Wateya peyva çi
çine?
1. ne (hangi şey anlamında) * tu çi biçînî tu dê wî biçinî ne ekersen onu biçersin 2. b ne (soru biçiminde şaşma bildiren ünlem) *çi, pelişî he! ne, yıkıldı ha! * çi, hate? ne, geldi mi? 3. ne (şart birleşik zamanıyla her şey) * çi bibîne dixwaze ne görse ister 4. ne (çoğul olarak, birçok şeyler) * çi tiştan dibêje? neler söylüyor? * me îro çi dîtin bu gün neler gördük 5.rd ne (hangi anlamında) * dê çi roj bên? ne gün gelecekler? 6.rd/h ne (soru yoluyla itiraz anlatır) * tu çi têkilî pê dikî? sen ne karışıyorsun? 7.rd ne (nasıl) * ev çi qiyafet e? bu ne kiyafet? 8.ne (şaşma veya çokluk bildirir) * çi germ e, çi germ e heyra! ne sıcak, ne sıcak! * çi mirovekî seyr e! ne ilginç adam! 9. ne (sana ne, bana ne gibi soru cümlelerinde ‘ne ilgisi var’ anlamını verir) * ez zehmetê dikişînim çi ji te re ye? zahmeti ben çekiyorum, sana ne? 10. g gerek (kelimeleri, kelime öbeklerini, görevdeş öğeleri birleştirme, eşitlik, istenileni seçme gibi anlamlar katarak bağlar) * çi ji aliyê dê çi ji aliyê bavê ve... gerek anne gerek baba tarafından ...
çipeyveke ku der heqê tiştan de pirsiyariyê dike -çi got mijara gotina wî çawa bû?
peyvikek pirsînê ye ku kesa/ê dibêje dixwaze agadariyekê wergire: Navê te çi ye? (Ka navê xwe bêje.) Te çi got? (Ka wê bêje ya ku te got.), çend, çiqas: Niha seet çi ye?, pirr, gelek, zêde: Çi pîs e! (Pirr pîs e.), qet, hîç: Tu çi bêjî jî, ew her bawer nake..
Herwiha: çir, çî.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چ.
Hevwate: ku.
Bide ber: çu, kî, ti.
Bi zaravayên kurdî: kurmancî: çir, çi soranî: چی (çî)/چ (çi) zazakî: çi hewramî: çî, çîş.
ji: Ji Proto-hindûewropî kʷis. Hevkoka wê di zimanên lêzim de: Armenian: Old Armenian: ի, , ո, ով, որ, Armenian: իր, ով, որ Celtic: Old Irish: cía, cid Welsh: pwy, Germanic: English: who, what, why, which, where, how, German: wo, was, wie, wer, Swedish: vem, vad, var, Greek: ποίον, ποιο, πού, ποιος, πως, τι, Indo-Aryan: Iranian, Kurdish: kî (who), kê (whom), çi (what), kîj (which), Persian: که, چه, چی, Italic: Catalan: qui, French: que, qui, quoi, Italian: che, chi, Latin: qui, quae, quod, Latin: quis, quid, Portuguese: que, quem, Romanian: că, ce, Spanish: que, quien, cuyo, Slavic: Bulgarian: че, Czech: co, Polish: co, Russian: кто, чей, что.
Bikaranîn: Lêker: çi bûn, çi kirin. Navdêr: çibûn, çikirin Rengdêr: çibûyî, çikirî.
: çawan, çend, çima
çiwhat çima
(pron. interrog.) what ?, which ?, what ?
what
what
1. what?. (see also: çi bigire) 2. no. çi tiştî = nothing
what
what
çih. caran, demge, hergiz, qet, çerê, hêç, çi, qetya, çi rey, binra, bincaran, esla, qetîyen, çerey, qe, qeytan, dinya de, dyê
c. çi, çik, çiçi
çiчто
что это?: ev çi ye?
Tê de derbas dibe; çi (...) ecêb, çi (...) xweş, çi (i), çi ... çi ..., çi anîn, çi be, çi bê serê mirov ji bêaqiliya mirov e, çi bê serê quling ji qîrîna quling e, çi bela bê serê mirov ji ber ziman e, çi bibe bila bibe, çi bibêje baş e, çi biçînî wî diçinî, çi bigire, çi bikî bike, çi bikî hêç bûn, çi bikî kewarê ewê bê xwarê, çi bikim xwîşka min, ne nanek şewitî ne nanek şehitî, çi bûn, çi bûn, çi bûn bi (yekî) bûn, çi bûn pê bûn, çi bûye bi te?, çi buyî kundir, çi jî stûye te dirêj bû!, çi car, çi çax dibe bila bibe, çi çi, çi çi dibe ew bi dilê xwe ye, çi cinî çi camêrd heme amey, çi dibe, çi dibe bila bibe, çi dibe bila bibe, çi dibe çi nabe, çi dibe ew zane, çi dibe meke, çi dibû, çi dike, çi dikî bike, çi diqewime?, çi dixwe bila bixwe, çi eleqeya (wî) pê ye!, çi feyde ku, çi feyde ye êdî, çi gotin, çi gotin, çi gotinên xweş kirin, çi hat û çi nehat, çi hate ber dev, çi hatin ber dev gotin, çi hatin ber devê (yekî) gotin, çi hebekî ye, çi hebû çi tûne bû, çi hebûn gotin, çi hewce (pê) ye, çi heye çi tune, çi heye çi tune, hûnê ji xwe re ecêbmayî bimînin, çi heye ku, çi heyf, çi heyf, çi heyf, çi heyf e, çi heyf ku, çi hîkmet e, çi hîkmeta rebê alemê ye, çi îman e, çi wîjdan e, bazara serbest e, kilîte xwe cizdan e, çi îşê (...) ye!, çi îşê (te) pê neketiye?, çi îşê (yekî) pê ye, çi îşê te pê ketiye, çi jê hatî ye, çi jê hatin kirin, çi ji (we) dixwaze?, çi ji (yekî) bê veşartin ji xwedê nayê veşartin, çi ji çiya mezintir e?, çi ji dest te texsîr nekirin, çi ji destê (yekî) hatin, kirin, çi ji destê (yekî) hatin, texsîr nekirin, çi ji destê me tê!, çi ji diya xwe mêtibe ji difnê (yekî) anîn, çi ji diya xwe mêtibe ji pozê (yekî) anîn, çi ji min re, çi ji min re dixwazî bila bikeve kodika te, çi ji te re ye?, çi