Wateya peyva çavê
encam nehat dîtin
Tê de derbas dibe; çavê (hestirê) hatin, çavê (tiştekî) derxistin, çavê (wî) li der e, çavê (yekî pê ranebûn, çavê (yekî) bi (tiştekî) ket, çavê (yekî) birbisîn, çavê (yekî) birîn, çavê (yekî) çavê xewê bûn, çavê (yekî) çûn nav serê (wî), çavê (yekî) çûn ser hev, çavê (yekî) derxistin, çavê (yekî) di malê dinyayê de tune bûn, çavê (yekî) di nav serê (yekî) de leyîstin, çavê (yekî) girê d, çavê (yekî) jê av vexwarin, çavê (yekî) jê hatin birîn, çavê (yekî) jê re hatin, çavê (yekî) jê têr bûn, çavê (yekî) jê tirsîn, çavê (yekî) ji nav serê (wî) baz dan, çavê (yekî) ji nav serî baz dan, çavê (yekî) ji tu tiştî netirsîn, çavê (yekî) ji xewan venebûn, çavê (yekî) ketin (tiştekî), çavê (yekî) lê bar nedan, çavê (yekî) lê bilind nebûn, çavê (yekî) lê bûn, çavê (yekî) lê man, çavê (yekî) li (yekî din) bûn, çavê (yekî) li cihên mezin bûn, çavê (yekî) li deriyê xelkê bûn, çavê (yekî) li destan bûn, çavê (yekî) li destê (yekî) bûn, çavê (yekî) li ken bûn, çavê (yekî) li rê, çavê (yekî) li ser bûn, çavê (yekî) maç kirin, çavê (yekî) ne li malê dinyayê bûn, çavê (yekî) nebirîn, çavê (yekî) neketin (…), çavê (yekî) pê bar ned, çavê (yekî) pê ketin, çavê (yekî) pê ketin, çavê (yekî) pê nekeve, çavê (yekî) pê ranebûn, çavê (yekî) pûç bûn, çavê (yekî) qewartin, çavê (yekî) qul bûn, çavê (yekî) reşeve hatin, çavê (yekî) rijîn, çavê (yekî) tê de bûn, çavê (yekî) têr kirin, çavê (yekî) tirsand, çavê (yekî) tiştek nebirîn, çavê (yekî) vekir, çavê (yekî) wir bûn, çavê (yekî) xwarin, çavê (yekî) yek dîtin, çavê (yekî) yek nebirîn, çavê (yekî) yek/tiştek eciband, çavê (yekî) yek/tiştek nebirîn, çavê baranê lê ye, çavê birçî têr nabe, çavê çepê li ser nîşanê girtin, çavê cîran li cînar e, çavê dê û bavan li ewladan, ê ewladan li çiyayê qaf, çavê ela, çavê felekê kor be feleğin, çavê genimî, çavê her kesî çûn ser (yekî), çavê hêrsê tune, çavê hev (û din) derxistin, çavê hilkirî, çavê hingivîn, çavê kirox li dayox e, çavê kitikê, çavê kul ji yê kor çêtir e, çavê li deriya xwelî li seriya, çavê li deriyan xwelî li seriyan, çavê meriv, çavê mezinatiyê li xwe nihêrtin, çavê min, çavê min birije ku..., çavê min lê ye, çavê min wekî (.....) tiştî be, çavê miriyan e, çavê mirov ancax mistek xwelî têr dike, çavê nalbenda li simê hespan e, çavê nîvkêşî, çavê pîs, çavê pîs k, çavê pisîkê digire, nan dixwe, çavê rastê neniqandin, çavê şeliqî ji yê kor çêtir e, çavê seriyan bûn, çavê şeytan kor kirin, çavê te (bi) ronî be!, çavê te bi xêr, çavê te spî be, çavê vala nihêrtin, çavê werşeqê, çavê wî li nav serê wî gerîn, çavê wî temam e, çavê xel, çavê xerab, çavê xerab, çavê xerab lê nihêrtin, çavê xewê, çavê xezalê, çavê xwe bel kirin, çavê xwe berdan (...), çavê xwe dan hev, çavê xwe dan ser (...), çavê xwe gerandin, çavê xwe germ kirin, çavê xwe girt û devê xwe