Wateya peyva anîn
anîngetirmek.
m 1. getirme, getiriş (gelmesini sağlama) 2. getirme, alma (bir şeyi yanında veya üstünde bulundurma) 3. getirme (erişme veya eriştiğini sanma) 4. getirme (bir şeyin oluşmasına neden olma) 5. getirme (ileri sürme) 6. getirme (iletme, bildirme) 7. getirme (gelir sağlama) 8. getirme (bir makama atama veya seçme) 9. etme (bulma, erişme) 10. yeşertme (bereketli olma, verimli olma)
l/gh 1. getirmek (gelmesini sağlamak) * av anî gund köye su getirdiler 2. getirmek, almak(bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak) * gava ku ez derkevim kuçeyê, ez dê sîwana xwe bi xwe re bînim sokağa çıkarken şemsiyemi alacağım 3. getirmek (erişmek veya eriştiğini sanmak) * me bihar anî baharı getirdik 4. getirmek(bir şeyin oluşmasına neden olmak) * ev ba dê berfê bîne bu rüzgâr kar getirir 5. getirmek (ileri sürmek) * ji min re palpiştan bîne bana delil getir 6. getirmek (iletmek, bildirmek) * ji min re silav aniye bana selam getirmiş 7. getirmek (gelir sağlamak) * ev dukan mehê çi qas pere tîne? bu dükkan ayda ne kadar para getiriyor? 8. getirmek(bir makama atamak veya seçmek) * dibêjin dê wî ji serokwezîriyê re bînin onu başbakanlığa getireceklermiş 9. etmek (bulmak, erişmek) * em bi wan re rûniştin, me kêf û eşq kir hetanî ku me şefeq anî onlarla oturup, eğlendik ta ki sabahı edene dek 10. yeşertmek (bereketli olmak, verimli olmak) * erda baş şitil tîne iyi toprak fide yeşertmek 11. getirmek (yardımcı fiil olarak) * bawîşk anîn esnemek
anîn(lêker) tiştek yan kesek ji derek dûrtir gihandin derek nêzîktir, li gel kesekê/î yan tiştekê/î hatin, bi kesekê/î yan tiştekê/î re hatin: Ji kerema xwe, bo min perdaqek avê bîne. Hevalên xwe jî li gel xwe bînin..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئانین.
Herwiha: hanîn, hênan, hunîn, înan, unîn. Tewîn: -în-, -ên-, -hên-.
Dijwate: birin. Biwêj: anîn dinyayê: anîn holê: anîn serê kesekê/î: anîn ûştewîştê: bi kar anîn.
ji: Ji peyvek arî anku îranî ya ku herwiha serekaniya hênan ya soranî, ardene ya zazakî, averden ya farisî, biyarden ya mezenderanî. Bi pehlewî âwurden bû, bi avestayî âberten, bi soranî û kurmancî -awr- ji -an-ê diguhere, bi zazakî wek -ar- dimîne.Proto-hindûewropî nei- (bi rê ve birin), Proto-aryayî: a-- (ber bi ... ve) + nai- (anîn, raber kirin) Pehlewî: ā-ny (anîn, raber kirin ) Sogdî: ā-ny (anîn, raber kirin ) Kurmancî: ā-nīn Kurdî (Soranî): ’’’hê’’’-nan (arden, rayberê kerden) Zazakî: ard-ene (anîn, raber kirin) ir Sanskrîtî: nay- (raber kirin) Hîtîtî: nai- (raber kirin) Çavkanî: Cheung p.278, Watkins p.57, Etymonline Pokorny: 760.
: deranîn
anînto bring
v.t. (pres. ind. tînim, neg. naynim; subj. bînim, neg. subj. neynim) to bring
v.t. (pres. ind. tînim, neg. naynim; subj. bînim, neg. subj. neynim) to bring
anînbringen
herbringen
holen
anînm. ardis, erdis n.
lg. ardene
Tê de derbas dibe; anîn , anîn ba hev, anîn ba xwe, anîn ber çavan, anîn ber çavan, anîn ber çavan, anîn ber hev, anîn ber mirinê, anîn ber qedandinê, anîn ber xelasiyê, anîn bi devê gewriyê xistin, anîn bîr, anîn bîra (yekî), anîn bîra meriv, anîn bîra xwe, anîn bîra xwe, anîn bîra xwe, anîn bîrê, anîn cem hev, anîn cih, anîn cih, anîn cih, anîn dawiyê, anîn der, anîn der, anîn der, anîn dereke, anîn dinê, anîn dinê (menschen), anîn dinyayê, anîn dinyayê, anîn emanê, anîn fesalê, anîn geremolê, anîn hedayê, anîn hewlê, anîn hişê xwe, anîn hîzayê, anîn holê, anîn holê, anîn holê, anîn îmanê, anîn jêr, anîn ji deriyan dan xêra miriyan, anîn kelecanê, anîn li henekan, anîn meydanê, anîn meydanê, anîn meydanê, anîn nik, anîn nik hev, anîn pê, anîn pê, anîn pê, anîn pêş, anîn pêş, anîn pêşberî hev, anîn qilopiloyan, anîn rastê, anîn rastê, anîn rayê, anîn rê, anîn rê, anîn rewşa livînê, anîn rex hev, anîn rojevê, anîn rojevê, anîn rû hev, anîn rûbarî hev, anîn ser, anîn ser (…), anîn ser afirê gayê kilo, anîn ser bi serê, anîn ser çokan, anîn ser eynê xwe, anîn ser gotina xwe, anîn ser gotinê, anîn ser hemdê xwe, anîn ser henekan, anîn ser hev, anîn ser hişê (wî), anîn ser hişê xwe, anîn ser îmanê, anîn ser kewna berê, anîn ser kewna berê, anîn ser nîskokê, anîn ser rêzekê, anîn ser tase, anîn ser xwe, anîn ser xwe, anîn ser zar û zimanan, anîn ser ziman, anîn ser zimên, anîn serê, anîn serê, anîn serê (...), anîn serî, anîn şûnde, anîn û birin, anîn ûşteûştê, anîn wê gotinê, anîn wexta (...), anîn wicûdê, anîn wicûdê, anîn wucûdê, anîn xezebê, anîn xîretê, anîn xwar, anîn xwar, anîn xwarê, anîn xwarê, anîn xwe re, anîn zeyî, anîn ziftê, anîn ziman, anîn ziman, anînberî, anînder, anînziman, ...... (Lêgerîna Berfireh)