jin bû, jin mebêjê şûrê hz alî bibêje, çi ka, çi ka hele * çi ka bide min, çi karê (yekî) heye, çi karê te pê ketiye, çi kirin, çi kiro bi xwe kiro, xera kiro bi xwe re kiro, çi ko, çi li ber destê (yekî) hebe, çi li me qewimîn, çi li ser diçe bila here, çi li te qewimî ?, çi merivî, çi min jê ye, çi mixab e, çi neanîn, çi neanîn!, çi ogita, çi pê bûn, çi pê dibe bila pê bibe, çi pê qedîn, çi pê ye!, çi pîr e esil şîr e, çi qas, çi qas bike, çi qas çê ye esil dê ye, çi qas çi qas in?, çi qas dibe, çi qas dûr e bi nûr e, çi qas hebe, çi qas kevirek hebû me pişta xwe dayê, ser me de hat xwarê, çi qas kirin, çi qas pak e esil mak e, çi qasê, çi qasî pirtir e ew qasî çêtir e, çi qeder, çi qeder, çi qewî?, çi qewimî, çi qey, çi qîmeta (...) heye, çi qisûra wê hey, çi re, çi re ?, çi serê xwe li serê diêşînî, çi seyr e, çi tê milê te bike, çi tê serê mirov ji zimanê mirov e, çi tê serê quling ji qîrîna quling e, çi tê serê wî bila bê serê wî, çi teba ye, çi teva bûn, çi tişt e, çi wext, çi wextî, çi xema quling e ku mûrad rabûye, çi xwar ku çi jî pê vereşe!, çi xwelî li serê xwe kirin, çi xweş, çi xweş û çi hal, çi ye, çi ye neci * ew çi ye ?, çi yo?, çi zerara (wî) heye?, çi...pêketin, çi?, çib, çib çib, çibik, çibik, çibikî, çibûn, çibûyî, çiç, çiç, çiç (i), çiç (ii), çicar, çiçe, çiçeği burnunda, çiçek, çiçek, çiçek, çiçek (hastalığı), çiçek açmak, çiçek aşısı, çiçek biti, çiçek boyası, çiçek bozuğu, çiçek bozuğu, çiçek çıkarmak, çiçek çıkarmak, çiçek dürbünü, çiçek gibi, çiçek gibi hastalıklardan sonra yüzde kalan yara izi, çiçek olmak, çiçek sapçığı, çiçek sapı, çiçek suyu, çiçek tacı, çiçek tozu, çiçek yaprağı, çiçekçi, çiçekçilik, çiçekleme, çiçeklemek, çiçeklenme, çiçeklenmek, çiçekli, çiçekli bitkiler, çiçeklik, çiçeksever, çiçeksimek, çiçeksiz, çiçeksiz bitkiler, çiçelan, çiçik, çiçik, çiçik, çiçik, çiçik, çiçik dan, çiçik dan, çiçik dan (yekî), çiçika bawesîrê, çiçika lêvê, çiçikandin, çiçikdan, çiçikdar, çiçikdar, çiçikdar, çiçikê çav, çiçike diya xwe jê kirin, çiçikî, çiçikok, çiçikokî, çiçikokî, çiçikparêzk, çiço, çif kirin, çifkirin, çiflik, çiflik kâhyası, çiflîs, çiflîsî, çift, çift, çift, çift, çift, çift (i), çift (ii), çift agir, çift atış, çift avêtin, çift avêtin, çift camlı, çift çizgi, çift çubuk, çift dalma, çift dikiş, çift en, çift en kumaş, çift görmek, çift kanatlılar, çift kapı, çift kêl, çift koşmak, çift küme, çift parmaklılar, çift pencere, çift sayı, çift sayı (2,4,6...), çift sayılar, çift sürerken uzunlamasına sürülen tarla/arazi parçası, çift sürme veya döven sürme esnasında öküzün yürümek istememesi, çift sürmek, çift sürmek, çift sürücü, çift teker, çift tekerci, çift tekercilik, çift tırnaklı, çift vuruş, çift yıldız, çift zamanı, çift zamanı, çiftagir, çiftane, çiftavêtin, çiftavêtin, çiftcamî, çiftçi, çiftçi, çiftçilik, çiftçilik, çifte, çifte, çifte, çifte (i), çifte (ii), çifte atmak, çifte avêtin, çifte avêtin, çifte berdan, çifte dalmak, çifte dikiş, çifte gitmek, çifte kavrulmuş, çifte koşmak, çifte kumrular, çifte nağra, çifte standart, çifte telli, çiftehane, çifteleme, çiftelemek, çiftelenmek, çifteleşmek, çifteli, çifter, çifter çifter, çiftexas, çiftexas, çiftexas, çiftexas, çiftî, çiftî, çifti bozmak, çiftleme, çiftlemek, çiftlenmek, çiftleşme, çiftleşmek, çiftleştirme, çiftleştirmek, çiftlik, çiftparmaklı hayvanın parmağı, çiğ, çig, çig, çiğ börek, çiğ çiğ, çig çig, çiğ çiğ yemek, çig çig yemek, çiğ iplik, çig iplik, çiğ kaçmak, çig kaçmak (veya düşmek), çiğ köfte, çiğ olarak, çig olarak, çiğ süt, çig süt, çiğ süt emmiş, çig süt emmiş, çiğ toprak, çig toprak, çiğ yemedim ki karnım ağrısın, çig yemedim ki karnım ağrısın, çigan, çigan müziği, çiğde, çiğdem, çiğdem, çiğden vermek, çigden vermek, çiğe, çiğe, çiğin, çiğindirik, çiğit, çigît, çiğitli, çiğköfte, çiğleşme, çiğleşmek, çiğlik, çiğlik yapmak, çiğnek, çiğnem, çiğneme, çiğneme, çiğnemek, çiğnemek, çiğnemik, çiğnemlik, çiğnenmek, çiğnetmek, çigsûr, çigûn, çih, çihar, çihîz, çihiz, çije, çijeyê xazmikî, çijimeretî, çijvijandin, çijvijîn, çik, çik, çik, çik, çik, çik, çik (iii), çik (iv), çik (vi), çik bûn, çik bûn, çik bûn, çik bûn (i), çik bûn (ii), çik çû, çik danîn, çik kirin, çik kirin, çik kirin, çik kirin, çik o?, çik sekinî, çik sekinîn, çik sekinîn, çik û pik, çik û pik, çika, çika tu lê, çikal, çikan, çikandî, çikandî, çikandî (i), çikandî (ii), çikandî (iii), çikandin, çikandin, çikandin, çikandin , çikandin (i), çikandin (ii), çikandin (iii), çikandin <çikîn>, çikandin/diçikîne/biçikîne, çikane, çikane, çikane, çikayene, çikbûn, çikbûn, çikbûn (i), çikbûn (ii), çikbûyî, çikçigan, çikçigoh, çikçik, çikçik (i), çikçik (ii), çikçik kirin, çikçikan, çikçîkan, çikçikandî (i), çikçikandî (ii), çikçikandin, çikçikandin, çikçikandin (i), çikçikandin (ii), çikçikî, çikçikî, çikçikîn, çikçikîn, çikçikîn, çikdanan, çikdanîn, çikdar, çikdar, çikdar, çike, çikê çik, çikeçik, çikeçik, çikilandî, çikilandî, çikilandî, çikilandin, çikilandin, çikilandin , çikilandin/diçikilîne/biçikilîne, çikilî, çikilîn, çikilîn, çikilîn/diçikile/biçikile, çikîn, çikîn, çikîn, çikîn, çikîn (i), çikîn (ii), çikîn <çik>, çikîn/diçike/biçike, çikindir, çikîner, çikîner, çikîner, çikirî, çikirin, çikîsî, çikitî, çikîtî, çikiyan, çikiyan, çikîyan, çikiyan <çik>, çikîyayene, çikiyayî, çikizandin, çikizîn, çikkirî, çikkirî, çikkirin, çikkirin, çikkirin, çiklandin, çiklet, çikletçi, çiklîn, çiknayene, çiknez, çiknezî, çiknîyayene, çiknos, çiknosî, çiko, çiko, çikolata, çikolata, çikolatacı, çikolatacılık, çikolatalı, çikolate, çikolate, çikos, çikosî, çikosî, çikosî, çikot, çikot, çikot, çikot bûn, çikot bûn, çikot kirin, çikotbûn, çikotbûn, çikotbûyî, çikotî, çikotî, çikotî, çikotî bûn, çikotî kirin, çikotî kirin, çikotîbûn, çikotîbûn, çikotkirî, çikotkirin, çikrim, çiksayî, çiksayî, çiksayî, çiku, çiku, çikû, çikûd, çikûdî, çikûrandî, çikûrandin, çikûrandin, çikûrîn, çikûs, çikûs, çikus, çikûs bûn, çikûs bûn, çikûs kirin, çikûsbûn, çikûsbûn, çikûsbûyî, çikûsî, çikûsî, çikusî, çikûsî bûn, çikûsî kirin, çikûsî kirin, çikûsîbûn, çikûsîbûn, çikûsîbûyî, çikûsîkirî, çikûsîkirin, çikûskirî, çikûskirin, çikûstî, çikûz, çikûz kirin, çikûzî kirin, çikûzkirî, çikûzkirin, çikyan <çik>, çil, çil, çil, çil, çil, çil, çil (iii), çil (iv), çil (v), çil (vi), çil carî hatin kirin, çil carî kirin, çil çil, çil dan, çil dan, çil ewliya, çil kor bi gopalekî, çil lê qelibîn, çil libî, çil pere, çil rojî, çil sal, çil sal e, çil sal kul û qotik di gund de bû, ecelê (wî) hat hîna mir, çil sal kul û qotik li gund bû, ecel hat hîna mir, çil salî, çil û çiya, çil û çiya, çil yavrusu gibi dağılmak, çil-, çila mehîrê, çilag, çilag, çilag, çilagî, çilagî, çilagtî, çilak, çilan, çilanî, çilanî (i), çilanî (ii), çilape kirin, çilape kirin, çilapek, çilapekirin, çilbira pîvazan, çilbisk, çilboq, çilçil, çilçil, çilçilandî, çilçilandin, çilçilandin, çilçilîn, çilçilîn, çildan, çildarî, çildarî, çildergûş, çilderî, çildev, çildevî, çildevî kirin, çildevkî, çile, çile, çile, çile, çile, çile, çile, çile (ii), çile (iplik vb. çilesi), çilê (yekê) pê de çûn, çilê (yekî) hilanîn, çilê (yekî) qedîn, çile çekmek, çile çıkarmak, çile çıkarmak (veya doldurmak), çilê ereb û firîkê nokan al, çilê havînê, çilê hişk, çile lê qelibîn, çilê mehîrê, çilê wan ketin hev, çilê xwe bixwe, çilê xwe derketin, çilê xwe qedandin, çilê zivistanê, çilê zivistanê, çile-qerqaş, çileçep, çileçil, çilêçile, çilecilik, çiledar, çileden çıkarmak, çileden çıkmak, çilêg, çilegir, çilek, çilek, çilek, çilek, çilek, çilek, çilek bitkisi, çilek bûn, çilek kirin, çilekbûn, çilekbûyî, çilekçi, çilekçilik, çilekeş, çilekêş, çilekêşî, çilekêşî, çilekeşlik, çilekî, çilekî, çilekî kirin, çilekî tê de dîtin, çilekîn, çilekkirî, çilekkirin, çilektî, çileli, çilem, çilem, çilem (i), çilem (ii), çilemek, çilemî, çilemî, çilemîn, çilemîn, çilemîn, çilêng, çilentî, çilepelk, çileqe, çileqe, çileqetî, çilesir, çilesrîn, çilexane, çileya paşîn, çileya pêşin, çileya pêşîn, çileyê berî, çileyê ereb, çileye girmek, çileyê havînê, çileyê pêşî, çileyê reş, çileyê res, çileyê xwe kişandin, çileyê yekê, çileyê zivistanê, çileyê zivistanê, çileyê zîvistanê, çilêz, çilêz, çilêzî, çilêzîn, çilfis, çilfis, çilfisandin, çilfisandin, çilfisandin, çilfisandin/diçilfisîne/biçilfisîne, çilfisîn, çilgezik, çilgul, çilî, çilî (i), çilî (ii), çilî (iii), çilî (iv), çilî boz, çili-vilî, çilîçilî, çilîçilî, çilîçilî, çilîçilî, çilik, çilik, çilik (i), çilik (ii), çilik (iii), çilikandin, çilikdar, çilikdarî, çilikîn, çilim, çilimçor, çilîn, çilîn, çilîn, çilingar, çilingar, çilingarî, çilingdar, çilingdar, çilingdarî, çilingdarî, çilingir, çilingir, çilîngir, çilîngir, çilingir sofrası, çilingirlik, çilingirxane, çilînî, çiliqandin, çiliqîn, çilîs, çilîsî, çilîsî, çilîtî, çilîtî, çilîtî lê qelibîn, çilîtk, çilîtk, çilîtk girtin, çilîtkgirtin, çilîvilî, çilivilî, çilîvilî, çilîvilî