Wateya peyva çel
çel1. kevir, zinar (navdêr, nêr) ç-ya nerm, kevir, zinar, rizde.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: چه‌ل.
: Berçelan, Çelê, Çelkê
Serenav,mê, bajarrokek e li parêzgeha Hekariyê li Bakurê KurdistanêHer Wiha, Çelê.
Têkildar: çelî
çelAbschrift
Brunnen
Exemplar
gesprenkeltes Pferd
Graben
Grube
Höhle
Kopie
Loch
vierzig
Zweig
çelm. suret, çêl, nûsxe, nivist, verçêl, nûsqa n.
num. çewres, divîstî, kewres, çiwras, çewras, çores, çoros, çoras
Tê de derbas dibe; çel (i), çel (ii), çel (iii), çel kirin, çel kirin, çelak, çelak, çelak, çelak kirin, çelak kirin, çelak kirin, çelake, çelake, çelakkirî, çelakkirin, çelakkirin, çelandin, çelandin/diçelîne/biçelîne, çelape, çelaq, çelav, çelbisk, çelbiskî, çelçelok, çelçelok, çelçelok, çelderen pelderen xeber dan, çele, çele, çelê, çele, çelebi, çelebî, çelebice, çelebilik, çelebîtî, çelebiyane, çelebkî, çeleçel kirin, çelefîk, çelefîk, çelek, çelem, çelem, çelem girtin, çeleme, çeleme, çeleme, çelemîn, çelen, çeleng, çeleng, çeleng, çeleng, çeleng, çeleng bûn, çeleng bûn, çeleng danîn, çeleng danîn, çeleng gewr, çeleng kirin, çeleng kirin, çelengane, çelengane, çelengbaz, çelengbûn, çelengbûn, çelengbûyî, çelengdanîn, çelengê xortan, çelengî, çelengî, çelengî bûn, çelengî kirin, çelengîbûn, çelengîbûyî, çelengîkirî, çelengîkirin, çelengkirî, çelengkirin, çelengsiwar, çelengsiyar, çelengtî, çelenk, çelenk, çelenk koymak, çelepe, çelepe, çelepe bûn, çelepe kirin, çelepebûn, çelepebûyîn, çelepekirin, çelepetî, çelepeyî, çelepeyî, çelepeyî bûn, çelepeyî kirin, çelepeyîbûn, çelepeyîkirin, çelepistûk, çelepok, çeleqe, çeleqetî, çeleqîtk, çeletik, çelevîçî, çeleviçî, çelexane, çelexare, çelexaretî, çelexwar, çelexwarî, çelexwarî, çelexwarî, çelexwarî bûn, çelexwarî bûn, çelexwari bûn, çelexwarî kirin, çelexwarî kirin, çelexwarîbûn, çelexwarîbûn, çelexwarikî, çelexwarîtî, çelexwarkî, çelexwarokî, çelexwehr, çelexwehrî, çeleya berî, çeleya paşîn, çeleyê navîn, çeleyê pajîn, çeleyê pêşîn, çelgi, çelgi, çelî, çelî (i), çelî (ii), çelîg, çeliğe su vermek, çelik, çelik, çelik, çelik (ii), çelik (kısa değnek veya dal), çelik çomak, çelik gibi, çelik metre, çelik pamuğu, çelik1. polad, pola, çelike su vermek, çelikhan, çelikhane, çelikleme, çeliklemek, çelikleşme, çelikleşmek, çelikleştirmek, çelim, çelimsiz, çelimsizce, çelimsizlik, çelîpa, çelipandin, çelipîn, çeliqandin, çeliqandin, çeliqîn, çeliqîn, çelişik, çelişiklik, çelîsk, çelişken, çelişki, çelişkili, çelişkisiz, çelişme, çelişmek, çelişmeli, çelişmesiz, çelîst, çelitandî, çelitandî, çelitandin, çelitandin, çelitandin, çelitandin/diçelitîne/biçelitîne, çelitî, çelitî, çelitî, çelitîn, çelitîn, çelitîn, çelitîn/diçelite/biçelite, çelixt, çelîxt, çelixt, çeliz, çelizandin, çelizîn, çelkew, çelme, çelme atmak, çelme atmak (veya takmak), çelmek, çelmelemek, çelmelenmek, çelmik, çelmik, çelmisîyayene, çelmisnayene, çelmisnîyayene, çelo, çelo, çelovirqî, çeloxar, çelp, çelp, çelp, çelp çelp, çelpandin, çelpandin, çelpandin, çelpandin (yekî), çelpandin/diçelpîne/biçelpîne, çelpeçelp, çelpeçelp, çelpeçelp jê anîn, çelpeçelp jê çûn, çelpeçelp jê hatin, çelpeçelp kirin, çelpeçelp kirin, çelpîn, çelpîn, çelpîn, çelpînî, çelpînî, çelpînî jê anîn, çelpînî jê hatin, çelq, çelq bûn, çelq kirin, çelqandin, çelqandin, çelqandin, çelqandin/diçelqîne/biçelqîne, çelqbûn, çelqeçelq, çelqeçelq kirin, çelqeçelqkirin, çelqîn, çelqîn, çelqîn, çelqîn <çelq>, çelqîn/diçelqe/biçelqe, çelqînî, çelqînî, çelqînî kirin, çelqînîkirin, çelqînîkirin, çelqîyene, çelqizîyene, çelqiznayene, çelqiznîyayene, çelqkirin, çelqnayene, çelqnîyayene, çelqulî, çelrojkî, çelroşkî, çelt (i), çelt (ii), çelte, çelte, çelte, çeltedar, çeltefiroş, çeltefiroşî, çelteker, çeltekerî, çeltik, çeltik, çeltik, çeltik, çeltik, çeltik evleği, çeltik kargası, çeltik tarlası, çeltikçi, çeltikçilik, çeltikfiroş, çeltikfiroşî, çeltikker, çeltikkerî, çeltikli, çeltûk, çeltûk, çeltûk, çelûs, çelûz, çelûz, çelûz, çelwar, çelwar, çelwer, çelwerandî, çelwerandin, çelwerî, çelwerîkirî, çelwerîn, çelwerîn, çelwerîtî, çelxe kirin, çelxekirin, çelxeme, çelziman, çelziman, ...... (Lêgerîna Berfireh)