vekir, çavê xwe girtin destê xwe gerandin, çavê xwe girtin û destê xwe pelandin, çavê xwe girtin û devê xwe lê vekirin, çavê xwe jê dan alî, çavê xwe jê hez kir, çavê xwe jê neniqandin, çavê xwe jê neşikandin, çavê xwe ji heramiyê birandin, çavê xwe ji kulê nedan hev, çavê xwe ji şêr neniqandin, çavê xwe kutan nav çavê (yekî), çavê xwe lê gerandin, çavê xwe neniqandin, çavê xwe neşikandin, çavê xwe pê xistin, çavê xwe veke!, çavê xwe xweşik vekirin, çavê xwe ziwa veke, çavê zir, çavêlke, çavên (...) li hev ketin, çavên (...) rastî hev hatin, çavên (wan) ketin hev, çavên (wî) çavên xeraban e, çavên (yekî) bi av bûn, çavên (yekî) bi bijûnê qul kirin, çavên (yekî) bi ximam bûn, çavên (yekî) bi xweliyê têr bûn, çavên (yekî) birbisîn, çavên (yekî) birbisîn, çavên (yekî) bûn mîna sotikê, çavên (yekî) bûn sotika êgir, çavên (yekî) bûn ximam, çavên (yekî) çûn nav serê (wî), çavên (yekî) çûn nava serî, çavên (yekî) çûn ser hev, çavên (yekî) çûn ser hev, çavên (yekî) delîn, çavên (yekî) derketin, çavên (yekî) derxistin, çavên (yekî) di ava aravê de şûştin, çavên (yekî) di kort de çûn, çavên (yekî) di kûr de çûn, çavên (yekî) di malê dinyayê de tune bûn, çavên (yekî) di nav serê (wî) de leyîstin, çavên (yekî) di nav serê (wî) de reqisîn, çavên (yekî) di nav serê (wî) de sor bûn, çavên (yekî) di nav serî de sor bûn, çavên (yekî) di ser hev re qelibîn, çavên (yekî) di sêrî de lîstin, çavên (yekî) di serî de reqisîn, çavên (yekî) dîtin devê wî nedîtin, çavên (yekî) fireh bûn, çavên (yekî) fireh bûn gözleri, çavên (yekî) giran bûn, çavên (yekî) girê dan, çavên (yekî) girê dan, çavên (yekî) hatin girtin, çavên (yekî) hûr bûn, çavên (yekî) ji dewsê derketin, çavên (yekî) ji nav serê (yekî) baz dan, çavên (yekî) ji xewan venebûn, çavên (yekî) ketin hev, çavên (yekî) kirin ji nav serî baz dan, çavên (yekî) lalijîn, çavên (yekî) lê bar nebûn, çavên (yekî) lê bûn, çavên (yekî) lê fireh bûn, çavên (yekî) lê girtin, çavên (yekî) lê kort bûn, çavên (yekî) li benda (yekî) bûn, çavên (yekî) li ber delîn, çavên (yekî) li ber venebûn, çavên (yekî) li derê xelkê bûn, çavên (yekî) li destan bûn, çavên (yekî) li devê (yekî) man, çavên (yekî) li hev qelibîn, çavên (yekî) li hêviya destan bûn, çavên (yekî) li ken bûn, çavên (yekî) li malê dinê bûn, çavên (yekî) li nav serî gerîn, çavên (yekî) li pey ... man, çavên (yekî) li rê bûn (man), çavên (yekî) li rê man, çavên (yekî) li rê qerimîn, çavên (yekî) li rê req bûn, çavên (yekî) li ser (kes an jî tiştekî) bûn, çavên (yekî) li ser (yekî) bûn, çavên (yekî) li ser serî lîstin, çavên (yekî) li tiştên mezin bûn, çavên (yekî) malê dinê nedîtin, çavên (yekî) ne li mal û milkê dinê bûn, çavên (yekî) ne li malê dinyayê bûn, çavên (yekî) nebirîn, çavên (yekî) nebirîn, çavên (yekî) neçûn ser hev, çavên (yekî) neçûn ser hev, çavên (yekî) nedîtin, çavên (yekî) nîvkêşî