bûn, çilîvilî bûn, çilîvilî kirin, çilîvilî kirin, çilîz, çilizîn, çilizîn, çilizîn/diçilize/biçilize, çilk, çilk, çilk, çilk (i), çilk (ii), çilk kirin, çilk kirin, çilk kirin, çilka beranê, çilka we, silka we, çilkandin, çilkandin, çilkandin, çilkandin/diçilkîne/biçilkîne, çilkayene, çilkek, milkek, çilkîn, çilkîn, çilkîn, çilkîn/diçilke/biçilke, çilkkirî, çilkkirin, çilkkirin, çilkkirin, çilknayene, çilknîyayene, çill, çillekî, çillenme, çillenmek, çillêqelibîn, çilli, çillî, çillsiz, çilm, çilm, çilm, çilm kirin, çilmas, çilmasî, çilmasî, çilmêre, çilmêre, çilmêre, çilmêre kirin, çilmêre kirin, çilmêrî, çilmî, çilmî, çilmî, çilmik, çilmikî, çilmin, çilmisan, çilmisandî, çilmisandî, çilmisandin, çilmisandin, çilmisandin, çilmisandin, çilmisandin/diçilmisîne/biçilmisîne, çilmise, çilmîsî, çilmisî, çilmisî, çilmisî, çilmisî, çilmisî bûn, çilmisî bûn, çilmisî kirin, çilmisî man, çilmisîbûn, çilmisîbûn, çilmisîbûyî, çilmisîkirî, çilmisîkirin, çilmisîman, çilmisîmayî, çilmîsîn, çilmisîn, çilmisîn, çilmîsîn, çilmisîn, çilmisîn, çilmisîn <çilmis>, çilmisînkî, çilmisîtî, çilmisîtî, çilmisok, çilmisok, çilmisokî, çilmisokî, çilmisokî bûn, çilmisokî bûn, çilmisokî kirin, çilmisokîbûn, çilmisokîbûn, çilmisokîkirin, çilmisokîtî, çilmkî, çilmkirin, çilmo, çilmo, çilmok, çilmoyî, çilo, çilo, çilo, çilo, çilo, çilo (ii), çilo also çawa, çito, çilo be, çilo be, çilo birîn , çilo bû, çilo bûn, çilo bûye, çilo çêbû, çilo çilo, çilo kirin, çilo kirin, çilo kirin, çilo ku, çilo ku , çilobir, çilobir, çiloçepî bûn, çilokebab, çilokok, çilole, çilolik, çilon, çilonayî, çilonek, çilonî, çilopek (i), çilopek (ii), çilopope, çiloreş, çiloskî, çilotî, çilotî, çilovanî, çiloyî, çiloyî, çilp, çilp, çilpa, çilpa, çilpandin, çilpandin, çilpandin, çilparêz, çilpav, çilpê, çilpê, çilpeçilp, çilpeçilpkirin, çilpî, çilpik, çilpik, çilpik kirin, çilpik kirin, çilpikkirî, çilpikkirin, çilpîn, çilpîn, çilpîn, çilptazî, çilptazî, çilptazîtî, çilq (i), çilq (ii), çilqandin, çilqijî, çilqijîtî, çilqîn, çilqitk, çilqnayene, çilqûn, çilqûnî, çilqûnî kirin, çilqûnkî, çilroje, çiltûk, çiltûk, çilû, çilûbayî, çilûng, çilûng, çilûngî, çilûr, çilûs, çilûsandin, çilûsî, çilûsîn, çilûx, çilûz, çilûz, çilûz bûn, çilûzbûn, çilvilandin, çilvilî, çilvilîn, çilvilîn, çilvilok, çilvir, çilvir, çilviran (i), çilviran (ii), çilvirandî (i), çilvirandî (ii), çilvirandin, çilvirandin (i), çilvirandin (ii), çilvirî, çilvirî (i), çilvirî (ii), çilvirîn, çilvirîn (i), çilvirîn (ii), çilvirîş, çilvirîş, çilvirîşî, çilvirîtî, çilvizî, çilwêre, çilwerî, çilwerî, çilwilandin, çilwilîn, çilwilîn, çilwilîn, çilziman, çilzimanî, çim, çim, çim, çim, çim, çim, çim (i), çim (ii), çim (iii), çim çim, çim her tira golikan, çima, çima, çima, çima, çima, çima, çima dan û dûyen me ji hev û din tên xwestin!, çima erş û kurş dizanî, çima goştê bin birine nizanî!, çima ji (yekî) venagerin?, çima ku, çima razêm li cihê kaş, çima bibînim xewnên şaş!, çima, (ma) ez kûme sor im, li ser serê her kesî bi dor im!, çima, (ma) filehan daye pey te!, çima, (ma) kevir avetiye, mil eşiyaye!, çima, (ma) me destmala sorgevez şandiye pey!, çima, (ma) min serê xwe daniye!, çima, (ma) seyek nikare, cendedekî bi deve xwe bigire!, çimakerde, çimam, çimamik, çiman, çiman, çimandin, çimandin/diçimîne/biçimîne, çimax, çimayî, çimbali, çimbil, çimbil, çimbil kirin, çimbilî, çimbilkirî, çimbilkirin, çimçek, çimçik, çimçimandî, çimçimandin, çimçimandin, çimçimandin (i), çimçimandin (ii), çimçimî, çimçimîn, çimçimîn (i), çimçimîn (ii), çimçîr, çimçir, çimçîr, çimçolek, çimçolk, çimdik, çimdik atmak, çimdik atmak (veya basmak), çimdikleme, çimdiklemek, çimdiklemiş, çimdiklenmek, çime, çimê kor, çimê pisînga, çimeçim, çimeçim kirin, çimeçim kirin, çimeçim kirin, çimeçimkirin, çimeçimkirin, çimen, çimen, çimen, çimen adaçayı, çimenli, çimenlik, çimenlik, çimensiz, çimento, çimento, çimentolama, çimentolamak, çimentolanmak, çimeyê huqûqî, çimeyê kitabî, çimik, çimik li hev dan, çimika guh, çiminjê, çiminjê, çiminjêtî, çiminjêtî, çimir, çimkî, çimkî, çimkî, çimkî, çimkî, çimkirî, çimkî , çimkoj, çimkojî, çimleme, çimlemek, çimlendirme, çimlendirmek, çimlenmek, çimmek, çimrandin, çimtiyan, çimzirr, çin, çin gülü, çin leylâğı, çinage, çinandî (i), çinandî (ii), çinandin, çinandin, çinandin (i), çinandin (ii), çinar, çinar, çinar, çinar, çinarî, çinarok, çinayene, çinaz, çinazî, çincalî, çince, çincîl, çincîl, çinçil, çincîlan, çinçilya, çinçinak, çinçinî, çinçinîtî, çincîr, çincîrik, çinçolek, çindar, çindê, çindik, çindik, çindik, çindik