ji vî zimanî:
wergerîne li vî zimanî:

Peyv: Wate: