, bi xeletî, bi xema yekî bûn, bi xemdarî, bi xemgînî, bi xemgînî lê nihêrtin, bi xemildarî, bi xemnexurî, bi xemxwarî, bi xemxwarî, bi xenceran, bi xenceran filitîn (yekî), bi xenceran lê dan, bi xêr, bi xêr, bi xêr be, bi xêr biçî, bi xêr bimîne, bi xêr gerandin, bi xêr hatin, bi xêr here bi selamet vegere, bi xêr û bêr, bi xêr û bêr, bi xêr û xweşî, bi xêr û xwesî, bi xêra, bi xêra ... re, bi xêra xwe, bi xêtikî, bi xêtokî, bi xew re çûn, bi xew re çûn, bi xew ve çûn, bi xewtêşê ketin, bi xêza xwedê, bi xêzik bûn, bi xîmî, bi xingirkî, bi xingirkî bi rê de çûn, bi xinisî, bi xîret bûn, bi xirexavî, bi xirexavî, bi xirexir, bi xirm û gurm, bi xirpanî, bi xişîmî, bi xo, bi xulamê (...) bûn, bi xurekî, bi xuşandin, bi xuşînî, bi xûynepakî, bi xwarinê ketin, bi xwarinê ketin, bi xwazokî, bi xwe, bi xwe, bi xwe, bi xwe bawer bûn, bi xwe berbûk e, bi xwe bi birîna xwe nalîn, bi xwe bi nanê xwe lîstin, bi xwe bi ser belaya xwe ve bûn, bi xwe bilandin, bi xwe bilî ye, bi xwe birîna xwe derman kirin, bi xwê bûn, bi xwe bûn dizê sola xwe, bi xwe de, bi xwe de çûn, bi xwe de ketin, bi xwe de kirin, bi xwe de kirin, bi xwe de pîs bûn, bi xwe de pûkandın, bi xwe de rîn, bi xwe de rîn, bi xwe de rît in, bi xwe de ve kirin, bi xwe derxistin, bi xwe emel kirin, bi xwe ewle bûn, bi xwe ferx bim, bi xwe fexr bûn, bi xwe giritin, bi xwe gotin, bi xwe bihîstin, bi xwe gûyê xwe paqij kirin, bi xwe hatin, bi xwe hatin ziman, bi xwe hesîn, bi xwe hesîn , bi xwe hesiyan, bi xwe hundirê xwe xwarin, bi xwe karibûn, bi xwe karîn, bi xwe karîn, bi xwe ketin, bi xwe kirin, bi xwe kiro, dermanan pê re xêr nekiro, bi xwe kok kirin, bi xwe li defê dixe, bi xwe dilîze, bi xwe meşqûl bûn, bi xwe ne tişt e, hespê şah bazar dike, bi xwe re, bi xwe re birin, bi xwe re girtin, bi xwe re kaş kirin, bi xwe re kaş kirin, bi xwe re kirin gazî, bi xwe serê xwe xwarin, bi xwe şik bûn, bi xwe têra xwe kirin, bi xwe tune, nav heye, bi xwe ve çûn, bi xwe ve daleqandin, bi xwe ve danîn, bi xwe ve girtin, bi xwe ve hatin, bi xwe ve hatin, bi xwe ve hatîn, bi xwe ve kirin, bi xwe ve kişandin, bi xwe ve man, bi xwe wekî mêşê ye, deng dengê şeşê ye, bi xwe zanîn, bi xwe, bi xwe kirin, bi xwe, bi xwe re şer kirin, bi xwe, ji xwe razî bûn, bi xwe, xwe dan dest, bi xwe, xwe xapandin, bi xweda ye, bi xwêdana eniya xwe qczenc kirin, bi xwêdana eniyê, bi xwedayî, bi xwedê, bi xwedê, bi xwedê bikî, bi xwedê ye, bi xwedî, bi xwendin dan, bi xweragirî, bi xweşaşkirin, bi xwesî, bi xweşikayî, bi xwesikayî, bi xweşikî, bi xwesiktî, bi xweşkayî, bi xweşkî, bi xweşkî, bi xweziya dest nagihîje baqê keziya, bi xweziyan, bi xweziyan dest nagihê baqê keziyan, bi xwîn bûn, bi xwîn kirin, bi xwîna xwe firotin, bi xwîna xwe qezenc kirin, bi xwîna xwe xeber dan, bi xwînê av dan, bi xwînê derbûn, bi xwînê ketin, bi xwînsarî, bi xwînxwarî, bi xwînxwarî (yek) kuştin, bi xwişkîtî, bi ya hukmatê bikin, bi ya kesekî kirin, bi ya min, bi ya te, bi ya wê, bi ya wî, bi ya xwe kirin, bi ya xwe kirin, bi ya xwe zanîn, bi ya yekî kirin, bi ya …, bi yar bûn, bi yarîkan, bi yarîkan gotin, bi yarîkerî, bi yek bûn, bi yek bûn, bi yek kirin, bi yekalî lê nihêrîn, bi yekdengî, bi yekdevî, bi yekdevkî gotin, bi yekdilî, bi yekîtî, bi yekîtiya dengan, bi yekîtiya dengan, bi yekîtiya rayan, bi yekkerî, bi yekrayî, bi yeksanî, bi yekûnî, bi yemanî, bi zagonî, bi zagonî, bi zalimî, bi zanatî, bi zanayî, bi zanebûn, bi zanebûn, bi zanetî, bi zaneyî, bi zaneyî, bi zanîn, bi zanistî, bi zankî, bi zankî, bi zar, bi zar bûn, bi zar û zimanê (yek) girê dan, bi zar ve kirin, bi zarî (...) kirin, bi zarî (yekî) hatin kirin, bi zarî bûn, bi zarî kirin, bi zarî kirin, bi zarok bûn, bi zarok nexweş bûn, bi zarû bûn, bi zê bûn, bi zêdehî, bi zêdetirî, bi zêdetirî, bi zêdeyî, bi zeftkirin, bi zehmetî, bi zehmetî, bi zehmetî, bi zekemê ketin, bi zekemê ketin, bi zend û bend, bi zêr kil kirin, bi zerar, bi zerar, bi zere ve, bi zevî kirin, bi zexelî, bi zexelî, bi zexmî, bi zibaretî, bi zik ve, bi zikê birçî, bi zikê têr, bi zikekî têr, bi deh zikan birçî bûn, bi zikkêşkê, bi zikkêşkê çûn, bi ziktêrî, bi zilamtî berdan, bi ziman anîn, bi ziman anîn ser hev du, bi ziman bûn, bi ziman ketin, bi ziman xistin, bi zimanê xwe (yek) girê dan, bi zimanê xwe karibûn, bi zimanê xwe ketin, bi zimanê xwe, xwe bi rê ve birin, bi zimanê xwe, xwe dan dest, bi zimanê xwe, xwe girê dan, bi zimnî, bi zincarê ketin, bi zindîtî, bi zingar ketin, bi zînî, bi ziraqê tavê re, bi zirav bûn, bi zirav kirin, bi zirê bûn, bi zîrekî, bi zirî, bi zirtên xwe man, bi zirx bûn, bi zirx kirin, bi zîtikan, bi zîtikan çûn hev, bi zîtikan li hev dan, bi zivêrkerî, bi zivrekî, bi ziyan, bi ziyan, bi ziyandarî, bi ziyankarî, bi zor, bi zor û bela, bi zor û heft bela, bi zor û heft beleyan, bi zor û zehmet, bi zor û zehmetan, bi zora xwe, bi zorbaşî, bi zorbazî, bi zorbazî, bi zordarî, bi zordestî, bi zordestkî, bi zorê, bi zorê, bi zorê, bi zorê bi (yekê) re kirin, bi zorê canê, bi zorê pê kirin, bi zorê qîm kirin, bi zorekê, bi zorekê, bi zorekê gihîştin (tiştekî), bi zorekê pê kirin, bi zorekî, bi zoretî, bi zûkahî, bi zûkayî, bi-, bi-, bi- (i), bi-israr, bi-l-xeyb, bi-nan-û-xwê, bi-nan-û-xwêtî, bi...de, bi...kenîn, bi...nexweş bûn, bi...re, bi...ve, biabagne, biabagneyî, biabor, biabor û birûmet bûn, biaborî, biac, biacî, biacizî, biacizkerî, biadan, biadan, biadanî, biadanîtî, biadet, biadetî, biafir, biafir, biafret, biafretî, biagadarî, biagadarîkirin, biagadarîtî, biagir, biagire, biagire, biagirî, biahên, biahên, biaheng, biajar, biajarî, biajawe, biajaweyî, biajoname, biajonameyî, biakam, biakamî, biakarî, biakort, biakort, biakort, bial, biala, biala, bialav, bialav, bialav (i), bialav (ii), bialbûmîn, bialek, bialet, bialet, bialî, bialî, bialîdan, bialîgirî, bialîkarî, bialîkarîtî, bialîxwe dan, bialkol, bialkol, bialmast, bialmast, bialoqî ketin, bialozbarî, bialozî, bialozî, bialûsî, bialûsîtî, biamadehî, biamadehîbûn, biamadekarîbûn, biamadeyî, biaman, biaman, biamanc, biamanc, biamancî, biamanî, biambelaj, biamî, biamîp, biamîp, biamîretkirin, biamoşî, biamraz, biamraz, biamraz, biantet, biantreman, biapore, biaqil, biaqil, biaqil, biaqil, biaqil bûn, biaqil bûn, biaqil kirin, biaqil kirin, biaqil û di hedê xwe de, biaqilane, biaqilbûn, biaqilbûn, biaqilbûn, biaqilbûyî, biaqilê xwe, biaqilê xwe ve hatin, biaqilî, biaqilî, biaqilî, biaqilî, biaqilî kirin, biaqilkirî, biaqilkirin, biaqilkirin, biaqilmendî, biaqilmendîtî, biaqiltî, biaqûbet, biaqûbet, biar, biar (i), biar (ii), biaram, biaram, biaram, biaram, biaramî, biaramî, biaramîtî, biaran, biaran, biarandinî, biaranî, biarastebûnî, biarasteyî, biard, biard, biard, biardbûn, biardbûn, biarêşe, biarêşeyî, biarezû, biarezûyî, biarî, biarifî, biarik, biarik, biarinc, biarinc, biaring, biarîş, biarîşe, biarîşe, biarise, biarîşeyî, biarîşî, biarmanc, biarmanc, biarmancî, biarsim, biarsimî, biarvan, biarvan, biarvanbûn, biarvanbûn, biasanî, biasas, biasasî, biasaw, biasaw, biasaw, biasêbarî, biasetat, biasêyî, biasîmanketin, biaşirî, biaşkerahî, biaşkerayî, biaskereyî, biaşop, biaşopî, biastar, biasteng, biasteng, biasteng, biastengî, biastim, biastim, biaştîxwazî, biaştkarî, biaşxane, biaşxane, biat, biat etmek (biat edilmek), biatac, biatacî, biateş, biateşî, biatlebûn, biatlehî, biatmosfer, biatmosferî, biauriculate, biav, biav, biav bûn, biav bûn, biav kirin, biav kirin, biava deniyan behicîn, biava firingiyan, biavadarî, biavakerî, biavantaj, biavantaj, biavantaj, biavantajî, biavayî, biavbûn, biavbûn, biavbûn, biavbûyî, biavbûyîn, biavêjî ber segan, seg naxwin, biavî, biavik, biavikî, biavisî, biavkirî, biavkirin, biavkirin, biavnêm, biavnêmî, biavrêjk, biavrêjk, biavrû, biavrûyî, biavsûn, biavtirşik, biavxwîn, biavxwîn, biavxwînî, biavzêm, biavzêm, biavzûm, biavzûm, biavzûng, biavzûng, biavzûng, biawa, biawarteyî, biawat, biawatî, biawayî, biawazî, biawêne, biawêne, biawêne, biawiz, biawizî, biax, biax, biax, biaxî, biaxîn, biaxkişandin, biaxlemî, biaxû, biaxû, biaxû, biaxûbûn, biaxûbûn, biaxûbûn, biayîn, biayînî, biayle, biayleyî, biazadî, biazar, biazar, biazar, biazarî, biazîn, biazîne, biazîne, biazot, biazot, biba, biba, biba, biba (i), biba û bager, bibaberrik, bibaberrikî, bibabet, bibabet, bibabirk, bibabirk, bibac, bibac, bibac, bibacan, bibacan, bibacanreş, bibacî, bibaçîk, bibadan, bibadanî, bibadef, bibadek, bibadekî, bibadok, bibadokî, bibager, bibager, bibager, bibaha, bibahane, bibahoz, bibahoz, bibahoz, bibakût, bibakûtî, bibal, bibalans, bibalansî, bibalayî, bibaldan, bibaldarî, bibaldarî, bibaldarîtî, bibaldeçûn, bibaldirêjî, bibaldirêjîtî, bibalî, bibalîcan, bibalkêşî, bibalkêşîtî, bibamişt, biban, biban, bibandira, bibandira, bibandor, bibandor, bibandor, bibandor, bibandor bûn, bibandor bûn, bibandorbûn, bibandorî, bibandorî, bibandorî, bibandûr, bibanek, bibanekî, bibangurdan, bibangurdan, bibanî, bibapêş, bibapêşî, bibapûk, bibar, bibar, bibar, bibaran, bibaran, bibaran, bibare, bibareyî, bibarî, bibarimte, bibarist, bibaristan, bibaristî, bibaşî, bibasîret, bibask, bibask, bibask, bibaskbûn, bibaskbûn, bibaşkirinbarî, bibastan, bibaştirî, bibaşûrî, bibatî, bibav, bibav, bibaw, bibawan, bibawan, bibawerbarî, bibawerhişkî, bibawerî, bibawerîtî, bibawername, bibawername, bibawername, bibawernameyî, bibawî, bibaxçe, bibayê bezê, bibayê birûskê, bibayex, bibayexî, bibayî, bibayist, bibayistî, bibazar, bibazar, bibazar bazara xwe re zeliqîn, bibazarr, bibazarrî, bibazdanê, bibazin, bibazin, bibazin, bibazor, bibazor, bibazor, bibber, bibe, bibe baran bi ser me de nabare, bibe baran erdê şil nake, bibe nebe mirov goştê kewan jî dixwe, bibe û nebe, bibêaqilane, bibêaramî, bibêarî, bibêarmancî, bibêbavî, bibêbawerî, bibêberhemî, bibêbinî, bibêbizavî, bibêçareyî, bibêcirî, bibêdawî, bibedbînî, bibedel, bibedêl, bibedêl kirin, bibedêlkirin, bibedî, bibedil, bibêdil, bibêdilî, bibedkarî, bibedl, bibêdudilî, bibêdûkêlî, bibêedebî, bibêendîşeyî, bibêexlaqî, bibêfêzî, bibêgavî, bibêgiramî, bibêhalî, bibeharat, bibêhawetî, bibêhayî, bibehçe, bibêhesabî, bibêhêzî, bibêhişî, bibehitînî, bibêhizûrî, bibêhn, bibêhn, bibêhna fireh, bibêhna fireh bêsîre dibe doşav, bibêhntengî, bibehr, bibehre, bibehre, bibehrî, bibêje, bibêje, bibêjeyî, bibêjî, bibêjik, bibêjim, bibêjimarî, bibêjin, bibejn, bibejn, bibejn, bibejn û bal, bibejnûbal, bibêkartêkirinî, bibêkêfî, bibekre, bibel, bibela, bibela, bibêlagirî, bibêlan, bibelaş, bibelaşî, bibelaşî, bibelaxet, bibelaxetî, bibelayî, bibelên, bibelênî, bibelexet, bibelg, bibelg, bibelge, bibelge, bibelge, bibelgekirin, bibelgename, bibelgename, bibelgename û sened, bibelgeyî, bibêlivînî, bibelor, bibelor, bibelqitî, bibelqitî înşelah, bibelûr, bibelûrî, bibelxem, bibelxem, bibêmecalî, biben, biben, bibênamûskî, bibênavî, bibend, bibende, bibendî, bibendik, bibendûbar, bibenekî xav girê dan, bibengî, bibenî, bibênîşaneyî, bibenîşt, bibenîşt, bibenîst, bibêolî, bibêperdaqî, bibêpîrî, bibêpûşilî, bibêpûteyî, bibêqamî, bibêqerarî, biber, biber, bibêr, biber, biber, biber, biber (i), bibêr (i), biber (ii), bibêr (ii), biber (iii), biber dolması, biber dolması yap­mak, biber gibi, biber gibi yanmak, biber salçası, biber turşusu, biberamet, biberametî, biberan, biberan, biberaqilî, biberaqilîtî, biberbendarî, biberbendî, biberbendîtî, biberberî, biberberî, biberberokî, biberbest, biberbest, biberbestî, biberbînî, biberbûn (i), biberbûn (ii), biberçavî, biberçavk, biberçavk, biberçavk, biberçavkî, biberçêlk, biberçêlk, biberci, bibercilik, biberd, biberdarî, biberdarîtî, biberdewam, biberdewam, biberdewam, biberdilk, biberdîne, bibere, bibêrê