Wateya peyva berê
berêrd 1. eski, önce, önceki, sabık (bir önceki) * wezîrê berê eski bakan * serekê berê önceki (veya sabık) başkan 2. eski (geçerli olmayan) * qanûnê berê eski yasa 3. eski (herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan) * gerînendeyekî berê yê dibistanê eski bir okul müdürü 4. eski (geçmiş çağlardaki) * dabên berê eski âdetler 5.önce, ezel, ezeli, ilk, ilkin * berê te got önce sen söyledin * Alî hemberê wî yê berê ye Ali onun ezeli rakibidir 6.evvel, eveli, evelce, evelki, önceki * dema berê evel zaman * roja berê tava me hebû evveli gün güneşimiz vardı 7.ilk(birinci olarak, en başta) 8.önceden, eskiden * berê nizanibû paşê hîn bû önceden bilmiyordu sonra öğrendi 9. peşin (daha önce, önceden) * min berê ji we re got ben size peşin söyledim 10. bir vakit (veya bir vakitler), bir zaman (veya bir zamanlar) * berê ew jî di nav têkoşînê de maye bir vakitler o da mücadele içersinde bulunmuş * berê em jî li van deran ji xwe re digeriyan û me jî kêf dikir bir zamanlar biz de buralarda gezip eğleniyorduk
berê1. di pêş de 2. hê di zû de 3. ji mêj ve *"çû şamê û hat jî, dîsa kerê berê ye"
1.pêşî yan jî berî nuha (rengdêr) ya/yê pêşîya yan jî berî yê niha: serokê berê yê Iraqê Sedam Hisên hoker, demek dirêj berî niha: zemanê berê Berê tirimpêl û kompûter tine bûn..
ji: ber + -ê, jiari, hevreha avestayî pero- (kevn, berê) 2. ber (tewandî). Binêre; ber
berêbefore
(adv.) before.
berêanfangs
bevor
damals
erst
früher
natürlich
vorher
zuerst
zunächst
berêm. verê, rave, avê, ver, ave n.
Tê de derbas dibe; berê (...) ba dan, berê (tiştekî) guherîn, berê (tiştekî) kirîn, berê (tiştekî) lê rast kirin, berê (wan) ketin hev, berê (wan) kirin hev, berê (yekî) bi (yekî) din de bûn, berê (yekî) bi ku de bikî nabêje na, berê (yekî) bi ku de bikî, nabêje na, berê (yekî) dayîn hevrazan, berê (yekî) ketin (tiştekî), berê (yekî) ketin xerîbistanê, berê (yekî) lê bûn, berê (yekî) lê rast kirin, berê (yekî) pê de bûn, berê (…) dan hevraz, berê ajalan, berê aş, berê aşan, berê beqlayan, berê biedilîne paşê bixemilîne, berê binî, berê dan, berê darê darê dixemilîne, berê dest birin xwe, berê dest destan dişo paşê serçavan dişo, berê êvarê, berê êvarê, berê êvarê hê siya darê, berê êvarkî, berê ewil, berê ewil, berê ewil, berê ewilî, berê ewilî, berê ewlin, berê germê, berê girêdanê, berê gotina xwe bipêje pey re birêje, berê gotinê diçe ku, zanebûn, berê gotinê guhartin, berê gotinê guhartin, berê gul bû baranê lê xist şil bû, berê hatin, berê hatin, berê heyvê li te be, stêrkên dorê çi ne!, berê keştiyê, berê nîvro, berê nîvro, berê oltiyê, berê pêşîn, berê pêşîn, berê pêsîn, berê pêşîn (tiştek) kirin, berê pirparê, berê rez ne tu rez bû, terezê jî lê xist, berê rojê ketin (cihekî), berê rojê nakevê, berê şekir û şîr, paşe şûr û tîr, berê sibehê, berê tevşo dan xwe, berê tevşo dan xwe, berê tevşo tim dan xwe, berê xeberdanê guhastin, berê xwe ba dan cihekî, berê xwe dan, berê xwe dan, berê xwe dan, berê xwe dan (...), berê xwe dan (tiştekî an jî yekî), berê xwe dan (tiştekî), berê xwe dan (tistekî) in, berê xwe dan (yekî), berê xwe dayîn (yekî), berê xwe dayîn hev, berê xwe dayîn oxirê, pişta xwe dayîn felekê, berê xwe guhastin, berê xwe guhastin , berê xwe jê ba dan, berê xwe jê badan, berê xwe jê dan alî, berê xwe jê guhartin (an jî guhastin), berê xwe jê guherîn, berê xwe kirin, berê xwe pê de kirin, berê xweha li bira ye yê bira li çiya ye, berê-reşê mieleq, berêasê, berêê eynî cawî bûn, berêkane, berêkartîk, berên şîr, berên sîr, berêrîş, berêrîşî, berêtî, berêvar, berêvar, berêvar, berêvar, berêvarî, berêvk, berêvkî, berêweber, berêweber, berêxwedan, berêxwedanê, berêyî, berêz, berêz, berêz, berêzî, ...... (Lêgerîna Berfireh)