avêtin, çindik çindik, çindik dan, çindik dan, çindik dan, çindik li xwe xistin, çindikdan, çindikdan, çindikdan, çindikdayîn, çindirik, çindirik, çindirik dan, çindirik dan, çineçin, çineçin kirin, çinedîtî, çinedîtî, çinedîtî, çinedîtîbûn, çinedîtîtî, çinedîtk, çinedîtk, çinedîtk bûn, çinedîtkbûn, çing, çing, çing (i), çing (ii), çing (iii), çing dan, çing dan, çingal, çingal, çingal kirin, çingaldar, çingalkirî, çingalkirin, çingandî, çingandin, çingandin, çingandin, çingayene, çingçing, çingdan, çingdan, çingdayîn, çingê meryem, çingê meryem, çingeçing, çingeçing, çingeçing, çingeçing, çingeçing (i), çingeçing jê anîn, çingeçing jê çûn, çingeçing jê hatin, çingeçing kirin, çingeçing kirin, çingeçing kirin, çingeçinga şûran, çingeçingkirî, çingeçingkirin, çingeçingkirin, çingen, çingên, çingene, çingene, çingene borcu, çingene çergesi, çingene çergesinde musandıra ne arar, çingene düğünü, çingene kavgası, çingene parası, çingene pembesi, çingenece, çingeneleşme, çingeneleşmek, çingenelik, çingenetî, çingil (i), çingil (ii), çingilok, çingîn, çingîn, çingîn, çingîn, çingîn (ii), çingîn ji guhê (yekî) çûn, çingîn ji serê (yekî) çûn, çingîn pê ketin, çingîn û şingîn, çingîn û zingîn, çingîn/diçinge/biçinge, çingine, çingînî, çingînî, çingînî, çingînî dan, çingînî jê anîn, çingînî jê hatin, çingînî ji guhê (yekî) hatin, çingînî ji serê (yekî) çûn k, çingînî kirin, çingînî kirin, çingînîkirin, çingînîkirin, çingir, çingirîyayene, çingirnayene, çingirnîyayene, çingîvala, çingizandî, çingizandin, çingizîn, çingizîn, çingnayene, çingnîyayene, çingo, çingo, çingograf, çingografi, çingoyî, çingul, çingul, çingulîn, çini, çinî, çinî, çini döşemek, çini mürekkebi, çinici, çinicilik, çinik, çinîkirin, çinili, çinîn, çinîn, çinîn, çinîn, çinîn, çinîn (i), çinîn (ii), çinîn/diçine/biçine, çinîna giya, çinîna rezan, çinîna rezan, çinîna tirî, çinînbar, çinîner, çinînerî, çinisiz, çinivînî, çinîyayene, çinke, çinko, çinko (i), çinko (ii), çinkû, çinli, çinok, çinqal, çinraw, çintiyan, çinûk, çinûkî, çinyaz, çip, çip, çip, çip (ii), çip (iii), çip (iv), çip çip, çip kirin, çip kirin, çip û peya bûn, çipalek, çipborî, çipçik, çipçip, çipçip, çipçip, çipçipok, çipçipok, çipçipokî, çipçipokî, çipçipokîtî, çipeçip, çipeçip, çipeçipa (yekî) bûn leyîstin, çipî, çipik, çipik, çipik, çipik (i), çipik (ii), çipik bûn, çipik bûn, çipik çipik, çipik kirin, çipik kirin, çipik lêxistin, çipikane, çipikane, çipikatî, çipikbûn, çipikbûn, çipikbûyî, çipikbûyîn, çipikê leyîstin, çipikî, çipikî, çipikî, çipikî bûn, çipikî bûn, çipikîbûn, çipikîbûn, çipikîbûyîn, çipikkirî, çipikkirin, çipikkirin, çipil, çipilandî, çipilandin, çipilandin, çipilîn, çipilleşme, çipilleşmek, çipilti, çipîn, çipînî, çipînî, çipînî jê anîn, çipînî jê çûn, çipîsk, çipîsk, çipîsk (i), çipîsk lê dan, çipizk, çipkirî, çipkirin, çipo, çipo, çiprîsk, çiptazî, çiptazîtî, çipuryan, çipuryan, çipuryanî, çiq, çiq, çiq, çiq (i), çiq kirin, çiq kirin, çiqal, çiqalik, çiqandin, çiqas, çiqas, çiqas, çiqas, çiqas, çiqas dinya li hev dikeve, tiştek ji me re bi ser dikeve, çiqas ku, çiqas serê mirov mezin dibe çavên mirov ecêban dibîne, çiqas ve, çiqasî, çiqasî li ser erdê ye, ew qasî jî li bin erdê ye, çiqçiko, çiqçiqan, çiqçiqandin, çiqçiqî kirin, çiqçiqîn, çiqdirêj, çiqê, çiqereş, çiqî, çiqil, çiqil, çiqil, çiqil, çiqil, çiqil dan, çiqil dan, çiqil di binî de tewîn, çiqil kirin, çiqil pê dan, çiqil û gulî, çiqilçem, çiqilçem, çiqildan, çiqildan, çiqildar, çiqildayîn, çiqilik, çiqilk, çiqilk, çiqilk, çiqilkê darê çêbûn, çiqilkê teze, çiqilokî, çiqin, çiqin, çiqîn, çiqinî, çiqinî, çiqinî, çiqînî, çiqinî bûn, çiqinîbûn, çiqinîbûn, çiqinîtî, çiqirandin, çiqirîn, çiqirîyayene, çiqirnayene, çiqirnîyayene, çiqkirin, çiqlan, çiqlanî, çiqlanî kirin, çiqlanîkirin, çiqlî, çiqlik, çiqul, çiqûl, çiqul, çiqul kirin, çiqulî, çiqulî, çir, çir, çir, çir, çir (iii), çir (iv), çir (kurutulmuş kayısı), çir (v), çir (vi), çir (viii), çir bûn (i), çir bûn (ii), çir kerdene, çir kirin, çir kirin, çira, çira, çira, çira, çira, çira (iii), çira (yekî) birin, çira (yekî) birin, çira (yekî) tefandin, çira çavan bûn, çira herkesî pêxistî namîne hete sibehê, çira hilkirin, çira ji koran re, def ji keran re fêde nake, çira kirin, çira li ber koran, tembûra li ber keran, çira li koran çi bike, şîret li pîran çi bike!, çira pê xistin, çira