û rêzan, bibereber, biberek, bibereket, bibereket, bibereket, bibereket, bibereket bûn, bibereketbûn, bibereketî, bibereketî, biberestû, biberevajî, bibêrêyî, bibêrêzî, biberf, biberf, biberf, biberg, biberg, bibergerî, bibergî, bibergîdan, bibergîdan, bibergirk, bibergirk, biberhem, biberhemdarî, biberhemdarîtî, biberhemî, biberhevdanî, biberî, biberî, biberî, biberîk, bibêrik, biberik, biberik, bibêrik, biberîkî, biberiye, biberjeng, biberjeng, biberjengî, biberjêr, biberjêr û derbejor, biberkêşk, biberkêşk, biberketî (i), biberketî (ii), biberketin, biberketin, biberketin (i), biberketin (ii), biberkî, biberkî, biberkurk, biberkurk, biberlemek, biberli, biberli, biberlik, bibêrm, bibêrm, bibêrm, bibername, bibername, bibername, bibernameyî, bibernavk, bibernavk, biberneketin, biberneketin, biberon, biberpal, biberpal, biberpal, biberpirsiyarî, biberpirsiyarîtî, biberqaz, biberrûk, biberrûkî, bibersitok, bibersiv, bibersîv, bibersiv, bibersiz, biberstik, biberstikî, biberstû, biberstûk, biberstûk, biberstûk, bibertîlxwerî, bibertûrk, bibertûrk, bibervajî, bibervank, bibervank, biberx, biberx, biberx, biberxik, biberxik, biberxistin (i), biberxistin (ii), biberxweketin, biberzî, bibêş, bibêş, bibeşavend, bibeşavend, bibesavend, bibeşavendî, bibêşayîş, bibeşdarî, bibêsemaxî, bibêşerefî, bibêşî, bibêşikilî, bibêsincî, bibesîret, bibesîret, bibeskurk, bibêsozî, bibeşt, bibeşt, bibestik, bibestik, bibestik, bibestîne), bibêsûdî, bibêtamî, bibetan, bibetan, bibetan, bibêteşeyî, bibêtifaqî, bibeton, bibêvil, bibêvil, bibêvil, bibêvilî, bibêwan, bibêwefatî, bibêxalkî, bibexdadî, bibêxêrî, bibexşe, bibexsîn, bibexşîne, bibexsîne, bibexşînin, bibext, bibextî, bibextreşî, bibeyav, bibeyavî, bibeysûs, bibeysûs, bibez, bibez, bibez, bibêzarî, bibêziravî, bibêzkarî, bibezm, bibezm, bibezm, bibi, bibi, bibî teyr û bi esmanan bikevî dîsa jî ji destê min xelas nabî, bibîber, bibîberî, bibiçûkdîtin, bibide, bibideyî, bibiha, bibihadarî, bibihagiranîtî, bibiharet, bibihayî, bibihişmetî, bibihok, bibihurîn, bibij, bibijandin, bibijandinî, bibijang, bibijang, bibijanik, bibijareyî, bibijî, bibijî, bibijî, bibijîn, bibijînî, bibijûnî, bibijûnîtî, bibil, bibilbilik, bibilêt, bibilêtî, bibilindahî, bibilindahîtî, bibilindbûnî, bibilindek, bibilxem, bibîlya, bibîm, bibim, bibîmî, bibin, bibin, bibin, bibin ketin, bibinanî, bibinanîtî, bibinas, bibinasî, bibinateyî, bibinatî, bibinaxe, bibinaxeyî, bibinçîne, bibinçîneyî, bibindav, bibindavî, bibîne, bibîne, bibinema, bibinemal, bibinemalî, bibinemayî, bibinemrî, bibinemrîtî, bibinêşe, bibinêşeyî, bibinetar, bibinetarî, bibingeh, bibingeh, bibingeh, bibingehî, bibingehkirin, bibinî, bibinî, bibinî bûn, bibinîbûn, bibinik, bibinik, bibinîk, bibînim, bibinîtî, bibinketî, bibinketin, bibinketin, bibinketin, bibinkirask, bibintar, bibintarî, bibinxistî, bibinxistin, bibinxistin, bibinxistin, bibinyad, bibinyan, bibinyanî, bibinyat, bibinyat, bibinyat bûn, bibinyatî, bibinzevî, bibinzevîtî, bibiq, bibîr, bibir, bibîr, bibir, bibîr, bibir (i), bibir (ii)!, bibîr xistin, bibîramîn, bibîranî, bibîranîn, bibîranînî, bibiratî, bibîrbirin, bibîrbirinî, bibirbisok, bibîrdarî, bibirêş, bibirêveber, bibirêveberî, bibirêvebirin, bibirêvebirinî, bibîrewerî, bibirgehî, bibirhan, bibîrhatî, bibîrhatin, bibîrî, bibirîn, bibirîn, bibirînbûn, bibirînbûn, bibirîndarî, bibiriqîn, bibirk, bibirk, bibirk, bibîrkarî, bibîrnexist, bibîrokî, bibirq, bibirq, bibirq û birûsk, bibirq û birûsk, bibirqînî, bibirryar, bibirryar bûn, bibirryar kirin, bibirryarbûn, bibirryarbûyî, bibirryarî, bibirryarkirî, bibirryarkirin, bibirsî, bibirû, bibirû, bibirûsîn, bibirûskeyî, bibîrxistan, bibîrxistin, bibîrxistin, bibîrxistin, bibîrxistina dîtinî-bihîstinî, bibîrxistinî, bibiryar, bibiryar, bibiryarî, bibiryarî, bibiryarî, bibişirîn, bibisk, bibisk, bibisk (i), bibisk (ii), bibişkoj, bibişkoj, bibiskoj, bibişkojî, bibişkok, bibişkok, bibist, bibistehî, bibistî, bibistî, bibistîkî, bibîtaqe, bibîtaqeyî, bibitik, bibitikî, bibitom, bibitomî, bibive, bibiveyî, bibiwêj, bibiwêjname, bibiwêjnameyî, bibixar, bibixarî, bibixur, bibiyok, bibîz, bibizar, bibizarî, bibizav, bibizav, bibizav, bibizav bûn, bibizav kirin, bibizavbûn, bibizavbûn, bibizavî, bibizir, bibizmar, bibizmar, bibizmar, bibizmik, bibliographie, bibliography, biblioteko, bibliyo, bibliyo gibi, bibliyofil, bibliyograf, bibliyoman, bibliyomani, bibliyotek, bibliyotekçi, biblografik, biblografya, biblografi, bibo, bibo nêbo, bibobelat, bibobelat, bibobelat, biboç, biboç, biboçik, biboçik, biboçik, biboçûn, biboçûnî, bibone, biboran, biborc, bibore, bibore, bibore, biborebor, biborîk, biborin, biborxî, biboşahî, biboşahîtî, biboşayî, biboşayîtî, bibostan, biboya, biboyax, biboyax, biboyax, biboyaxî, biboyayî, bibriyantîn, bibromur, bibrove, bibroveyî, bibûn, biburhan, biburhanî, biburs, bibûrs, bibût, bibûut, bibuxar, bibûxar, bibuxarî, bibûyer, bibûyer, bibûyer, bibûyerdarî, bibûz, bibûzî, biç, bicabil, bicabil, biçaçûlî, bicadûyî, biçal, biçal û kort, biçal û mirt, biçal û mirtik, biçal û mit, biçalakî, biçalakîtî, biçam, bicam, bicam, bicamekan, bicamêrî, bicamêrîtî, bicamî, biçamûr, biçamûr, bican, bican, bicanbazî, biçanç, biçandin, biçangil, biçangil, biçante, biçapgerî, biçapî, biçaplûkan, biçaq, biçaqmaq, biçar kirin, bicarbonate, biçarçîve, biçarçove, biçarçove, biçare, biçare, bicarek, biçarelik, biçarenivîs, biçarenivîsî, biçareserî, biçareserîtî, biçarik, biçarik, bicarisî, biçarlepkan çûn, biçarlepkan ketin, biçaroke, biçarox, biçarox, biçarşeb, biçarşev, biçarşev, biçarsev, biçarwe, biçarwe, bicas, bicas, bicas, bicatir, bicatir, bicatirî, biçav, biçav, biçavan ketin, biçavdêrî, biçavdêrîtî, biçavdîtî, biçavdîtî, biçavharî, biçavî, biçavî, biçavî, biçavik, biçavik, biçavikî, biçavkanî, biçavkanîtî, biçavlêkirinî, biçavsorî, biçavsorî, biçavsorî, biçavzêlkî, biçavzêlkîtî, biçawanî, biçawanîtî, biçax, bicax, biçax, biçay, biçayir, biçayir, biçayir, biçe, biçe ser kaniyê, kanî wê ziwa bibe, biçêbûnbarî, bicedêl, biceger, biceger, bicegerbûn, bicegerî, bicegerî, bicegger, bicehd, bicehdî, bicehme, bicehmin, bicehter, bicehter, biçej, biçêj, biçêj, biçêj, biçêj, biçêj, biçêj bûn, biçêj kirin, biçêj kirin, biçêjbûn, biçêjî, biçek, biçek, biçek (i), biçek (ii), biçek bûn, biçek kirin, biçekbûn, biçekbûn, biçekem bûn, biçekembûn, biçekî, biçêkirinî, biçekkirî, biçekkirin, biçekkirin, biçekûçol, biçekûçolî, biceld, biçelqeçelq, biçelqînî, biçelqînî, biçeltik, biçeltik, bicelwe, bicelweyî, bicelxe, biçem, biçember, biçember, biçembil, biçembilheya, bicemed, bicemed, bicemed, bicemedanî, bicemedanîtî, bicemedî, biçênc, bicencer, bicencere, biçêncî, biçene, biçene, biçenedirêjî, biçeng, biçengel, biçengil, biçengil, biçengil, biçengur, bicênîk, bicênîk, biçente, biçentik, biçep, biçepanî, biçeper, biçeperî, biçepil, biçeprastê, biçepûçûrr, biçepûçûrrî, biçeq, biçêq, biçêq, biçeqîn, biçeqîn, bicer, biçer, bicer, biçer bağlar, biçer döver, bicerahet, bicerahetî, biçercesine dipten kesme veya koparma, biçercesine dipten kesmek veya koparmak, biçerdöver, bicereyan, bicerg, bicerîme, bicerîmeyî, biçerm, biçerm, biçerm, biçermî, bicerribandin, bicerribandinî, biçerx, biçerx, biçerxî, bicesaret, bicesaret, bicesaret bûn, bicesaret bûn, bicesaret kirin, bicesaret kirin, bicesaretbûn, bicesaretbûn, bicesaretbûyî, bicesaretî, bicesaretkirî, bicesaretkirin, biçeşîd, biçeşîdbûn, biçeşîdîtî, biçeşîdkirin, biçetel, biçetel, biçetel, biçetel bûn, biçetînayî, biçetinî, bicew, bicewab, bicewab, bicewab, biçewder, bicewher, bicewher, bicewî, bicewî, biçewlik, biçewlik, bicewr, bicewrî, biçexdar, bicey, bicêyiz, bicêyizî, biceyr, biceza, bici, biçî, bicî, bici bicili, bicibe, bicibe, bicibilyet, bicîbûn, biçîçek, biçîçek, biçîçek, biçîçekî, biçîçekkirin, biçîçekkirin, biçîçî, biçiçik, biçiçik, biçiçik, biçîçikî, biçîçikî, bicidî, bicîger, biciger, bicih, bicîh, bicih, bicih, bicîh anîn, bicih anîn, bicîh bûn, bicih bûn, bicih danîn, bicih kirin, bicih kirin, bicih û nivîn bûn, bicih û warbûn, bicih û warkirin, bicihanî, bicihanîn, bicihanîn, bicihanîn, bicihanîn, bicîhatî, bicihbûn, bicihbûn, bicihbûnî, bicihbûnî, bicîhbûyî, bicihbûyî, bicihbûyî, bicihbûyî, bicihdanîn, bicihêtname, bicihêz, bicihêz, bicihêzî, bicihgirî, bicihhatin, bicihhiştin, bicihhiştin, bicihî, bicîhî, bicihime!, bicihînayî, bicihker, bicihkirî, bicihkirî, bicihkirin, bicihkirin, bicihkirin, bicihnebûyî, bicihnebûyî, bicihnuma, bicihûwarbûn, bicihûwarkirin, bicihûwarkirin, bicihûwarkirin, biçîk, biçîkene, biciklo, biçikosî, biçil, bicil, bicil, bicil, bicil û berg, bicil û girêdan, bicîla, bicilbûn, bicild, biçîldank, biçîldank, bicildî, bicilî, bicili, bicilik, bicilik, bicilikî, biçilip yerde bırakılmış olan ekin demeti, biçilip yerde üst üste dizilmiş olan ekin yığını, biçilircesine dipten kesilme veya koparılma, biçilircesine dipten kesilmek veya koparılmak, biçilîtk, bicilk, bicilkî, biçilm, biçilm, biçilm, biçilme, biçilmek, biçilmek, biçilmî, biçilmiş ekin demetini bağlamakta kullanılan ve otsu bitki veya ağaç dalından yapılmış olan bağ, biçilmiş ekini harman yerine taşıma işi, biçilmiş ekini harmana taşımak, biçilmisînî, biçilotî, biçilotîtî, bicils, bicils, biçiltûk, bicilûberg, bicilûberg, bicilûbergî, bicîlwe, bicîlweyî, biçim, biçîm, biçim, biçîm (i), biçîm (ii), biçim alanı, biçim almak, biçim biçim, biçim bilimi, biçim birim, biçîm kirin, biçimbil, biçimbilî, bicimbiş, biçimci, biçimcilik, biçime sokmak (veya biçim vermek), biçîmen, biçîmen, biçîmen, biçîmik, biçimine getirmek, biçîmkirin, biçîmkirin, biçimlemek, biçimlendirilmek, biçimlendirme, biçimlendirmek, biçimlenme, biçimlenmek, biçimli, biçimsel, biçimsellik, biçimsiz, biçimsizleşme, biçimsizleşmek, biçimsizlik, biçîn, biçin, bicin, bicinan ketin, biçinar, biçinar, bicînayet, bicinayet, bicînayetî, bicinayetî, biçînçolek, biçindik û lotikan, biçindikan, biçindikê, biçindirikan, biçingal, biçingîn, biçingînî, biçingînî, biçinginî, biçînî, biçînî, bicinsiyet, bicinsiyet, bicinsîyet, bicinsiyetî, bicinsiyetî, biçîp, biçîp, biçipik, biçiqil, biçiqil, biçiqilk, biçiqlik, bicir, bicir, bicir bûn, bicir û cedêl, bicir û ecdêl bûn, biçira, biçira, biçiranek, biçiranek, biçirax, bicirecir, bicirecir, biçirik, biçirik (i), biçirik (ii), biçirîn, biçirîsk, biçirîsk, biçirk, biçirk, biçirkeçirk, biçirkî, biçirkîn, biçirkîn, biçirkînî, bicirm, bicirmî, bicirne, bicirnexweşî, bicirre, bicirreyî, biçirtî, biçirtik, biçirtonek, biçirtonek, biçirtonek, biçirûsk, biçirûsk, bicîsm bûn, bicîsmbûn, biçistî, biçistî, biçistî, biçîtî, bicîtî, biçîtik, biçîtik, biçitpit, biçiv, biçivandinî, biçivang, biçivî, biçivîd, biçivûçûr, bicîwa, biciwiyo, biçix, biçix, biçixat, biçixatî, biçixatik, biçixatikî, biçixeh, biçixêz, biçixêz, biçixêzik, biçixêzik, bicixiz, bicixizî, biciyawazî, biciyokî, biçîzbûnî, biçizeçiz, biçizeçiz, biçîzî, biçîzî, neçîzî qencelîz î, bicizûbend, biçki, biçki dikiş, biçki yapmak, biçki yapmak, biçki yurdu, biçkici, biçkici, biçkok, biçkok, biçkokî, biçkoley, biçkov, biçme, biçme-I, biçme-II, biçmek, biçmek-I, biçmek-II, biçok, biçolan xistin, bicolane, bicolane, biçolbirî, biçolbûnî, bicole, bicoleyî, bicomerdî, bicomgehî, biçop, biçoratan, bicorî, biçortî, biçortî, bicoş, bicoş, bicoşdarî, bicoşî, bicoşûperoş, bicotê, bicotî, biçov, biçrik, biçrik, biçrik, biçtirmek, biçû, biçûçan, biçûçanî, biçûçanik, biçûçik, biçûçik, biçûcik, biçûçik û qupikan ve, biçûçikî, biçûçikî, biçûçiktî, biçûçiktî, biçûçok, biçûçokî, bicudabarî, bicudayî, biçûk, bicûk, biçuk, biçûk, biçûk, biçûk, biçûk biçûk, biçûk bûn, biçûk bûn, biçûk bûn, biçûk bûn heycar mezin kirin, biçûk dît, biçûk dîtin, biçûk dîtin, biçûk dîtin, biçûk hatin dîtin, biçûk hatin dîtin , biçûk hatin xistin , biçûk ketin, biçûk ketin, biçûk ketin, biçûk kirin, biçûk kirin, biçûk kirin, biçûk li ba mezinan divê pêdirêjî nekin, biçûk li mezinan dinêrin, biçûk li rêça mezinên xwe diçin, biçûk pêl rêça mezinên xwe dikin, biçûk rayê mezinan nakin, biçûk û mezin, biçûk xist, biçûk xistin, biçûk xistin, biçûk xistin, biçûka mezin neke,mezina biçûk neke, bicûkahî, biçûkahî, biçûkahî, biçûkan xeta li mezinan efû, biçûkane, biçûkanî, biçûkanî, biçûkanî, biçûkatî, biçûkayî, biçûkayî dibê hêk, mezin dibe qaqê, biçûkbaz, biçûkbazî, biçûkbûn, biçûkbûn, biçûkbûn, biçûkbûyî, biçûkbûyîn, biçûkdîtî, biçûkdîtî, biçûkdîtin, biçûkdîtin, biçûkdîtin, biçûkê li (cihekî) mezin bûme, biçûkê malê, kûçikê malê, biçûker, biçûkî, biçûkî, biçûkî bûn, biçûkî xwe dîtin, biçûkîtî, biçûkîtî dibêje hêk, mezin dibe dibêje papê, biçûkker, biçûkker, biçûkker, biçûkketî, biçûkketin, biçûkketin, biçûkketin, biçûkkirî, biçûkkirî, biçûkkirin, biçûkkirin, biçûkkirin, biçûkokî, biçûkoyî, biçûktayî, biçûktî, biçûktirîn, biçûkxister, biçûkxistî, biçûkxistî, biçûkxistin, biçûkxistin, biçûl, bicule, biçûlek, biçûlek, biculeyî, bicumbuş, biçûnehat, biçûnehatî, biçûnok, biçûnûhat, biçûnûhatî, bicur'et, bicuret, biçûxe, bicycle, bidab, bidaçek, bidaçek, bidaçek, bidad, bidadî, bidadmendî, bidadmendîtî, bidadperwerî, bidadperwerîtî, bidadwerî, bidadwerîtî, bidahat, bidahk, bidamanî, bidamar, bidamar, bidamar, bidamezirak, bidamezirakkirin, bidamezirawe, bidamezrak bûn, bidamezrakbûn, bidamezrawe bûn, bidamezrawe kirin, bidamper, bidamper, bidamusk, bidan, bidanîşan, bidanîşanî, bidantêl, bidantêl, bidantêl, bidapîrî, bidaqurtandinî, bidar, bidar, bidar, bidar da kirin, bidardakirî, bidardarok, bidarde bûn, bidarde kirin, bidardebûn, bidardekirî, bidardekirin, bidardekirin, bidarezû, bidarî ketin, bidarik, bidariştindarî, bidarkirin, bidarkirin, bidartest, bidartûn, bidarû, bidarvekirî, bidarvekirî, bidarvekirin, bidarxistî, bidarxûn, bidasî, bidasî, bidât, bidaw, bidawa, bidawayî, bidawer, bidawerdarî, bidawerî, bidawet, bidawî, bidawî, bidawî, bidawî bûn, bidawîanîn, bidawîbûn, bidawîbûn, bidawîbûn, bidawîbûn, bidawîbûyî, bidawîbûyîn, bidawîhatin, bidawîhatin, bidawîkirî, bidawîkirin, bidawîkirin, bidawîkirin, bidawîng, bidawîng, bidawîngî, bidawîtî, bidaxe ku, bidaxwaz, bidaxwazî, bidayet, bidayet, bidayetî, bidayik, bidayik, bidayik, bidê, bide, bide, bidê, bide, bidê, bide ameyîş, bide aqilnayîş, bide aqilyayîş, bide ardiş, bide ewniyayîş, bide geyrayîş, bide hiwayîş, bide kerdiş, bide kewtiş, bide mendiş, bide nanê xwe, berde canê xwe, bide nawitiş, bide netirse bitirse sêrm neke, bide niştiş, bide qelibnayîş, bide qerisnayîş, bide resayîş, bide şanayîş, bide sawitiş, bide siwar biyayîş, bide şiyayîş, bide tadayîş, bide wariştiş, bidebar, bidebare, bidebarî, bidebdebe, bidebdebeyî, bidehî, bidehşet, bidehşetî, bidek, bidekûdolabî, bidelam, bidelamet, bidelametî, bideleme, bidêlî, bidelîl, bidelîl, bidelîlî, bidêlindêz, bidelîv, bidelîvî, bidem, bidêm, bidêm, bidem, bidêm, bidem (i), bidem (ii), bideman, bideman (i), bidemançe, bidemangirtin, bidemanî, bidemanî dan, bidemargîrî, bidemax, bidemaxî, bidemdarî, bidemdemî, bidemjimêr, bidemjimêr, bidemxe, bidemxe, biden, bidên, biden, bidêndan, bidêndan, bidendik, bidendik, bidendik, bideng, bideng, bideng, bideng, bidenge, bidengê bilind, bidengê bilind dan qîran, bidengê bilind qîr kirin, bidengê hindrû xeberdan, bidengeyî, bidengî, bidengî, bidengik, bidengik, bidengûdor, bidengûdorî, bidengvedan, bidengvedan, bidengvedan, bidênî, bidep, bidep, bidep, bideq, bideq, bideqî, bider, bider kirin, bideramet, bideramet, bideramet, biderametî, bideranîn, biderbejêr, biderbejêr û derbejor, biderbik, biderbikî, biderbirrîndarî, biderd, biderd, biderd, biderd bûn, biderd kirin, biderdank, biderdankî, biderdbûn, biderdbûn, biderdbûyî, biderdî, biderdkirî, biderdkirin, biderdor, bidêre, bidêre, biderece, biderece, biderece, biderecekirin, bidereceyî, biderengî, biderengî, biderengî, biderengî xistin, biderengî xistin, biderengîketin, biderengîxisten, biderengîxistin, biderengîxistin, biderengxistî, biderevekirin, biderfet, biderfetî, bidergeh, bidergeh, bidergeh, bidergistî, bidergistî, bidergûş, bidergûş, biderhatî, biderî, bidêrî, biderî, biderî, biderkenar, biderketin, biderkirî, biderkirin, biderkirin, biderman, biderman, biderman, biderpî, biderpîkurtk, biderpîkurtkî, biderpîtî, bidersok, bidersokî, biderve, biderxur, biderzî, biderzî, biderzî, bidesen, bidesen, bidest, bidest, bidest, bidest û lep, bidest xistin, bidest xistin, bidestar bûn, bidestav, bidestçêkirin, bidesteber, bidestek, bidestekî, bidestêxwe bûn, bidestgirtî, bidestgirtî, bidestgirtî, bidestheq, bidestheqî, bidesthilat, bidesthilatî, bidestî, bidestî, bidestî, bidestik, bidestik, bidestkar, bidestketî, bidestketî, bidestketin, bidestmiz, bidestmizî, bidestneketin, bidestnimêj, bidestnimêj, bidestnivêj, bidestnivêjî, bidestpêkdarî, bidesttengî, bidestûlep, bidestûlepkê, bidestûpê, bidestûpê, bidestûpê bûn, bidestûr, bidestûr, bidestûrî, bidestûrname, bidestûrnameyî, bidestveanîn, bidestveberdan, bidestxistî, bidestxistî, bidestxistî, bidestxistin, bidetay, bidetayî, bidev, bidêv, bidev, bidev, bidev, bidev û çene bûn, bidev û ziman bûn, bidevang, bidevdank, bidevdankî, bidevdeling, bidevdeling, bidevdirî, bidevek, bidevekî bûn, bidevgirk, bidevgirk, bidevgîrk, bidevgirtek, bidevgirtek, bidevî, bidevik, bidevik, bidevik, bidevik û çenikên xwe kirin, bidevjeng, bidevkî, bidevkî, bidevkî bûn, bidevnixûn, bidevnixûn, bidevşik, bidevû çen bûn, bidevûçen, bidevûziman, bidew, bidewarî, bidewijm, bidewle, bidewlemendî, bidewlemendîtî, bidewlet, bidewlet, bidewlet e, bidewleyî, bidewr, bidewr, bidewrî, bidexîl, bidexîlok, bidexwîn, bideyî, bideyn, bideyn, bideyn dan, bideyn girtin, bideyn jê stendin, bideyn stendin, bideynî, bideynstendî, bidêzan, bidhete, bidî çîzan nedî çîzan, tu yê bidî heqê guzan, bidibêt, bididan, bididan, bididan, bididandarî, bidifin, bidifin, bidifin, bidifinî, bidijberî, bidijberîtî, bidijminatî, bidijminatîtî, bidijqanûnîtî, bidijqanûnîtîtî, bidijraber, bidijwarî, bidijwarî, bidil, bidil, bidil, bidil, bidil û bêdil, bidil û xatir bûn, bidîlan, bidilbijî, bidilbijîtî, bidilbûn, bidilçûnê, bidilçûnêtî, bidildarî, bidîlema, bidîlemayî, bidilên, bidilêrî, bidilêxwetî, bidilgeşî, bidilgiranî, bidilgiranîtî, bidilgirî, bidilînî, bidilkêşî, bidilm, bidilmanî, bidilnazî, bidilnazikî, bidilnazikîtî, bidilnermî, bidilnermîtî, bidilnexwazî, bidilnexweşî, bidilovanî, bidilovanîtî, bidilreqî, bidilşadî, bidilsarî, bidilsozî, bidilûcanî, bidilwasî, bidilwasîtî, bidilwaswasî, bidilwaswasîtî, bidilxapînokî, bidilxurtî, bidilxwaz, bidilxwazî, bidilxweşî, bidilxweşî, bidilxweşkirin, bidime, bidîmen, bidîmen, bidimik, bidimîn, bidimîn, bidims, bidims, bidims, bidin, bidîn, bidîn, bidin û birevin, bidin xebitandin, bidîndarî, bidindik, bidindik, bidindik, bidingil, bidingil, bidingînî, bidînî, bidînokî, bidîploma, bidîploma, bidîploma, bidîplomayî, bidîqat, bidîqet, bidîqetî, bidir, bidir, bidir, bidiraf, bidiran, bidiran, bidiran, bidiranî, bidirav, bidiravî, bidirêjayî, bidirêjayî, bidirêjdarî, bidirêjî, bidirêjkayî, bidirêjkî, bidirêjkirî, bidirêjkirinî, bidîrek, bidirik, bidiristî, bidîrok, bidîrok, bidîrok, bidirrî, bidirrindeyî, bidirûv, bidirûvî, bidîsgotin, bidîsgotin, bidîsgotin, bidîsîplîn, bidîsiplîn, bidîsîplîn, bidîsiplînkirin, bidîtaneyî, bidîtin, bidîtinî, bidivê û jê bireve, bidîwar, bidîwar, bidîwaran girtin, bidîwarî, bidixan, bidixanî, bidiyanet, bidiyanetî, bidiyar ketin, bidiyarbûnî, bidiyardarî, bidiyareyî, bidîzanterî, bidîzanterî, bidizdarî, bidizî, bidizî, bidizî, bidizîka, bidizîkî, bidlîs, bidlîs, bidlîs, bido, bidobe, bidobe, bidoç, bidoç, bidoçik, bidoktora, bidoktora, bidoktora, bidol, bidolî, bidolîdank, bidom, bidom, bidomat, bidon, bidon, bidon, bidon, bidongî, bidongîtî, bidonî, bidor, bidor, bidora (…) ketin, bidorê, bidorê, bidorê kirin, bidorgirtin, bidoşek, bidosek, bidostane, bidostanî, bidostî, bidostik, bidostkî, bidox, bidox, bidox, bidoxîn, bidoxînî, bidoz, bidozî, bidû, bidû, bidû, bidû, bidû, bidû bûn, bidua, bidua, biduayî, bidubareyî, bidubendî, bidubendîtî, bidûbûn, bidûbûn, bidûçik, bidûdik, bidudilî, bidudilîtî, bidûkêl, bidûkel, bidûkel, bidûkêlî, bidûketin, bidûmahî, bidûmahîk, bidûmahîk, bidûmahîkî, bidûmahîtî, bidûman, bidûman, bidûman, bidûman bûn, bidûmanbûn, bidûmanbûn, bidûmanî, bidûmen, bidûnde, bidûndeyî, bidurd, bidurd, bidurdî, bidûrebîn, bidûrebîn, bidûreyî, bidûrketin, bidûrketin, bidûrûdirêjî, bidûrxistin, bidûrxistin, bidûv, bidûv, bidûv, bidûvçik, bidûvçika çavan lê nihêrîn, bidûvdirêjî, bidûvdirêjî, bidûvik, bidûvik, bidûvketî, bidûxan, bidûxan, bidûxan, bidûxan bûn, bidûxan bûn, bidûxanbûn, bidûxanbûn, bidûxanî, bidûyî, bid’at, biêb, bieba, biebr, biecêbî, biecêbmayî, biecele, biecele, biecelebûn, bieceleyî, biecemîtî, biecineyî, biedab, biedab, biedabî, biedalet, biedalet, biedaletî, biedeb, biedeb, biedeb be!, biedeb bûn, biedeb û erkan bûn, biedebbûn, biedebbûn, biedebî, biedebî, biedet, biedetî, biefsaneyî, biefsûn, biefsûn, biefsûn, biefyon, biefyon, biegal, biegal, biegale, biegaleyî, biegen, sich ~, bieger, biegerdarî, biegerî, biegîdî, biêginî, biegung, biehd, biehdî, biehliyet, biehliyet, biehlîyet, biehliyetî, biejdad, biejdadî, biêk re qîjîn, biêk re qîrîn, biekl, biekl, biekl, biekl bûn, bieklbûn, bieklbûn, bieklî, bieklî, bieklkirin, bieks, bieks, bieks, biekseriyet, bieksî, bielalet, bielaletî, bielektrîk, bielektrîk, bielektrîk, bielektrîkbûn, bielektrîkkirin, bielektrîkkirin, bielem, bielem, bielem, bielemî, bieleqe, bieleqeyî, bieletewş, bielkol, bielmas, bielwan, bielwanî, biêm ketin, biemad, biembaz, biembazî, biemeliyat, biemeliyat, biemir, biemirî, biemn, biemr, biemrî, biencam, biencam, biencambûn, biencamdarî, biencamî, biencamkirin, biencamkirin, biendaze, biendaze, biendazeyî, biendîşe, biendîşe, biendiz, biene, bienenfresser, bienenspecht, bienenstock, bienerjî, bienerjîtî, bienfeksiyon, bienfeksîyon, bientektuelî, bientektuelîtî, bienteres, bienteresî, bieqd, bieqdî, biêqîn, biêqînî, bier, bierazî, bierazîtî, bierd, bierdî, bierebe, bierebe, bierebe, bierênî, biêrîş, biêrîşî, biêrîşkerî, bierjeng, bierjengî, bierk, bierkî, biern, biern, biero, bierzaq, bierzaqî, biêş, biêş, biêş û kul, biesas, biesasî, biêşê ketin, bieser, bieserî, biêşî, biêşîk, biêşîk, biesil, biesil û esas bûn, biêşk, biêşk, bieşko, biesl, biesl û fesl, biesmandev, bieşnawo, biespas, bieşq, bieşq, bieşqî, biesrar, biesrar, biesrar, bieşya, bieşya, bieşyayî, bietîk, bietîket, bietîket, bietîket, bietîkî, bietir, bietirî, bietlayî, bievandin, bievandinî, bievdayî, bievîn, bievîndarî, biewlad, biewladî, biewle, biewle, biewle, biewledarî, biewletî, biewletî, biewqaf, biewqafî, biewr, biewr, biewrî, biexlaq, biexlaq, biexlaqî, biexlaqî, biexlaqî, bieyal, bieyalî, bieyar, bieyar, bieyar, bieyarî, bieyaşî, bieyaşîtî, bieybik, bieylet, bieyletî, bieyne, bieyne, bieyne, bieynek, bieynekî, bieynik, biezab, biezabî, biezamet, biezamet, biezet, biezet û îkram, bieziyet, biezm, biezm, biezmî, biezwaz, biezwazî, biezyet, biezyetî, bifaçeta, bifaîz, bifaîz, bifaîzî, bifal, bifal (i), bifal (ii), bifalso, bifamîlye, bifamîlyeyî, bifanêl, bifanêle, bifanêleyî, bifanêlî, bifanos, bifanos, bifanos, bifanûs, bifanûs, bifatûre, bifatûre, bifatûre, bifayiz, bifayiz, bifazîlet, bifêde, bifêde