bûn, çavên (yekî) peqpeqonk bûn, çavên (yekî) pûç bûn, çavên (yekî) qewartin, çavên (yekî) qewartin, çavên (yekî) rê kişandin, çavên (yekî) reşeve hatin, çavên (yekî) rijîn, çavên (yekî) rûniştin, çavên (yekî) seh kirin, çavên (yekî) şil bûn, çavên (yekî) şolî, çavên (yekî) sor bûn, çavên (yekî) sor bûn, çavên (yekî) sor bûn mîna sotikê agir, çavên (yekî) tarî bûn, çavên (yekî) tarî bûn, çavên (yekî) têr kirin, çavên (yekî) tije bûn, çavên (yekî) tijî bûn, çavên (yekî) tijî xwîn bûn, çavên (yekî) tirsîn, çavên (yekî) tiştek nedîtin, çavên (yekî) tu kes nedîtin, çavên (yekî) tûj in, çavên (yekî) tune bûn, çavên (yekî) vebûn, çavên (yekî) vebûn, çavên (yekî) vekirin, çavên (yekî) venebûn, çavên (yekî) wekî kasika xwînê ne, çavên (yekî) wekî şekir spî bûn, çavên (yekî) wekî tasa xwînê bûn, çavên (yekî) xew nekiri, çavên (yekî) ximam bûn, çavên (yekî) zûq bûn, çavên (yekî) zûr bûn lê man, çavên ... xistin, çavên bikobe, çavên bûmikî, çavên her kesî çûn ser (...), çavên her kesî li ser ... bûn, çavên her kesî li ser bûn, çavên hev derxistin, çavên li deriyan, xwelî li seriyan, çavên mezin li xwe nihêrtin, çavên serî lê gir bûn, çavên seriyan, çavên wî (me) nabî, çavên xwe bel kirin, çavên xwe bel kirin, çavên xwe berdan nav şeqen xwe, çavên xwe çêrandin, çavên xwe dan hev, çavên xwe dan hev, çavên xwe danegerandin, çavên xwe daxistin, çavên xwe fireh kirin, çavên xwe gerandin, çavên xwe germ kirin, çavên xwe germ kirin, çavên xwe gewr kirin, çavên xwe girtin, çavên xwe girtin, çavên xwe girtin û destên xwe pelandin, çavên xwe girtin û devê xwe vekirin, çavên xwe girtin, devê xwe vekirin, çavên xwe jê hilneanîn, çavên xwe jê kutan, çavên xwe jê neniqand, çavên xwe jê qetandin, çavên xwe jê re dirandin, çavên xwe jê re girtin, çavên xwe ji (yekî) re li ser hev re qelapt, çavên xwe ji berê guhastin, çavên xwe ji dinyayê re girtin, çavên xwe ji kulê re nedan hev, çavên xwe ji şêr neniqandin, çavên xwe kirin kurîşk, çavên xwe korîk kirin, çavên xwe kurkusandin, çavên xwe kutan ., çavên xwe kutan çavê (yekî), çavên xwe kutan destên (yekî), çavên xwe kutan hev, çavên xwe kutan nav çavên (yekî), çavên xwe lê gerandin, çavên xwe li dinyayê girtin, çavên xwe li dinyayê vekirin, çavên xwe li jiyanê vekirin, çavên xwe miç kirin, çavên xwe mûç kirin, çavên xwe nedan ser hev, çavên xwe niqandin, çavên xwe nîvkeşî kirin, çavên xwe nîvkêşî kirin, çavên xwe pispisandin, çavên xwe qîq kirin, çavên xwe qirpandin, çavên xwe reqisîn, çavên xwe reşeve kirin, çavên xwe revahdin, çavên xwe rikê kirin, çavên xwe şikandin, çavên xwe veke, li min mêze bike, çavên xwe vekirin, çavên xwe vekirin, çavên xwe zîl kirin, çavên xwe ziloq kirin, çavên xwe zivirandin ji ..., çavên xwe zûr kirin, çavêr, çavêrî, çavêrî, çavêş, çavêş, çavês, çavêşan, çavêşî, çavêşî, çavêsî, çavêşk, ...... (Lêgerîna Berfireh)