şîr, çira xizan î, ji nezanî, çira xizanî ji nezanî, çira ya (yekî) temirandin, çira ya (yekî) temirîn, çira ya bêdon naîse, çira ya bêdonî nade ronî, çira ya kesî heta serê sibehê naşewite, çiraçep, çiradank, çiradank, çirafiroş, çirafiroşî, çirahilkirin, çirakandî, çirakandin, çirakerî, çirakîn, çirakirî, çirakirin, çiran, çirandî, çirandî, çirandîbûn, çirandîbûn, çirandin, çirandin, çirandin, çirandin (biçirîne), çirandin (i), çirandin (ii), çirandin <çirîn>, çirandin/diçirîn/biçirîne, çiranek, çiranek, çiranekê hatin xwarê, çiranekî, çiranekî, çiranekî bûn, çiranekî bûn, çiranekîbûn, çiranekîbûn, çiranok, çirapif, çiraq, çiratî, çirav, çirav, çirav, çirav (i), çirav (ii), çiravî, çiravk, çiravkirî, çirax, çirax, çirax (i), çirax bûn, çirax bûn, çirax kirin, çirax kirin, çiraxane, çiraxane, çiraxbûn, çiraxdar, çiraxê şêx senede, çiraxfiroş, çiraxfiroşî, çiraxî, çiraxî, çiraxî kirin, çiraxî kirin, çiraxker, çiraxker, çiraxkerî, çiraxkirin, çiraxvan, çiraxvanî, çirayî, çirb, çirç, çirç pê rast kirin, çirçê xwe pê rast kir, çirçê xwe rast kirin, çirçên eniya (yekî) ketin hev, çirçir, çirçiran, çirçiran (i), çirçiran (ii), çirçirandî (i), çirçirandî (ii), çirçirandin (i), çirçirandin (ii), çirçire, çirçirik, çirçirik (i), çirçirik (ii), çirçirîn (i), çirçirîn (ii), çirçirk, çirçirk, çirçirk, çirçîrok, çirçîrok, çirçirok, çirçîrok, çirçîrokbêj, çirçîrokî, çirçîrokvan, çirçirsokî, çirçove, çirdûg, çirdûk, çirdûk, çire, çire, çire, çire, çirê, çire, çire ?, çireçir, çireçir, çireçir kirin, çirêdank, çirên, çirevîtik, çirevîtik dan, çirg, çirg, çirg, çirge, çirî, çirî, çirî, çirî (...) kirin, çirî (ii), çirî (iii), çirî (iv), çirî çîplak, çirî ya duduyan, çirî ya yekê, çirî ye û çirî ye, mal teyr û tajî ye, çirig, çirijandî, çirijandin, çirijîn, çirik, çirik, çirik, çirik (i), çirik (iv), çirik (v), çirik (vii), çirik bi çirik, çirik çirik, çirik lê badan, çirika (yekî) derxistin, çirika avê, çirîkan, çirikandî, çirikandin, çirîkandin, çirikandin (i), çirikandin (ii), çirikandin/diçirikîne/biçirikîne, çirîke, çirikê herikîn, çirîkî, çirikî, çirikî bûn (i), çirikî bûn (ii), çirikîn, çirîkîn, çirikîn (i), çirikîn (ii), çirikîn/diçirike/biçirike, çirikvan, çirikvan, çirikvanî, çirîn, çirîn, çirîn, çirîn, çirîn (i), çirîn (ii), çirîn (iv), çirîn <çir>, çirîn dadan imdat, çirîn/diçire/biçire, çirînî, çirinî, çirînî, çirînî jê çûn, çirinî ket nava (yekî), çirînî kirin, çirînîkirin, çiriş, çiris, çirîş, çiriş, çirîs, çiris çiris, çiriş gibi, çiriş gibi (veya çiriş çanağı gibi), çiriş otu, çiriş otu, çirisandî, çirisandin, çirisandin, çirisandin, çirîset, çirîseve serî girtin, çirîşî, çirisî, çirîsî, çirîşî kirin, çirisîn, çirisîn, çirisîn, çirisîn, çirisîn, çirisîn <çiris>, çirîsk, çirîsk, çirîsk, çirisk, çirîsk dan, çirîsk dan, çirîsk jê rijîn, çirîska rojê ye, çirişkandin, çirîskandin, çirîskbûn, çirîskdan, çirîskdan, çirîskdar, çirîskdar, çiriskdar, çirîskdayîn, çirîskîn, çirîşkirî, çirişleme, çirişlemek, çirişlenmek, çirişli, çirîsok, çirîsok, çirîsokî, çirîsokî bûn, çirîsokîbûn, çirîsokîbûyîn, çirişotu, çiritandin, çiritî, çiritîn, çirîvît, çirîvît dan xwe, çiriya berê, çirîya berê, çiriya berî, çiriya duyem, çiriya ewil, çirîya ewil, çiriya navln, çiriya paşê, çiriya paşî, çiriya paşîn, çiriya paşîn, çiriya paşîn, çirîya pasîn, çiriya pêşê, çiriya pêşîn, çiriya pêşîn, çirîya pêsîn, çiriya yekem, çirîyapêşîn, çiriyayî, çiriyayî, çiriyayîbûn, çiriz, çirizok, çirîzok, çirîzok pê ketin, çirk, çirk, çirk, çirk, çirk (i), çirk (ii), çirkandin, çirkandin, çirkandin, çirke, çirke, çirkeçirk, çirkeçirk, çirkeçirk, çirkeçirk (i), çirkeçirk kirin, çirkeçirk kirin, çirkeçirk kirin, çirkeçirkkirî, çirkeçirkkirin, çirkef, çirkef, çirkefçe, çirkefe (çamura) taş atmak (veya çirkefi üzerine sıçratmak, çirkefe taş atmak, çirkefleşmek, çirkeflik, çirkejimêr, çirkejimêr, çirkejimêrk, çirkî, çirkî, çirkî, çirkin, çirkîn, çirkin, çirkîn, çirkin, çirkîn, çirkin kaçmak, çirkince, çirkînî, çirkînî, çirkinî, çirkînî jê çûn, çirkînî kirin, çirkinleşme, çirkinleşmek, çirkinleştirmek, çirkinlik, çirkinsemek, çirkune, çirmaq, çirmaq, çirmaqî, çirmaqî bûn, çirmaqîbûn, çirmaqtî, çirmîş, çirmix, çirmixandî, çirmixandin, çirmixîn, çirnûg, çirnûg, çirnuk, çirnûkê gur, çiro, çironek, çirore, çirore, çiroretî, çiroz, çirozlaşmak, çirozluk, çirp, çirp (i), çirp (ii), çirp kirin, çirp kirin, çirpan, çirpandî, çirpandî, çirpandin, çirpandin, çirpandin (i), çirpandin (ii), çirpanî, çirpdest, çirpdestî, çirpeçirp, çirpî, çirpî, çirpî, çirpî, çirpîn, çirpîn (i), çirpîn (ii), çirpîn bi dile (yekî) ketin, çirpînî, çirpîz, çirpker, çirpkirî, çirpkirin, çirpnayene, çirpnîyayene, çirpoz, çirpoz, çirr, çirr bûn, çirr kirin, çirrandî, çirrandin, çirrbûn, çirrbûyî, çirrçirrik, çirrî, çirrik, çirrikandî, çirrikandin, çirrikîn, çirrîn, çirrîn, çirrînek, çirrînî kirin, çirrînîkirin, çirrkirî, çirrkirin, çirrpîv, çirrûk, çirrûk, çirrûkî, çirrvirrîn, çirs, çirsavêj, çirsçirs, çirseçirs, çirseçirs, çirsok, çirsokî, çirt, çirt, çirt (i), çirt û zirt, çirt û zirt, çirt vira çirt wira, çirt virt, çirt-virt, çirtan (i), çirtan (ii), çirteçirt bi paşiye ketin, çirteçirt lê xistin, çirtekê bi pêş de neçûn, çirtemîz, çirtemîze, çirtemîzî, çirtequlî, çirtî, çirtik, çirtik, çirtik, çirtik (i), çirtik avetin, çirtik avêtin, çirtik avetin (yekî), çirtik avêtin / çirtik dan, çirtik kirin, çirtik virtik, çirtik virtik, çirtikî, çirtikî, çirtikî bûn, çirtikî bûn, çirtikî kirin, çirtikî kirin, çirtikîbûn, çirtikîbûn, çirtikîkirin, çirtikîkirin, çirtikîtî, çirtikkirî, çirtikkirin, çirtiktî, çirtîn, çirtkî, çirtma kundiran, çirto virto, çirtoke, çirtonek, çirtonek, çirtonek, çirtonekî, çirtonekî bûn, çirtonekîbûn, çirtovirto, çirtovirto, çirtovirto, çirtovirto (pirtoyî) kirin, çirtovirto axaftin (xeber dan an jî qise kirin), çirtox, çirtoxî, çirtûl, çirtûl, çirûsandin, çirûsandin, çirûsî, çirûsîn, çirûsîn, çirûsîn, çirûsîn, çirûsîn, çirûsîn/dirûse/biçirûse, çirûsk, çirûsk, çirûsk, çirûsk, çirûsk, çirûsk çirûsk, çirûsk çirûsk, çirûskandin, çirûskandin, çirûskdar, çirûskdar, çirûske, çirûskîn, çirûskîn, çirûskîn, çirûskîn <çirûsk>, çirûtan, çirvekêsî, çirvir kirin, çirvirandin, çirvirî, çirvirîn, çirvîtk, çirvîtk, çirvîtk dane xwe, çirwirk, çirwisandin, çirwisîn, çirxat, çirxat, çirxat, çirxat kirin, çirxatkirin, çirxîs, çirya pasîn, çiryayî, çirzink, çis, çiş, çiş, çiş, çiş bûn, çiş etmek, çisa, çise, çiseleme, çiselemek, çisemek, çisenti, çişi gelmek, çişik, çisinti, çiskin, çişlî, çişt, çist, çişt, çist, çist, çist bûn, çist bûn, çist kirin, çist kirin, çist/çust, çiştan, çistan, çistandar, çistane, çiştbûn, çistbûn, çiste, çiştî, çistî, çistî, çistî (i), çistî (ii), çistkirî, çistkirin, çistkirin, çit, çit, çit (i), çit kapısı, çit sarmaşığı, çit sarmaşığıgiller, çit-I , çit-II (başörtü), çita, çitah, çitar, çitar, çitare, çitare, çitare, çitarî, çitari, çiteba, çiten, çiti, çitî, çitî çitî, çitî çitî kirin, çiti yapmak, çitik, çitîl, çitileme, çitilemek, çitili, çitilmek, çitişmek, çitlembik, çitlembik ağacı, çitleme, çitlemek, çitlenbik, çitlenbik, çitlenbik gibi, çitlenmek, çitme, çitmek, çitmenaş, çitmik, çitmişler, çito, çito, çito, çito, çito be, çito bû, çito bûye, çito çêbû, çito kirin, çito kirin, çito ku, çito ku, çito ye?, çitoçiko, çitoçikokirin, çitol, çitolî, çiton, çiton, çitov, çitpit, çitpît, çitpit kirin, çitpit lê dan, çitpitkirin, çitûpit, çitûpit, çitur, çiv, çiv, çiv, çiv, çiv (i), çiv (iii), çiv (iv), çiv (v), çiv dan, çiv dan, çiv dan (i), çiv dan (ii), çiv dan ber xwe, çiv dan xwe, çiv dan xwe, çiv dan xwe, çiv kirin, çiv li xwe dan, çiv û çûr, çiv û çûr, çiv û çûr dan xwe, çiva dan milê xwe, çivan, çivan, çivan, çivan (i), çivana lêkeran, çivana lêkeran, çivanbar, çivandî, çivandî, çivandin, çivandin, çivandin, çivandinkî, çivane, çivane, çivane, çivane çivane, çivanek, çivanek, çivanek, çivanekî, çivaneşikên, çivaneyî, çivaneyî, çivaneyî, çivaneyî bûn, çivaneyî bûn, çivaneyîbûn, çivaneyîbûn, çivaneyîtî, çivang, çivang, çivange, çivangî, çivanok, çivanok, çivanok, çivanokane, çivanokî, çivanokî, çivanoktî, çivçivandin, çivçivîn, çivçivok, çivdan, çivdan (i), çivdan (ii), çivdar, çivdayî, çivdayî, çivdayîn (i), çivdayîn (ii), çivê, çiveçiv, çiveçiv kirin, çiveçiv kirin, çiveçivê, çivêl, çivêl, çivêlî, çivgar, çivgeh, çivi, çivî, çivi, çivî, çivi çakmak, çivi çıkar, ama yarası kalır, çivi çivi söker, çivi çiviyi söker, çivi gibi, çivi gibi olmak, çivi kesmek, çivi kestirmek, çivi sokmak, çivi sokmak (veya sürmek), çivi yazısı, çivi yukarı, çivici, çivicilik, çivîd, çivîd, çivîd kirin, çivîddar, çividî, çivîdî, çivîdkirî, çivîdkirin, çivîdnekirî, çivîk, çivik, çivîk, çivik, çivîk, çivîk, çivik, çivîk, çivîk bi baskekî nafire, çivîk çivîk e, avê vedixwe, li ser xwe re li xwedê dinêre, çivîk di ser re diçû serê baskê wê jê dikirin, çivîk di ser xwe re nefirandin, çivîk lê nabêjin wiq, çivîk nekarîn di ser (wan) re