bûn, bifêde kirin, bifêdebûn, bifêdebûyî, bifêdekirî, bifêdekirin, bifedî, bifedî, bifedîtî, bifehlbûn, bifehm, bifehmbarî, bifehmî, bifêkî, bifêkî, bifêkîtî, bifêl, bifelaket, bifelaket, bifelaket, bifêlbazî, bifelcî, bifelek, bifelekî, bifeleqe, bifeleqe, bifêlî, bifener, bifener, bifener, bifenî, bifeqerat, bifeqeratî, bifeqere, bifeqereyî, bifêqî, bifêqîtî, biferamoşî, biferaset, biferasetî, biferehî, biferexet, biferfûr, biferhemendî, biferhemendîtî, biferheng, biferhengî, biferman, bifermanî, bifermo, bifermoyî, bifersend, bifersendî, biferwar, biferwarî, biferwerî, biferwerîtî, bifes, bifesal, bifesal, bifesalî, bifeşk, bifeşk, bifeşkî, bifetisîne, bifetisînî, bifetisînim, bifetisînin, bifêtkarî, bifetl, bifetl, bifetlanek, bifetlanek, bifetlonek, bifetlonek, bifetlonek, bifewqulade, bifewquladeyî, bifeyde, bifeydeyî, bifeyîz, bifeyîzî, bifêz, bifêz, bifêzî, bifîgûr, bifîgur, bifihêt, bifihêtî, bifikar, bifikar, bifikare, bifîkin, bifikir, bifilîgran, bifilîgran, bifilître, bifîlter, bifîlterî, bifîltre, bifîltre, bifind, bifind, bifind, bifîq, bifîqeroşk, bifir, bifir bûn, bifir kirin, bifiraq, bifiraq, bifiraqî, bifiravîn, bifirax, bifiraxî, bifirbûn, bifirbûyîn, bifirêketin, bifirengzehmetî, bifirfir, bifîrfîrk, bifirî, bifirî bûn, bifirî kirin, bifirîbûn, bifirîkirin, bifirin, bifirîtî, bifirkî, bifirkî, bifirkirin, bifirmisk, bifirmisk, bifirne, bifirne, bifirneyî, bifirset, bifirsetî, bifirtî, bifirtine, bifirton, bifirtûne, bifirtûne, bifirûz, bifirûzî, bifişar, bifişarî, bifisefis, bifişek, bifişengbend, bifişkefişk, bifişkîn, bifişkîn, bifişkîn û pişkîn a, bifîstan, bifîstan, bifistan, bifîsto, bifitîl, bifitîl, bifitrik, bifiyaqe, bifîz, bifîz, bifîz, biflort, biflortî, bifondoten, biforma, biformûl, biforqîtî, bifors, bifors, bifors, bifort, bifosfat, bifosfat, bifosfor, bifosfor, bifosîl, bifosîl, bifosîl, bifote, bifotêr, bifotêrî, bifotik, bifoto, bifotograf, bifotografî, bifototî, biftek, biftek, bifûtik, big, biga, bigabûn, bigagolekê çûn, bigalûk, bigalûk, bigalûk, bigamet, bigane, bigarantî, bigarantî, bigarantîtî, bigaraz, bigarazî, bigarij, bigarîte, bigarnîtur, bigaz, bigaz, bigaz, bigaz (i), bigaz û bêlan, bigazin, bigazin, bigazîn, bigazinc, bigazinî, bigêç, bigêç, bigêdûk, bigef, bigef û gur bûn, bigefî, bigefxurî, bigêjahî, bigêjdarî, bigêjî, bigêjkî, bigêl, bigêl, bigelacî, bigelekî, bigelekîtî, bigelemperî, bigelemşe, bigelemşe, bigelemse, bigelêrî, bigelêş, bigelş, bigelş, bigels, bigelûgoşt, bigem, bigem, bigen, bigengazî, bigengazîtî, bigengeşe, bigengeşe, bigenîtî, bigeniyî, bigepik, bigepik, bigeprûg, bigeprûg, biger, bigeranî, bigerdebil, bigerdî, bigerdî, bigerdî, bigerdûnî, bigere, bigeremol, bigeremol, bigeremolî, bigerew, bigerew, bigêreyî, bigergere, bigergere, bigêrik, bigêrik, bigerînek, bigerketin, bigermahî, bigernasî, bigêruf, bigerûşe, bigerûşeyî, bigerxêl, bigerxêlî, bigerxistin, bigeşbûnî, bigeşî, bigeşîtî, bigetîre, bigewcî, bigewde, bigewde, bigewde, bigewdebûn, bigewdebûn, bigewher, bigewher, bigewher, bigewherî, bigewrî, bigewrî, bigewriya (...) de neçûn, bigewz, bigewzbûn, bigger, biggest, bigida, bigidayî, bigîhev, bigihînek, bigihînek, bigil, bigilêz, bigilêz, bigilîxwazî, bigilîz, bigîlk, bigilûr, bigilûr, bigilûrî, bigilwên, bigilwênî, bigimînî, bigir, bigir, bigir (i), bigir (ii), bigir ta, bigîrak, bigîrak, bigiram, bigiramî, bigiramîgirtin, bigiranî, bigiranîtî, bigîrdanî, bigirde, bigirde, bigirê, bigire, bigirê, bigirê (i), bigirê (ii), bigirê dank, bigiregir, bigirêk, bigirêk, bigirêkî, bigirêtî, bigîreyî, bigîrfan, bigîrfanî, bigirî, bigîrî, bigirî ve kirin, bigiriftarî, bigirik, bigirim, bigirimanî, bigirin, bigirîn, bigiringî, bigiringîtî, bigirînî, bigirîşk, bigirmişk, bigirmişkî, bigirnasî, bigîrobûnî, bigirov, bigirovî, bigirr, bigirrbûn, bigirrî, bigirrovirr, bigirsî, bigirtek, bigirtinî, bigirûv, bigîsin, bigiştî, bigivirt, bigivirtî, bigivkarik, bigiya, bigiya, bigiya, bigiyandarî, bigiyayî, bigîzme, bigîzme, bigizrek, biglas, biglasî, bigobit, bigobitî, bigoçavk, bigoçavkî, bigoçel, bigoçel, bigoçel, bigogî, bigogird, bigomiz, bigomtil, bigon, bigone, bigonî, bigonxwarin, bigonxwarinî, bigor, bigore, bigoreyî, bigorî kirin, bigorîbûn, bigorîkirin, bigoşe, bigoşe, bigose, bigoşt, bigoşt, bigost, bigoşt goştê canê (yekî) ketin, bigoşt kirin, bigoştkirî, bigoştkirin, bigotin, bigotin, bigotina, bigotina (yekî) kirin, bigotina kurt, bigotina mele bike bi emelî wî meke, bigotinan çûn hev, bigotiya, bigovan, bigovan, bigovan, bigovanî, bigovanname, bigovannameyî, bigoyîn, bigozegirê, bigozek, bigrîp, bigrîpî, bigû, bigubre, bigubre, bigubreyî, bigudi, bigufik, biguh, biguh, biguhan, biguhan, biguhan, biguhar, biguhar, biguhaztinî, biguhdarî, biguhdarîkirin, biguhdarîkirinî, biguhdarîtî, biguhê (yekî) de, biguhê (yekî) ketin, biguhêzbarî, biguhezî, biguhik, biguhişînî, biguhnêl, biguhnêlî, bigujîn, bigujîn, bigul, bigul, bigulbank, bigule, bigule, bigulênî, bigulî, bigulî, bigulî, bigulik, bigulik, bigulîşk, bigulmit, bigulpik, bigulpik, bigulte, bigulteyî, biguman, biguman, biguman, biguman, bigumanbarî, bigumandarî, bigumanî, bigumbet, bigumbet, bigumil, bigumilî, bigumîn, bigumîn, bigumînî, bigumirk, bigumlek, bigumlekî, bigumrehî, bigumrehîtî, bigumrik, bigumrik, bigun, bigünah, biguncanî, bigundor, bigundorî, biguneh, bigunehbarî, bigunehî, bigunehkarî, bigunehkarîtî, bigunêl, bigunêlî, bigunhêl, bigunhêlî, bigunik, bigunik, bigunik, bigupik, bigupikok, bigura (…) kirin, bigurahî, bigurahîtî, bigurcî, biguregur, bigurêxî, bigurimtî, bigurimtîtî, bigurmîn, bigurmînî, bigurmînî, bigurz, bigurz, biguva, biguvah, biguvah, biguvahî, biguvahîtî, biguvayî, biguvînî, biguwa, biguwah, biguwayî, bigûz, bigûzik, bih, bih, bih (ii), bih (iii), biha, biha, biha, biha, biha, biha (fiyet), biha ... şikandin, biha bûn, biha bûn, biha bûn, biha dan, biha danîn, biha dar, biha daxistin, biha di (tiştekî) dan, biha emrzêde ye, erzan emirkin e, biha eyar kirin, biha kirin, biha kirin, biha kirin, biha li ser (yekî) rûniştin, biha pê dan, biha şikandin, biha xistin, biha yê (tiştekî) zêde bûn, biha yê lêzêdebûyî, bihaber, bihaber, bihabûn, bihabûn, bihabûn, bihabûn, bihabûna tiştan, bihabûyî, bihabûyîn, bihacet, bihacet, bihacet, bihadanîn, bihadar, bihadar, bihadar bûn, bihadar bûn, bihadar kirin, bihadarbûn, bihadarbûn, bihadarbûyî, bihadarbûyîn, bihadarî, bihadarî, bihadarî, bihadarkî, bihadarkirî, bihadarkirin, bihadarkirin, bihadaxistî, bihadaxistin, bihafil, bihafilî, bihafiroş, bihafiros, bihafiroşî, bihafirosî, bihafize, bihagiran, bihagiran, bihagiran bûn, bihagiran kirin, bihagiranbûn, bihagiranbûyî, bihagiranî, bihagiranî, bihagirankirî, bihagirankirin, bihaker, bihaker, bihakî, bihakirî, bihakirî, bihakirin, bihakirin, bihakkın, bihal, bihal, bihalekî, bihalekî bûn, bihalet, bihaname, bihaname, bihandanî, bihane, bihane dîtin, bihane kirin, bihanebar, bihanedar, bihanegir, bihanegirî, bihaneyî, bihanik, bihar, bihar, bihar, bihar, bihar, bihar, bihar an bi dilê xwe meyne, bihar bi dilê xwe anîn (ortalığı), bihar bi kulîlkê çênab, bihar çû, ji kerê nêr û pîreka xerab re, bihar e, dew li dar e, bihar e, keç har e, bihar e, ker har e, bihar e, rewş ne diyar e, bihar hat zivistan hilhat, bihara dilan, bihara navîn, bihara navîn, bihara navîn, bihara paşîn, bihara paşîn, bihara pasîn, bihara pêşî, bihara pêşin, bihara xwe sil nekin, payizan xwe gêro nekin, biharanavîn, biharapaşîn, biharapêşîn, biharapêsîn, biharat, biharat, biharat, biharat kirin, biharatdank, biharatdank, biharatfiroş, biharatfiros, biharatfiroşî, biharatfirosî, biharatî, biharatkirî, biharatkirî, biharatkirin, biharatkirin, biharborîn, bihare, bihare, bihare (i), bihare (ii), biharê girt û lê kir, payîzê jê kir, biharê pez, havînê werz, payizê rez û zivistanê ez, biharê pez, payîzê rez, zivistanê ez, biharê têr neke, payîzê xwe bi derengî nexe, biharewar, biharî, biharî, biharî, biharî, biharîkirinî, bihariye, biharkî, biharok, bihartî, bihartin, bihartin, bihartin, biharwar, bihaşikandin, bihaşikestî, bihaşikestin, bihasil, bihasil, bihatî, bihatî, bihatî, bihatin, bihatin, bihatîya tiştan, bihavêrke, bihavil, bihavil, bihavil bûn, bihavilî, bihawarî, bihawêr, bihawîd, bihax, bihaxistî, bihaxistin, bihay, bihaydarî, bihaydarîtî, bihayê (tiştekî) aşkera kirin, bihayê (tiştekî) kifş kirin, bihayê (tiştekî) zêde kirin, bihayê biservekirî, bihayê destekirî, bihayê herî zêde, bihayê kêm, bihayê kirînê, bihayê lêzedebûyî, bihayê mal rabûn, bihayê maliyetê, bihayê misoger, bihayê pir zêde, bihayê radekirî, bihayê tewat, bihayê xwînê, bihayê zêde, bihayî, bihayî çêbûn, bihayjixwehebûn, bihayjixwehebûnî, bihazan, bihazanî, bihazirî, bihazirî, bihazirîtî, bihê (..) kirin, bihêb, biheb, bihêb, bihebandin, bihebandinî, bihêbî, bihebik, bihebik, bihêçik, bihecim, bihecimî, bihêcin, bihecm, bihed, bihedan, bihedan, bihedanî, bihedar, bihedar, bihedarî, bihedef, bihedefî, bihedî, bihêdîka, bihedirîn, bihedîse, bihedîse, bihedîse, bihedûr, bihêginî, bihejandinî, bihejarî, bihêjayî, bihejîn, bihejm kirin, bihejmar, bihejmarî, bihejmetkarî, bihêk ketin, bihel, bihêl, bihêl, bihelahela, bihêlan, bihêlane, bihêlanî, bihêlanok, bihelbestî, bihelboq, bihelboq, bihêle, bihelehel, bihelehela, bihelehelayî, bihelehelî, bihêlekan, bihêlekan, biheleloş, biheleloşî, bihêlemêl, bihêlemêlî, bihelî, bihêlî, bihêlî, bihêlî, bihêlik, bihêlik, bihêlik, bihêlim, bihêlîn, bihêlin, bihêlîn, bihêlîn, bihelistî, bihêlkan, bihêlkan, bihêlkarî, bihelqe, bihelqe, bihelqe, bihelwest, bihelwestî, bihêm, bihêma, bihêmanî, bihêmayî, bihemd, bihemd, bihemdî, bihemêt, bihemêtî, bihêmî, bihemîle, bihemîle, bihemîle man, bihemîleman, bihemîlemayîn, bihêminî, biheml, biheml, bihemlbûn, bihemle, bihemle, bihemle kirin, bihemlegerîn, bihemlekirî, bihemlekirin, bihemletî, bihenase, bihenaseyî, bihendaze, bihendaze, bihendaze, bihendaze hereket kirin, bihendazebûn, bihendazebûn, bihendazetî, bihendazetî, bihendazetî, bihenekî, biheng, biheng, bihengam, bihengame, bihengame, bihenîfe, biheq, biheq, biheq bûn, biheq derketin, biheq kirin, biheqaniyet, biheqaniyetî, biheqbûn, biheqbûyî, biheqdarî, biheqdîtin, biheqî, biheqîqet, biheqîqetî, biheqkirî, biheqkirin, biher, bihêram, bihêram, biheraret, biheraret, bihêrbar, bihêrbar, bihêrbarî, biherdemî, bihere, bihereke, bihereket, bihereket, bihereketî, bihereşeyî, biherewezî, biherî, biherî, bihêrik, bihêrik, bihêrk, bihêrk, bihêrsbûyî bûn, bihêrsî, biheş, bihesab, bihesab, bihesasiyet, bihesasiyet, bihêşî, bihêşî, bihesin, bihesin, bihesin, bihêsir, bihesîr, bihêsir, bihesiyet, bihesiyetî, bihesp, bihesp, bihesp, bihesp kirin, bihesret, bihesret, bihesret bûn, bihesretbûn, bihesretî, bihesretkişandin, biheşt, bihest, biheştane, biheste, bihestî, biheştî, bihestî, bihêstir, bihêstir, bihêstir, bihêstrî, bihestyarî, bihestyarî, bihestyarî tevgerîn, bihêt, bihetarî, bihetav, bihetavî, biheter, biheter, biheter, bihêtî, bihetûn, bihev, bihev anîn, biheval, bihevalbiçûk, bihevalbiçûk, bihevalbiçûk, bihevalî, bihevalok, bihevalzarok, bihevalzarok, bihevberdarî, bihevbeşî, bihevbeşî, bihevbûn, bihevçûn, bihevdan, biheve, biheve, bihevebûn, bihevebûn, bihevgaltekirin, bihevgihan, bihevgirtin, bihevgirtin, bihevgirtinî, bihevgirtinî, bihevguhartin, bihevhenekkirin, bihevhenekkirin, bihevhêzî, bihêvî, bihêvî, bihêvî, bihêvî, bihêvî bûn, bihêvî kirin, bihêvîbûn, bihêvîbûn, bihêvîbûn, bihêvîbûyî, bihêvîkirî, bihêvîkirin, bihêvîkirin, bihêvîkirin, bihevîr, bihevîr, bihevîr, bihevîrtirş, bihevîrtirş, bihevîrtirs, bihêvîtî, bihevkar, bihevkarî, bihevkarîn, bihevkenîn, bihevkêşe, bihevkêşeyî, bihevketî, bihevketî, bihevketî, bihevketin, bihevketin, bihevkirin, bihevkirin, bihevnikarin, bihevparî, bihevpişkî, bihevra, bihevratî, bihevraz, bihevraz, bihevraz, bihevre, bihevrebûn, bihevrebûn, bihevrebûyîn, bihevreçûn, bihevredan, bihevregirîn, bihevrehewtîn, bihevrereyîn, bihevreyî, bihevreyî, bihevrikdarî, bihevrikî, bihevrikîtî, bihevşabûn, bihevşadbûn, bihevsengî, bihevsengîtî, bihevstûnî, bihevve, bihevve ne, bihevxemî, bihevxistî, bihevxistin, bihêw, bihewa, bihewa, bihewa ketin, bihewaketin, bihewaketin, bihewaketin, bihewale, bihewas, bihewaxistin, bihewaxistin, bihewaxistin, bihewayî, bihewcar, bihewdik, bihewdik, bihewe!, bihewes, bihewes, bihewesî, bihewî, bihêwî, bihewî, bihêwî, bihêwirî, bihêwirîtî, bihêwirze, bihêwirze, bihêwirze, bihêwirzeyî, bihewiyet, bihewiyetî, bihewiz, bihêwizî, bihêwl, bihewl, bihewldan, bihewlî, bihêwlî, bihewrek, bihewrik, bihewrik, bihewz, bihewz, biheybet, biheybet, biheybet, biheybetî, biheyecan, biheyecan, biheyecan, biheyecanbûn, biheyecanbûn, biheyecanî, biheyecankirin, biheyecankirin, biheykel, biheyranî, biheyranîtî, biheyrankirin, biheyranmayîkirin, biheysiyet, biheysiyet, biheysîyet, biheysiyetî, biheysûbeys, biheysûbeysî, biheytehol, biheytehol, biheytehol, biheytûhot, biheytûhotî, biheyv, biheyv, biheyvane, biheyvaneyî, biheyveron, biheyveron, bihêz, bihêz, bihez, bihêz, bihêz, bihêz, bihêz, bihêz bûn, bihêz bûn, bihêz kirin, bihêzan, bihezaran, bihêzbûn, bihêzbûn, bihêzbûn, bihêzbûyî, bihêzbûyîn, bihêzdarî, bihezek, bihezek, bihezek, bihezî, bihêzî, bihêzî, bihezîn, bihezir, bihêzker, bihêzkirî, bihêzkirin, bihêzkirin, bihezkirin, bihêzkirin, bihezkirinî, bihêzok, bihî, bihî (...) kirin, bihî hev kirin, bihî ser û çavê (yekî) kir, bihibir, bihibir, bihibir, bihibirî, bihîçhar, bihîçhar, bihicûm, bihicûmkerî, bihidet, bihidetî, bihîdrat, bihidûd, bihidûd, bihidûdî, bihijmar, bihijmarî, bihijmet, bihijmet, bihijmetî, bihijmetkarî, bihîkarî, bihîkarî, bihîkarî, bihîkarîtî, bihikîn, bihikûmet, bihikûmetî, bihilawestek, bihilco, bihilco, bihîle, bihîle, bihîleyî, bihilm, bihilm, bihilm, bihilmî, bihilûk, bihilûkî, bihîm, bihimalk, bihimbankî, bihimet, bihimetî, bihîmî, bihimîçk, bihimînî, bihimînî, bihîn, bihîn, bihîn jê çûn, bihinarik, bihinarok, bihîndarî, bihindayî, bihindayîtî, bihine, bihinêr, bihinêr, bihinêrî, bihing, bihingafî, bihingam, bihingil, bihingil (i), bihingil (ii), bihingime, bihingînî, bihingiv, bihingiv, bihingiv, bihingiv bûn, bihînî, bihînzanî, bihîpe, bihîqînî, bihiqûq, bihiqûqî, bihirî, bihirî, bihirîn, bihirte, bihîs, bihiş, bihiş, bihis, bihis bûn, bihiş û hidani bûn, bihiş û mêjî, bihişbûn, bihişbûn, bihisbûn, bihişbûyîn, bihişdarî, bihişî, bihisî, bihişîbûn, bihişkebazar bûn, bihişkî, bihişmendî, bihişmendîtî, bihişmet, bihişmet, bihişmet, bihişmet, bihismet, bihîst, bihîst, bihişt, bihist, bihîstek, bihistêr, bihîstevan, bihîstî, bihîstî, bihiştî (i), bihiştî (ii), bihîstik, bihistin, bihîstin, bihîstin, bihistin, bihîstin, bihîstin, bihîstin, bihîstin, bihîstin/dibihîze/bibihîze, bihîstina min bihîstî, bihîstinbar, bihîstindar, bihîstingeh, bihîstinwer, bihîstinzanî, bihîstin (f.j, bihîstiyar, bihîstiye malan bar kiriye, lê nizane li ku danîne, bihîstok, bihîstok, bihîstok, bihîstokî, bihîstokî, bihistûmal, bihîstyar, bihîstyar, bihîstyarî, bihişyarî, bihişyarîtî, bihişyarkirin, bihîv (i), bihîv (ii), bihîva kwîr, bihîva kwir, bihîvane, bihîvaneyî, bihîvokî, bihîvterk, bihiz, bihîz, bihîz, bihîz yarî, bihizandin, bihîzar, bihîzbar, bihîzbarî, bihîzbarî, bihîzek, bihîzî, bihizî, bihizîn, bihîzîn, bihizirbarî, bihizn, bihizûr, bihizûr, bihîzyar, bihîzyar, bihîzyar, bihîzyar kirin, bihîzyarî, bihîzyarî, bihîzyarî, bihîzyarkirin, bihn, bihn vedan, bihna xwe fireh kirin, bihna xwe vedan, bihnek, bihnijîn, bihnok, bihntengî, biho, biho, bihogirî, bihojandin, bihojîn, bihok, bihok, bihok, bihok (i), bihok (ii), bihokar, bihokarî, bihokên kirkirpokî, biholî, bihoparlor, bihoparlor, bihorandin, bihorbar, bihorî, bihorîn, bihorîn, bihork, bihortin, bihortin, bihortin, bihoş, bihoşî, bihost, bihost, bihost, bihost, bihost kirin, bihost kirin, bihostayî, bihostek, bihostek, bihostek erd jê re nebûn qism, bihostek hatin ser (yekî), bihostek li ser zêde bûn, bihostek û çartilî, bihostetî, bihosteyî, bihostikik, bihoştin, bihostkirin, bihostkirin, bihovî, bihovîtî, bihovîtî, bihovkî, bihoy, bihub, bihubî, bihuçik, bihûçik, bihûçik, bihuçikî, bihujandî, bihujandin, bihujandin, bihujandin/dibihujîne/bibihujîne, bihujîn, bihujîn, bihujîn/dibihuje/bibihuje, bihujîner, bihujînker, bihujînkerî, bihûjtin, bihuk, bihuk, bihukim, bihukimî, bihukimranî, bihukimranîtî, bihundirketin, bihuner, bihuner, bihuner, bihunermendî, bihur, bihûr, bihur, bihûr, bihur, bihûr, bihur, bihur nedan, bihur tê de dît, bihûr-, bihura peyayan, bihuran, bihurandî, bihûrandin, bihurandin, bihurandîn, bihurandin, bihûrandin, bihurandin , bihurbar, bihurbar, bihurbarî, bihurbarî, bihûrbijar, bihurê (yekî) bihurîn, bihurê (yekî) kûr bûn, bihurê (yekî) tê çûn, bihurê bêqam, bihurê peyayan, bihurê qalind, bihurê tenik, bihurê xwe tê de dît, bihurek, bihureka jêrîn, bihurekajêrîn, bihurgeh, bihûrî, bihurî, bihurî, bihurî, bihurî, bihurîn, bihûrîn, bihurîn, bihurîn, bihûrîn, bihurîn, bihurîn , bihûrîn , bihurîna demê, bihurîtî, bihurk, bihurke, bihurketî, bihurmet, bihurmetî, bihurtî, bihurtin, bihurtin, bihurtin, bihurtin , bihurtin >bihur>, bihurtin/dibihure/bibihure, bihuş, bihûşt, bihust, bihuşt, bihust, bihuşt, bihuşt, bihust, bihuşt, bihust, bihuşt, bihuşta ku ez ne tê de bini bila ker tê de vegevizîn, bihuştasa, bihuştê ye, bihuştî, bihuştîn, bihuştîn, bihuştîn, bihuzîn, bihuzîn hev, bihuzîn ser çavê (yekî), bihuzûr, biîade, biîade, biîbadet, biîbadetî, biîcaredan, biîcaze, biîcazetname, biîcazetname, biîcazeyî, biîdare, biîdarekirin, biîdareyî, biîdentîte, biîdentîteyî, biîdeolojî, biîdeolojîtî, biîdia, biîdia, biîdman, biîdman, biidrak, biîdraq, biîfet, biîfet, biihtimam, biihtimamî, biihtiram, biîhtiram, biihtiramî, biihtişam, biîhtişam, biihtişamî, biihtişamîtî, biîlawe, biîlet, biilet, biîletî, biilm, biilmî, biîltifat, biiltimas, biîltimas, biiltimasî, biîma, biîmaj, biîmaj, biîman, biîman, biîmanî, biimr, biimrî, biimtiyaz, biîmtiyaz, biîmza, biîmzayî, biîmze, biînat, biînek, biînekî, biînfluenza, biînfluenzayî, biinsaf, biînsaf, biinsafî, biînsafî, biintînî, biîntizam, biinyad, biinyadî, biinyet, biîpotek, biîqaz, biiqbal, biiqbalî, biîrade, biîrade, biîradeyî, biîradî, biirbet, biirbetî, biirf, biirfan, biirfanî, biirfî, biirîn, biirîn, biirq, biirqî, biîş, biîsabet, biîsabet, biîşaret, biîşaret, biîşaretî, biîskonto, biislûb, biislûbî, biîsot, biîsot, biîsotî, biîspat, biîspîrto, biisrar, biîşteh, biişteh, biîşteh, biiştehî, biîstiqrar, biiştiyak, biiştiyakî, biîşwe, biîşweyî, biîtaet, biîtaetî, biitibar, biitibarî, biitifaq, biîtifaq, biitifaqî, biîtina, biîtinayî, biîtiqat, biîza, biîzan, biîzanî, biîzayî, biizin, biîzîn, biizinî, biizinname, biizinnameyî, bij, bij, bij, bij (i), bij (ii), bij (iii), bij (iv), bija xwe şikênandin, bijan, bijan, bijandî, bijandin, bijandin, bijandin, bijandin/dibijine/bibijine, bijang, bijang, bijang, bijang, bijangî, bijangokî, bijanî, bijanik, bijanik, bijar, bijar (i), bijar (ii), bijar kirin, bijarbar, bijarde, bijarde, bijardin, bijardin, bijare, bijare, bijare, bijare, bijare bûn, bijare kirin, bijare kirin, bijare kirin, bijarebar, bijarebûn, bijarebûyî, bijarek, bijarek, bijarek kirin, bijareker, bijarekerî, bijarekirî, bijarekirin, bijarekirin, bijaretî, bijaretî, bijaretî bûn, bijaretîbûn, bijaretîbûyî, bijareyî, bijareyî bûn, bijareyîbûn, bijarî, bijarî, bijaritî, bijark, bijarker, bijarker, bijarker, bijarkerî, bijarkî, bijarkirin, bijarte, bijarte, bijarte, bijarte, bijarte, bijarte bûn, bijarte bûn, bijartebûn, bijartebûn, bijarteker, bijarteker, bijartekerî, bijartetî, bijartetî, bijarteyî bûn, bijarteyîbûn, bijartî, bijartî, bijartî, bijartî, bijartin, bijartin, bijartin, bijartin, bijartin, bijartin , bijartin , bijartin/dibijêre/bibijêre, bijartina suriştî, bijartinî, bijbijî, bijbijî bûn, bijbijîbûn, bijdik, bijêbiran, bijêbiran, bijêder, bijêderî, bijêhatî, bijêhatin, bijêhatinî, bijehr, bijehr, bijehr, bijehrawî, bijehrbûn, bijehrbûn, bijehrêketin, bijehrî, bijehrîbûn, bijehrxistin, bijêkuştin, bijêkuştin, bijen, bijenî, bijêr, bijêr, bijêr, bijêran, bijêrandin, bijêrdar, bijêre, bijêrek, bijêrenivîs, bijêrenivîs, bijêreyî, bijêrî, bijêrî, bijêrî, bijêrik, bijêrîk, bijêrîk, bijêrîtî, bijêrîtî, bijêrzemîn, bijêrzemînî, bijêrzevî, bijêrzevîtî, bijêw, bijewî, bijêwî, bijewî, bijharte, bijhartin, bijî, bijî, bijî, bijî, bijî (i), bijî (ii), bijî (iiii), bijî (iv), bijî (vi), bijî berdan, bijî çûn, bijî çûn, bijî çûn (tiştekî), bijî dan, bijî dan, bijî dan, bijî dan (...), bijî kişandin, bijî kişandin, bijî!, bijibarî, bijibarîtî, bijîberdan, bijîbûn, bijîçûn, bijid, bijîdan, bijîdar, bijîgarî, bijîgarî, bijihandin, bijihîn, bijîjin, bijîjk, bijîjk, bijîjkî, bijik, bijîk (i), bijîk (ii), bijîkdar, bijikîn, bijîkişandin, bijimar, bijimar, bijimar, bijimare, bijimareyî, bijimarî, bijîn, bijin, bijîn, bijîn, bijîn, bijin, bijin, bijîn, bijîn (i), bijîn (ii), bijîn (iii), bijîn/dibije/bibije, bijinandin, bijinandin/dibijinîne/bibijinîne, bijinaneyî, bijinanî, bijînbûn, bijinî, bijînî, bijink, bijînkirî, bijînkirin, bijiqandin, bijiqandin, bijiqandin/dibijiqîne/bibijiqîne, bijiqî, bijiqîn, bijiqîn, bijiqîn, bijiqîn/dibijiqe/bibijiqe, bijîr, bijîr, bijirandin, bijîrbêjî, bijîrbûn, bijîreş, bijîreş, bijîresk, bijîrfon, bijîrfonî, bijîrî, bijîrik, bijirîn, bijirîn, bijîrîtî, bijîrtelefon, bijîrtelefonî, bijîrzanî, bijişk, bijîşk, bijîşk, bijîşk, bijîşk, bijîsk, bijîşk, bijîşk bûn, bijîşk kirin, bijîşkbûn, bijîşkbûyî, bijîşkê dadiyê, bijîskê dadîyê, bijîşkê derûnî, bijîşkê diranan, bijîskê diranan, bijîşkê guhan, bijiskê guhan, bijîşkê hinavî, bijîskê hinavî, bijîşkî, bijîşkî, bijîskî, bijîşkî kirin, bijîşkîkirî, bijîşkîkirin, bijîşkîtî, bijîskiya da, bijîşkîya dadî, bijîşkiya derûnî, bijîşkîya derûnî, bijîşkiya diranan, bijîşkîya hêvişkar, bijîşkiya hinavê, bijîşkkirî, bijîşkkirin, bijîşktî, bijîsktî, bijîtî, bijîtî, bijîv, bijîvekir, bijiyar, bijiyarî, bijiyê bijî, bijkîn, bijkoj, bijkoj, bijkoj, bijok, bijû, bijû dan, bijûdan, bijûdayîn, bijûjin, bijûlk, bijumar, bijumare, bijumareyî, bijumarî, bijûn, bijûn, bijûn, bijûn, bijûn bi dest xistin, bijûn bûn, bijûn kirin, bijûn kirin, bijûnbûn, bijûnbûyî, bijûndar, bijûndar, bijûndarî, bijûndarî, bijûnî, bijûnî, bijûnî, bijûnî, bijûnkar, bijûnkarî, bijûnkarî, bijûnker, bijûnkirî, bijûnkirin, bijûr, bijûr, bijuteri, bijûterî, bika, bika, bika, bikabok, bikabsûl, bikabûs, bikabûs, bikabûs, bikabûsî, bikadro, bikadro, bikadro, bikahûr, bikaisîyûm, bikakevîlk, bikakil, bikakilî, bikakul, bikalan, bikalî, bikalik, bikalik, bikalîte, bikalîte, bikalîte, bikalîteyî, bikalker, bikalker, bikalsiyûm, bikamir, bikamir, bikancî, bikanî, bikanîn, bikanînî, bikanîtî, bikaolîn, bikap, bikapek, bikapek, bikapik, bikapîtal, bikapîtalî, bikapok, bikapok, bikar, bikar, bikar, bikar (i), bikar (ii), bikar (iv), bikar anîn, bikar hatin, bikar kirin, bikar û îş bûn, bikar û îş kirin, bikarakter, bikarakter, bikarakter, bikarane, bikaranîn, bikaranîn, bikaranîn, bikaranîn, bikaranîn, bikaranîna awayan, bikaranîna îmkana dawiyê, bikaranîna