derbas bibe ü, çivîka berfê, çivîka berfê, çivîka beytik, çivîka beytik, çivîka çolê jî ne bêderd e, çivîka hêjîran, çivîka hejîran, çivîka malan, çivîka qûnhejhejok, çivîka reş, çivîka şeytanok, çivîka şeytanok, çivîka sibehê, çivîka wîçwîçok, çivîka wîhvîlanî ez kor bûm min nezanî, te çima mala xwe xera kir, konê min jî pê re danî, çivîka xapînok, çivîka xwedê rûçikandin, çivîkan lê wîq negotin, çivikandin, çivîkbaz, çivîkbaz, çivîkbaz, çivîkbazî, çivîkbazî, çivîkên wîçwîçok, çivîkên wîtwîtok, çivikîn, çivîknas, çivîknas, çivîknasî, çivîknasî, çivilandin, çivileme, çivilemek, çivilemek, çivilenmek, çiviletmek, çivili, çivilîn, çivîn, çivîn, çivîn, çivîng, çivînî, çivînî, çivînî, çivir, çivir, çivîr, çivir bûn, çivir kirin, çivirbûn, çivirî, çivirkirin, çivisiz, çivit, çivît, çivît avêtin, çivit otu, çivit rengi, çivitî, çivîtî, çivitleme, çivitlemek, çivitlenmek, çivitli, çivitsiz, çiviyayî, çiviyîn, çivjen, çivjen, çivo, çivoçivo, çivok, çivok, çivokane, çivokane, çivoke, çivoktî, çivoktî, çivonekî, çivotî, çivr, çivr, çivr bûn, çivrbûn, çivrebî, çivrî, çivrînek, çivt, çivteçivt, çivteçivt kirin, çivtînî, çivtînî kirin, çivûçûr, çivûçûrî, çiwal, çiwal, çiwalvan, çiwalvanî, çiwar, çiwîk, çiwît, çiwît, çix, çix, çix (i), çix (ii), çixan, çixandî, çixandin, çixandin, çixare, çixarî, çixarî, çixarte, çixat, çixat, çixat, çixat pê xistin, çixatdank, çixatfiroş, çixatfiroşî, çixatik, çixatik, çixayene, çixebelek, çixeçixe, çixek, çixek, çixêz, çixêz, çixêz bûn, çixêz kirin, çixêz kişandin, çixêz kisandin , çixêza geometrîk, çixêza hendesî, çixêzbûn, çixêzbûyîn, çixêzdar, çixêzî, çixêzik, çixêzik kirin, çixêzker, çixêzkirî, çixêzkirin, çixêzkişandin, çixêzkisandin, çixik, çixik (i), çixîn, çixir, çixir, çixîr, çixir, çixirandin, çixirî bûn, çixiz, çixiz, çixrî, çixrî bûn, çixrîbûn, çixsî, çixsî, çixsî, çixsîtî, çixsîtî, çixsor, çixsûr, çixt, çixuk, çixzanî, çiy, çiy, çiy düşmek, çiya, çiya, çiya, çiyâ, çiya, çiya, çiya, çiya bi çiya nakeve, çiya bi çiya nakevin, çav li çava dikevin, çiya bilind e, dorê bajar û gund e, çiya bilind e, kengê be wê rê pê bikeve, çiya bilind e, kengê be wê riya (te) pê bikeve, çiya çi qas bilind be, rojek wê riya mirov pê bikeve, çiya çiqas bilind be wê rojekê bikeve bin lingê mirovan, çiya çiqas bilind be wê rojekê rê pêkeve, çiya dan milê xwe, çiya di bin berfa xwe de ye, çiya diguheri ehlaq naguheri, çiya golik anî, çiya golik anîn, çiya ji cihê xwe diçe kurmê mirov, çiya ji cihê xwe radibe diçe cihê çiya, exlaq jê naçe, çiya li siyan nakevin, çav li çavan dikevin, çiyaçêbûn, çiyaçêbûnî, çiyadar, çiyadar, çiyager, çiyager, çiyager, çiyagerî, çiyagerî, çiyagerî, çiyahilkêş, çiyahîlkês, çiyahilkêşî, çiyak, çiyakêş, çiyakeş, çiyakêş, çiyakês, çiyang, çiyanişîn, çiyarêz, çiyastan, çiyastan, çiyastanî, çiyavan, çiyavanî, çiyavanî, çiyawî, çiyawî, çiyayê agirî, çiyayê agirîn, çiyayê bilind bê ba nabe, newalê kûr bê av nabe, çiyayê cîlo, çiyayê dihejin xerab nabin, çiyayê ku (wî) pişta xwe dayê beredayî bû, çiyayê kurmênc, çiyayê mazî, çiyayê qaf, çiyayê qaf û kaf, çiyayê qeşayî, çiyayê sîpanê, çiyayek hildan milê xwe, çiyayên bê gul mirovên bê dil herdû jî yek in, çiyayên berfdar, çiyayî, çiyayî, çiyayî, çiyayî, çiyayî, çiyayîn, çiyayîn, çiyayîn, çiyayîtî, çiyazan, çiyazanî, çiyê, çiyê (yekî), çiyê (yekî) hebû, çiyê (yekî) tune bû, çiyê bela-sebeb, çiyê feqîran, dergê mîran, çiylemek, çiz, çiz, çiz kirin, çiz kirin, çiz û viz, çizandin, çizandin, çizandin, çizayene, çizbûn, çizbûn, çizdirmek, çizeçiz, çizeçiz kirin, çizelge, çizepîle, çizer, çizeviz kirin, çizge, çizgi, çizgi, çizgi film, çizgi resim, çizgi roman, çizgileme, çizgilemek, çizgilenmek, çizgileşmek, çizgili, çizgilik, çizgisel, çizi, çizî, çizi, çizî, çizici, çizik, çizikli, çiziktirme, çiziktirmek, çizili, çizilme, çizilmek, çizim, çizimci, çizîn, çizîn, çizîn, çizîn/diçize/biçize, çizînî, çizînî, çizînî jê çûn, çizînî ji dile (yekî) çûn, çizinti, çizir, çiziran (i), çiziran (ii), çizirandar, çizirandî (i), çizirandî (ii), çizirandî (iii), çizirandin, çizirandin, çizirandin (i), çizirandin (ii), çizirandin (iii), çizirî (i), çizirî (ii), çizirî (iii), çizirîn, çizirîn, çizirîn (i), çizirîn (ii), çizirîn (iii), çizirîn/diçizire/biçizire, çizirk, çizkirî, çizkirî, çizkirin, çizkirin, çizme, çizme, çizme (ii), çizmeci, çizmecilik, çizmeden yukarı çıkmak, çizmek, çizmeleri çekmek, çizmeli, çizmeyi aşmak, çizone, çizûviz, ...... (Lêgerîna Berfireh)