şidetê, bikaranînaawayan, bikaraniyî, bikaratîn, bikarbar, bikarbar, bikarbidestî, bikarbidestîtî, bikarbon, bikarbon, bikarbonat, bikardanî, bikareba, bikarebabûn, bikarebakirin, bikaresat, bikargêrrî, bikargêrrîtî, bikarhatî, bikarhatî, bikarhatin, bikarhatin, bikarhêner, bikarhêner, bikarhêner, bikarhênerî, bikarî, bikarî, bikarî, bikarîgerî, bikarîk, bikarîn, bikarînan, bikarînanbar, bikarînayî, bikarîner, bikarîner, bikarînerî, bikarînî, bikariyer, bikariyerî, bikarîzma, bikarîzmayî, bikarkirî, bikarkirin, bikarkulîlk, bikarneanîn, bikarnehatî, bikarok, bikartêkirin, bikartêkirinbarî, bikartêkirinî, bikartol, bikartol, bikarzîdank, bikaş, bikaş, bikasket, bikasûlî, bikaşxank, bikaşxankî, bikat, bikat, bikatar, bikatar, bikatjimêr, bikator, bikator, bikator, bikaûçik, bikavilbûnî, bikaxiz, bikaxiz, bikayîndarî, bike, bike, bike bike, bike kala bixwe mala, bikebab, bikêç, bikêç, biked, bikeder, bikedî, bikêf, bikef, bikêf, bikef, bikêf bûn, bikêf bûn, bikêf kirin, bikêf û eşq, bikêf û şad, bikêfbûn, bikêfbûn, bikêfbûyî, bikefen, bikêferat, bikêferat, bikêfî, bikefî, bikefik, bikefîtî, bikêfiyet, bikêfiyetî, bikêfkirî, bikêfkirin, bikêfkirin, bikeftok, bikeftûleft, bikeftûleft, bikêfxweşî, bikel, bikel (ii), bikel bûn, bikel û bêhn, bikelaş, bikelbûn, bikelçûn, bikelecan, bikelecanî, bikelecankirin, bikêlek, bikelem, bikelem (i), bikelem (ii), bikelemçe, bikelemçe, bikelepçe, bikêlgeh, bikelij, bikelijî, bikelîn, bikelk, bikelk, bikelk (i), bikelk bûn, bikelkî, bikelmûç, bikelpik, bikelpik, bikêlûn, bikêm, bikêm, bikêm, bikêmanî, bikêmanî, bikêmanîbûn, bikêmanîbûn, bikêmasî, bikêmasî, bikêmasî bûn, bikêmasî kirin, bikêmasîbûn, bikêmasîbûn, bikêmasîbûyî, bikêmasîkirî, bikêmasîkirin, bikêmasîtî, bikemax, bikemax, bikemax, bikêmayiyan ketin, bikêmbûyî, bikêmdarî, bikemer, bikemer, bikemerbend, bikemerî, bikemyon, bikemyon, biken, bikenar, bikenar, bikênc, bikênc, bikêncî, bikêncî, bikend, bikend û kosp, bikendûkosp, bikendûkospî, bikenk, bikenk, bikenxistin, bikepazeyî, bikepez, bikepî, bikepî, bikepîtî, bikêr, bikêr, biker, bikêr, biker, bikêr, bikêr, bikêr anin, bikêr bûn, bikêr bûn, bikêr bûn, bikêr e, bikêr hatin, bikêr hatin, bikêr kirin, bikêr û xençer, bikêr, bikêrhatî, bikeramet, bikeramet, bikêran, bikêran, bikerb, bikêrbûn, bikêrbûn, bikêrbûyî, bikerdan, bikerem, bikergirtin, bikêrhatî, bikêrhatî, bikêrhatî, bikêrhatî, bikêrhatî, bikêrhatîbûn, bikêrhatin, bikêrhatinî, bikêrî, bikerî, bikêrî, bikêrî, bikêrhatinî, bikerik, bikerîn, bikêritî, bikêrîtî, bikêrkirî, bikêrkirin, bikerkûd, bikerkûd, bikerkût, bikerkûtî, bikernehatî, bikêrnehatî, bikêrnehatî kirin, bikêrnehatîbûn, bikêrnehatin, bikêrnehatin, bikero, bikêrsim, bikerstendî, bikerstendin, bikêrt, bikert, bikêrt, bikerx, bikes, bikes, bikeşa, bikesafet, bikesafetî, bikêşan, bikesaxe, bikeşayî, bikêşe, bikêşe, bikêse, bikesek, bikeser, bikeser, bikeserî, bikêşeyî, bikesî, bikêsim, bikesk, bikesk, bikesk, bikeştî, biket, biketwar, biketwarî, bikevan, bikevane, bikevane, bikevanî, bikevçî, bikevçî da hev, bikevî, bikevî, bikevînk, bikevînkî, bikevir, bikevir, bikevir, bikevîşk, bikevl, bikevlî, bikevneşop, bikevneşop, bikevnî, bikevz, bikevz, bikêvzik, bikew, bikewn, bikewnî, bikeyfiyet, bikeyfiyetî, bikeys, bikeys, bikeys kirin, bikeysbûn, bikeysbûn, bikeysî, bikeyskirî, bikeyskirin, bikeyskirin, bikezî, bikezî (i), bikezî (ii), bikêzik, bikêzik, bikî, bikî nekî, bikî nekî, bikibarî, bikifrît, bikifrîtî, bikifşî, bikil, bikil, bikîl, bikil, bikilik, bikilît, bikilmûç, bikîlo, bikilom, bikilombûn, bikils, bikils, bikils, bikilsbûn, bikilsbûn, bikîlte, bikim, bikim, bikim, bikimber, bikimê, bikimik, bikimik, bikimik, bikimşik, bikimşik, bikîn, bikin, bikîn, bikîn, bikinaye, bikinayî, bikînbûn, bikînbûn, bikinc, bikinc, bikinc, bikincî, bikincirî, bikîndarî, bikinêt, bikinêtî, bikini, bikinî, bikînî, bikini, bikînîn, bikinîşt, bikir, bikir, bikir, bikir, bikir, bikir (ii), bikir dîtin, bikiras, bikiras, bikiras, bikirasî, bikirê, bikirêc, bikirêc, bikirêc, bikirêcbûn, bikirêcbûn, bikirêdan, bikirêgir, bikirêgirî, bikirêgirtin, bikirî, bikirî, bikirin, bikirk, bikirkirk, bikirkirk, bikirkûd, bikirkût, bikirkûtî, bikirp, bikirp gotin, bikirr, bikirr, bikirr dîtin, bikirrî, bikirt, bikirt, bikiryar, bikiryarî, bikîs, bikiş, bikîs, bikişandin, bikîse, bikîsî, bikîsik, bikişin, bikîsk, bikitekit, bikitekit, bikitekit, bikitekit vegotin, bikitkit, bikivark, bikiwark, bikîwî, bikîwîtî, bikiwîtîn, bikizekiz, bikizekiz, biklavye, biklavye, biklor, bikobe, bikofî, bikok, bikok, bikok, bikokard, bikokevîl, bikokowark, bikole, bikolek, bikolekî, bikolonî, bikolonya, bikolos, bikolos, bikolos, bikomelî, bikomir, bikomirr, bikomkirin, bikomrig, bikomrigî, bikoncal, bikoncal, bikonekî, bikonetî, bikontrat, bikontrat, bikontrat, bikontratî, bikontrol, bikontrolî, bikopare, bikopon, bikoponî, bikoranî, bikoretî, bikorî, bikorik, bikorik, bikorik (i), bikorik (ii), bikortik, bikoş, bikoşî, bikoşîn, bikoşîn, bikoşînî, bikoşte, bikostek, bikostûm, bikotan, bikotek, bikotek, bikotek pê kirin, bikotekî, bikotî, bikovan, bikovan, bikovan, bikovanî, bikozere, bikozî û kulfet bûn, bikr, bikrema, bikrîk, bikrîz, bikrîz, bikrîzî, bikrom, bikûçik, bikuçik, bikûçik, bikuçk, bikufkarik, bikuflet, bikufletî, bikuftik, bikuftikî, bikuj, bikuj, bikuj, bikujî, bikujî, bikukurt, bikukurtî, bikul, bikul, bikul û derd, bikul û derdan, bikul û êş ıstıraplı * rojên bikul û êş li paş man, bikula dilê (yekî) zanîn, bikulav, bikulavî, bikulbe, bikulbik, bikuleh, bikuleh, bikuleh, bikulî, bikulik, bikulik, bikulikî, bikulîlk, bikulîlk, bikulîlkî, bikulîlkkirin, bikulîlkkirin, bikum, bikumanda, bikumî, bikumik, bikunc, bikuncî, bikung, bikûp, bikûp, bikûre, bikûre, bikurîşk, bikurk, bikurk, bikurkbûn, bikurkketin, bikurkketin, bikurm, bikurmorî, bikurmorî, bikurt, bikurtahî, bikurtan, bikurtasî, bikurtasî gotin, bikurtayî, bikurtebirî, bikurtêl, bikurtêl, bikurtgotin, bikurtik, bikurtik û mesîl, bikurtkirin, bikûşet, bikûset, bikuşpenetî, bikuşte, bikuste, bikûtek, bikutek, bikutek (i), bikuvarik, bikuvarik, bikuxtekuxt, bikuxtekuxt û ufteuft, bikuxtezirt, bikûz, bil, bil, bil (i), bil (ii), bil (iii), bil-, bilâ, bila, bila, bila, bila, bila, bila, bila agahiya te jê hebe, bila avis be bila derengî be, bila avis be, kengê dizê bila bizê, bila avisbe kengî dizê bila bizê, bila baş be, bila qet hêdî hêdî be, bila be, bila be, bila be, bila be, bila bela te li ber deriyê te be, bila belaya xwe ji xwedayê xwe bibîne, bila bi deyn be!, bila bi heqê xwe bizê ya zêde naxwazim, bila bi qurbana (te) be, bila bibe, bila bibe zende li dinyayê, bila bibêje ruhê te here ne ku bibêje tu canê minî, bila bibêjin xençera xaço heye, bila biçe!, bila bicihime (bisekite, bikewite an jî geber bibe), bila bihur be bila kûr be, bila rê be bila dûr be, bila keç be bila pîr be, bila bike çavê xwe, bila bikeve, stûyê wî di bin de bimîne, bila bimîne careke din * bila bimîne careke din ku ez hatim ez dê çaya we vexwim, bila bimire kahrolsun * bila neyar bimire, bila bîr be bila kûr be, bila bisekite (bikewite an jî geber bibe), bila biyaya, bila biyayîş, bila bor buhur be bila kûr be, bila boxeyê yek rojî bim ne çêleka sed rojî bim, bila can sax be!, bila canê (wî) sax be!, bila canê (yekî) derkeve!, bila çap be, bila çavê min pê neke, bila çêlek avis be kengê za, bila çil mêrê şêxadî dergê xêra li te veke, bila çivîk di ser (we) re nefire, bila ciwangê rokê bim ne çêleka sed rojî bim, bila çor bixwe, bila dar xwar be bila hostayî rast be, bila daxek be, li destê min be, bila dereng be bila baş be, bila di aqilê te de be, bila di bîra de te be, bila di çavê xwe bike, bila di hefsê de be ne di binê erdê de be, bila di hişê te de be, bila diaya ziyareta gulheyranê li te be, bila dil bi dil be, bila ji welat dûr be, bila dil rihet be bila loqek, bila dilê (we) rihet be, bila dilê min dil be, bila tûrê parsê li mil be, bila dilê min rihet be bila loqe nanê ziwa be, bila dilê min rihet be bila piçek nanê ziwa be, bila dilê mirov xweş be bila balgiyê ber serî ji kevir be, bila dilê te netirse, bila dilê te rihet be, bila dinya li serê min û te bibe tara bêjingê, bila diz hebin şevereş pir in, bila dûr be, bila ew jî nehikê li ser dehan be, bila ew ji parxanan netirse, ez ji diranan natirsim, bila ew li dera hanê be, bila ew mêr bitirse ku jina wî bimire û dişa wî tune be, bila ew mêranî ji te re bimîne!, bila ew rê ji min re bibe riya qantirçiyan, bila ez kurê, bila ez ne ji bavê xwe bim, bila ezraîl li ser canê (min) peya be, bila geber bibe, bila girtiyê hepsa be bila ne miriyê gora be, bila gotin di nav me de be, bila gotin di nav me de bimîne, bila haya, bila here!, bila hindik be bila rindik be, bila hindik be lê rindik be, bila hindik, bila rindik, bila îcar jî kefenê dakê hanî, bila ilmê te jê hebe!, bila keç be bila pîr be, bila kes pê mehise, bila kûçik nere ber çêçik, bila lawikê malê şane be, bila qet meaşê wî tune be, bila li ersa be ne li bin fersa be, bila li pê bim, li dîwarê qebrê bim, bila li şaristan be ne li goristan be, bila li serê dostan be, bila li şûvê be ne li bênderê be, bila mala xweyê (tiştekî) bişewi, bila mê be sîr qişmet e, bila mêranî ji te re be, bila meriv çêlikê guran be ne biçûkê birayan be, bila meriv mêr be bila kelemê ber çavê neyar û dijminan be, bila mirov bi xwe xwedî rûmet be ne di bin siya yê bi rûmet de be, bila mirov her ser heft hewiyan, nere ser du sêwiyan, bila mirov kuştiyê şêran be ne girtiyê roviyan be, bila navê ... ne li ser min be, bila navê mirov dernekeve qûna mirov derkeve, bila ne di min de be, bila di diya min de be, bila nebûya ku bû bila bibe, bila qeda lê bike, bila qîz be bila pîr be, bila quzilqurtê bixwe, bila razana te hebe, rabûna te tune be!, bila rê be bila dûr be, bila rezê min li nav rezan be, bila tirî li min heram be, bila ruhê (yekî) derkeve!, bila rûyê mirov bi êse bila serê mirov ne êse, bila şaristan be ne goristan be, bila sax be, bila sax be bila ji me dûr be, bila serê (te) xweş, bila sêrê sûvê be bila ne qopqopê bênderê be, bila serê şûvê be ne qubquba bênderê be, bila şeytan (yekî) bibîne, bila sihûda mirov hebe, bila alîkî mirov tunebe, bila silav lê be, bila şîn bikeve malan ne kîn, bila şîn di malan de be ser ne di malan de be, bila soz û qerarê xwedê li canê min şikestî be, bila şûre xwe yê tûj biavêje gûzika min, bila tu jina mêran bî, bila tu li ber sêwr û pêwran bî, bila tu xwîndar bî ne deyndar bî, bila tûrik tije be, bila kevir û şel be, bila wisa (welê an jî wilo), bila xebera te jê hebe!, bila xwedê kêmahiya (wî) bide, bila xwedê kêmahiya (wî) nede, bila xwedê qehra xwe li wan bike, bila xweş be, gula govendan be, bila ya dehan jî li ser a nehan be, bila yadîgar be, bila yek be bila pak be, bila zikê mela bel be bila gîha û pel be, bila zikê mêla bel be, bila gîha û pel be, bila zikê mirov têr be bila qalikê dêr be, bila zikê wan têr be, bejna wan nû be, bila zirav û dirêj be, lê ne qut û qalind be, bila+konj., bilâbedel, bilaçek, bilaçem, bilaçik, bilaçikî, biladandarî, biladanî, biladayî, biladen, bilader, biladerî, bilagam, bilahare, bilâhare, bilâhi, bilahi, bilaistisna, bilakerdox, bilakis, bilakotî, bilalî, bilalkî, bilalûk, bilam, bilamba, bilamba, bilamik, bilan, bilan (i), bilan (ii), bilan (iii), bilanço, bilandin, bilandin (i), bilandin (ii), bilandin (iii), bilandin/dibilîne/bibilîne, bilanê, bilanî, bilanî, bilaq, bilaqet, bilar, bilardo, bilardo, bilardo sopası, bilaş, bilaşbûn, bilastîk, bilastîk, bilava, bilâvasıta, bilavasıta, bilavayî, bilaw, bilaw, bilawan, bilawazî, bilawî, bilawker, bilayen, bilayen, bilayenî, bilayiqî, bilbal, bilbançikî, bilbeq, bilbeq dan, bilbil, bilbil, bilbil, bilbil, bilbil, bilbil, bilbil kirine qefesa zêrîn dîsa gotiye ‘ax wetenê min’, bilbilê azadiyê, bilbilik, bilbilîlk, bilbilîtanik, bilbilîtank, bilbilk, bilbilka misîn avêtin, bilbilok (i), bilbilok (ii), bilbiqandin, bilbiqîn, bilbisandin, bilbisîn, bilbisîn, bilbisok, bilbiz, bilbize, bilbize, bilbizêk, bilbizêk (i), bilbizêk (ii), bilbizêq, bilbizeq, bilbizî, bilboard, bilçax, bilçik, bilcik, bilçik, bilcikik, bilcim, bilcim, bilcimî, bilcimî bûn, bilcimîbûn, bilcimîtî, bilcimîtî, bilcimîtî kirin, bilcümle, bilcumle, bild, bild, bildbildo, bildebild kirin, bilden, bildhauer, bildiğinden şaş­mamak (veya bildiğinden kalmamak), bildiğini yedi mahalle bilmez, bildiği­ni yapmak, bildik, bildik, bildik çıkmak, bildik kimse, bildim bileli (veya bildik bileli), bildirge, bildiri, bildiri, bildirik, bildirik, bildirik, bildirilmek, bildirim, bildirim ödenecesi, bildirişim, bildirişmek, bildirme, bildirme cümlesi, bildirme kipleri, bildirmek, bildo, bildung, bile, bile, bile bile, bile bile lades, bilêb, bilebat, bilebatî, bilêbî, bilebil, bilebil kirin, bilebil kirin, bilebil kirin, bilebilkirin, bilêbokî, bilêç, bilêç, bilêç, bilêç kirin, bilêç kirin, bilecen, bilecenlik, bilêçkirî, bilêçkirin, bilêçkirin, bilêçûn, bilêçûnî, bilêdanî, bileği, bileği çarkı, bileği taşı, bileğinde altın bileziği olmak, bileğine güvenmek, bileğine kadar (bileklerine kadar), bileğinin hakkı ile, bilêgirî, bilêgirtinî, bileğitaşı, bileh, bilêhb, bilêhbî, bilek, bilêk, bilek çıkıntısı (kemiği), bilek damarı, bilek gibi, bilek gücü, bilek kuvveti, bilek saati (veya kol saati), bilek yapmak (veya bilek güreşi yapmak), bilek-I (ayak bileği), bilek-II (el bileği), bilêkdanî, bileke, bileke, bileke, bilekebûn, bilekebûyî, bileklik, bileks, bileksî, bilêlaz, bilêlaz, bilêlî, bilêlnayîş, bilêm, bileme, bileme makinası, bilemedin (veya bi­lemediniz), bilemek, bilemek, bilemelem, bilêmî, bilemlate, bilemlate, bilen, bilen, bilêname, bilengî, bilênî, bilênî dan, bilênîdan, bilenmek, bilenmek, bilepî, bileqayî, bileqdeçûn, bileqdehatin, bileqîn, bileqîn, bilerek, bilerz, bilerz, bilerz, bilerzî, bilêse, bileşî, bileşik, bileşik, bileşik cümle, bileşik fiil, bileşik isim, bileşik kelime, bileşik sıfat, bileşik sözcük, bileşik sözcük, bileşim, bileşke, bileşkerî, bileşme, bileşmek, bileştirici, bileştirmek, bilet, bilêt, bilêt, bilêt, bilêt birîn, bilet gişesi, bilet kesmek, bilêta balafirê, bilêta balafirê, biletçi, biletçilik, bilêtdar, bilêtdarî, bilêtfiroş, bilêtfîroş, bilêtfiros, bilêtfiroşî, bilêtfîroşî, bilêtfirosî, bilêtgeh, bilêtgehî, biletmek, biletmek, bilêtnêr, bilêtnêr, bilêtnêr, bilêtnêrî, bilêtnêrî, bileto, bilêv, bilêv kirin, bilevabûn, bilevdanî, bilêveger, bilêvik, bilêvker, bilêvkirî, bilêvkirin, bilêvkirin, bilêvkirin, bilewe, bilewe, bilewn, bilewnî, bileyi taşı, bileyici, bileyicilik, bilez, bilez, bilez, bilez, bilez axaftin, bilezayî, bilezçûn, bilezet, bilezet, bilezet bûn, bilezet bûn, bilezet kirin, bilezetbûn, bilezetbûn, bilezetbûyî, bilezetkirî, bilezetkirin, bilezetkirin, bilezgînahî, bilezgînî, bilezî, bilezik, bilezik-I, bilezik-II (boru vb. için), bilezikli, bilezikli-I, bilezikli-II (boru vb. için), bilezûbez, bilezûbez, bilezûbezbûn, bilezûbezbûn, bilezûbezî, bilezûbizav, bilezûbizavî, bilfarz, bilfiil, bilge, bilgece, bilgelik, bilgi, bilgi, bilgi almak, bilgi edinmek, bilgi eksikliği, bilgi kuramı, bilgi sahibi, bilgi sahibi olmak, bilgi teorisi, bilgi vermek, bilgiç, bilgicilik, bilgiçlik, bilgiçlik satmak (veya bilgiçlik taslamak), bilgilendirici, bilgilendirme, bilgilendirme, bilgilendirmek, bilgilenme, bilgilenmek, bilgili, bilgili, bilgilik, bilgin, bilgin, bilgince, bilginlik, bilginlik, bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar faresi, bilgisayarcı, bilgisayarcılık, bilgisiz, bilgisizlik, bilgiyazar, bilh, bilh, bilh, bilhassa, bilhî, bilhvan, bilhvan, bili, bilî, bilî, bilî, bilî, bilî (i), bili bili, bilî bûn, bilî bûn, bilî kirin, bilî yê xwe bûn, bilib, bilib, bilib, bilibas, bilîbas, bilibasî, bilibik, bilibik, bilibik, bilibt, bilibtî, bilîbûn, bilîbûn, bilîbûyîn, bilici, bilîçik, bilîçik, bilîçik, bilihb, bilihbî, bilihêm, bilihêm, bilihevkirin, bilihevkirinî, bilihevnekirin, bilihevnekirinî, bilik, bilik, bilik, bilik, bilîk, biliko, bilîlbêj, bilîlbêjî, bilîlik, bililtizam, bilim, bilim, bilim adamı, bilim dışı, bilim insanı, bilim kurgu, bilim ve teknoloji bakanlığı, bilimadamı, bilimci, bilimcilik, bilimde ihti­lal, bilîmet, bilîmet, bilîmet, bilîmet, bilîmet, bilîmetane, bilîmetî, bilîmetî, bilîmon, bilîmon, bilîmon, bilimsel, bilimsel, bilimsel deneycilik, bilimsel düşünce, bilimsel sosyalizm, bilimselce, bilimselleştirmek, bilimsellik, bilimsellik, bilimsiz, bilimsizlik, bilîn, bilîn, bilîn, bilîn (i), bilîn (ii), bilîn/dibile/bibile, bilinç, bilinç altı, bilinç altı ile ilgili, bilinç dışı, bilincine varmak, bilincini yitirmek, bilinçlendirme, bilinçlendirmek, bilinçlenme, bilinçlenmek, bilinçli, bilinçli olarak, bilinçlilik, bilinçsiz, bilinçsizlik, bilind, bilind, bilind, bilind, bilind, bilind, bilind, bilind avêtin, bilind baz dan, bilind baz dan nizm ketin, bilind bazdan, bilind bûn, bilind bûn, bilind bûn, bilind bûn, bilind dîtin, bilind firî nizm ket, bilind firîn, bilind firîn, bilind firîn, bilind firîn, nizim ketin, bilind girtin, bilind girtin , bilind ker, bilind kirin, bilind kirin, bilind kirin, bilind kirin, bilind kirin, bilind kirin gihandin esman, bilind nefire tê nizm bikeve, bilinda navderkî, bilinda paşderkî, bilindahî, bilindahî, bilindahî, bilindahî, bilindahî, bilindahîya pêlê, bilindane, bilindavêjî, bilindawaz, bilindayî, bilindayî, bilindayî pîv, bilindayîpîv, bilindayîpîv, bilindbêj, bilindbêj, bilindbêj, bilindbêjk, bilindbûn, bilindbûn, bilindbûn, bilindbûn, bilindbûnî, bilindbûyî, bilindbûyî, bilindbûyîn, bilindcih, bilindcih, bilindcih, bilindegermî, bilindek, bilindek, bilindepestan, bilindgeh, bilindgirtin, bilindgo, bilindhî, bilindhimet, bilindî, bilindî, bilindî, bilindîne, bilindîne, bilindker, bilindker, bilindker, bilindkerî, bilindkes, bilindkî, bilindkirî, bilindkirî, bilindkirin, bilindkirin, bilindkirin, bilindkirin, bilindkirin , bilindlere, bilindo, bilindokî, bilindpaye, bilindpaye, bilindrewan, bilindrewanî, bilindtir, bilindtir, bilindtir bûn, bilindtirîn, bilindtirîn, bilindwar, bilindxûy, bilîne, bilinemez, bilinemezci, bilinemezcilik, bilinen, biling, biling, biling, biling kirin, bilingan, bilînî, bilinmedik, bilinmek, bilinmeyen, bilinmez, bilinmezlik, bilîq, biliqîn, bilir, bilir bilmez, bilir kişi, bilir kişilik, bilirkişi, bilirkişi, biliş, bilîs, bilîsans, bilîsans, bilîsansî, bilişim, bilisiz, bilisizlik, bilişme, bilişmek, biliştdarî, bilistifade, bilît, bilîtav, bilîtav, bilîte, bilîtebûn, bilîtî, bilitûf, biliv, bilivak, bilivakî, bilîvanî, bilivek, bilivekî, bilivî, bilivokî, bilixab, bilixav, bilixav, biliyan, biliyaqet, biliyaqet, biliyê xwe bûn, biljiqîn, bilk, bilkewişandin, bilkewişandin, bilkewişîn, billahi, billfold, billig, billigung, billionaire, billposter, billur, billur gibi, billycock, bilme, bilme, bilmece, bilmece, bilmece çözmek, bilmece gibi konuşmak, bilmeden, bilmek, bilmek, bilmem hangi (veya bilmem kaç, kim, nasıl, bilmem ne), bilmem, hiç denediniz mi?, bilmemek, bilmemezlik, bilmezlemek, bilmezlenmek, bilmezlik, bilmezlikten gelme, bilmezlikten gelmek, bilmiş, bilmukabele, bilmünasebe, bilo, bilo, bilo, bilo (i), bilo (ii), bilobilo, bilodan, bilodî, bilojîk, bilojîkî, bilok, bilokal, bilokalî, bilome, bilome, bilome, biloq, biloq, biloqê, biloqê çûn, biloqente, biloqî, biloqî, bilos, bilosî, bilostik, bilostik, bilot, bilot bûn, bilot kirin, bilotbûn, bilotbûyî, bilotî, bilotkirî, bilotkirin, bilq, bilq, bilq, bilq, bilq dan, bilqandin, bilqdan, bilqebilq, bilqebilq, bilqebilq anîn, bilqebilq jê birin, bilqebilq jê çûn, bilqebilq kirin, bilqebilq kirin, bilqebilq kirin , bilqebilqkirin, bilqebilqkirin, bilqebilqkirin, bilqhavêjtin, bilqî, bilqijandin, bilqijîn, bilqik, bilqik, bilqik dan, bilqik dan, bilqikdan, bilqikdan, bilqikdayîn, bilqikî, bilqîn, bilqîn, bilqîn, bilqîn/dibilqe/bibilqe, bilqînî, bilqînî, bilqinî, bilqînî jê anîn, bilqinî jê anîn, bilqînî jê çûn, bilqînî kirin, bilqînî kirin, bilqînîkirî, bilqînîkirin, bilqînîkirin, bilqitk, bilqok, bilqok, bilqokî, bilqokî, bilrim, bilte, bilûf, bilûf, bilûfik, bilûk, bilûk, bilûl, bilûl, bilûlî, bilûlî, bilûlik, bilûlik (i), bilûlik (ii), bilumum, bilûr, bilûr, bilûr, bilûr, bilûr, bilûr (i), bilûr (ii), bilûr (iii), bilûr (iv), bilûr di ber piştê re kirin, bilûr kutan, bilûr lêxistin, bilûr lêxistin, bilûra li ber ga, çiraya li ber koran bûn, bilûra şivanan, bilûrfiroş, bilûrfiroşî, bilûriye, bilûrjen, bilûrjen, bilûrjenî, bilûrjenî, bilûrjenî, bilûrjenîn, bilûrker, bilûrkerî, bilûrkutan, bilurlaşma, bilûrlaşma, bilurlaşmak, bilûrlaşmak, bilurlaştırmak, bilûrlaştırmak, bilûrlêdan, bilurlu, bilûrlu, bilursu, bilûrsu, bilûrvan, bilûrvan, bilûrvan, bilûrvanî, bilûrvanî, bilûr]en, bilût, bilûtî, bilûtik, bilvasıta, bilwêr, bilwêr, bilwêr, bilxaltî, bilxaltî, bilxaltîbûn, bilxaltîbûn, bilxar, bilxaristan, bilxem, bilxênî, bilxur, bilxurî, bilyar, bilyarî, bilyarvanî, bilye, bilyeli, bilyon, bil­memek ayıp değil, sormamak (öğrenme­mek) ayıp, bim, bimacera, bimacera, bimacera, bimad, bimadalya, bimadalya, bimade, bimadeyî, bimadî, bimafnasî, bimafnasîtî, bimahafiza, bimahiye, bimak, bimakêş, bimakêşk, bimakêşkî, bimakî, bimakîne, bimakîne, bimakîne, bimal, bimal, bimal û hal bûn, bimalbat, bimalbatî, bimalbûn, bimalfişek, bimalî, bimalik, bimalik, bimalik, bimaliyet, bimaliyetî, bimalketin, bimalkirî, bimalkirin, bimalûhal, bimalûhalbûn, bimalûhalî, bimalûmilk, bimalûmilkî, bimandal, bimandelkirinî, bimane, bimane, bimanekirin, bimanend, bimanendî, bimangane, bimanganeyî, bimanî, bimanîtî, bimantiq, bimantiq, bimantiq kirin, bimantiqî, bimantiqkirin, bimanyeto, bimar (i), bimar (ii), bimargeh, bimarîfet, bimarîfetî, bimarj, bimark, bimarka, bimarkî, bimaşe, bimasî, bimasî, bimasî, bimaşik, bimaşik, bimaske, bimaske, bimast, bimast, bimasûle, bimasûlke, bimasûlke, bimasûr, bimasûr, bimaterya, bimateryayî, bimatîjêkirin, bimatîjêkirinî, bimaya, bimayonez, bimazeret, bimazeret, bimazeret, bimbar, bimbar, bimbarduman, bimbarduman biyayîş, bimbarduman kerdiş, bimbarduman kirin, bimbardumankirî, bimbardumankirin, bimbarek, bimbarek, bimbarek, bimbarek be!, bimbarek kerdiş, bimbarek kirin, bimbarekker, bimbarekkirî, bimbarekkirin, bimeaş, bimeaş, bimeas, bimeaşî, bimêbazî, bimebest, bimebest, bimebest, bimebestî, bimecaz, bimecaz, bimecaz, bimecazî, bimecbûrî, bimecbûrîtî, bimecbûriyet, bimecbûriyetî, bimefa, bimefa bûn, bimefer, bimefer, bimefik, bimêfir, bimehan man, bimehane, bimehane, bimehaneyî, bimehanî, bimehanî, bimehanî, bimehbet, bimehbetî, bimehd, bimehde, bimehde, bimehdebûn, bimehdî, bimehmizî, bimehmuz, bimehr, bimehr, bimehr, bimehrbûn, bimehrbûn, bimehzûr, bimejg, bimejgî, bimêjî, bimejî, bimêjî, bimêjî, bimejîtî, bimêjîtî, bimejox, bimejoxî, bimejû, bimêjû, bimêjû, bimejûyî, bimekan, bimekanî, bimekanîkî, bimêlîde, bimêlîde, bimemik, bimemik, bimemnûn, bimemnûnbûn, bimemnûnî, bimemnûniyet, bimêmûz, bimentiq, bimentiqî, bimentol, bimentol, bimenzele, bimenzere, bimenzere, bimenzere, bimenzereyî, bimeqam, bimeqamî, bimeqare, bimeqbûliyet, bimeqbûliyetî, bimeqbûz, bimeqes, bimeqes, bimeqletîz, bimeqnetîz, bimêr, bimêr, bimêr, bimêranî, bimeraq, bimerasim, bimerasîm, bimerasim, bimerc, bimerc, bimercî, bimêrdezime, bimêrdezime, bimerdî, bimered, bimeredî, bimerem, bimeremî, bimereq, bimereq, bimereqî, bimerêz, bimerêzî, bimêrg, bimerge, bimerge, bimergî, bimerhamet, bimerhamet, bimerhemet, bimêrî, bimerîfet, bimerîk, bimerîkî, bimeriyet, bimeriyetî, bimermer, bimermer, bimerrîn, bimerz, bimerzî, bimeş, bimêş, bimes, bimesafe, bimesafe, bimeşandin, bimeşandinî, bimeşaqet, bimêşbûn, bimeşê, bimeşê bi rê de çûn, bimesele, bimesele, bimeseleyî, bimêşk, bimesken, bimeskenî, bimêşkî, bimeslek, bimeslekî, bimesnet, bimesnet, bimesnetî, bimesref, bimesref, bimesref, bimesrefî, bimêşûmor, bimêşûmor, bimeşwerdekî çûn, bimetanet, bimetod, bimetod, bimetod, bimetodî, bimetodî, bimewdan, bimewdanî, bimêwe, bimêwe, bimêweyî, bimêx, bimexerî, bimexsed, bimexsed, bimexsedî, bimexsedî, bimey, bimeyan, bimêyî, bimeyîk, bimeyîkî, bimeyl, bimeylî, bimeymenet, bimêzere, bimêzere, bimezûr, bimibarek, bimibarek bûn, bimibarek kirin, bimibarekatî, bimibarekbûn, bimibarekbûyî, bimibarekkirî, bimibarekkirin, bimiciz, bimicizî, bimidet, bimifa, bimifayî, bimihawele, bimihaweleyî, bimihne, bimihneyî, bimihteşem, bimihteşemî, bimij, bimij, bimij, bimij kirin, bimij û moran bûn, bimijaj, bimijajî, bimijane, bimijang, bimijelang, bimijgul, bimijî, bimijkirin, bimijkirin, bimijmij, bimijmijî, bimijmijok, bimijok, bimijok, bimijok, bimijûlank, bimijûlî, bimijxele, bimîkrop, bimil, bimilik, bimilk, bimilkî, bimînak, bimînakî, biminare, biminare, bimîne, bimîne, bimîne, biminet, bimiqate bûn, bimiqateyî, bimiqateyîtî, bimiqawele, bimiqnatîs, bimiqnatis, bimirad, bimirad, bimiradê xwe şad bûn, bimiradî, bimîratgir, bimîratgir, bimîratgir, bimirdarî, bimirdik (i), bimirdik (ii), bimirêk, bimirêk, bimirês, bimirês, bimirêsdarane, bimirêsdarî, bimirêsdarkî, bimirim, bimirin, bimirinî, bimirîtî, bimîrkut, bimîrkut, bimîrkutokanketî, bimîrkutokanketin, bimiro mano, bimirov, bimirovî, bimirqînî, bimirremirr, bimirûz, bimirûz, bimirûz, bimîrxiç, bimîrxiçî, bimîsal, bimîsalî, bimisamehe, bimisameheyî, bimişar, bimişe, bimişe, bimişetî, bimişetîtî, bimişexwerî, bimişkane, bimişkîle, bimişkîleyî, bimisogerî, bimisogerîtî, bimîstanik, bimişûr, bimisûr, bimîsyon, bimîsyonî, bimitabeqet, bimitabeqetî, bimitale, bimitaletî, bimitaletî, bimitêl, bimitî, bimitik, bimitik, bimitik, bimitik bûn, bimitikbûn, bimitrî, bimiwafeqet, bimiwafeqetî, bimiwahede, bimiwahedeyî, bimiwazene, bimiwazeneyî, bimîx, bimix, bimix, bimixabî, bimixrik, bimixrik, bimiz, bimîz, bimize, bimizemiz, bimizgîndarî, bimizî, bimizûr, bimobîlya, bimobîlya, bimodel, bimodelî, bimole, bimole, bimole, bimole delikandin, bimolet, bimoletî, bimonik, bimor, bimor, bimor, bimoral, bimoralî, bimoran, bimoran, bimoran, bimoranî, bimoremor, bimorî, bimorî, bimorî, bimorîk, bimork, bimorkî, bimoryaz, bimoryaz, bimoşek, bimoşekî, bimostik, bimostik, bimostik, bimot, bimot, bimot, bimotîf, bimotor, bimotor, bimotor, bimovik, bimovik, bimovik, bimovikî, bimox, bimox, bimox, bimoxî, bimoz, bimozî, bimû, bimû, bimuçe, bimûçe, bimûçe, bimuçeyî, bimucîze, bimucîze, bimucîze, bimudet, bimudet, bimuema, bimuhimî, bimuhimîtî, bimuhr, bimuhrî, bimûm, bimûm, bimûm, bimûmî, bimunhanî, bimunhanîtî, bimuqawele, bimuqawele, bimurekeb, bimûrz, bimusamaha, bimusamaha, bimusê, bimuslix, bimuslix, bimûteke, bimûyî, bimûz, bimûzî, bimuzîk, bimuzîk, bimuzîk, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin (tiştekî) de, bin arîk, bin av bûn, bin av kirin, bin başı, bin bilsen de bir bilene danış, bin bir, bin bir gece, bin can ile, bin dallı, bin de, bin de ameyîş, bin de ardiş, bin de berdiş, bin de kewtiş, bin de mexel biyayîş, bin de şiktiş, bin de şîyayîş, bin de veradayîş, bin de vistiş, bin de vitiş, bin delik, bin dere­den su getirmek, bin der­de deva, bin erd kirin, bin êxistin, bin girewtiş, bin işçi, bir başçı, bin kalıba gir­mek, bin kat, bin kêranan, bin ketin, bin ketin, bin ketin, bin kewtiş, bin lingê hev kol, bin nasihat­ten bir musibet yeğdir, bin nîr kirin, bin pan, bin pê, bin pê kirin, bin pencere, bin pişman olmak, bin ra, bin ra ameyîş, bin ra ardiş, bin ra berdiş, bin ra girotiş, bin ra kerdiş, bin ra şiyayîş, bin ra vistiş, bin ra vitiş, bin şiyayîş, bin tarakta bezi ol­mak, bin xêz kirin, bin xistin, bin xistin, bin xwe de, bin ya­şa, bin-, bin-av, bin-av bûn, bin-av kirin, bin-avbûn, bin-avbûyî, bin-avkirî, bin-avkirin, bin-ax, bin-ax kirin, bin-axî, bin-axkirî, bin-axkirin, bin-emr, bin-emrî, bin-emrî kirin, bin-emrîkirî, bin-emrîkirin, bina, bina, bina et­mek, binaçe, binaçe, binaçe, binaen, binaenaleyh, binakok, binakok, binakokî, binakokîtî, binal, binalî, binalî (i), binalî (ii), binalî bûn, binalî bûn, binalîbûn, binalîbûn, binalik, binalik, binalîn, binamûs, binamûs, binamûs, binamûs bûn, binamûs kirin, binamûsbûn, binamûsbûn, binamûsbûyî, binamûsdarî, binamûsî, binamûskirî, binamûskirin, binan, binan, binan, binan û xwê bûn, binane, binane, binane, binanekî nandar nabî bi darekî mêrxas nabî, binanî, binanî (i), binanî (ii), binanın çatısını kaplamakta kullanılan ince ve kısa ağaç parçaları, binanın çatısını kaplamakta kullanılan yaprak, sap, ot vb., binanın çatısını taşıması için tavanda yatay olarak dizilen kalın direklerin üzerine dizilen kalas, binanın çatısını taşıması için tavanda yatay olarak kullanılan çok kalın direk, binanın çatısını taşıması için tavanda yatay olarak kullanılan kalın direk, binankorî, binanoziko, binar, binar, binar (ii), binar kirin, binaret, binas, binas (i), binas (ii), binasdarî, binase, binaşe, binasî, binaşî, binaşik, binasir, binasir, binaskar, binaskar, binaskar kirin, binaskarî, binaskarkirî, binaskarkirin, binaskarkirirn, binasname, binasnameyî, binasnav, binasnavî, binatar, binate, binate, binatî, binatî, binatir, binatir, binav, binav, binav, binav (i), binav bûn, binav bûn, binav bûn, binav bûn, binav bûn (ii), binav kirin, binav û deng, binav û deng bûn, binav û deng kirin, binav û dengî, binavahî, binavayî, binavayî, binavayî, binavber, binavber, binavber, binavbir, binavbir, binavbir, binavbûn, binavbûn, binavbûn (i), binavbûn (ii), binavbûyî, binavbûyî, binavbûyî (i), binavbûyî (ii), binavbûyîn (i), binavbûyîn (ii), binavdan, binavdarî, binavdarîtî, binavdeng, binavdengbûn, binavdengketin, binavê, binavê çûn, binavêlîstin, binaverok, binavger, binavger, binavgerî, binavgerî, binavgîn, binavgîn, binavgîn, binavhevketin, binavî, binavî, binavîş, binavkanê, binavkanêkirin, binavketin, binavkirî, binavkirî, binavkirî (i), binavkirî (ii), binavkirî (iii), binavkirin, binavkirin, binavkirin, binavkirin (i), binavkirin (ii), binavûdeng, binavûdeng, binavûdeng, binavûdeng bûn, binavûdeng bûn, binavûdeng kirin, binavûdengbûn, binavûdengbûn, binavûdengbûyî, binavûdengî, binavûdengî, binavûdengkirî, binavûdengkirin, binavûnîşan, binavûnûçik, binavxistin, binawa, binax, binax, binax, binax, binax bûn, binax bûn, binax kirin, binax kirin, binax kirin , binax kirina mayînan, binax, binaxî, binaxbûn, binaxbûn, binaxbûyî, binaxbûyîn, binaxe, binaxe, binaxe, binaxedar, binaxedarî, binaxeyî, binaxî, binaxîn, binaxîn, binaxker, binaxkirî, binaxkirî, binaxkirin, binaxkirin, binaz, binaz, binaz-û-nûz, binaz-û-nûzî, binazdarî, binazdarîtî, binazî, binba, binbal, binbal, binban, binban, binbandor, binbandor bûn, binbandorbûyî, binbar, binbar, binbar, binbar, binbar, binbar kirin, binbarî, binbarî, binbarî, binbarî bûn, binbarî kirin, binbarîbûn, binbarîkirin, binbaritî, binbarîtî, binbaşı, binbaşılık, binbêder, binbêder, binbêder, binbêjing, binbêjing, binbelg, binbênder, binber, binber kirin, binberaş, binberdok, binberî, binberkirî, binberkirin, binbihurk, binbinkî, binbîr, binbir, binbir kirin, binbirbûn, binbirdelik otu, binbirdelik otu, binbirkirin, binbirkirin, binbirr, binbirr kirin, binbisk, binboç, binboç, binboç, binboçik, binbor, binbuhêrk, binc, binc, binc, bincam, bincam, bincamane, bincamî, bincamîtî, bincan, bincan, binçande, bincarî, binçav, binçav, binçav kirin, binçav kirin, binçav kirin, binçavdêriya di malê de, binçavî, binçavî, binçavî, binçavî, binçavî, binçavker, binçavkirî, binçavkirî, binçavkirin, binçavkirin, binçavkirin, binçe, bincema, binceme, binçen, binçene, binçeng, binçeng, binçeng, binçeng, binçeng, binçenganê, binçengane, binçerm, binçerm, bincî, bincî, bincî (i), bincî (ii), bincil, bincil, bincil, bincil biyayîş, bincil kerdiş, bincil kirin, bincil kirin, bincil kirin, bincilbûn, bincilk, bincilk, bincilk, bincilkirî, bincilkirin, bincilkirin, bincilkirin, binçîne, binçîne, binçîneyî, binçingil, binçir, binçirk qelandin, binçok, binçok, binçok, bincû, bind, bindan, bindan, bindanîn, bindank, bindar, bindar, bindar, bindar, bindarî, bindarok, bindarûk, bindarûk, bindarûk, bindav, bindavdar, bindavdarî, bindavî, binde, binde bir, bindehlok, bindehlok, bindelav, bindelik, binden, binden, bindeq, bindeq, bindeq, bindeq, bindeqe, bindeqfiroş, bindeqfiroşî, bindeqvan, bindeqvan, bindeqvanî, bindeqvanî, binder, binderî, binderî, binderya, binderya, bindest, bindest, bindest, bindest, bindest, bindest biyayîş, bindest bûn, bindest bûn, bindest bûn, bindest kerdiş, bindest kirin, bindest kirin, bindestbûn, bindestî, bindestî, bindestî, bindestî, bindestî, bindestîbûn, bindestkirî, bindestrich, bindevk, bindevka aşikê, bindevka asikê, bindevka madeyê, bindevka madeyê, bindfaden, bindi, bindiği dalı kesmek, bindîl, bindîn, bindir, bindir, bindir, bindirilmek, bindirim, bindirimli, bindirme, bindirmek, bindîwar, bindîwarane, bindîwarî, bindiyan, bindok, bindor, bindoşek, bindoşek kirin, bindoşek kirin, bindosek kirin, bindoşekkirin, bindoşekkirin, bindosekkirin, bindoxe, bindûv, bindûz, binê, bine (i), bine (ii), binê (tiştekî) derket, binê (tiştekî) derketin, binê (tiştekî) derxistin, binê (tiştekî) tune bûn, binê (yekî) kolan, binê ... xuya kirin, binê avê, binê avê, binê berosê, binê beroşê rakirin, binê çeng, binê çermê jorîn, binê çiman ra awniyayîş, binê deryayê, binê destî ra dayîş, binê destî ra girotiş, binê diranan negirtin, binê engilî, binê goşî, binê guhê (yekî) xwê nedan, binê guhê (yekî) xwêdan nedan, binê hebanê, binê hûrê (yekî) negirtin, bine kirin, binê kîsik xuya kirin, binê lingan de şiyayîş, binê linge, binê paydê mi ra, binê piyê (yekî) sabûn kirin, binê piyên, binê qisa, binê qûna (yekî) şil bûn, binê satilê qul bûn, binê solê, binê tasê dalistin, binê tûr qul bûn, binê tûrikê (yekî) qul e, binê xwe de berdan, binê xwe de berdan, binê xwe şil kirin, binê xwe tije kirin, binê ziman şil bûn, binê zimanê (yekî) negirtin, binê zimanê (yekî) şil bûn, binê zimanê (yekî) şil bûn hema gotin, binebaşî, binebaşîtî, binebeş, binebes, bineçe, bineçe, bineçerm, bineçerm, binecî, binecih, binecih, binecih bûn, binecih kirin, binecihbûn, binecihbûyî, binecihî, binecihî bûn, binecihî bûn, binecihî kirin, binecihîbûn, binecihîbûn, binecihîbûyî, binecihîkirî, binecihîkirin, binecihkirî, binecihkirin, bineçîn, bineçîn, bineçîn, bineco, binedar, binederya, binefeqe, binefeqeyî, binefer, bineferî, binefes, binefes, binefesî, binefret, binefretî, binefş, binefş, binefş, binefş, binefs, binefs, binefsa belek, binefşe, binefser, binefser, binefserî, binefserî, binefşî, binefşî, binefşî, binefşok, binegeh, binegeh, binegeh, binegoş, bineguh, bineheqî, bineheqîtî, binehiş, binehis, binehişî, binehisî, binehişî, binehişîn, binehk, binehk, binehsî, binejimar, binek, binek atı, binek taşı, binekarî, binekarî, binekarîgerî, binekirin, binekok, binekomik, binektarîn, binektarînî, binektaşı, binelem, binelî, binelî, binelî (i), binelî (ii), binelîtî, binêm,